Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 28.10.2023, 10:05
 modlitwa grzesznika dziękuję proszę o nie grzeszenie dziękuję proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie szacunek na całym świecie dziękuję proszę o bezgrzeszność na całym świecie dziękuję tak tego pragnę dziękuję Boże kocham Cię bardzo mocno proszę o bezgrzeszność na całym świecie dziękuję Boże kocham Cię bardzo mocno tak tego pragnę dziękuję Boże kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 27.04.2023, 10:35
 Modlitwa grzesznika prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe dobrą mieszkania sprzedaż małego urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 MALGORZATA: 11.04.2023, 14:49
 BOZE PRZEBACZ MI WSZYSTKIE GRZECHY KTORE PRZEZ MOJE ZYCIE AZ DO DZIS POPELNILAM I POPELNIAM PROSZE DAJ MI SILE POPRAWY.
 Ewa: 11.03.2023, 16:50
 Panie Boże, żałuję za to że w zatwardziałości mojego serca nie widziałam zła które wyrządzamy innym ludziom. Teraz to zło wraca do mnie że zdwojoną siłą. Błagam Cię o wybaczenie! Proszę Cię prowadź mnie drogą prowadzącą też do uzyskania wybaczenia od drugiego czlowieka, tego którego skrzywdziłam. Nie chciałam tego. Wybacz mi moje grzechy. Wybacz wszystkie winy. Wybacz to zło i daj siły aby się zmienić. Boże błogosław. Jezu dopomóż. Jezu ty się tym zajmij!
 Agnieszka: 06.02.2023, 12:49
 Panie Jezu bardzo żałuje za wszystko czym Cię obraziłam za wszystkie moje grzechy świadome lub nie świadome . Proszę Cię całym sercem wybacz mi Panie … wiem ze jestem grzesznikiem , ze na nic nie zasługuje . Okaz mi swoje miłosierdzie błagam Cię . Bardzo Cię przepraszam za wszystko . Chce Cię kochać , wielbić , byc z Tobą na zawsze ! Uwolnij mnie Panie od zła , które zakłóca i niszczy nasze cudowne relacje … wiesz , ze jestem słaba . Sama bez Ciebie nie dam rady . Wierze w Ciebie , w Twoje Miłosierdzie . Ty jesteś moim Tatusiem, Panem, Królem na wieki . Jezu , Ty się tym zajmij , Maryjo matenko prowadź mnie , bądź uwielbiona na wieki
 Marcin: 06.09.2022, 03:47
 Panie Jezu pszepraszam Ciebie bardzo za to że Ciebie zraniłem grzechami które popełniłem. Proszę Cię o przebaczenie mi tych win,. Jezu ufam Tobie!
 Mateusz: 22.07.2022, 14:16
 Najświętszy Chryste przebacz mi że pogardziłem Twoim Wielkim darem jakim było znalezienie obecnej pracy. Przepraszam i postanawiam poprawę, błagam okaż mi Panie miłosierdzie!
 U: 06.07.2022, 15:06
 Boże wybacz mi te wszystkie przewiniwnia
 J G: 24.05.2022, 16:21
  Dzisiejsza ewangelia to pożegnanie pana Jezusa z uczniami. Mówi " Pożyteczne jest moje odejście. Bo jeśli nie odejdę Paraklet nie przyjdzie do was". Każde pożegnanie jest smutne. Smutne było szczególnie dla uczniów, którzy kochali pana Jezusa, chociaż jeszcze nie rozumieli Jego słów. Zagłębiając się dokładniej, widzimy jak uczniowie są po śmierci krzyżowej pana Jezusa przerażeni, jak bardzo boją się, aby ich nie spotkał podobny los. Przebywają w wieczerniku, boją się wyjść, aż do momentu który obiecuje uczniom pan Jezus, do momentu Zesłania Ducha Świętego. Widzimy jak wielkie znaczenie, jak wielką moc, ma zstępujący na apostołów Duch Święty. Jest On największym darem jaki mogli otrzymać uczniowie i jaki my otrzymujemy. Dlatego prośmy Ducha Świętego o ten najcenniejszy dar. O napełnienie Duchem Świętym który nas umocni w wierze, który umocni nas w walce z naszymi złymi skłonnościami prowadzącymi do grzechu. Który doda nam sił, w cierpliwym znoszeniu trudów życia ziemskiego na Chwałę Bożą. Amen.

 J G: 23.05.2022, 19:02
  W rozważaniu dzisiejszej ewangelii, pragnę zwrócić uwagę na słowo Paraklet, które w najnowszej wersji lekcjonarza, które dawne słowo Duch Święty Pocieszyciel, pozostało w wersji nieprzetłumaczonej czyli "Paraklet". Słowo Paraklet to to samo co Bóg - Duch Święty ale o większym znaczeniu to nie tylko Bóg Pocieszyciel ale również Bóg Obrońca, Bóg Adwokat, Bóg Prawdy. Duch Święty, to najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. To Bóg, który nam przychodzi z pomocą we wszystkim. Nie tylko wspiera nas swoimi darami, nie tylko umacnia nas w wierze, ale również możemy liczyć na Niego, kiedy staniemy na Sądzie Bożym, kiedy będziemy rozliczani z naszego życia. Duchu Święty Boże dziękuję Ci za Twoją obecność w życiu moim. Za to że czuwasz nade mną, że mnie wspierasz w podejmowaniu właściwych decyzji. Proszę, bądź zawsze przy mnie, teraz i kiedy stanę na Sądzie Bożym. Broń mnie zarówno teraz, jak i kiedy będę rozliczany z życia ziemskiego. Wspieraj mnie, abym za swoje grzechy, za popełnione przewinienia, już teraz mógł życiem swoim odpokutować. Aby moja dusza, w chwili śmierci, nie była obciążona żadnym grzechem. Abym za popełnione grzechy, mógł otrzymać odpust zupełny. Amen.
 J G: 22.05.2022, 16:49
  " Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go ....." tymi słowami z dzisiejszej ewangelii, pan Jezus przypomina nam i umacnia nas w wierze. Wcześniej zapewniał nas że jest "dobrym pasterzem", że dobry pasterz nie porzuca swoich owieczek, że zawsze przychodzi im z pomocą. W dzisiejszej ewangelii przygotowuje nas, że już wkrótce nas opuści, ale nie pozostawi nas samymi. Jego miejsce na ziemi zajmie Duch Święty, którego do nas pośle. Ale żegnając się z nami, pan Jezus w swoim testamencie, zostawia nam wiele wskazówek, które należy przestrzegać. Mówi że jest "drogą prawdą i życiem", że jest "krzewem winnym", że jest "zmartwychwstaniem" że jest "światłością świata" że jest "chlebem żywym który zstąpił z nieba". Te powyższe prawdy jeżeli będziemy przestrzegać doprowadzą nas do spotkania z panem Jezusem w niebie. Dlatego, niech Jego testament jaki po sobie zostawił, Jego nauka i Jego najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości które po sobie zostawił zwalczają nasze słabości, aby jak najmniej grzeszyć, tylko jak najwięcej kochać Boga i bliźniego. Bo kto kocha miłością szczerą, to na pewno nie grzeszy. Amen.
 J G: 23.04.2022, 17:21
  Dziś w przeddzień święta Miłosierdzia Bożego, kierujmy swoje modlitwy do Boga, bo tylko tam, możemy otrzymać to, co dla nas jest najważniejsze. Prośmy w nich o miłosierdzie, bo miłosierdzie Boże jest nieprzebrane, jest niezgłębione, jest nie do opisania własnymi słowami. Bóg kocha każdego z nas miłością największą, On nie chce naszego potępienia. Dlaczego zwróćmy się do niego, a On przebaczy, On umocni nas w walce z grzechami, z naszymi słabościami. On przyjdzie z pomocą w największych naszych trudnościach, On podniesie nas z największych naszych upadków. Tylko zwróćmy się do Niego, On oczekuje nas, On czeka na nasze modlitwy, na nasze prośby. Czeka abyśmy Mu zaufali a na pewno się nie zawiedziemy, bo tylko On może nam otworzyć bramy nieba. Amen.
 Czcicielka: 30.03.2022, 19:24
 Panie Boże wybacz mi moje grzechy z calego życia, o dobrą spowiedź dla mnie Bogu niech będą dzięki.
 J G: 09.03.2022, 14:02
  "Nie lękajcie się". W Piśmie Świętym, te słowa pojawiają się, jak ktoś policzył 365 razy, czyli praktycznie, Bóg na każdy dzień, ponawia do nas to wezwanie. Ale nie tylko Bóg kieruje te słowa do nas. Słowa te. słyszymy z ust naszego papieża Jana Pawła II, kiedy rozpoczynał swój pontyfikat. On również tymi słowami, dodawał nam otuchy, aby się nie bać, aby pokonywać trudności, z jakimi się spotykamy. Jak trudno jest jednak nie bać się, szczególnie w czasach, kiedy na wojnie, na Ukrainie, ginie tyle ludzi. Kiedy tak dużo osób, szczególnie kobiet i dzieci, ucieka do Polski i do innych krajów. Ten strach, ten lęk, widzimy u nich i trudno nam zrozumieć, słowa jakie do nas kieruje Bóg. Ale aby zrozumieć sens słów pana Boga, najeży zadać sobie jedno pytanie. Co dla mnie, co dla Ciebie, jest ważniejsze, czy życie ziemskie, czy życie wieczne. Odpowiedź może być tylko jedna. Dlatego prośmy pana Boga, o pokój na ziemi, o pokój na Ukrainie. I nie lękajmy się, bo Bóg jest przy nas, On nie opuścił nas. On nas kocha miłością największą. A dla nas, ludzi wierzących, którzy kochają Boga, nic nam nie zagraża. Amen.
 J G: 06.03.2022, 20:00
  Dzisiejsza ewangelia, ukazuje nam pana Jezusa, kuszonego po czterdziestu dniach pobytu na pustyni. Ukazuje chytrość i przebiegłość szatana, który wykorzystuje stan, w jakim znajdował się pan Jezus. Stan po czterdziestu dniach postu, stan zmęczenia, osłabienia i głodu. Kochani bierzmy przykład z pana Jezusa. On zwyciężył pokusy szatana. Zwyciężajmy za Jego przykładem, z pokusami jakie przed nami stawia świat współczesny, za którym kryje się szatan. Niech czas przebywania pana Jezusa na pustyni, stanie się naszym czasem, czasem okresu Wielkiego Postu, czasem naszej walki z pokusami, czasem naszej próby aby te pokusy przezwyciężać. Panie Jezu, pomóż nam przeżyć okres Wielkiego Postu, pomóż nam walczyć z naszymi słabościami, z naszymi nałogami, abyśmy z Twoją pomocą mogli je przezwyciężać. Amen.
 J G: 03.03.2022, 13:32
  "Weź swój krzyż i mnie naśladuj" to słowa pana Jezusa, które słyszymy w dzisiejszej ewangelii. Pan Jezus tymi słowami, zaprasza nas, abyśmy podjęli próbę naśladowania Go, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu. Abyśmy wzięli na ramiona, krzyż własnych słabości, krzyż który uświadomi nas, że nie jest najważniejsze życie doczesne, tylko życie wieczne. Niech krzyż nasz, teraz w 21 wieku, będzie kontynuacją krzyża pana Jezusa, krzyża który niesiemy, na naszej drodze krzyżowej, drodze naszego własnego życia. Nieść nasz krzyż, to walczyć z naszymi słabościami, to przestrzegać Przykazania Boże, to zgadzać się z tym co nas spotyka w życiu. Ale nie tylko zgadzać się, ale również podejmować wyrzeczenia, podejmować próby poprawy naszego życia. A kiedy przyjdą ciężkie dni doświadczeń, dni chorób i cierpień, panie Jezu, wtedy podtrzymaj nas na duchu i daj siłę do znoszenia ich. Daj ufność, daj siłę, aby przezwyciężać nasze złe skłonności, aby przezwyciężać nasze wszelkie wady, abyśmy z grzechów naszych powstali do życia w świętości. Amen.
 J G: 02.03.2022, 15:44
  Dzisiaj "Środa Popielcowa", pierwszy dzień Wielkiego Postu. Dziś pan Jezus, mówi do każdego z nas, "nawracajcie się i wierzcie w ewangelię", w obrzędzie posypania głowy popiołem. Środa Popielcowa, rozpoczyna okres czterdziestodniowego postu, który ma nas przygotować, na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus, przez 40 dni pościł na pustyni, a w dniu dzisiejszym zaprasza nas, abyśmy naśladując Jego, również podjęli się tego zadania. Zaprasza nas, na wędrówkę przez pustynię własnego życia, do nawracania się na tej wędrówce, abyśmy wierzyli w Jego słowa, które pozostawił nam w słowach ewangelii. Popiół, którym kapłan posypał nam głowę, symbolizuje nam, że to z czym się teraz spotykamy, wszystko co materialne, a przede wszystkim nasze życie przemija i kiedyś się skończy. Okres Wielkiego Postu, to czas aby poprawić stosunki z panem Jezusem, to okres pogłębienia więzi z Nim. To czas na oczyszczenie dusz naszych, to czas na pogłębienie naszej miłości do Boga i do ludzi. To czas łaski, czas zbawienia dusz naszych, do których nas zaprasza. On oczekuje nas, On oczekuje naszej poprawy, On cały czas jest obecny przy nas. Panie Jezu, bądź przy nas cały czas, wspieraj nas w tej wędrówce, w tej walce z naszymi słabościami. Ty nie chcesz naszej zguby, nie chcesz naszego potępienia, Ty przyszedłeś na ziemię po to, aby nas zbawić. Nie pozwól aby Twoja nauka, Twoja śmierć na krzyżu, była na darmo. Amen.
 J G: 28.02.2022, 16:24
  Życie ludzkie, bardzo często, przebiega nie po naszej myśli. Bardzo często nie mamy na to wpływu, ale też bardzo często, sami przez własne złe decyzje, gubimy się na ścieżkach własnego życia. Kto z nas się nie pogubił i nie podjął złych decyzji ? Któż z nas nie przeżywał chwil, kiedy wydaje się, że już nie jesteśmy w stanie podnieść się, kiedy czujemy się opuszczeni, osamotnieni, kiedy beznadziejnie rozkładamy ręce, nie wiedząc co począć. Dzieje się tak zazwyczaj, kiedy życie na ziemi przysłoni nam cel naszego życia, kiedy Bóg nie będzie na pierwszym miejscu. Kiedy sprawy doczesne, przysłonią nam drogę do Boga. Panie Boże, zwracam się z ogromną prośbą, z prośbą o Łaskę Twoją, która nam pomoże odnaleźć drogę do Ciebie. Z Łaską, która odsłoni nam opaskę na oczach, abyśmy widzieli i zawsze podążali, zawsze w naszym życiu odnajdywali Ciebie. Amen.
 J G: 19.02.2022, 14:31
  " To jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie". Te słowa słyszymy w dzisiejszej ewangelii, słowa wypowiadane przez Boga Ojca. Skierowane one były wtedy, do trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana. Ale te słowa, tak bardzo ważne, skierowane są również do mnie, do każdego z nas. Te słowa, ten cud przemienienia na górze Tabor, to jednocześnie zapewnienie przez samego Boga Ojca, że nas kocha, że przesyła nam ratunek, w osobie pana Jezusa Syna Swego. To jednocześnie chwila, w której Bóg objawia Swoją Chwałę, chwila kiedy mówi, że jest naszym Panem, naszym Bogiem. Samo przemienienie pana Jezusa, to utwierdzenie nas, że pan Jezus jest Bogiem. Niech góra Tabor, będzie dla każdego z nas, górą Przemienienia. Niech każdy z nas, przemieni się w biel, jak pan Jezus, bo biel to symbol czystości, niewinności, symbol przemiany życia duchowego. Niech ta przemiana odbywa się cały czas, bo zawsze można coś lepiej zrobić, komuś lepiej pomóc, kogoś lepiej potraktować. Niech biel symbol niewinności, zawsze zagości do serc naszych. Amen.
 J G: 17.02.2022, 17:08
  "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci którzy się źle mają" Lekarze leczą ludzi odkąd świat istnieje, ale żaden nawet najlepszy specjalista, nie jest w sanie nas wyleczyć, z największej choroby jaka nas dotyka, z choroby grzechu, z choroby duszy. . Pan Jezus, przyszedł na ziemię, po to aby nas uleczyć, a raczej uzdrowić, właśnie z takiej choroby. Wszyscy chorujemy na tą chorobę, wszyscy jesteśmy w większym, lub mniejszym stopniu grzesznikami. Pan Jezus proponuje każdemu z nas, bezpłatną wizytę, bezpłatne wyleczenie, nawet z najbardziej zaawansowanej choroby duszy. On wyleczy, On daruje "Łaski Przebaczenia" nawet dla największych, zatwardziałych grzeszników. On przebaczy, tylko pójdź po ten wielki, niepojęty dar, dar przywracający nadzieję, na życie wieczne w niebie. Pójdź bo On na ciebie czeka, bo On na ziemię przyszedł aby Cię uleczyć. On przyszedł, jak mówi, nie dla sprawiedliwych, tylko do grzeszników. Widzimy go, czytając pismo święte, wśród ludzi biednych, chorych, cierpiących. Wśród tych którym pomaga, których leczy, uzdrawia. przemienia. On uleczył wielu, bądź jednym z nich.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej