Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 02.05.2020, 10:01
  O Maryjo Matko Pana Jezusa i wszystkich ludzi, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Dziś w Dniu w którym naród Polski, czci Cię jako Królową Polski, pragnę powierzyć się Tobie, oddać się pod Twoją opiekę. Tyś tak wiele wycierpiała, gdy stojąc pod krzyżem, widziałaś Syna Swojego przybitego do krzyża. Gdy widziałaś Jego Ciało pokryte ranami. Gdy widziałaś Krew Syna Swojego, spływającą spod cierniowej korony, z ran na rękach i nogach. Gdy widziałaś Krew tryskającą z Serca przebitego włócznią. Będąc przy śmierci Syna Swojego cierpiałaś na równi z Nim. Ale Syn Twój nawet na krzyżu nie opuszcza Cię. Powierza Cię pod opiekę świętego Jana. Ciebie daje nam za Matkę za Matkę wszystkich ludzi. Przez Twe cierpienia, które zniosłaś bez słowa skargi, uproś mi Łaski u Syna Swojego. Nie odstępuj mnie, nie opuszczaj kiedy potrzebuję Twojej pomocy. Bądź moją ucieczką w moich troskach, w moich strapieniach. Przychodź zawsze z pomocą, w chwilach kiedy moja dusza jej potrzebuje. Kiedy nie wiem jak mam postąpić, jaką podjąć decyzję. Bądź zawsze przy mnie. Bądź moją pośredniczką, u Syna Swojego i wyjednaj mi odpuszczenie wszystkich grzechów moich. Amen.
 J G: 01.05.2020, 10:22
  "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za owce swoje". Kiedy słyszymy Twe słowa Panie Jezu, nie zawsze rozumiemy znaczenia tych słów. Twoi uczniowie też ich nie zrozumieli, w chwili kiedy im te słowa powiedziałeś. Dopiero po Twojej męczeńskiej śmierci na krzyżu, po Twoim Zmartwychwstaniu, rozumiemy ich sens. Ty Panie Jezu, dla każdej owieczki, dla każdego człowieka, zstępujesz z nieba na ziemię, aby ją odnaleźć, aby ją odszukać i pokazać drogę, aby zagonić ją do szczęśliwego stada. Nie patrzysz na trudy, nie patrzysz na krwawy pot, nie patrzysz na cierpienia męki krzyżowej i śmierć na krzyżu. Ty cały czas nie bacząc na nic, chcesz ją obronić od śmierci wiecznej. A kiedy już ją odnajdujesz, to nie złościsz się na nią, tylko bierzesz ją na ramiona, przytulasz do serca swojego i cieszysz się że wróciła, że nie zagubiła drogi do nieba. Panie Jezu Dobry Pasterzu, pragnę abyś mnie również odnalazł, abyś wziął na ramiona i przytulił do serca swego. Pragnę, abyś przebaczył liczne grzechy moje. Abyś przemienił pychę moją, w pokorę, abyś przemienił złość moją, w miłość do Ciebie i do bliźnich moich. Panie Jezu spraw, abym nigdy więcej nie oddalił się od stada, abym nigdy więcej nie oddalił się od Ciebie. Amen.
 J G: 30.04.2020, 10:45
  Ojcze Niebieski, Ojcze wszystkich ludzi na ziemi, który jesteś w niebie, spojrzyj na ziemię, spojrzyj na nas na dzieci Twoje. Zobacz i usłysz głos modlących się do Ciebie, głos wielbiących Imię Twoje, głos posłusznych woli Twojej. Zgadzamy się z wolą Twoją, zgadzamy się ze wszystkim co nam przeznaczyłeś w życiu ziemskim i to co nam przeznaczyłeś w życiu po śmierci. Kochany Ojcze, w życiu na ziemi potrzebny jest pokarm, dlatego błogosław nam. Błogosław wszystkim, którzy pracują aby tego owocu pracy rąk ludzkich, nikomu nie zabrakło. Błogosław chleb, który jest niezbędny do życia, który zaspokoi potrzeby ludzi, który zaspokoi potrzeby ciała. Ale ten chleb nie zaspokoi głodu duszy ludzkich, dlatego prosimy i inny chleb. Daj nam Chleba Anielskiego, chleba przemienionego w eucharystii w Ciało Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Daj nam Chleba Życia wiecznego. Boże pełen miłosierdzia, błagamy Cię, miej litość nad nami i przebacz nam grzechy nasze. Osłaniaj nas od wszelkich nieszczęść, które nam grożą. Osłaniaj przed działaniem złego ducha, przed działaniem złych ludzi, osłaniaj przed popełnieniem każdego grzechu. Kochamy Cię Ojcze i dla Twej miłości, odpuszczamy wszystkim którzy nas skrzywdzili, którzy wyrządzili nam, jakąkolwiek krzywdę. Czuwaj nad nami i przychodź nam na ratunek, gdy Twej pomocy będziemy potrzebować. Amen.
 J G: 29.04.2020, 09:29
  Wszechmogący i Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za wszystko czego dokonałeś, aby istniało życie na ziemi. Dziękuję za świat, w którym żyjemy, ale najbardziej za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego mi dałeś, aby przez życie na ziemi, przez Jego naukę i śmierć na krzyżu, otworzył mi bramy nieba. Ty Boże Najwyższy, mój Ojcze Niebieski cały czas jesteś ze mną. Cały czas czuwasz i dajesz mi wsparcie, w postaci Darów Ducha Świętego. To one wspierają mnie. To one dodają mi siły, dodają wiary, że staram się naśladować Twojego Syna, że staram się upodabniać do Niego. Kocham Cię Ojcze i Wielbię Cię, ufam Tobie i Twojemu Nieskończonemu Miłosierdziu. Wierzę że dzięki Twojemu Miłosierdziu, dzięki Twojej Dobroci, uleczysz moje grzeszne rany. Kochany Ojcze jestem grzesznikiem, który chce naprawić zło, które popełnił w życiu ziemskim. Który chce naprawić krzywdy, które popełnił względem Ciebie i moich bliźnich. Boże Najwyższy, ześlij Łaski, ześlij Dary Ducha Świętego, które oświecą mój rozum, które sprawią że na nowo będę dzieckiem Twoim. Które sprawią, że pojednany w Sakramencie Pokuty, otrzymam przebaczenie grzechów moich. Amen.
 J G: 28.04.2020, 09:24
  Panie Jezu, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Do Ciebie, do Twojego Serca Przenajświętszego i do Twojej Krwi, wylanej za nas na krzyżu. Ty pokazałeś jak wielką miłością obdarzyłeś ludzi, jak wiele wycierpiałeś aby odkupić grzechy nasze, przed śmiercią wieczną. Ty odchodząc do Ojca Swojego w niebie, nie zostawiłeś nas samych. Przychodzisz do nas podczas każdej mszy świętej i przemieniasz chleb, w Ciało Swoje i wino, w Krew Swoją. To Pokarm Życia i Napój Zbawienia dla oczyszczenia naszych dusz. To Drogocenny Balsam, który leczy zranione dusze nasze. Dziękuję Ci, za tak Drogocenny Dar, dziękuję i jednocześnie przepraszam za swoje grzechy. Przepraszam że nie potrafiłem docenić Twojego poświęcenia dla mnie. Przepraszam za siebie, przepraszam za wszystkich którzy sprawili Ci ból. Przepraszam i proszę o wybaczenie, proszę o odpuszczenie grzechów moich, proszę o wybaczenie grzechów wszystkich ludzi. Proszę o wybawienie mnie, o wybawienie nas od grzechów śmiertelnych. Proszę o Łaskę trwałej poprawy i zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad nami. Amen.
 J G: 27.04.2020, 11:03
  Panie Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, do Ciebie uciekam się w dzisiejszej modlitwie. Tobie powierzam moje życie, Tobie oddaję wszystkie moje problemy, wszystkie moje troski. W Tobie pokładam moją nadzieję, że dalsze moje życie, będzie lepsze, że będzie bardziej doskonałe, pełne chwały Twojej. Ojcze nasz, pełen Twojego Niezmierzonego Miłosierdzia, proszę, udziel mi Łask Twoich. Obdarz mnie Łaską Miłości, abym Cię jeszcze bardziej kochał, aby moje serce było otwarte zawsze, na przyjście Twoje pod postacią Ciała, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech Ogień Twojej Gorącej Miłości, rozpali we mnie wiarę żywą, wiarę gorącą, niech da radość, abym Ci służył z weselem, abym Cię miłował najgoręcej jak tylko potrafię. Obdarz mnie pokorą, obdarz pogodą ducha, abym jak najlepiej, jak najwierniej Ci służąc, wypełniał Wolę Twoją. Uzdrów moją duszę, splamioną brudem grzechów moich, niech zawsze będzie czysta, niech zawsze będzie otwarta, na przyjęcie Twoich Łask, płynących z nieba. Niech zawsze będzie gotowa, na przyjście Twoje w dniu tylko Tobie wiadomym, w dniu śmierci mojej. Amen.
 J G: 26.04.2020, 10:09
  Boże Ojcze Miłosierny, dzisiejszą modlitwę chciałbym ofiarować, za dusze w czyśćcu cierpiące. Te dusze żałują za popełnione grzechy, cierpią okropne męki, wylewają morze łez i błagają przebaczenia. Ojcze Niebieski, zmiłuj się nad nimi i odpuść im ich winy i zaniedbania. One pragną być blisko Ciebie . One błagają Twego Miłosierdzia, one przepraszają za zaniedbania, za wszelkie zło którego się dopuściły. Boże Miłosierny, spojrzyj łaskawie na Syna Swojego Jezusa Chrystusa, na Jego najświętsze życie na ziemi, na Jego cierpienia i śmierć na krzyżu. Niech Jego niewinna śmierć, niech Jego męka i rany, niech Jego Przenajświętsza Krew przelana na krzyżu, przebłaga Cię Ojcze i zlitujesz się nad nimi. Niech od tej chwili przejdą do nieba, aby mogli Cię wielbić, chwalić i błogosławić, wraz ze wszystkimi świętymi. Amen.
 J G: 25.04.2020, 13:48
  Panie Jezu, któryś na krzyżu oddał życie Swoje, za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nami. Bądź przy nas i nigdy nas nie opuszczaj. Czuwaj i nie pozwól abyśmy oddalili się od Ciebie. Zachowaj nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Oddal od nas wszelkie pokusy, które zsyła na nas zły duch. Bądź naszą nadzieją, spraw abyśmy otrzymali zbawienie. Nie zapominaj o duszach zmarłych, które potrzebują Twojego Miłosierdzia, nie zapominaj o duszach w czyśćcu cierpiących. Miej litość nad nimi. Miej litość nad tymi, którzy odwrócili się od Ciebie. Spraw, aby zrozumieli że tylko Ty, możesz doprowadzić ich do chwały nieba. Otwórz ich oczy, otwórz ich uszy, aby zobaczyli Twoje Święte Oblicze, aby usłyszeli Twój głos, wołający do nawrócenia. Panie Jezu, błagam spraw, niech przez Twoje Święte Rany, wszystkie narody świata, zostaną uzdrowione i nawrócą się na drogę prawdy prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 24.04.2020, 10:10
  Boże Ojcze Niebieski, stwórco nieba i ziemi, błagamy Cię, chroń nas przed działaniem szatana. Weź nas pod Swoją opiekę i ocal nas, przed karą piekła. Kochamy Cię Ojcze i prosimy o pomoc, obdarz nas łaskami potrzebnymi do przetrwania, w tych trudnych czasach. Obdarz pomocą, do walki z pokusami współczesnego świata, z pokusami szatana. Nie pozwól abyśmy się od Ciebie oddalili, abyśmy zaprzestali walki o niebo, w przyszłym życiu wiecznym. Ojcze Miłosierny który kochasz ludzi, który dla ratowania naszych dusz, dałeś nam Syna Swojego, aby przez śmierć na krzyżu nas zbawił, przyjdź ponownie z pomocą. Przyjdź z Łaską skruchy, do tych którzy oddalili się od Ciebie, aby powrócili na drogę wiary. Przyjdź do tych, którzy Cię nie znają, przyjdź i oświeć ich światłem prawdziwej wiary. Niech i oni poznają prawdziwą drogę prowadzącą do Ciebie. Boże Ojcze Wszechmogący, wybacz nam wszystkim, którzy chcemy uwolnienia z grzechów naszych, którzy pragniemy odkupienia. Amen.

 J G: 23.04.2020, 12:05
  Wszechmogący Boże, do Ciebie kierujemy dzisiejszą modlitwę, w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii. Do Ciebie, z pokorą wołamy, z pokorą błagamy Twojej pomocy. Przyjdź i ocal Polskę, ocal świat przed śmiertelną zarazą. W Twoje Ręce Miłosierny Ojcze, powierzamy losy Polski, losy całego świata. W Twoje Ręce, powierzamy losy każdego człowieka. Przyjdź nam z pomocą, przyjdź z Synem Swoim. Przyjdź z Duchem Świętym i Jego Darami, które odnowią naszą wiarę, które zjednoczą wszystkich, do wspólnej walki w zwalczaniu tego wirusa. Ojcze Niebieski, błogosław nam, błogosław wszystkim którzy walczą z tą chorobą. Błogosław lekarzom, pielęgniarkom, którzy bezpośrednio mają styczność z zakażonymi. Przywróć zdrowie chorym dotkniętym tą chorobą i wybaw ich od cierpień. Chroń nas przed zakażeniem, dodaj siły, dodaj cierpliwości w znoszeniu kwarantanny, w znoszeniu obostrzeń wprowadzonych przez władze. Miej litość dla zmarłych, miej miłosierdzie dla nich i przyjmij ich do Królestwa Niebieskiego. Amen.
 J G: 22.04.2020, 11:25
  Święty Józefie, mój patronie, Tobie powierzam się i oddaję pod Twoją opiekę. Bądź moim opiekunem i opiekuj się mną, podobnie jak opiekowałeś się Synem Bożym i Jego Matką. Do Ciebie zanoszę moje prośby, o wstawiennictwo do Twojego przybranego Syna, Jezusa Chrystusa. Uproś mi Łaski, aby skutecznie walczyć z pokusami ciała, z pokusami świata i szatana. Aby kochać Syna Bożego Jezusa Chrystusa i jego Matkę Maryję. Uproś, pomnożenia wiary mojej, aby stała się mocna, a jednocześnie czysta i pokorna, ufna woli Bożej. Uproś mi zamiłowania do modlitwy, do pobożności, uproś cnoty cierpliwości i bojaźni Bożej. Wyjednaj mi odpuszczenia wszystkich grzechów moich. Wspieraj mnie w dążeniu do świętości, bądź moim wybawicielem, uproś mi Łaskę szczęśliwej śmierci, Łaskę ostatecznego zbawienia. Amen.
 J G: 21.04.2020, 11:24
  O Maryjo, Matko Boga Jezusa Chrystusa i matko nasza. Ciebie Bóg Ojciec, wybrał na matkę Syna Swojego Jezusa Chrystusa. Tobie powierzył urodzenie, opiekę i wychowanie, bo Tobie zaufał. Tobie powierzył los całego świata. Wejrzyj matko miłosierna na nas, na naród Polski i zmiłuj się nad nami. Twojej pomocy potrzebujemy. Zwróć Swoje Miłosierne oczy, na dzieci Swoje i przyjdź nam z pomocą. Przyjdź z Łaską Zdrowia, do cierpiących i chorych. Przyjdź z Łaską Nadziei, do bezdomnych aby znaleźli dach nad głową. Przyjdź do bezrobotnych, aby znaleźli pracę. Przyjdź do rodzin, przyjdź do wszystkich, którzy Twej pomocy potrzebują. Wypraszaj nam liczne Łaski, czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie zagubili drogi do nieba. Czuwaj nad naszą wiarą, aby stale się pogłębiała. Otocz Swoje dzieci, Płaszczem Swojej opieki, aby nie ulegały pokusom szatana, aby nie ulegały pokusom prowadzącym do grzechu. Upraszaj Ducha Świętego, o Światło które doprowadzi Polskę i świat, do bram Królestwa Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen.
 J G: 20.04.2020, 16:00
  Boże Ojcze Niebieski, proszę o wybaczenie wszystkich moich grzechów wobec Ciebie i wobec wszystkich bliźnich, których w życiu skrzywdziłem słowem i czynem. Pomóż mi i daj siłę, do stawienia czoła wszystkim pokusom, które prowadzą do grzechu. Niech promienie Twego Miłosierdzia, sprawią że będę postępował w życiu zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą. Niech sprawią, że otworzę swoje serce na Łaski płynące od Ciebie. Uzdrów mnie Ojcze i otocz Swoim Światłem, abym nigdy więcej nie oddalił się od Ciebie. Kochany Ojcze, ufam Tobie, czczę Cię i dziękuję za to że zesłałeś Swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa, aby wybawić nas od grzechu, aby wybawić nas od śmierci wiecznej. Niech Jego męczeńska śmierć na krzyżu, ocali mnie od wiekuistych ogni piekła. Amen.
 J G: 19.04.2020, 09:00
  Jezu Ufam Tobie, tymi słowami rozpoczynam swoją modlitwę, swoje rozważania. Ufam Tobie, bo Ty błogosławisz mi w moim życiu, błogosławisz każdemu, kto się do Ciebie ucieka, kto zwraca się i prosi. Przychodzisz ze Swoim Miłosierdziem, ze Swoją Miłością aby nam dać ufność, dać nadzieję na przyszłe życie, życie po śmierci ziemskiej. Przychodzisz do nas wszystkich, a Twoje Miłosierdzie roztacza się na ludzi grzesznych, słabych, zagubionych. Wyciągasz rękę do każdego, każdemu chcesz przyjść z pomocą, każdego chcesz uratować, każdemu chcesz przebaczyć. Mówisz do świętej Faustyny, że nie ma grzechu którego nie mógłbyś odpuścić, którego nie mógłbyś przebaczyć. Twoje Miłosierdzie otwarte jest dla każdego, jest niezgłębione, niezmierzone, jest tak wielkie że nie ma granic. Panie Jezu Ty powiedziałeś, "choćby twoje grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją". Pragnę aby moje grzechy tak wybielały, pragnę usłyszeć od Ciebie "odpuszczają ci się grzechy twoje idź i nie grzesz więcej". Amen.
 J G: 18.04.2020, 13:16
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie pragnę Cię prosić, o miłosierdzie dla mnie i dla wszystkich grzeszników. Wszyscy żyjący na ziemi, jesteśmy ludźmi grzesznymi i wszyscy potrzebujemy Twego miłosierdzia. Ty Panie Jezu pełen łaskawości i miłosierdzia, nie odrzucaj mojej prośby, nie odrzucaj mojej modlitwy, za tych którym grozi wieczne potępienie. O Panie Jezu Dobroci Nieskończonej, miej litość nade mną i nad tymi którzy Twej pomocy potrzebują. Miej litość nad Polską, miej litość nad całą ludzkością, która woła w moim imieniu do Ciebie. Przyjdź nam z pomocą. Przyjdź i wzmocnij nas Swoimi Darami, wzmocnij Łaskami płynącymi z Twojego Serca Przenajświętszego. Przemień mnie, przemień życie tych którzy się zagubili, którzy pobłądzili. Nakieruj ich na dobrą drogę i broń przed dostępem mocy piekielnych, broń przed dostępem szatana. Niech wsparci Twoją pomocą, dostąpimy Morza Łask które zaprowadzą nas do nieba. Amen.
 J G: 17.04.2020, 13:17
  Panie Jezu, gdy patrzę na Twój Obraz, który kazałeś namalować świętej siostrze Faustynie, to czuję jakąś wewnętrzną radość. Czuję, że jesteś blisko mnie, że Twoja Prawa Ręka uniesiona do góry, cały czas mi z tego obrazu błogosławi. Gdy patrzę na Twe oczy, pełne łez, to mi również chce się płakać, bo wiem jak wielki ból sprawiły Ci moje grzechy. Ubrany jesteś w białe szaty, symbol czystości, niewinności. Kolor ten sprawia,że czuję jak do mnie płynie, do mego serca Twoja miłość i Twoja wiara, że stanę się lepszy, że zmienię swoje dotychczasowe życie, swoje postępowanie. Lewą ręką pokazujesz Swoje Serce, z którego cały czas płyną niewyczerpane Łaski. Z którego wypływa Woda i Krew Przenajświętsza, aby zmyć grzechy moje. A napis "JEZU UFAM TOBIE", uświadamia mnie jak bardzo Cię kocham, jak bardzo ufam Tobie. Cieszę się, że jesteś przy mnie, że dajesz mi wszystko co mi jest niezbędne do życia. Że kochasz mnie, pomimo moich grzechów, moich niedociągnięć. Amen.
 J G: 16.04.2020, 12:39
  Boże Ojcze Niebieski pełen miłosierdzia, na początku mojej modlitwy pragnę Ci podziękować, za stworzenie świata w którym obecnie żyjemy. Pragnę podziękować, za wszystkich nawet za tych, którzy narzekają na wszystko które ich dotyka. Pragnę podziękować, za tych którzy nie dostrzegają piękna, którzy nie dostrzegają dobra, które ich otacza. Pragnę Ci podziękować, za najcenniejszy dar, najcenniejszy prezent, jaki nam dałeś w postaci Syna Jezusa Chrystusa. Jak łatwo przyjmujemy dary, prezenty, łaski, a jak rzadko za nie dziękujemy. W tym miejscu przypomnę o jednej z ewangelii, mówiącej o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych przez Pana Jezusa i o podziękowaniu za uzdrowienie,tylko przez jednego z nich. Panie Boże wybacz mi, bo ja również nie zawsze potrafiłem Ci podziękować. Byłem jednym z tych dziewięciu, co za otrzymane dary przyjąłem je, bez słowa podziękowania. Ileż razy za otrzymane rozgrzeszenie, cieszyłem się że jestem w stanie Łaski Uświęcającej, ale nie zawsze Ci za nią podziękowałem. Panie mój, pragnę naprawić za swoje postępowanie, przyjmij moje podziękowania, przyjmij podziękowania za wszystkich którzy tego nie zrobili. Przyjmij podziękowanie szczególnie teraz, w okresie Wielkanocy, kiedy Twój Zmartwychwstały Syn Jezus Chrystus, przychodzi do nas aby nas pokrzepić, aby dodać nam sił. Przychodzi do nas, pomimo zamkniętych drzwi naszych domów i mieszkań, pomimo koronawirusa. Podziękujmy również Jemu, za to że nas nie zostawił, że przychodzi do chorych w szpitalach, w kwarantannie, przychodzi poprzez środki masowego przekazu, w Mszach Świętych, w których nie możemy uczestniczyć bezpośrednio, tylko duchowo. Amen.
 J G: 15.04.2020, 11:01
  Panie Jezu Miłosierny, w Tobie pokładam nadzieję, że nie opuścisz mnie, że nie zostawisz mnie samego. W Tobie pokładam nadzieję, na uzdrowienie mojej grzesznej duszy. W Tobie pokładam nadzieję, na przemienienie mojego grzesznego życia. Ty Panie Jezu, jesteś dla mnie najważniejszy. Ciebie kocham najbardziej, ale wiem że jeszcze za mało. Panie Jezu, liczę na to, że wesprzesz mnie, że umocnisz mnie w mojej wierze, że umocnisz mnie w drodze do nieba. Tobie ufam i w pokorze oczekuję, że przebaczysz mi moje grzechy, że pochylisz się nade mną i w sakramencie pokuty, podobnie jak Ty usłyszę słowa Ojca Twojego " ty jesteś mój syn umiłowany". Amen.
 J G: 14.04.2020, 11:33
  Panie Jezu Zmartwychwstały, który jesteś drogą, prawdą i życiem, spraw abyśmy wiernie trwali przy Twojej nauce. Ty pokazałeś nam, jaką drogą podążać aby osiągnąć szczęście wieczne. Pokazałeś nam, że jedyną prawdą która otworzy nam bramy nieba, jest Twoja nauka i Przykazania Boskie. Że jest jeszcze życie bardziej cenne, od tego ziemskiego, jakim jest życie po śmierci, życie wieczne. Panie Jezu Zmartwychwstały, który jesteś niewyczerpanym źródłem miłosierdzia, niewyczerpanym źródłem łaski i błogosławieństwa, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się przez darowanie nam grzechów naszych, przez darowanie nam kar, jakie mamy ponieść. Do Twojego Serca uciekamy się Panie Jezu, z prośbą o przebaczenie, o uleczenie naszych serc, zranionych licznymi grzechami. Uciekamy się i prosimy o liczne łaski, płynące od Twojego Przenajświętszego Serca. Niech one nas wzmocnią, niech przemienią, niech poprawią nasze życie, abyśmy oczyszczeni i uzdrowieni, mogli stanąć przed obliczem Najwyższego. Amen.
 J G: 13.04.2020, 10:54
  " Nie bójcie się" tak Pan Jezus mówi do kobiet w dzisiejszej ewangelii. Jak aktualne są te słowa, szczególnie teraz kiedy w Polsce i na całym świecie, rozprzestrzenia się epidemia koronawirusa. Pan Jezus, przez te słowa, dodaje nam siły, dodaje odwagi, do walki z epidemią, nie tylko koronawirusa, ale do walki z epidemią grzechów naszych. Przez te słowa utwierdza nas w przekonaniu, że cały czas jest z nami. Cały czas nas wspiera, abyśmy nie upadali na duchu, tylko pełni wiary, zwyciężyli nie tylko z chorobą ciała, ale z chorobą duszy. "Nie bójcie się mnie", tak zaczyna rozmowę Matka Boska, w Swoich objawieniach w Fatimie do pastuszków, Łucji, Franciszka i Hiacynty. Podobnie do nas mówił nasz święty Jan Paweł II "nie lękajcie się". I my dzisiaj nie lękajmy się, tylko zaufajmy Panu Jezusowi, zaufajmy Matce Boskiej i Janowi Pawłowi II, a na pewno się nie zawiedziemy. Oni na pewno nas nie opuszczą, tylko będą nas wspierać i zaprowadzą nas do nieba. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] (19) [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej