Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

   

Wasze komentarze:
 WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE: 05.01.2012, 12:25
 Jezu już dawno wybaczyłam, tylko zostały mi zranienia które zostały, to boli że tak zostałam skrzywdzona, pozostały konsekwencję, ale z Tobą przejdę .
 Ufająca: 31.12.2011, 06:43
 Panie, spraw, by Ci co nie potrafią przebaczyć, ani zapłakać nad sobą, byś Ty skruszył Ich serca i odmienił los. JEZU, UFAM TOBIE!
 WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE: 30.12.2011, 21:48
 Jezu,Zbawco,ja boję się,mam lęki przed Ojcem,nie chcę oceniać,wydaje się mi że ktoś ....ale pewnie za bardzo myślę ze tak jest ale nie jest,nie chcę grzeszyć i nikomu,na nikogo nic nie powiem o tym jeśli nie jestem pewna,nie chcę nie potrzebnie się tym zamartwiać,chyba ,nie ufam mojemu Ojcu, ale Tobie Jezu Który Jesteś takim Prawdziwym Ojcem nie takim jak rodzice tylko lepszym niż rodzice Ojcem Ufam,więc uchroń mnie przed szatanem,jego zasadzkami,przed złem,uzdrów mą duszę,moje winy wymaż gąbką ,Panie czuję się też śledzona,obserwowana,to jest chore,a ja wiem że nie jestem chora,i an mój zwykły rozum wydaje mi się to całkiem dziwne to co się dzieje w moim życiu,życie moje jest dziwne,jestem przecież taka młoda,a Ty wciąż mnie doświadczasz,więc prosze doświadczaj,ale ochroń,od zła,wybacz samobójcze myśli,nawróć wybawicielu,Ty Który stwożył niebo i ziemię.
 Zbawco..: 04.12.2011, 00:18
 Przepraszam za za każdy mój grzech. Nawróc mnie Ojcze,tatusiu, powiedz co mam zrobić gdy tak cierpię,zwieżyłam się,szukałam pomocy ...powiedziałam coś o sobie Mariuszowi..,a wiesz jak wyszło,tak ze myślałam o tym co by to było.. ,brakowało mi sił do życia,bo choć powiedziałam to potem usłyszałam już tylko że nie będzie już do mnie pisał.. czyli zostawi..,nie pomoze osobie .. Jezu mój przecież ludzie tak szybko odchodzą z tego świata,nie wiadomo co potem ze mną będzie czy przeżyje,czy sie nie obudzę,czy popełnie błąd mojego życia..bo może z braku pomocy, Jak nie którzy ludzie potrafią być tak obojętni na ludzkie cierpirnie i ból!!. Panie jak to boli,moje doświadczenia życiowe. Teraz wciąż mnie doświadczasz i wiem moje zycie jest tak bardzo trudne...
 mari: 17.11.2011, 21:44
 Panie mój Wielki proszę cię wlej we mnie łaskę uzdrowienia pozwól mi wybaczyć pozwól zaufać na nowo. Okryj mnie swym płaszczem chce wtulić się do Ciebie bądź moją miłością moim kochaniem moim spokojem moją cierpliwością moim orzeźwieniem. Pomóż mu żyć w prawdzie pomóż nam.
 grzes: 14.11.2011, 14:03
 PANIE, proszę o przebaczenie - za ból, jaki jej zadałem - szczególnie moją współmałżonkę. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie jej wyrządziłem.
 Iza: 14.11.2011, 09:19
 Jezu Miłosierny, przebacz mi wszystkie grzechy, żałuję, żałuję za wszystkie i przepraszam, że Cię skrzywdziłam.
 magda: 07.11.2011, 13:04
 Panie przebacz mi wszystkie grzechy, którymi Cię obraziłam aż do tej chwili. Kocham Cię Jezu.
 zagubiona: 06.11.2011, 14:48
 Panie Jezu ! Przebacz mi całe zło ,jakie uczyniłam w życiu.Pomóż naprawić wszystkie zranione relacje dotyczące mnie i mojej rodziny. Jezu ufam, Tobie.


 anioł: 05.11.2011, 21:04
 Przebacz moje przewinienia, każde kłamstwo
 Małgorzata : 04.11.2011, 15:53
 Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o to, abym przebaczyła wszystkim ludziom, których spotkałam i spotkam na mojej drodze życia. Dziękuję Ci za to, że mi przebaczasz i dodajesz mi siły do przebaczenia wraz z Duchem Świętym. Amen.
 w dzień WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH: 01.11.2011, 16:01
 Jezu znów zgrzeszyłam, wybacz mi moje grzechy,następny grzech, ja już nie chce wybacz,
 ktośinski: 31.10.2011, 19:53
 wybacz tato grzechy
 g: 29.10.2011, 23:13
 Panie pomoz wybaczyc temu, kogo obwiniam za swoj obecny stan,ze swojej strony prosze o wybaczenie Ciebie i skrzywdzonych przeze mnie ludzi ,za cale zlo mojego zycia
 xxxx: 24.10.2011, 13:25
 Jezu Blagam Cie o wybaczenie wszystkiego co zrobilam i co powiedzialam naucz mnie wybaczac i wybacz tym osoba co mnie tak bardzo urazili wiesz jakie to osoby.Naucz nas zyc w zgodzie .I prosz nie opuszczaj mnie w zlych chwilach a zwlaszcza w dobrych.AMEN
 hlk: 17.10.2011, 23:33
 Prosze o Ty by......Sam Wiesz.. I o to.....,by pomogłeś mi w tym bym nienarobia sobie przez to jakiś kłopot, By kochałeś Mnie choć zawsze kochasz, Jedyno Prawdo.. Tylko Ty możesz... WIęc błagam,pomóż. TY ,Mnie widzisz,' znasz na pamięć, a ja...grzesznik..wypełniam wole Twa,niosę Krzyż swój, Panie TY ,wysłuchaj jeśli to godne z Twą wola spełnij..moje oczekiwania,,' pomóż by nie było za p€żno na moją ludzką głupotę...
 J.: 15.10.2011, 22:41
 Proszę o łaskę ,bym umiała przebaczyć.
 Krystyna: 13.10.2011, 09:07
 Najświętsze Serce Jezusa - przytul mnie do serca swego i wspomóż swą łaską bym mogła wybaczyć wszystkim którzy mnie skrzywdzili i nie podali ręki gdy ich tak bardzo potrzebowałam, wybacz także i mnie mój upór i pychę i oczyść moje serce z tych win które popełniłam w swojej bezradności. Jezu ufam Tobie!
 zdzisław: 09.10.2011, 17:08
 Panie pomóż mi przebaczyć Panu Szpytmie , Dąbrowskiemu, Rogalewskiemu , Urbanowskiemu , Nawróć ich na drogę dobra aby z domu OJCA NASZEGO nie robili areny wyborczej . Przebacz im i mnie grzesznemu.Pomóż mi dzisiaj .
 G: 08.10.2011, 16:01
 Panie Boze pomoz mi przebaczyc wszystkim ktorych skrzywdzilam
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej