Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 16.11.2019, 14:32
  Ojcze Niebieski Ty mnie kochasz. Ty kochasz wszystkich ludzi. Ty pragniesz aby wszyscy pokonali wszelkie pokusy złego ducha i osiągnęli szczęście wieczne w niebie. Panie mój, nie pozwól abym kiedykolwiek odwrócił się od krzyża, na którym zginą syn Twój Jezus Chrystus. Dodaj mi sił abym szedł swą drogą, naśladując Jezusa i aby krzyż Jezusa był dla mnie drogowskazem, w drodze do nieba. Kochany Ojcze, pokornie błagam przyjdź mi z pomocą, abym ominą zastawione sidła szatana a w walce z nim wyszedł zwycięsko. Dodaj mi sił aby moja wiara zaprowadziła mnie przed Twe oblicze, i z czystym sercem, z czystą duszą przekroczył bramy nieba. Amen.
 J G: 15.11.2019, 12:48
  Panie Jezu Chryste dziękuję Ci za wszystko co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję za wszystkie łaski od Ciebie otrzymane, oraz za Twoje Serce pełne miłości, a dla nas otwarte. O Jezu najlepszy, Tyś moim królem, moim panem, przed Tobą na kolana padam i proszę mniej mnie w swojej opiece. Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości umacnia moją wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję. Niech będzie dla mnie ratunkiem, dla zbawienia mojej grzesznej duszy. Kochany Jezu Ty znasz mnie, znasz moje ludzkie słabości, udziel mi proszę łaskę, abym w życiu swoim pokonywał wszystkie pokusy prowadzące do grzechu. Kieruj szczęśliwie moim życiem abym podążając za Tobą osiągną życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 14.11.2019, 16:21
  O najsłodszy Jezu wejrzyj na mnie obciążonego grzechami, który pragnie Ci podziękować za dotychczasowe łaski, które na mnie spłynęły dzięki miłosierdziu Twojemu. Zlituj się na de mną i pociągnij mnie do swojego Najświętszego Serca, pełnego dobroci i miłości. Jest ono otwarte dla każdego grzesznika, pełne miłosierdzia, wylewające zdroje łask dla grzesznych dusz. Kochany Jezu ulecz moją grzeszną duszę i pomagaj w chwilach zwątpienia. Niech krew i woda która wytrysnęła z Najświętszego Serca Twojego, zmyje wszystkie grzechy moje. Panie Jezu pragnę za Twoim pośrednictwem Ofiarować Ojcu Twojemu, Twe Najświętsze Serce na przebłaganie za wszystko złe, co w swoim życiu zrobiłem. Niech ono uleczy rany które zadały grzechy moje. Amen.
 J G: 13.11.2019, 09:37
  Panie Jezu patrząc na Ciebie na krzyżu pragnę Ci podziękować za wszystko co dla mnie zrobiłeś. Patrzę i widzę jak bardzo ukochałeś mnie, aby za moje grzechy oddać swe życie na krzyżu. Kiedy otwieram oczy i patrzę na krzyż widzę jak wiele wycierpiałeś. Widzę Twoje poranione ciało. Widzę Twoją twarz ociekającą krwią spod cierniowej korony. Twe ręce i nogi ociekające krwią przybite do krzyża. Twój bok i Przenajświętsze Serce otwarte dla nas grzeszników, z którego sączy się Przenajświętsza Krew i Woda. Widzę krzyż i ziemię pod krzyżem przesiąkniętą Krwią Przenajświętszą. Panie mój przez trzy godziny cierpiałeś okrutne męki i cierpienia zanim przyszła upragniona śmierć. Tyś bardziej mnie ukochał niż życie ludzkie. Panie Jezu wejrzyj na mnie grzesznego, i przebacz mi moje winy, moje grzechy które oddalają mnie od Ciebie. Niech Twoja Krew przelana na krzyżu zgładzi winy moje. Jezu ufam Tobie.
 J G: 12.11.2019, 15:29
  Panie Jezu synu boga żywego padam przed Tobą na kolana i błagam Cię o przebaczenie wszystkich grzechów moich.Ty przelałeś swą Przenajświętszą Krew na krzyżu, dla mnie i dla wszystkich ludzi na ziemi, aby mogły zmyć swoje brudy grzechowe. Kochany Jezu dobry pasterzu weź mnie pod swoją opiekę, i prowadź abym nie zagubił drogi prowadzącej do Ojca Twojego w niebie. Ty oddałeś swe życie za mnie grzesznika, bo tylko grzesznicy potrzebują Twojej pomocy. Zmiękcz moje serce, otwórz moje usta w modlitwie, abym przez jej odmawianie przebłagał za grzechy moje. Amen.
 J G: 11.11.2019, 21:17
  Boże Ojcze wszechmogący Tyś moim jedynym ratunkiem, przed działaniem złego ducha. Chcę do Ciebie należeć bo tylko z Tobą mogę osiągnąć życie wieczne w niebie. Tyś moim ojcem, tyś ojcem wszystkich ludzi bo tylko Tobie zawdzięczamy istnienie tego świata. Kochany Ojcze prowadź mnie drogą która zaprowadzi mnie do raju. Broń mnie przed wszelkimi pokusami które zagrażają mojej duszy. Miej mnie w opiece swojej, ratuj w chwilach zwątpienia i błogosław na dalsze dni mojego życia. W Tobie cała moja nadzieja, dlatego proszę daruj mi grzechy moje i jak miłosierny Ojciec przygarnij syna swego. Amen.
 J G: 10.11.2019, 16:09
  Matko Najświętsza Tyś ofiarowała się Bogu Ojcu i urodziłaś syna Jego Jezusa Chrystusa. Tyś go wychowała, tyś całe swoje życie poświęciła jemu. On umierając na krzyżu dał nam Ciebie za matkę, za matkę wszystkich ludzi. Ty matko martwisz się o nas, i chciałabyś abyśmy wszyscy osiągnęli niebo. Dlatego do Ciebie Matko zwracamy się z prośbą o pomoc, abyśmy za Twoim wstawiennictwem u syna Jezusa Chrystusa, mogli wyjednać darowanie naszych grzechów. Kochana Matko wstawiaj się za nami i upraszaj nam liczne łaski, abyśmy nimi umocnieni mogli skutecznie przeciwstawiać się złemu duchowi. Za Twoją przyczyną o Maryjo, i przez Chrystusa Pana naszego, chcemy wejść do wiecznej chwały w niebie. Amen.
 J G: 09.11.2019, 14:36
  Panie Boże dziękuję ci za wszystko. Dziękuję za życie, oraz piękny świat który mnie otacza, a który dla mnie stworzyłeś. Dziękuję za rodziców którzy mnie wychowali, oraz za wszelkie łaski od Ciebie otrzymane. Kochany Ojcze pomóż mi uporządkować moje życie. Spraw abym spojrzał krytycznie, i wniósł stosowne zmiany, aby naprawić to co zostało przez grzechy zepsute. Panie Boże oczyść mnie z grzechów moich, które popełniłem i wybacz mi. Pomóż mi darami Ducha Świętego powrócić do życia, które się będzie Tobie podobało. Pragnę od tej pory przez wszystkie dni mojego życia, przestrzegać przykazań Twoich, i być jak najbliżej Ciebie. Ojcze w Tobie moja nadzieja. Amen.
 J G: 08.11.2019, 12:31
  Ojcze Niebieski Ty wiesz że jestem człowiekiem na którym ciąży wiele grzechów. Te grzechy sprawiły że między Tobą a mną istnieje olbrzymia przepaść, która oddala mnie od Ciebie. Panie Boże ty wiesz że staram się tą przepaść pokonać, ale nie zawsze mi się to udaje. Ojcze podaj mi rękę, abym w sakramencie pokuty wydostał się z niej i jak najdłużej był blisko Ciebie. Ja wiem że Ty Ojcze kochasz ludzi, że nawet z miłości do ludzi, własnego syna zesłałeś na ziemię, aby przez śmierć na krzyżu umożliwić nam, możliwość dostania się do nieba. Kochany Ojcze błogosław mi na tej drodze, abym więcej nie wpadał w przepaść grzechów, i abym mógł Ciebie wielbić w niebie. Amen.

 J G: 07.11.2019, 12:55
  Panie Jezu bądź przy mnie nie zostawiaj mnie samego. Strzeż mnie przed pokusami jakie zastawia na mnie zły duch. Daj siłę do pokonywania pokusy wszelkich złych czynów, pragnień i myśli które prowadzą do grzechu. Wspieraj mnie w podejmowaniu słusznych decyzji które są zgodne z Twoją nauką i przykazaniami. Wspomagaj mnie w chwilach zwątpienia, strzeż mnie abym nie zaparł się wiary. Panie Jezu Tobie oddaję się w opiekę, Tobie powierzam swój los, z Tobą chcę iść przez życie. Spraw proszę abym idąc drogami mojego życia przy Twojej pomocy dotarł do domu Ojca Twego. Amen.
 J G: 06.11.2019, 21:49
  Panie Boże dziękuję Ci za świat w którym my teraz żyjemy, a który Ty stworzyłeś. Dziękuję Ci za syna Jezusa Chrystusa, który oddał życie za nasze grzechy. Ojcze Niebieski spraw by jego śmierć na krzyżu, jeszcze bardziej mnie zbliżyła do Ciebie. Spraw bym z jeszcze większą ufnością i oddaniem służył Tobie. Bo tylko przez modlitwę, przez przestrzeganie Twoich Boskich przykazań, możemy osiągnąć wiekuiste szczęście. Ojcze kochany bądź przy mnie i nie opuszczaj mnie, nawet wtedy kiedy zbłądzę. Dodaj mi wtedy sił i wspomóż łaską abym powrócił na właściwą drogę. Otocz mnie Swoją opieką abym z Twoją pomocą mógł osiągnąć wieczne szczęście a niebie. Amen.
 J G: 05.11.2019, 16:02
  O dobry Boże mniej mnie w opiece Swojej. Spójrz litościwie na mnie i chroń mnie od wszelkich pokus, które prowadzą do grzechu. Pragnę życiem swym podążać za Tobą i przestrzegać przykazań Twoich. Ale nie zawsze mi się to udaje. Jestem tylko słabym człowiekiem i ulegam pokusom, które prowadzą do grzechu. Ojcze Niebieski proszę ześlij na mnie łaski, które umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość. Spraw by moja wiara stała się żarliwa i bardziej dojrzała. Bym nigdy nie zwątpił w miłosierdzie Twoje, a w największych trudnościach nie poddawał się zwątpieniu i rozpaczy. Spraw Boże abym wiernie Ci służył a życiem swoim zasłużył na niebo. Amen.
 J G: 04.11.2019, 19:49
  Kochany Jezu Ty uczyłeś nas aby przebaczać innym, aby Bóg Ojciec przebaczył nam. Ty nawet przebaczyłeś swoim oprawcom prosząc Ojca słowami, " ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią". Jak wielką miłością trzeba kochać, aby będąc Bogiem poświęcić swoje życie dla ratowania ludzi. Panie Jezu Ty poświęcasz się cały czas od dwudziestu wieków, przychodząc do nas podczas każdej mszy świętej, przemieniając chleb i wino w Ciało i Krew Swoją. Ty dajesz nam Ciało i Krew Swoją, abyśmy zostali uzdrowieni z grzechów naszych. Dziękujemy Ci Jezu za wszystko co do tej pory uczyniłeś, i co jeszcze uczynisz. W Twoje ręce składamy dzisiaj nasze życie, zmyj z nas grzechy nasze i ulecz nas, abyśmy czystym sercem i duszą naszą podobali się Tobie i Ojcu Twemu. Amen.
 J G: 03.11.2019, 08:04
  Ojcze Niebieski dziękuję Ci za wszystkie łaski i dobrodziejstwa które raczyłeś zesłać na mnie grzesznego nędznika. Wiem że dzięki nim uniknąłem wielu niebezpieczeństwom które zagrażały mojej duszy. Proszę Cię racz mi udzielić jeszcze łaski, abym te dary mi użyczone właściwie wykorzystał. Panie mój strzeż mnie od niebezpieczeństw świata które mi zagrażają. Wzmocnij mnie darami Ducha Świętego i napełnij abym nimi obdarzony postępował drogą Twoich przykazań. Dobry Boże błogosław mi i umacniaj mnie abym idąc za Tobą dotarł do krainy wiecznej szczęśliwości w niebie. Amen.
 J G: 02.11.2019, 21:21
  Panie Jezu przyjdź do serca mego i zamieszkaj w nim na stałe. Bardzo pragnę abyś w nim przebywał. Ty wiesz że nie zawsze serce moje było czyste dlatego bardzo proszę wspieraj je łaskami abym grzechem ciężkim nie zabrudził go. Spraw abym jak najczęściej spożywał chleb i wino przemienione w Ciało i Krew Twoją. Wspieraj mnie abym w chwili śmierci był pojednany ze wszystkimi ludźmi i z Ojcem Twoim. Amen.
 J G: 01.11.2019, 20:31
  Panie Boże dziś w uroczystość Wszystkich Świętych pragnę podziękować Ci za wszystkie łaski zesłane dla tych których zabrałeś do wieczności a których ja znałem. Ojcze jeżeli dusze tych osób jeszcze przebywają w czyśćcu to ulituj się nad nimi. Oni bardzo pragną być blisko Ciebie. Jeżeli muszą jeszcze cierpieć męki czyśćcowe to spraw aby były one łagodniejsze. Proszę Cię zlituj się nad duszami z mojej rodziny a szczególnie za moich bliskich pomordowanych w okrutny sposób w miejscowości Kolonia Gaj na Wołyniu. Ojcze bądź dla nich miłosierny i racz przyjąć ich do Twojego Królestwa.Amen.
 J G: 31.10.2019, 17:55
  Matko Boża Ciebie wybrał Bóg Ojciec na matkę swojego syna Jezusa Chrystusa. Tyś jako jedyna na ziemi urodziłaś się bez grzechu pierworodnego i całe swoje życie poświęciła Bogu. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za syna któregoś urodziła i wychowała i wszystkie łaski jakie za Twoim pośrednictwem na nas spływają. Dziękujemy za to że w każdej chwili możemy się do Ciebie uciekać w naszych prośbach i modlitwach. Tyś naszą Matką, naszą Królową, naszą opiekunką. Do Ciebie zwracamy się, a Ty nie gardzisz naszymi prośbami. Dlatego prowadź nas do Boga Ojca, do Ducha Świętego i syna swojego Jezusa Chrystusa. Tobie oddajemy się całkowicie w niewolę, a Ty weź nas pod swoją opiekę i zaprowadź przed oblicze Najwyższego. Z Tobą nie zginiemy na wieki. Amen.
 J G: 30.10.2019, 16:51
  Panie Boże wysłuchaj prośbę moją i zlituj się na de mną. W miłosierdziu Swoim udziel mi łaskawie odpuszczenia grzechów, które mam na sumieniu i za które bardzo żałuję. Przemień moje grzeszne życie i okryj mnie Swym płaszczem, abym nigdy więcej nie popełnił grzechu. Umocnij moją wiarę darami Ducha Świętego, które pomogą mi podejmować właściwe decyzje. Ojcze Ty jesteś jedynym lekarzem na świecie, który jest zdolny uleczyć każdego człowieka z choroby duszy obciążonej grzechami. Proszę ulecz moją duszę, ulecz moje serce, uzdrów mnie całego, abym w pełni sił mógł zasłużyć na jedno z miejsc, które przygotowałeś nam w niebie. Amen.
 J G: 29.10.2019, 11:54
  Duchu Święty dziękuję za wszystkie dotychczasowe otrzymane łaski którymi mnie obdarowałeś. Dziękuję i jednocześnie przepraszam za wszystkie rany, które zadały grzechy moje. Proszę, wspieraj mnie w dalszym ciągu i napełnij mnie Swoimi darami. Nie zapominaj też o moich najbliższych, o mojej żonie którą czeka operacja kręgosłupa. Duchu Święty Ty wszystko możesz, bo Ty jesteś bogiem, dlatego proszę o zdrowie dla niej i dla wszystkich moich najbliższych. Prowadź mnie i nie pozwól abym zbłądził w drodze do nieba. Umacniaj mnie Swoimi darami, pomnażaj moją wiarę, umacniaj nadzieję, rozpal moją miłość. Spraw abym życiem swoim zasłużył na niebo. Amen.
 J G: 28.10.2019, 19:35
  Panie Jezu Chryste z miłości do Ciebie wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą zła i grzechów moich. Ty wiesz że ja Cię kocham, że wierzę i ufam Tobie. Panie mój pełen miłości i miłosierdzia, pokornie Cię proszę błogosław na dalsze dni mojego życia. Uzdrawiaj moje serce, mój umysł, moje ciało. Niech Twoja Krew Przenajświętsza przelana na krzyżu zgładzi grzechy moje. Miej mnie zawsze w swej opiece. Kieruj moimi drogami, chroń przed złymi wpływami otaczającego świata. Dodaj mi sił, abym z czystym sercem staną Przed Ojcem Twoim, który mnie wprowadzi do raju. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] (26) [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej