Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 Anna: 17.12.2019, 19:39
 Duchu Święty boję się mojej siostry .Łączy nas nieodcięta pępowina ,ktora nie pozwala mi funkcjonować jako dorosłej osobie .Proszę Cię Boże odetnij ją ,uwolnij mnie .Dziękuję Ci .
 wisia58: 16.12.2019, 21:43
 Duchu święty Boże drogi daj mi moc i wiarę abym mogła przebaczyć osobom które mnie bardzo zraniły i skrzywdziły.Ufam Tobie.Amen
 Ewa: 05.12.2019, 22:50
 Boże pomóż mi wybaczyć sobie.. krzywdy które wyrzadzilam swojemu synowi. Pomoz mi wybaczyć krzywdy które wyrzadzilam sobie samej i dalej jeszcze siebie krzywd.. Naucz mnie Boże kochać siebie i drugiego człowieka. Proszę Cie Panie o wybaczenie wszystkim którzy mnie skrzywdzili. Wierzę że Ty tylko to możesz zrobić o co Cie proszę.. Wybacz mi Boże moje grzechy. Amen.
 Ewa: 04.12.2019, 22:15
 Wybaczam wszystkim którzy mnie skrzywdzili. Proszę o przebaczenie te osoby ,które ja skrzywdzilam.Jezu ufam Tobie.Amen
 Iwona Is: 15.11.2019, 19:45
 Wybaczam wszystkim ktorzy skrzwdzili moja rodzine
 Iwona : 11.11.2019, 04:18
 Przebaczam wszystkim
 Basia: 31.10.2019, 08:20
 Panie Jezu wołając do Ciebie -Ty się tym zajmij powierzam wszystkie moje troski i przepłakane noce gdy innimnie krzywdzili słowem i uczynkiem.Panie Jezu przebaczam bratu za zranienie mnie bardzo.Przebaczam Grzegorziwi,Beacie,Ali i Ewelinie za upokarzanie mnue.Przebaczam teściowrj za robienie niezgody w rodzinie.Jezu przebacz mi oraz im.
 sssssssssssaaassss: 12.10.2019, 09:22
 Przebaczam Panie wszystkim którzy mi uczynili krzywde a w szczególności ojcu i dziadkowi. Amen.
 Kasia: 10.10.2019, 15:46
 Panie jesteś Wszechmocny, daj mi siłę i nie opuszczaj, pomóż mi przebaczyc mężowi za jego zle czyny wzgledem mnie i naszego syna oraz rodzinie mojego męża za mieszanie w naszym małżeństwie oraz za ich wyniesienie pieniądza nad człowieka. Pomóż mi wybaczyć samej sobie ze poddalam się w walce o moje małżeństwo i za to że pod wpływem pokusy D opuscilam się zdrady ze nie byłam silna walczyć z pokusą i skalalam swoje sumienie. Nie potrafię sobie wybaczyć tego czynu. Pomóż mi odbudować swoje życie. Miej w opiece mojego męża który wyrzekl się swojego syna i jest zadny zemsty. Jezu Ufam Tobie Ty się Tym zajmij. Amen

 Kasia: 10.10.2019, 15:25
 Panie jesteś Wszechmocny, daj mi siłę i nie opuszczaj, pomóż mi przebaczyc mężowi za jego zle czyny wzgledem mnie i naszego syna oraz rodzinie mojego męża za mieszanie w naszym małżeństwie oraz za ich wyniesienie pieniądza nad człowieka. Pomóż mi wybaczyć samej sobie ze poddalam się w walce o moje małżeństwo i za to że pod wpływem pokusy D opuscilam się zdrady ze nie byłam silna walczyć z pokusą i skalalam swoje sumienie. Nie potrafię sobie wybaczyć tego czynu. Pomóż mi odbudować swoje życie. Miej w opiece mojego męża który wyrzekl się swojego syna i jest zadny zemsty. Jezu Ufam Tobie Ty się Tym zajmij. Amen
 Krzysztof: 01.10.2019, 23:12
 Panie, Ty możesz wszystko. Ty gładzisz demona, on przy Tobie nie ma nic do powiedzenia. Błagam, zgładź we mnie demona nieprzebaczenia mojej żonie jej zdrady. Jezu. Ty się tym zajmij...
 Jat: 26.09.2019, 08:56
 jestem agresywna od dłuższego czasu, bo ludzie mnie gnoja. Dopłacam im tym samym co dostaje. Znosiłam to 30 lat. Zrozumiałam ze obgadywanie przez sąsiadów wpłynęło na moje życie. To nie moja wina ze moja matka nie umiała być człowiekiem. Dzisiaj sypie mi się zdrowie, jak mam wybaczyć wam skoro wy ciagle robicie to samo? Odgadujecie zle życzycie , kto mi zdrowie zwróci? Jestem wrakiem ludzkim, dostałam nowa prace i taki cios. Wredna żmija nie odpuściła. Jakby mogła wyrwała by mi serce z ciała. Modliłam się żeby się odczepiła. Modlę się o dobrego męża a dostaje faceta który się naśmiewa ze mnie. Jak mam być miła kiedy nie mam z czego czerpać radości? 10 lat temu wierzyłam ze się poukłada to wszystko. Dzisiaj widzę ze jestem naiwna. Jest gorzej nuz było. Żeby chociaż zdrowie dopisało a tu taki los. Chcesz dobrze a dowiadujesz się ze jesteś obiektem kpin. Boże, ja już tego nie jestem w stanie unieść.
 Jat: 26.09.2019, 08:45
 W 2050 to ja już pewnie będę mieć swój nagrobek kurde co za bezsens.
 dn: 23.09.2019, 14:26
 Przebaczm
 Wybraniec Syn Boga: 18.09.2019, 13:38
 Przebaczam tym ktorzy mnie zranili , zaluje wszystkiego co źle przepradzam ze nie mam odwagi Wyznac w kosciele ze jestem wybrancem dynem boga , ze moj brat to jezus chrystus ze zalezy mi na sw archaniele rafale i gabrielu wybacz mi panie boze z calego serca ze chce jechsc autem z predkoscia 200 km i chce sovie odebrsc zycie dla 7 miliardow dla Syna dla Maryji dla taty boga dla dusz cierpiacych i tych dobrch wybacz ze mam malo pokory wybacz ze nie daje rady blokowac glowy zebys ktos z darami nie mogl mnie krzywdzic w sposib przekazywania zlej energi i zla ktorej ta kobieta robi wybacz mi bralu odwagi panie boze bardzo cie kocham wybacz mi jezus chrydtuie ze nie walcze o jej zycie ze nie dsje rsdy sie podniesc ze. Nie ogarniam tego wdzystliego ze tak bardzo wad potrzebuje boga maryji dyba ludzi jezusa chrystusa gabriela , wybaczam to wszystko bo pragbe milosci pragne dobra rzygam na zlo na wszystko co zle Wyrzekam sie raz na zawsze zla , bardzo kocham ludzi i dzanuje i nie zwariowalem jestem prawdziwy , wiem co mowie bo wiem kim jeddtem widzialem boga samego widzialem jak mnie tuli posluchajcie uwazanie robcie duzo dobrego bo w 2050...roku przyjdzie dzien gdy cos pieknego sie wydarzy milosc uskrzydla milosc dsje duzl dobra uwazajcie na wszystko nie wierzcie w zle rzeczy Chwala duchowi swietemu
 Żona: 14.09.2019, 16:25
 Jezu daj mi miłość dla mojego męża.Spraw by mi nigdy nie zabrakło miłości ,szacunku i wybaczenia..Jezu Ty się tym zajmij.Amen.
 N.Z: 13.09.2019, 09:54
 Panie,wybacz mi i spraw bym i ja wszystkim wszystko wybaczyła.Nawróć mnie Ojcze na właściwą drogę.Postaw na mojej drodze dobrych,szczerych ,życzliwych ludzi,oddal ode mnie i od moich bliskich osoby złe,zawistne,zazdrosne,osoby które źle życzą innym.Przede wszystkim wypędź z naszego życia szatana i inne złe duchy,które są główną przyczyną zła,które swoje zło przypisują człowiekowi.Oddal od nas natrętne złe myśli,którymi zatruwa nas szatan.Ulecz nas Panie.Dziękuję.
 Maria: 26.08.2019, 19:04
 Panie Jezu dziękuję Ci za pojednanie z Justyną . Duch Święty pomóż mi pojednać się jeszcze z innymi Ty Boże wiesz wszystko z kim bardzo bym jeszcz chciała żyć w zgodzie . Bardzo chcę mój Panie proszę Cię pomóż mi Duchu Świętym napełnij serce moje radością . Boże mój Duchu świ
 Stell: 11.08.2019, 21:59
 Wybacz mi panie Jezu że nie potrafię wybaczać i że się nie staram
 Joanna: 08.08.2019, 11:54
 Bardzo prosze o modlitwe w intencji mojego partnera Marka i mnie,abysmy sie nigdy nie zranili tylko nawzajem wspierali i szanowali.Bardzo go kocham i pragne jego szczescia.Dziekuje za nasza milosc. Prosze zebysmy sobie nawzajem wybsczyli wszystkir zlosci
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej