Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 Ja: 06.05.2024, 08:40
 Jezu przebaczam mojemu mezowi , jest uzalezniony od alk9holu i nie wieci czyni. Jezu zanurzam jego i ta kobiete w Twohej Przenajswietszej Krwi, Jezu Ty sie tym zajmij. W Imie Ojca i Syna i Ducha Sw Amen
 Gabriela : 09.02.2024, 14:35
 Odrzucam tą część o przebaczeniu Bogu po prostu pomijam a reszta jest zgodna z nauką Kościoła
 Zona: 21.01.2024, 12:35
 Mój mąż dopuścił się vudxolostwa, Boże pomóż nam. Boże zabierz od naszej rodziny i naszego Sajramentalnego Małżeństwa ta toksyczna, bez zasad moralnych kobietę. W Imię zojca I Syna I Ducha Sw Amen.
 marzena aneta: 12.11.2023, 12:11
 modlitwa wybaczenia dziękuję proszę o miłość mądrość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża w moim wieku mam czterdzieści pięć lat niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 A: 03.08.2023, 22:37
 Odpowiadając na prośbę o świadectwo. Pierwsze efekty przyszły po kilkunastu dniach. Moja poraniona relacja z osobą, która w pracy traktowała mnie jak najgorszego wroga, podkopywała pode mną dołki, składała na mnie fałszywe donosy, była złośliwa, uszczypliwa, robiła celowo wszystko na złość (sytuacja ta trwała około 2 lata) odmieniła się o 180 stopni - osoba ta stała się z dnia na dzień miła, życzliwa, pomocna... i tak zostało! To wręcz nieprawdopodobne, dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Modliłam się dalej - z każdym dniem widziałam, że przebaczając tym samym osobom po raz kolejny, to przebaczenie stawało się nie samym słowem, ale po prostu rzeczywistością, płynęło z serca i w pewnym momencie modląc się za dana osobę stwierdzałam, że już przebaczyłam jej na dobre. Tak się wyzbyłam nieprzebaczenia do wielu osób, które raniły mnie w całym życiu, a było kilka bardzo bolesnych przypadków. Po każdym fragmencie modlitwy prosiłam Jezusa, aby obdarzał daną osobę lub osoby swoim miłosierdziem. Nie po całej modlitwie, a po każdym fragmencie. Bardzo pomagało mi spojrzenie na te wszystkie raniące mnie wcześniej osoby jako na dzieci Boga, na te, które są perłami w rekach Boga, a ja dodatkowo prosiłam Jezusa o opiekę nad nimi, o Jego błogosławieństwo na ich drodze życia. To było mega oczyszczające. Kolejny przykład - po około 20 dniach zmianie uległa relacja z moim przełożonym. Do tego momentu był wobec mnie bardzo nieufny i podejrzliwy, choć to rozumiałam, bo był był zatrudniony dopiero od około roku, a zaufanie buduje się stopniowo, trzeba do tego czasu. Więc zdziwiłam się, gdy poprosił mnie, abyśmy przeszli na "Ty" - co było wyjątkiem w całej kilkusetosobowej firmie. Modliłam się czasami na adoracji, przed Najświętszym Sakramentem, czasami w zaciszu domowym, przez nieco więcej niż 30 dni, może 40? Ale czułam taką potrzebę, bo każdego dnia przychodziło prawdziwe przebaczenie kolejnej osobie, przebaczenie płynące prosto z głębi serca. Nie było łatwo, ale wiem, że było warto. Te przypadki były dla mnie najbardziej wyraziste, choć samo uzdrowienie wielu relacji jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że ta modlitwa działa, że działa przez nią Bóg! Panie Jezu, wysłuchaj każdego, kto z ufnością prosi Cię o łaskę przebaczenia bliźnim i wszelkie dotychczasowe rany zalej Twoją nieskończoną miłością. Bądź uwielbiony i wywyższony na zawsze!
 A: 03.08.2023, 22:33
 Odpowiadając na prośbę o świadectwo. Pierwsze efekty przyszły po kilkunastu dniach. Moja poraniona relacja z osobą, która w pracy traktowała mnie jak najgorszego wroga, podkopywała pode mną dołki, składała na mnie fałszywe donosy, była złośliwa, uszczypliwa, robiła celowo wszystko na złość (sytuacja ta trwała około 2 lata) odmieniła się o 180 stopni - osoba ta stała się z dnia na dzień miła, życzliwa, pomocna... i tak zostało! To wręcz nieprawdopodobne, dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Modliłam się dalej - z każdym dniem widziałam, że przebaczając tym samym osobom po raz kolejny, to przebaczenie stawało się nie samym słowem, ale po prostu rzeczywistością, płynęło z serca i w pewnym momencie modląc się za dana osobę stwierdzałam, że już przebaczyłam jej na dobre. Tak się wyzbyłam nieprzebaczenia do wielu osób, które raniły mnie w całym życiu, a było kilka bardzo bolesnych przypadków. Po każdym fragmencie modlitwy prosiłam Jezusa, aby obdarzał daną osobę lub osoby swoim miłosierdziem. Nie po całej modlitwie, a po każdym fragmencie. Bardzo pomagało mi spojrzenie na te wszystkie raniące mnie wcześniej osoby jako na dzieci Boga, na te, które są perłami w rekach Boga, a ja dodatkowo prosiłam Jezusa o opiekę nad nimi, o Jego błogosławieństwo na ich drodze życia. To było mega oczyszczające. Kolejny przykład - po około 20 dniach zmianie uległa relacja z moim przełożonym. Do tego momentu był wobec mnie bardzo nieufny i podejrzliwy, choć to rozumiałam, bo był był zatrudniony dopiero od około roku, a zaufanie buduje się stopniowo, trzeba do tego czasu. Więc zdziwiłam się, gdy poprosił mnie, abyśmy przeszli na "Ty" - co było wyjątkiem w całej kilkusetosobowej firmie. Te przypadki były dla mnie najbardziej wyraziste, choć samo uzdrowienie wielu relacji jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że ta modlitwa działa, że działa przez nią Bóg! Panie Jezu, wysłuchaj każdego, kto z ufnością prosi Cię o łaskę przebaczenia bliźnim i wszelkie dotychczasowe rany zalej Twoją nieskończoną miłością. Bądź uwielbiony i wywyższony na zawsze!
 Gosia: 09.07.2023, 22:00
 Czy mógł ktoś napisać świadectwa odczucia po tej modlitwie po 30 dniach?
 marzena aneta: 24.05.2023, 05:52
 Modlitwa wybaczenia dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 12.04.2023, 06:54
 Modlitwa przebaczenia proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję

 marian: 04.03.2023, 20:02
 PANIE PRZEBACZ MI MOJE GRZECH KTÓRE POPEŁNIŁEM W SWOIM KTOTKIM ZYCIU BADZ ZEMNA I WSPIERAJ MNIE W TRUDACH DNIA CODZIENNEGO.BOG ZAPŁAĆ...
 marzena aneta: 06.11.2022, 21:08
 "To jest moje przykazanie abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was Umiłowałem"(15,12)Jezu kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 Kasia : 30.10.2022, 19:13
 Przepraszam
 grzesznik: 23.10.2022, 21:19
 przepraszam Panie Boże Ciebie
 Tomasz: 21.10.2022, 22:18
 Boże przebacz mi moją chciwość,zazdrość,wywyższanie się ,kłamstwo. Niecierpliwość ,pogardę. Kocham Cię Boże całym sobą.nie pozwól mi aby zszedł na złą drogę.
 Gosia: 20.08.2022, 16:14
 Panie Boże proszę aby mój syn wybaczył mi, i proszę o łaskę pracy dla syna.
 Krzyrzysztofkisielewski@gmail.com: 21.06.2022, 20:14
 Pragnę przebaczyć swojemu ojcu za winę za moją mamę bo wierzę że uzależnienia od leku alkoholu nie przyczyniło by się do tego nie mogę mu wybaczyć bo wierzę że także nie zmieni swej chciwości podejścia do mnie i rodziny całokształtu modlę się za jego duszę Jezu pomoz
 Jola: 22.05.2022, 19:35
 Boże wybacz mi grzechy moje krzywdy które zrobił Boże przebacz mi grzechy moje krzywdy które wyrządziłem najbliższym rodzica niech mi wybacza Boże ratuj mnie od złego pomóż mi Amen
 Marzena: 15.05.2022, 22:26
 Kościół w PolsceModlitwa Ojca DeGrandisa niezgodna z nauką Kościoła! praktyka przebaczania Bogu nie znajduje się w objawionym źródle Prawdy oraz że stoi ona w sprzeczności z objawioną nauką o relacji Boga do człowieka, o Opatrzności Boga oraz o naturze przebaczenia, należy stwierdzić, że praktyka przebaczenia Bogu jest nie do pogodzenia z wiarą Kościoła. Episkopat zakazuje tym samym wprowadzanie praktyk Ojca DeGrandisa w Kościele Katolickim i uznaje ją za herezję. Stosowanie praktyk związanych z tą modlitwą jest grzechem i jak podkreśla Episkopat może mieć negatywne skutki psychologiczne.
 Marzena: 15.05.2022, 20:20
 Kościół w PolsceModlitwa Ojca DeGrandisa niezgodna z nauką Kościoła! praktyka przebaczania Bogu nie znajduje się w objawionym źródle Prawdy oraz że stoi ona w sprzeczności z objawioną nauką o relacji Boga do człowieka, o Opatrzności Boga oraz o naturze przebaczenia, należy stwierdzić, że praktyka przebaczenia Bogu jest nie do pogodzenia z wiarą Kościoła.
 Marzena: 15.05.2022, 20:01
 .. ) Biorąc zatem pod uwagę to, że praktyka przebaczania Bogu nie znajduje się w objawionym źródle Prawdy oraz że stoi ona w sprzeczności z objawioną nauką o relacji Boga do człowieka, o Opatrzności Boga oraz o naturze przebaczenia, należy stwierdzić, że praktyka przebaczenia Bogu jest nie do pogodzenia z wiarą Kościoła. Episkopat zakazuje tym samym wprowadzanie praktyk Ojca DeGrandisa w Kościele Katolickim i uznaje ją za herezję. Stosowanie praktyk związanych z tą modlitwą jest grzechem i jak podkreśla Episkopat może mieć negatywne skutki psychologiczne.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej