Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa codzienna do świętego Józefa


O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa


Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask


Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć


O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa

Papieża Św. Piusa X


Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Modlitwa o pokorę

Papieża Jana XXIII


O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika

Papieża Pawła VI


Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.


   

Modlitewnik dla małżonków Modlitewnik dla małżonków
Małgorzata Rogalska
Niniejszy modlitewnik może być pomocny dla małżonków w ich indywidualnej, jak i wspólnej modlitwie. Zamieszczono w nim modlitwy o miłość, modlitwy małżonków za siebie, za dzieci, za całą rodzinę, modlitwy w różnych sytuacjach, zarówno radosnych np. rocznicy ślubu, jak i trudnych np. gdy małżeństwo przechodzi kryzys... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 k: 28.07.2016, 21:29
 Św. Józefie... Proszę o siłę do pracy oraz proszę abym mogla kochać i być kochana. Proszę także o wzmocnienie w wierze abym potrafila modlić się do Pana, kochanegUkochanego Boga.dziękuje
 Ola: 17.07.2016, 23:35
 Św. Józefie - proszę Cię o zmianę pracy na spokojną i dobrze płatną.
 Elżbieta: 13.07.2016, 19:28
 Św. Józefie módl się za nami, u mnie jest coraz gorzej.
 Tomasz: 13.07.2016, 16:48
 Święty Józefie Mój Patronie proszę o łaskę znalezienia dobrej żony , która będzie mnie kochała i szanowała tak jak Ty Maryję.Proszę o łaskę znalezienia dobrej pracy , w której będę mógł rozwijać dane mi od Boga wszystkie zdolności , talenty i umiejętności na Jego chwałę oraz w służbie bliżnim , w której będę mógł liczyć na dobre i sprawiedliwe wynagrodzenie na własne utrzymanie i liczyć na szacunek przełożonego i wszystkich współpracowników , aby panowała dobra i miła atmosfera . Proszę o łaskę pozytywnego zdania w pierwszym terminie egzaminu teoretycznego i praktycznego zawodowego w najbliższym czasie oraz o wszystkie potrzebne do tego łaski. Święty Józefie głęboko wierze , że mnie wysłuchasz i wyprosisz mi u Boga Wszechmogącego łaski , o które modlę się za Twoim wstawiennictwem , które uważa się za skuteczne i niezawodne. Święty Józefie obiecuję Ci , że jeśli otrzymam łaski , o które Cie prosiłem to będę wiedział czyja to pomoc i zasługa , a ja w zamian za to obiecuję rozszerzać Twoją cześć i chwałę.Święty Józefie w Tobie nadzieję i ufność pokładam , że mi pomożesz i mnie wysłuchasz , proszę uczyń cud.Święty Józefie módl się za mną . Amen.
 Tomasz: 13.07.2016, 16:48
 Święty Józefie Mój Patronie proszę o łaskę znalezienia dobrej żony , która będzie mnie kochała i szanowała tak jak Ty Maryję.Proszę o łaskę znalezienia dobrej pracy , w której będę mógł rozwijać dane mi od Boga wszystkie zdolności , talenty i umiejętności na Jego chwałę oraz w służbie bliżnim , w której będę mógł liczyć na dobre i sprawiedliwe wynagrodzenie na własne utrzymanie i liczyć na szacunek przełożonego i wszystkich współpracowników , aby panowała dobra i miła atmosfera . Proszę o łaskę pozytywnego zdania w pierwszym terminie egzaminu teoretycznego i praktycznego zawodowego w najbliższym czasie oraz o wszystkie potrzebne do tego łaski. Święty Józefie głęboko wierze , że mnie wysłuchasz i wyprosisz mi u Boga Wszechmogącego łaski , o które modlę się za Twoim wstawiennictwem , które uważa się za skuteczne i niezawodne. Święty Józefie obiecuję Ci , że jeśli otrzymam łaski , o które Cie prosiłem to będę wiedział czyja to pomoc i zasługa , a ja w zamian za to obiecuję rozszerzać Twoją cześć i chwałę.Święty Józefie w Tobie nadzieję i ufność pokładam , że mi pomożesz i mnie wysłuchasz , proszę uczyń cud.Święty Józefie módl się za mną . Amen.
 matka: 13.07.2016, 07:01
 Bardzo proszę o modlitwę za moją córkę aby na nowo rozpoczęli wspólna drogę życiową z chłopakiem. Aby wzajemne uczucie miłości z powrotem ich połączyło. Aby odnaleźli drogę do swoich serc. Niech jej rozdarte serce znajdzie ukojenie.
 Elżbieta: 11.07.2016, 20:58
 Św. Józefie patronie rodzin - błagam o pomoc, moja rodzina odchodzi od Boga. Bardzo przez to cierpię. Proszę o łaskę w cierpieniu.
 ewa: 10.07.2016, 08:53
 Kochany sw.JOZEFIE miej w swojej pieczy mojego syna PIOTRA daj mu zdrowie i pomyslnosc a takze otaczaj opieka jego rodzine w zdrowiu milosci i zgodzie. SPRZEDAJ mieszkanie mojej siostry ELZBIETY , a dla naszej matki daj powrot do zdrowia . Bardzo Tobie sw.JOZEFIE z calego serca dziekuje.
 ewa: 10.07.2016, 08:52
 Kochany sw.JOZEFIE miej w swojej pieczy mojego syna PIOTRA daj mu zdrowie i pomyslnosc a takze otaczaj opieka jego rodzine w zdrowiu milosci i zgodzie. SPRZEDAJ mieszkanie mojej siostry ELZBIETY , a dla naszej matki daj powrot do zdrowia . Bardzo Tobie sw.JOZEFIE z calego serca dziekuje.
 ewa: 10.07.2016, 08:52
 Kochany sw.JOZEFIE miej w swojej pieczy mojego syna PIOTRA daj mu zdrowie i pomyslnosc a takze otaczaj opieka jego rodzine w zdrowiu milosci i zgodzie. SPRZEDAJ mieszkanie mojej siostry ELZBIETY , a dla naszej matki daj powrot do zdrowia . Bardzo Tobie sw.JOZEFIE z calego serca dziekuje.
 aleksandra: 10.07.2016, 00:18
 SW Jozefie prosze Cie o laske dobrej i stalej pracy ,prosze Cie o wiare dla moich corek oraz Aby moj maz sie nawrocil i zaczal chodzic do kosciola.Prosze o zdrowie dla moich rodzicow szczegolnie mojej mamy upros u Boga uzdrowienie jej stopy i wzmocnienie pamieci.
 Marianna: 08.07.2016, 14:25
 Św Józefie -patronie robotników, przyjmij podziękowanie za opiekę nad wysiłkami syna, niech one będą dziękczynieniem Bogu i służą dla dobra i miłości jego rodzinie na drogach życia z Bożym błogosławieństwem
 Elżbieta: 04.07.2016, 19:56
 Św Józefie dziękuje za wszelkie łaski, miej nas w opiece - moją córkę Anię, syna Krzysztofa, jak również mojego męża. Daj mi łaskę wytrwania w trudnych sprawach.
 Lidia: 02.07.2016, 18:23
 Kochany Święty Józefie! Błagam Cię o uzdrowienie mojej Kochanej babci, wierzę głęboko że zostanę wysłuchana. Św. Józefie uzdrów moją babcię! Ja widziałam po jej smutnych oczach, że chce nadal żyć i cieszyć się tutaj razem z nami....Błagam, pomóż. Lidia
 Elzbieta: 02.07.2016, 15:41
 Św. Józefie patronie rodzin, proszę uproś mi łaskę nawrócenia mojego męża, jak również daj mu zdrowie, strzeż go przed zagrożeniem alkoholizmu, nikotynizmu, miej moją rodzinę w opiece. Tobie polecam moje osobiste sprawy. Oddaję się całkowicie Twojej Opiece.
 e.d.: 27.06.2016, 22:24
 Sw.Jozefie chroń przed zwątpieniem... Wiem ze pomagasz .
 Jacek : 27.06.2016, 02:40
 Swiety Jozefie prosze Cie o zdrowie dla mojej chorej zony pomoz calej naszej rodzinie przejsc ten trudny okres wspieraj nas w modlitwach do Pana Boga aby udzielil nam wszelkich lask
 Zosia: 24.06.2016, 11:52
 Swiety Jozefie wzorze pracujacych. Prosze Cie o laske dobrej pracy.
 A: 23.06.2016, 23:41
 Święty Józefie proszę o zdrowie dla Taty w dniu Jego święta i spełnienie woli Bożej. Dziękuję za kochającego tatę :)
 Maja: 22.06.2016, 09:51
 Swiety Jozefie prosze cie o jedyny dar ktorym bedzie ta praca o ktora teraz aplikowalam o ostatnia szanse, boje sie ze ten manager nie podejmie decyzji, gdy okaze sie sukcesem duzo rzeczy ogranicze, i bede czesciej odwiedzala dom bozy, skoncze z nalogami, i bede dbac zarowno o innych jak i o siebie. dopomoz rowniez mej mamie ktora sie zamartiwa o mnie dlatego bo jestem bez pracy spraw zeby byla ze mnie dumna nie chce zeby chorowala ze zmartwienia:(
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] (20) [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej