Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do świętego Józefa

Spis modlitw do św. Józefa

Modlitwa do świętego Józefa

Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy
Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy
Oblubieńcze Panny nad pannami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił
Niejedneś trudy dla Niego ponosił
Tyś Go własnymi kołysał rękami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Ty jeden jesteś od Boga wybrany
Tyś Opiekunem Matki ukochanej
Tej czystej lilii pomiędzy cierniami
Święty Józefie przyczyń się za nami.

Święty Józefie o Twoją przyczynę
Błagamy teraz i w śmierci godzinę
Ach nie pogardzaj naszymi prośbami
Święty Józefie przyczyń się za nami

* * * * *

Józefie święty, coś Zbawcy naszemu zastępował miejsce Ojca, bądź Ojcem naszym i pokaż Twe Ojcowskie serce tym wszystkim, których Jezus umiłował, a nawet ich bracią stać się raczył. Udziel nam chociaż cząstkę tej słodyczy i rzewności, jakąś ukochanego Zbawcę naszego otaczał. Twe ojcowskie serce tak wspaniałe, po Sercu Jezusa najczystsze, najświętsze, niech będzie naszą ucieczką we wszystkich potrzebach. Przez Ciebie najdroższy Patriarcho niech dojdziemy do Boskiego Serca Jezusa, który Cię Ojcem nazywać raczył. Niech nasze serca Twemu całkowicie oddane będą, niech Jezusa w Jego ku Tobie miłości, w Jego ku Tobie przywiązaniu, poddaństwie i szacunku naśladujemy. Pod Twoją zostając strażą, spodziewamy się postępować w świątobliwości i tak żyć, jak na synów Boga, braci Jezusa, dzieci Maryi przystoi. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa - Papieża Św. Piusa X

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa o pokorę - Papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika - Papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

Wasze komentarze:
 Magdalena : 14.10.2021, 18:08
 Święty Józefie, opiekunie rodzin, powierzam Ci moje dzieci i męża. Strzeż ich przed złem, bo Ty jak nikt potrafisz chronić najbliższych. Otocz miłością, bo Ty umiesz kochać bezwarunkowo, mimo wszystko. Pomóż znaleźć im właściwe drogi i wspieraj w dobrych postanowieniach. Wstawiaj się w imieniu naszej rodziny u najlepszego Ojca. Pomóż przezwyciężyć trudności. Wiem, że słuchasz moich próśb. Dziękuję.
 Janina: 13.10.2021, 06:07
 SW.JOZEFIE dziękuju za wproszone łaski i proszę o dalsze orędownictwo w moich intencjach.
 Zofia: 11.10.2021, 12:04
 Święty Józefie patronie rodzin Twojej opiece i Maryji zawierzam siebie i całą naszą rodzinę. Proszę wspomagajcie nas w każdej sprawie, pracy, nauce, w domu, w każdej decyzji, w sprawach rodzinnych, duchowych i finansowych. Pomagajcie nam rozwiązać każdy problem z Bożą pomocą. Pomóżcie układać i porządkować nasze życie według woli Bożej. Proszę także o pomoc dla mnie, Pomóżcie mi w sprawie remontu w domu a moim dzieciom w sprawach finansowych i w spłacie kredytów, by nigdy nie zabrakło im pieniędzy na spłaty i na godne życie. Amen. Dziękuję
 Magdalena: 07.10.2021, 22:26
 Kochany opiekunie ojców rodzin, pomóż mojemu mężowi odbyć jedno z najrudniejszych spotkań w jego życiu. Prowadź go, daj mu wiarę i nadzieję, postaw koło niego ludzi dobrych, pomocnych. Wstaw się za nim, proszę.
 J.k: 28.09.2021, 17:31
 SW.JUEFIE DZIEKUJEMMM.
 J K: 27.09.2021, 06:18
 Sw.Jozefie proszę o błogosławieństwo dla męża i syna na ten wspólny pobyt .
 matka: 26.09.2021, 18:15
 Kochany Święty Józefie dziękuję za wspaniałe wnuczki,proszę otocz je swoją opieką aby były zdrowe,dobrze się rozwijały i były pociechą dla całej rodziny.Proszę o zdrowie psychiczne Klaudii i pozbycie się depresji.
 J.K: 26.09.2021, 06:32
 Sw.Jozefie proszę o szczęśliwą podróż dla mojego męża,żeby wszystko pomyślnie rozwiązał , rozumiał się z synem i szczęśliwie wrócili do domu.
 Janina: 25.09.2021, 21:36
 Sw.Jozefie dziękuję za wysłuchania mojej prośby i proszę o błogosławieństwo i opatrzności boską dla mojej rodziny.

 Mama : 19.09.2021, 19:21
 Dziekuję Ci Św.Jozefie za ottzyma łaski.
 Mama : 18.09.2021, 04:09
 Sw.zjozefie proszę o wstawiennictwo żeby Bóg wszechmogący mnie wysłuchał w codziennej modlitwie. Oredowniku nasz módl się za nami.
 matka: 13.09.2021, 13:33
 Sw.Jozefie prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia Grzegorza oraz madrosc i pomyslnosc w jego i moich sprawach. Bog zaplac za modlitwe.
 Cecylia: 09.09.2021, 07:16
 Dziękuję św. Józefie za opiekę i wszystkie doznane łaski przez Twoje wstawiennictwo. Podziękuj Pan Bogu i Jezusowi Chrystusowi i proszę o nieustanną opiekę i łaski które polecam przez Twoje wstawiennictwo pzed tronem Boga Ojca
 Anna: 07.09.2021, 10:19
 Św Józefie prosze Cię o opiekę nad moja rodzina. Czuwaj nad nami i pomagaj nam w trudnych i ciężkich chwilach. Pomóż rozwiązać wszystkie problemy które nas dotknęły. Prosze módl się za nami🙏🏻
 Katarzyna : 07.09.2021, 06:21
 Sw. Józefie proszę Cie o wyjście z nałogu i aby wczorajsza sytuacja w pracy nie miała dla mnie żadnych negatywnych konsekwencji. Błagam.Ty wszutsko możesz pomóż mi abym wróciła do Łaski Pana
 babcia : 07.09.2021, 06:03
 Św.Jozefie proszę o opiekę nad moim wnuczkiem . Dziękuję za wysłuchania mojej prośby .
 Mama : 05.09.2021, 17:24
 Sw.Jozefie proszę o cud uzdrowienia moich dzieci z chorób niewyleczalnych. Jezu ufam Tobie..Ty się Tym zapomnij
 Janina: 04.09.2021, 05:01
 Św.Jozefie proszę o wstawiennictwo żeby Bóg ochronił moja rodzinę od choroby Covid 19. Jezu ufam Tobie...
 Aneta: 01.09.2021, 15:13
 Św. Józefie proszę pomóż mi o pozytywne załatwienie sprawy z subwencją finansową PFR błagam Cię św.Józefie żeby wszystkie dokumenty były już wypisane poprawnie Proszę.
 Józefa: 30.08.2021, 20:55
 Św Józefie Patronie mój proszę Cię o zdrowie dla mojej Córki,by jej ciąża rozwijała się prawidłowo zeby jej dzieciątko pod jej sercem było zdrowie , daj jej siłę przez całą ciążę . Twoja Patronka Dziekuje Ci Św Józefie za wszystkie dary i proszę o dalsze KOCHAM CIĘ I OPIEKUJ SIĘ NAMI. DZIĘKUJE ZA WSZYSTKO.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej