Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 10.12.2018, 19:17
  Panie Boże dziękuję Ci za to wszystko co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję za opiekę, za żonę, za dzieci i wnuki.Kocham Cię za to że jesteś z nami, przychodząc do nas w każdej Mszy Świętej i kiedy zwracamy się do Ciebie w modlitwie. Zycie bez Ciebie tutaj na ziemi nie ma sensu. Panie Boże mam do Ciebie ogromną prośbę proszę o zdrowie dla mojej żony, która czeka na operację kręgosłupa, a termin zabiegu jest jeszcze odległy. Spraw aby do czasu operacji mogła jeszcze się poruszać. Jezu ufam tobie. TY SIĘ TYM ZAJMIJ.
 J G: 28.11.2018, 21:35
  Panie Jezu ty powiedziałeś ...wszystko o co poprosicie Ojca w moim Imieniu On da wam. Ja śmiem prosić o to co najważniejsze w życiu ziemskim o błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny. Proszę Cię również o ratowanie wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Boże Ojcze przyjmij moją modlitwę w tych intencjach i wspieraj mnie łaską w dążeniu do nieba. Duchu Święty dodaj mi siły swoimi darami abym życiem ziemskim zasłużył na niebo.
 J G: 26.11.2018, 21:40
  Panie Boże kocham Cię z całego serca i proszę daruj mi moje grzechy których tak wiele w życiu popełniłem. Proszę wspieraj mnie łaską abym nie powrócił na drogę grzechu. Zmiłuj się nade mną i daruj mi moje winy. Zmiłuj się również nad duszami w czyśćcu cierpiącymi które nie mogą wejść do królestwa Twojego za czyny popełnione za życia ziemskiego. Szczególnie proszę za duszami osób z mojej rodziny oraz za te za które się nikt nie modli. O Maryjo Matko Litościwa wspieraj mnie w mojej prośbie aby jak najszybciej dusze czyśćcowe mogły oglądać i wielbić swego Stwórcę i Odkupiciela w niebie.
 Antek: 26.11.2018, 17:08
 Pani Boże. Znowu zgrzeszyłem. Przepraszam... To tylko i wyłącznie moja wina. Pomóż mi proszę... Wyrwij mnie z rąk złego. Nie daj mnie zatracić...
 J G: 23.11.2018, 11:30
  Panie Jezu jak ciężko jest żyć bez grzechu. Jak trudno jest zrozumieć to wszystko co nam przekazałeś w życiu na Ziemi. W każdej Twojej przepowiedni jest rada jak należy postępować w życiu. A my ludzie tego nie przestrzegamy. Ciągle powielamy swoje błędy. Jak mądre są słowa naszego wieszcza " że nową przypowieść Polak sobie kupi że i przed szkodą i po szkodzie głupi". Jezu spraw aby słowa Kochanowskiego nie odnosiły się do mojej osoby. Miej mnie w opiece swojej i zmiłuj się nade mną.
 J G: 21.11.2018, 08:36
  Panie Boże Ty z miłości do ludzi pozwoliłeś aby Twój jedyny, umiłowany syn oddał swe życie na krzyżu. Jak wielka jest miłość Twoja do ludzi, ludzi grzesznych. Ty odpuszczasz grzechy największym grzesznikom. Odpuściłeś grzechy łotrowi. Proszę Cię odpuść grzechy moje. Duchu Święty wspieraj mnie darami Swoimi abym nigdy więcej nie popełnił grzechu. Jezu Ufam Tobie.
 B. : 20.11.2018, 20:30
 Zawsze z Tobą było mi lżej żałuję, że zbłądziłam i tak długo w tym trwałam wstyd mi och jak bardzo mi wstyd. Proszę o wybaczenie bo życie w grzechu i bez wiary nie ma żadnej wartości. Jezu ty się tym zajmij...
 J G: 13.11.2018, 23:17
  Panie Jezu życie bez Ciebie, bez wiary to życie przegrane. Dlatego dziękuję Ci za to że jestem człowiekiem wierzącym. Wspieraj mnie w dążeniu do doskonałości abym stając przed Tobą na sądzie Twoim mógł usłyszeć wyrok "niewinny". Zastanawiam się czasami nad sobą jak można popełniać tak wiele razy te same błędy. Robiąc rachunek sumienia postanawiamy nie grzeszyć więcej a jednak po jakimś czasie ponownie wracamy na drogę grzechu. Powinniśmy brać przykład z życia Twojego dlatego że całe Twoje ziemskie życie było bez grzechu. Jezu ufam Tobie.
 J G: 12.11.2018, 21:28
  W dniu dzisiejszym brałem udział w pogrzebie księdza Augustyna w miejscowości Wołów. Panie Boże miej litość nad duszą zmarłego. Ja znałem Go osobiście i wiem że był to wspaniały kapłan. Dlatego proszę przyjmij moje modlitwy w jego intencji, aby był jak najbliżej Ciebie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 J G: 09.11.2018, 21:30
  Panie Boże miłosierny jak dobrze że jesteś. Dzisiaj wyznałem przed Tobą swoje grzechy i tak mi dobrze tak lekko na duszy. Jestem szczęśliwy że mogłem przed Tobą oczyścić się z grzechów. Pragnę wytrwać w Twej łasce jak najdłużej. Duchu Święty wspieraj mnie swoimi darami abym nigdy nie wrócił do grzesznej przeszłości. Dokonaj przemiany we mnie abym się stał podobny do Pana Jezusa który z Ojcem i z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków amen.
 J G: 07.11.2018, 20:41
  Panie Jezu Ty wiesz jakim człowiekiem ja jestem. Dlatego zwracam się do Ciebie z prośbą o opiekę nad moją rodziną. Ty wiesz jak ciężko jest wytrwać bez grzechu. Ponownie oddaliłem się od Ciebie pomimo tego że tak bardzo się starałem. Nie wiem tylko czy grzechy które popełniłem są grzechami lekkimi czy też ciężkimi. Dużo na ten temat czytałem ale nie ma konkretnego podziału między nimi. Muszę sam podejmować decyzję. Chciałbym przyjmować ciało pana Jezusa ale boję się aby nie popełnić grzechu judaszowego. Jezu pomóż mi podjąć właściwą decyzję.
 J G: 01.11.2018, 11:21
  Panie Jezu w dniu dzisiejszym w uroczystość Wszystkich Świętych proszę Cię miej litość nad duszami z mojej rodziny. Szczególnie proszę o łaskę nieba dla moich przodków z Kolonii Gaj pomordowanych w okrutny sposób na Wołyniu. Oni też cierpieli okrutne męki kiedy ginęli z rąk oprawców za to tylko że byli Polakami. Miej litość nad pomordowanymi jak również sprawcami tego mordu. Panie Jezu proszę Cię aby już nigdy do podobnej zbrodni na świecie nie doszło. Miej litość również nad nami żyjącymi. Jezu ufamy Tobie.
 J G: 26.10.2018, 22:25
  Panie Boże Dziękuję Ci za wszystko. Nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić ile dla mnie zrobiłeś. Proszę miej mnie w opiece swojej oraz całą moją rodzinę.Szczególnie proszę o opiekę dla mego syna aby osiągną cel do którego tak wytrwale zmierza. Proszę o opiekę nad moją żoną którą czeka ciężka operacja kręgosłupa. Miej w opiece kościół w Polsce oraz ludzi sprawujących władzę aby podejmowali słuszne decyzje .Miej litość nad grzesznikami oraz moją skromną osobą.
 J G: 26.10.2018, 00:03
  Boże Ojcze tak bardzo chciałbym Cię kochać za to co zrobiłeś dla całej ludzkości, ale trudno jest kochać kogoś kogo zna się tylko z Pisma Świętego. Łatwiej jest kochać kogoś, kogo się widzi, z kim można porozmawiać, przytulić, uściskać. Ja nie mogę sobie wyobrazić tak wielkiej miłości Twojej do ludzi. Ty dla umożliwienia człowiekowi życia wiecznego w szczęśliwości decydujesz o tym aby Twój jedyny syn będąc człowiekiem cierpiał tak okrutną mękę. Przecież widziałeś jak bardzo cierpi na krzyżu. Będąc Bogiem w każdej chwili mogłeś odmienić losy świata ratując swoje dziecko.Tylko Bóg mógł się na coś takiego zdobyć. Dlatego kocham Cię Boże, kocham Cię Jezu, za to co zrobiłeś.
 J G: 17.10.2018, 21:41
  Kochany Jezu tak bardzo chciałbym należeć do Ciebie ale nie wiem czy darowałeś mi moje winy. Po otrzymaniu rozgrzeszenia jestem w stanie Laski Uświęcającej ale grzechy wołające o pomstę do nieba pozostają.Muszę jeszcze wiele dobrego na tym świecie zrobić aby naprawić krzywdy jakie w życiu popełniłem. Nie chciałbym cierpieć w czyśćcu a być jak najbliżej Ciebie. Dlatego błagam Cię pomagaj mi wytrwać w dobrym aż do śmierci.
 J G: 16.10.2018, 22:17
  Panie Boże nie pozwól abym stracił życie wieczne. Tylko Ty możesz wszystko zmienić. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię wspieraj mnie, dodaj mi sił abym zwalczał zło którego tak wiele na świecie. Kieruj moimi drogami tak abym nikogo w życiu nie skrzywdził.
 J G: 15.10.2018, 20:49
  Panie Jezu tak bardzo Cię kocham za to co Ty zrobiłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Ty również mnie kochasz bo dla mnie i dla wszystkich , dla całej ludzkości poświęciłeś się oddając swe życie na krzyżu. Będąc człowiekiem z własnej woli oddałeś się w ręce morderców gdzie przeszedłeś okrutnie męki w ciemnicy ,biczowanie, cierniem ukoronowanie , bolesną drogę krzyżową i śmierć na krzyżu. Kochasz mnie rozgrzeszając mnie podczas spowiedzi, wybaczasz mi moje grzechy wiedząc że po jakimś czasie i tak utracę łaskę uświęcającą. Bardzo bym chciał być takim jak Ty. Żyć bez grzechów w zgodzie z ludżmi i własnym sumieniem. Dlatego wspieraj mnie Jezu i nie pozwól mi abym od Ciebie się oddalił.
 JG: 14.10.2018, 23:15
 Panie Jezu błagam Cię z całego serca o darowanie mi moich grzechów których tak wiele w życiu popełniłem. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i nie grzeszyć więcej. Proszę Cię pomóż mi w tym i wspieraj mnie w dążeniu do życia w łasce uświęcającej.Broń mnie przed zakusami szatana i nie zostawiaj , a wspieraj bo bez Twej pomocy zginę na wieki.
 Iza: 05.09.2018, 21:01
 JEZU KOCHAM CIĘ
 Kasia : 02.08.2018, 23:38
 Wybacz mi Panie moje grzechy :( Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] (29) [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej