Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 08.11.2019, 12:31
  Ojcze Niebieski Ty wiesz że jestem człowiekiem na którym ciąży wiele grzechów. Te grzechy sprawiły że między Tobą a mną istnieje olbrzymia przepaść, która oddala mnie od Ciebie. Panie Boże ty wiesz że staram się tą przepaść pokonać, ale nie zawsze mi się to udaje. Ojcze podaj mi rękę, abym w sakramencie pokuty wydostał się z niej i jak najdłużej był blisko Ciebie. Ja wiem że Ty Ojcze kochasz ludzi, że nawet z miłości do ludzi, własnego syna zesłałeś na ziemię, aby przez śmierć na krzyżu umożliwić nam, możliwość dostania się do nieba. Kochany Ojcze błogosław mi na tej drodze, abym więcej nie wpadał w przepaść grzechów, i abym mógł Ciebie wielbić w niebie. Amen.
 J G: 07.11.2019, 12:55
  Panie Jezu bądź przy mnie nie zostawiaj mnie samego. Strzeż mnie przed pokusami jakie zastawia na mnie zły duch. Daj siłę do pokonywania pokusy wszelkich złych czynów, pragnień i myśli które prowadzą do grzechu. Wspieraj mnie w podejmowaniu słusznych decyzji które są zgodne z Twoją nauką i przykazaniami. Wspomagaj mnie w chwilach zwątpienia, strzeż mnie abym nie zaparł się wiary. Panie Jezu Tobie oddaję się w opiekę, Tobie powierzam swój los, z Tobą chcę iść przez życie. Spraw proszę abym idąc drogami mojego życia przy Twojej pomocy dotarł do domu Ojca Twego. Amen.
 J G: 06.11.2019, 21:49
  Panie Boże dziękuję Ci za świat w którym my teraz żyjemy, a który Ty stworzyłeś. Dziękuję Ci za syna Jezusa Chrystusa, który oddał życie za nasze grzechy. Ojcze Niebieski spraw by jego śmierć na krzyżu, jeszcze bardziej mnie zbliżyła do Ciebie. Spraw bym z jeszcze większą ufnością i oddaniem służył Tobie. Bo tylko przez modlitwę, przez przestrzeganie Twoich Boskich przykazań, możemy osiągnąć wiekuiste szczęście. Ojcze kochany bądź przy mnie i nie opuszczaj mnie, nawet wtedy kiedy zbłądzę. Dodaj mi wtedy sił i wspomóż łaską abym powrócił na właściwą drogę. Otocz mnie Swoją opieką abym z Twoją pomocą mógł osiągnąć wieczne szczęście a niebie. Amen.
 J G: 05.11.2019, 16:02
  O dobry Boże mniej mnie w opiece Swojej. Spójrz litościwie na mnie i chroń mnie od wszelkich pokus, które prowadzą do grzechu. Pragnę życiem swym podążać za Tobą i przestrzegać przykazań Twoich. Ale nie zawsze mi się to udaje. Jestem tylko słabym człowiekiem i ulegam pokusom, które prowadzą do grzechu. Ojcze Niebieski proszę ześlij na mnie łaski, które umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość. Spraw by moja wiara stała się żarliwa i bardziej dojrzała. Bym nigdy nie zwątpił w miłosierdzie Twoje, a w największych trudnościach nie poddawał się zwątpieniu i rozpaczy. Spraw Boże abym wiernie Ci służył a życiem swoim zasłużył na niebo. Amen.
 J G: 04.11.2019, 19:49
  Kochany Jezu Ty uczyłeś nas aby przebaczać innym, aby Bóg Ojciec przebaczył nam. Ty nawet przebaczyłeś swoim oprawcom prosząc Ojca słowami, " ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią". Jak wielką miłością trzeba kochać, aby będąc Bogiem poświęcić swoje życie dla ratowania ludzi. Panie Jezu Ty poświęcasz się cały czas od dwudziestu wieków, przychodząc do nas podczas każdej mszy świętej, przemieniając chleb i wino w Ciało i Krew Swoją. Ty dajesz nam Ciało i Krew Swoją, abyśmy zostali uzdrowieni z grzechów naszych. Dziękujemy Ci Jezu za wszystko co do tej pory uczyniłeś, i co jeszcze uczynisz. W Twoje ręce składamy dzisiaj nasze życie, zmyj z nas grzechy nasze i ulecz nas, abyśmy czystym sercem i duszą naszą podobali się Tobie i Ojcu Twemu. Amen.
 J G: 03.11.2019, 08:04
  Ojcze Niebieski dziękuję Ci za wszystkie łaski i dobrodziejstwa które raczyłeś zesłać na mnie grzesznego nędznika. Wiem że dzięki nim uniknąłem wielu niebezpieczeństwom które zagrażały mojej duszy. Proszę Cię racz mi udzielić jeszcze łaski, abym te dary mi użyczone właściwie wykorzystał. Panie mój strzeż mnie od niebezpieczeństw świata które mi zagrażają. Wzmocnij mnie darami Ducha Świętego i napełnij abym nimi obdarzony postępował drogą Twoich przykazań. Dobry Boże błogosław mi i umacniaj mnie abym idąc za Tobą dotarł do krainy wiecznej szczęśliwości w niebie. Amen.
 J G: 02.11.2019, 21:21
  Panie Jezu przyjdź do serca mego i zamieszkaj w nim na stałe. Bardzo pragnę abyś w nim przebywał. Ty wiesz że nie zawsze serce moje było czyste dlatego bardzo proszę wspieraj je łaskami abym grzechem ciężkim nie zabrudził go. Spraw abym jak najczęściej spożywał chleb i wino przemienione w Ciało i Krew Twoją. Wspieraj mnie abym w chwili śmierci był pojednany ze wszystkimi ludźmi i z Ojcem Twoim. Amen.
 J G: 01.11.2019, 20:31
  Panie Boże dziś w uroczystość Wszystkich Świętych pragnę podziękować Ci za wszystkie łaski zesłane dla tych których zabrałeś do wieczności a których ja znałem. Ojcze jeżeli dusze tych osób jeszcze przebywają w czyśćcu to ulituj się nad nimi. Oni bardzo pragną być blisko Ciebie. Jeżeli muszą jeszcze cierpieć męki czyśćcowe to spraw aby były one łagodniejsze. Proszę Cię zlituj się nad duszami z mojej rodziny a szczególnie za moich bliskich pomordowanych w okrutny sposób w miejscowości Kolonia Gaj na Wołyniu. Ojcze bądź dla nich miłosierny i racz przyjąć ich do Twojego Królestwa.Amen.
 J G: 31.10.2019, 17:55
  Matko Boża Ciebie wybrał Bóg Ojciec na matkę swojego syna Jezusa Chrystusa. Tyś jako jedyna na ziemi urodziłaś się bez grzechu pierworodnego i całe swoje życie poświęciła Bogu. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za syna któregoś urodziła i wychowała i wszystkie łaski jakie za Twoim pośrednictwem na nas spływają. Dziękujemy za to że w każdej chwili możemy się do Ciebie uciekać w naszych prośbach i modlitwach. Tyś naszą Matką, naszą Królową, naszą opiekunką. Do Ciebie zwracamy się, a Ty nie gardzisz naszymi prośbami. Dlatego prowadź nas do Boga Ojca, do Ducha Świętego i syna swojego Jezusa Chrystusa. Tobie oddajemy się całkowicie w niewolę, a Ty weź nas pod swoją opiekę i zaprowadź przed oblicze Najwyższego. Z Tobą nie zginiemy na wieki. Amen.

 J G: 30.10.2019, 16:51
  Panie Boże wysłuchaj prośbę moją i zlituj się na de mną. W miłosierdziu Swoim udziel mi łaskawie odpuszczenia grzechów, które mam na sumieniu i za które bardzo żałuję. Przemień moje grzeszne życie i okryj mnie Swym płaszczem, abym nigdy więcej nie popełnił grzechu. Umocnij moją wiarę darami Ducha Świętego, które pomogą mi podejmować właściwe decyzje. Ojcze Ty jesteś jedynym lekarzem na świecie, który jest zdolny uleczyć każdego człowieka z choroby duszy obciążonej grzechami. Proszę ulecz moją duszę, ulecz moje serce, uzdrów mnie całego, abym w pełni sił mógł zasłużyć na jedno z miejsc, które przygotowałeś nam w niebie. Amen.
 J G: 29.10.2019, 11:54
  Duchu Święty dziękuję za wszystkie dotychczasowe otrzymane łaski którymi mnie obdarowałeś. Dziękuję i jednocześnie przepraszam za wszystkie rany, które zadały grzechy moje. Proszę, wspieraj mnie w dalszym ciągu i napełnij mnie Swoimi darami. Nie zapominaj też o moich najbliższych, o mojej żonie którą czeka operacja kręgosłupa. Duchu Święty Ty wszystko możesz, bo Ty jesteś bogiem, dlatego proszę o zdrowie dla niej i dla wszystkich moich najbliższych. Prowadź mnie i nie pozwól abym zbłądził w drodze do nieba. Umacniaj mnie Swoimi darami, pomnażaj moją wiarę, umacniaj nadzieję, rozpal moją miłość. Spraw abym życiem swoim zasłużył na niebo. Amen.
 J G: 28.10.2019, 19:35
  Panie Jezu Chryste z miłości do Ciebie wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą zła i grzechów moich. Ty wiesz że ja Cię kocham, że wierzę i ufam Tobie. Panie mój pełen miłości i miłosierdzia, pokornie Cię proszę błogosław na dalsze dni mojego życia. Uzdrawiaj moje serce, mój umysł, moje ciało. Niech Twoja Krew Przenajświętsza przelana na krzyżu zgładzi grzechy moje. Miej mnie zawsze w swej opiece. Kieruj moimi drogami, chroń przed złymi wpływami otaczającego świata. Dodaj mi sił, abym z czystym sercem staną Przed Ojcem Twoim, który mnie wprowadzi do raju. Amen.
 J G: 27.10.2019, 09:51
  Boże Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za wszystko, za to że mnie kochasz. Dziękuję za syna Twojego Jezusa Chrystusa, którego zesłałeś na ziemię. On przez śmierć na krzyżu, wskazał mi drogę która prowadzi mnie do Ciebie. Kochany Ojcze prowadź mnie tą drogą, drogą do Twojego Niebieskiego Królestwa. Ojcze nie pozwól mi abym zbłądził, ale wspieraj mnie abym czystym sercem podążał do Ciebie. A kiedy już dojdzie do spotkania z Tobą, nie bądź mi jako Sędzia Sprawiedliwy, ale jako Dobry Ojciec, wychodzący na spotkanie syna marnotrawnego i łaskawie sądź mnie według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Amen.
 J G: 26.10.2019, 15:00
  Ojcze Niebieski, Ty który przebaczasz litując się nad dziećmi swymi, przyjmij błaganie moje i spojrzyj łaskawie na mnie, sługę Twego. Okaż mi Panie miłosierdzie swoje i wyzwól mnie ze wszystkich grzechów moich, które obciążają moją grzeszną duszę. Panie mój zmiłuj się na de mną i wspieraj mnie. Błogosław na dalsze życie, abym kierując się Twoimi przykazaniami mógł podobać się Tobie. Ojcze Stwórco i Odkupicielu, udziel duszom zmarłych sług i służebnic swoich, odpuszczenia wszystkich grzechów, aby jak najszybciej dołączyli do grona świętych w niebie. Ojcze zechciej mi pomóc i obdarz mnie łaskami, które mi pomogą wiernie Ci służyć, abym po śmierci mógł odebrać wieczną zapłatę w niebie. Amen.
 J G: 25.10.2019, 11:27
  Panie Jezu przyjmij najgorętsze dzięki za wszystkie łaski które od Ciebie otrzymałem. Dziękuję za miłość Twoją, dziękuję za Przenajświętszy Sakrament, dziękuję że ofiarujesz się codziennie na tylu ołtarzach i mocą Swoją przemieniasz chleb i wino w Ciało i Krew Swoją. Chciałbym Ci podziękować za to że jesteś, za to że czuwasz na de mną. Panie Ty wiesz wszystko o mnie, wiesz że nie jestem ideałem, dlatego chciałbym Cię przeprosić za wszystkie grzechy moje, za wszystkie przewinienia jakie obciążają moją duszę. Miłosierny Panie daruj mi je. Wspieraj mnie swą siłą, oświeć swym światłem, abym przez grzech śmiertelny Cię nie utracił. Pragnę zawsze należeć do Ciebie, proszę błogosław mi, a w godzinie śmierci przyjdź do mnie i zabierz mnie do Ojca Swego. Amen.
 J G: 24.10.2019, 09:04
  Duchu Święty Boże dziękuję za to że przybywasz do nas w chwilach słabości, że wzmacniasz nas Swoimi Darami abyśmy w drodze do nieba nie ustali. Miłosierny dawco darów prosimy Cię ześlij ogień Twej bożej mocy na nas aby nas oczyścił z brudów grzechowych. Spraw abyśmy umocnieni Twoją łaską, Twoim światłem mogli stawić opór złemu duchowi który czyha na nasze dusze. Przyjdź Duchu Święty i pozostań z nami na zawsze. Pomnażaj nasza wiarę, umacniaj w nas nadzieję i rozpalaj naszą miłość. Pragniemy z Twoją pomocą żyć po chrześcijańsku i umrzeć śmiercią świątobliwą. Wysłuchaj nas Duchu Święty. Amen.
 J G: 23.10.2019, 10:59
  Panie Boże Ty mnie kochasz, Ty jesteś moją miłością bo dla mnie, dla każdego człowieka na ziemi ofiarowałeś swego syna a pana naszego Jezusa Chrystusa. On dla mnie i wszystkich ludzi oddał swe życie umierając w okropnych mękach na krzyżu. Panie Jezu kocham Cię za każde bezkrwawe odnawianie się Twoich Ran Świętych we wszystkich Mszach Świętych na ziemi. Kocham Cię Boże za Twą nieskończoną miłość do mnie i wszystkich ludzi. Kocham za darowanie mi moich grzechów w sakramencie pokuty oraz za wszystkie łaski jakie od Ciebie otrzymałem. Ojcze racz być mi łaskawym i miłosiernym i przebacz mi moje grzechy. Amen.
 J G: 22.10.2019, 15:46
  Panie Jezu podobnie jak św. Piotr chcę Ci powiedzieć "Panie Ty wiesz że Cię kocham". Ale pragnę kochać Cię jeszcze bardziej. Wzbudź w moim sercu to pragnienie, abym Cię kochał ponad życie. Tak jak Ty pokochałeś nas, że z miłości do nas, oddałeś Swe życie umierając na krzyżu. Ty wiesz jakim człowiekiem ja jestem, znasz wszystkie moje słabości. Dlatego proszę strzeż mnie i spraw abym słuchając Twego słowa i karmiąc się Twoim Ciałem zasłużył na wieczną ucztę w niebie. Amen.
 J G: 21.10.2019, 15:42
  Panie Jezu z wielkim żalem, pokorą i skruchą przepraszam za wszystkie moje grzechy i zaniedbania. Przebacz mi panie Jezu, a ja z wielką radością i oddaniem padam przed Tobą, przed Twoim Przenajświętszym Sercem, któremu chcę poświęcić się z wielką radością. Chcę moim życiem nie ranić już Twojego Zranionego Serca, a jedynie ofiarować Ci wszystkie moje myśli,uczynki, słowa,modlitwy i cierpienia. Przyjmij je mój Panie i prowadź mnie drogą która doprowadzi mnie do nieba. Jezu ufam Tobie.
 J G: 20.10.2019, 19:03
  Panie Jezu Chryste kocham Cię, uwielbiam Cię i ufam Ci. Wierzę we wszystko co nam przekazałeś i z miłości do Ciebie wyrzekam się szatana który jest głównym sprawcą moich grzechów. Tyś moim królem, moim panem, tyś odkupicielem mojej duszy. Panie mój, królu mój pokornie Cię proszę wejrzyj na mnie, na moją grzeszną duszę i uwolnij mnie od zmaz grzechowych. Chcę należeć tylko do Ciebie,chcę Ci służyć i być Twoim wiernym uczniem aż do śmierci. Chcę swoim życiem zasłużyć na zbawienie duszy mojej. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] (26) [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej