Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do świętego Józefa

Spis modlitw do św. Józefa

Modlitwa do świętego Józefa

Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy
Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy
Oblubieńcze Panny nad pannami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił
Niejedneś trudy dla Niego ponosił
Tyś Go własnymi kołysał rękami
Święty Józefie przyczyń się za nami

Ty jeden jesteś od Boga wybrany
Tyś Opiekunem Matki ukochanej
Tej czystej lilii pomiędzy cierniami
Święty Józefie przyczyń się za nami.

Święty Józefie o Twoją przyczynę
Błagamy teraz i w śmierci godzinę
Ach nie pogardzaj naszymi prośbami
Święty Józefie przyczyń się za nami

* * * * *

Józefie święty, coś Zbawcy naszemu zastępował miejsce Ojca, bądź Ojcem naszym i pokaż Twe Ojcowskie serce tym wszystkim, których Jezus umiłował, a nawet ich bracią stać się raczył. Udziel nam chociaż cząstkę tej słodyczy i rzewności, jakąś ukochanego Zbawcę naszego otaczał. Twe ojcowskie serce tak wspaniałe, po Sercu Jezusa najczystsze, najświętsze, niech będzie naszą ucieczką we wszystkich potrzebach. Przez Ciebie najdroższy Patriarcho niech dojdziemy do Boskiego Serca Jezusa, który Cię Ojcem nazywać raczył. Niech nasze serca Twemu całkowicie oddane będą, niech Jezusa w Jego ku Tobie miłości, w Jego ku Tobie przywiązaniu, poddaństwie i szacunku naśladujemy. Pod Twoją zostając strażą, spodziewamy się postępować w świątobliwości i tak żyć, jak na synów Boga, braci Jezusa, dzieci Maryi przystoi. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa - Papieża Św. Piusa X

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa o pokorę - Papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika - Papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

Wasze komentarze:
 Żona: 27.08.2022, 17:02
 Sw Józefie 20 lat modlę się za swojego męża alkoholika o jego uwolnienie z demona alkoholizmu, a on nadal swoje, pewnie nigdy się nie modlił za mnie i za dzieci. Panie Boże błagam o to żeby nie mógł pić alkoholu, żeby zdrowie mu na to nie pozwoliło bo to chyba jedyne wyście. Sam z siebie nigdy nie wybierzevtrzexwosci. Błam o cud... któż jak nie Ty ...
 Prosząca: 14.07.2022, 05:13
 Święty Józefie proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw w pracy
 MATKA: 13.07.2022, 00:33
 MOJ SWIETY OJCZE OPIEKUNIE I DORADCO SWIETY JOZEFIE Wspomoz Jacka-Kamila aby dobrym przykladem swego zycia wprowadzil lad w Rodzinie. Obdarz go MOCNA WIARA, MiLOSCIA i NADZIEJA.
 J.K: 26.05.2022, 05:06
 Sw.Jozefie opikunie best proszę o zdrowiw i zgodę w rodzinie.
 J.K: 26.05.2022, 05:05
 Sw.Jozefie proszę ozdrowie i zgodę w rodzinie.
 Maria: 19.05.2022, 19:28
 Sw.Jozefie prosze Cie przez Serce Matki Niepokalanej do Serca Jezusa w intencji powrotu do zdrowia dla syna i dla mnie/odprawilam w tej intencji 30-to dniowa nowenne/. W intencji otrzymania dla dzieci i dla mnie w calosci dobr ziemskich i duchowych. Pomoz nam. Dziekuje brdzo.
 Anna: 19.05.2022, 12:58
 Św. Józefie proszę pomóż mojemu synowi ,proszę o jego uzdrowienie. Błagam aby wróciła do niego radość i nadzieja. Proszę dla niego o potrzebne łaski i naszej rodziny.
 Kasia: 16.05.2022, 11:46
 Sw Józefie pomóż Kamilowi. Błagam któż jak nie Ty Boże. Pomóż mu z ocenami. Proszę nie opuszczaj go w potrzebie na sprawdzianach i w codziennej nauce.
 Xxx: 09.05.2022, 07:52
 Święty Józefie miej mnie w swej opiece. Pomóż mi.. Błagam 🙏🏼🌹🙏🏼

 Anna: 08.05.2022, 09:09
 Święty Józefie opiekunie rodzin , proszę opiekuj się moją rodziną każdego dnia , wypraszaj nam łaskę zdrowia i miłości. Spraw , aby moja córka znalazła dobrego męża, a mój syn był dobrym mężem i ojcem dla córeczki. Jezu Ufam Tobie
 matka: 01.05.2022, 12:53
 Swiety Jozefie prosze Cie w intencji blagalno-dziekczynnej o cud uzdrowienia Grzegorza i jego matki. W intencji pomocy sw.Jozefa we wszystkich naszych potrzebach. Bog zaplac za modlitwe.
 Żona: 26.04.2022, 05:45
 Sw Józefie błagam o wyciszenie, uspokojenie i nawrócenie mojego męża Krystiana. W imię sakramentu małżeństwa błagam uspokój mojego męża, odsunbod niego alkohol i toksycznych znajomych. Któż jak nie Ty ....błagam o cud. Amen
 Mama : 26.04.2022, 03:12
 Sw Józefie proszę o wstawiennictwo żeby Bóg wszechmogący uzdrowił moje dzieci .żeby wniki badań mojego syna były dobre,żeby moja córka odsyskała spokój umysłu. Jezu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij.
 Mama: 24.04.2022, 20:23
 Sw Józefie pomóż mojemu synowi Kamilowi w szkole i nauce. Błagam oswiec jego rozum. Dodaj mu siły do nauki. Amen
 Janina : 20.04.2022, 09:05
 Sw.Jozefie proszę o opiekę boską nad rodziną mojej córki . Jezu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij
 matka: 18.04.2022, 14:56
 Sw.Jozefie prosze Cie spojrzy na mnie okiem laskawym i prosze Cie o cud uzdrowienia syna.O pomoc Boza w jego i moich wszystkich potrzebach. Bog zaplac za modlitwe.
 Anna: 12.04.2022, 21:33
 Święty Józefie Tobie powierzam siebie i moją rodzinę. Spraw, aby moja córka poznała cudownego człowieka , który będzie ją kochał i szanował. Otocz ją opieką . Otocz swoją opieką również mojego syna , synową i ich córeczkę. Św. Józefie bądź naszym opiekunem. Amen.
 Mama : 06.04.2022, 06:27
 Sw.Jozefie opikunie mojej rodzony proszę o poyrzebne nam laski i opiekę boską dla mojej rodziny. Jezu ufam Tobie Ty się tym zapomnij
 marzena aneta: 19.03.2022, 21:35
 Józefie Święty módl się za nami pomóż tym ludziom którzy proszą o pomoc także pomóż mi prosze o domu kupno urode zdrowie odzyskanie pieniędzy żeby nigdy nikt nie kradł z tego będziemy sądzeni chroń Ukraine cały świat prosze o pokój na świecie żebyśmy się wszyscy kochali szanowali żeby nie było aborcji za dusze czyscowe o nawrócenie Putina Łukaszenki Jarosława Kaczyńskiego dziękuję Józefie Święty kochamy Cię chroń mojego syna twojego imiennika którego oddaje na służbe Bogu kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni
 Monika : 19.03.2022, 17:44
 Św. Józefie proszę cię o zdrowie dla całej rodziny , o opanowanie moich leków a dla męża o szczęśliwa podróż. Wstawiaj się u Boga za moimi prośbami oraz wyproś pokój na Ukrainie oraz w Polsce. Święty Józefie módl się za nami.
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej