Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 Halina: 03.02.2014, 11:12
 Panie, Ojcze wszechmogacy przebacz mi wszystkie krzywdy wyrzydzone przeze mnie a takze mezowi ktory mnie nie szanuje!
 Aga: 17.01.2014, 18:37
 Przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, w Twoje Imię Panie, dziękuję Ci za łaskę przebaczenia, będącego źródłem mojego uzdrowienia na drodze w służbie, do której mnie powołujesz. JEZU, UFAM TOBIE
 Aga: 17.01.2014, 18:35
 Przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, w Twoje Imię Panie, dziękuję Ci za łaskę przebaczenia, będącego źródłem mojego uzdrowienia na drodze w służbie, do której mnie powołujesz.
 Matka: 15.01.2014, 09:47
 Panie przebaczam mojemu mężowi wszystkie słowa, które mnie zraniły. Brak czułości i opieki, zainteresowanie mną i dzieckiem. Panie proszę wybacz mi wszystkie moje kłamstwa i obmowę. Przebacz mi Panie
 Piotr: 11.01.2014, 18:08
 Panie Jezu naucz mnie przebaczać \\pitr
 Weronika: 09.01.2014, 04:20
 Jezu,blagam Cie pomoz mi wybaczyc tym wszystkim,ktorzy skrzywdzili mnie i moje dzieci,moja mame,tate i moje rodzenstwo.
 kasia: 28.12.2013, 21:44
 Panie pozwól abym przebaczyła,zbliżyła sie do swoich bliskich,rodziny,znajomych abym nie czuła do nich strachu nie bała sie, nie lękała.Proszę usuń Panie wszelki lęk i nieśmiałość.Proszę też o łaskę pracy i łaskę znalezienia dobrego męża i założenie rodziny.
 chrześcijanka: 21.12.2013, 18:32
 czy jak przeoczyłam jeden dzień tej modlitwy to mogę ją kontynuować(odmówić podwojnie bądż przedłużyć o jeden dzień)?ważne
 byla zona: 16.12.2013, 23:19
 Panie Boze, prosze Cie pomoz mojemu mezowi wybaczyc mi te wszystkie razy gdy go oszukiwalam, ranilam, porzucilam. Niech Duch Swiety da mu radosc w nowym zyciu. Jezu pomoz bym mogla wybaczyc sobie, by poczucie winy minelo. Prosze o czas bym mogla odpokutowac cale zlo jakie wyrzadzilam mojemu mezowi. Matko Boza przytul mnie prosze.

 B.: 16.12.2013, 23:13
 Panie Boze, prosze Cie pomoz mojemu mezowi wybaczyc mi te wszystkie razy gdy go oszukiwalam, ranilam, porzucilam. Niech Duch Swiety da mu radosc w nowym zyciu. Jezu pomoz bym mogla wybaczyc sobie, by poczucie winy minelo. Prosze o czas bym mogla odpokutowac cale zlo jakie wyrzadzilam mojemu mezowi. Matko Boza przytul mnie prosze.
 Tomasz: 16.12.2013, 11:00
 Panie Jezu prosze spraw by Ewa mi przebaczyla i bysmy do siebie wrocili. Panie Boze blagam Cie.
 ewus: 14.12.2013, 18:11
 Ojcze pozwol,aby w naszej rodzinie przyszlo przebaczenie...nie mam juz sily...w imie Twego syna poprowadz nas ku zgodzie
 Bogusia: 12.12.2013, 10:14
 Jezu, naucz mnie z serca przebaczać i nie chować w sercu urazy i żalu... W Imię Jezusa Chrystusa, przebaczam x. Piotrowi Kruk za to co mi zrobił... i samej sobie też... JEZU, RATUJ MNIE, BO SAMA NIE DAJĘ JUŻ RADY...
 Bogusia: 12.12.2013, 10:12
 Jezu, naucz mnie z serca przebaczać i nie chować w sercu urazy i żalu... W Imię Jezusa Chrystusa, przebaczam x. Piotrowi Kruk za to co mi zrobił... JEZU, RATUJ MNIE, BO SAMA NIE DAJĘ JUŻ RADY...
 AGA: 11.12.2013, 20:19
 BLAGAM PANIE O SILE DO TRUDNEGO PRZEBACZENIA POLITYKOM SZCZEGOLNIE TUSKOWI ZA OLEWANIE BIEDNYCH
 Kaśka: 10.12.2013, 22:09
 Proszę Cię Panie o łaskę przebaczenia dla ojca, osoby, która wyrządziła mi największą krzywdę i o przebaczenie samej sobie... Chcę się Tobie oddać w całości. Przyjdź do mojego serca mimo drzwi zamkniętych.
 Kaśka: 10.12.2013, 22:09
 Proszę Cię Panie o łaskę przebaczenia dla ojca, osoby, która wyrządziła mi największą krzywdę i o przebaczenie samej sobie... Chcę się Tobie oddać w całości. Przyjdź do mojego serca mimo drzwi zamkniętych.
 Marzena: 10.12.2013, 20:47
 Panie Boże przebacz mi moje złe ,niegodziwości nie życzliwość innym zazdrości i żal który mam do siebie i innych.Pomóż mi w walce ze złymi skłonnościami obdarz mnie Twoim Duchem, abym zawsze umiała wybaczać i kochać bliznich.
 f: 06.12.2013, 00:47
 Mam 21 lat, moj ojciec jest alkoholikiem i nie wybacze mu poniewaz nawet nie probuje walczyc z nalogiem. Niestety to jest ponad moje sily. Mam nadzieje, ze wybaczysz mi moja slabosc Boze bo ja po prostu nie potrafie z nim zyc...
 Piotr: 19.11.2013, 10:24
 Panie proszę przebacz mi bo jestem grzesznikiem , wybacz mi wszystkie kłamstwa, Prosze daj mi siłę bym sobie przebaczył i się pokochał takim jakim jestem.Spraw bym nie ranił mojej rodziny i bliżnich.Panie wybaczam mojemu Dziadkowi , ze oczernia mnie psychicznie i wykorzystuje oraz msci sie na innych i naduzywa alkoholu i innych rzeczy.Wybaczam mojej Mamie niedostrzeganie mnie to , ze nie okazuje mi uczucia, jest złosliwa i opuściła mnie, jest nadopiekuńcza ale w złym słowa tego znaczeniu nie było jej kiedy jej najbardziej potrzebowałem.Wybaczam mojej Babci , ze mnie nie docenia i jedynie zmusza do czegoś i strofuje i nakazuje.Wybaczam mojemu Ojcu za to , ze nie było go w moim życiu, ze mnie nie przytulił, nie powiedział dobrego słowa , ze mnie nie kochał i bił.Wybaczam mojemu Bratu , brak braterskiej miłosci i zrozumienia , jedynie obojętność.Przebaczam Wujkowi , ze mnie wykorzystywał jedynie do swoich celów aby miec z tego włąsną korzyść i nigdy nie wsparł w jakikolwiek sposób.Przebaczam wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób skrzywdzili mnie kiedykolwiek.Napełnij moją duszę spokojem i miłoscią.Daj mi siłę i natchnienie oraz mądrość bym nie popełniał znowu tych samych błędów.Niech pojawi się ktoś w moim życiu kto mi pomoże w przemianie , bardzo Cie o to proszę kochany Ojcze. Bądz ze mną na zawsze , Kocham Cie Ojcze!
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] (29) [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej