Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 basia: 09.11.2018, 10:43
 Panie Jezu przebaczam Tym wszystkim którzy mnie zranili i skrzywdzili. Proszę również o wybaczenie tych, których ja zraniłam. Jezu ufam Tobie, Jezu Ty się tym zajmij.
 Jan: 30.10.2018, 22:14
 Panie Jezu, przebaczam Gabryśce, dziewczynie, która w podły sposób bawiła się moimi uczuciami. Która dawała mi złudne nadzieje, spotykała się ze mną, a potem z dnia na dzień mnie opuściła. Przez którą miałem myśli samobójcze, nie mogłem wewnętrznie się pozbierać, byłem cieniem samego siebie. Nienawidziłem jej z całego serca, życzyłem jej wszystkiego najgorszego. Teraz chcę jej przebaczyć. Bóg powiedział "miłujcie nieprzyjaciół swoich" i "zemsta należy do mnie". Wyrzekam się zemsty, życzę jej wszystkiego co najlepsze - zdrowia, szczęścia, powodzenia w życiu zawodowym, miłości i zbawienia gdzieś w przyszłym świecie. Dziękuję Ci Panie Jezu, za to, że pozwalasz mi jej przebaczyć. I dziękuję też za to, że przez krzywdę jaką mi wyrządziła, przez ten ból, ponownie zbliżyłem się do Ciebie, mimo tego, że bardzo ale to bardzo się od Ciebie oddaliłem. Jezu ufam Tobie
 wierząca: 28.10.2018, 21:48
 dlaczego mam przepraszać za homoseksualizm?
 Ewelina: 19.10.2018, 10:41
 Drogi Boże przebaczam mojemu bratu że odsunął się odemnie że już mnie nie chce znać przebaczam mojej mamie za to że chciała mnie usunąć ze nie pomagała mi w życiu że byłam dla niej problemem przebaczam mojemu tacie za brak obecności w moim życiu alkohol przebaczam babciom i dziadków za brak czasu gdy ich potrzebowałam przebaczam moim szwagier kom że mnie obgadywaly szwagier ę Kasi że zabrała mi brata że nie dążył do zgody w rodzinie moim szwagrom przebaczam za brak zainteresowania przebaczam moim dzieciom że się złoszcza krzyczą są niegrzeczne przebaczam moim przyjaciołom znajomym sąsiadom obcym ludziom przebaczam ich źle intencje przebaczam moim przodków i sobie też przebaczam wszystkie winy i grzechy względem siebie i moich rodziców brata szwagrow i szwagierek dziadków pradziadkow i starszych przodków sąsiadów znajomych przyjaciół. Przyjdź Duchu Święty wzmocni mnie. Jezu ufam Tobie
 Anna: 18.09.2018, 22:35
 Jezu przebacza przede wszystkim mojemu mężowi ze przez jego charakter czułam się gorsza opuszczona i samotna .Przebaczam i proszę o wieczność w Niebie dla mojej Teściowej która starała się rozbić nasze małżeństwo i mnie zaledwie tolerowała i nawet na łożu śmierci nie chciała mnie widziec.Przebaczam sobie ze być może nie dołoźyłam starań aby było inaczej.Panie uzdrow moje myśli uzdolni do radykalnego przebaczenia
 Ja: 07.09.2018, 19:39
 Panie Jezu przebaczam wszystkich którzy mnie skrzywdzili. Przebacz mi za tych których skrzywdziłam ja. Panie niech nastanie pokój.
 małgoś: 02.09.2018, 17:08
 Panie Jezu prosze o wybaczenie mojego kierownika. Proszą aby nie obrażał się na mnie. Jezu Ty się tym zajmij. Jezu Ufam Tobie
 Małgorzata: 20.08.2018, 22:56
 Panie Jezu pomóż mi przebaczyć matce i ojcu, dalszej rodzinie brak czułości wobec mnie, poniżanie, obojętność. Jezu Ty się tym zajmij
 Ula: 16.08.2018, 13:15
 Panie Jesu przebaczam mojemu mężowi, ze jest słabym ojcem i mężem, ze nie zauważa Nas, ze czujemy się Mu obojętne ! Panie Boże nie opuszczaj Nas !

 Dorota : 28.07.2018, 19:49
 Panie Boże proszę o przebaczenie dla mnie.
 MARIA: 23.07.2018, 10:18
 PANIE JEZU PRZEBACZAM MOJEMU MĘŻOWI , KTÓRY CZĘSTO MNIE RANI SŁAWAMI I JEST DLA MNIE ZŁYM MĘŻEM I ZŁYM OJCEM DLA NASZYCH DZIECI.BOŻE OKAŻ MU ŁASKĘ PRZEBACZENIA I MIŁOSIERDZIA.JEZU UFAM CI.
 Wojtek: 18.07.2018, 00:16
 Panie Jezu przebaczam rodzicom, siostrą, a przedewszystkim swojej dziewczynie Soni zdradę i kłamstwa. Proszę o wybaczenie sobie i by wybaczyli mi ci wszyscy których zawiodłem i zranilem. Jezu ufam tobie!
 Daniel : 15.07.2018, 21:13
 Panie wybaczam tych których skrzywdziłem a szczególnie moją koleżankę przez moją niecierpliwość, dociekliwość, wścibstwo, osaczenie przez co nasza znajomość została zakończona. Przebaczam tez tych którzy mnie zawiedli, zranili - Jezu ufam Tobie
 Fsome: 11.07.2018, 11:32
 Panie Boże wybacz mi że zaniedbalem obowiązki domowe mimo wielkich checi i starań nie dałem z siebie wszystkiego daj mi siłę abym od dziś był lepszym ojcem i mężem wygoń z mej głowy lenistwo pyche oraz inne złe rzeczy porzadni... Wybacz mi wiele razy widziałem jak kierujesz moja droga przez góry gdzie teraz bardzo doceniam że właśnie tą drogą mnie pokierowales bo ona mnie umocnił dziękuję za wszystko za dzieciństwo za rodzinę za syna za wszystko co umocilo mnie w duchu Kocham Cie Bądź Chwalony
 Wioletta: 17.06.2018, 15:43
 Panie Jezu przebaczam Maciejowi który mnie bardzo skrzywdził i osmieszyl chciałabym żeby zrozumiał swoje postępowanie i mnie przeprosił.jezu ufam Tobie.
 Zraniony: 02.06.2018, 18:12
 Przebaczam Ojcu Benedyktowi
 pab: 20.04.2018, 08:11
 proszę o zmianę tekstu. jest błąd nie zgodny z oryginalem
 Arkadiusz: 08.04.2018, 23:00
 Panie Jezu przebaczam Tym wszystkim, którzy mnie skrzywdzili i proszę o wieczność dla Nich. Proszę o wybaczenie sobie moich grzechów i tych których ja skrzywdziłam. Jezu ufam Tobie !
 Krzysztof : 08.04.2018, 10:31
 Panie Jezu przebaczam Tym wszystkim którzy mnie skrzywdzili moim życiu i Proszę o przebaczenie tych których ja w swoim życiu postępowaniu skrzywdziłem. Jezu Ufam Tobie !!!
 Lena: 06.04.2018, 07:03
 Panie Jezu, przebaczam mojej mamie,ojcu, bylemu mezowi, sobie.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej