Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

   

Wasze komentarze:
 J G: 01.08.2021, 14:16
  Panie Jezu Chryste, Ty umarłeś za mnie na krzyżu, aby zmazać moje grzechy, abym pojednał się z Ojcem, aby otworzyć mi bramy nieba. Dziękuję Ci za to, dziękuję bo przecież jestem grzesznikiem, a Ty, nie patrzysz na moje grzechy, tylko okazujesz miłość i przebaczasz grzechy moje. Panie Jezu, pragnę przeprosić Cię za grzechy moje, pragnę przeprosić, za wszystkie grzechy, za zniewagi, za wszelkie bluźnierstwa i obelgi, za wszystkie grzechy i niewierności popełnione w Polsce i na świecie. Dodaj mi odwagi, dodaj odwagi wszystkim w wyznawaniu wiary, w dążeniu, do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Pomóż mi, pomóż nam wszystkim, abyśmy uwolnili się od wpływów szatana, abyśmy nie byli jego niewolnikami, abyśmy potrafili skutecznie oprzeć się pokusom, jakie na nas zsyła. Panie Jezu, udziel nam wszystkim łask swoich, udziel błogosławieństwa, udziel odwagi, abyśmy potrafili przebaczać bliźnim, abyśmy przebaczając, otrzymali przebaczenie od Ciebie. Amen.
 J G: 30.07.2021, 10:48
  " Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu, może być prorok lekceważony ". Te słowa, wypowiada Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii, po naukach, jakie głosił w synagodze, w rodzinnym Nazarecie. Mieszkańców Nazaretu, zdumiewała mądrość Pana Jezusa, Jego nauka i cuda jakie czynił, ale brak było wiary, że dziecko które wychowało się w rodzinie cieśli, może być Synem Boga. Panie Boże, jak często jestem podobny do mieszkańców Nazaretu. Jak często, brak mi wiary, brak zaufania, w słowa Pana Jezusa. Pomóż mi, abym zawsze, w rozmaitych chwilach zarówno trudnych i smutnych, jak i wesołych i radosnych, mógł zaufać słowom Pana Jezusa. Abym szukał pomocy, szukał rady i pocieszenia, w słowach Pana Jezusa, zawartych w ewangeliach, zawartych w Piśmie Świętym. Amen.
 J G: 29.07.2021, 21:07
  " Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie". Nad tymi słowami Pana Jezusa, jakie słyszymy w dzisiejszej ewangelii pragnę w dzisiejszym rozważaniu, zwrócić uwagę na wiarę, jaką miała Marta. Jej wiara, jest tak wielka, że nas zachwyca, przecież zmarł jej brat, a ona zamiast smutku, zamiast żałoby i rozpatrzy, cieszy się ze spotkania z Panem Jezusem. Panie Jezu, proszę przyjdź mi z pomocą, przyjdź do mnie i do każdego człowieka, z taką wiarą jaką miała Marta. Przyjdź i umocnij ją, aby w każdej sytuacji, w każdej chwili, nawet kiedy, utracimy kogoś bliskiego, kiedy ogarnie nas smutek i rozpatrz, z jeszcze większą ufnością, zaufamy Bogu. Przyjdź i umocnij nas, umocnij nas miłością, bo jak będziemy kochać Pana Jezusa, to jednocześnie będziemy wierzyć, jednocześnie będziemy mieć nadzieję, na życie wieczne. Amen.
 J G: 23.07.2021, 20:24
  Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, nie dla ludzi sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Ty przyszedłeś, aby wskazać nam kierunek, aby pokazać nam jak mamy żyć, jak mamy postępować. Ty przyszedłeś, aby rozpalić w nas ogień Bożej Miłości, we wszystkich duszach, a szczególnie w duszach oziębłych. Panie Jezu, proszę, niech Ogień Twojej Miłości, zapłonie w duszy mojej, niech zajaśnieje w duszach wszystkich ludzi, niech rozgrzeje każde ludzkie serce. Niech Ogień Twego Miłosierdzia, dotknie każdego z nas, niech płonie i nie gaśnie, bo tylko dzięki Bożemu Miłosierdziu, możemy osiągnąć życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 22.07.2021, 16:49
  W dniu dzisiejszym, ewangelia przypomina nam Marię Magdalenę, która jako pierwsza, zobaczyła zmartwychwstałego Pana Jezusa. Na początku nie rozpoznała Go, dopiero po chwili, kiedy odezwał się do niej po imieniu. Na ten głos, smutek z jakim przyszła na grób Pana Jezusa, przemienił się w wielką radość. Panie Jezu, tak często szukamy i nie znajdujemy, tak często patrzymy, a nie widzimy, tak często słuchamy, a nie słyszymy. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy potrafili zawsze widzieć, zawsze słyszeć i jak Maria Magdalena, odnajdywać Cię. Abyśmy, tak jak Maria Magdalena, usłyszeli głos Pana Jezusa, głos wołającego każdego z nas po imieniu. Abyśmy zawsze rozpoznali, zawsze usłyszeli wołającego nas Pana Jezusa. On wzywa każdego z nas, On woła każdego z nas, On szuka każdego z nas. Dlatego szukajmy, słuchajmy i nie ustawajmy w poszukiwaniach, bo nie znamy chwili, kiedy nas wezwie do siebie. Abyśmy byli gotowi na spotkanie Pana Jezusa, abyśmy podobnie jak Maria Magdalena, odpowiedzieli na jego wezwanie " Rabbuni" Amen.
 J G: 18.07.2021, 14:31
  Słuchając słów dzisiejszej ewangelii, kiedy zmęczeni apostołowie wracają i zdają relację Panu Jezusowi, z pierwszej wyprawy misyjnej, widzimy jak Pan Jezus dba, jak troszczy się o swoich apostołów. Widzimy Pana Jezusa, jak wyręcza ich, jak w trosce o ich zdrowie, o ich wypoczynek, sam zaczyna głosić słowo Boże, nakazując apostołom, aby strudzeni wypoczęli. Ten przykład jednoznacznie mówi, jak my mamy postępować, kiedy utrudzeni pracą całego tygodnia, kiedy zmęczeni, wracamy do domu. Pan Jezus na przykładzie tej ewangelii, mówi do każdego z nas, aby każdy z nas, zadbał o wypoczynek. Aby każdy z nas, po trudach całego tygodnia, potrafił znaleźć czas na regenerację, aby zadbał o stan swojego zdrowia. To nie jest tylko propozycja Pana Jezusa, to obowiązek, bo tak mówi jedno z dziesięciu Przykazań Boskich " nie zabijaj". A praca ponad siły jest grzechem, bo zabijamy samego siebie. Panie Jezu, wiem że się troszczysz o mnie, że troszczysz się o każdego z nas, dlatego proszę o łaskę miłości, o łaskę wiary, abym zawsze wiedział, kiedy czas na pracę, a kiedy czas na wypoczynek. Abym szczególnie w niedziele i święta, po uczestnictwie w eucharystii, przeznaczył czas na regenerację organizmu.
 J G: 17.07.2021, 09:52
  "Jezu ufam Tobie". To tylko trzy słowa a jak wiele one oznaczają. Bo w tych słowach, zawarta jest cała nasza wiara, cała nasza ufność, że wierząc i postępując zgodnie z przykazaniami Bożymi, otrzymamy nagrodę nieba. Panie Jezu spraw, abym całkowicie Ci zaufał. Spraw, abym całkowicie zaufał w Twoje miłosierdzie i w Twoją miłość, do mnie i do wszystkich ludzi. Spraw, abym całkowicie zaufał Twoim słowom, zawartym w ewangelii, abym zaufał najlepszemu Ojcu, który stworzył niebo i ziemię. Abym zaufał Duchowi Świętemu, abym zaufał Twojej Matce Najświętszej, którą nam dałeś, za Matkę nas wszystkich. Panie Jezu, spraw abym zaufał Twemu opiekunowi, świętemu Józefowi, memu patronowi, który się Tobą opiekował. Spraw, abym zaufał Aniołowi Stróżowi i wszystkim świętym, którzy się nami opiekują i wstawiają za nami. Jezu ufam Tobie.
 J G: 15.07.2021, 17:25
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak rzadko dziś słyszymy, jak rzadko dziś pozdrawiamy, tym chrześcijańskim pozdrowieniem. A przecież jest ono takie piękne, bo pozdrawiając inną osobę, pozdrawiamy Boga, w osobie Jezusa Chrystusa. Na dodatek, kto pozdrawia i ten kto odpowiada "Na wieki wieków. Amen", otrzymują po 50 dni odpustu. Zachęcam do pozdrawiania tym przepięknym pozdrowieniem. Zachęcam do wypowiadania jak najczęściej, tzw aktów strzelistych do Pana Boga, bo za każdy wypowiedziany, za każdy nawet pomyślany otrzymujemy odpust cząstkowy. Zapraszam i zachęcam, a oto niektóre z nich... Jezu, ufam Tobie, Bogu niech będą dzięki, Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, Pan mój i Bóg mój, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Panie pomnóż naszą wiarę, nadzieję i miłość, Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze, według serca Twego, Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami, Panie ratuj, Jezu kocham Ciebie ....
 J G: 14.07.2021, 11:43
  Boże najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, dałeś moich rodziców, którzy mnie wychowali i wskazali drogę do Ciebie, abym stał się dzieckiem Twoim. Ale nie zawsze w moim życiu słuchałem Cię, nie zawsze potrafiłem odpowiedzieć miłością, na miłość Twoją. Nie zawsze, potrafiłem oprzeć się pokusom szatana, nie zawsze postępowałem tak, jak Ty byś chciał. Mam teraz przed oczami, swoje grzechy, swoje przewinienia, które oddaliły mnie od Ciebie, które stoją przeszkodą, na drodze nieba. Panie Jezu, proszę przebacz mi wszystkie moje grzechy, daruj mi moje postępowanie, w stosunku do Ciebie i do bliźnich moich. Tylko Ty możesz mnie uwolnić, możesz oczyścić mnie z grzechów, uwolnić od zła i przywrócić mi nadzieję. Panie Boże, pragnę pojednać się, pragnę już więcej nie grzeszyć. Pomóż mi, aby mój żal za grzechy był szczery, aby był doskonały, aby moje postanowienie poprawy, przezwyciężało wszelkie pokusy na mojej drodze. Pomóż mi wytrwać, w czystości duszy mojej, pomóż naprawić zło które wyrządziłem. Amen.

 J G: 12.07.2021, 19:03
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie, pragnę prosić Cię o Łaskę Miłości, o Łaskę Miłosierdzia, abym podobnie jak Ty, potrafił okazać ją Tobie i bliźniemu. Ty potrafiłeś okazywać ją tak często, kiedy przebywałeś na ziemi. Nawet płakałeś, ale łzy Twego płaczu, nie płynęły z bólu, to łzy które wypływały z oczu Twoich, wskutek Twojej miłości, do mnie i do wszystkich ludzi. Panie Jezu Ty płaczesz, kiedy zdradza Cię Twój uczeń, płaczesz i wylewasz krwawe łzy, podczas modlitwy w Ogrójcu, kiedy zgadzasz się z wolą Ojca w Niebie i bierzesz na siebie wszystkie grzechy nasze. Płaczesz, kiedy popełniamy grzechy, kiedy odwracamy się od Ciebie, kiedy gardzimy Twoją miłością. Ale płacz Twój, to płacz nieograniczonej miłości do ludzi, to płacz miłosierdzia, za popełnione grzechy nasze. Panie Jezu, proszę o łaskę okazywania miłości, nie tylko dla kogoś dobrego, kogo lubimy, ale dla kogoś, kto wyrządził nam krzywdę, kto jest naszym wrogiem, kogo nie lubimy. Naucz nas Panie Jezu, kochać ludzi złych, ludzi którzy źle czynią i naucz jak mamy z nimi postępować, bo nie możemy pochwalać ich złych czynów, nie mamy prawa potępiać drugiego człowieka.
 J G: 05.07.2021, 16:26
  Duchu Święty Boże, racz udzielić mi Darów Swoich, które pomogą mi, kochać Pana Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Niech Twe Dary, pomogą mi pogłębić moją wiarę, abym nigdy nie zwątpił, nigdy nie oddalił się z drogi, prowadzącej do nieba. Niech na tej drodze, drodze życia ziemskiego, potrafię zawsze wybaczać winy, z cierpliwością znosić krzyż życia ziemskiego, z cierpliwością, pokorą i z chęcią, służyć pomocą, bliźnim swoim. Niech Twe Dary, pomogą mi walczyć, ze złymi skłonnościami, z pokusami, abym duszy swojej, nie splamił złymi uczynkami, złym słowem i myślą. Pomóż mi Duchu Święty wytrwać i zachować duszę czystą aż do śmierci. Amen.
 J G: 04.07.2021, 15:31
  Miłosierny Ojcze, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Cię prosić, za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Przypatrz się ich cierpieniom i usłysz ich prośby, które do Ciebie zanoszą. Bądź dla nich miłosierny i pomimo tego, że kara za ich grzechy popełnione jest słuszna, ulituj się nad nimi. Wspomnij Ojcze Niebieski, na męki Syna Twojego, które za nie wycierpiał. Wspomnij na Jego Krew Przenajświętszą którą za nie wylał. Wspomnij na Jego męczeńską śmierć na krzyżu, którą dla nich ofiarował. Niech Jego męka, niech Jego Krew Przenajświętsza, niech Jego całe życie, Jego wszystkie zasługi, które podjął i śmierć na krzyżu, otworzą bramy nieba. Amen.
 J G: 03.07.2021, 18:12
  Boże Ojcze Miłosierny, który z miłości do ludzi, objawiłeś Swoją miłość, o osobie Swego Syna Jezusa Chrystusa, oraz w Duchu Świętym, Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się, ulituj się nad nami i okaż nam miłosierdzie Swoje. Ulecz naszą słabość, dodaj sił do walki ze złem, do walki z pokusami, które prowadzą do grzechu. Pochyl się nad nami, grzesznikami, bo tylko w Tobie jest źródło naszej nadziei, na życie wieczne. Tobie zawierzamy dziś losy Polski, losy całego świata i każdego z nas. Aby naprawić, aby chociaż w części przeprosić i wynagrodzić, za nasze grzechy i przewinienia, przyjmij Ojcze Krew Syna Swojego Jezusa Chrystusa, dla zmycia grzechów naszych. Amen.
 J G: 30.06.2021, 12:23
  Boże Ojcze Niebieski, który dla ratowania ludzi, przed śmiercią wieczną, po grzechu pierworodnym pierwszych naszych rodziców, zesłałeś Syna Swojego, zmiłuj się nad nami. Spraw, abyśmy w życiu doczesnym na ziemi, potrafili docenić, to wszystko, co dla nas uczynił, Syn Twój Jezus Chrystus. Niech Jego życie, Jego nauka i Jego śmierć na Krzyżu będzie dla nas drogowskazem. Niech Krzyż, na którym poniósł śmierć męczeńską, za nasze grzechy, towarzyszy nam i zaprowadzi nas, do życia wiecznego w niebie. Ojcze Niebieski, Ojcze Sprawiedliwy i Najmiłosierniejszy, spraw, aby ci którzy Ciebie jeszcze nie znają, oraz ci którzy odwrócili się od Ciebie, odnaleźli drogę do owczarni Twojej. Spraw aby wszystkie narody, wszyscy ludzie na ziemi, usłyszeli Twój głos i aby powrócili do wiary ojców naszych. Otwórz oczy, tych którzy patrzą, a nie widzą, którzy słuchają, a nie słyszą, otwórz serca najbardziej zatwardziałe, aby do nich dotarło światło Twojej nauki, aby uwierzyli w miłość Twoją. Amen.
 Darek J: 26.06.2021, 11:28
 Kocham Cię Miłości Miłosierna, który jedynie z miłości Stworzyłeś nas wszystkich i wszystko. Za wszystkie grzechy świadome i nieświadome przepraszam Cię z całych moich ludzkich sił. Powierzam się Tobie i tylko Tobie ufam i wierzę.
 J G: 24.06.2021, 22:15
  Matko Boska, Pan Jezus, syn Twój, umierając na krzyżu, dał nam Ciebie, za Matkę nas wszystkich, Matkę wszystkich ludzi, wszystkich grzeszników. Błagamy, ulituj się nad nami i proś i ubłagaj, Syna Swego o miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebujemy. Gorąco wierzymy, że jako nasza Matka, nie odmówisz nam Swej pomocy. Dlatego, racz wysłuchać naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Ulituj się nad nami wszystkimi, nad naszymi rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. Ulituj się i przyjdź z pomocą, dla naszych zmarłych, ulituj się nad duszami, które cierpią męki czyśćcowe. Błagamy o pomoc Twoją, o Twoje orędownictwo, pośrednictwo, o Twoje wstawiennictwo za nami, bo do kogo jeśli nie do Matki, zwrócą się dzieci Twoje. Matko nasza, pod Twoją opiekę całkowicie się oddajemy, ufając i mając nadzieję, że otrzymamy łaski, najbardziej nam potrzebne. Amen.
 J G: 21.06.2021, 13:01
  " Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni " W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus przestrzega nas, przed osądzaniem bliźnich. Bardzo dobrze wie, bo sam będąc człowiekiem, wie jaka jest skłonność ludzi, do osądzania innych. Wie, jak często, potrafimy lekkomyślnymi sądami, sprawić ból drugiej osobie. Jak często źle oceniamy innych, nie widząc własnego, godnego potępienia, postępowania. Panie Jezu, bardzo proszę, naucz mnie tak postępować, abym właściwie potrafił osądzać, abym potrafił również widzieć, to co jest złego w moim postępowaniu, u mnie a nie tylko u innych. Panie Jezu, gorąco proszę, o umiejętność oceny własnego życia, o dostrzeganie również własnych błędów, bo nikt z nas nie jest bez winy, wszyscy popełniamy błędy, z których trzeba będzie się rozliczyć. Proszę, uwolnij nas od złych osądów, niech nasz osąd będzie zgodny z Twoim. Amen.
 J G: 17.06.2021, 16:36
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii uczysz nas, jak mamy się modlić, uczysz nas najważniejszej modlitwy "Ojcze Nasz". Ucząc nas, uświadamiasz nam, jak powinna przebiegać modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem. Że modlitwa, nie powinna polegać tylko na prośbach, ale na rozmowie pełnej miłości, między Bogiem a człowiekiem, że nie może wyglądać, jak modlitwa pogan, którzy byli gadatliwi i modlili się na pokaz. Mówi, że do Boga, powinniśmy się zwracać z dziecięcą ufnością, że Bóg jest naszym Ojcem, który zna nasze potrzeby i wie najlepiej, czego nam potrzeba, zanim Go jeszcze o to poprosimy. Uczy nas, jak mamy się modlić, jak mamy przebaczać sobie, jak żyć, aby podobać się Bogu. Przypomina, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, że nie należy zbytnio troszczyć się o życie doczesne, że najważniejsze jest życie, które nas czeka po śmierci, życie wieczne. Panie Jezu, proszę spraw, aby moja modlitwa, podobała się Bogu, abym potrafił Bogu, powierzyć swoje smutki i radości, abym potrafił okazać Mu moją miłość do Niego. Spraw, abym z radością oczekiwał na każde spotkanie z nim, abym wiary i nadziei, nie utracił nawet na chwilę. Amen.
 J G: 16.06.2021, 13:43
  " Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa ". Tymi słowami, w dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus zachęca nas, do dzielenia się z drugim człowiekiem. Na przykładzie jałmużny, pokazuje jak należy postępować. Mówi, że nie należy się tym afiszować, nie należy czynić tego publicznie, tylko w ukryciu. Zwraca również uwagę, aby czyn naszej dobroczynności, pochodził z głębi serca, a motywem postępowania, była tylko i wyłącznie, miłość do Boga i bliźniego. Pan Jezus, dzisiejszą ewangelią, jeszcze bardziej nam uświadamia, jak ważnymi, w życie chrześcijanina, jest jałmużna, modlitwa czy też post. Uświadamia nam że modlić, dawać jałmużnę, czy też pościć, możemy w inny sposób, aby nie popełniać grzechu pychy. Róbmy tak, jak nam nakazuje Pan Jezus, dzielmy się, módlmy się i pośćmy, bo Bóg wszystko widzi, a nagrodę otrzymamy w Niebie. Amen.
 J G: 14.06.2021, 10:49
  W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus mówi do każdego z nas, aby postępować inaczej, aby zrobić coś innego, niż nam pokazuje świat współczesny, w którym teraz żyjemy. Przekonuje nas, aby za zło, za krzywdę, jaką doznamy od bliźniego, odpowiadać miłością. Aby, jeżeli uderzy nas ktoś, w prawy policzek, nadstawić drugi policzek. Jak trudne to jest, to wiemy o tym wszyscy, bo ludzka natura podpowiada nam inaczej. Podobną dewizę głosił nasz rodak błogosławiony Jerzy Popiełuszko którego motto życiowe brzmiało " Zło dobrem Zwyciężaj". On, za głoszoną przez niego prawdę, oddał swoje życie, w męczeńskiej śmierci za wiarę. Panie Jezu prosimy, napełnij nasze serca, taką miłością, która pomoże nam, odpowiadać miłością, za doznane krzywdy. Która pomoże przebaczać, która pomoże przezwyciężać nasze słabości, która doda siły do do naśladowania Ciebie do naśladowania błogosławionego Jerzego Popiełuszkę. Amen.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej