Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 17.08.2021, 13:35
  Matko Nieustającej Pomocy, słowa dzisiejszej modlitwy kieruję do Ciebie, z prośbą o wstawiennictwo, z prośbą o odwagę, abyśmy podobnie jak Ty, potrafili wierzyć, kochać i zaufać Panu Bogu. Naucz nas miłości, jaką Ty miałaś i jaką okazywałaś Bogu i ludziom. Otwórz nasze serca, niech się otworzą na miłość Boga, którą na nas zsyła, a której my nie dostrzegamy. Niech dotrze do nas, niech wzbudzi naszą ufność, niech przybliży nas i umocni w wierze. Prosimy Cię Matko nasza, prowadź nas do Syna swojego, Jezusa Chrystusa i naucz nas przy nim trwać. Naucz nas wierności, naucz nas ufności, umacniaj naszą wiarę, która jeszcze jest tak słaba, tak krucha. Przybądź nam z pomocą i ochroń nas swoim płaszczem, przed zgubą która nam zagraża. Uproś u Syna Swego, liczne łaski, uproś dary dla nas, u Ducha Świętego, abyśmy umieli wypełnić, wolę Ojca w niebie. Bądź opiekunką, abyśmy nigdy nie oddalili się od Syna Twojego, abyśmy podążając drogą prawdy, drogą wiary i miłości, w godzinie śmierci naszych mieli otwarte bramy nieba. Amen.
 J G: 16.08.2021, 11:13
  " Niech słowa ewangelii, zgładzą nasze grzechy". Te słowa wypowiada kapłan, w czasie Mszy Świętej, po przeczytaniu ewangelii. I chociaż nie zawsze słyszymy te słowa, bo kapłan wypowiada je cicho, albo szeptem, to jednak mają one moc, odpuszczania grzechów, którego dokonują słowa Ewangelii. Moc ta płynie z ust samego Pana Jezusa, bo w ewangeliach które są czytane, są zawarte Jego słowa, Jego nauki. Czytanie ewangelii przez kapłana, to przyjmowanie przez nas do serca swego, słów Pana Jezusa. Pan Jezus, żyjąc na ziemi, słowem uzdrawiał chorych, słowem uzdrawiał opętanych przez szatana. Odchodząc do Ojca w niebie, Pan Jezus pozostawił słowa, w których jest obecny duchem, które mają moc odpuszczania grzechów. Na pewno nie jest to równoznaczne z Sakramentem Pokuty, ale każde, nawet najdrobniejsze, odpuszczenie naszych grzechów, jest ważne. Dlatego czytajmy Pismo Święte, rozważajmy słowa ewangelii, aby otrzymywać jak najczęściej, darowania naszych grzechów, nawet tych najlżejszych. Amen.
 J G: 15.08.2021, 17:50
  Dziś, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czytana jest ewangelia, o tym jak Maryja, idzie do krewnej Elżbiety, aby jej pomóc, w ostatnich trzech miesiącach przed rozwiązaniem. O tym, że Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży, dowiaduje się od archanioła Gabriela, zwiastującego jej, że stanie się matką samego Syna Bożego, którego ma począć. Będąc sama w ciąży, pokazuje swoim postępowaniem, że bardzo kocha ludzi. Nie zważa na drogę, jaką miała przebyć, która była bardzo trudna, bo przez góry. Idzie z pomocą do krewnej aby jej służyć, aby jej pomagać. To nie była krótka wizyta, możemy się domyślać, że trwała do samego porodu, bo jak ewangelia podaje, trwała trzy miesiące. Widzimy w Jej zachowaniu, że pomimo tego, że wybrana została przez Boga, na matkę Syna Bożego, nie ma w niej nawet odrobiny pychy, widzimy za to pokorę, widzimy wielkie zaufanie, widzimy Jej wiarę z jaką wierzy w słowa przekazane przez archanioła Gabriela, pochodzące od Boga. Zwracajmy się do Niej dziś i prośmy, aby i do nas przyszła z pomocą. Aby nam pomogła, nie w czynnościach na ziemi, tylko aby nas wsparła duchowo, aby nas wsparła i orędowała za nami do Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
 J G: 14.08.2021, 13:26
  Panie Jezu, uznając swoją grzeszność, swoją słabość, pragniemy błagać Cię, przepraszając za nasze grzechy, o przebaczenie, o darowanie naszych grzechów. Tyś odchodząc do Ojca w niebie, nie zostawił nas samotnymi. Jesteś obecny nie tylko w Najświętszym Sakramencie, ale duchowo wspomagasz nas, w każdej potrzebie. Jesteś przy nas, w czasie naszej modlitwy, kiedy przyjmujemy Najświętsze Ciało Twoje, kiedy leczysz nas w Sakramencie Pokuty, z grzechów naszych. Bądź przy nas, nie opuszczaj nas. Wspieraj nas, abyśmy przez modlitwę, przez post i pokutę, wypraszali tak potrzebne łaski, dla Kościoła Świętego, Ojca Świętego, naszej ojczyzny i całego świata. Amen.
 J G: 12.08.2021, 15:05
  Duchu Święty Boże, przyjdź do serc naszych, niech ogień Twojej Miłości, oświetli i rozjaśni, mroki naszego codziennego życia. Przyjdź i umocnij naszą wiarę, miłością Twoją, abyśmy potrafili Cię kochać i z gorącym sercem, w czystości duszy, powierzyć Tobie nasze życie. Przyjdź do naszych serc i pokrzep je łaskami cierpliwości, skromności, roztropności, abyśmy potrafili pohamować żądze swoje, abyśmy cierpliwie znosili krzywdy, jakie nas spotkają. Pokrzep nas, abyśmy powstali z grzechów, abyśmy uwolnili się od wpływu złych duchów, abyśmy dążyli do świętości. Błogosław nam, abyśmy w nieszczęściu bliźnich nieśli im pomoc, zwyciężali w pokusach, nieśli pociechę w smutku. Abyśmy, w czystości duszy, zasłużyli aby oglądać Cię w promieniach chwały Twojej w niebie. Amen.
 J G: 11.08.2021, 10:52
  Boże, który nie chcesz, abyśmy przez grzechy nasze, ponieśli śmierć wieczną, przyjdź nam z pomocą. Przyjdź do tych którzy żyją w grzechu, którzy odwrócili się od Ciebie. Przyjdź z łaską, aby pojednali się z Tobą, aby w Sakramencie Pokuty, oczyścili dusze swoje, aby przez pokutę, powrócili do Ciebie. Przyjdź do tych, którzy Ciebie nie znają, otwórz im oczy, otwórz im uszy, niech usłyszą jak zapraszasz ich od siebie. Niech usłyszą Twoje słowa, "przyjdźcie do mnie wszyscy". Niech poznają, jedyną drogę prowadzącą do nieba. Przyjdź z łaską szczerego żalu, za popełnione grzechy, niech przez świętą spowiedź i mocne postanowienie poprawy, nigdy już nie wracają, do grzesznej przeszłości. Ojcze Niebieski, pełen miłosierdzia i dobroci, odpuść nam, wszelkie nieprawości i grzechy nasze. Amen.
 J G: 10.08.2021, 12:25
  Panie Boże, wysłuchaj moich próśb, jakie do Ciebie zanoszę. Udziel nam potrzebnych łask, abyśmy potrafili powstrzymać się od grzechu. Niech w naszym życiu, zapanuje na zawsze, miłość do Ciebie i do naszych bliźnich. Niech ona sprawi, że ustaną w naszym życiu, kłótnie i nieporozumienia. Niech wleje w nasze serca, ducha wzajemnego zrozumienia, ducha cierpliwości, ducha życzliwości i zgody. Spraw Boże, abyśmy zdali sobie sprawę, że nie najważniejsze jest nasze ziemskie życie, tu na ziemi, tylko to, co nas czeka po śmierci. Pomimo to, błogosław nam teraz we wszystkim, a przede wszystkim, nie pozwól, abyśmy się od Ciebie odwrócili. Nie pozwól, aby w naszych sercach, zakiełkowało nawet ziarenko niezgody. Boże nasz i Panie, proszę Cię, obdarz nas duchem żywej, gorącej wiary, pogłęb naszą pobożność, abyśmy Ci lepiej służyli. A po naszej śmierci, zbaw nasze dusze, abyśmy razem mogli się cieszyć w niebie. Amen.
 J G: 09.08.2021, 12:26
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Cię prosić, o łaskę dobrej śmierci. Błagam Cię, przez Twoje konanie, przez Twój krwawy pot, wybaw mnie od nagłej a niespodziewanej śmierci. Przez Twoje biczowanie, przez cierniem ukoronowanie, przez mękę Twoją na krzyżu, nie pozwól abym odszedł z tego świata, bez pojednania się z Tobą i bez Sakramentów Świętych. Panie Jezu Chryste przez Twoją Najświętszą Krew, przez zadane Ci Rany, proszę nie zabieraj mnie zbyt wcześnie z tego świata, tylko daj mi czas, na pojednanie się, na pokutę za moje grzechy i abym w Łasce Twojej, oddał ducha mego, a po śmierci całym sercem mógł Cię chwalić w niebie. Amen.
 J G: 08.08.2021, 16:01
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę wspólnie z Wami, zastanowić się, czym dla mnie, czym dla Was, jest modlitwa. Odpowiedzi może być bardzo wiele, ale wszystkie mają jeden cel. Celem tym, to nasze zbawienie. Módlmy się, bo dzięki modlitwie mamy kontakt z Bogiem, bo modlitwa to relacja jaką nawiązujemy z Bogiem, żyjąc na ziemi, to most łączący ziemię z niebem. Pan Jezus zachęcał do modlitwy, mówiąc gdzie trzech jest w imię moje, tam Ja jestem razem z nimi. Ale samą modlitwą, samą wiarą, że Bóg istnieje, nie otworzymy drogi do nieba. Bo jak mówi święty Jakub, wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego nie bądźmy obojętni. Tak wiele wokół nas się dzieje, wiele osób cierpi, z wielu powodów, i proszą o pomoc, nawet bez słów, gdy widzimy w telewizji poszkodowanych w powodziach, pożarach, błagających o pieniądze na operacje, ratujące życie. Bierzmy przykład z Pana Jezusa, On uzdrawiał i nie patrzył, czy ktoś jest biedny, czy bogaty, młody czy stary. On to robił z miłości bo kochał nas wszystkich. Dlatego naśladujmy Go i pomagajmy sobie nawzajem. Amen.

 J G: 07.08.2021, 15:39
  Panie Jezu Chryste, Ty który znasz mnie najlepiej, który dokładnie wiesz, jakie jest moje życie, jak wiele razy odwróciłem się od Ciebie i jak wiele razy, zraniłem Cię swoimi grzechami. Zmiłuj się nade mną. Ulituj się i przebacz mi. Wiesz że potrzebuję Twojej pomocy, że potrzebuję Twojego oczyszczenia, Twojego uzdrowienia, z tego co mnie od Ciebie oddziela, co stoi na drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Ty mnie kochasz, Ty pragniesz, abym nie podążał drogą grzechu, tylko drogą miłości bo to najpewniejsza droga do Twojego Serca Miłosiernego. Panie Jezu, pomóż mi i przemień mnie, obdarz mnie łaską, obdarz mnie mocą, obdarz mnie cudem przemiany mojego życia. Abym potrafił przebaczać krzywdy jakie doznałem, abym potrafił zamienić oziębłość, w żar gorącej miłości, abym przemieniał smutek, w radość. Obdarz mnie wytrwałością naśladowania Ciebie, obdarz pokorą, cierpliwością i czystością serca abym nie uległ pokusom a wytrwał przy Tobie do śmierci. Amen.
 J G: 06.08.2021, 09:48
  Panie Jezu, pełni ufności w Twoje miłosierdzie, pełni ufności w Twoją opiekę nad nami, prosimy Cię. Nie opuszczaj nas, bądź zawsze przy nas i przychodź nam z pomocą, abyśmy mogli doświadczyć Twojej boskiej opieki. Prosimy szczególnie teraz, przed zbliżającą się czwartą falą koronawirusa. Otwórz oczy tym, którzy bagatelizują chorobę, którzy są przeciwnikami szczepień, którzy lekceważą własne zdrowie i życie. Panie Jezu, bądź zawsze przy nas, bądź z nami zarówno w chwilach naszych sukcesów, radości jak i w chwilach smutku i cierpień. Bądź kiedy nas krzywdzą, bądź kiedy my dopuszczamy się krzywdzenia innych. Spraw, abyśmy potrafili darować wyrządzoną krzywdę, abyśmy potrafili uznać swoją winę, abyśmy potrafili naprawić, wyrządzone zło. Bądź z nami, w godzinie naszego konania, bądź z nami w godzinie naszej śmierci i ocal nas od śmierci wiecznej. Amen.
 J G: 04.08.2021, 13:13
  Święty Józefie, patronie mój, błagam Cię z wielką pokorą, o opiekę, o łaskę, abym podobnie jak Ty, potrafił pogodzić pracę, obowiązki dnia codziennego, z życiem duchowym. Tobie powierzam się, podobnie jak powierzyli się Twojej opiece, Jezus i Maryja. Przyjmij mnie pod Swoją opiekę, bądź moim Opiekunem, bądź moim Ojcem i Obrońcą, bądź moim Przewodnikiem w życiu i prowadź mnie drogą świętości, która zaprowadzi mnie, bezpośrednio do Twego przybranego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszego Serca. Prowadź mnie drogą prostą, nie opuszczaj mnie nawet na chwilę. Pilnuj mnie i opiekuj się mną, tak jak opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką a Twoją Oblubienicą. Wypraszaj mi łaski, u przybranego Syna Jezusa Chrystusa, aby moja wiara, nigdy się nie zachwiała, aby zwyciężała z wszelkimi pokusami, abym szedł drogą cnoty i nigdy nie zboczył na drogę występku. Wspieraj mnie we wszystkich moich potrzebach, a w chwili mojej śmierci, bądź przy mnie, z Jezusem i Maryją, wprowadź mnie do Ojca Niebieskiego w niebie. Amen.
 J G: 03.08.2021, 14:32
  Święta Maryjo, Matko Pana Jezusa i najlepsza Matko nasza, do Ciebie się uciekamy i z dziecięcą ufnością, wzywamy Twego potężnego wstawiennictwa. Wstawiaj się za nami ukochana Matko, do Syna Swojego, aby za Twoim pośrednictwem, wysłuchał prośby nasze. Aby za Twoim pośrednictwem i przy Twojej pomocy, zesłał na nas liczne łaski, które pomogą nam w unikaniu popełniania grzechów. Spraw kochana Matko i wybłagaj u Syna Swojego, darowania grzechów naszych. Broń nas od wszelkich pokus, jakie na swojej drodze napotykamy. Nie pozwól, abyśmy ponownie wrócili do grzesznej przeszłości, abyśmy upadli i dopuścili się grzechu, nawet lekkiego. Czuwaj nad nami, chroń nas i pomagaj, abyśmy wytrwali w Łasce Uświęcającej, aż do śmierci. Amen.
 J G: 02.08.2021, 10:15
  Boże Ojcze Niebieski, stwórco nieba i ziemi, oraz całego świata, który kochasz ludzi, który pragniesz ich szczęścia, zmiłuj się nad nami. Najlepszy Ojcze, Ty z miłości do nas, posłałeś nam Syna Swojego na ziemię, aby nam wskazał drogę do nieba, aby przez swoją męczeńską śmierć, uwolnił nas od grzechu pierworodnego. Aby uleczył nas z chorób duszy i ciała, które stoją na drodze do naszego zbawienia. Panie Boże, spójrz na ziemię, spójrz na swoje dzieci, szczególnie teraz, kiedy zagraża nam czwarta fala epidemii koronawirusa i przyjdź nam z pomocą. Ulecz nas, ulecz naszych chorych, uwolnij nas od tej zaraźliwej choroby, uwolnij, od wszelkich chorób, które nam zagrażają. Nie opuszczaj nas, bądź zawsze przy nas, wspieraj nas łaskami, które umocnią nas, które dodadzą siły i energii, w walce z chorobą. Które pomogą lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom, w walce o życie ludzi zarażonych. Ojcze Niebieski, miej litość nad duszami, które zabrałeś do wieczności, które odeszły od nas i oczekują Twojego miłosierdzia. Amen.
 J G: 01.08.2021, 14:16
  Panie Jezu Chryste, Ty umarłeś za mnie na krzyżu, aby zmazać moje grzechy, abym pojednał się z Ojcem, aby otworzyć mi bramy nieba. Dziękuję Ci za to, dziękuję bo przecież jestem grzesznikiem, a Ty, nie patrzysz na moje grzechy, tylko okazujesz miłość i przebaczasz grzechy moje. Panie Jezu, pragnę przeprosić Cię za grzechy moje, pragnę przeprosić, za wszystkie grzechy, za zniewagi, za wszelkie bluźnierstwa i obelgi, za wszystkie grzechy i niewierności popełnione w Polsce i na świecie. Dodaj mi odwagi, dodaj odwagi wszystkim w wyznawaniu wiary, w dążeniu, do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Pomóż mi, pomóż nam wszystkim, abyśmy uwolnili się od wpływów szatana, abyśmy nie byli jego niewolnikami, abyśmy potrafili skutecznie oprzeć się pokusom, jakie na nas zsyła. Panie Jezu, udziel nam wszystkim łask swoich, udziel błogosławieństwa, udziel odwagi, abyśmy potrafili przebaczać bliźnim, abyśmy przebaczając, otrzymali przebaczenie od Ciebie. Amen.
 J G: 30.07.2021, 10:48
  " Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu, może być prorok lekceważony ". Te słowa, wypowiada Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii, po naukach, jakie głosił w synagodze, w rodzinnym Nazarecie. Mieszkańców Nazaretu, zdumiewała mądrość Pana Jezusa, Jego nauka i cuda jakie czynił, ale brak było wiary, że dziecko które wychowało się w rodzinie cieśli, może być Synem Boga. Panie Boże, jak często jestem podobny do mieszkańców Nazaretu. Jak często, brak mi wiary, brak zaufania, w słowa Pana Jezusa. Pomóż mi, abym zawsze, w rozmaitych chwilach zarówno trudnych i smutnych, jak i wesołych i radosnych, mógł zaufać słowom Pana Jezusa. Abym szukał pomocy, szukał rady i pocieszenia, w słowach Pana Jezusa, zawartych w ewangeliach, zawartych w Piśmie Świętym. Amen.
 J G: 29.07.2021, 21:07
  " Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie". Nad tymi słowami Pana Jezusa, jakie słyszymy w dzisiejszej ewangelii pragnę w dzisiejszym rozważaniu, zwrócić uwagę na wiarę, jaką miała Marta. Jej wiara, jest tak wielka, że nas zachwyca, przecież zmarł jej brat, a ona zamiast smutku, zamiast żałoby i rozpatrzy, cieszy się ze spotkania z Panem Jezusem. Panie Jezu, proszę przyjdź mi z pomocą, przyjdź do mnie i do każdego człowieka, z taką wiarą jaką miała Marta. Przyjdź i umocnij ją, aby w każdej sytuacji, w każdej chwili, nawet kiedy, utracimy kogoś bliskiego, kiedy ogarnie nas smutek i rozpatrz, z jeszcze większą ufnością, zaufamy Bogu. Przyjdź i umocnij nas, umocnij nas miłością, bo jak będziemy kochać Pana Jezusa, to jednocześnie będziemy wierzyć, jednocześnie będziemy mieć nadzieję, na życie wieczne. Amen.
 J G: 23.07.2021, 20:24
  Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, nie dla ludzi sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Ty przyszedłeś, aby wskazać nam kierunek, aby pokazać nam jak mamy żyć, jak mamy postępować. Ty przyszedłeś, aby rozpalić w nas ogień Bożej Miłości, we wszystkich duszach, a szczególnie w duszach oziębłych. Panie Jezu, proszę, niech Ogień Twojej Miłości, zapłonie w duszy mojej, niech zajaśnieje w duszach wszystkich ludzi, niech rozgrzeje każde ludzkie serce. Niech Ogień Twego Miłosierdzia, dotknie każdego z nas, niech płonie i nie gaśnie, bo tylko dzięki Bożemu Miłosierdziu, możemy osiągnąć życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 22.07.2021, 16:49
  W dniu dzisiejszym, ewangelia przypomina nam Marię Magdalenę, która jako pierwsza, zobaczyła zmartwychwstałego Pana Jezusa. Na początku nie rozpoznała Go, dopiero po chwili, kiedy odezwał się do niej po imieniu. Na ten głos, smutek z jakim przyszła na grób Pana Jezusa, przemienił się w wielką radość. Panie Jezu, tak często szukamy i nie znajdujemy, tak często patrzymy, a nie widzimy, tak często słuchamy, a nie słyszymy. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy potrafili zawsze widzieć, zawsze słyszeć i jak Maria Magdalena, odnajdywać Cię. Abyśmy, tak jak Maria Magdalena, usłyszeli głos Pana Jezusa, głos wołającego każdego z nas po imieniu. Abyśmy zawsze rozpoznali, zawsze usłyszeli wołającego nas Pana Jezusa. On wzywa każdego z nas, On woła każdego z nas, On szuka każdego z nas. Dlatego szukajmy, słuchajmy i nie ustawajmy w poszukiwaniach, bo nie znamy chwili, kiedy nas wezwie do siebie. Abyśmy byli gotowi na spotkanie Pana Jezusa, abyśmy podobnie jak Maria Magdalena, odpowiedzieli na jego wezwanie " Rabbuni" Amen.
 J G: 18.07.2021, 14:31
  Słuchając słów dzisiejszej ewangelii, kiedy zmęczeni apostołowie wracają i zdają relację Panu Jezusowi, z pierwszej wyprawy misyjnej, widzimy jak Pan Jezus dba, jak troszczy się o swoich apostołów. Widzimy Pana Jezusa, jak wyręcza ich, jak w trosce o ich zdrowie, o ich wypoczynek, sam zaczyna głosić słowo Boże, nakazując apostołom, aby strudzeni wypoczęli. Ten przykład jednoznacznie mówi, jak my mamy postępować, kiedy utrudzeni pracą całego tygodnia, kiedy zmęczeni, wracamy do domu. Pan Jezus na przykładzie tej ewangelii, mówi do każdego z nas, aby każdy z nas, zadbał o wypoczynek. Aby każdy z nas, po trudach całego tygodnia, potrafił znaleźć czas na regenerację, aby zadbał o stan swojego zdrowia. To nie jest tylko propozycja Pana Jezusa, to obowiązek, bo tak mówi jedno z dziesięciu Przykazań Boskich " nie zabijaj". A praca ponad siły jest grzechem, bo zabijamy samego siebie. Panie Jezu, wiem że się troszczysz o mnie, że troszczysz się o każdego z nas, dlatego proszę o łaskę miłości, o łaskę wiary, abym zawsze wiedział, kiedy czas na pracę, a kiedy czas na wypoczynek. Abym szczególnie w niedziele i święta, po uczestnictwie w eucharystii, przeznaczył czas na regenerację organizmu.
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej