Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 17.07.2021, 09:52
  "Jezu ufam Tobie". To tylko trzy słowa a jak wiele one oznaczają. Bo w tych słowach, zawarta jest cała nasza wiara, cała nasza ufność, że wierząc i postępując zgodnie z przykazaniami Bożymi, otrzymamy nagrodę nieba. Panie Jezu spraw, abym całkowicie Ci zaufał. Spraw, abym całkowicie zaufał w Twoje miłosierdzie i w Twoją miłość, do mnie i do wszystkich ludzi. Spraw, abym całkowicie zaufał Twoim słowom, zawartym w ewangelii, abym zaufał najlepszemu Ojcu, który stworzył niebo i ziemię. Abym zaufał Duchowi Świętemu, abym zaufał Twojej Matce Najświętszej, którą nam dałeś, za Matkę nas wszystkich. Panie Jezu, spraw abym zaufał Twemu opiekunowi, świętemu Józefowi, memu patronowi, który się Tobą opiekował. Spraw, abym zaufał Aniołowi Stróżowi i wszystkim świętym, którzy się nami opiekują i wstawiają za nami. Jezu ufam Tobie.
 J G: 15.07.2021, 17:25
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak rzadko dziś słyszymy, jak rzadko dziś pozdrawiamy, tym chrześcijańskim pozdrowieniem. A przecież jest ono takie piękne, bo pozdrawiając inną osobę, pozdrawiamy Boga, w osobie Jezusa Chrystusa. Na dodatek, kto pozdrawia i ten kto odpowiada "Na wieki wieków. Amen", otrzymują po 50 dni odpustu. Zachęcam do pozdrawiania tym przepięknym pozdrowieniem. Zachęcam do wypowiadania jak najczęściej, tzw aktów strzelistych do Pana Boga, bo za każdy wypowiedziany, za każdy nawet pomyślany otrzymujemy odpust cząstkowy. Zapraszam i zachęcam, a oto niektóre z nich... Jezu, ufam Tobie, Bogu niech będą dzięki, Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, Pan mój i Bóg mój, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Panie pomnóż naszą wiarę, nadzieję i miłość, Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze, według serca Twego, Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami, Panie ratuj, Jezu kocham Ciebie ....
 J G: 14.07.2021, 11:43
  Boże najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, dałeś moich rodziców, którzy mnie wychowali i wskazali drogę do Ciebie, abym stał się dzieckiem Twoim. Ale nie zawsze w moim życiu słuchałem Cię, nie zawsze potrafiłem odpowiedzieć miłością, na miłość Twoją. Nie zawsze, potrafiłem oprzeć się pokusom szatana, nie zawsze postępowałem tak, jak Ty byś chciał. Mam teraz przed oczami, swoje grzechy, swoje przewinienia, które oddaliły mnie od Ciebie, które stoją przeszkodą, na drodze nieba. Panie Jezu, proszę przebacz mi wszystkie moje grzechy, daruj mi moje postępowanie, w stosunku do Ciebie i do bliźnich moich. Tylko Ty możesz mnie uwolnić, możesz oczyścić mnie z grzechów, uwolnić od zła i przywrócić mi nadzieję. Panie Boże, pragnę pojednać się, pragnę już więcej nie grzeszyć. Pomóż mi, aby mój żal za grzechy był szczery, aby był doskonały, aby moje postanowienie poprawy, przezwyciężało wszelkie pokusy na mojej drodze. Pomóż mi wytrwać, w czystości duszy mojej, pomóż naprawić zło które wyrządziłem. Amen.
 J G: 12.07.2021, 19:03
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie, pragnę prosić Cię o Łaskę Miłości, o Łaskę Miłosierdzia, abym podobnie jak Ty, potrafił okazać ją Tobie i bliźniemu. Ty potrafiłeś okazywać ją tak często, kiedy przebywałeś na ziemi. Nawet płakałeś, ale łzy Twego płaczu, nie płynęły z bólu, to łzy które wypływały z oczu Twoich, wskutek Twojej miłości, do mnie i do wszystkich ludzi. Panie Jezu Ty płaczesz, kiedy zdradza Cię Twój uczeń, płaczesz i wylewasz krwawe łzy, podczas modlitwy w Ogrójcu, kiedy zgadzasz się z wolą Ojca w Niebie i bierzesz na siebie wszystkie grzechy nasze. Płaczesz, kiedy popełniamy grzechy, kiedy odwracamy się od Ciebie, kiedy gardzimy Twoją miłością. Ale płacz Twój, to płacz nieograniczonej miłości do ludzi, to płacz miłosierdzia, za popełnione grzechy nasze. Panie Jezu, proszę o łaskę okazywania miłości, nie tylko dla kogoś dobrego, kogo lubimy, ale dla kogoś, kto wyrządził nam krzywdę, kto jest naszym wrogiem, kogo nie lubimy. Naucz nas Panie Jezu, kochać ludzi złych, ludzi którzy źle czynią i naucz jak mamy z nimi postępować, bo nie możemy pochwalać ich złych czynów, nie mamy prawa potępiać drugiego człowieka.
 J G: 05.07.2021, 16:26
  Duchu Święty Boże, racz udzielić mi Darów Swoich, które pomogą mi, kochać Pana Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Niech Twe Dary, pomogą mi pogłębić moją wiarę, abym nigdy nie zwątpił, nigdy nie oddalił się z drogi, prowadzącej do nieba. Niech na tej drodze, drodze życia ziemskiego, potrafię zawsze wybaczać winy, z cierpliwością znosić krzyż życia ziemskiego, z cierpliwością, pokorą i z chęcią, służyć pomocą, bliźnim swoim. Niech Twe Dary, pomogą mi walczyć, ze złymi skłonnościami, z pokusami, abym duszy swojej, nie splamił złymi uczynkami, złym słowem i myślą. Pomóż mi Duchu Święty wytrwać i zachować duszę czystą aż do śmierci. Amen.
 J G: 04.07.2021, 15:31
  Miłosierny Ojcze, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Cię prosić, za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Przypatrz się ich cierpieniom i usłysz ich prośby, które do Ciebie zanoszą. Bądź dla nich miłosierny i pomimo tego, że kara za ich grzechy popełnione jest słuszna, ulituj się nad nimi. Wspomnij Ojcze Niebieski, na męki Syna Twojego, które za nie wycierpiał. Wspomnij na Jego Krew Przenajświętszą którą za nie wylał. Wspomnij na Jego męczeńską śmierć na krzyżu, którą dla nich ofiarował. Niech Jego męka, niech Jego Krew Przenajświętsza, niech Jego całe życie, Jego wszystkie zasługi, które podjął i śmierć na krzyżu, otworzą bramy nieba. Amen.
 J G: 03.07.2021, 18:12
  Boże Ojcze Miłosierny, który z miłości do ludzi, objawiłeś Swoją miłość, o osobie Swego Syna Jezusa Chrystusa, oraz w Duchu Świętym, Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się, ulituj się nad nami i okaż nam miłosierdzie Swoje. Ulecz naszą słabość, dodaj sił do walki ze złem, do walki z pokusami, które prowadzą do grzechu. Pochyl się nad nami, grzesznikami, bo tylko w Tobie jest źródło naszej nadziei, na życie wieczne. Tobie zawierzamy dziś losy Polski, losy całego świata i każdego z nas. Aby naprawić, aby chociaż w części przeprosić i wynagrodzić, za nasze grzechy i przewinienia, przyjmij Ojcze Krew Syna Swojego Jezusa Chrystusa, dla zmycia grzechów naszych. Amen.
 J G: 30.06.2021, 12:23
  Boże Ojcze Niebieski, który dla ratowania ludzi, przed śmiercią wieczną, po grzechu pierworodnym pierwszych naszych rodziców, zesłałeś Syna Swojego, zmiłuj się nad nami. Spraw, abyśmy w życiu doczesnym na ziemi, potrafili docenić, to wszystko, co dla nas uczynił, Syn Twój Jezus Chrystus. Niech Jego życie, Jego nauka i Jego śmierć na Krzyżu będzie dla nas drogowskazem. Niech Krzyż, na którym poniósł śmierć męczeńską, za nasze grzechy, towarzyszy nam i zaprowadzi nas, do życia wiecznego w niebie. Ojcze Niebieski, Ojcze Sprawiedliwy i Najmiłosierniejszy, spraw, aby ci którzy Ciebie jeszcze nie znają, oraz ci którzy odwrócili się od Ciebie, odnaleźli drogę do owczarni Twojej. Spraw aby wszystkie narody, wszyscy ludzie na ziemi, usłyszeli Twój głos i aby powrócili do wiary ojców naszych. Otwórz oczy, tych którzy patrzą, a nie widzą, którzy słuchają, a nie słyszą, otwórz serca najbardziej zatwardziałe, aby do nich dotarło światło Twojej nauki, aby uwierzyli w miłość Twoją. Amen.
 Darek J: 26.06.2021, 11:28
 Kocham Cię Miłości Miłosierna, który jedynie z miłości Stworzyłeś nas wszystkich i wszystko. Za wszystkie grzechy świadome i nieświadome przepraszam Cię z całych moich ludzkich sił. Powierzam się Tobie i tylko Tobie ufam i wierzę.

 J G: 24.06.2021, 22:15
  Matko Boska, Pan Jezus, syn Twój, umierając na krzyżu, dał nam Ciebie, za Matkę nas wszystkich, Matkę wszystkich ludzi, wszystkich grzeszników. Błagamy, ulituj się nad nami i proś i ubłagaj, Syna Swego o miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebujemy. Gorąco wierzymy, że jako nasza Matka, nie odmówisz nam Swej pomocy. Dlatego, racz wysłuchać naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Ulituj się nad nami wszystkimi, nad naszymi rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. Ulituj się i przyjdź z pomocą, dla naszych zmarłych, ulituj się nad duszami, które cierpią męki czyśćcowe. Błagamy o pomoc Twoją, o Twoje orędownictwo, pośrednictwo, o Twoje wstawiennictwo za nami, bo do kogo jeśli nie do Matki, zwrócą się dzieci Twoje. Matko nasza, pod Twoją opiekę całkowicie się oddajemy, ufając i mając nadzieję, że otrzymamy łaski, najbardziej nam potrzebne. Amen.
 J G: 21.06.2021, 13:01
  " Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni " W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus przestrzega nas, przed osądzaniem bliźnich. Bardzo dobrze wie, bo sam będąc człowiekiem, wie jaka jest skłonność ludzi, do osądzania innych. Wie, jak często, potrafimy lekkomyślnymi sądami, sprawić ból drugiej osobie. Jak często źle oceniamy innych, nie widząc własnego, godnego potępienia, postępowania. Panie Jezu, bardzo proszę, naucz mnie tak postępować, abym właściwie potrafił osądzać, abym potrafił również widzieć, to co jest złego w moim postępowaniu, u mnie a nie tylko u innych. Panie Jezu, gorąco proszę, o umiejętność oceny własnego życia, o dostrzeganie również własnych błędów, bo nikt z nas nie jest bez winy, wszyscy popełniamy błędy, z których trzeba będzie się rozliczyć. Proszę, uwolnij nas od złych osądów, niech nasz osąd będzie zgodny z Twoim. Amen.
 J G: 17.06.2021, 16:36
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii uczysz nas, jak mamy się modlić, uczysz nas najważniejszej modlitwy "Ojcze Nasz". Ucząc nas, uświadamiasz nam, jak powinna przebiegać modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem. Że modlitwa, nie powinna polegać tylko na prośbach, ale na rozmowie pełnej miłości, między Bogiem a człowiekiem, że nie może wyglądać, jak modlitwa pogan, którzy byli gadatliwi i modlili się na pokaz. Mówi, że do Boga, powinniśmy się zwracać z dziecięcą ufnością, że Bóg jest naszym Ojcem, który zna nasze potrzeby i wie najlepiej, czego nam potrzeba, zanim Go jeszcze o to poprosimy. Uczy nas, jak mamy się modlić, jak mamy przebaczać sobie, jak żyć, aby podobać się Bogu. Przypomina, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, że nie należy zbytnio troszczyć się o życie doczesne, że najważniejsze jest życie, które nas czeka po śmierci, życie wieczne. Panie Jezu, proszę spraw, aby moja modlitwa, podobała się Bogu, abym potrafił Bogu, powierzyć swoje smutki i radości, abym potrafił okazać Mu moją miłość do Niego. Spraw, abym z radością oczekiwał na każde spotkanie z nim, abym wiary i nadziei, nie utracił nawet na chwilę. Amen.
 J G: 16.06.2021, 13:43
  " Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa ". Tymi słowami, w dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus zachęca nas, do dzielenia się z drugim człowiekiem. Na przykładzie jałmużny, pokazuje jak należy postępować. Mówi, że nie należy się tym afiszować, nie należy czynić tego publicznie, tylko w ukryciu. Zwraca również uwagę, aby czyn naszej dobroczynności, pochodził z głębi serca, a motywem postępowania, była tylko i wyłącznie, miłość do Boga i bliźniego. Pan Jezus, dzisiejszą ewangelią, jeszcze bardziej nam uświadamia, jak ważnymi, w życie chrześcijanina, jest jałmużna, modlitwa czy też post. Uświadamia nam że modlić, dawać jałmużnę, czy też pościć, możemy w inny sposób, aby nie popełniać grzechu pychy. Róbmy tak, jak nam nakazuje Pan Jezus, dzielmy się, módlmy się i pośćmy, bo Bóg wszystko widzi, a nagrodę otrzymamy w Niebie. Amen.
 J G: 14.06.2021, 10:49
  W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus mówi do każdego z nas, aby postępować inaczej, aby zrobić coś innego, niż nam pokazuje świat współczesny, w którym teraz żyjemy. Przekonuje nas, aby za zło, za krzywdę, jaką doznamy od bliźniego, odpowiadać miłością. Aby, jeżeli uderzy nas ktoś, w prawy policzek, nadstawić drugi policzek. Jak trudne to jest, to wiemy o tym wszyscy, bo ludzka natura podpowiada nam inaczej. Podobną dewizę głosił nasz rodak błogosławiony Jerzy Popiełuszko którego motto życiowe brzmiało " Zło dobrem Zwyciężaj". On, za głoszoną przez niego prawdę, oddał swoje życie, w męczeńskiej śmierci za wiarę. Panie Jezu prosimy, napełnij nasze serca, taką miłością, która pomoże nam, odpowiadać miłością, za doznane krzywdy. Która pomoże przebaczać, która pomoże przezwyciężać nasze słabości, która doda siły do do naśladowania Ciebie do naśladowania błogosławionego Jerzego Popiełuszkę. Amen.
 J G: 12.06.2021, 14:19
  Dziś, w uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, pragniemy Tobie Matko Syna Bożego i Matko nasza, serdecznie podziękować, za wszystko, co od Ciebie otrzymaliśmy. Dziękujemy, za to że podjęłaś się i urodziłaś Syna Jezusa Chrystusa, żeś Go wychowała, żeś martwiła się o Niego, kiedy został w świątyni Jerozolimskiej, kiedyś wspólnie z Józefem Go szukała. Dziękujemy za Twoją matczyną opiekę nad Nim, za to, że nie zostawiłaś go samego, kiedy dźwigał ciężki krzyż w drodze na Golgotę. Dziękujemy, za to, że byłaś obecna, że przeżywałaś razem z Nim, mękę krzyżową i Jego śmierć na krzyżu. Dziękujemy za Twe Serce, podobne do Serca Syna Twojego, najlepsze jakie może mieć matka do Syna i do wszystkich ziemskich dzieci, wszystkich ludzi. Dziękujemy za Twe Serce, pełne mądrości, pełne miłości, pełne dobroci, do którego zawsze możemy się zwrócić, aby wypraszać miłosierdzia, za twoim wstawiennictwem u Syna Twojego. Matko Boga i Matko nasza, prosimy Cię, o podobną opiekę, jak nad Synem Swoim, opiekuj się nami i czuwaj nad nami. Wspomagaj nas w potrzebach, pocieszaj w chwilach smutnych, strzeż od niebezpieczeństw i pokus i prowadź drogą do Nieba. Amen.
 J G: 11.06.2021, 12:22
  Dziś w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, pragnę moją modlitwę, ofiarować za moich najbliższych. Panie Jezu, Ty pokazałeś, jak wielką miłością darzysz swojego Ojca i mnie, moich najbliższych i wszystkich ludzi, za których cierpiałeś okrutne męki i oddałeś swoje ziemskie życie, umierając na krzyżu. Symbolem Twojej miłości, jest Twoje przebite włócznią Serce i tryskająca z niego, Krew Przenajświętsza. Proszę Panie Jezu o takie jak Twoje Serce dla mnie dla moich najbliższych i wszystkich ludzi. Daj nam serce szlachetne, serce proste, serce szczere, abyśmy potrafili, swoim życiem, swoimi zasługami, wynagrodzić wszystkie nasze grzechy i przewinienia. Daj nam serce czyste, serce skruszone, serce pełne dobroci, abyśmy za dobroć, jaką nas obdarzasz, odpłacili również dobrocią, do naszych bliźnich. Daj nam serce miłosierne, abyśmy za Twoim przykładem, który jesteś pełen miłosierdzia, potrafili również, okazać miłosierdzie do bliźnich, dzieląc się z nimi, pomagając im, w trudnych chwilach ich życia. Daj nam serce święte, abyśmy po śmierci ziemskiej, świętymi zostali. Amen.
 J G: 10.06.2021, 13:30
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, będę prosił Cię, o Dar Łaski Miłości do Ciebie, abym Cię kochał ponad życie. Abym z miłości do Ciebie, przyjmował na swoje barki, trudy życia ziemskiego. Abym z miłością, odnosił się do bliźnich, abym z godnością i bez sprzeciwu, potrafił zawsze pierwszy podać rękę na zgodę. Abym za doznane krzywdy potrafił odpowiedzieć miłością. Panie Jezu, proszę o pomoc, w opanowaniu mojego gniewu, proszę naucz mnie spokoju, naucz cierpliwości, a oddal ode mnie wszelką złość, nerwowość, niecierpliwość, narzekania. Oddal ode mnie, wszystko to, co się Tobie nie podoba, a szczególnie to co prowadzi do grzechu, wszelkie pokusy. Gorąco błagam, niech moje serce, oczyszczone z grzechów w Sakramencie Pokuty, zostanie przyozdobione cnotami o które proszę. Amen.
 J G: 09.06.2021, 14:09
  Boże Ojcze Niebieski, który z miłości do ludzi, posłałeś na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy w dzisiejszych czasach za wiarę są prześladowani, którzy za wiarę są więzieni, którzy za wiarę cierpią. Zmiłuj się nad tymi, którzy nie wytrzymali bólu, którzy ze strachu ulegli, którzy dla ratowania życia swojego, z tego tylko powodu, odeszli od Ciebie. Przyjdź z pomocą, do tych którzy w niepewności i lęku, w wielu rejonach świata, potrzebują Twojego wsparcia. Przyjdź do nas wszystkich i dodaj nam sił, potrzebnych do zbawienia dusz naszych. Umocnij nas w wierze, uwolnij od chorób, a lekarzom, pielęgniarkom dodaj energii, w walce o zdrowie pacjentów. Wspieraj nas i nie opuszczaj, szczególnie w chwili, kiedy walczymy z pokusami prowadzącymi do grzechu. Dopomóż abyśmy wytrwali w wierze, abyśmy wytrwali w Łasce Uświęcającej, aż do naszych śmierci. Amen.
 J G: 08.06.2021, 11:48
  "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić ?" Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii, mówi nam, na przykładzie soli i światła, jak wiele dobrego może sprawić, nadać naszemu życiu, odrobina soli, czy też promyk światła. Mówiąc, jak bardzo sól może poprawić smak potraw, ma na myśli naszą wiarę. Która potrzebuje, aby nadać jej wyrazistości, aby świeciła przykładem, aby skłaniała do refleksji nad własnym życiem, nad własnym postępowaniem. Panie Jezu, prosimy o światło, które oświeci nas, które oświeci naszą drogę do Ciebie. Prosimy o sól, która zmieni, która poprawi, smak naszego życia, która doda smaku, a jednocześnie zakonserwuje i zabezpieczy przed zepsuciem, przed zejściem na drogę grzechu. Niech światło zapłonie w naszych sercach, niech rozświeci mroki naszego życia. Niech dotrze do tych, którzy Ciebie nie znają, niech oświeci im drogę, która prowadzi do zbawienia. Amen.
 J G: 06.06.2021, 17:22
  Słowa dzisiejszej modlitwy, pragnę skierować do Ducha Świętego, którego my tak mało znamy, któremu poświęcamy w modlitwie tak mało czasu. Dlatego prośmy Go, aby przychodził do nas, ze swoimi Darami. Prośmy Ducha Świętego aby uczestniczył w naszym życiu. Wzywajmy Jego pomocy, w podejmowaniu trudnych decyzji, aby obdarzał nas Swoimi Darami. Duchu Święty Boże, przyjdź do naszych dusz, przyjdź do naszych serc i umocnij nas Swoimi Darami. Niech Twe Dary oświecą nas w chwilach zwątpienia, niech umocnią słabą wiarę naszą. Prosimy, bądź przy nas, wspieraj nas i prowadź, pocieszaj w chwilach smutku, pouczaj jak mamy żyć, aby nasze życie było szczęśliwe, pogodne i radosne, nawet wtedy, kiedy dotknie nas choroba i cierpienie. Nie opuszczaj nas wtedy tylko udziel siły w pokonywaniu znoszenia naszych krzyży. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej