Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 Grażyna: 30.05.2016, 19:00
 Proszę o pomoc w przebaczeniu mojemu mężowi, który zostawił nas dla innej...proszę o przebaczenie moją ukochaną córeczkę, której przez ból po odejściu bliskiego człowieka nie umiałam zapewnić normalnego dzieciństwa... proszę Panie o wybaczenie mojej złości, goryczy, żalu, bólu, nadmiernych emocji wobec tych, których w sercu kocham... nie umiem jeszcze, ale chcę poczuć w końcu wybaczenie tym, którzy nie zdają sobie sprawy czym mnie skrzywdzili i czym krzywdzą...proszę Panie o łaskę wybaczenia dla mnie...chcę wybaczyć...
 jola: 23.05.2016, 13:13
 W imię Pana mojego Jezusa Chrystusa przebaczam wszystkim, którzy wyrządzili mi zło i wyrządzą. Błogosławię tych ludzi w imię Jezusa.Amen
 kinga : 21.05.2016, 19:13
 przebaczam i prosze o przebaczenie
 Dominika: 19.05.2016, 22:47
 Przebaczam matce która złe mówiła na moje dziecko która tworzy konflikt
 Gosia: 15.05.2016, 15:28
 Panie przebaczam wszystkim którzy mi szkodzili,przeklinali,używali czarów i innych zlych rzeczy względem mojej rodziny przez wszystkie pokolenia aż do czasów obecnych.Proszę i ja o przebaczenie za wszystko co źle zrobilam , powiedzialam przez wszystkie pokolenia, aż do obecnych czasów.Proszę o modlitwę i Bog zaplać
 Teresa : 04.05.2016, 15:29
 Panie>Prebaczam wszystkim którzy mnie skrzywdzili i gorąco proszę ulecz ich zranione serca
proszę o przebaczenie
 Aga: 04.05.2016, 12:59
 Panie Jezu prosze O Twoja pomoc,aby Vito mi wybaczyl moje zle slowa i zachowanie i miej go w opiece,aby zaczal wierzyc w Twoje nauki ja mu wybaczam wszystko.
 Urszula : 28.04.2016, 06:55
 Bardzo proszę o dar wyłączenia Boże. Pomóż Boże mi i mojej rodzinie wejść na dobrą drogę.
 joasia: 27.04.2016, 20:48
 panie mój i ojcze błagam pomoz mi przebaczyć sobie straszny grzech z dawnej przeszlosci a także męzowi wszelkie krzywdy i zlo pomoz mi narodzić sie na nowo kocham Cię goroco i proszę o litość

 agnieszka : 17.04.2016, 23:29
 Proszę o wybaczenie, tak wiele osób zraniłam zwłaszcza mojego męza i dzieci. Przez pornografie byłam zniewolona co oddzaływało na nasza rodzinę, teraz jestem wolna DZIEKUJE CI PANIE BO TA WOLNOŚĆ DZIEKI TOBIE
 asia: 31.03.2016, 13:47
 panie pomoz mi przebaczyc mjejmu męzowi wszelkie krzywdy nieprawosci,a jemu pomoz wejsc na drogę wiary i zbawienia bog zaplac
 Rafał: 06.03.2016, 12:49
 Przepraszam Cię Boże za moje zatwardziałe serce, przepraszam za wszystkie złe uczynki. Przepraszam za każdą krzywdę jaką wyrządziłem mojej żonie Kamili, mojemu synkowi Fabianowi, a tym samym obraziłem Ciebie, bo nie postępowałem tak jak powinienem. Przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Proszę o przebaczenie Twoje, Kamili i Fabiana. Proszę o Twoje wsparcie w walce o odzyskanie mojej rodziny. Proszę byś dodał mi siły, mojej żonie Kamili nadziei i pewności, że z Twoja pomocą uda mi się naprawić wszelkie zło, które wyrządziłem. Wracam jak syn marnotrawny, ale proszę Cie Boże, proszę Cię Kamilko nie odrzucajcie mojej prośby. Proszę wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc modlitwą. I ja za Was wszystkich się pomodlę.
 am: 03.03.2016, 15:36
 Panie przebaczam wszystkim ludziom ktorzy mnie skrzywdzili i prosze ich aby mnie tez wszystkie krzywdy przebaczyli ktore ja im wyrzadzilam
 Prawda: 24.02.2016, 19:04
 Modlę się za osobę która oklamala swojego przełożonego,aby się uderzyła w pierś i się z tego wyspowiadala .Gdyż przełożony to bardzo uczciwy człowiek i będzie rozumie dany jak się dowie prawdy.Amen
 Ania: 16.02.2016, 20:48
 Prosze Cie Boze pomoz mi wybaczyc tym ludziom na ktorych zlozyczylam, rzucalam przeklenstwami, obelgami. Modle sie rowniez o przebaczenie dla mnie, szczegolnie o to w jaki sposob zranilam mojego meza slowami. Prosze o spokoj, szczescie i zdrowie dla naszej rodziny...zeby te ciezkie czasy ktore teraz przezywamy odeszly w zapomnienie.
 Agnieszka: 09.02.2016, 17:19
 Panie przebaczam wszystkim ludziom ktorzy mnie skrzywdzili i prosze ich aby mnie tez wszystkie krzywdy przebaczyli ktore ja im wyrzadzilam
 Dorota: 08.02.2016, 22:17
 Panie proszę o przebaczenie mojego chłopaka, nie chciałam go skrzywdzić, modlę się za niego i proszę o dar cierpliwości i braku porywczości dla niego. Proszę o przebaczenie moją siostrę i rodziców za wszelkie wyrządzone im przeze mnie krzywdy. Dziękuję za dar życia i wszystkich dobrych ludzi których stawiasz na mojej drodze.
 Weronika : 31.01.2016, 20:59
 Panie polecam Ci chłopaka który dziś, nie znając mnie zwyzywał od najgorszych. Wybaczam mu i proszę przynieś mu ukojenie jego wewnętrznych burz.
 ja 13.01.16,6.23: 13.01.2016, 11:23
 Prosze aby moj maz przebaczyl mi i ja jemu przebaczam ze dziecko nasze stalo sie powodem trudnosci w naszym malzenstwie.
 Jj: 09.01.2016, 19:48
 Przebaczam i prosze o przebaczenie
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] (16) [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej