Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 Darek J: 26.06.2021, 11:28
 Kocham Cię Miłości Miłosierna, który jedynie z miłości Stworzyłeś nas wszystkich i wszystko. Za wszystkie grzechy świadome i nieświadome przepraszam Cię z całych moich ludzkich sił. Powierzam się Tobie i tylko Tobie ufam i wierzę.
 J G: 24.06.2021, 22:15
  Matko Boska, Pan Jezus, syn Twój, umierając na krzyżu, dał nam Ciebie, za Matkę nas wszystkich, Matkę wszystkich ludzi, wszystkich grzeszników. Błagamy, ulituj się nad nami i proś i ubłagaj, Syna Swego o miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebujemy. Gorąco wierzymy, że jako nasza Matka, nie odmówisz nam Swej pomocy. Dlatego, racz wysłuchać naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Ulituj się nad nami wszystkimi, nad naszymi rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. Ulituj się i przyjdź z pomocą, dla naszych zmarłych, ulituj się nad duszami, które cierpią męki czyśćcowe. Błagamy o pomoc Twoją, o Twoje orędownictwo, pośrednictwo, o Twoje wstawiennictwo za nami, bo do kogo jeśli nie do Matki, zwrócą się dzieci Twoje. Matko nasza, pod Twoją opiekę całkowicie się oddajemy, ufając i mając nadzieję, że otrzymamy łaski, najbardziej nam potrzebne. Amen.
 J G: 21.06.2021, 13:01
  " Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni " W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus przestrzega nas, przed osądzaniem bliźnich. Bardzo dobrze wie, bo sam będąc człowiekiem, wie jaka jest skłonność ludzi, do osądzania innych. Wie, jak często, potrafimy lekkomyślnymi sądami, sprawić ból drugiej osobie. Jak często źle oceniamy innych, nie widząc własnego, godnego potępienia, postępowania. Panie Jezu, bardzo proszę, naucz mnie tak postępować, abym właściwie potrafił osądzać, abym potrafił również widzieć, to co jest złego w moim postępowaniu, u mnie a nie tylko u innych. Panie Jezu, gorąco proszę, o umiejętność oceny własnego życia, o dostrzeganie również własnych błędów, bo nikt z nas nie jest bez winy, wszyscy popełniamy błędy, z których trzeba będzie się rozliczyć. Proszę, uwolnij nas od złych osądów, niech nasz osąd będzie zgodny z Twoim. Amen.
 J G: 17.06.2021, 16:36
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii uczysz nas, jak mamy się modlić, uczysz nas najważniejszej modlitwy "Ojcze Nasz". Ucząc nas, uświadamiasz nam, jak powinna przebiegać modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem. Że modlitwa, nie powinna polegać tylko na prośbach, ale na rozmowie pełnej miłości, między Bogiem a człowiekiem, że nie może wyglądać, jak modlitwa pogan, którzy byli gadatliwi i modlili się na pokaz. Mówi, że do Boga, powinniśmy się zwracać z dziecięcą ufnością, że Bóg jest naszym Ojcem, który zna nasze potrzeby i wie najlepiej, czego nam potrzeba, zanim Go jeszcze o to poprosimy. Uczy nas, jak mamy się modlić, jak mamy przebaczać sobie, jak żyć, aby podobać się Bogu. Przypomina, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, że nie należy zbytnio troszczyć się o życie doczesne, że najważniejsze jest życie, które nas czeka po śmierci, życie wieczne. Panie Jezu, proszę spraw, aby moja modlitwa, podobała się Bogu, abym potrafił Bogu, powierzyć swoje smutki i radości, abym potrafił okazać Mu moją miłość do Niego. Spraw, abym z radością oczekiwał na każde spotkanie z nim, abym wiary i nadziei, nie utracił nawet na chwilę. Amen.
 J G: 16.06.2021, 13:43
  " Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa ". Tymi słowami, w dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus zachęca nas, do dzielenia się z drugim człowiekiem. Na przykładzie jałmużny, pokazuje jak należy postępować. Mówi, że nie należy się tym afiszować, nie należy czynić tego publicznie, tylko w ukryciu. Zwraca również uwagę, aby czyn naszej dobroczynności, pochodził z głębi serca, a motywem postępowania, była tylko i wyłącznie, miłość do Boga i bliźniego. Pan Jezus, dzisiejszą ewangelią, jeszcze bardziej nam uświadamia, jak ważnymi, w życie chrześcijanina, jest jałmużna, modlitwa czy też post. Uświadamia nam że modlić, dawać jałmużnę, czy też pościć, możemy w inny sposób, aby nie popełniać grzechu pychy. Róbmy tak, jak nam nakazuje Pan Jezus, dzielmy się, módlmy się i pośćmy, bo Bóg wszystko widzi, a nagrodę otrzymamy w Niebie. Amen.
 J G: 14.06.2021, 10:49
  W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus mówi do każdego z nas, aby postępować inaczej, aby zrobić coś innego, niż nam pokazuje świat współczesny, w którym teraz żyjemy. Przekonuje nas, aby za zło, za krzywdę, jaką doznamy od bliźniego, odpowiadać miłością. Aby, jeżeli uderzy nas ktoś, w prawy policzek, nadstawić drugi policzek. Jak trudne to jest, to wiemy o tym wszyscy, bo ludzka natura podpowiada nam inaczej. Podobną dewizę głosił nasz rodak błogosławiony Jerzy Popiełuszko którego motto życiowe brzmiało " Zło dobrem Zwyciężaj". On, za głoszoną przez niego prawdę, oddał swoje życie, w męczeńskiej śmierci za wiarę. Panie Jezu prosimy, napełnij nasze serca, taką miłością, która pomoże nam, odpowiadać miłością, za doznane krzywdy. Która pomoże przebaczać, która pomoże przezwyciężać nasze słabości, która doda siły do do naśladowania Ciebie do naśladowania błogosławionego Jerzego Popiełuszkę. Amen.
 J G: 12.06.2021, 14:19
  Dziś, w uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, pragniemy Tobie Matko Syna Bożego i Matko nasza, serdecznie podziękować, za wszystko, co od Ciebie otrzymaliśmy. Dziękujemy, za to że podjęłaś się i urodziłaś Syna Jezusa Chrystusa, żeś Go wychowała, żeś martwiła się o Niego, kiedy został w świątyni Jerozolimskiej, kiedyś wspólnie z Józefem Go szukała. Dziękujemy za Twoją matczyną opiekę nad Nim, za to, że nie zostawiłaś go samego, kiedy dźwigał ciężki krzyż w drodze na Golgotę. Dziękujemy, za to, że byłaś obecna, że przeżywałaś razem z Nim, mękę krzyżową i Jego śmierć na krzyżu. Dziękujemy za Twe Serce, podobne do Serca Syna Twojego, najlepsze jakie może mieć matka do Syna i do wszystkich ziemskich dzieci, wszystkich ludzi. Dziękujemy za Twe Serce, pełne mądrości, pełne miłości, pełne dobroci, do którego zawsze możemy się zwrócić, aby wypraszać miłosierdzia, za twoim wstawiennictwem u Syna Twojego. Matko Boga i Matko nasza, prosimy Cię, o podobną opiekę, jak nad Synem Swoim, opiekuj się nami i czuwaj nad nami. Wspomagaj nas w potrzebach, pocieszaj w chwilach smutnych, strzeż od niebezpieczeństw i pokus i prowadź drogą do Nieba. Amen.
 J G: 11.06.2021, 12:22
  Dziś w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, pragnę moją modlitwę, ofiarować za moich najbliższych. Panie Jezu, Ty pokazałeś, jak wielką miłością darzysz swojego Ojca i mnie, moich najbliższych i wszystkich ludzi, za których cierpiałeś okrutne męki i oddałeś swoje ziemskie życie, umierając na krzyżu. Symbolem Twojej miłości, jest Twoje przebite włócznią Serce i tryskająca z niego, Krew Przenajświętsza. Proszę Panie Jezu o takie jak Twoje Serce dla mnie dla moich najbliższych i wszystkich ludzi. Daj nam serce szlachetne, serce proste, serce szczere, abyśmy potrafili, swoim życiem, swoimi zasługami, wynagrodzić wszystkie nasze grzechy i przewinienia. Daj nam serce czyste, serce skruszone, serce pełne dobroci, abyśmy za dobroć, jaką nas obdarzasz, odpłacili również dobrocią, do naszych bliźnich. Daj nam serce miłosierne, abyśmy za Twoim przykładem, który jesteś pełen miłosierdzia, potrafili również, okazać miłosierdzie do bliźnich, dzieląc się z nimi, pomagając im, w trudnych chwilach ich życia. Daj nam serce święte, abyśmy po śmierci ziemskiej, świętymi zostali. Amen.
 J G: 10.06.2021, 13:30
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, będę prosił Cię, o Dar Łaski Miłości do Ciebie, abym Cię kochał ponad życie. Abym z miłości do Ciebie, przyjmował na swoje barki, trudy życia ziemskiego. Abym z miłością, odnosił się do bliźnich, abym z godnością i bez sprzeciwu, potrafił zawsze pierwszy podać rękę na zgodę. Abym za doznane krzywdy potrafił odpowiedzieć miłością. Panie Jezu, proszę o pomoc, w opanowaniu mojego gniewu, proszę naucz mnie spokoju, naucz cierpliwości, a oddal ode mnie wszelką złość, nerwowość, niecierpliwość, narzekania. Oddal ode mnie, wszystko to, co się Tobie nie podoba, a szczególnie to co prowadzi do grzechu, wszelkie pokusy. Gorąco błagam, niech moje serce, oczyszczone z grzechów w Sakramencie Pokuty, zostanie przyozdobione cnotami o które proszę. Amen.

 J G: 09.06.2021, 14:09
  Boże Ojcze Niebieski, który z miłości do ludzi, posłałeś na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy w dzisiejszych czasach za wiarę są prześladowani, którzy za wiarę są więzieni, którzy za wiarę cierpią. Zmiłuj się nad tymi, którzy nie wytrzymali bólu, którzy ze strachu ulegli, którzy dla ratowania życia swojego, z tego tylko powodu, odeszli od Ciebie. Przyjdź z pomocą, do tych którzy w niepewności i lęku, w wielu rejonach świata, potrzebują Twojego wsparcia. Przyjdź do nas wszystkich i dodaj nam sił, potrzebnych do zbawienia dusz naszych. Umocnij nas w wierze, uwolnij od chorób, a lekarzom, pielęgniarkom dodaj energii, w walce o zdrowie pacjentów. Wspieraj nas i nie opuszczaj, szczególnie w chwili, kiedy walczymy z pokusami prowadzącymi do grzechu. Dopomóż abyśmy wytrwali w wierze, abyśmy wytrwali w Łasce Uświęcającej, aż do naszych śmierci. Amen.
 J G: 08.06.2021, 11:48
  "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić ?" Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii, mówi nam, na przykładzie soli i światła, jak wiele dobrego może sprawić, nadać naszemu życiu, odrobina soli, czy też promyk światła. Mówiąc, jak bardzo sól może poprawić smak potraw, ma na myśli naszą wiarę. Która potrzebuje, aby nadać jej wyrazistości, aby świeciła przykładem, aby skłaniała do refleksji nad własnym życiem, nad własnym postępowaniem. Panie Jezu, prosimy o światło, które oświeci nas, które oświeci naszą drogę do Ciebie. Prosimy o sól, która zmieni, która poprawi, smak naszego życia, która doda smaku, a jednocześnie zakonserwuje i zabezpieczy przed zepsuciem, przed zejściem na drogę grzechu. Niech światło zapłonie w naszych sercach, niech rozświeci mroki naszego życia. Niech dotrze do tych, którzy Ciebie nie znają, niech oświeci im drogę, która prowadzi do zbawienia. Amen.
 J G: 06.06.2021, 17:22
  Słowa dzisiejszej modlitwy, pragnę skierować do Ducha Świętego, którego my tak mało znamy, któremu poświęcamy w modlitwie tak mało czasu. Dlatego prośmy Go, aby przychodził do nas, ze swoimi Darami. Prośmy Ducha Świętego aby uczestniczył w naszym życiu. Wzywajmy Jego pomocy, w podejmowaniu trudnych decyzji, aby obdarzał nas Swoimi Darami. Duchu Święty Boże, przyjdź do naszych dusz, przyjdź do naszych serc i umocnij nas Swoimi Darami. Niech Twe Dary oświecą nas w chwilach zwątpienia, niech umocnią słabą wiarę naszą. Prosimy, bądź przy nas, wspieraj nas i prowadź, pocieszaj w chwilach smutku, pouczaj jak mamy żyć, aby nasze życie było szczęśliwe, pogodne i radosne, nawet wtedy, kiedy dotknie nas choroba i cierpienie. Nie opuszczaj nas wtedy tylko udziel siły w pokonywaniu znoszenia naszych krzyży. Amen.
 Zofia : 04.06.2021, 14:13
 Błagam Cię Jezu jeśli jest taka wola Boża pomóż mi rozwiązać beznadziejny problem finansowy. Przebacz mi moje grzechy i wskaż drogę do prawdy bo tonę w kłamstwie.
 J G: 31.05.2021, 17:24
  Dzisiaj, Kościół obchodzi Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W ewangelii słyszymy, o tym jak Maryja, wybrała się do swojej krewnej Elżbiety, aby jej pomóc w ostatnich dniach przed rozwiązaniem. Nie zapominajmy jednak, o tym, że Maryja również była w ciąży, a podróż do niej nie była lekka, bo przez góry. Pomimo tego Maryja spieszy, by pomagać, by swoją postawą pokazać, jak bardzo ufa Bogu. A czy my w dzisiejszych czasach jesteśmy podobni do Maryi ? Czy pospieszymy aby nieść pomoc bliźniemu ? Czy okażemy miłość, czy okażemy pokorę, czy my również jak Maryja, podziękujemy Bogu, za to, że możemy komuś pomóc ? Matko Pana Jezusa i Matko moja, proszę pospiesz mi również na pomoc, przychodź do mnie, w chwilach trudnych, w chwilach smutnych, w chwilach rozpaczy i choroby. Przychodź, kiedy dotyka mnie kryzys wiary, kiedy szatan, próbuje mnie, pokusami skłonić do grzechu, jak to zrobił z naszymi pierwszymi rodzicami, Adamem i Ewą. Matko moja najlepsza, pomagaj mi, nie przez 3 miesiące jak pomagałaś Elżbiecie, ale zawsze, przez całe życie moje. Amen.
 J G: 30.05.2021, 22:44
  Dziś w Święto Trójcy Przenajświętszej w ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus mówi do uczniów słowa... " Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Pan Jezus, mówiąc te słowa, wysyła swoich uczniów, aby nauczali tego, czego ich nauczył i aby udzielali chrztu. Chrzest dla katolika, jest pierwszym z siedmiu Sakramentów Świętych, który gładzi grzech pierworodny. Przez chrzest stajemy się dziećmi Pana Boga, dziećmi Boga w Trójcy Jedynego. Boga który jest jeden ale w trzech osobach. Dziękuję Ci Panie Boże, za Chrzest Święty, za to że jesteś obecny w moim życiu. Za to że byłeś przy mnie w najważniejszych chwilach mego życia. Że nie opuszczałeś mnie, w chwilach radosnych i smutnych, w chwilach, kiedy na świat przyszły moje dzieci i w chwilach kiedy zabrałeś do wieczności moich rodziców. Dziękuję, że byłeś przy mnie obecny, w każdym momencie mojego życia, w czasie choroby i w chwilach kiedy oddalałem się od Ciebie. Dziękuję za to, że dałeś mi siłę, aby zawsze do Ciebie powrócić, aby na nowo Ci zaufać, na nowo wrócić pod Twoją opiekę. Panie Boże bądź zawsze blisko mnie, czuwaj abym nie oddalał się od Ciebie, abym złem, za zło, nie odpłacał. Abym miłował nieprzyjaciół, abym wyrządzone krzywdy darował, abym nie był leniwym, żarłokiem, pyszałkiem. Abym życiem swoim zasłużył na Niebo. Amen.
 J G: 29.05.2021, 16:17
  Panie Jezu, za wszystko co robisz dla mnie, co mnie spotyka w życiu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za wszystko, a najbardziej, za dar wiary, dzięki której, mogę rozróżnić, zło od dobra. Panie Ty widzisz, jak wiele popełniam błędów, jak wiele jeszcze nie rozumiem, jak często marnuję lub nie dostrzegam, drogi jaką mam wybrać. Dzisiaj, zwracam się do Ciebie, w ufnej prośbie, by błagać o pomoc. Udziel mi łaski, rozpoznawania właściwej drogi mojego życia. Drogi na której, roztropnie, z odwagą i pokorą, potrafię strzec swoją duszę i ciało. Drogi na której z uległością, przyjmę wszystko, czym mnie obdarzysz, bo Ty wiesz, co dla mnie będzie najlepsze. W pokorze proszę, abyś mi w tym dopomógł. Abyś mnie w tym wspierał, abyś czuwał nade mną i dopomógł, abym nie zbłądził w drodze do nieba. Amen.
 J G: 28.05.2021, 16:47
  Pan Jezus, podczas ostatniej wieczerzy, ustanowił eucharystię, która ma największą wartość, dla człowieka, przed Bogiem. Przez przemianę chleba i wina, w Ciało i Krew Pana Jezusa, otrzymujemy najcenniejszy dar, jaki możemy otrzymać. Ale, aby jeszcze bardziej, uczestniczyć w eucharystii, adorujmy Najświętszy Sakrament, wychwalając Pana Boga słowami... O mój Jezu w Hostii skryty, na kolanach wielbię Cię, w postać chleba Tyś spowity, Bóstwo Twoje kryje się. Ty co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz, tu przed Twoim Majestatem, aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask, o dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej chłód, Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Jezu Tyś jest Zbawicielem, ustrzeż mnie od zgubnych dróg, Bądź mi siłą i weselem, boś w tej Hostii żywy Bóg. Dla miłości Matki Twojej, racz wysłuchać prośbę mą, bądź miłością duszy mojej, nie gardź moją cichą łzą.
 J G: 27.05.2021, 11:06
  " Kto was słucha, Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał". W tych słowach Pana Jezusa, widzimy bardzo ważne, dla każdego z nas, ludzi wierzących, pouczenie. Tak często, w dzisiejszych czasach, słyszymy komentarze, które odnoszą się do kazań, które głoszą księża, podczas eucharystii. Pan Jezus, mówiąc te słowa, wyjaśnia że, jeżeli gardzimy kimś, kto głosi słowo Boże, gardzimy samym Bogiem. Jeżeli ktoś, nie ma szacunku, do osoby, która w dzisiejszych czasach, głosi słowo Boże, nie mamy szacunku do samego Boga. Nie można kochać Boga, mając jednocześnie, lekceważący stosunek do bliźniego. Nie można kochać Boga, nienawidząc bliźniego, który głosi naukę Pana Jezusa. Nie można lekceważyć żadnego człowieka, od małego dziecka, do samego ojca świętego, który głosi słowo Boże, bo zarówno jeden, jak i drugi, jest wysłańcem, jest uczniem Pana Jezusa. Miejmy taki sam stosunek, zarówno do słów dziecka, jak i do słów ojca świętego, jeżeli one są słowami Pana Jezusa. Jeżeli one płyną z miłością, z ust człowieka, który głosi słowo Boże, bo przez jego usta, z miłością płyną słowa Pana Jezusa. Amen.
 J G: 26.05.2021, 10:49
  Dziś w Dzień Matki który obchodzimy, nie możemy zapomnieć, o naszej najlepszej matce, o Matce Boskiej. Kochamy Cię Matko Boska, matko wszystkich ludzi i dziękujemy Ci za opiekę, za to że jesteś zawsze przy nas, że wspierasz nas w drodze do nieba. Dziękujemy za to, że orędujesz za nami do nieba. Prosimy Cię bądź nam zawsze matką. Pod Twoją macierzyńską opiekę, oddajemy się i powierzamy. Pomagaj nam pokonywać trudy życia ziemskiego. Pomagaj nam, bo jesteśmy słabi, bo nasze życie, jest narażone na szereg niebezpieczeństw, ze strony szatana i złych duchów. Pomóż nam, pokonywać wszelkie pokusy, pomóż walczyć z naszymi złymi skłonnościami, które prowadzą do grzechu. Pomóż man przezwyciężać nasze złe skłonności i wady. Naucz nas pokory, naucz z ufnością i wdzięcznością przyjmować to, co nam życie przynosi. Ucz nas odpowiedzialności za Kościół w Polsce, odpowiedzialności za losy naszej ojczyzny, Polski. Spraw przez swe wstawiennictwo u Boga, aby w naszym życiu Bóg zawsze zwyciężał. Amen.
 J G: 25.05.2021, 11:27
  "Powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie." Te słowa setnika, zapisane w ewangelii świętego Mateusza, uświadamiają mnie, jak słaba jest jeszcze nasza wiara. Bo setnik, będąc poganinem, dowódcą odpowiedzialnym za oddział stu legionistów, bardziej zaufał Panu Jezusowi, niż niejeden z nas, ludzi wierzących, podających się za chrześcijan. Setnik wierzył, że Pan Jezus uzdrowi sługę, a czy Ty wierzysz, że On może uzdrowić Ciebie ? Czy nie zawstydza mnie i każdego który to czyta tak wielka wiara setnika ? Panie Jezu proszę, o taką wiarę, jak miał setnik. On wierzył, w skuteczną pomoc Pana Jezusa, że uzdrowi jego sługę. Spraw, abym i ja uwierzył, że uzdrowisz mnie z grzechów które popełniłem. Że moja dusza, zostanie uzdrowiona, że zostanie oczyszczona z brudów, jakie po sobie zostawiają grzechy nasze. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej