Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zakochałam się w księdzu

Ilość listów napływających do działu: "Miłość czy miłość?", w których poruszacie ten problem jest bardzo duża. Bardzo mnie to dziwi, bo nie przypuszczałabym, że aż tyle kobiet (bo nie dostałam jeszcze ani jednego listu od chłopaka zakochanego w zakonnicy) wzdycha w ukryciu albo i całkiem jawnie do własnego proboszcza albo wikariusza. Albo choć do kleryka.

Listy są różne. Z niektórych wieje grozą, bo okazuje się, że inicjatorem uczucia jest sam duchowny, z większości jednak tchnie rozpaczą, poczuciem bezsilności i poczuciem winy. Piszecie, że zdarzyło się coś co nigdy nie powinno zaistnieć. Co zrobić, jak wyjść z tej sytuacji?

No, owszem, ma miejsce coś, co nie powinno zaistnieć, ale się stało. Jak to się mówi: "serce nie sługa...". Zdarza się. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ludźmi z krwi i kości. Mamy uczucia, jesteśmy wrażliwi na poruszenia serca. Może się zdarzyć, że spodoba nam się ktoś, kto podobać się już "nie powinien", bo ma już swoje powołanie. Z początku nawet nie uświadamiamy sobie lub nie chcemy dopuścić myśli, że po prostu się zakochaliśmy. To może zdarzyć się każdemu. Ale uwaga! - to samo w sobie, choć jest bardzo trudnym doświadczeniem nie jest jeszcze tragedią i - co najważniejsze - nie jest grzechem. Dlaczego?

Samo zakochanie czyli odpowiedź naszych emocji, uczuć i hormonów na pewne cechy pociągające nas w drugiej osobie nie jest czymś za co jesteśmy odpowiedzialni. Człowiek bowiem nie jest w stanie kierować pewnymi procesami zachodzącymi w jego podświadomości, a więc nie może za te procesy ponosić odpowiedzialności. Dopiero wówczas gdy uczucia sterują naszym świadomym działaniem zmierzającym do ucieleśnienia tego zakochania bądź miłości rodzi się dobrowolność, a zatem i odpowiedzialność. Tylko wówczas możemy mówić o winie człowieka gdy świadomie i dobrowolnie dokonuje on pewnych czynów. Naturalnie, nie możemy przy takim postawieniu sprawy wpaść w pułapkę następującego myślenia: "no, ja co prawda chodzę na tą Mszę, którą nasz wikary odprawia i siadam w pierwszej ławce, ja chodzę do Caritasu codziennie, żeby się z nim zobaczyć, ale ja tego nie robię dobrowolnie! Ja jestem zniewolona przez uczucie, za które nie jestem odpowiedzialna, więc to jest silniejsze ode mnie". Takie myślenie jest prawdziwe tylko w części. Bo owszem, uczucia robią swoje, ale i na Mszę św. akurat tą z wikarym i do Caritasu to nie nogi same nas noszą tylko my świadomie chodzimy. I tak jak nie jesteśmy odpowiedzialni za falę uczuć, drżenie serca i myśli wędrujące w jego stronę to za kroki podejmowane po to, żeby się z nim zobaczyć już tak. Widzicie różnicę? Każdy z nas obdarzony został rozumem i wolną wolą. Skoro zatem serce mówi co innego, trzeba czasem posłuchać rozumu.

Ksiądz ma już swoje powołanie: służy Bogu i ludziom. Przed laty, przyjmując sakrament kapłaństwa wybrał drogę służby poprzez głoszenie Ewangelii, sprawowanie Eucharystii, pełnienie posług sakramentalnych oraz służbę bliźniemu. Zobowiązał się do tego odpowiadając pozytywnie na następujące pytania zadawane mu przez biskupa podczas święceń kapłańskich:

Kapłani leżący krzyżem Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was:

Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego?

Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?

Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i sakrament pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła? Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa?

Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?

Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?

Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?

Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?

Niech Bóg, którzy rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.1

Tak jak małżonkowie podczas ślubu składają przysięgę małżeńską tak ksiądz podczas święceń dokonał ślubowania Chrystusowi - swojej Oblubienicy. Od tego momentu ksiądz jest zaślubiony Jezusowi. Jest już "zajęty" dokładnie tak jak "zajęty" jest żonaty mężczyzna.

To był jego wybór. Takim powołaniem obdarzył go Pan a on je przyjął. Jest na swoim miejscu w życiu. Ty jesteś na innym miejscu i dlatego wasze światy nie mogą się spotkać. Nie ma nadziei, że będzie inaczej. Czasem otrzymuję pytania co zrobić, by ksiądz przestał być księdzem, by "zrzucił sutannę". Chcę zapewnić, że gdyby ksiądz faktycznie myślał o porzuceniu sutanny to sam by to zrobił. On na pewno dobrze wie jaką drogą może się to odbyć. A ta droga jest bardzo trudna, bardzo bolesna i bardzo rzadko uczęszczana. Jeśli zaś kapłan sam się o to nie zwrócił do osoby w tej materii kompetentnej, czyli do papieża to znaczy, że nie ma takiego zamiaru. W każdym razie ty nie musisz się o to martwić ani mu w tym pomagać. Kapłan po święceniach jest jak żonaty mężczyzna: ślubował komu innemu i nie może być z Tobą. Co zrobić w takiej sytuacji?

Po pierwsze: jeśli obiekt twoich uczuć nie domyśla się swojej roli to absolutnie mu o tym nie mówić, bo może to spowodować jego wyrzuty sumienia i obawy, że swoją postawą się do tego przyczynił.

Po drugie: nie obwiniać za to, że pokochałaś osobę duchowną, natomiast pamiętać, że jesteś odpowiedzialna za to co z tym uczuciem zrobisz.

Po trzecie: koniecznie trzeba rozluźnić kontakty - na ile tylko jest to możliwe: jeśli to ksiądz z parafii to może przez jakiś czas chodzić na Mszę św. gdzie indziej, jeśli pomagasz w czymś w kościele to trochę mniej się angażować. Po prostu unikać sytuacji gdzie może dojść do spotkania. Oczywiście czasem jest tak, że całkiem spotkania nie unikniemy np. jeśli jest to ksiądz katecheta czy opiekun grupy oazowej. Trudno bowiem przestać chodzić na religię. Wtedy pilnować, by kontakty nie wykraczały poza to na co nie mamy wpływu. To trudne nie myśleć ale trzeba się starać zająć umysł czymś absorbującym (np. jakaś praca na rzecz potrzebujących - tylko koniecznie w innym kościele!) bo to na pewno pomoże. Chodzi o to, by robić coś co pomoże zapomnieć, co zaangażuje myśli.

Czas leczy rany. No i modlitwa. A może za jakiś czas ten ksiądz trafi na inną parafię?

Miłość to pragnienie dobra dla drugiej osoby, a dobrem dla osoby duchownej jest służenie Bogu i ludziom poprzez trwanie w wybranym powołaniu. Trzeba zatem pragnąć dla niej dobra poprzez umożliwienie realizacji drogi życiowej a zranione serce leczyć modlitwą i absorbującymi zajęciami.

No dobrze, a co zrobić jeśli to sam ksiądz jest inicjatorem tego związku, nawet gdy nie spotyka się z żadną odpowiedzią z naszej strony? Jeśli on chce spotkań, jeśli on zachowuje się jakby żadne śluby go nie wiązały albo nie obchodziły? Bywa i tak. To bolesne ale się zdarza. Każdą sytuację należy przeanalizować odrębnie. Czasem wystarczy konkretna rozmowa z tym kapłanem, aby się opamiętał, czasem sprawa musi oprzeć się o proboszcza albo o kurię. Jeśli ksiądz mimo rozmów nadal tak się zachowuje to trzeba będzie poinformować jego przełożonych. Oczywiście to jest ostateczność, ale nie można ukrywać sprawy swoim kosztem. Nie może być tak, że to ty będziesz się bała, że sprawa wyjdzie a jak wyjdzie ty zostaniesz obarczona za to odpowiedzialnością - przynajmniej w opinii ludzkiej. To bolesna sprawa, ale nie wolno ci chronić go kosztem siebie, swojej opinii, swoich uczuć i lęków. Nie możesz się winić za jego czyny jeśli nie miałaś w tym udziału.

Jednakże dobrowolne związanie się z osobą duchowną, która postanowiła "zrzucić sutannę" to tak jakby związać się z żonatym mężczyzną, bo on postanowił "zrzucić obrączkę". Dokładnie na to samo by wyszło. Księdzem lub małżonkiem jest się do śmierci, chyba, że zaistnieją bardzo szczególne okoliczności jak stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa i zwolnienie z celibatu przez papieża. Są to jednakże zupełnie wyjątkowe i bolesne przypadki, badane latami. Zazwyczaj jednak księdzem się jest dożywotnio; nawet bowiem kapłan, który zdradził kapłaństwo w niebezpieczeństwie czyjejś śmierci nie tylko może, ale powinien udzielić potrzebującym lub proszącym rozgrzeszenia - będzie to czynił zawsze w sposób ważny i godziwy. Skoro zatem naprawdę masz w sobie poczucie przyzwoitości i chcesz dobrze dla tego księdza to zerwij z nim wszelki kontakt i trzymaj się od niego z daleka. Nie przyczyniaj się do czyjegoś grzechu ani nie pozwól aby niesłusznie winą obarczano Ciebie - jeśli nie ma ku temu powodów.

Twoja jednoznaczna postawa będzie znakiem, że Jezus dla Ciebie jest najważniejszy i że Ty, zwyczajna dziewczyna jego-kapłana swoją postawą możesz zawstydzić. Módl się i działaj, a Bóg tak pokieruje tą historią, że może się ona przyczynić do pogłębienia wiary i większego duchowego wzrostu twojego i tego księdza.

Na koniec kilka słów o przyjaźni z księdzem. Dostaję czasem listy w których pytacie czy ksiądz może być przyjacielem. Naturalnie, ksiądz też jest człowiekiem i na pewno przyjaciół ma. Ale zapewne są to osoby z grona kapłańskiego lub z czasów kiedy jeszcze nie był osobą duchowną.

Natomiast mam bardzo duże wątpliwości czy ksiądz może lub powinien przyjaźnić się z kilkunastoletnią dziewczyną. Pomijając już nawet fakt, że chodzi właśnie o dziewczynę uważam, że ksiądz w ogóle nie może przyjaźnić się ze zbyt dużą liczbą osób. Dlaczego? Bo przyjaźń to coś więcej niż znajomość, to takie wzajemne porozumienie dusz, to otwartość i gotowość do bycia w każdej chwili, gdy przyjaciel tego potrzebuje. To zobowiązanie. Natomiast ksiądz ma być dla wielu - to wynika z jego powołania. Gdyby zaczął się przyjaźnić ze zbyt wieloma osobami to na nic innego czasu by już nie miał. Bo ciągle ktoś z tych jego przyjaciół potrzebowałby spowiedzi, porady, pocieszenia, miałby dylemat moralny, a może zwyczajnie chciałby się spotkać na kawie czy pograć z nim w piłkę. No tak, to nic dziwnego, w końcu z przyjacielem pije się kawę i gra w piłkę. Dlatego nie można księdza "zawłaszczać" dla siebie.

Natomiast jeśli wiedza i duchowość księdza tak bardzo ci imponuje zawsze można zapytać czy zgodziłby się być twoim kierownikiem duchowym. Tylko i z tym trzeba ostrożnie jeśli osoba danego księdza bardzo cię pociąga. Poza aspektem uczuciowym, tzn. tym, że ty się możesz w nim zakochać lub on w tobie (tego nigdy nie możesz wykluczyć) grozi Ci jeszcze jedno niebezpieczeństwo: że osoba księdza przesłoni Ci Boga. Że zaczniesz podziwiać cechy księdza, że to on będzie twoją wyrocznią i nie będziesz na jego słowa patrzeć jak na słowa Boga tylko jego własne. Że to będzie taki kult księdza. Dlatego tę sprawę też należy dobrze przemyśleć. A przyjaciół szukać nie na plebanii tylko w swoim gronie.

1 Tekst pochodzi z Pontyfikału rzymskiego. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów.

Kasia i Tomek

Redakcja portaluWasze komentarze:
 Kinga: 02.03.2009, 17:47
 A może znalazłby się jakiś odważny i wyrozumiały ksiądz i poradził coś, powiedział jak oni się czują, gdy mają świadomość, że jakaś dziewczyna ich kocha?Czy z tego powodu jest im miło, czy wręcz odwrotnie??
 edii: 02.03.2009, 16:51
 może rzeczywiście błogosławieństwo...
 Tomek: 02.03.2009, 14:32
 Edi jakie nieszczęscie? a moze błogosławieństwo? nie odczytujesz tego jako znak od Boga? i prosze nie mów ze nie jest Ci obojetny - przecież to tylko zbudzi w nim poczucie winy. Pomyśl prosze
 Kinga: 02.03.2009, 14:26
 Oj dziewczyny, dziewczyny, ale jesteśmy wszystkie kochliwe w tych, którzy powinni być dla nas nie do kochania.Mamy przewrotną naturę chyba po EWIE i sięgamy z różnym skutkiem po to, co zakazane. Ewka nas tak urządziła, a my głupie jej ulegamy! Nie dajmy się!
 edii: 02.03.2009, 14:13
 a znając moje nieszczęście odeślą Go pewnie na drugi koniec Polski... Nie dawno wróciłam z ferii... byłam razem z nim. nie zapomnę nigdy. Zostałąbym tam do końca życia.
 edii: 02.03.2009, 13:57
 M... On odchodzi już za cztery miesiące. Niestety. Obiecał kontakt i wiem że dotrzyma słowa. Wiem że będzie mi ciężko, że będę tęsknić i w stosunku do niego nie mam zamiaru potem tego ukrywać. W sumie niech wie że nie jest mi obojętny. A czas pokaże co dalej...
 M...: 02.03.2009, 09:50
 I Kinga ma rację z tą miłością....wiem, bo sama jestem teraz szczęśliwie zakochana. :)
 M...: 02.03.2009, 09:09
 kurdę.....dziewczyny, ale nas jest duzo, nigdy nie przypuszczałam, że ktoś może mieć podobny problem do mojego. Jak na początku zakochałm sie w ks. to dopiero po pół roku powiedziałm o tym mojej przyjaciółce, która od razu poradziła mi abym ograniczyła z ks. kontakt, ale ja nie mogłam. Z poczatku sie obwiniałam, a później usprawiedliwiałam. Fajnie ze trafiłam na taki portal, można tu dzilić się swoimi problemami i radzić sobie na wzajem..... Dziewczyny, wiem jak Wam jest ciezko, ale mówie Wam, musici ograniczyć kontakt z tymi księżmi bo inaczej będzie klapa. J na początku też sobie tego nie wyobrażałam i pewnie gdyby ks. nie wyjechał ( w sumie nie tak daleko, ok.40 km) to dalej bym w tym siedziała. Ale mimo, że mogłabym go odwiedzać na nowej parafii, nie robie tego. Teraz dopiero postanowiłam pojechać, razem z przyjaciółką na mszę do jego nowego kościoła, ale tylko po to by dowiedzieć się jak się mu układa.... bo nie wiedziałam go już ponad 6 miesiecy. Mam straszny sentyment do tego człowieka, ale wiem, że teraz dla nas dobrze jest tak jak jest. Więc modle się za niego aby był dobrym Księdzem... pozdrawiam Was i ściskam cieplutko-wierzę ze sie uda
 kinga: 02.03.2009, 08:58
 Najlepszym lekiem na zabicie miłości, jest następna miłość!


 Gwiazdka: 01.03.2009, 21:26
 Kwiatuszku, my możemy Ci radzic , ale nic za Ciebie nie zrobimy. To właśnie Ty powinnaś starać się ograniczyć spotykanie z księdzem, nic dobrego dla Ciebie z tej miłości nie będzie. Możesz nam uwierzyć , bo same przez to przeszlyśmy. Chcemy Ci zaoszczędzić bólu, łez. Ale sama powiedz ,czy możemy to zrobić za Ciebie ? Decyzja i tak będzie Twoja. Teraz masz właściwy czas, aby spróbować odsunąć tę miłość. Kapłan jest daleko, nie widujesz Go już tak często. Spróbuj się więcej modlić i prosić Boga o pomoc. Nikt nie mówi, że będzie prosto i łatwo. Ale musisz zacząć walczyć z tym uczuciem, bo ono niszczy Twoją duszę. Pisz o swoich zmaganiach. Napewno będziemy Ciebie wspierać. Zacznij tę walkę, Jezus ci pomoże zwyciężyć.
 M...: 01.03.2009, 20:33
 Edi.....wiesz byłam w takiej samej sytuacji jak Ty...długo by opowiadać... i z Twoich odpowiedzi wnioskuję, że rzeczywiście mogłaś sie zakochać w swoim przyjacielu. nie chcesz dopuścić do siebie mysli, że może tak własnie jest. Mój przyjaciel-ksiadz został przeniesiony na inną parafię, na poczatku było mi strasznie cięzko, ale wiem, że to było najlepsze rozwiązanie... Czas leczy rany, zauważyłam, że jeżeli mniej sie z nim widuję to trochę mniej o nim myślę....teraz ponad roku spotykam się z chłopakim, który bardzo mi pomógł, na poczatku nie chciałam z nim być, bo mówiłam, że kocham księdza, ale zaryzykowałam i on o tym wiedział.....na szczęscie udało się. Myśle, że powinnaś zacząć przyjaźnić się z kimś ze swojego towarzystwa, może okaże sie ze on też Cię idealnie rozumie....spróbuj otworzyć sie na innych chłopaków.... ja wiem jak Ci ciężko...ale pomyśl sobie ze "Twój ksiądz" może zostać przeniesiony na inną parafię...i co wtedy, przecież nie pojedziesz za nim...
 Kinga: 01.03.2009, 19:12
 Oj kwiatuszku, ale Ty i tak mnie nie słuchasz. Moje i innych osób rady, nic tu nie pomogą.Miłość jest trudna, zwłaszcza taka zakazana. Jeśli sama nie zrozumiesz bezsensu Twoich uczuć, to nikt Ci tu nie pomoże.
 edii: 01.03.2009, 15:31
 no właśnie... cisza... :)
 kwiatuszek: 01.03.2009, 13:59
 co tutaj taka cisza nikt nie pisze......
 kwiatuszek: 26.02.2009, 17:32
 moi rodzice nie wiedza o tym uczuciu a z chlopakiem nie jkestem juz 3 tygodnie poprostu nie potrafilam go pokochac...
 Kinga: 25.02.2009, 14:23
 Do kwiatuszka: Wplątałaś się i będzie Ci coraz trudniej, współczuję Ci. Obawiam się, że będzie Ci trudno pokochać "normalnego" chłopaka, bo zapewne porównywałabyś go ze swoim ideałem, jakim jest ksiądz. A co na to Twoi rodzice? Wiedzą o tym? O ile dobrze pamiętam, to pisałaś coś, że masz też chłopaka?
 kwiatuszek: 25.02.2009, 09:02
 mysle ze on domysla sie o moich uczuciach mowie mu jak bardzo tesknie codziennie mamy ze soba kontakt tylko niestety 14 tygodni sie nie widzielismy...i pewnie jeszcze dlugo sie nie zobaczymy no bo teraz jeszcze wielki post sie zaczyna to troche trudno bedzie.a dalsze moje zycie to nie wiem jak sie potoczy...
 Kinga: 24.02.2009, 11:03
 Do kwiatuszka: A czy ze strony xxx też?On wie o Twoich uczuciach? Jak sobie wyobrażasz dalsze swoje życie? Pozdrawiam Cię!
 kwiatuszek: 23.02.2009, 22:21
 u mnie wszystko po staremu...milosc do x nadal trwa wczoraj minelo 2 lata i 11 miesiecy jak ta milosc sie narodzila...ona jest tak bardzo silna ze nawet na chwile nie gasnie...
 śnieżka: 19.02.2009, 17:10
 Edii, Ty napewno pragniesz dla tego księdza tylko dobra, codziennego spokoju, radości. Może nawet będzie kiedyś tak, że bardzo narozrabiasz albo narozrabiałaś wobec Tego księdza i nie będziesz nawet wiedziała jak do Niego napisać, zadzwonić, czy może o coś zapytać. Ale Edii, sama to pięknie napisałaś, "Nie mogę stracić tego, co jest między Nim a mną...".
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] (19) [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Treść

Nowości

św. Ekspedytśw. Ekspedyt

Modlitwa do św. EkspedytaModlitwa do św. Ekspedyta

Litania do św. EkspedytaLitania do św. Ekspedyta

św. Elfegśw. Elfeg

św. Leon IXśw. Leon IX

Urodziny jeżyka JasiaUrodziny jeżyka Jasia

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej