Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

   

Wasze komentarze:
 Piotr: 29.06.2020, 23:00
 Pomóż mi Panie. Uzdrów mnie i odsuń wszelkie sprawy. potrzebuję Twojej pomocy. Jestem wdzięczny że mnie uratowałeś ale to mój początek drogi a z Twoim wsparciem będę dobrym człowiekiem.
 Ryszard: 14.06.2020, 12:33
 Boze Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Swiety, Trojco Najswietsza...Panie Boze blagam Cie w pokorze przebacz mi moje grzechy jeszcze raz o Wszechmogacy Wiekuisty, najkochanszy, najmilosierniejszy Panie Boze. Wyrzuc wszystko ze mnie co zle i oddal prosze odemnie ten obrzydliwy grzech nieczystosci i porzadania....prosze ...ja go naprawde nie chce...on rujnuje moje zdrowie...dominuje moje zycie i odrywa od Ciebie a ja pragne byc caly Twoj...tylko Twoj..Boze ja jestem Twoja wladnoscia...prosze przebacz. Jestes moja miloscia i najwieksza nadzieja
 J G: 27.05.2020, 22:36
  O Jezu, przyjmij ode mnie pełne wdzięczności podziękowania, za opiekę i Łaski które do mnie docierają. Ty jesteś dla mnie źródłem wszelkiego dobra. Ty pokazujesz, że życie na ziemi może być inne. Ty dajesz nam wzór do naśladowania, pokazujesz drogę wiodącą do nieba. Panie Jezu pomóż mi iść tą drogą, pomóż mi naśladować Ciebie. Przychodź mi z pomocą i wstawiennictwem do Ojca i zaprowadź mnie tam, gdzie zaprowadziłeś dobrego łotra. Amen.
 J G: 21.05.2020, 18:12
  Panie Jezu Chryste, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Przyjmij moje podziękowania, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Przyjmij mnie grzesznego człowieka, na służbę Twoją, abym mógł głosić chwałę i cześć Twoją, błogosławić Twoje święte imię. Proszę Cię, napełnij moje biedne serce Łaską Twoją i natchnij mnie Duchem Twoim Świętym. Zapal we mnie gorącą miłość ku Tobie, obudź we mnie żywą wiarę i pomnóż nadzieję moją. Napraw moje grzeszne życie, skrusz moje twarde serce i zamieszkaj w nim na zawsze. Spraw, aby grzech w moim sercu już nigdy nie zagościł. A te grzechy które obciążają moją duszę, odpuść mi i podobnie jak zaprowadziłeś łotra przy Tobie konającego, zaprowadź mnie do Królestwa Bożego. Amen.
 J G: 20.05.2020, 13:16
  Święty Józefie mój patronie, do Ciebie dzisiaj kieruję słowa mojej modlitwy. Ty byłeś wybrany za opiekuna Syna Bożego i Jego Matki. Ja również Cię wybieram, za opiekuna mego. Bądź moim opiekunem, moim przewodnikiem, dla mnie i dla mojej duszy. Stój na straży moich myśli, słów wypowiadanych i czynności, dla mojego dobra, w życiu ziemskim i po śmierci. Uproś mi Łaskę u Swojego Syna, abym z całego serca kochał Go i Jego Najświętszą Matkę. Abym umiał łączyć życie na ziemi z bliźnimi, z wypełnianiem woli Bożej. Oddaję się na zawsze pod Twoją opiekę. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej oblubienicy, racz wyjednać mi Łaskę Zbawienia duszy mojej. Amen.
 J G: 18.05.2020, 09:29
  Święty Janie Pawle II, w rocznicę Twoich 100 urodzin, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Ty w swoim życiu, dawałeś nam przykład jak żyć. Ty dodawałeś nam sił, w okresie kiedy Polska była pod wpływem komunistów. Dzięki Tobie, Polska odzyskała wolność i stała się niepodległa. Proszę czuwaj nad nami, abyśmy tej wolności zarówno narodowej jak i religijnej nie utracili. Czuwaj, aby wiara w narodzie nie wygasła, aby ludzie szczególnie Polacy wrócili do korzeni Kościoła. Wspieraj nas w wierze i wstawiaj się za nami do Boga. Przez swoje wstawiennictwo, wypraszaj nam Łaski, które pomogą nam przezwyciężać pokusy, jakie szatan nam stawia na drodze. Abyśmy idąc Twoimi śladami, idąc śladami Jezusa Chrystusa i zachowując przykazania Boże, zostali ocaleni przed ogniem piekła. Amen.
 J G: 17.05.2020, 09:35
  Panie Jezu, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy, bo dzięki Tobie mogę czuć się bezpiecznie. Ty w dzisiejszej ewangelii, mówisz że nie zostawisz nas sierotami. Że jedynie musimy przestrzegać przykazań, abyś zwrócił się do Boga Ojca, wstawiając się za nami. Panie Jezu Synu Boży, do Ciebie zwracamy się, a zarazem do Ojca Twego, bo przecież jesteście jedno. Błagamy szczególnie teraz, w okresie pandemii, abyś przyszedł nam z pomocą. Abyś oddalił od nas widmo zarazy koronawirusa. Błagamy o wybawienie nas z różnych klęsk, jakie mogą nam zagrażać. A najbardziej od klęski urodzaju. Aby nikomu nie zabrakło chleba. Aby nikt na ziemi nie głodował. Nie zostawiaj nas samych. Wspieraj w naszym ziemskim życiu. Niech Duch Prawdy, dotrze do każdego z nas. Niech przybędzie do nas z pomocą. Niech nas prowadzi i wspiera, abyśmy Ciebie miłowali, abyśmy miłując Ciebie, zachowywali przykazania Twoje. A kochając Ciebie i zachowując przykazania stali się umiłowanymi przez Ojca Twego. Amen.
 J G: 16.05.2020, 10:23
  Panie Boże, wierzę gorąco w to wszystko, co Twój Święty Apostolski Kościół nam przekazuje. Wierzę, że jesteś pod postacią Trójcy Świętej, w osobach Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Wierzę w to, że Syn Twój Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię i będąc człowiekiem, ofiarował się za nas i umarł na krzyżu, dla naszego zbawienia. Wierzę w duszę ludzką nieśmiertelną każdego człowieka, która nigdy nie umiera, a do zbawienia potrzebuje Łaski Twojej. Wierzę w sąd ostateczny, na którym za dobro wynagradzasz, a za zło karzesz. Ufam mocno i mam nadzieję, że dzięki otrzymanej Łasce Twojej i przez zasługi Syna Twojego, wypełnię Przykazania Twoje. Boże mój kocham Cię i żałuję, za wszystkie moje grzechy. Pragnę nie grzeszyć więcej i unikać wszelkich okazji do grzechu. Przebacz mi Boże i pomóż mi wiernie Ci służyć i wytrwać w Świętej Wierze Twojej. Amen.
 J G: 15.05.2020, 18:19
  Boże Ojcze Niebieski, do Ciebie zwracam się, bo wiem że zgrzeszyłem, że nie zastosowałem się do Twoich Przykazań. Proszę, przebacz mi i skieruj mnie na właściwą drogę, abym więcej tego nie robił. Wiem że źle uczyniłem, że życiem swoim zasłużyłem na karę, ale bardzo tego żałuję i pragnę nie grzeszyć więcej. Proszę pomóż mi w tym, pomóż naprawić wyrządzone zło i odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości. Proszę o wsparcie, proszę o dary Ducha Świętego, które pomogą mi być posłusznym woli Twojej. Niech sprawią, że serce moje będzie zawsze czyste i otwarte na wizytę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech stanie się ono na zawsze mieszkaniem Jego. Ojcze ufam Tobie i wierzę że Syn Twój Jezus Chrystus jest moim zbawicielem bo za moje grzechy oddał życie swoje umierając na krzyżu. Niech Jego śmierć na krzyżu nie będzie dla mnie stracona a będzie drogą która zaprowadzi mnie do nieba. Amen.


 J G: 14.05.2020, 11:09
  "Jak Mnie umiłował Ojciec, taki i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej". Jak piękne są słowa dzisiejszej ewangelii. Jak wiele one znaczą, szczególnie teraz w okresie pandemii. Pan Jezus tymi słowami chce zapewnić nas, o swojej miłości do człowieka. Zapewnia, że taką samą miłością, obdarza nas Bóg Ojciec. A tej miłości, szczególnie brakuje nam teraz. W okresie kiedy tyle ludzi na świecie, zostało dotkniętych chorobą koronawirusa. W czasie, kiedy tyle ludzi odwróciło się od Ciebie. W okresie w którym chorzy potrzebują tej miłości, tego balsamu, który doda im sił, do walki z chorobą. Niech ten balsam spłynie na nich. Niech ta Łaska Boża, uodporni ich na ból i cierpienie. Niech podtrzyma ich na duchu, w chwilach zwątpienia i słabości. Niech pokrzepi ich serca, aby zaufali Bogu, bo jedynie Bóg wie, co dla człowieka jest najważniejsze. Niech miłość Boża dotrze do tych, którzy odwrócili się od Ciebie. Niech dotrze do tych, którzy Ciebie nie znają. Niech pociągnie ich do Ciebie, niech światło Twojej nauki oświeci ich umysły. Niech na całej ziemi nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Amen.
 J G: 13.05.2020, 11:16
  Matko Boska, w rocznicę pierwszego objawienia się w Fatimie, pragnę do Ciebie skierować słowa mojej modlitwy. Wierzę, że wysłuchasz moich próśb i przyjdziesz mi z pomocą. Ty przychodziłaś mi z pomocą tak wiele razy. Ty pomagałaś mi w podejmowaniu trudnych decyzji, za które chcę Ci podziękować. Dzisiaj ponownie zwracam się do Ciebie, o wstawiennictwo do Syna Twojego, o Łaski Wiary, Nadziei i Miłości, które przybliżą mnie do Niego. Ty, wybrana zostałaś przez Boga Ojca, za Matkę dla jedynego Syna Bożego. Ciebie Bóg obdarzył szczególną Łaską. Ciebie Pan Jezus, umierając na krzyżu, dał nam za matkę, za matkę wszystkich ludzi. Za Twoim pośrednictwem pragnę prosić Syna Twojego, o wyjednanie mi przebaczenia grzechów moich. Bo kogo jeśli nie Ciebie Syn Twój posłucha. Niech za Twoim pośrednictwem uwolni mnie od grzechów, oraz od kar jakie mam ponieść. Wierzę, że nie odmówisz mi Swojej pomocy, a w chwili śmierci mojej przyjdziesz mi z pomocą i zabierzesz mnie do Syna Swego. Amen.
 J G: 12.05.2020, 09:37
  "Ja jestem z wami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata". Tymi słowami Pan Jezus zapewnia apostołów i wszystkich ludzi, że On nas nie zostawi. Że będzie z nami zawsze, w chwilach smutku i radości. Że jest zawsze blisko nas. Że wspiera nas Swoimi Łaskami, że błogosławi nam w życiu ziemskim. On przychodzi na ziemię, przyjmując ciało ludzkie, cierpi okrutne męki i oddaje życie Swoje. Tylko Bóg jest w stanie to uczynić. Tylko Bóg, który kocha ludzi miłością największą, miłością nieskończoną. Czy ktoś kto tak kocha, mógłby być daleko od nas? Odpowiedź może być tylko jedna. Bóg jest blisko Ciebie,Bóg jest blisko mnie. Potwierdza to w rozmowach z uczniami mówiąc, "Gdzie dwóch lub trzech, gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich". Panie Jezu, bądź zawsze przy mnie. Czuwaj, abym nigdy więcej, nie obraził Cię moimi grzechami. Abym wypełniał wolę Twoją, abym nigdy więcej nie oddalił się od Ciebie. Udziel mi przebaczenia wszystkich grzechów moich. Broń przed pokusami, jakie szatan stawia na mojej drodze i przychodź mi z pomocą w chwilach mojej słabości. Amen.
 J G: 11.05.2020, 10:07
  Panie Boże, Ty nie chcesz aby umarł w grzechu. Ty chcesz abym żył w Łasce Uświęcającej. Chcesz abym nie popełniał grzechów, abym się nawrócił, abym życiem swoim zasłużył na niebo. Dziękuję Ci, że mnie nie opuściłeś, że cały czas mi towarzyszysz, że dodajesz mi sił w życiu ziemskim. Dziękuję za światło wiary, które oświeca mnie, które przybliża mnie do Ciebie. Dziękuję za miłość mi okazaną, oraz za liczne łaski otrzymane od Ciebie. Dziękuję za każde przebaczenie moich grzechów, otrzymane w sakramencie pokuty. Dziękuję za wszystko, zarówno dobro jak i zło, które od Ciebie pochodziło, bo Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie najlepsze. Proszę Cię Panie mój, o dalszą opiekę, proszę o Łaskę wytrwałości w znoszeniu trudów ziemskich. Proszę o Łaskę pokory w chwilach pomyślności, abym nie był zarozumiały, abym czuwał nad samym sobą. Abym był posłuszny przykazaniom Twoim, abym wytrwał w modlitwie, a życiem swoim dawał dobry przykład. Błagam o przebaczenie wszystkich moich grzechów, o przebaczenie kar jakie mam ponieść w czyśćcu. Błagam o dobrą śmierć, w chwili kiedy ona do mnie przyjdzie, abym był na nią przygotowany, abym umarł w Łasce Twojej. Błagam o litość na sądzie ostatecznym, abyś zachował mnie od kary piekła. Amen.
 J G: 10.05.2020, 09:35
  "Ja jestem drogą i prawdą i życiem" tymi słowami Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii, zwraca się do nas, kierując te słowa do swoich apostołów. Tymi słowami uświadamia nam, że do życia wiecznego, prowadzi tylko jedna droga. Ta droga, to droga naśladowania życia Pana Jezusa. Droga w której naśladując Pana Jezusa, stajemy się jego uczniami, uczniami samego Boga Ojca. Bo Bóg jest jeden w trzech osobach. To co nam przekazuje Pan Jezus, przekazuje nam sam Bóg. Pan Jezus kocha nas, bo za nas oddał Swe życie, umierając na krzyżu. Kocha nas i nawołuje, aby go naśladować. Aby kochać innych, podobnie jak On, który kocha wszystkich ludzi. Nawołuje do podążania za nim drogą miłości, drogą prawdy. Aby podążając za nim, wzajemnie się miłować. Aby jeszcze bardziej podkreślić, jak ważna jest miłość do drugiego człowieka, daje nam nowe przykazanie "To jest moje nowe przykazanie abyście się wzajemnie miłowali jak Ja was umiłowałem". Panie Jezu pozwól mi abym chociaż w części był podobny do Ciebie. Abym z miłości do Ciebie miał siłę darować winy moim krzywdzicielom. Abym idąc drogą prawdy dotarł do Ciebie który jesteś w niebie. Amen.
 J G: 07.05.2020, 10:02
  "Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje". Panie Jezu, jak mądre są te słowa, które wypowiedziałeś 2 tysiące lat temu. Jak wiele one znaczą i jak wielką wartość mają, dla współczesnego człowieka. Dla Twych słów nie ma czasu ważności, one tyle samo warte były w chwili kiedy je wypowiedziałeś, jak i teraz w chwili obecnej. Panie Jezu dodaj mi sił, abym Cię naśladował, dodaj wiary, abym zaufał całkowicie Tobie. Ty Panie, pokazałeś że droga do nieba nie jest łatwą. Że prowadzi przez trudy życia codziennego. To droga w pokonywaniu przeszkód, droga wyrzeczeń, niejednokrotnie droga chorób i cierpień. To droga, na której upadamy pod ciężarem grzechów naszych. Jak podobne jest życie nasze, do życia Twojego Panie Jezu. Ty też cierpiałeś, upadałeś pod ciężarem krzyża i podnosiłeś się na drodze krzyżowej. Podobnie i my podnosimy się, kiedy w sakramencie pokuty otrzymujemy rozgrzeszenie. Kiedy bierzemy krzyż swój i pełni wiary postanawiamy nie grzeszyć więcej. Nie można dostać się do nieba, nie naśladując Ciebie. A dzisiaj we współczesnym świecie, ile toczy się sporów, aby ten krzyż mógł wisieć na ścianach, w zakładach pracy, w urzędach. Panie Jezu, proszę oświeć umysły ludzi, aby zrozumieli że krzyż jest kluczem, który otwiera drzwi do nieba. Amen.
 J G: 06.05.2020, 09:50
  Panie Boże, Ojcze Niebieski, do Ciebie kieruję modlitwę moją. Przed Tobą staję, jak syn przed Ojcem i Ciebie z ufnością proszę. Proszę o Dar Wiary, abym całkowicie zaufał w słowa i nauki Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Panie Boże, tyś stwórca nieba i ziemi. Tyś pan mój. A kim ja jestem? Żebrakiem, który wyciąga rękę przed panem swoim. Który prosi Cię, o zaspokojenie potrzeb swoich, tych ziemskich i tych w wieczności. Panie mój oto staję przed Tobą i wyciągam rękę o pokarm. Nakarm mnie, abym nie był głodny. Nakarm mnie pokarmem dla ciała i dla duszy mojej. Nakarm mnie Ciałem Syna Twojego. Daj się napić napojem Krwi Jego. Staję przed Tobą Panie, ja człowiek grzeszny. Staję i proszę, przyodziej mnie w szatę miłości, która zasłoni wszystkie moje grzechy, która sprawi że dusza moja, będzie czysta, że serce moje będzie otwarte, abyś w nim zamieszkał. Proszę o Łaskę Miłosierdzia, abyś był mi łaskawym, kiedy dusza moja stanie przed Tronem Twoim. Amen.
 J G: 05.05.2020, 09:30
  Panie mój, Ojcze Niebieski, Ty znasz moją słabość. Ty wiesz, że bez Łaski Twojej, nie podźwignę się. Dlatego proszę, udziel mi Łask, które pozwolą mi podźwignąć się z własnych słabości. Które wzmocnią moją miłość do Ciebie. Które sprawią, że moja wiara będzie lepsza, bardziej wytrwała, będzie bardziej podobała się Tobie. Daj Łaski które przybliżą mnie bliżej Ciebie. Które pomogą mi żyć, według przykazań Twoich. Daj Łaskę Skruchy, abym przebaczając innym, mógł otrzymać przebaczenie od Ciebie. Ojcze przebacz mi. Przebacz wszystkie moje grzechy, wszystkie moje złe myśli i słowa. Niech Łaska Twa sprawi, że nie będę grzeszyć więcej, że będę unikał wszelkich okazji do popełniania grzechu. Niech sprawi, że za wszystko zło, jakie wyrządziłem w życiu swoim, odpokutuję wiernie Ci służąc, w Świętej Wierze Twojej. Amen.
 J G: 04.05.2020, 09:18
  Duchu Święty Boże, do Ciebie kieruję prośby dzisiejszej modlitwy. Wysłuchaj pokornych próśb moich i obdarz Łaskami, które wzmocnią wiarę moją. Obdarz Łaską Miłości, abym miłował Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Obdarz Łaską Cierpliwości, abym w chwilach smutku, w chwilach choroby cierpliwie znosił ją. Obdarz Łaską Skromności, abym nie grzeszył pychą, nie był zarozumiały i chamski. Obdarz Łaską Czystości, aby moja dusza była czysta, aby moje sumienie nie było obciążone brudem grzechów. Obdarz Łaską Radości, abym mógł ją nieść innym, do smutnych, chorych i cierpiących. Obdarz Łaską Wiary, abym postępował zgodnie z wolą Bożą, abym świecił przykładem dla innych i aby ona wyjednała mi przebaczenie grzechów moich. Amen.
 Daniel : 03.05.2020, 17:46
 Panie Jezu Bądź miłości w odpuść mi te wszystkie grzechy i Zmiłuj się nade mną - prowadź Ty wiesz że Cię miłuje
 J G: 03.05.2020, 09:42
  Dziś w niedzielę Dobrego Pasterza, pragnę Ci Jezu podziękować za Twoją miłość do ludzi. Za to, że nas nie zostawiasz, że zawsze szukasz Swoje zagubione owce. Panie Jezu, Dobry Pasterzu zwróć Swoje oczy na nas, na tych którzy zagubili się w cierniach współczesnego świata. Odnajdź zagubione owce i zaprowadź je do Swojej Owczarni. Ciesz się razem z nimi, że się odnalazły, że znalazły drogę którą zagubiły. Pochyl się nad Swoimi owcami i daj im Łaskę aby powróciły na stałe do Owczarni Twojej. Aby potrafiły zerwać z grzeszną przeszłością. Wspieraj ich, oświeć Światłem Swojej Ewangelii i umocnij przykładem Swojego życia. Powołuj nowych pasterzy, aby za Twoim przykładem,, godnie Cię naśladowali, aby w Twojej owczarni nie zabrakło dobrych pasterzy. Miej w opiece Ojca Świętego, obdarz go zdrowiem, aby za przykładem Dobrego Pasterza jakim Ty jesteś, zaprowadził lud do Twojej Owczarni. Amen.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej