Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do świętego Józefa

Spis modlitw do św. Józefa

Modlitwa do świętego Józefa

Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy
Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy
Oblubieńcze Panny nad pannami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił
Niejedneś trudy dla Niego ponosił
Tyś Go własnymi kołysał rękami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Ty jeden jesteś od Boga wybrany
Tyś Opiekunem Matki ukochanej
Tej czystej lilii pomiędzy cierniami
Święty Józefie przyczyń się za nami.

Święty Józefie o Twoją przyczynę
Błagamy teraz i w śmierci godzinę
Ach nie pogardzaj naszymi prośbami
Święty Józefie przyczyń się za nami

* * * * *

Józefie święty, coś Zbawcy naszemu zastępował miejsce Ojca, bądź Ojcem naszym i pokaż Twe Ojcowskie serce tym wszystkim, których Jezus umiłował, a nawet ich bracią stać się raczył. Udziel nam chociaż cząstkę tej słodyczy i rzewności, jakąś ukochanego Zbawcę naszego otaczał. Twe ojcowskie serce tak wspaniałe, po Sercu Jezusa najczystsze, najświętsze, niech będzie naszą ucieczką we wszystkich potrzebach. Przez Ciebie najdroższy Patriarcho niech dojdziemy do Boskiego Serca Jezusa, który Cię Ojcem nazywać raczył. Niech nasze serca Twemu całkowicie oddane będą, niech Jezusa w Jego ku Tobie miłości, w Jego ku Tobie przywiązaniu, poddaństwie i szacunku naśladujemy. Pod Twoją zostając strażą, spodziewamy się postępować w świątobliwości i tak żyć, jak na synów Boga, braci Jezusa, dzieci Maryi przystoi. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa - Papieża Św. Piusa X

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa o pokorę - Papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika - Papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

   

Wasze komentarze:
 Ula : 26.02.2018, 12:40
 Sw. Józefie Proszę wstaw się do Boga za mną. Proszę o pracę i przyjaciół . Panie wskaż mi drogę, bym mogła dojść do tych celów . Modle się za wszystkich ludzi ,którzy tu składali intencje
 Janina: 22.02.2018, 15:39
 Sw. Jozefie prosze dopomoz mi...
 matka : 21.02.2018, 11:46
 Święty Józefie proszę o opiekę za moim synem Sylwkiem, zwłaszcza jutro. Jutro ma wyznaczoną wizytę u lekarza od nałogów- proszę Cię Święty Józefie aby lekarz dobrze pokierował leczeniem mojego dziecka zwłaszcza od nałogu alkoholowego, który go przygniata.Święty Józefie proszę pomóż podjąć lekarzowi właściwą decyzję , taką która uzdrowi mojego syna z choroby alkoholowej.Bóg zapłać - prosi mama Sylwka
 M.: 20.02.2018, 23:03
 Św. Józefie proszę Cię o opiekę nad moim mężem o to by nastała zgoda i spokój.Dziękuję za wszelkie łaski. AMEN
 maria : 14.02.2018, 02:38
 swiety jozefie .prosze cie o laske zdrowia ,pomoz bo bladze ,prosze
 matka: 13.02.2018, 18:46
 Święty Józefie proszę módl się do Pana naszego o dar macierzyństwa dla mojej kochanej córki.
 zona: 13.02.2018, 15:01
 Sw. Jozefie prosze ,zby stosunki miedzy synem i mezem sie poprwily.
 Izabela: 12.02.2018, 19:51
 Św. Józefie proszę Cię postaw na mojej drodze mężczyznę danego mi na męża. aby był dobrym człowiekiem .Proszę Cię serdecznie o tą łaskę.Św.Józefie proszę o to abym nie była samotna. Bym Mogła założyć rodzinę za Twoją przyczyną .Bardzo Cie proszę.Bóg zapłac
 ja : 12.02.2018, 03:28
 swiety jozefie ,wstaw sie u boga za mojego syna ,
kieruj jego myslami,natchnij dobrem.
prowadz moje corki ,droga poprawna ,prosze

 Maria: 07.02.2018, 13:54
 Św. Józefie bardzo proszę o zdrowie dla rodziny Pietrzak. Proszę o miłość i zgodę w związkach małżeńskich moich dzieci oraz o radość życia wiecznego dla męża, taty oraz zmarłych z rodziny. Dziękuję za dotychczasową opiekę.
 Basia Ala: 07.02.2018, 07:09
 Świety Józefie spraw aby Artur do mnie wrócił. Aby nasze uczucia odżyły wiem ze byłam chłodna niedostępna odrzuciłam go. Proszę wybacz mi chce naprawić ten błąd i obdarzyć tego człowieka prawdziwym uczuciem. Spraw aby połączyła nas prawdziwa miłość. Błagam aby tak się stało.
 Jarosław: 06.02.2018, 05:39
 Św. Józefie bardzo prosze o przedluzeniu umowy o prace. Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica
 Basia Ala: 05.02.2018, 22:30
 Święty Józefie dziękuje Ci za dar pracy. Dziękuję za dobrych ludzi wokół zdrowie i rodzinę
 E.: 05.02.2018, 17:18
 Święty Józefie błagam Cię i proszę żeby Dawid się do mnie odezwał, żeby nie kończył ze mną kontaktu błagam
 zona: 01.02.2018, 11:30
 Sw. Jozefie prosze,pomoz mojemu mezowi zeby nie popelnil bledu kupujac nowy samochod.
 mama: 31.01.2018, 14:18
 Sw. Jozefie prosze zeby moja corka znalazla odpowiednia dla siebie prace.
Opiekuj sie moja rodzina.
 matka: 20.01.2018, 10:40
 Kochany Święty Józefie proszę opiekuj się ciężarnymi matkami,by donosiły ciążę do końca i urodziły zdrowe dzieci.
 Matka: 19.01.2018, 10:33
 Święty Józefie dziękuję za opiekę za wstawiennictwo do Jezusa i Maryi za rodziną mojego syna, powoli (tak mi sie na tą chwilę wydaje) zaczyna się poprawiać.Święty Józefie nie przestawaj mieć rodziny mojego syna w dalszej opiece, rodzina ta potrzebuje nadal wsparcia zwłaszcza modlitwy o wyjście z ich trudnych kłopotów nałóg alkoholowy syna, choroba synowej.Święty Józefie dziękuję ale nie przestaję prosić o dalszą opiekę.Bóg zapłać
 Irena: 18.01.2018, 20:21
 Swięty Józefie Patronie Rodzin zawierzam Ci zdrowie,problemy ,pracę i troski Cecylii,Ireny i Marzeny i proszę opiekuj się nami,ratuj przed niebezpieczeństwami,wspomagaj w trudach życia i oręduj za nami u Dobrego Boga.Bo któż jak nie Ty........
 matka: 17.01.2018, 06:57
 Św Józefie wstawiaj się u Boga za naszą rodziną weż pod opiekę syna Piotrka prowadz go do Boga i,drogami trzeżwościi żeby był opiekunem swojej jedynej córki i godnie pracował i zarabiał Sw Józefie prowadż i weż pod swoją opieke moją rodzine Amen,
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej