Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 Dario: 03.10.2021, 23:04
 Ojcze przebacz mi bo zgrzeszyłem wobec ciebie i bliźniego zrobiłem straszna rzecz skrzywdziłem najbliższe mi osoby poprowadź mnie bo nie wiem co dalej zagubiłem się i nie wiem co począć . Daj mi siłę abym wytrwał i żona mi wybaczyła Amen
 Paweł : 24.09.2021, 16:38
 Przebaczam wszystkim braciom i siostrom. Prosze również o przebaczenie.
 M. : 21.09.2021, 05:29
 Proszę Cię Boże, pomóż mi przebaczyć wszystkie krzywdy które wyrządziła innym. Proszę pomóż mi wybaczyć sobie. Amen
 Dam: 27.08.2021, 17:45
 Panie Bożę, proszę pomóż mi wybaczyć sobie pomóż nie popełniać co chwile tych samych grzechów, daj mi siłę, że swojej strony zrobię wszystko co w mojej mocy aby wkoncu się zmienić, napełnij wiara i siła moja żonę i córkę, kocham Cie Jezu, Ty się tym zajmij.
 tret: 27.07.2021, 21:56
 No tak, tylko ta modlitwa jest niezgodna z nauką kościoła.
 Zofia : 12.07.2021, 14:38
 Panie Jezu Tobie oddaję siebie i wszystkie moje myśli, wszystko co w moim sercu, duszy, umyśle, wszystkie moje uczucia, ciało i duszę. Weź Panie Jezu wszystko ode mnie, nawet jeśli jest mi trudno to oddać i to czego nie potrafię oddać, czego się boję oddać. Proszę Panie Jezu obdarz moje serce pokojem i wiarą w Twoją Miłość, obdarz wiarą w opiekę nad całą naszą rodziną. Niech taka wiara zajmie miejsca strachu, obawy, niewiary. Uzdrów Ojcze wszystko co we mnie chore i wyrzuć z mojego serca wszelkie zło, tak jak kiedyś wyrzuciłeś że świątyni. Niech moje serce i serca moich bliskich staną się świątynią Twoją Panie Jezu. Zamieszkaj Panie Jezu w tych świątyniach, chroń nas i prowadź, rozporządzaj i używaj nas do swoich celów według Twojej woli Panie Jezu. Amen! Dziękuję!
 aga: 02.06.2021, 09:42
 Panie Jezu, proszę pomóż mi wybaczyć byłemu mężowi wszystkie krzywdy które wyrządził mi i mojej córce. przepraszam za moje grzechy i proszę o łaskę.
 Szukam boga : 26.05.2021, 20:46
 Ojcze mój uczyń mnie człowiekiem takim jak byłem kiedyś ty wiesz co mam na myśli pogubiłem się całkowicie w życiu i wiem ze bez ciebie niemam najmniejszych szans kocham cię BOŻE a wam wszystkich proszę nawracajcie się bo bez ludzi dobrych ten świat pogrąża się w chaosie i rozpuścić grzechu
 Małgorzata: 18.05.2021, 17:59
 Przebacz mi Boże krzywdy które zrobiłam tej jednej osobie, ratuj mnie tato ;(

 Kasia: 06.05.2021, 01:14
 Boże, przebaczam moim teściom ich nienawiść do mnie która trwa już kolkadziesiat lat. Błogosławie im w zdrowiu.
 dodo: 19.03.2021, 20:47
 Ojcze dobry Panie przebacz mi moje winny i pomóż przeżyć życie po swojemu pomóż wytrwać w dobrym nastroju i pomóż abym doczekał się usamodzielnienia był prawym obywatelem i poradził w dalszych latach mojego trudnego życia które wybrałem.Bóg zapłać...
 rta : 04.03.2021, 11:02
 Bardzo ciekawa i ważna modlitwa
 dodo: 26.02.2021, 20:49
 Boże przebacz mi moje winy pomóż mi wyjść na prostą wybacz i daj silę wyzwolić się z męczarni grzechu i proszę o wybaczenie.Bóg nich mnie nie opuszcza.
 Iwona: 10.02.2021, 01:12
 Proszę przebacz mi Boże które zlo wyrzadzam. Jezu proszę o Twoje miłosierdzie.Odmien mnie Boże..
 grzegorz: 24.01.2021, 21:28
 Boże pomórz mi wybaczyć sobie i iść pełnią życia cieszyć się z każdego dnia i iść naprzód nie patrzeć za siebie tylko przed siebie.
 Jacek: 29.12.2020, 23:38
 panie Boże przebacz mi za moje grzechy i grzechy wobec innych.
 Sylwia Ba : 27.12.2020, 12:52
 Ojcze ukochany czuwaj nademna zawsze i wszędzie . Dziękuje ojcze za to ze jesteś ma z kim porozmawiać dajesz mi sile i nadzieje ze uwolnię się od problemów od ludzi którzy mnie przekleli od tego całego zła to ludzka zazdrość ze kobieta z dzieckiem może dawać sobie radę ze nie poddaje się choć nie raz miałam myśli samobójcze ale nie zrobię tego nie pójdę w ślady mojej matki która mnie i mojego brata zostawiła w tedy kiedy jej potrzebowaliśmy najbardziej ale wybaczyłam wszystko i wszystkim choć nigdy nie zapomnę . Boże mniej mnie w opiece i uchroń od wszelkiego zła . Amen
 Małgosia: 22.12.2020, 17:36
 przebaczam sobie że dokonałam aborcji,strasznie się męczyłam,a dzisiaj wiem że to ręka Boska ,że zdołałam sobie przebaczyć. Panie dzięki,ufam Tobie błogosław mi,
 Gosks: 15.12.2020, 20:04
 Boże proszę dopomóż mi żeby rodzina mi przebaczyła wiem że źle zrobiłam teściowej chcę to naprawić Dopomóż mi Panie Jezu Mateczki Najszerszą oraz wszyscy Święci
 Sylwia Ba : 05.12.2020, 15:56
 Ojcze ukochany czuwaj nademna zawsze i wszędzie . Dziękuje ojcze za to ze jesteś ma z kim porozmawiać dajesz mi sile i nadzieje ze uwolnię się od problemów od ludzi którzy mnie przekleli od tego całego zła to ludzka zazdrość ze kobieta z dzieckiem może dawać sobie radę ze nie poddaje się choć nie raz miałam myśli samobójcze ale nie zrobię tego nie pójdę w ślady mojej matki która mnie i mojego brata zostawiła w tedy kiedy jej potrzebowaliśmy najbardziej ale wybaczyłam wszystko i wszystkim choć nigdy nie zapomnę . Boże mniej mnie w opiece i uchroń od wszelkiego zła . Amen
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej