Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

PAMIĘTAJ

Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ

Wasze komentarze:
 piotr styczyński 1991: 07.08.2019, 22:51
 Przebacz mi boże bo zbłądziłem.. Przebacz mi wszystkie moje grzechy małe i duże.. Daj mi odczuć że jesteś.. Potrzebuje ciebie Piotr Styczyński 16 maja 1991rok
 Teress: 07.08.2019, 10:09
 Panie Jezu wybaczam sobie samej ,moim przodkom ,których grzechy ciąża na rodzinie ,Wybaczam mojej matce mojemu ojcu za zaniedbania rodzicielskie ,ojcu za pijaństwo i przekleństwa .mojemu rodzeństwu za krzywdy uczynione względem mnie .,siostrze za oszustwa spadkowe , teściowej za pomówienia i jej rodzinie .mojemu mężowi ,za brak opieki nad rodziną i jego pijaństwo PanieJezuprzebacz zamoje złorzeczenia ,przekleństwa Jezu Ufam Tobie
 Natalia: 28.07.2019, 22:12
 Panie przebacz mi za mój lęk,strach za to że .nie wierzą we mnie ze mogę jezdzic samochodem, wybaczam synowi, który mnie rani i swoją rodzinę kredytami,ktorych nie spłaca, Jezu Ty się Tym zajmij,Jezu ufam Tobie
 Becia: 25.07.2019, 20:56
 Panie Boze Jezu.prosze o wybaczenie tym wszystkim ktorych skrzywdzilam .przepraszam z calego serca za krzywdy ktore im wyrzadzilam przepraszam ojca i matke przepraszam babcie przepraszam dziadkow przepraszam dzieci przepraszam bliska i dalsza rodzine przepraszam znajomych prosze o wybaczenie Boga wszechmogacego wybacz mi bo bardzo tego potrzebuje
 bt: 25.07.2019, 10:52
 przebaczam wybaczam moim przodkom znajomym dzieciom ludziom każdej istocie wybaczam niech moje wybaczenie spłynie na każdą istotę za Bożym pośrednictwem i łaską z Bożym błogosławieństwem
 bt: 25.07.2019, 10:31
 wybaczam chcę wybaczać chcę wybaczyć wszystkim którzy mnie skrzywdzili dziś wczoraj w przeszłości w innych wcieleniach wybaczam każdą krzywdę tym wszystkim którzy mnie skrzywdzili wybaczam w imie Jezusa , proszę też aby i mi wybaczono wszystkie krzywdy które uczyniłam ,Jezu Boże moj Stróżu aniele proszę was o pomoc i wsparcie niech ma dusza zostanie oczyszczona , i Boże błogosławieństo niechaj błogosławi każdą osobę istotę i duszę ti i teraz i niech tak już jest,Amen
 Grzegorz : 21.07.2019, 11:00
 Panie Jezu spraw, abym widząc Piotra, Dariusza, Elżbietę, Magdalenę, Piotra, Katarzynę, Adama, Radosława, Andrzeja, Michała, Pawła, Marka, Jarosława, Mariusza, Bożenę, Barbarę, Agatę, Piotra, Annę mógł zachować spokój i uprzejmość. Dziękuję Panie Jezu.
 Łukasz Ciesielski: 14.07.2019, 15:06
 Mam rany zadane przez rodziców z dzieciństwa mianowicie że do niczego śię nie nadaje mam dwie lewe ręce itd .Nigdy w dzieciństwie nie byłem przytulany i nigdy nie słyszałem słowa kocham.Dziś mam 35 lat i nie wiem co to miłość nie umiem zaufać Bogu i go kichać choć bardzo tego pragne.
 Grażyna: 06.07.2019, 18:16
 Boże [przepraszam że jestem agresywna

 Agnieszka: 28.06.2019, 21:22
 Panie Jezu pomóż przebaczyć mi ojcowi trudne dzieciństwo, matce brak wsparcia, nadmierne wymagania i krytykę, byłemu chłopakowi który bardzo mnie zawiódł, byłym pracodawcom nieuczciwość, mężowi egoizm a znajomym opuszczenie w trudnych chwilach życia. Pomóż mi przebaczyć siostrze złe traktowanie. Zalecz rany na moim sercu. Odbuduj moje życie. Daj nadzieję że jeszcze mój dom będzie szczęśliwy. Bez twojej pomocy sobie nie poradzę
 Patrycja: 18.06.2019, 19:52
 Panie Boże, Proszę o wybaczenie mi moich postępowan niewiernosci względem narzeczonego. Proszę o laskę dla niego aby stał się znów radosnym i ufnym człowiekiem. Proszę Cie o opiekę nad nim i jego rodzina.
 Aneta : 13.06.2019, 15:06
 Panie Jezu pomoz mi aby Paweł K wybaczył mi i pojednaj nas ze soba
  Danuta: 01.06.2019, 19:04
  Panie Boze pomoz mi przebaczyc mojej synowej moiemu synowi mojej tesciowej mojemu bylemu mezowi prosz CiePanie dodaj mi sily Prosze
 Aga: 19.05.2019, 21:44
 Panie przebacz nam .Ojcze zapomnij nam.Przywolaj kiedy błądzimy. Odpuść mi grzechy względem rodziców. Panie Boże Dopomóz.Bog zaplac.Amen🌹🌹🌹
 ANNA88888: 15.05.2019, 14:51
 Panie Jezu proszę pomóż mi przebaczyć mojemu ojcu i jego żonie za to że skrzywdzili naszą rodzinę Proszę cię. Jezu pomóż mi oczyścić swoje sumienie z grzechów. I pomóż mi wybaczyć mężczyźnie z dawnych lat, który mnie zranił, ale którego mimo wszystko kocham.
 Uks: 11.05.2019, 17:48
 Panie wybacz Mi krzywdy które wyrządziłem innym. Proszę Cię daj Mi siły bym się nawrócił i zaufał Tobie i nigdy więcej nie popełniał tych samych błędów 😕 Jezu ufam Tobie!
 Uks: 11.05.2019, 17:47
 Panie wybacz Mi krzywdy które wyrządziłem innym. Proszę Cię daj Mi siły bym się nawrócił i zaufał Tobie i nigdy więcej nie popełniał tych samych błędów 😕 Jezu ufam Tobie!
 Joanna: 05.05.2019, 06:27
 BOŻE ile się tego nazbierało DUCHU ŚWIĘTY pomagaj mi w oczyszczeniu mojego serca DZIĘKI ZA TĘ MODLITWĘ
 Noona: 01.05.2019, 12:00
 Panie Jezu proszę spraw aby mój mąż mi wybaczył dał szanse i zakochał się na nowo. Jeżu ufam tobie
 Zagubiona : 28.04.2019, 12:49
 Dziękuję Panie Boże dzięki Tobie stały się dwa cuda w moim życiu z może dla kogoś to by było nie istotne, ale dla mnie to dużo dało małymi czynami czuję Twoja obecność Boże, dzięki Tobie uda mi się przeżyć w ten najtrudniejszy okres w moim życiu, wiem Jezu jak boli Ciebie każda moja łza dziękuję i proszę Trwaj przy mnie Jezu.
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej