Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do świętego Józefa


     Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy
     Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy
     Oblubieńcze Panny nad pannami
     Święty Józefie przyczyń się za nami

     Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił
     Niejedneś trudy dla Niego ponosił
     Tyś Go własnymi kołysał rękami
     Święty Józefie przyczyń się za nami

     Ty jeden jesteś od Boga wybrany
     Tyś Opiekunem Matki ukochanej
     Tej czystej lilii pomiędzy cierniami
     Święty Józefie przyczyń się za nami.

     Święty Józefie o Twoją przyczynę
     Błagamy teraz i w śmierci godzinę
     Ach nie pogardzaj naszymi prośbami
     Święty Józefie przyczyń się za nami

Modlitwa codzienna do świętego Józefa


O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa


Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask


Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć


O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa

Papieża Św. Piusa X


Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Modlitwa o pokorę

Papieża Jana XXIII


O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika

Papieża Pawła VI


Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie


O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.


Modlitwa codzienna do świętego Józefa

   

Wasze komentarze:
 Matka,zona,corka,babcia,siostra,tesciowa.: 06.06.2016, 10:27
 Święty Józefie proszę o modlitwę ,opiekę i Twe przewodnictwo.Prowadz nas proszę Święty Jozefie i nigdy nie opuszczaj.Amen.
 ***: 05.06.2016, 02:43
 Św.Jozefie moj OJCZE NIEBIESKI dziękuję za prawie 100-letnie życie mojego OJCA też JOZEFA. ULZYJ W JEGO CIERPIENIACH... SPRAW BY BYŁO MU DANE SPOTKANIE Z WNUCZKIEM itp...
 a: 01.06.2016, 23:17
 Św.Józefie miej w opiece moich siostrzeńców, proszę o zdrowie i dary Ducha Świętego dla Nich.
 Mira: 01.06.2016, 19:54
 Św. Józefie bądz ojcem dla mojego syna Piotrka tak bardz brakuje mu ojca tak cierpi z tego powodu uproś łaskę nawrócenia ,uwolnienia i uzdrowienia duszy i ciała jego .
 Matka: 31.05.2016, 23:53
 Sw. Jozefie opiekoj się proszę mojm dzieckiem . Ojcem .Matką. Pomóż
 ''': 28.05.2016, 12:23
 Sw.Jozefie pomóż w pomóż w spr.zdrowotnych uczuciowych finansowych....
 Matka: 26.05.2016, 00:06
 Sw.Jozegie z ok dn. Matki proszę Cię o jeden uśmiech , słowo mojego Dziecka. Ty wiesz ze nie zasłużyłam na to co mnie i moje Dziecko spotkało . Błagam Cię Boze zakończ te smutki... Pokonaj siłę zła .
 Ewelina: 25.05.2016, 02:30
 Św. Jozefie proszę o sen. Bezsennosc utrudnia życie. O rozwiązanie problemów. Zbawienie wszystkich bliskich. O niebo dla nich .
 **: 21.05.2016, 22:51
 Sw.Jozefie dziękuję i proszę ...
 Elżbieta : 19.05.2016, 00:00
 Sw.Jozefie proszę spraw zebym nie byla ciężarem dla innych.
 XXXXXXXX: 18.05.2016, 15:47
 SW JOZEFIE NIE OPUSZCZAJ MNIE ..WIEM ZE SERCE I SILA TWOJA JEST DUZA..
 **: 16.05.2016, 00:45
 Sw.Jozefie błagam prowadź za rękę mojego Syna- jak ja prowadziłam. Chron Go od niebezpieczeństw , złych ludzi , narkotyków , chorób, wypadków. .. Wskaż Mu drogę do domu . Boże nie pozwól odbierac matkom dzieci. Osoba mi bliska straciła w wypadku Syna. Pomóż Boże Jej ukoić zal.Ty znasz ból Matek. Pomóż Boże. Nie zabieraj mi Go. To moja miłość największa , prawdziwa jedyna
 Maja: 11.05.2016, 10:30
 Swiety Jozefie mniej nas w opiece, dopomoz tym co najbrdziej tego potrzebuja w danym momencie, dziekuje za troske spraw by praca o ktora sie tak staramy oboje jak i ja i moj partner dostali te oferte, bardzo mi zalezy by poprawic nasze finanse i wyjsc na prosta nie doposc zebysmy stracili dach nad glowa. Wierze w Ciebie i wiem ze masz nas w opacznosci dopomoz nam w tej trudnej sytuacji.Amen.
 Ojciec: 10.05.2016, 11:51
 Dziękuję Ci Św. Józefie za pomoc, proszę za syna i synową aby zapanowały Boże Relacje.
 ***: 09.05.2016, 23:50
 Sw.Jozefie Ratuj...
 K E : 09.05.2016, 00:12
 Św. Jozefie proszę o zdrowie , zachowanie urody i pogody ducha . Samodzielnosc finansowa. Pojednanie w rodzinie. Człowieka któremu zaufam. Spraw zebym nie była nękana przez sądy instytucje . Ja i moje niewinne Dziecko. Błagam o normalność.
 ewa: 08.05.2016, 11:20
 SW.JOZEFIE dziekuje za opieke nad moim synem PIOTREM , i TWO wplyw na jego charakter oraz za opieke nad jego rodzina - prosze tez o zdrowie dla mamy HALINY i o sprzedaz mojego mieszkania i siostry ELZBIETY . -- wiem , ze spelnisz wszystkie prosby SW. JOZEFIE dziekuje z calego serca.
 E K: 08.05.2016, 00:23
 Sw. Jozefie zdejmij z naszych serc te ciężary... Nie dopuścić do tragedii.
 Wiola : 06.05.2016, 18:09
 Św Józefie wstaw się u noga za mną aby Kamil się opamietal i wrócił do nas byśmy byli rodzina która stworzyliśmy
 Samotna: 06.05.2016, 01:13
 Sw.Jozefie. Samotność to straszny lęk .Nie każdy ją może wytrzymać . Proszę Błagam o miłość prawdziwą
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] (34) [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej