Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 21.03.2021, 18:31
  W dzisiejszej ewangelii, pada prośba Greków, którzy proszą Filipa, o możliwość skontaktowania, o możliwość ujrzenia Pana Jezusa. Ta prośba, powinna zmobilizować nas wszystkich, do szukania GO, do szukania i odnajdywania w życiu codziennym. Szczególne ważne to jest teraz w okresie Wielkiego Postu w okresie w którym oczekujemy na ponowne Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Szukajmy Go i odnajdujmy, na co dzień, nie tylko w chwilach kiedy przeżywamy gorycz porażki, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy nic nam nie wychodzi. Odnajdujmy Go również, kiedy świętujemy sukces, kiedy radość wypełnia nasze serca. Odnajdujmy Go w eucharystii, bo ona jest najważniejsza, w niej On do nas, przychodzi pod postacią Chleba i Wina. Odnajdujmy Go w modlitwie a obecnie na Drodze Krzyżowej, na Gorzkich Żalach. On kocha nas, On oczekuje abyśmy Go odnajdywali, On pragnie abyśmy podobnie jak Grecy chcieli Go ujrzeć.
 J G: 20.03.2021, 15:57
  Boże Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci wszystkie Msze Święte, odprawiane dzisiaj na całym świecie, za grzeszników. Niech bezkrwawa ofiara, jaką Syn Twój Jezus Chrystus, ofiarowuje Tobie w każdej z nich, przybliży ich do Ciebie. Niech sprawi, aby władza szatana nad nimi, została osłabiona. Niech ochroni ich, przed popełnianiem grzechów. Ojcze zmiłuj się nad wszystkimi, którzy odwrócili się od Ciebie. Spraw, aby powrócili do wiary ojców naszych, aby dalsze życie ich, przybliżyło ich do Ciebie, aby zrozumieli że jedyna droga do zbawienia, to droga wiary, droga na której najważniejsze jest przestrzeganie Przykazań Twoich. Ojcze nie pozwól, aby Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którą wylał na krzyżu, była wylana na darmo. Nie pozwól, aby Łzy Najświętszej Matki Jego, wylane przy Jego Męce, były wylane na darmo. Boże Ojcze pełen miłosierdzia, racz im łaskawie przebaczyć i pomóż im, odnieść zwycięstwo nad szatanem. Amen.
 J G: 19.03.2021, 12:55
  Maryjo Matko Pana Jezusa i Matko wszystkich ludzi, do Ciebie uciekam się w dzisiejszej modlitwie i z synowską ufnością, zwracam się z prośbą, o pośrednictwo do Syna Twojego. Gorąco proszę, przekaż prośby moje, a na pewno Syn Twój, je wysłucha i przyjdzie z Łaskami, która mnie wesprą. Proszę o Łaskę Wiary, aby była żywa, aby była szczera, aby była wytrwała. Aby wypływała z głębi mojego serca z głębi mojej duszy. Proszę o Łaskę Nadziei, która umocni mnie, która wesprze w chwilach zwątpienia, która pomoże przetrwać chwile smutku, chwile niepowodzeń. Która pozwoli przezwyciężyć moje słabości, moje zwątpienia. Proszę o Łaskę Miłości, abym miał siłę do odwzajemniania jej bliźnim, a w szczególności odwzajemniania jej Bogu. Niech ona wspiera mnie w wypełnianiu Woli Bożej, niech wspiera w wyznawaniu moich win, moich grzechów. Niech przynosi spokój dla mojej duszy. Niech zawsze pomaga podźwignąć się i powrócić do Boga. Amen.
 J G: 16.03.2021, 14:03
  Święty Józefie patronie mój, do Ciebie zwracam się w dzisiejszej modlitwie. Ty byłeś przybranym Ojcem i Opiekunem Jezusa Chrystusa i oblubieńcem Matki Jego, Maryi Dziewicy. Ty skutecznie opiekowałeś się Bożą Rodziną, pragnę abyś z taką samą troską, zaopiekował się również mną. Tobie pragnę powierzyć, moje troski, moje zmartwienia, moje sprawy, moje całe życie. Bądź moim przewodnikiem, moim opiekunem i prowadź mnie drogą prostą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać, naucz mnie walczyć z pokusami, naucz znosić w cierpliwości wszystkie trudy życia ziemskiego, wszystkie krzyże jakie mnie spotykają. Naucz pokory, naucz posłuszeństwa, naucz przestrzegania Przykazań Boskich. Uproś mi całkowite odpuszczenie grzechów moich i broń mnie przed ich popełnianiem. Stój zawsze przy mnie, stój na straży, abym do końca mojego życia, nie odwrócił się od Boga, od Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Szczególnie proszę, abyś był obecny przy śmierci mojej, abyś w tę ostatnią godzinę, przyszedł mi z pomocą i był przy mnie, na tej ostatniej drodze która zaprowadzi mnie do nieba. Amen.
 J G: 14.03.2021, 11:55
  " Szukajcie a znajdziecie", tak Pan Jezus, w swoich słowach, wzywa nas do szukania Boga. Wzywa nas, do szukania i znajdowania, tam gdzie przebywa. Dlatego szukajmy Go, szukajmy Pana Jezusa, bo jak sam powiedział, jest "drogą prawdą i życiem". Tylko z Nim i tylko dzięki Jego miłości, możemy trafić do nieba. Bo jak sam mówi, "nikt nie przychodzi do Ojca, inaczej jak przeze Mnie". Szukajmy i odnajdujmy, drogi do Pana Jezusa, szukajmy pomimo tego, że nie jest ona drogą łatwą, że trzeba pokonać wiele trudów, że trzeba pokonać wiele pokus, na które na tej drodze natrafimy. Szukajmy i odnajdujmy drogi, która prowadzi do prawdy, która prowadzi do Pana Jezusa. Szukajmy Pana Jezusa w Kościele w eucharystii, szukajmy w modlitwie, szukajmy w Piśmie Świętym, szukajmy w przestrzeganiu Przykazań Boskich. Każdy kto wierzy, każdy kto chce życia wiecznego, musi go osobiście szukać i odnajdywać, osobiście należeć do Niego i Jego Kościoła. Amen.
 J G: 13.03.2021, 12:39
  " Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam". W dzisiejszym rozważaniu chciałbym się skupić na pierwszych słowach tej wypowiedzi Pana Jezusa " Proście a otrzymacie...". Każdy człowiek żyjąc na ziemi spotyka się z wieloma zagrożeniami. Część tych zagrożeń, to nasza niewiedza, nasza nieuwaga, czy też głupota, ale największe zagrożenia jakie nam grożą to pochodzą od szatana i złych duchów. To z tymi zagrożeniami, musimy się zmagać przez całe życie, bo one niszczą naszą więź z Bogiem, one prowadzą do grzechu. Jedynym ratunkiem dla nas, to prosić Boga Ojca, w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa. Warto tutaj zwrócić uwagę że tłumacząc z języka Hebrajskiego imię Jezus oznacza zbawienie a dosłownie Bóg wybawia. Dlatego prośmy i wymawiajmy, jak najczęściej imię Jezus, On teraz będąc po prawicy Ojca, nieustannie wstawia się za nami, On zaprasza nas do modlitwy, On zaprasza nas do jak najbliższej relacji syna z Ojcem, przez Swoje pośrednictwo. Bóg kocha nas, kocha nas nieustannie, kocha miłością największą, za którą my, nie jesteśmy w stanie się odwdzięczyć. Dlatego prośmy jak najczęściej, prośmy z wiarą, prośmy i szukajmy z nadzieją, prośmy i dawajmy z miłością. Bo kto szuka, znajduje, kto prosi, otrzymuje, kto daje, dostaje. Amen.
 J G: 12.03.2021, 23:13
  Boże Ojcze Niebieski, im bardziej zastanawiam się nad swoim życiem, tym bardziej uświadamiam sobie, jak słabym jestem, jak daleko mi jeszcze, do wzoru doskonałości, jaki nam dał do naśladowania, Syn Twój Jezus Chrystus. Panie, tak wiele zła jest wokół mnie, tak wiele pokus, które prowadzą do grzechu, a które wskutek własnej ułomności, bez Twej Łaski, bez Twej pomocy pokonać nie potrafię. Udziel mi ich, stosownie do moich potrzeb. Daj siłę do unikania złego, do cierpliwego znoszenia wszelkich przykrości, do wypełniania przykazań Twoich. do czynienia wszystkiego co się Tobie podoba. Strzeż Panie mnie, przed popełnianiem czynów grzesznych, strzeż ust moich, przed obrażaniem słowem Ciebie i moich bliźnich. Strzeż oczy moje, strzeż uszy moje, aby nie oglądały, aby nie słuchały co Tobie nie miłe. Strzeż od myśli nieczystych, od głupoty, gniewu,smutku, rozpaczy, od zniechęcenia, od narzekania, od wszystkiego co sprawia Ci przykrość. Boże Ojcze Niebieski, daruj mi grzechy moje, niech ogień Twojej miłości je zniszczy, niech zmaże wszelkie plamy na duszy, jakie pozostawiły po sobie. Amen.
 J G: 09.03.2021, 14:55
  "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie". To słowa Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, które uczą nas miłości doskonałej. Pan Jezus przez całe życie ziemskie, uczył nas tej miłości. Jest wiele przykładów z Jego życia, które o tym świadczą, ale najbardziej znanym, to aby nadstawić drugi policzek, jeżeli ktoś cię uderzy. Mówi aby miłować nieprzyjaciół, aby czynić dobrze tym którzy nas nienawidzą, aby błogosławić tych którzy nas przeklinają, aby modlić się za tych którzy nas oczerniają. Pan Jezus swoim przykładem, uczy nas tej miłości, na krzyżu modli się za swoich oprawców, prosi Ojca Niebieskiego, o przebaczenie i usprawiedliwia ich mówiąc, "przebacz im bo nie wiedzą co czynią". Panie Jezu, proszę o taką miłość, proszę o siłę do przebaczania, o siłę odpłacania dobrem za zło. Proszę o miłość do bliźniego, miłość do kogoś kogo się nie lubi, do kogoś kto nam wyrządził krzywdę, miłość darowania wyrządzonych krzywd.
 J G: 07.03.2021, 18:24
  Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu I Duchu Święty, który byłeś, jesteś i będziesz na wieki, przyjm modlitwę moją. Wysłuchaj jej i racz ochronić mnie, od wszelkiego złego, ochronić moją duszę, moje ciało i moje zmysły od złych myśli i czynów. Od przekraczania Przykazań Twoich od wszelkich okazji do grzechu. Boże w Trójcy Przenajświętszej, szczerz mnie i ochraniaj, wesprzyj ułomność moją, Łaskami płynącymi z Nieba, które mnie wzmocnią, błogosław mi i spraw abym Cię kochał coraz więcej. Zmiłuj się nade mną, zmiłuj się i przebacz mi grzechy moje, błagam miłosierdzia Twego, błagam abyś mnie nie opuszczał, błagam abyś mi był nie Sędzią ale Zbawcą. Amen.

 J G: 06.03.2021, 16:28
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! Dziś bardzo rzadko, słyszy się to piękne, chrześcijańskie pozdrowienie. Chciałbym, w dzisiejszym rozważaniu, zaapelować do wszystkich, którzy to czytają, o powrót do pozdrawiania się po chrześcijańsku. Do używania takich pozdrowień, które chwalą Pana Jezusa, które chwalą Pana Boga. Niech nie zniknie z naszego języka, takie pozdrowienie jak, " Szczęść Boże", niech zamiast "Do widzenia", powróci "Zostańcie z Bogiem", " Boże prowadź". Używajmy pozdrowień chrześcijańskich jak najczęściej, bo one są przyznaniem się do naszej wiary, przyznaniem do Boga. Nie wstydźmy się naszej wiary, nie wstydźmy się zdjąć nakrycia głowy, znaku krzyża, przed kościołem, przed krzyżem na ulicy. I na koniec, aby zachęcić do jak najczęstszego chwalenia Pana Jezusa, słowami "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", Kościół udziela nam 300 dni odpustu.
 J G: 04.03.2021, 14:31
  Do G J. Modlitwa na tym forum, nie jest wychodzeniem przed szereg, jesteś anonimowy, a zasługi przed Bogiem będziesz miał przeogromne. Zachęcam do modlitwy. Zachęcam do modlenia się, własnymi słowami, bez klepania bezmyślnie wierszyków, tylko ze zrozumieniem, o co prosimy, za co dziękujemy, za co przepraszamy Pana Boga. Módlmy się z pokorą, z szacunkiem i szczerze do Pana Boga, bo On jest najważniejszy. On dał nam życie, On stworzył świat i wszystko co nas otacza, wszystko od Niego pochodzi. On wysłuchuje naszych modlitw, naszych próśb i daje nam to, co uważa, że nam do życia jest niezbędne. Przecież zna nasze czyny, nasze myśli, nasze pragnienia. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego, On może odwrócić każdą nawet najgorszą sytuację, w Nim zawsze jest nadzieja.
 G J: 03.03.2021, 19:01
 Zaprzeć się mozna jak Piotr, kiedy go pytają, a mnie wychowali nie wychodz przed szereg jak cię nie pytają, inaczej to jest indoktrynacja i uważanie się jak ortodoksyjni Żydzi zą kogos lepszego bo niby tak się modlę i wystaje nieogolony na rogu ulicy żeby mnie ludzie podziwiali że poszcze. Więcej pokory i szczesc Boze !!
 J G: 03.03.2021, 12:49
  Do G J. Pan Jezus powiedział "kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego Ja się zaprę, przed Ojcem Swoim, który jest w niebie". Te słowa wyraźnie mówią o tym, aby nie wstydzić się wiary, aby publicznie ją wyznawać, a nie jak Ty piszesz, aby zamknąć się w pokoju. Pan Jezus całymi nocami się modlił do Ojca Swego, bardzo wiele czasu poświęcał na modlitwę, a przecież będąc Bogiem, modlitwy nie potrzebował. Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy, tylko my jej potrzebujemy, bo jesteśmy ludźmi którzy grzeszą. A czym jest modlitwa, rozmową z Bogiem, rozmową z Ojcem bo Bóg, to nasz Ojciec. Pytasz się mnie, czy Pan Jezus jest moim autorytetem ? Odpowiem Ci pytaniem, czy ktoś kto jest kochany przez Pana Jezusa, kto wierzy w Jego istnienie, może nie mieć Pana Jezusa za autorytet ?
 Ofir: 02.03.2021, 21:21
 Otwórz bramy nieba dla ofiar pedofilów w sutannach, tego kościoła już nic nie uratuje
 J G: 01.03.2021, 15:56
  "Proście a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam". Panie Boże, Ty obiecujesz, że jak będziemy Cię prosić, to od Ciebie otrzymamy. Jak wiele jest potrzeb, o które możemy prosić, ale najważniejszą z próśb, o którą będę prosić, jest nasze zbawienie. Panie, Ty każesz nam szukać, aby znaleźć, każesz nam szukać drogi do Ciebie, każesz szukać drogi do naszego zbawienia. Kieruj naszymi krokami, kieruj naszą drogą, aby nie była skażona grzechem. Panie Boże, Ty każesz nad kołatać, każesz pukać do bram nieba, a nam otworzysz. Boże otwórz nam bramy nieba, otwórz Serce Swoje, na nasze prośby, otwórz bramy nieskończonego miłosierdzia Twego, które nie ma końca, które nie zna granic. Amen.
 G J: 01.03.2021, 08:20
 Jezus powiedział, przy modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą że przez wzgląd na wielomowstwo będą wysłuchani. Tymczasem ty jak się modlisz, zamknij się w pokoju i módl się najprościej i najkrócej. Więc widać kto to robi na pokaz, nie modli się ale popisuje. Dlatego krytykuję, a może Jezus nie jest Twoim autorytetem???
 Ewik: 01.03.2021, 07:40
  Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 J G: 28.02.2021, 12:26
  Panie Jezu, który z miłości ku nam, stałeś się człowiekiem, przemień zimne serca nasze, byśmy trwali w miłości ku Tobie. Panie, który przemieniłeś się na górze Tabor, aby umocnić w apostołach wiarę, wzmocnij wiarę naszą. Panie Jezu, który podczas Ostatniej Wieczerzy, przemieniłeś chleb i wino, w Ciało i Krew Swoją, spraw abyśmy pragnęli i godnie przyjmowali, Ciebie w Komunii Świętej. Panie Jezu, który podczas Swojej Męki, modliłeś się za oprawców Swoich, przemień nasze serca, byśmy cierpliwie znosili krzywdy i wybaczali swoim krzywdzicielom. Panie Jezu, racz wysłuchać próśb naszych i zmiłuj się nad nami grzesznymi, którzy do Ciebie wołamy, który żyjesz i królujesz, z Bogiem Ojcem, w jedności z Duchem Świętym. Amen.
 J G: 27.02.2021, 18:53
  Duchu Święty Boże, który wspierasz nas wszelkimi darami, obdarz nas darami Twoimi i daj nam miłość, abyśmy okazywali i nieśli ją bliźnim naszym. Abyśmy, kochali Boga miłością największą. Udziel nam cierpliwości w trudach życia codziennego, abyśmy nie upadali na duchu, tylko radowali się, cieszyli się i z pokorą przyjmowali wszystko czym obdarzy nas życie. Duchu Święty Boże, prosimy Cię, o roztropność w życiu naszym, o rozwagę w podejmowaniu decyzji, o skromność i czystość naszych myśli. Prosimy Cię, o umocnienie wiary naszej, o prędkie powstanie z grzechów i o wytrwanie w Łasce Uświęcającej. Daj nam zwycięstwo w pokusach, pociechę w smutku, żarliwość w modlitwie. Duchu Święty Boże, oczyść serca nasze, oświecaj nasz rozum, umacniaj wolę naszą i przebacz nam, wszystkie nasze niewierności i zaślepienia serc naszych. Błagamy, zbaw dusze nasze i daj nam nasycić się i cieszyć się, szczęściem chwalenia Cię w Niebie. Amen.
 J G: 26.02.2021, 16:46
  Boże Ojcze Niebieski, proszę Cię, przez zasługi Syna Twojego Jezusa Chrystusa i Jego ofiary, za nas na krzyżu, o udzielenie nam odpuszczenia grzechów naszych i wszystkich łask potrzebnych do zbawienia. Prosimy Cię, o łaski bojaźni obrażania Ciebie naszymi grzechami. Prosimy, o gorącą miłość ku Tobie. Prosimy o cierpliwość i łagodność potrzebną do zgodnego życia w rodzinie, w pracy, ze wszystkimi ludźmi z którymi się zetkniemy. Daj nam ducha prawdziwej, żywej, wiary, ducha prawdziwej pokuty, ducha zadośćuczynienia za popełnione przez nas grzechy, ducha silnej poprawy i unikania wszelkich okazji do grzechu. Kochany Ojcze, prosimy przyjdź nam z pomocą, abyśmy z pokorą, z czystością serca, wypełniali powierzone nam obowiązki. Abyśmy potrafili oprzeć się pokusom i na pierwszym miejscu, stawiali zawsze Ciebie, a nie zaszczyty, stanowiska, pieniądze. Na koniec tej modlitwy, prosimy o wszystkie łaski, których potrzebujemy do prowadzenia życia chrześcijańskiego, które zaprowadzi nas do wieczności pełnej szczęścia, do wieczności w Niebie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (10) [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej