Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika


"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę. Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego. Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"


   

Wasze komentarze:
 J G: 01.05.2019, 18:33
  Panie Jezu Kocham Cię ale wiem że jeszcze za mało. Proszę dodaj mi sił abym Cię kochał jeszcze więcej. Dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie od Ciebie otrzymałem i proszę wspieraj mnie w podejmowaniu słusznych decyzji. Błogosław mi i mojej rodzinie chroń nas od wszystkiego co złe, pozwól nam cieszyć się zdrowiem. Umacniaj naszą wiarę abyśmy dostąpili życia wiecznego w niebie. Duchu Święty wspieraj nas i umacniaj swymi darami abyśmy w drodze do nieba pokonali wszelkie zakusy złego ducha.
 Daniel: 26.03.2019, 22:45
 Panie Boże choć kocham cię najbardziej i za wszystko dziękuję i przepraszam tak bardzo bym chciał żeby twój syn był moim nauczycielem i prowadził mnie w życiu mój pan Jezus Chrystus to mimo starań i ograniczeń jakie mam tak ciężko jest wytrzymać dłużej niż jakiś czas bez grzechu.prosze cię mój Boże kochany zamień moje grzechy na serce czyste i błogosław każdego dnia aż do końca mojego życia przez Chrystusa Pana naszego a syna twojego amen
 J G: 26.01.2019, 11:27
  Panie Boże dziękuję Ci za Twoją opiekę i wszystkie łaskie jakie od Ciebie otrzymałem. Dziękuję i proszę o następne, abyś mnie nie opuszczał i bronił przed zakusami szatana. Panie Jezu przepraszam za rany jakie Ci zadałem moimi grzechami. Kocham Cię za wszystko co dla mnie zrobiłeś, kocham za Twój Krzyż oraz za każdą Ofiarę Składaną na Ołtarzu. Jezu Ufam Tobie. Prowadź mnie drogą do Twojego Ojca Niebieskiego i nie opuszczaj mnie a wspieraj.
  J G: 24.01.2019, 15:03
  Boże Ojcze kocham Cię za wszystko co dla nas zrobiłeś. Za stworzenie świata w którym teraz żyjemy, oraz Syna który za nas oddał życie na krzyżu. Wejrzyj na rany Swojego Syna który modlił się za swoich oprawców słowami "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią". Ja również jestem winny Jego śmierci krzyżowej bo popełniłem wiele grzechów. Wybacz mi Ojcze i nie opuszczaj. A Ty Jezu mój ukochany, któryś za mnie oddał życie na krzyżu wspieraj mnie i módl się również za mną podobnie jak modliłeś się za swoich oprawców.
 J G: 17.01.2019, 19:23
  Jezu Ty modliłeś się do Ojca Niebieskiego za nieprzyjaciół Swoich słowami "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią". Odpuść mi też moje grzechy, pomimo tego że znam Twoje przykazania, a nie zawsze je przestrzegam. Trudno jest obecnie żyć na ziemi, na której jest tyle zła i grzechu. Boże wspieraj mnie w dążeniu do dobra i kieruj moimi drogami, aby doprowadziły mnie do zbawienia mojej duszy w niebie. Amen.
 J G: 16.01.2019, 11:26
  Panie Boże Ojcze mój dziękuję Ci za to że jesteś wśród nas, że nas kochasz, że Jesteś miłosierny. Dziękuję za Syna Jezusa, który za nas, za moje grzechy, oddał Swe życie na krzyżu. Kocham Cię z całego serca i błagam o odpuszczenie wszystkich grzechów, które obciążają moją grzeszną duszę. Błagam również o pomoc, abyś wspierał mnie w drodze do nawrócenia i przemiany mojego życia ziemskiego. Okaż miłosierdzie zmarłym z mojej rodziny i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
 J G: 15.01.2019, 13:25
  Kocham Cię Boże Ojcze za to że dałeś nam Syna, który poświęcił się za mnie i oddał Swe życie na krzyżu. Jezu Synu Ojca kocham Cię i dziękuję, za całe Twoje życie ziemskie. Dziękuję, za to że z miłości do ludzi ofiarowałeś się w męce krzyża, aby nie skazywać ludzi na wieczne męki. Kocham Cię Maryjo matko Jezusa, któraś całe swe życie poświęciłaś Bogu. Najukochańsza Matko Boża, przez swą miłość do Jezusa Chrystusa, wyjednaj mi Swoim wstawiennictwem darowanie wszystkich moich grzechów. Amen.
 J G: 13.01.2019, 13:56
  Panie Jezu Synu Boga Ojca dziękuję Ci za to że z miłości do ludzi oddałeś za nas życie na krzyżu. Dzięki temu my wierzący mamy teraz możliwość wyboru drogi życia. Błagam wspieraj mnie aby droga którą kroczę była drogą do nieba. Wiem że ciążą na mnie grzechy ale Ty w Swoim miłosierdziu daruj mi je i doprowadź do wiecznej szczęśliwości. Amen.
 J G: 10.01.2019, 11:40
  O Maryjo matko naszego Pana, przez boleść którą wycierpiałaś będąc przy śmierci Syna Twojego na krzyżu, wspieraj mnie i nie pozwól abym oddalił się od Boga. Matko moja kochana, Królowo moja, nie opuszczaj mnie a wspieraj nawet wtedy kiedy zbłądzę. Pomimo tego dodaj mi wtedy sił abym ponownie zbliżył się do Syna Twego. O najdroższa Pani moja, ucieczko grzeszników, pośredniczko nasza, wstawiaj się za mną do Syna Twego i nie pozwól abym stracił życie wieczne. Matko Pana Naszego przyjmij moje modlitwy i wysłuchaj. Amen.
 J G: 09.01.2019, 11:41
  Panie Jezu mój Odkupicielu, za Twe męki i krew którą za mnie przelałeś, stokrotnie Ci dziękuję i za to kocham. Ty również mnie kochasz pomimo tego że tak wiele razy Cię obrażałem swoimi grzechami. Dziś znowu staję przed Tobą i proszę wybacz mi za moje grzeszne życie. Wybacz mi i nie odtrącaj mnie. Matko Boża pomóż mi swoim wstawiennictwem u Syna i módl się za mnie, za mnie grzesznego. Amen.
 J G: 07.01.2019, 11:49
  Panie Jezu jak wielka jest miłość Twoja do ludzi, ludzi grzesznych. Dla nich zdecydowałeś się na oddanie życia ziemskiego dla ratowania ich dusz. Tylko Bóg mógł się na coś takiego zgodzić. Bo śmierć na krzyżu jest najboleśniejsza. Trudno jest sobie wyobrazić, aby Bóg człowiek, po mękach w ciemnicy, po biczowaniu, cierniem ukoronowaniu, ciężkiej drodze krzyżowej, przybity do krzyża, modlił się jeszcze za oprawców słowami "Ojcze odpuść im, bo nie widzą co czynią". Jezu za to co zrobiłeś kocham Cię. A Ty miej mnie w opiece swojej i okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinie śmierci.
 J G: 29.12.2018, 15:34
  Panie Boże Ty pozwoliłeś aby Twój jedyny syn stał się człowiekiem i żył wśród nas. Był we wszystkim do nas podobny. Jedyne co Go od nas różniło to to, że żył na ziemi bez grzechu. Ty z miłości do ludzi zgodziłeś się, aby przez mękę i śmierć krzyżową, otworzył nam niebo i umożliwił nam uzyskać wiekuiste szczęście. Boże Ojcze proszę wejrzyj łaskawie na moją rodzinę i wspieraj nas w dążeniu do doskonałości. Błagamy Cię, wspieraj i pomagaj nam abyśmy nie popełniali za życia ziemskiego grzechów, które mogły by nam przeszkodzić w uzyskaniu szczęścia wiecznego. Duchu Święty wspieraj nas swoimi darami, aby pomogły nam uzyskać odpuszczenie wszystkich naszych grzechów.
 H: 24.12.2018, 05:02
 Panie Boże dziękuję Ci za wszystkie łaski które otrzymalam pomimo że tyle złego uczyniłam.Proszę prowadz mnie i moją rodzinę tylko prostymi ścieżkami do Ciebie Kocham Cię
 J G: 10.12.2018, 19:17
  Panie Boże dziękuję Ci za to wszystko co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję za opiekę, za żonę, za dzieci i wnuki.Kocham Cię za to że jesteś z nami, przychodząc do nas w każdej Mszy Świętej i kiedy zwracamy się do Ciebie w modlitwie. Zycie bez Ciebie tutaj na ziemi nie ma sensu. Panie Boże mam do Ciebie ogromną prośbę proszę o zdrowie dla mojej żony, która czeka na operację kręgosłupa, a termin zabiegu jest jeszcze odległy. Spraw aby do czasu operacji mogła jeszcze się poruszać. Jezu ufam tobie. TY SIĘ TYM ZAJMIJ.
 J G: 28.11.2018, 21:35
  Panie Jezu ty powiedziałeś ...wszystko o co poprosicie Ojca w moim Imieniu On da wam. Ja śmiem prosić o to co najważniejsze w życiu ziemskim o błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny. Proszę Cię również o ratowanie wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Boże Ojcze przyjmij moją modlitwę w tych intencjach i wspieraj mnie łaską w dążeniu do nieba. Duchu Święty dodaj mi siły swoimi darami abym życiem ziemskim zasłużył na niebo.
 J G: 26.11.2018, 21:40
  Panie Boże kocham Cię z całego serca i proszę daruj mi moje grzechy których tak wiele w życiu popełniłem. Proszę wspieraj mnie łaską abym nie powrócił na drogę grzechu. Zmiłuj się nade mną i daruj mi moje winy. Zmiłuj się również nad duszami w czyśćcu cierpiącymi które nie mogą wejść do królestwa Twojego za czyny popełnione za życia ziemskiego. Szczególnie proszę za duszami osób z mojej rodziny oraz za te za które się nikt nie modli. O Maryjo Matko Litościwa wspieraj mnie w mojej prośbie aby jak najszybciej dusze czyśćcowe mogły oglądać i wielbić swego Stwórcę i Odkupiciela w niebie.
 Antek: 26.11.2018, 17:08
 Pani Boże. Znowu zgrzeszyłem. Przepraszam... To tylko i wyłącznie moja wina. Pomóż mi proszę... Wyrwij mnie z rąk złego. Nie daj mnie zatracić...
 J G: 23.11.2018, 11:30
  Panie Jezu jak ciężko jest żyć bez grzechu. Jak trudno jest zrozumieć to wszystko co nam przekazałeś w życiu na Ziemi. W każdej Twojej przepowiedni jest rada jak należy postępować w życiu. A my ludzie tego nie przestrzegamy. Ciągle powielamy swoje błędy. Jak mądre są słowa naszego wieszcza " że nową przypowieść Polak sobie kupi że i przed szkodą i po szkodzie głupi". Jezu spraw aby słowa Kochanowskiego nie odnosiły się do mojej osoby. Miej mnie w opiece swojej i zmiłuj się nade mną.
 J G: 21.11.2018, 08:36
  Panie Boże Ty z miłości do ludzi pozwoliłeś aby Twój jedyny, umiłowany syn oddał swe życie na krzyżu. Jak wielka jest miłość Twoja do ludzi, ludzi grzesznych. Ty odpuszczasz grzechy największym grzesznikom. Odpuściłeś grzechy łotrowi. Proszę Cię odpuść grzechy moje. Duchu Święty wspieraj mnie darami Swoimi abym nigdy więcej nie popełnił grzechu. Jezu Ufam Tobie.
 B. : 20.11.2018, 20:30
 Zawsze z Tobą było mi lżej żałuję, że zbłądziłam i tak długo w tym trwałam wstyd mi och jak bardzo mi wstyd. Proszę o wybaczenie bo życie w grzechu i bez wiary nie ma żadnej wartości. Jezu ty się tym zajmij...
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej