Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 marzena: 25.07.2012, 23:08
 Bardzo prosze o modlitwe wszystkich którzy będą mój wpis czytać aby DOBRY JEZUS dopomógł mi i wysłuchał mnie w moim cierpieniu , proszę!
 Mariola: 25.07.2012, 18:27
 Daj mi Panie łaskę przebaczenia,dla matki,córki,ojca,siostry,szwagierki i tych wszystkich których nie wymieniłam a są bliskie mojemu sercu,
 kajdan: 19.07.2012, 00:57
 Panie Jezu pomóż abym się więcej nie masturbował.Pomóż mi uciec od tego wygrać walkę trwającą 3 lata
 Danusia: 14.07.2012, 23:25
 Panie Boże przebacz tym którzy mnie zranili i ranią a szczególnie Grażynie ,Krzyśkowi, mojej matce i mojemu mężowi daj im łaskę wiary i przebaczenia...odbierz ode mnie myśli które wracają...naucz mnie kochać samego siebie..KOCHAM Cię BOżE i przepraszam za wszystko!!!!
 Jestem Sweet.:): 05.07.2012, 18:20
 Hejka.Jestem piekna!!!
 ngela: 05.07.2012, 16:30
 Panie Boże wybacz wszystkim lekarzom którzy z braku wiedzy wiedzy i mylnej diagnozy przyczynili się do moich cierpień
 ngela: 05.07.2012, 16:27
 Panie Boże wybacz wszystkim lekarzom którzy z braku wiedzy wiedzy i mylnej diagnozy przyczynili się do moich cierpień
 bea: 30.06.2012, 12:39
 Pnoe moj, przebacz i mi...
 Gosia: 25.06.2012, 22:04
 Panie Jezu przebaczan wszystkim ludziom z całego serca, którzy mnie i moją rodzinę skrzywdzili i jeszcze skrzywdzą. Błagam Cię BOŻE OJCZE błogosław im i miej ich w swojej opiece.

 grazyna: 24.06.2012, 19:37
 Panie Boze przebacz mi i mej rodzinie oraz bliskim za nasze winy i daj laske bysmy przebaczyli wszystkim ktorzy nas zranili.Bog zaplac
 EDYTA 14.06.2012: 15.06.2012, 09:18
 KOCHANY MUJ PANIE I ZBAWCO BŁAGAM CIĘ O ŁASKĘWYBACZENIA SOBIE I WSZYSTKIM KTÓRZY MNIE SKRZYWDZILI I TY MI WYBACZ PANIE WSZYSTKIE MOJE GRZECHY I WINY OBDARUJ TĄ ŁASKĄ TAKŻE MOICH BLISKICH A W SZCZEGÓLNOŚCI MOJEGO MEŻA BĄDŻ POCHWALON PANIE JEZU AMEN
 EDYTA 14.06.2012: 14.06.2012, 21:02
 PANIE JEZU PRZEBACZ MI WSZYSTKO CO ZŁE UCZYNIŁAM PRZECIW TOBIE PRZEZ CO CIERPIAŁEŚ PRZEMIEŃ MOJE SERCE POGŁĘBIJ MOJĄ WIARĘ NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ DO CIEBIE I DO BLIŹNIEGO DAJ MI TĄ ŁASKE KTÓREJ BARDZO POTRZEBUJE MOJA DUSZA I SERCE UZDRÓW MOJĄ RODZINĘ I NAWRÓĆ MĘŻA PRZEPRASZAM CIĘ JEZU Z GŁĘBI SERCA SPRAW ABYŚ TY I DUCH ŚWIĘTY ZAMIESZKAŁ W MOIM SERCU ORAZ ZAPANOWAŁ POKUJ POMÓŻ MI SIĘ OTWORZYĆ NA DUCHA ŚWIĘTEGO PRAGNĘ ŻYĆ TYLKO Z TBĄ I DLA CIEBIE KOCHAM CIĘ PANIE
 jadwiga: 14.06.2012, 18:23
 Panie spraw abym wybaczyła wszystkim i inni wybaczyli mnie,oraz mojej rodzinie,wybacz mojej mamie,ratuj moją rodzinę,KOCHAM CIĘ,
 Ja: 14.06.2012, 00:04
 Panie Ty wszystko wiesz ,przyjmij moja modlitwe w intencji mojej Mamy
 Basia: 27.05.2012, 23:02
 Panie Jezu przebacz wszystko, co obraziło Cię z winy mojej i całej rodziny, przebacz również naszym krzywdzicielom... dziękuję Panie!
 Magda: 26.05.2012, 12:48
 Panie Jezu, gotowa jestem przebaczyć wszystkim wszystko co złe mi wyrządzili, przez których miałam wiele kłopotów i stresu, wybaczam im. Panie Jezu A ty wybacz mi wszystko co złe uczyniłam w swoim zyciu Tobie i innym ludziom PROSZĘ WYBACZ, POTRZEBUJE TEGO WYBACZENIA . BARDZO POTRZEBUJE.Bedę modlić się o to abyś Ty i inni wybaczyli mi moje błędy. Panie Jezu i Matko Twoja - bez Ciebie juz teraz nie umiem żyć. i niech tak zostanie do końca. Pomóż mi abym była zawsze blisko Ciebie i Matki Twojej i Mojej
 iza: 23.05.2012, 23:25
 Boże Przebacz mi ty wiesz co i pozwól mi tez wybaczyc
 robert: 17.05.2012, 10:47
 pragnę podziękować Ojcze za dar przebaczania,dziękuję
 Ona: 12.05.2012, 20:31
 Jezu moj, za kazda laske od Ciebie otrzymana dziekuje.Gdybys nie byl przy mnie nie dalabym rady zyc.Tylko Ty wiesz jak bardzo bylo mi ciezko,PRZEPRASZAM Cie za swoje grzechy
 zona: 07.05.2012, 11:26
 Panie wybacz mi moje zle mysli ktore wracaja jak bumerang ,zlorzeczenie mezowi ,nie chce mu zle zyczyc ,ale jego codzienne zachowanie powoduje ze te mysli wracaja pomoz mi sie ich pozbyc ja mu wybaczam ,ale chcialabym aby poszedl swoja droga
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej