Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 09.08.2021, 12:26
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Cię prosić, o łaskę dobrej śmierci. Błagam Cię, przez Twoje konanie, przez Twój krwawy pot, wybaw mnie od nagłej a niespodziewanej śmierci. Przez Twoje biczowanie, przez cierniem ukoronowanie, przez mękę Twoją na krzyżu, nie pozwól abym odszedł z tego świata, bez pojednania się z Tobą i bez Sakramentów Świętych. Panie Jezu Chryste przez Twoją Najświętszą Krew, przez zadane Ci Rany, proszę nie zabieraj mnie zbyt wcześnie z tego świata, tylko daj mi czas, na pojednanie się, na pokutę za moje grzechy i abym w Łasce Twojej, oddał ducha mego, a po śmierci całym sercem mógł Cię chwalić w niebie. Amen.
 J G: 08.08.2021, 16:01
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę wspólnie z Wami, zastanowić się, czym dla mnie, czym dla Was, jest modlitwa. Odpowiedzi może być bardzo wiele, ale wszystkie mają jeden cel. Celem tym, to nasze zbawienie. Módlmy się, bo dzięki modlitwie mamy kontakt z Bogiem, bo modlitwa to relacja jaką nawiązujemy z Bogiem, żyjąc na ziemi, to most łączący ziemię z niebem. Pan Jezus zachęcał do modlitwy, mówiąc gdzie trzech jest w imię moje, tam Ja jestem razem z nimi. Ale samą modlitwą, samą wiarą, że Bóg istnieje, nie otworzymy drogi do nieba. Bo jak mówi święty Jakub, wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego nie bądźmy obojętni. Tak wiele wokół nas się dzieje, wiele osób cierpi, z wielu powodów, i proszą o pomoc, nawet bez słów, gdy widzimy w telewizji poszkodowanych w powodziach, pożarach, błagających o pieniądze na operacje, ratujące życie. Bierzmy przykład z Pana Jezusa, On uzdrawiał i nie patrzył, czy ktoś jest biedny, czy bogaty, młody czy stary. On to robił z miłości bo kochał nas wszystkich. Dlatego naśladujmy Go i pomagajmy sobie nawzajem. Amen.
 J G: 07.08.2021, 15:39
  Panie Jezu Chryste, Ty który znasz mnie najlepiej, który dokładnie wiesz, jakie jest moje życie, jak wiele razy odwróciłem się od Ciebie i jak wiele razy, zraniłem Cię swoimi grzechami. Zmiłuj się nade mną. Ulituj się i przebacz mi. Wiesz że potrzebuję Twojej pomocy, że potrzebuję Twojego oczyszczenia, Twojego uzdrowienia, z tego co mnie od Ciebie oddziela, co stoi na drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Ty mnie kochasz, Ty pragniesz, abym nie podążał drogą grzechu, tylko drogą miłości bo to najpewniejsza droga do Twojego Serca Miłosiernego. Panie Jezu, pomóż mi i przemień mnie, obdarz mnie łaską, obdarz mnie mocą, obdarz mnie cudem przemiany mojego życia. Abym potrafił przebaczać krzywdy jakie doznałem, abym potrafił zamienić oziębłość, w żar gorącej miłości, abym przemieniał smutek, w radość. Obdarz mnie wytrwałością naśladowania Ciebie, obdarz pokorą, cierpliwością i czystością serca abym nie uległ pokusom a wytrwał przy Tobie do śmierci. Amen.
 J G: 06.08.2021, 09:48
  Panie Jezu, pełni ufności w Twoje miłosierdzie, pełni ufności w Twoją opiekę nad nami, prosimy Cię. Nie opuszczaj nas, bądź zawsze przy nas i przychodź nam z pomocą, abyśmy mogli doświadczyć Twojej boskiej opieki. Prosimy szczególnie teraz, przed zbliżającą się czwartą falą koronawirusa. Otwórz oczy tym, którzy bagatelizują chorobę, którzy są przeciwnikami szczepień, którzy lekceważą własne zdrowie i życie. Panie Jezu, bądź zawsze przy nas, bądź z nami zarówno w chwilach naszych sukcesów, radości jak i w chwilach smutku i cierpień. Bądź kiedy nas krzywdzą, bądź kiedy my dopuszczamy się krzywdzenia innych. Spraw, abyśmy potrafili darować wyrządzoną krzywdę, abyśmy potrafili uznać swoją winę, abyśmy potrafili naprawić, wyrządzone zło. Bądź z nami, w godzinie naszego konania, bądź z nami w godzinie naszej śmierci i ocal nas od śmierci wiecznej. Amen.
 J G: 04.08.2021, 13:13
  Święty Józefie, patronie mój, błagam Cię z wielką pokorą, o opiekę, o łaskę, abym podobnie jak Ty, potrafił pogodzić pracę, obowiązki dnia codziennego, z życiem duchowym. Tobie powierzam się, podobnie jak powierzyli się Twojej opiece, Jezus i Maryja. Przyjmij mnie pod Swoją opiekę, bądź moim Opiekunem, bądź moim Ojcem i Obrońcą, bądź moim Przewodnikiem w życiu i prowadź mnie drogą świętości, która zaprowadzi mnie, bezpośrednio do Twego przybranego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszego Serca. Prowadź mnie drogą prostą, nie opuszczaj mnie nawet na chwilę. Pilnuj mnie i opiekuj się mną, tak jak opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką a Twoją Oblubienicą. Wypraszaj mi łaski, u przybranego Syna Jezusa Chrystusa, aby moja wiara, nigdy się nie zachwiała, aby zwyciężała z wszelkimi pokusami, abym szedł drogą cnoty i nigdy nie zboczył na drogę występku. Wspieraj mnie we wszystkich moich potrzebach, a w chwili mojej śmierci, bądź przy mnie, z Jezusem i Maryją, wprowadź mnie do Ojca Niebieskiego w niebie. Amen.
 J G: 03.08.2021, 14:32
  Święta Maryjo, Matko Pana Jezusa i najlepsza Matko nasza, do Ciebie się uciekamy i z dziecięcą ufnością, wzywamy Twego potężnego wstawiennictwa. Wstawiaj się za nami ukochana Matko, do Syna Swojego, aby za Twoim pośrednictwem, wysłuchał prośby nasze. Aby za Twoim pośrednictwem i przy Twojej pomocy, zesłał na nas liczne łaski, które pomogą nam w unikaniu popełniania grzechów. Spraw kochana Matko i wybłagaj u Syna Swojego, darowania grzechów naszych. Broń nas od wszelkich pokus, jakie na swojej drodze napotykamy. Nie pozwól, abyśmy ponownie wrócili do grzesznej przeszłości, abyśmy upadli i dopuścili się grzechu, nawet lekkiego. Czuwaj nad nami, chroń nas i pomagaj, abyśmy wytrwali w Łasce Uświęcającej, aż do śmierci. Amen.
 J G: 02.08.2021, 10:15
  Boże Ojcze Niebieski, stwórco nieba i ziemi, oraz całego świata, który kochasz ludzi, który pragniesz ich szczęścia, zmiłuj się nad nami. Najlepszy Ojcze, Ty z miłości do nas, posłałeś nam Syna Swojego na ziemię, aby nam wskazał drogę do nieba, aby przez swoją męczeńską śmierć, uwolnił nas od grzechu pierworodnego. Aby uleczył nas z chorób duszy i ciała, które stoją na drodze do naszego zbawienia. Panie Boże, spójrz na ziemię, spójrz na swoje dzieci, szczególnie teraz, kiedy zagraża nam czwarta fala epidemii koronawirusa i przyjdź nam z pomocą. Ulecz nas, ulecz naszych chorych, uwolnij nas od tej zaraźliwej choroby, uwolnij, od wszelkich chorób, które nam zagrażają. Nie opuszczaj nas, bądź zawsze przy nas, wspieraj nas łaskami, które umocnią nas, które dodadzą siły i energii, w walce z chorobą. Które pomogą lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom, w walce o życie ludzi zarażonych. Ojcze Niebieski, miej litość nad duszami, które zabrałeś do wieczności, które odeszły od nas i oczekują Twojego miłosierdzia. Amen.
 J G: 01.08.2021, 14:16
  Panie Jezu Chryste, Ty umarłeś za mnie na krzyżu, aby zmazać moje grzechy, abym pojednał się z Ojcem, aby otworzyć mi bramy nieba. Dziękuję Ci za to, dziękuję bo przecież jestem grzesznikiem, a Ty, nie patrzysz na moje grzechy, tylko okazujesz miłość i przebaczasz grzechy moje. Panie Jezu, pragnę przeprosić Cię za grzechy moje, pragnę przeprosić, za wszystkie grzechy, za zniewagi, za wszelkie bluźnierstwa i obelgi, za wszystkie grzechy i niewierności popełnione w Polsce i na świecie. Dodaj mi odwagi, dodaj odwagi wszystkim w wyznawaniu wiary, w dążeniu, do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Pomóż mi, pomóż nam wszystkim, abyśmy uwolnili się od wpływów szatana, abyśmy nie byli jego niewolnikami, abyśmy potrafili skutecznie oprzeć się pokusom, jakie na nas zsyła. Panie Jezu, udziel nam wszystkim łask swoich, udziel błogosławieństwa, udziel odwagi, abyśmy potrafili przebaczać bliźnim, abyśmy przebaczając, otrzymali przebaczenie od Ciebie. Amen.
 J G: 30.07.2021, 10:48
  " Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu, może być prorok lekceważony ". Te słowa, wypowiada Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii, po naukach, jakie głosił w synagodze, w rodzinnym Nazarecie. Mieszkańców Nazaretu, zdumiewała mądrość Pana Jezusa, Jego nauka i cuda jakie czynił, ale brak było wiary, że dziecko które wychowało się w rodzinie cieśli, może być Synem Boga. Panie Boże, jak często jestem podobny do mieszkańców Nazaretu. Jak często, brak mi wiary, brak zaufania, w słowa Pana Jezusa. Pomóż mi, abym zawsze, w rozmaitych chwilach zarówno trudnych i smutnych, jak i wesołych i radosnych, mógł zaufać słowom Pana Jezusa. Abym szukał pomocy, szukał rady i pocieszenia, w słowach Pana Jezusa, zawartych w ewangeliach, zawartych w Piśmie Świętym. Amen.

 J G: 29.07.2021, 21:07
  " Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie". Nad tymi słowami Pana Jezusa, jakie słyszymy w dzisiejszej ewangelii pragnę w dzisiejszym rozważaniu, zwrócić uwagę na wiarę, jaką miała Marta. Jej wiara, jest tak wielka, że nas zachwyca, przecież zmarł jej brat, a ona zamiast smutku, zamiast żałoby i rozpatrzy, cieszy się ze spotkania z Panem Jezusem. Panie Jezu, proszę przyjdź mi z pomocą, przyjdź do mnie i do każdego człowieka, z taką wiarą jaką miała Marta. Przyjdź i umocnij ją, aby w każdej sytuacji, w każdej chwili, nawet kiedy, utracimy kogoś bliskiego, kiedy ogarnie nas smutek i rozpatrz, z jeszcze większą ufnością, zaufamy Bogu. Przyjdź i umocnij nas, umocnij nas miłością, bo jak będziemy kochać Pana Jezusa, to jednocześnie będziemy wierzyć, jednocześnie będziemy mieć nadzieję, na życie wieczne. Amen.
 J G: 23.07.2021, 20:24
  Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, nie dla ludzi sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Ty przyszedłeś, aby wskazać nam kierunek, aby pokazać nam jak mamy żyć, jak mamy postępować. Ty przyszedłeś, aby rozpalić w nas ogień Bożej Miłości, we wszystkich duszach, a szczególnie w duszach oziębłych. Panie Jezu, proszę, niech Ogień Twojej Miłości, zapłonie w duszy mojej, niech zajaśnieje w duszach wszystkich ludzi, niech rozgrzeje każde ludzkie serce. Niech Ogień Twego Miłosierdzia, dotknie każdego z nas, niech płonie i nie gaśnie, bo tylko dzięki Bożemu Miłosierdziu, możemy osiągnąć życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 22.07.2021, 16:49
  W dniu dzisiejszym, ewangelia przypomina nam Marię Magdalenę, która jako pierwsza, zobaczyła zmartwychwstałego Pana Jezusa. Na początku nie rozpoznała Go, dopiero po chwili, kiedy odezwał się do niej po imieniu. Na ten głos, smutek z jakim przyszła na grób Pana Jezusa, przemienił się w wielką radość. Panie Jezu, tak często szukamy i nie znajdujemy, tak często patrzymy, a nie widzimy, tak często słuchamy, a nie słyszymy. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy potrafili zawsze widzieć, zawsze słyszeć i jak Maria Magdalena, odnajdywać Cię. Abyśmy, tak jak Maria Magdalena, usłyszeli głos Pana Jezusa, głos wołającego każdego z nas po imieniu. Abyśmy zawsze rozpoznali, zawsze usłyszeli wołającego nas Pana Jezusa. On wzywa każdego z nas, On woła każdego z nas, On szuka każdego z nas. Dlatego szukajmy, słuchajmy i nie ustawajmy w poszukiwaniach, bo nie znamy chwili, kiedy nas wezwie do siebie. Abyśmy byli gotowi na spotkanie Pana Jezusa, abyśmy podobnie jak Maria Magdalena, odpowiedzieli na jego wezwanie " Rabbuni" Amen.
 J G: 18.07.2021, 14:31
  Słuchając słów dzisiejszej ewangelii, kiedy zmęczeni apostołowie wracają i zdają relację Panu Jezusowi, z pierwszej wyprawy misyjnej, widzimy jak Pan Jezus dba, jak troszczy się o swoich apostołów. Widzimy Pana Jezusa, jak wyręcza ich, jak w trosce o ich zdrowie, o ich wypoczynek, sam zaczyna głosić słowo Boże, nakazując apostołom, aby strudzeni wypoczęli. Ten przykład jednoznacznie mówi, jak my mamy postępować, kiedy utrudzeni pracą całego tygodnia, kiedy zmęczeni, wracamy do domu. Pan Jezus na przykładzie tej ewangelii, mówi do każdego z nas, aby każdy z nas, zadbał o wypoczynek. Aby każdy z nas, po trudach całego tygodnia, potrafił znaleźć czas na regenerację, aby zadbał o stan swojego zdrowia. To nie jest tylko propozycja Pana Jezusa, to obowiązek, bo tak mówi jedno z dziesięciu Przykazań Boskich " nie zabijaj". A praca ponad siły jest grzechem, bo zabijamy samego siebie. Panie Jezu, wiem że się troszczysz o mnie, że troszczysz się o każdego z nas, dlatego proszę o łaskę miłości, o łaskę wiary, abym zawsze wiedział, kiedy czas na pracę, a kiedy czas na wypoczynek. Abym szczególnie w niedziele i święta, po uczestnictwie w eucharystii, przeznaczył czas na regenerację organizmu.
 J G: 17.07.2021, 09:52
  "Jezu ufam Tobie". To tylko trzy słowa a jak wiele one oznaczają. Bo w tych słowach, zawarta jest cała nasza wiara, cała nasza ufność, że wierząc i postępując zgodnie z przykazaniami Bożymi, otrzymamy nagrodę nieba. Panie Jezu spraw, abym całkowicie Ci zaufał. Spraw, abym całkowicie zaufał w Twoje miłosierdzie i w Twoją miłość, do mnie i do wszystkich ludzi. Spraw, abym całkowicie zaufał Twoim słowom, zawartym w ewangelii, abym zaufał najlepszemu Ojcu, który stworzył niebo i ziemię. Abym zaufał Duchowi Świętemu, abym zaufał Twojej Matce Najświętszej, którą nam dałeś, za Matkę nas wszystkich. Panie Jezu, spraw abym zaufał Twemu opiekunowi, świętemu Józefowi, memu patronowi, który się Tobą opiekował. Spraw, abym zaufał Aniołowi Stróżowi i wszystkim świętym, którzy się nami opiekują i wstawiają za nami. Jezu ufam Tobie.
 J G: 15.07.2021, 17:25
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak rzadko dziś słyszymy, jak rzadko dziś pozdrawiamy, tym chrześcijańskim pozdrowieniem. A przecież jest ono takie piękne, bo pozdrawiając inną osobę, pozdrawiamy Boga, w osobie Jezusa Chrystusa. Na dodatek, kto pozdrawia i ten kto odpowiada "Na wieki wieków. Amen", otrzymują po 50 dni odpustu. Zachęcam do pozdrawiania tym przepięknym pozdrowieniem. Zachęcam do wypowiadania jak najczęściej, tzw aktów strzelistych do Pana Boga, bo za każdy wypowiedziany, za każdy nawet pomyślany otrzymujemy odpust cząstkowy. Zapraszam i zachęcam, a oto niektóre z nich... Jezu, ufam Tobie, Bogu niech będą dzięki, Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, Pan mój i Bóg mój, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Panie pomnóż naszą wiarę, nadzieję i miłość, Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze, według serca Twego, Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami, Panie ratuj, Jezu kocham Ciebie ....
 J G: 14.07.2021, 11:43
  Boże najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, dałeś moich rodziców, którzy mnie wychowali i wskazali drogę do Ciebie, abym stał się dzieckiem Twoim. Ale nie zawsze w moim życiu słuchałem Cię, nie zawsze potrafiłem odpowiedzieć miłością, na miłość Twoją. Nie zawsze, potrafiłem oprzeć się pokusom szatana, nie zawsze postępowałem tak, jak Ty byś chciał. Mam teraz przed oczami, swoje grzechy, swoje przewinienia, które oddaliły mnie od Ciebie, które stoją przeszkodą, na drodze nieba. Panie Jezu, proszę przebacz mi wszystkie moje grzechy, daruj mi moje postępowanie, w stosunku do Ciebie i do bliźnich moich. Tylko Ty możesz mnie uwolnić, możesz oczyścić mnie z grzechów, uwolnić od zła i przywrócić mi nadzieję. Panie Boże, pragnę pojednać się, pragnę już więcej nie grzeszyć. Pomóż mi, aby mój żal za grzechy był szczery, aby był doskonały, aby moje postanowienie poprawy, przezwyciężało wszelkie pokusy na mojej drodze. Pomóż mi wytrwać, w czystości duszy mojej, pomóż naprawić zło które wyrządziłem. Amen.
 J G: 12.07.2021, 19:03
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie, pragnę prosić Cię o Łaskę Miłości, o Łaskę Miłosierdzia, abym podobnie jak Ty, potrafił okazać ją Tobie i bliźniemu. Ty potrafiłeś okazywać ją tak często, kiedy przebywałeś na ziemi. Nawet płakałeś, ale łzy Twego płaczu, nie płynęły z bólu, to łzy które wypływały z oczu Twoich, wskutek Twojej miłości, do mnie i do wszystkich ludzi. Panie Jezu Ty płaczesz, kiedy zdradza Cię Twój uczeń, płaczesz i wylewasz krwawe łzy, podczas modlitwy w Ogrójcu, kiedy zgadzasz się z wolą Ojca w Niebie i bierzesz na siebie wszystkie grzechy nasze. Płaczesz, kiedy popełniamy grzechy, kiedy odwracamy się od Ciebie, kiedy gardzimy Twoją miłością. Ale płacz Twój, to płacz nieograniczonej miłości do ludzi, to płacz miłosierdzia, za popełnione grzechy nasze. Panie Jezu, proszę o łaskę okazywania miłości, nie tylko dla kogoś dobrego, kogo lubimy, ale dla kogoś, kto wyrządził nam krzywdę, kto jest naszym wrogiem, kogo nie lubimy. Naucz nas Panie Jezu, kochać ludzi złych, ludzi którzy źle czynią i naucz jak mamy z nimi postępować, bo nie możemy pochwalać ich złych czynów, nie mamy prawa potępiać drugiego człowieka.
 J G: 05.07.2021, 16:26
  Duchu Święty Boże, racz udzielić mi Darów Swoich, które pomogą mi, kochać Pana Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Niech Twe Dary, pomogą mi pogłębić moją wiarę, abym nigdy nie zwątpił, nigdy nie oddalił się z drogi, prowadzącej do nieba. Niech na tej drodze, drodze życia ziemskiego, potrafię zawsze wybaczać winy, z cierpliwością znosić krzyż życia ziemskiego, z cierpliwością, pokorą i z chęcią, służyć pomocą, bliźnim swoim. Niech Twe Dary, pomogą mi walczyć, ze złymi skłonnościami, z pokusami, abym duszy swojej, nie splamił złymi uczynkami, złym słowem i myślą. Pomóż mi Duchu Święty wytrwać i zachować duszę czystą aż do śmierci. Amen.
 J G: 04.07.2021, 15:31
  Miłosierny Ojcze, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Cię prosić, za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Przypatrz się ich cierpieniom i usłysz ich prośby, które do Ciebie zanoszą. Bądź dla nich miłosierny i pomimo tego, że kara za ich grzechy popełnione jest słuszna, ulituj się nad nimi. Wspomnij Ojcze Niebieski, na męki Syna Twojego, które za nie wycierpiał. Wspomnij na Jego Krew Przenajświętszą którą za nie wylał. Wspomnij na Jego męczeńską śmierć na krzyżu, którą dla nich ofiarował. Niech Jego męka, niech Jego Krew Przenajświętsza, niech Jego całe życie, Jego wszystkie zasługi, które podjął i śmierć na krzyżu, otworzą bramy nieba. Amen.
 J G: 03.07.2021, 18:12
  Boże Ojcze Miłosierny, który z miłości do ludzi, objawiłeś Swoją miłość, o osobie Swego Syna Jezusa Chrystusa, oraz w Duchu Świętym, Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się, ulituj się nad nami i okaż nam miłosierdzie Swoje. Ulecz naszą słabość, dodaj sił do walki ze złem, do walki z pokusami, które prowadzą do grzechu. Pochyl się nad nami, grzesznikami, bo tylko w Tobie jest źródło naszej nadziei, na życie wieczne. Tobie zawierzamy dziś losy Polski, losy całego świata i każdego z nas. Aby naprawić, aby chociaż w części przeprosić i wynagrodzić, za nasze grzechy i przewinienia, przyjmij Ojcze Krew Syna Swojego Jezusa Chrystusa, dla zmycia grzechów naszych. Amen.
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej