Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 Andrzej P: 21.12.2012, 13:54
 Panie Jezu mój prosze przebacz mi by mógł sie radowac z toba w raju by nie robil dobrowolnie grzechów bym cie juz nie ranil poprzez grzechy panie mój błagam o przebaczenie wszystkich moich grzechów.Amen
 ela: 18.12.2012, 21:57
 prosze przebacz moim pracodawca kturzy mnie zwolnili i pomoz prosze otrzymac prace zgodnie z twoja wola
 izka: 18.12.2012, 21:54
 prosze panie jezu pomoz mi przebaczyc specjalistom kturzy mnie zranili i skrzywdzili prosze pomoz mi prosze o uzdrowienie duchowe i fizyczne prosze
 Andrzej 27: 11.12.2012, 20:44
 Panie prosze przebacz mi przebaczam wszstkim
 człowiek: 11.11.2012, 20:36
 Przebacz mi Panie Boże i ratuj,wyrwij mnie z mono toni życia mego ,świat staje mi się obcy mało w nim światła Twego,to wszystko takie obce choć kiedyś bliskie było,gdzie jest ta ludzka szczerość?,gdzie jest ta ludzka miłość? wiem że w modlitwie gdzieś moje prośby pogubiłam,błagam Cię Boże o moc modlitwy by ma modlitwa ofiarą żywą była,nie pozwól Panie bym w wielkim świecie z dala od Ciebie żyła,daj mi modlitwę skały kruszącą tak jak się kiedyś modliłam aby na nowo światło zabłysło ,bym światło w sobie nosiła.Przebacz że mało we mnie Ciebie ,że letnia była moja miłość.Miłuje Cię na wieki!Skarbie życia mego pomóż mi bym mogła pełnić Twoją wole miłując całym sercem bliźniego.
 Małgorzata: 06.11.2012, 22:35
 piękna i pożyteczna modlitwa. Potrafimy wybaczyć, ale bywa, że czasem żal ciągnie się długo.Często nie wiemy dlaczego, sądzę,że powodem tego jest prosta zależność.My chcemy wybaczyć sobie i wszystkim innym, mamy nadzieję, że Bóg uważa tak jak my. Bywa,że życiowe porażki spowodowane są działaniem osób parających się magią. My możemy chcieć im wybaczyć, ale Bóg nie jest aż tak ochoczy.
 Artur: 05.11.2012, 11:42
 Panie Jezu wybacz mi moje grzechy. Przepraszam tak po ludzku jednym słowem PRZEPRASZAM. Pragnę, abyś rozlał Swoją MIŁOŚĆ w moim sercu. Ulecz moje serce, płaczącą duszę i pogmatwane życie. Wybacz złamane obietnice. Jestem Twój jeśli tylko mnie zechcesz.
 Halina: 04.11.2012, 03:12
 Jezu przebaczam mojej córce i proszę o uzdrowienie relacji
 halina k.: 03.11.2012, 10:04
 panie jezu przebacz moje winy i mojej rodziny.ja przebaczam tym ktorzy zawinili przepraszam cie boze i twoja n. m. p.

 Aga: 01.11.2012, 23:42
 Panie Boze bardzo cie prosze pomoz mi zapomniec o Slawku i zebym potrafila mu przebaczyc.
 Zofia: 01.11.2012, 12:50
 Panie Boże, daj nam niegodnym właściwe rozeznanie w sprawach mojego męża, o ich pozytywne rozwiązanie zgodnie z Twoją Bożą wolą,
 Joanna: 01.11.2012, 02:26
 Jezu, pozwól przebaczyć mi moim rodzicom. Ich obojetność boli.. Jestem dorosłą, a nie potrafię ich kochać jak powinnam. Przebacz mi, pomoż mi przebaczyć. Nie potrafię , ale chcę.. To wraca, ale z Tobą będzie to jakoś do przodu szło.. Kocham Ciebie Boże. Przebacz i daj mi łaskę przebaczenia!!!!!!!!!!!!!
 Daria: 09.10.2012, 00:47
 Panie Boże przebacz Darkowi
 Zofia: 08.10.2012, 22:55
 Panie Jezu proszę pomóż mi przebaczyć kochance męża za zło jakie wyrządza w naszej rodzinie
 wojtek: 05.10.2012, 11:33
 Panie Boze przebzcz mi idzj mi laske bym umial przebaczyc osoba ktorzy mnie zranili i sobie bym przebaczyl prosze o modlitwe
 Zofia: 03.10.2012, 07:15
 Panie Jezu proszę przebacz Annie Marii J.przebacz jej wszystkie oszczerstwa wobec mnie i mojej rodziny przebacz proszę za to,że ukradła nasze meble,narazila nas na koszty,pomawiała,Panie pozwól mi jej przebaczyć Chwała Panu
 marlena: 28.09.2012, 14:36
 Blagam CIE Panie wybacz mi moje winy,wybacz zadane krzywdy zadane rodzinie,przyjaciolom.pomoz wybaczyc matce,a szczegolnosci ojcu pomoz mi wybaczyc mezowi i jemu kochance a w szczegolnie abym wybaczyla sama sobie.
 ania: 27.09.2012, 23:41
 wybacz mi prosze panie jezu ze bylam tam wtedy moze nie powinnam pomoz mi wyzdrowiec z tego prosze dlaczego nikt nie chce mi pomoc tylko ty wiesz co uczynic pragne powierzyc sie tobie prosze
 gosia: 27.09.2012, 23:36
 wybacz mi prosze ze zwolnili mnie z pracy moze nieslusznie ale skoro tak mosialo byc prosze pomoz mi znalesc prace zgodnie z twa wola
 julia: 27.09.2012, 23:33
 prosze pomoz mi przebaczyc i pogodzic sie z pewna osoba by wszystko moglo wrocic do dobrego
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] (34) [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej