Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 26.04.2020, 10:09
  Boże Ojcze Miłosierny, dzisiejszą modlitwę chciałbym ofiarować, za dusze w czyśćcu cierpiące. Te dusze żałują za popełnione grzechy, cierpią okropne męki, wylewają morze łez i błagają przebaczenia. Ojcze Niebieski, zmiłuj się nad nimi i odpuść im ich winy i zaniedbania. One pragną być blisko Ciebie . One błagają Twego Miłosierdzia, one przepraszają za zaniedbania, za wszelkie zło którego się dopuściły. Boże Miłosierny, spojrzyj łaskawie na Syna Swojego Jezusa Chrystusa, na Jego najświętsze życie na ziemi, na Jego cierpienia i śmierć na krzyżu. Niech Jego niewinna śmierć, niech Jego męka i rany, niech Jego Przenajświętsza Krew przelana na krzyżu, przebłaga Cię Ojcze i zlitujesz się nad nimi. Niech od tej chwili przejdą do nieba, aby mogli Cię wielbić, chwalić i błogosławić, wraz ze wszystkimi świętymi. Amen.
 J G: 25.04.2020, 13:48
  Panie Jezu, któryś na krzyżu oddał życie Swoje, za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nami. Bądź przy nas i nigdy nas nie opuszczaj. Czuwaj i nie pozwól abyśmy oddalili się od Ciebie. Zachowaj nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Oddal od nas wszelkie pokusy, które zsyła na nas zły duch. Bądź naszą nadzieją, spraw abyśmy otrzymali zbawienie. Nie zapominaj o duszach zmarłych, które potrzebują Twojego Miłosierdzia, nie zapominaj o duszach w czyśćcu cierpiących. Miej litość nad nimi. Miej litość nad tymi, którzy odwrócili się od Ciebie. Spraw, aby zrozumieli że tylko Ty, możesz doprowadzić ich do chwały nieba. Otwórz ich oczy, otwórz ich uszy, aby zobaczyli Twoje Święte Oblicze, aby usłyszeli Twój głos, wołający do nawrócenia. Panie Jezu, błagam spraw, niech przez Twoje Święte Rany, wszystkie narody świata, zostaną uzdrowione i nawrócą się na drogę prawdy prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 24.04.2020, 10:10
  Boże Ojcze Niebieski, stwórco nieba i ziemi, błagamy Cię, chroń nas przed działaniem szatana. Weź nas pod Swoją opiekę i ocal nas, przed karą piekła. Kochamy Cię Ojcze i prosimy o pomoc, obdarz nas łaskami potrzebnymi do przetrwania, w tych trudnych czasach. Obdarz pomocą, do walki z pokusami współczesnego świata, z pokusami szatana. Nie pozwól abyśmy się od Ciebie oddalili, abyśmy zaprzestali walki o niebo, w przyszłym życiu wiecznym. Ojcze Miłosierny który kochasz ludzi, który dla ratowania naszych dusz, dałeś nam Syna Swojego, aby przez śmierć na krzyżu nas zbawił, przyjdź ponownie z pomocą. Przyjdź z Łaską skruchy, do tych którzy oddalili się od Ciebie, aby powrócili na drogę wiary. Przyjdź do tych, którzy Cię nie znają, przyjdź i oświeć ich światłem prawdziwej wiary. Niech i oni poznają prawdziwą drogę prowadzącą do Ciebie. Boże Ojcze Wszechmogący, wybacz nam wszystkim, którzy chcemy uwolnienia z grzechów naszych, którzy pragniemy odkupienia. Amen.
 J G: 23.04.2020, 12:05
  Wszechmogący Boże, do Ciebie kierujemy dzisiejszą modlitwę, w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii. Do Ciebie, z pokorą wołamy, z pokorą błagamy Twojej pomocy. Przyjdź i ocal Polskę, ocal świat przed śmiertelną zarazą. W Twoje Ręce Miłosierny Ojcze, powierzamy losy Polski, losy całego świata. W Twoje Ręce, powierzamy losy każdego człowieka. Przyjdź nam z pomocą, przyjdź z Synem Swoim. Przyjdź z Duchem Świętym i Jego Darami, które odnowią naszą wiarę, które zjednoczą wszystkich, do wspólnej walki w zwalczaniu tego wirusa. Ojcze Niebieski, błogosław nam, błogosław wszystkim którzy walczą z tą chorobą. Błogosław lekarzom, pielęgniarkom, którzy bezpośrednio mają styczność z zakażonymi. Przywróć zdrowie chorym dotkniętym tą chorobą i wybaw ich od cierpień. Chroń nas przed zakażeniem, dodaj siły, dodaj cierpliwości w znoszeniu kwarantanny, w znoszeniu obostrzeń wprowadzonych przez władze. Miej litość dla zmarłych, miej miłosierdzie dla nich i przyjmij ich do Królestwa Niebieskiego. Amen.
 J G: 22.04.2020, 11:25
  Święty Józefie, mój patronie, Tobie powierzam się i oddaję pod Twoją opiekę. Bądź moim opiekunem i opiekuj się mną, podobnie jak opiekowałeś się Synem Bożym i Jego Matką. Do Ciebie zanoszę moje prośby, o wstawiennictwo do Twojego przybranego Syna, Jezusa Chrystusa. Uproś mi Łaski, aby skutecznie walczyć z pokusami ciała, z pokusami świata i szatana. Aby kochać Syna Bożego Jezusa Chrystusa i jego Matkę Maryję. Uproś, pomnożenia wiary mojej, aby stała się mocna, a jednocześnie czysta i pokorna, ufna woli Bożej. Uproś mi zamiłowania do modlitwy, do pobożności, uproś cnoty cierpliwości i bojaźni Bożej. Wyjednaj mi odpuszczenia wszystkich grzechów moich. Wspieraj mnie w dążeniu do świętości, bądź moim wybawicielem, uproś mi Łaskę szczęśliwej śmierci, Łaskę ostatecznego zbawienia. Amen.
 J G: 21.04.2020, 11:24
  O Maryjo, Matko Boga Jezusa Chrystusa i matko nasza. Ciebie Bóg Ojciec, wybrał na matkę Syna Swojego Jezusa Chrystusa. Tobie powierzył urodzenie, opiekę i wychowanie, bo Tobie zaufał. Tobie powierzył los całego świata. Wejrzyj matko miłosierna na nas, na naród Polski i zmiłuj się nad nami. Twojej pomocy potrzebujemy. Zwróć Swoje Miłosierne oczy, na dzieci Swoje i przyjdź nam z pomocą. Przyjdź z Łaską Zdrowia, do cierpiących i chorych. Przyjdź z Łaską Nadziei, do bezdomnych aby znaleźli dach nad głową. Przyjdź do bezrobotnych, aby znaleźli pracę. Przyjdź do rodzin, przyjdź do wszystkich, którzy Twej pomocy potrzebują. Wypraszaj nam liczne Łaski, czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie zagubili drogi do nieba. Czuwaj nad naszą wiarą, aby stale się pogłębiała. Otocz Swoje dzieci, Płaszczem Swojej opieki, aby nie ulegały pokusom szatana, aby nie ulegały pokusom prowadzącym do grzechu. Upraszaj Ducha Świętego, o Światło które doprowadzi Polskę i świat, do bram Królestwa Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen.
 J G: 20.04.2020, 16:00
  Boże Ojcze Niebieski, proszę o wybaczenie wszystkich moich grzechów wobec Ciebie i wobec wszystkich bliźnich, których w życiu skrzywdziłem słowem i czynem. Pomóż mi i daj siłę, do stawienia czoła wszystkim pokusom, które prowadzą do grzechu. Niech promienie Twego Miłosierdzia, sprawią że będę postępował w życiu zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą. Niech sprawią, że otworzę swoje serce na Łaski płynące od Ciebie. Uzdrów mnie Ojcze i otocz Swoim Światłem, abym nigdy więcej nie oddalił się od Ciebie. Kochany Ojcze, ufam Tobie, czczę Cię i dziękuję za to że zesłałeś Swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa, aby wybawić nas od grzechu, aby wybawić nas od śmierci wiecznej. Niech Jego męczeńska śmierć na krzyżu, ocali mnie od wiekuistych ogni piekła. Amen.
 J G: 19.04.2020, 09:00
  Jezu Ufam Tobie, tymi słowami rozpoczynam swoją modlitwę, swoje rozważania. Ufam Tobie, bo Ty błogosławisz mi w moim życiu, błogosławisz każdemu, kto się do Ciebie ucieka, kto zwraca się i prosi. Przychodzisz ze Swoim Miłosierdziem, ze Swoją Miłością aby nam dać ufność, dać nadzieję na przyszłe życie, życie po śmierci ziemskiej. Przychodzisz do nas wszystkich, a Twoje Miłosierdzie roztacza się na ludzi grzesznych, słabych, zagubionych. Wyciągasz rękę do każdego, każdemu chcesz przyjść z pomocą, każdego chcesz uratować, każdemu chcesz przebaczyć. Mówisz do świętej Faustyny, że nie ma grzechu którego nie mógłbyś odpuścić, którego nie mógłbyś przebaczyć. Twoje Miłosierdzie otwarte jest dla każdego, jest niezgłębione, niezmierzone, jest tak wielkie że nie ma granic. Panie Jezu Ty powiedziałeś, "choćby twoje grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją". Pragnę aby moje grzechy tak wybielały, pragnę usłyszeć od Ciebie "odpuszczają ci się grzechy twoje idź i nie grzesz więcej". Amen.
 J G: 18.04.2020, 13:16
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie pragnę Cię prosić, o miłosierdzie dla mnie i dla wszystkich grzeszników. Wszyscy żyjący na ziemi, jesteśmy ludźmi grzesznymi i wszyscy potrzebujemy Twego miłosierdzia. Ty Panie Jezu pełen łaskawości i miłosierdzia, nie odrzucaj mojej prośby, nie odrzucaj mojej modlitwy, za tych którym grozi wieczne potępienie. O Panie Jezu Dobroci Nieskończonej, miej litość nade mną i nad tymi którzy Twej pomocy potrzebują. Miej litość nad Polską, miej litość nad całą ludzkością, która woła w moim imieniu do Ciebie. Przyjdź nam z pomocą. Przyjdź i wzmocnij nas Swoimi Darami, wzmocnij Łaskami płynącymi z Twojego Serca Przenajświętszego. Przemień mnie, przemień życie tych którzy się zagubili, którzy pobłądzili. Nakieruj ich na dobrą drogę i broń przed dostępem mocy piekielnych, broń przed dostępem szatana. Niech wsparci Twoją pomocą, dostąpimy Morza Łask które zaprowadzą nas do nieba. Amen.

 J G: 17.04.2020, 13:17
  Panie Jezu, gdy patrzę na Twój Obraz, który kazałeś namalować świętej siostrze Faustynie, to czuję jakąś wewnętrzną radość. Czuję, że jesteś blisko mnie, że Twoja Prawa Ręka uniesiona do góry, cały czas mi z tego obrazu błogosławi. Gdy patrzę na Twe oczy, pełne łez, to mi również chce się płakać, bo wiem jak wielki ból sprawiły Ci moje grzechy. Ubrany jesteś w białe szaty, symbol czystości, niewinności. Kolor ten sprawia,że czuję jak do mnie płynie, do mego serca Twoja miłość i Twoja wiara, że stanę się lepszy, że zmienię swoje dotychczasowe życie, swoje postępowanie. Lewą ręką pokazujesz Swoje Serce, z którego cały czas płyną niewyczerpane Łaski. Z którego wypływa Woda i Krew Przenajświętsza, aby zmyć grzechy moje. A napis "JEZU UFAM TOBIE", uświadamia mnie jak bardzo Cię kocham, jak bardzo ufam Tobie. Cieszę się, że jesteś przy mnie, że dajesz mi wszystko co mi jest niezbędne do życia. Że kochasz mnie, pomimo moich grzechów, moich niedociągnięć. Amen.
 J G: 16.04.2020, 12:39
  Boże Ojcze Niebieski pełen miłosierdzia, na początku mojej modlitwy pragnę Ci podziękować, za stworzenie świata w którym obecnie żyjemy. Pragnę podziękować, za wszystkich nawet za tych, którzy narzekają na wszystko które ich dotyka. Pragnę podziękować, za tych którzy nie dostrzegają piękna, którzy nie dostrzegają dobra, które ich otacza. Pragnę Ci podziękować, za najcenniejszy dar, najcenniejszy prezent, jaki nam dałeś w postaci Syna Jezusa Chrystusa. Jak łatwo przyjmujemy dary, prezenty, łaski, a jak rzadko za nie dziękujemy. W tym miejscu przypomnę o jednej z ewangelii, mówiącej o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych przez Pana Jezusa i o podziękowaniu za uzdrowienie,tylko przez jednego z nich. Panie Boże wybacz mi, bo ja również nie zawsze potrafiłem Ci podziękować. Byłem jednym z tych dziewięciu, co za otrzymane dary przyjąłem je, bez słowa podziękowania. Ileż razy za otrzymane rozgrzeszenie, cieszyłem się że jestem w stanie Łaski Uświęcającej, ale nie zawsze Ci za nią podziękowałem. Panie mój, pragnę naprawić za swoje postępowanie, przyjmij moje podziękowania, przyjmij podziękowania za wszystkich którzy tego nie zrobili. Przyjmij podziękowanie szczególnie teraz, w okresie Wielkanocy, kiedy Twój Zmartwychwstały Syn Jezus Chrystus, przychodzi do nas aby nas pokrzepić, aby dodać nam sił. Przychodzi do nas, pomimo zamkniętych drzwi naszych domów i mieszkań, pomimo koronawirusa. Podziękujmy również Jemu, za to że nas nie zostawił, że przychodzi do chorych w szpitalach, w kwarantannie, przychodzi poprzez środki masowego przekazu, w Mszach Świętych, w których nie możemy uczestniczyć bezpośrednio, tylko duchowo. Amen.
 J G: 15.04.2020, 11:01
  Panie Jezu Miłosierny, w Tobie pokładam nadzieję, że nie opuścisz mnie, że nie zostawisz mnie samego. W Tobie pokładam nadzieję, na uzdrowienie mojej grzesznej duszy. W Tobie pokładam nadzieję, na przemienienie mojego grzesznego życia. Ty Panie Jezu, jesteś dla mnie najważniejszy. Ciebie kocham najbardziej, ale wiem że jeszcze za mało. Panie Jezu, liczę na to, że wesprzesz mnie, że umocnisz mnie w mojej wierze, że umocnisz mnie w drodze do nieba. Tobie ufam i w pokorze oczekuję, że przebaczysz mi moje grzechy, że pochylisz się nade mną i w sakramencie pokuty, podobnie jak Ty usłyszę słowa Ojca Twojego " ty jesteś mój syn umiłowany". Amen.
 J G: 14.04.2020, 11:33
  Panie Jezu Zmartwychwstały, który jesteś drogą, prawdą i życiem, spraw abyśmy wiernie trwali przy Twojej nauce. Ty pokazałeś nam, jaką drogą podążać aby osiągnąć szczęście wieczne. Pokazałeś nam, że jedyną prawdą która otworzy nam bramy nieba, jest Twoja nauka i Przykazania Boskie. Że jest jeszcze życie bardziej cenne, od tego ziemskiego, jakim jest życie po śmierci, życie wieczne. Panie Jezu Zmartwychwstały, który jesteś niewyczerpanym źródłem miłosierdzia, niewyczerpanym źródłem łaski i błogosławieństwa, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się przez darowanie nam grzechów naszych, przez darowanie nam kar, jakie mamy ponieść. Do Twojego Serca uciekamy się Panie Jezu, z prośbą o przebaczenie, o uleczenie naszych serc, zranionych licznymi grzechami. Uciekamy się i prosimy o liczne łaski, płynące od Twojego Przenajświętszego Serca. Niech one nas wzmocnią, niech przemienią, niech poprawią nasze życie, abyśmy oczyszczeni i uzdrowieni, mogli stanąć przed obliczem Najwyższego. Amen.
 J G: 13.04.2020, 10:54
  " Nie bójcie się" tak Pan Jezus mówi do kobiet w dzisiejszej ewangelii. Jak aktualne są te słowa, szczególnie teraz kiedy w Polsce i na całym świecie, rozprzestrzenia się epidemia koronawirusa. Pan Jezus, przez te słowa, dodaje nam siły, dodaje odwagi, do walki z epidemią, nie tylko koronawirusa, ale do walki z epidemią grzechów naszych. Przez te słowa utwierdza nas w przekonaniu, że cały czas jest z nami. Cały czas nas wspiera, abyśmy nie upadali na duchu, tylko pełni wiary, zwyciężyli nie tylko z chorobą ciała, ale z chorobą duszy. "Nie bójcie się mnie", tak zaczyna rozmowę Matka Boska, w Swoich objawieniach w Fatimie do pastuszków, Łucji, Franciszka i Hiacynty. Podobnie do nas mówił nasz święty Jan Paweł II "nie lękajcie się". I my dzisiaj nie lękajmy się, tylko zaufajmy Panu Jezusowi, zaufajmy Matce Boskiej i Janowi Pawłowi II, a na pewno się nie zawiedziemy. Oni na pewno nas nie opuszczą, tylko będą nas wspierać i zaprowadzą nas do nieba. Amen.
 J G: 12.04.2020, 18:23
  Dziś, w Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, padam przed Tobą Jezu, na kolana i dziękuję Ci za to, że pokonałeś szatana. Za to, że przez Zmartwychwstanie, dałeś mi nowe życie, życie w wiecznej szczęśliwości, życie w niebie. Panie Jezu, jestem Ci ogromnie wdzięczny, za to, że dla mnie wycierpiałeś tak okrutne męki, że dla mnie przelałeś Krew Swoją Przenajświętszą na krzyżu. Dziękuję za każdą kroplę Krwi Twojej, jaka wypłynęła podczas biczowanie, cierniem koronowania i z pięciu ran zadanych Tobie, podczas ukrzyżowania. Dziękuję za wodę Twoją i Krew Przenajświętszą, która wypłynęła z rany i Serca Twojego Przenajświętszego przebitego włócznią. Przepraszam Cię Jezu, bo to moje grzechy były przyczyną Twojej Męki. Przepraszam za każdą ranę jaką Ci zadano. Przepraszam za Twoją twarz oplutą, za Twoje usta octem napojone, za Twoje uszy bluźnierstwem wyszydzone. Przepraszam za każdy cios zadany podczas biczowania. Przepraszam że Cię okryto płaszczem purpury, że szydzono z Ciebie. Przepraszam za koronę cierniową, przepraszam za Krzyż który musiałeś dźwigać. Przepraszam za każdy upadek pod krzyżem i każde podniesienie się z upadku z krzyżem obciążonym ciężarem moich grzechów. Panie Jezu, jak bardzo cieszę się, że pomimo tak okrutnych mąk, jakie Ci zadano, jakie zadały grzechy moje, Zmartwychwstałeś i wołasz mnie, zapraszasz do naśladowania Ciebie. Dlatego dziś, w najważniejszym dniu, dniu Zmartwychwstania Twojego, zmiłuj się nade mną, daruj mi grzechy i przewinienia moje, abym dostąpił chwały przebywania w niebie. Amen.
 J G: 11.04.2020, 09:45
  Dziś Wielka Sobota, dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wczoraj Panie Jezu, wziąłeś moje grzechy, mój krzyż i dobrowolnie oddałeś za mnie życie. Wczoraj, cierpiałeś okrutne męki, wczoraj Cię ukrzyżowano. Panie Jezu, wybacz mi, bo to ja Cię ukrzyżowałem, bo to moje grzechy, przybiły Cię do krzyża. Dziś oczekuję Twego przyjścia w chwale, dziś pragnę, abyś ponownie zawitał do mego serca. I chociaż nie mogę Cię przyjąć, ze względu na pandemię, to przyjdź do mnie, chociaż duchowo. Pragnę Cię, abyś był blisko mnie, abyś mi towarzyszył, abyś mnie prowadził do Ojca Twego w niebie. I choć wiem, że moje życie było pełne brudu, pełne grzechów, ufam Tobie i wierzę że przygarniesz mnie, takim jakim jestem. Powierzam się Tobie całkowicie, ofiaruję Ci wszystko co mam, chociaż jest tego tak mało. Ofiaruję Ci moje serce, moje modlitwy, za mnie, za moich najbliższych i za tych których zabrałeś do wieczności. Proszę Cię Panie, w tym trudnym czasie, o oddalenie epidemii, o zdrowie dla chorych i siłę dla służb medycznych, służb porządkowych, w jej zwalczaniu. Jezu ufam Tobie i wierzę że wysłuchasz prośby mojej. Amen.
 J G: 10.04.2020, 09:45
  Dziś w Wielki Piątek, w dzień męki i śmierci krzyżowej naszego pana, Jezusa Chrystusa, klękam przed Tobą Jezu i błagam, spójrz na mnie, spójrz na nas, spójrz na Polskę i świat cały i przyjdź nam z pomocą. Panie Jezu, nie gardź moją modlitwą, modlitwą wszystkich ludzi, którzy do Ciebie wołają o pomoc, w obliczu pandemii koronawirusa. Przyjmij nasze gorące prośby zanoszone do Ciebie, zanoszone przed Twój Krzyż, na którym Ty oddałeś życie, dla naszego zbawienia. Dziś szczególnie o to prosimy i zanosimy pod Twój Krzyż, wszystko to co było złe w naszym życiu. Błagamy o miłosierdzie, o przebaczenie naszych grzechów, błagamy, spojrzyj litościwie na nas z wysokości krzyża, nie odwracaj się od nas. Niech Twoja śmierć na krzyżu, nie będzie dla nas stracona, niech uratuje nas. Niech oddali od nas ten śmiertelny wirus, aby można było żyć normalnie. Aby można było uczestniczyć na żywo, w nabożeństwach, aby można było chodzić do kościoła. Panie Jezu dodaj nam siły, do dźwigania naszych krzyży, niech wybieramy krzyż, będzie obciążony ciężarem grzechów naszych, bo ten tylko, doprowadzi nas do Nieba i odkupi nas z grzechów naszych. Amen.
 J G: 09.04.2020, 15:25
  Panie Jezu, dziś w uroczystość Wielkiego Czwartku, przypominamy sobie o ostatniej wieczerzy, którą kazałeś przygotować swoim uczniom. To dzień, w którym ustanowiłeś dwa sakramenty święte, kapłaństwa i eucharystii. W pierwszym z nich, powierzasz swoim uczniom głoszenie nauki jaką im przekazałeś. Dzięki temu sakramentowi,słowo Boże jest i będzie głoszone aż do końca świata. Drugi natomiast, to Msza Święta, w której Ty Jezu, chleb i wino przemieniasz w Ciało i Krew Swoją i karmisz nas abyśmy mieli życie wieczne. Ty odszedłeś do Ojca w niebie, ale zawsze jesteś z nami. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za sakramenty, dziękujemy za pokarm, który spożywamy, dziękujemy że pod postacią chleba i wina, pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Ty Panie Jezu, wołasz do nas że jesteś "chlebem żywym który zstąpił z nieba" że "kto spożywa Ciało moje i pije moją Krew ma życie wieczne". Panie Jezu, pragniemy tego chleba, pragniemy tego wina, bo jesteśmy głodni, jesteśmy spragnieni. Pragniemy abyś w naszych sercach przebywał stale. I chociaż teraz jesteś dla nas niewidoczny, bo pod postacią chleba, to po śmierci będziemy Cię mogli oglądać, mogli Cię wielbić i żyć z Tobą w niebie. Amen.
 J G: 08.04.2020, 20:22
  Panie Jezu dziękuję za opiekę i obecność w naszym życiu, dziękuję za to że jesteś w naszych radościach i cierpieniach. Dziękuję, że pomagasz nam w obliczu tragedii, jaką jest epidemia koronawirusa. Dziękuję, za pomoc w znoszeniu samotności, dziękuję że zawsze, w każdej chwili, możemy się do Ciebie zwrócić, Tobie powierzyć swoje sprawy, potrzeby, do Ciebie kierować swoje modlitwy. Panie Jezu, zostań z nami, nie opuszczaj nas, jesteś nam potrzebny. Szczególnie teraz, kiedy nie możemy uczestniczyć fizycznie, w obchodzeniu nabożeństw Wielkiego Tygodnia i najważniejszego święta, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Panie Jezu, ty powiedziałeś "przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię". Panie pokrzep nas, dodaj nam odwagi, abyśmy odzyskali siły, abyśmy zaufali Tobie, abyśmy Tobie zawierzyli swoje życie. Amen.
 J G: 07.04.2020, 11:20
  Obciążeni licznymi grzechami, pełni win, stajemy przed Tobą Jezu i z pokorą błagamy o odpuszczenie popełnionych grzechów naszych. Zmiłuj się nad nami i wysłuchaj modlitwy naszej. Wiemy jak bardzo Cię obraziliśmy, jak wielką sprawiliśmy Ci przykrość. Ale przecież Ty kochasz wszystkich ludzi, kochasz nawet tych, którzy Ciebie ranią i nie przestrzegają Przykazań Boskich. Ty kochasz nas tak bardzo, że dla ratowania nas, przyjąłeś za Siebie wszystkie grzechy nasze. Przyjąłeś na Siebie wszystkie cierpienia, jakie mieliśmy ponieść. Błagamy Cię Jezu, o wybaczenie, o uwolnienie nas od grzechów, o uwolnienie od kar jakie mamy za nie ponieść. Błagamy o przebaczenie za grzechy już popełnione i za wszystkie przyszłe. Kochany Jezu, dopomóż Twoim biednym dzieciom, dopomóż Darami, aby nie były głuche, na głos wołający do nawrócenia. Aby nie były ślepe i zawsze widziały drogę, prowadzącą w Twoje opiekuńcze, święte ramiona. Przygarnij nas wszystkich i prowadź do życia wiecznego w niebie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] (19) [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej