Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Rafał Archanioł

św. Rafał Archanioł Święty Rafał, archanioł, należy do chórów anielskich, o których mówi Pismo święte Starego (np.: Job 5,1; 15,15; Ps 8,6; 33,8; 89,6; 103,4; 137,1; Dn 3,58; 4,10; 7,10) i Nowego Testamentu (np.: Mt 4,11; 18,10; Łk 1,19.26; J 1,51; Dz 1,10; Hbr 1,14; Ap 1,4) oraz Tradycja Kościoła (np.: św. Klemens Aleksandryjski; Orygenes; św. Augustyn; św. Grzegorz Wielki t; św. Jan Damasceński).

Według Pisma świętego niezliczone zastępy aniołów stoją przed obliczem Boga i nieustannie cześć Mu oddają, gotowi do usług. Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie" (Hbr 1,14). Takimi ukazuje ich Pismo święte, począwszy od Księgi Wyjścia, gdzie czytamy: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem" (Wj 23,20).

Tradycja Kościoła różnie określa aniołów. Według Jana Damasceńskiego, anioł jest "istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru". Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty (np.: Dn 8,15; Tob 11,21; Łk 1,11.28).

Dobrzy aniołowie służą zatem Bogu z własnego wyboru. "Są gotowi - pisze dalej Jan Damasceński - do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskaże Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą". Orygenes w podobnym tonie pisze: "Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami".

Przedstawiciel późniejszej Tradycji, św. Bernard z Clairvaux takie daje wskazówki: "Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie".

Najbardziej typowym przykładem Anioła Stróża jest opisany w Biblii archanioł Rafał.

RAFAŁ

O świętym Rafale archaniele mówi jedna tylko księga święta, a mianowicie Księga Tobiasza, napisana na przełomie IV/III wiek przed Chrystusem. Treść całej księgi obraca się wokół życia prywatnego rodziny przebywającej w niewoli babilońskiej, złożonej z Tobiasza starszego, jego żony Anny oraz ich syna Tobiasza młodszego i jego żony Sary.

Tobiasz starszy, mimo doświadczeń związanych z niewolą: utraty majątku, prześladowań i ślepoty, nie załamał się lecz pozostał wierny jedynemu Bogu. Pełnił uczynki miłosierne i modlił się wytrwale. Czując jednak bliskość śmierci i myśląc o przyszłości rodziny, przypomniał sobie, że krewnemu Gabaelowi, mieszkającemu w Raga, pożyczył kiedyś pieniądze. Wysłał więc syna Tobiasza po ich odbiór, polecając mu poszukać sobie towarzysza znającego drogę. Gdy tylko wyszedł spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że to anioł Boży (Tob 5,3-4). Przyprowadzony do ojca przedstawił mu się jako Azariasz (Tob 5,13) i zapewnił go: "Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna" (Tob 5,17).

Gdy w czasie drogi Tobiasz "wszedł do rzeki Tygrys, aby umyć nogi, wysunęła się z wody wielka ryba i chciała ugryść nogę chłopcu. Ten krzyknął, a anioł rzekł chłopcu: "Uchwyć ją i nie puszczaj tej ryby". Uchwycił ją mocno i wyciągnął na ląd. Wtedy anioł znów powiedział: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem" (Tob 6,3-4).

Gdy doszli do Ekbatany, Rafał powiedział do Tobiasza: "Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Człowiek ten jest twojego rodu i ma córkę imieniem Sara, jedynaczkę, ona należy się tobie i cary jej majątek". Pouczył go: gdy będziesz wstępował do jej pokoju, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż na rozżarzone węgle. Rozejdzie się zapach i demon go poczuje i ucieknie. Oboje módlcie się do Pana Boga i proście aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was (Tob 6, 11-17). Tak anioł Rafał ocalił Tobiasza i uwolnił Sarę od demona Asmodeusza. Potem odbyły się uroczystości weselne.

Wkońcu udali się po odbiór pieniędzy. Za sprawą anioła Rafała Tobiasz otrzymał od Gabaela należność. I tak Tobiasz wrócił do domu zdrowy, żonaty i z pieniędzmi. Rafał polecił Tobiaszowi młodszemu: "Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy" (Tob 11,8).

Gdy Ojciec z synem chcieli Rafałowi zapłacić za fatygę i opiekę w tej dalekiej drodze, ten poprosił ich na bok i rzekł do nich: "Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi, za dobrodziejstwa jakie wyświadczył wam. Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pański" (Tob 12,15). Archanioł jest, jak widzimy, narzędziem działającej Opatrzności Bożej, której człowiek może ufać.

Księgi pozabiblijne żydowskie i chrześcijańskie niewiele do tych wiadomości dodają. Mówią o Rafale jako jednym z siedmiu najwyższych aniołów, nazywają go księciem aniołów. Mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go opiekunem podróżujących, typowym Aniołem Stróżem. Za takiego też uznała Rafała pobożność chrześcijańska.

KULT

Początków kultu świętego Rafała można dopatrywać się w istniejącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kulcie "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem" (Ap 8,2; por. także Łk 1,19; Ap 1,4 i inne). Do tej grupy siedmiu należał także archanioł Rafał (Tob 12,15). O istnieniu tego kultu świadczą pisma apokryficzne pisane w tym czasie, jak również synody w Laodycei z 361 r. i w Rzymie z 492 i 745 r., które zezwalały tylko kult archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ w Piśmie świętym są o nich wyraźne świadectwa.

Kult św. Rafała rozwijał się najpierw na Wschodzie chrześcijańskim. Na Zachodzie pierwsze ślady jego kultu występują w VII wieku. Wtedy w Wenecji zbudowano kościół ku jego czci. W tym samym wieku w Hiszpanii miasto Kordoba zaczęła obchodzić specjalne święto ku czci świętego Rafała archanioła. Kult ten, który na razie miał charakter lokalny, popierał papież Sergiusz I.

Obchody liturgiczne ku czci świętego Rafała archanioła nie miały ustalonego dnia. W średniowieczu spotykamy rożne terminy świętowania liturgicznych wspomnień archanioła Rafała. Były one niewątpliwie związane z dedykacjami kościołów budowanych ku jego czci.

W XV wieku święty Rafał archanioł coraz częściej doznawał czci jako patron podróżujących i chorych ("posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową"). Jego posłudze przypisuje się także leczenie w sadzawce Betsaidzie. Wszystko^ to znajduje swoje odbicie w licznych modlitwach układanych ku jego czci.

Dla całego Kościoła święto ku czci św. Rafała archanioła ogłosił dopiero papież Benedykt XV w 1921 roku. Na obchód ten wyznaczył dzień 24 października, idąc za terminem hiszpańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Na obrazach artyści najczęściej przedstawiają świętego Rafała wędrującego razem z podopiecznym Tobiaszem. Widnieje też przy nich pies cały czas towarzyszący Tobiaszowi.

Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 Marta: 10.06.2012, 13:59
 Święty Rafale Archaniele,dziękuję ze jesteś i czuje twoja obecność.Moja radość jest wielka:).Proszę naucz mnie być kochana dla wszystkich,męża rozumieć,dziecko kochać,dbać o bliskich.Proszę bądź przy mnie i mojej całej rodzinie.Naucz mnie życia.Bóg zapłać.Dziękuję Ci.Marta.
 matka: 07.06.2012, 23:05
 ŚW, RAFALE POMOŻ UZDROWIC SYNA I MĘZA Z CIĘŻKIEJ CHOROBY ALKOCHOLOWEJ , MĄZ SIĘ WYKANCZA Dzien podniu jest bardzo zle z nim .Sw Rafale proszę podaj mu swoją sw.rękę wyciągnij go z tego mroku zła ratuj i jego i syna sama niedaje rady to jest straszna choroba niszczy całe rodziny. Aniele św. Rafale liczę na twą pomoc ze wymodlisz te łaski przed Panem Bogiem serdecznię dziękuję
 ewa: 24.05.2012, 12:12
 Kochany Święty Rafale proszę Cię prowadź bezpiecznie wszystkich kierowców TIRów a zwłaszcza tego jednego- Jurka.
 Urszula: 23.05.2012, 08:19
 Święty Rafale Archaniele ja już dziękuje Ci za pomoc,przy Grażynce i proszę abyś wyprosił cod życia i zdrowia dla niej tu na ziemi.Proszę o nawrócenie całej rodziny.
 Karolina: 10.05.2012, 22:28
 Swiety Archaniela Rafaelu...Prosze o laske zdrowia dla Milosza. Laske zdrowia dla ojca mojej przyjaciolki Malgorzaty. O szczęście w domu mojej przyjaciolki Malgorzaty i pomyslnosc naszej Ojczyzny. Nawroc jej szwagra, ktory zatracil sie w nalogu. O zdanie egzaminow. Blagam o spokoj ducha mojej przyjaciolki we wszystkich codziennych klopotach. Niech Bog ma ich w swojej opiece. Bog zaplac...
 Elżbieta: 08.05.2012, 14:25
 dziękuję za świat
 Rafałek: 08.05.2012, 11:58
 Kochany Archaniele Rafale, wstaw się za mną i za całą moja rodziną a także za wszystkimi potrzebującymi którzy zawrócili ze ścieżki u Pana Boga, daj nam zdrowia i siły ducha abyśmy nie ulegali pokusom złym! Czuwaj nad Nami dniem i nocą oraz bądź towarzyszem w ciężkich chwilach i w momentach próby!Mój potężny Patronie przez całe życie stałeś u mego boku i dzielnie walczyłeś z demonami o duszę moją, choć walka nie była łatwa to dziękują Ci z całego serca że byłeś ze mną i pomogłeś mi!Proszę Cię pomóż Andrzejowi, na pewno nie jest dla niego za późno choć Szatan bardzo mocno go zniewolił to wierzę że z łatwością możesz go pokonać i wyzwolić duszę tego biednego chłopaka!
 Karolina: 23.04.2012, 13:54
 ...Dziekuje Swiety Archaniele Rafaelu za opieke i za obecnosc przy mnie. Dziekuje za wspaniale wiadomosci o moim zdrowiu. Wiem, ze jestes wciaz obecny przy mnie...to jest CUD!!! Prosze Cie Swiety Archaniele Rafaelu o opieke nad moja rodzina. Nad moimi kochanymi siostrami, ktore wciaz sa przy mnie i daly mi sile to pokonania choroby. Otaczaj swoimi skrzydlami moja ukochana mame Anne. Miej tez w swojej opiece Janusza Florczyka. Wiem, ze jestem zdrowa...bo mam przy swoim boku Ciebie Swiety Archaniele Rafaelu i caly zastep swietych razem z Panem Jezusem Chrystusem i Najświętsza Maryja Panna. Wspieraj tych wszystkich, ktorz potrzebuja Twojej opieki. Dziekuje za wszystko Swiety Archaniele Rafaelu!
 Karolina: 17.04.2012, 22:03
 Swiety Archaniele Rafaele...rok temu prosilam Ciebie o uzdrowienie mnie i aby choroba juz nigdy nie powrocila. Dzisiaj pragne Ci podziekowac za Twoja opieke, moc uzdrawiania i prosic bys nadal mnie prowadzil po sciezkach dobroci i zdrowia. Bys stal przy mnie zawsze. Prosze o opieke w badaniach i kontrolach lekarskich. Swiety Archaniele Rafaelu wstaw sie za mnie u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosze rowniez o opieke nad moja rodzina. Dziekuje Ci za wszystko co czynisz dla mojej rodziny i dla mnie. Dziekuje za Twoja obecnosc i pomoc. Amen Karolina


 ISKIERKA: 02.04.2012, 18:59
 SWIETY I WIELKI ARCHANIELE RAFALEU BŁAGAM O OPIEKĘ NAD MOIM BRATEM W TRUDNYCH CHWILACH CHOROBY, OPERACJI...WYBŁAGAJ ZDROWIE CIAŁA I DUSZY PRZED TRONEM NAJWYŻSZEGO.AMEN.Proszę takze o opiekę nad moją córeczką, nad wszystkimi dziećmi, które potrzebują zdrowia, nad moją rodziną, nad tymi, których myśli , uczynki, decyzje są prawe i dają dobro.Amen.
 Bogusia!: 01.04.2012, 17:27
 Sw Archaniele Rafale prosze o ozdrowienie i opieke w kazdej chwili zycia mojego ,moich dzieci wnuczki!oraz calej rodziny!Wstaw sie za nas u Pana Boga i miej nas w opiece dziekuje !
 Rafal: 31.03.2012, 22:46
 o Sw. Rafale otocz mnie Twoja laska i moca chron mnie od zla i od choroby w czasie sakramentu bierzmowania przyjme Twe swiete imie jako moj aniol stroz strzez mnie zawsze . Pomoz mi poprowadzic moje zycie, by moja dusza znalazla sie na niebianskim szczycie .
 Elżbieta: 30.03.2012, 00:14
 Św. Rafale otocz mnie swoją opieką w podróży, zawsze bądź przy mnie i chroń mnie od wszelkiego złego.
 Stanisław: 23.03.2012, 23:02
 Św. Rafale Archaniele pomóż mi odnaleźć tą, która "od wieków jest przeznaczona dla mnie". Pomóż mi zdobyć jej serce i spraw bym obdarzył ją bezgraniczną miłością!
 Elżbieta: 16.03.2012, 22:58
 Pozwól kochać prawdziwie
 Sabina: 12.03.2012, 20:01
 Sw. Rafale Archaniele, dziekuje za Twoja obecnosc i wstawiennictwo w sprawie Kingusi. Prosze prowadz ja w zyciu. Amen
 karolina 29.02.2012: 29.02.2012, 07:53
 św.Rafale wstaw się za moim synkiem,żeby nie chorował,żeby z nim było wszystko w porządku,bo to dla mnie jest najważniejsze.A mi daj dużo cierpliwości i zrozumienia i zdrowia.Dziękuje.
 Elżbieta: 01.02.2012, 10:05
 Pozwól znależć właściwą drogę
 Rafał: 29.01.2012, 14:03
 Św.Rafale,mój patronie.Wstawiaj się za mną u Pana Boga i zawsze bądz przy mnie.
 Elżbieta: 25.01.2012, 12:46
 prowadź, i daj wiarę, że wszytko co mi sie przytrafia tak powinno być.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] (19) [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

Treść

Nowości

św. Albinśw. Albin

Modlitwa do św. AlbinaModlitwa do św. Albina

Rachunek sumienia dla dzieciRachunek sumienia dla dzieci

Droga Krzyżowa CierpiącychDroga Krzyżowa Cierpiących

Rodzice w ogóle nie rozumieją co czujęRodzice w ogóle nie rozumieją co czuję

Nie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dzieckoNie ma lepszego lekarstwa na miłość własną niż własne dziecko

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej