Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do świętego Józefa

Spis modlitw do św. Józefa

Modlitwa do świętego Józefa

Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy
Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy
Oblubieńcze Panny nad pannami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił
Niejedneś trudy dla Niego ponosił
Tyś Go własnymi kołysał rękami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Ty jeden jesteś od Boga wybrany
Tyś Opiekunem Matki ukochanej
Tej czystej lilii pomiędzy cierniami
Święty Józefie przyczyń się za nami.

Święty Józefie o Twoją przyczynę
Błagamy teraz i w śmierci godzinę
Ach nie pogardzaj naszymi prośbami
Święty Józefie przyczyń się za nami

* * * * *

Józefie święty, coś Zbawcy naszemu zastępował miejsce Ojca, bądź Ojcem naszym i pokaż Twe Ojcowskie serce tym wszystkim, których Jezus umiłował, a nawet ich bracią stać się raczył. Udziel nam chociaż cząstkę tej słodyczy i rzewności, jakąś ukochanego Zbawcę naszego otaczał. Twe ojcowskie serce tak wspaniałe, po Sercu Jezusa najczystsze, najświętsze, niech będzie naszą ucieczką we wszystkich potrzebach. Przez Ciebie najdroższy Patriarcho niech dojdziemy do Boskiego Serca Jezusa, który Cię Ojcem nazywać raczył. Niech nasze serca Twemu całkowicie oddane będą, niech Jezusa w Jego ku Tobie miłości, w Jego ku Tobie przywiązaniu, poddaństwie i szacunku naśladujemy. Pod Twoją zostając strażą, spodziewamy się postępować w świątobliwości i tak żyć, jak na synów Boga, braci Jezusa, dzieci Maryi przystoi. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa - Papieża Św. Piusa X

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa o pokorę - Papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika - Papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

Wasze komentarze:
 Ewa: 19.03.2024, 10:13
 Święty Józefie mój patronie rodzin proszę o opiekę nad moimi wnukami, o pomyślność w nauce, dobrych rówieśników i odnalezienie drogi do Boga i Kościoła.
 Jadwiga: 19.03.2024, 10:00
 Święty Józefie Opiekunie , wyjednaj dla mnie łaskę u Pana Boga Wszechmogącego by wysłuchał próśb moich i pomógł mi w moich sprawach . Pokornie o to proszę .
 marzena aneta: 19.03.2024, 07:57
 Modlitwy do Świętego Józefa dziękuję Święty Józefie kocham Cię bardzo mocno proszę o pomoc tu proszącym dziękuję Święty Józefie kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Święty Józefie kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze odzyskanie syna Józefa Gerarda Augustyna którego wychowam na kapłana dziękuję Święty Józefie kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Święty Józefie kocham Cię bardzo mocno proszę o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 rodzina : 16.03.2024, 18:15
 swiety jozefie blagam ukonczyc ten dom .aby trwala zgoda i radosc prosimy ..
 Ja: 15.03.2024, 05:13
 Sw Józefie powstrzymaj mojego męża. W Imię Ojca I Syna I Ducha Sw Amen
 pati: 07.03.2024, 13:17
 sw Jozefie prosze Cie ogromnie spraw abysmy mogli zamieszkac w nowym domu , trzymaj nas w opiece z pozytywna odpowiedzia prosze.. dziekuje za wszystko amen
 pati: 07.03.2024, 09:53
 prosze sw Jozefie abysmy dzisiaj przeszli pomyslnie wynajecie domu ktory od dawna mi sie marzy , prosze cie ogromnie o wstawiennictwo i spraw abysmy dostali ten dom , amen
 Pati: 06.03.2024, 23:50
 Św Józefie zrób wszystko abyśmy dostali ten dom 🙏🙏🙏 bardzo proszę nie chce dłużej patrzeć jak moja córkę ciągle coś gryzie tutaj proszę bądź nam przychylny i pomóż w tak trudnej dla nas sprawie amen
 PATI: 06.03.2024, 16:12
 SW JOZEFIE DZIEKUJE OGROMNIE ZA POMOC JESLI CHODZI O APLIKACJE NA DOM I PROSZE ABYSMY JUTRO POMYSLNIE JA PRZESZLI , SW JOZEFIE NIE OPUSZCZAJ NAS PROSZE TYLKO SPRAW ABYSMY MOGLI SIE WYPROWADZIC STAD GDZIE MIESZKAMY AMEN

 Pati: 06.03.2024, 10:20
 sw Jozefie dziekuje za wysluchanie i ze pan agent domu dal nam szanse bardzo prosze ze mimo naszego konta i naszych minusow zeby to nie bylo przeszkoda do otrzymania domu w ktorym tak bardzo pragniemy mieszkac. prosze cie abysmy go dostali bardzo nam zalezy - dziekuje
 PATI: 04.03.2024, 12:16
 SW Jozefie prosze najmocniej o pozytywne rozpatrzenie naszego domu prosze zebysmy go dostali dziekuje amen
 Mama: 19.02.2024, 07:10
 Św Józefie proszę o dobrą i pobożną żonę dla mojego syna Kacpra, życzliwych kolegów w pracy, opiekuj się moją rodziną.
 Matka: 13.02.2024, 09:58
 Sw. Jozefie prosze o pomoc w znalezieniu pracy dla mojego syna,.Niedawno. stracil. prace. ,ma na utrzymaniu. zone i malego. synka a wkrotce spodziewaja. sie. narodzin malej. coreczki.Sw.Jozefie.. blagam o wstawiennictwo u Pana Boga w imie Ojca i Syna i Ducha Sw. Amen
 J.K: 31.01.2024, 09:54
 Sw.Józefie proszę o wstawiennictwo u Pana wszechmogącego zeby lekarz dzisiaj miał dobrą wiadomość.dla mnie proszę Cię żebym do końca życia chodziła bez bólu i niepotrzebowała pomocy..
 Krzysztof : 28.01.2024, 19:44
 Św Józefie blaggggaasm cię o pomoc w mieszkaniutomoze być nasza przyszłość błagam by te mieszka nie mogło być tylko do odświeżenia n By miało podstawy glazurze terakota a najważniejsze centralne byśmy mieli pieniądze na remont wiem że o World proszę ale wiara yni cuda to może być naz cud
 Mama: 24.01.2024, 14:58
 Sw.Józefie proszę żeby moja córka nie musiała iść do szpitala i spraw którą załatwia pomyślnie się skończyła. Jezu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij.
 Żona : 24.01.2024, 10:07
 Sw Józefie, mój mąż niszcxy naszavrodzine i nasze Małżeństwo. Błagam pomóż mi bo już nie daje rady tego znosić. W Imię zojcabi Syna I zducha Sw Amen
 J.K: 14.01.2024, 19:54
 Sw .Józefie dziękuje za wysłuchanie mojej prośby. Proszę mniej zawsze moją rodzinę w swojej opiece.
 Mama: 27.12.2023, 20:22
 Święty Józefie proszę Cię o pracę dla syna Mikołaja aby dostał się na szkolenie specjalistyczne i żeby zadzwonili do niego z WCR-u i przydzielili mu jednostkę wojskową blisko Sprawa bardzo trudna ale z Twoją pomocą wykonalna Proszę pomóż mu
 pax: 18.12.2023, 08:21
 Święty Józefie mój patronie pokornie cię proszę o wstawiennictwo Maryi w duchu Bożym umocnienie wiary w nadziei miłości
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej