Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 10.08.2020, 09:38
  Błagam Cię Niebieski Ojcze, wybacz nam grzechy nasze. Wybacz nam naszą oziębłość, niedbalstwo, wybacz lekceważenie przykazań Twoich. Miej litość nad nami, za ciężkie grzechy nasze, za opuszczanie Mszy Świętych, za brak wiary i ufności w Miłosierdzie Twoje. Wybacz nam brak szczerego żalu, przy wyznawaniu grzechów naszych, wybacz brak poprawy i niedbałe odprawianie pokuty. Daruj nam krzywdy jakie wyrządziliśmy bliźnim, daruj za brak miłości do Ciebie, do Boga i Stwórcy. Przepraszamy Cię Panie za nieodmawianie pacierza lub niedbałe jego odmawianie. Prosimy Cię Panie, o litość nad nami, o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Wspieraj nas łaskami, które przybliżą nas do Ciebie. Błagamy o opiekę, o ratunek w pokusach, o pomoc w powstaniu z grzechów naszych. Błagamy o pomoc, abyśmy nie ulegali pokusom, ale mieli siłę na przeciwstawienie się złemu duchowi. Miej litość nad nami. Miej litość nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i przebacz grzechy które popełniły. Błagamy Cię, zmiłuj się nad nami, nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, nad Polską i nad całym światem. Amen.
 J G: 09.08.2020, 13:43
  "Czemu zwątpiłeś małej wiary", te słowa wypowiada Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii, do świętego Piotra. Ale te słowa, skierowane są nie tylko do świętego Piotra, ale i do mnie. Pan Jezus, zwraca się do mnie tymi słowami, kiedy nie wypełniamy woli Bożej, kiedy nie potrafimy odrzucić pychy, arogancji, zarozumiałości, kiedy popełniamy grzech. Kiedy nie potrafimy kochać Boga, miłością czystą, miłością pełną, podobną do miłości jaką Bóg kocha mnie. Ileż razy ratujesz mnie, podobnie jak świętego Piotra, kiedy wyciągasz rękę i odpuszczasz mi grzechy, dlatego że zwątpiłem, że byłem małej wiary. Panie Jezu, proszę dodaj mi wiary, abym nie zwątpił, abym zaufał Tobie całkowicie. Abym żył zgodnie z tym jak nakazałeś, a Ty nie musiał mnie wyciągać z bagna grzechów. Amen.
 J G: 08.08.2020, 21:34
  Boże stwórco nieba i ziemi, do Ciebie kieruję moje prośby o mądrość. O mądrość, która otworzy moje serce, moje oczy, które pozwolą mi widzieć świat, oczami Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. Które otworzą moje uszy, na na Twe święte słowa przekazane, przez Twego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. Pragnę, aby życie moje podobało się Tobie. A czy moje życie podoba się Tobie, czy podoba się Tobie to co robię. Czy robię wszystko, aby życiem swoim zasłużyć na życie wieczne w niebie. Przecież ono jest najważniejsze, po to żyjemy na ziemi, aby po śmierci ziemskiej, móc się cieszyć szczęściem jakie nam przygotowałeś. Ojcze Miłosierny, wiem jak wiele złego w życiu zrobiłem, dlatego przebacz mi. Przebacz wszystkie moje grzechy, bo bardzo pragnę być w Królestwie Twoim. Amen.
 J G: 04.08.2020, 19:10
  O Maryjo matko nasza, Tobie dzisiaj chcielibyśmy złożyć podziękowania, za opiekę, za liczne dary. Za hojne łaski, jakie za Twoim pośrednictwem otrzymujemy od Boga. Nie gardź prośbami naszymi, tylko wspieraj w potrzebach naszych. Przychodź nam z pomocą i wspieraj licznymi łaskami. Przychodź w chwilach kiedy potrzebujemy Twojej pomocy, kiedy nasza dusza jest obciążona ciężarem naszych grzechów. Matko miłosierdzia czuwaj nad nami i prowadź swoje dzieci do Syna swego. Bądź nam Matką, która utuli dzieci swoje, która pocieszy w cierpieniu i chorobie, która wskaże jak mają postępować. Błogosław nam a w chwilach zagrożenia, ochroń niebiańskim płaszczem, przed pokusami szatana. Proś za nami Syna Swego, o darowanie nam grzechów naszych. Amen.
 J G: 02.08.2020, 17:16
  Panie Jezu, Ty przychodząc na ziemię wypełniłeś wolę Ojca. Ty wypełniając Jego wolę, pokazałeś jak powinno wyglądać życie na ziemi. Z Pisma Świętego wiemy, jak często i jak wiele czasu, poświęcałeś na modlitwę do Ojca który jest w Niebie. Ty uświadomiłeś nam, jak wielką miłością Ojciec kocha ludzi, jak wielkie jest Jego miłosierdzie, kiedy Ciebie jedynego Syna przesyła do nas, abyś wziął na ramiona grzechy nasze. Panie Jezu, Ty zgadzając się z wolą Ojca w ogrodzie oliwnym, pokazałeś jak wielką miłością obdarzyłeś ludzi. Bo jak mówi święty Jan " nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". Ty biorąc krzyż na swe ramiona, wypełniłeś wolę Ojca. A czy ja żyjąc 2000 lat po Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, wypełniam Jego wolę ? Czy zawsze przestrzegam Jego Przykazań ? Czy zawsze podążam drogą, którą nam wskazał Jezus Chrystus ? Czy nie gubię drogi i nie błądzę, czy na wielką miłość Bożą odpowiadam miłością do Niego ? Panie Jezu pomóż mi wytrwać w miłości mojej do Ciebie. Pomóż zachowywać Twoje przykazania. Pomóż naśladować Ciebie i życiem swoim zasłużyć na Niebo. Amen.
 J G: 01.08.2020, 22:37
  Panie Jezu, z pokorą staję przed Tobą, pełen bólu i goryczy. Pełen niepokoju, co będzie ze mną, co będzie z moją nieśmiertelną duszą po śmierci. I choć tak często mówiłeś, "nie bójcie się" "odwagi" "ja jestem z wami" to boję się, boję się co mnie czeka po śmierci. Przecież jestem grzesznikiem, tak wiele razy popełniłem grzech ciężki, tak wiele razy odwróciłem się od Ciebie. I choć w Imię Twoje, przebaczam wszystkim, którzy przeciwko mnie zawinili, wyrzekam się szatana i złych duchów, to jednak się boję. Panie Jezu, w tej udręce, w tym strapieniu uciekam się do Ciebie i proszę, przyjdź mi z pomocą. Przyjdź i napełnij Swoim Świętym Żarem i dodaj mi wiary, abym zaufał Ci całkowicie. Wzmocnij mnie na duszy i umyśle, wzmocnij na ciele i uzdrów moją grzeszną duszę. Osłaniaj przed pokusami, Swoją Najdroższą Krwią Przenajświętszą, osłaniaj przed działaniem złego ducha. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia, pragnę należeć tylko do Ciebie. Kocham Cię Panie Jezu i dziękuję za wszystko, a najbardziej za to, że za moje grzechy umarłeś na krzyżu w okropnych mękach. Niech Twoja śmierć na krzyżu, niech Twoja Męka i wylana Krew, będzie zadatkiem na to, że w chwili, kiedy moje serce przestanie bić i zamilknie na zawsze, zabierzesz mnie do Królestwa Ojca w Niebie. Amen.
 J G: 29.07.2020, 08:48
  Uwielbiam Cię Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Uwielbiam, przez każdego oczekującego Twego Miłosierdzia, przez każde bijące serce na ziemi. Uwielbiam, przez każdą duszę wielbiącą Ciebie, przez każdą duszę cierpiącą w czyśćcu, oczekującą Twego Miłosierdzia. Boże Ty pragniesz, aby być przez nas kochanym. Ty kochasz nas, pomimo naszych wad, naszych ułomności, kochasz nie patrząc na grzechy nasze. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za Twą miłość, która jest największa, a której my nie możemy odwzajemnić. Boże prosimy Cię. Prosimy nie odwracaj się od nas, lecz przyjdź nam z pomocą. Przyjdź i obdarz nas Duchem Twojej Miłości dla pogłębienia naszej wiary. Obdarz wszelkimi Łaskami a szczególnie Łaską Nawrócenia. Nawracaj na drogę wiary, tych którzy odwrócili się od Ciebie, tych którzy wzbraniają dostęp Duchowi Świętemu, tych których skusił zły duch i ich opanował. Nawracaj nas grzeszników na drogę świętości, która zaprowadzi nas do nieba. Amen.
 J G: 28.07.2020, 13:40
  Ojcze Niebieski, Ojcze Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. Dziękuję za wspaniałe dary, które na nas zsyłasz. Dziękuję za Syna Jezusa Chrystusa, który przychodząc na ziemię, wskazał drogę która prowadzi do Ciebie. Dziękuję za Ducha Świętego i Jego dary o które proszę. Proszę o Dar Mądrości, który sprawi że będę mądrze postępował w życiu. Żył w zgodzie z Tobą Ojcze i z bliźnimi na ziemi. Proszę o Dar Rozumu, który sprawi że tajemnice Wiary Świętej, będą dla mnie zrozumiałe. Proszę o Dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami głoszonymi przez Kościół Święty. Abym przestrzegał przykazań Twoich. Proszę o Dar Rady, abym potrafił odróżnić dobro od zła, abym szukał i zawsze odnajdował, rad szukanych u Ciebie. Proszę o Dar Męstwa, abym wiernie stał przy Tobie Ojcze, abym nigdy nie odwrócił się od Ciebie. Proszę o Dar Pobożności, abym zawsze wielbił Ciebie Boże i jako syn, z synowską miłością, służył Twojemu Majestatowi. Amen.
 J G: 27.07.2020, 08:35
  Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby mnie uratować od śmierci wiecznej. Ty przychodzisz do mnie, w chwilach kiedy jestem smutny, kiedy potrzebuję pocieszenia. Ty nie opuszczasz mnie, nawet wtedy kiedy dusza moja jest obciążona licznymi grzechami. Ty litujesz się nade mną i przebaczasz mi grzechy moje. Panie Jezu, jak dobrze że jesteś. Jak dobrze, że jesteś zawsze blisko mnie, że kochasz mnie i zawsze na Ciebie mogę liczyć. Potrzebuję Twojej pomocy stale, wspieraj mnie, wspieraj mnie łaskami które przybliżą mnie do Ciebie. Panie Jezu potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję uzdrowienia z grzechów moich. Potrzebuję uzdrowienia z blizn, jakie grzechy moje pozostawiły na duszy mojej. Ulecz mnie, uzdrów duszę moją i przebacz mi grzechy moje. Amen.

 J G: 26.07.2020, 09:10
  Panie Jezu Chryste, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu. Obdarz mnie tym najcenniejszym darem, jaki mogę otrzymać od Ciebie. Ty panie mój, pokazałeś że całe Twoje życie na ziemi, było aktem miłosierdzia dla ludzi. Każdy czyn Twój, każde uzdrowienie, każde spotkanie i nauka Twoja, była aktem miłosierdzia. Już same przyjście Twoje na ziemię, dla ratowania ludzi od mocy piekielnych, było wielkim aktem miłosierdzia. A największym miłosierdziem, było poświęcenie Twoje dla nas ludzi w męce krzyżowej i śmierci na krzyżu, oraz w Zmartwychwstaniu. Panie Jezu, Ty nawet odchodząc do Ojca w Niebie, nie zostawiłeś nas bez miłosierdzia. Ty wspomagasz nas łaskami płynącymi z nieba. Ty wspomagasz nas Ciałem i Krwią Swoją, podczas każdej Mszy Świętej. Panie Jezu, proszę o miłosierdzie dla mnie, proszę o łaskę która sprawi, że ja również będę miłosierny. Że okażę je względem moich najbliższych, przyjaciół i znajomych. Że okażę je nawet tym których zabrałeś do wieczności, w modlitwie za nich. Bo każde miłosierdzie okazane innym jest miłosierdziem okazane Tobie Panie Jezu. Amen.
 J G: 25.07.2020, 09:40
  Boże Ojcze Niebieski, Ty nam w Przykazaniach Swoich, nakazałeś czcić matkę i ojca, zmiłuj się nad duszami moich rodziców, których zabrałeś do wieczności. Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, zmiłuj się nad ich duszami. Zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i wprowadź je do Królestwa Twojej chwały. Błagamy dla nich, o Twe miłosierdzie, o Twe zmiłowanie. Błagamy przez modlitwy Twojego Świętego Kościoła i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, oraz wszystkich Twoich Świętych. Ulituj się i odpuść im grzechy, które nie pozwalają im oglądać Twej Wiekuistej Światłości. Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy również za nas. Czuwaj nad naszym życiem, nad życiem wszystkich nam bliskich. Zachowaj od nieszczęść i niebezpieczeństw, od chorób i cierpień. Błogosław nam w życiu, w naszej pracy. Czuwaj, abyśmy nie popadali w grzech, a byli zawsze gotowi na spotkanie z Tobą. Abyśmy podążali drogą cnoty, która zawiedzie nas do Królestwa Twojego. Amen.
 J G: 24.07.2020, 14:44
  Panie Jezu wierzę w słowa nauki Twojej, jaką po sobie zostawiłeś. Wierzę, lecz wzmocnij ją, abym ufał Ci całkowicie, abym Cię kochał bez granic. Panie mój, pełen miłosierdzia,Ty wszystko możesz, spraw abym był oczyszczony z grzechów moich. Abym nie powrócił na drogę grzechu, abym szczerze żałował ich popełnienia. Daj mi siłę zwyciężać pokusy jakie szatan zastawia na mnie. Daj siłę pokonywania zła dobrem, oziębłość zapałem, lenistwo pracą, skąpstwo jałmużną. Wspomagaj w chwilach smutku w chwilach choroby i cierpienia. Panie Jezu wysłuchaj moich próśb i daj mi siłę abym mógł Cię naśladować i służąc Tobie i bliźnim na ziemi zasłużył na przyjęcie do Królestwa Bożego. Amen.
 J G: 22.07.2020, 12:55
  Boże Ojcze Niebieski, umocnij moją wiarę i udziel łask Ducha Świętego. Pragnę tych darów, aby przybliżyły mnie do Ciebie. Aby sprawiły, że życie moje będzie lepsze, że bardziej będzie Ci się podobało. Niech one umocnią moją cierpliwość, moją roztropność. Niech sprawią, że nie ugnę się przed pokusami szatana, że nie ulegnę podszeptom współczesnego świata. Ojcze ratuj mnie, ratuj i ochraniaj, przed złem które mnie otacza. Ratuj mnie, abym nie był głuchy abym nie był ślepy, na głos, na światło nauki płynącej od Ciebie. Boże Ojcze Niebieski, Ty stworzyłeś mnie, stworzyłeś człowieka, na obraz i podobieństwo Swoje, aby przestrzegając przykazań Twoich, mógł osiągnąć niebo. Usłysz moje prośby, moje błagania i wejrzyj na mnie, sługę Twego. Przyjdź mi z pomocą, niech moje serce napełni blask Twojej chwały. Abym mógł Cię wielbić, teraz w Kościele na ziemi, a po śmierci w niebie. Amen.
 J G: 21.07.2020, 22:40
  Panie Jezu przepraszam Cię za wszystkie grzechy moje. Przepraszam że nie zawsze kochałem Cię, tak jak Ty kochasz ludzi, że nie zawsze kochałem Cię z całego serca i z całej duszy. Przepraszam, że nie zawsze byłeś na pierwszym miejscu, że zapominałem o Tobie, że często nie liczyłem się z nauką Kościoła jaką po sobie zostawiłeś. Przepraszam, że niejednokrotnie byłeś na ostatnim miejscu, że ważniejsze mi były sprawy doczesne niż duchowe. Przepraszam Cię Jezu za wszystkie grzechy, o których zapomniałem podczas spowiedzi. Przepraszam za grzechy o których nie wiem, a do których się przyczyniłem, których sobie nie uświadamiam. Przepraszam za grzechy moje i moich najbliższych. Przepraszam za wszystkie grzechy mojej rodziny i moich przodków. Przepraszam za grzechy całego świata. Panie zmiłuj się nade mną. Panie zmiłuj się nad moimi najbliższymi. Panie zmiłuj się nad wszystkimi którzy Twojego miłosierdzia potrzebują. Amen.
 J G: 20.07.2020, 11:55
  Panie Jezu nie jestem godny ofiary jaką za moje grzechy złożyłeś na krzyżu. Wiem że zrobiłeś to z miłości do mnie, która jest większa niż ta, którą mam dla Ciebie. Kocham Cię Jezu, za Twoją miłość do mnie i proszę o dar, abym Cię kochał jeszcze bardziej, abym Cię kochał ponad życie. Proszę, napełnij mnie darami Ducha Świętego, aby umocniły moją wiarę, aby przybliżyły mnie jeszcze bardziej do Ciebie. Napełnij mnie pokorą, abym ze skruszonym sercem postępował zgodnie z nauczaniem Twoim. Panie Jezu nie pozwól abym kiedykolwiek odwrócił się od Ciebie abym był słaby wobec pokus jakie zastawia na mnie szatan. Miej w opiece Twój Święty Kościół na ziemi i jego pasterza Franciszka. Niech prowadzi wiernych właściwą drogą do Twojego Królestwa w niebie. Amen.
 J G: 19.07.2020, 22:29
  Wysłuchaj mojej modlitwy, mój najdroższy Jezu i pozwól mi, abym poprzez mój skromny udział, pomógł Ci ratować dusze ludzkie przed piekłem. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami i daruj im grzechy które popełnili. Niech moc darów Ducha Świętego, oświeci ich i przekona ich, że tylko z Tobą mogą osiągnąć niebo. Miej litość szczególnie dla członków mojej rodziny, moich znajomych i przyjaciół, których zabrałeś do wieczności. Miej litość nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i zabierz ich do Ojca Swego w niebie, aby mogli Cię wielbić i chwalić miłosierdzie Twoje. Zmiłuj się nade mną, bo nie zawsze słuchałem przykazań Twoich i popełniłem w życiu wiele grzechów. Amen.
 J G : 15.07.2020, 21:58
  Panie Jezu Synu Boga Ojca, zmiłuj się nade mną. Ty dla grzechów moich, przyjąłeś na Siebie okrutną mękę i śmierć na krzyżu. Ty ulitowałeś się nad nędznym grzesznikiem i oczekiwałeś abym nie grzeszył więcej. A co ja uczyniłem, zgrzeszyłem ponownie, odwróciłem się od Ciebie i ponownie zraniłem Cię grzechami swoimi. Panie Jezu jak bardzo mi wstyd, jak bardzo żałuję za zranienie Cię grzechami moimi. Wybacz mi ponownie, nie wiem który to już raz, wybacz i daruj mi grzechy moje. Kochany Jezu, któryś mnie stworzył i odkupił Swoją własną Krwią Przenajświętszą, nie pozwól abym był potępiony, abym był zgubiony przez grzechy swoje. Proszę pomóż mi Łaską Twoją, która pomoże mi powrócić do Ciebie. Która wleje we mnie Twoją Świętą mądrość, która sprawi że z pokorą i cierpliwością, pełen miłości do Ciebie i do bliźnich moich, będę naśladować Ciebie Jezu. Amen
 Piotr: 29.06.2020, 23:00
 Pomóż mi Panie. Uzdrów mnie i odsuń wszelkie sprawy. potrzebuję Twojej pomocy. Jestem wdzięczny że mnie uratowałeś ale to mój początek drogi a z Twoim wsparciem będę dobrym człowiekiem.
 Ryszard: 14.06.2020, 12:33
 Boze Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Swiety, Trojco Najswietsza...Panie Boze blagam Cie w pokorze przebacz mi moje grzechy jeszcze raz o Wszechmogacy Wiekuisty, najkochanszy, najmilosierniejszy Panie Boze. Wyrzuc wszystko ze mnie co zle i oddal prosze odemnie ten obrzydliwy grzech nieczystosci i porzadania....prosze ...ja go naprawde nie chce...on rujnuje moje zdrowie...dominuje moje zycie i odrywa od Ciebie a ja pragne byc caly Twoj...tylko Twoj..Boze ja jestem Twoja wladnoscia...prosze przebacz. Jestes moja miloscia i najwieksza nadzieja
 J G: 27.05.2020, 22:36
  O Jezu, przyjmij ode mnie pełne wdzięczności podziękowania, za opiekę i Łaski które do mnie docierają. Ty jesteś dla mnie źródłem wszelkiego dobra. Ty pokazujesz, że życie na ziemi może być inne. Ty dajesz nam wzór do naśladowania, pokazujesz drogę wiodącą do nieba. Panie Jezu pomóż mi iść tą drogą, pomóż mi naśladować Ciebie. Przychodź mi z pomocą i wstawiennictwem do Ojca i zaprowadź mnie tam, gdzie zaprowadziłeś dobrego łotra. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] (17) [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej