Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 Ewik: 01.03.2021, 07:40
  Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 J G: 28.02.2021, 12:26
  Panie Jezu, który z miłości ku nam, stałeś się człowiekiem, przemień zimne serca nasze, byśmy trwali w miłości ku Tobie. Panie, który przemieniłeś się na górze Tabor, aby umocnić w apostołach wiarę, wzmocnij wiarę naszą. Panie Jezu, który podczas Ostatniej Wieczerzy, przemieniłeś chleb i wino, w Ciało i Krew Swoją, spraw abyśmy pragnęli i godnie przyjmowali, Ciebie w Komunii Świętej. Panie Jezu, który podczas Swojej Męki, modliłeś się za oprawców Swoich, przemień nasze serca, byśmy cierpliwie znosili krzywdy i wybaczali swoim krzywdzicielom. Panie Jezu, racz wysłuchać próśb naszych i zmiłuj się nad nami grzesznymi, którzy do Ciebie wołamy, który żyjesz i królujesz, z Bogiem Ojcem, w jedności z Duchem Świętym. Amen.
 J G: 27.02.2021, 18:53
  Duchu Święty Boże, który wspierasz nas wszelkimi darami, obdarz nas darami Twoimi i daj nam miłość, abyśmy okazywali i nieśli ją bliźnim naszym. Abyśmy, kochali Boga miłością największą. Udziel nam cierpliwości w trudach życia codziennego, abyśmy nie upadali na duchu, tylko radowali się, cieszyli się i z pokorą przyjmowali wszystko czym obdarzy nas życie. Duchu Święty Boże, prosimy Cię, o roztropność w życiu naszym, o rozwagę w podejmowaniu decyzji, o skromność i czystość naszych myśli. Prosimy Cię, o umocnienie wiary naszej, o prędkie powstanie z grzechów i o wytrwanie w Łasce Uświęcającej. Daj nam zwycięstwo w pokusach, pociechę w smutku, żarliwość w modlitwie. Duchu Święty Boże, oczyść serca nasze, oświecaj nasz rozum, umacniaj wolę naszą i przebacz nam, wszystkie nasze niewierności i zaślepienia serc naszych. Błagamy, zbaw dusze nasze i daj nam nasycić się i cieszyć się, szczęściem chwalenia Cię w Niebie. Amen.
 J G: 26.02.2021, 16:46
  Boże Ojcze Niebieski, proszę Cię, przez zasługi Syna Twojego Jezusa Chrystusa i Jego ofiary, za nas na krzyżu, o udzielenie nam odpuszczenia grzechów naszych i wszystkich łask potrzebnych do zbawienia. Prosimy Cię, o łaski bojaźni obrażania Ciebie naszymi grzechami. Prosimy, o gorącą miłość ku Tobie. Prosimy o cierpliwość i łagodność potrzebną do zgodnego życia w rodzinie, w pracy, ze wszystkimi ludźmi z którymi się zetkniemy. Daj nam ducha prawdziwej, żywej, wiary, ducha prawdziwej pokuty, ducha zadośćuczynienia za popełnione przez nas grzechy, ducha silnej poprawy i unikania wszelkich okazji do grzechu. Kochany Ojcze, prosimy przyjdź nam z pomocą, abyśmy z pokorą, z czystością serca, wypełniali powierzone nam obowiązki. Abyśmy potrafili oprzeć się pokusom i na pierwszym miejscu, stawiali zawsze Ciebie, a nie zaszczyty, stanowiska, pieniądze. Na koniec tej modlitwy, prosimy o wszystkie łaski, których potrzebujemy do prowadzenia życia chrześcijańskiego, które zaprowadzi nas do wieczności pełnej szczęścia, do wieczności w Niebie. Amen.
 J G: 25.02.2021, 14:12
  Do G. J. księdzem nie jestem, a na tym forum, nikt nikomu nie zabrania pisać i wyrażać swoich opinii. Każdy może modlić się do Boga, każdy może prosić, każdy może dziękować, za otrzymane łaski. Zamiast krytykować, to zwróć się w modlitwie do Ducha Świętego, On na pewno Ci pomoże i Łaskami Swoimi, wskaże jak masz postępować, nie krytykować, tylko modlić się. Pamiętaj, modlitwy nigdy nie jest za dużo i każdy ma jakieś zmartwienia, każdy ma własne życie, każdy ma jakieś problemy, z których może podzielić się przed Bogiem. Każdy z nas, ma lub miał, swoich rodziców, rodzeństwo, swoich przyjaciół, swoją parafię, a nawet rządzących, którzy potrzebują naszego wsparcia w modlitwie. Proponuję, zamiast krytyki, zamiast pretensji do kogoś kto pisze na tym forum, pomodlić się na tym forum, będziesz anonimowy a zasługi będziesz miał u Boga.
 G J: 24.02.2021, 20:55
 Zadałem ci pytanie? To miejsce na komentarze. Niekoniecznie modlitewne (?)
 J G: 24.02.2021, 14:12
  Panie Jezu, tak często zdarza się nam ulec pokusom i zbłądzić, popełniając grzech ciężki. Ale Ty czekasz na nas, wyciągasz ręce do nas, wołając "przyjdźcie do mnie wszyscy". Ty znasz nasze słabości i wiesz, że bez Twojej pomocy, bez Twojej Łaski nie jesteśmy w stanie, podnieść się z grzechu, uwolnić się od złych skłonności. Panie Jezu, przyjdź do nas, przyjdź z łaskami i udziel każdemu z nas, każdemu kto o nie poprosi, stosownych łask, bo Ty wiesz najlepiej, kto jakiej łaski potrzebuje. Prosimy o nie, a najbardziej o łaski siły, do unikania złego, o łaski wypełniania przykazań, o łaski wytrwałości w wierze Twojej. Panie Jezu prosimy prowadź nas, kieruj naszymi krokami i strzeż, przed popełnianiem grzechów. Przebacz nam wszystkie nasze grzechy, za które szczerze żałujemy. Pragniemy poprawy, pragniemy nie grzeszyć więcej i unikać wszelkich okazji do grzechu. Pomóż nam wiernie Ci służyć, życiem na ziemi, odpokutować grzechy nasze i wytrwać w Świętej Wierze Twojej. Amen.
 G J: 23.02.2021, 23:13
 Słuchaj, J G, księdzem jesteś? Może daj coś innym napisać bo kazania to w kościele
 J G: 23.02.2021, 22:21
  Ojcze Niebieski, w dzisiejszej modlitwie, proszę Cię, o łaskę dobrej modlitwy, o to, aby moja modlitwa, była rzeczywiście rozmową z Tobą, rozmową z Bogiem. Aby nie była tylko wierszykiem, nauczonym na pamięć, bezmyślnie mówionym. Tylko dialogiem, z najlepszym Ojcem, który nas kocha, który pragnie naszego dobra, który mówi do nas, chociaż Go nie słyszymy. Który wysłuchuje nasze myśli, nasze słowa, który przytuli nas, choć tego nie będziemy czuli. Kochany Ojcze, naucz nas modlić się własnymi słowami, a jeżeli już będziemy odmawiali wyuczonymi słowami które ktoś ułożył to niech ona będzie w pełnym skupieniu. Niech w naszej modlitwie do Ciebie, oddamy się Tobie całkowicie, oddamy Ci nasze serca. Niech w naszej modlitwie, nie zabraknie Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, którzy będą nam towarzyszyć, o których obecność prosimy. Wierzymy że taka modlitwa napełni nas siłą do walki z grzechem, do walki z szatanem, do walki ze złem współczesnego świata. Amen.

 Byblos: 19.02.2021, 20:57
 A ja się zastanawiam ilu Polaków dziś uwierzyłoby w syna bozego, który na przykład przychodzi na świat w biednej rodzinie uchodźców na przedmieściach Białegostoku? W takiej sytuacji byli przeciętni pracujący i zarabiający pieniądze mieszkańcy Judei wtedy.
 J G: 16.02.2021, 11:29
  Ojcze Niebieski, powierzyłeś świętemu Józefowi, to co najcenniejsze, własnego, jedynego Syna i Jego Matkę, aby ich chronił. Spraw, aby Swoją opieką, chronił również mnie i moich najbliższych. Niech Jego opieka i Jego wstawiennictwo, przyczyni się do zwiększenia naszej wiary, do zwiększenia naszej miłości do Ciebie. Prosimy Cię Ojcze, o Jego wstawiennictwo, o jego czuwanie nad nami, abyśmy nie zbłądzili, abyśmy nie zboczyli z drogi, prowadzącej do zbawienia dusz naszych. Niech za Jego przykładem i przy Jego pomocy, przeciwstawimy się pokusom szatana i nieprzyjaciołom Kościoła. Amen.
 J G: 09.02.2021, 13:15
  W dzisiejszej modlitwie, pragnę oddać hołd Krzyżowi, na którym skonał Pan Jezus. Dziękuję Panie Jezu, za Twój Krzyż, przed którym klękam, dziękuję za to że go niosłeś, za to że na nim cierpiałeś, za to że za moje grzechy na nim oddałeś życie swoje. Dziękuję że znakiem Twojego Krzyża, naznaczyłeś mnie przy Chrzcie Świętym. Dziękuję za każde błogosławieństwo, które otrzymałem znakiem Twojego Krzyża. Panie Jezu, dziękuję że znakiem Twojego Krzyża, odpuszczasz mi grzechy w sakramencie pokuty. Dziękuję za Twój Krzyż, który jest przewodnikiem w życiu, światłem w ciemności, pociechą w utrapieniach, osłodą i podporą w smutkach. Panie Jezu, proszę niech Twój Krzyż, zawsze będzie przy mnie. Niech wzmacnia moją wiarę, niech pobudza moją nadzieję, niech rozpala moją miłość do Ciebie. Niech będzie dla mnie drogowskazem i tarczą, które ochronią mnie, od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, które zaprowadzą mnie, do zbawienia duszy mojej. Amen.
 J G: 08.02.2021, 18:07
  Boże Ojcze Niebieski, Ty chcesz abyśmy byli zbawieni, ja również tego pragnę, jest ono moim największym życzeniem. Lecz świat współczesny, stawia na naszej drodze, niezliczone pokusy, na które jesteśmy wystawiani, z którymi musimy się zmagać. Panie Boże, słabość nasza i skłonności do złego, zmuszają nas do nieustannej walki z zastawianymi na nas sidłami, jakie na nas zastawia szatan. Ratuj nas Ojcze i wspomóż w tej walce, abyśmy potrafili przeciwstawić się i nie ulec, namiętnościom współczesnego świata, który kusi i wabi, do czynienia zła, do życia w grzechu. Udziel nam Twojej pomocy, abyśmy oparli się pokusom, abyśmy odnieśli zwycięstwo, abyśmy uniknęli ognia wiecznego. Amen.
 J G: 07.02.2021, 21:06
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie, nie będę Cię prosił, o dobra współczesnego świata, o pieniądze i o zaszczyty. Proszę Cię o łaski, które są mi potrzebne, abym zrozumiał jak wielkie popełniłem grzechy i jak mogę za te grzechy, wynagrodzić tym, których skrzywdziłem. Niech one sprawią, że mój żal za grzechy, będzie szczery, że postanowienie poprawy, będzie stałe, że nie powrócę do grzesznej przeszłości. Panie Jezu, daj mi tę moc, abym z pokorą i spokojem, przyjmował wszystko co mnie spotyka. Daj mi cierpliwie znosić choroby i niepowodzenia, cierpliwie wytrwać w łasce Twojej, aż do śmierci. Proszę Cię także, o wszelkie łaski, które są mi potrzebne, aby Ci służyć, aby Cię kochać, tak jak Ty tego pragniesz. Abym naśladując Ciebie, cierpliwie znosił wszelkie trudy, smutki i zmartwienia, a na końcu mojej pielgrzymki, abym mógł Cię wielbić w niebie. Amen.
 J G: 06.02.2021, 13:44
  Najsłodszy Panie Jezu, wierzę że jesteś obecny z Ciałem i Krwią, z Duszą, z Bóstwem i Człowieczeństwem, w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię i z największą czcią, pragnę Ci złożyć hołd uwielbienia. Ciebie kocham najbardziej, najgoręcej na świecie, za Tobą tęsknię, Ciebie pragnę, ale nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, zawitaj więc do serca mego, chociaż duchowo. Zamieszkaj w nim i napełnij Twoimi Łaskami, które umocnią moją wiarę, które nie pozwolą, abym się od Ciebie oddalił. Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą, Syna Twojego, za grzechy moje, za dusze w czyśćcu cierpiące, za Ojca Świętego, za Kościół Święty w Polsce i na świecie. Amen.
 J G: 04.02.2021, 12:28
  Święty Józefie, mój patronie, do Ciebie kieruję słowa mojej modlitwy. Wysłuchaj jej i przyjdź mi z pomocą, bo Twojej opieki potrzebuję. Ty tak troskliwie, opiekowałeś się Bożą rodziną, zaopiekuj się również mną. Weź mnie i otocz Ojcowską opieką, a Swoim wstawiennictwem ochraniaj i broń, od popełniania grzechów. Nie pozwól, abym oddalił się od Boga. Oddal ode mnie, wszelkie pokusy prowadzące do złego, pociesz w chwilach smutku, w chwilach choroby. Uproś mi, odpuszczenia wszystkich grzechów moich. Błagam Cię, wyjednaj mi Łaski Ducha Świętego, abym dzięki nim i przy Twojej pomocy, mógł żyć pobożnie, umrzeć w Łasce Bożej i cieszyć się szczęściem w Niebie. Amen.
 J G: 03.02.2021, 16:16
  Dzisiejsza ewangelia mówi, o początkach nauczania wśród mieszkańców Nazaretu i ich niedowiarstwu, w to że wśród nich żył i pracował Mesjasz, oczekiwany od 4 tysięcy lat. Jak trudno im uwierzyć, że to Syn Boży. Codziennie przecież widzieli Go, rozmawiali z Nim, widzieli w nim takiego samego, jak oni sami. Brak wiary mieszkańców Nazaretu, zasmuciły Pana Jezusa, ale nie zniechęciły, Jego słowa dotarły i docierają aż do chwili obecnej. Panie Jezu proszę, niech słowa Twojej nauki dotrą do wszystkich. Niech dotrą i rozjaśnią umysły, mocą Ducha Świętego. Niech nie będziemy niewiernymi Tomaszami i niedowiarkami, tylko wierzącymi. Proszę wesprzyj nas Darami Ducha Świętego, aby przemienić nasz niepokój w ufność, lęk w wiarę. Przemień naszą obojętność w życzliwość, oświeć nasze serca światłem, aby nasza wiara była powszechna, stała, mocna i żywa. Niech wierzymy że, cokolwiek nam się wydarzy, to jest od Boga, a Bóg wie najlepiej, co dla nas najlepsze, bo nas kocha miłością największą. Panie Jezu, obdarz nas taką wiarą, jaką byś chciał aby była, bo brakuje nam jeszcze do niej tak wiele. Amen.
 J G: 02.02.2021, 16:13
  Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za każdą kroplę Twojej drogocennej Krwi, jaką wylałeś za mnie, w męce krzyżowej. Dziękuję za Twe męki, które dla mnie cierpiałeś, aby uwolnić mnie od grzechu pierworodnego, aby uwolnić mnie od szatana i jego pokus. Z głęboką wiarą w Ciebie i Twoją naukę, proszę niech chociaż jedna kropla, Twojej drogocennej Krwi, dotrze do mnie. Wierzę że ochroni mnie od złego. Że obmyje mnie z grzechów, że ochroni od chorób i przed działaniem ataków szatana. Panie Jezu, zapraszam Cię do serca mego, zamieszkaj w nim na stałe i napełnij Łaskami Ducha Świętego, które będą stały na straży, w chwilach zwątpienia, złości, przed popełnianiem grzechów. Niech uodpornią przed przekraczaniem przykazań i niech prowadzą mnie ku chwale Twojej ku pożytkowi Kościoła Świętego. Amen.
 J G: 01.02.2021, 17:15
  Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz, że z miłości do mnie, do wszystkich ludzi, posłałeś Swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby mnie zbawił, aby zbawił wszystkich ludzi. Kochany Ojcze, wierzę i ufam w Twą łaskę, miłość i miłosierdzie, które leczą, która wspierają, które dodają sił, w dążeniu do świętości. Proszę, niech dotkną mnie Twoje łaski, które leczą, które uzdrawiają, które sprawią, że będę zdrowy na ciele duszy i umyśle. Niech ogień Twojej uzdrawiającej miłości, dotknie mnie, niech uleczy moje dotknięte chorobą organy, niech usunie stany zapalne. Kochany Ojcze, napełnij mnie Świętym Duchem Swoim, który pozwoli mi czynić dobro, który wzmocni moją miłość do Ciebie, który ochroni mnie przed pokusami. Proszę niech Łaski Twoje umocnią mnie, niech otworzą moje serce, niech otworzą moje oczy, abym widział świat Twoimi oczami, niech otworzą moje uszy, abym słyszał Twoimi uszami, abym postępował tak jak Ty byś postąpił. Amen.
 J G: 31.01.2021, 22:31
  Panie Jezu, lekarzu naszych ciał i naszych dusz, Ty będąc na ziemi, leczyłeś i uzdrawiałeś. Przyjdź nam z pomocą, w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa sars 19, bo czujemy się bezradni w obliczu ogólnoświatowego zagrożenia. Przyjdź Dobry Pasterzu, nie zostawiaj swoich owieczek, które Cię kochają, które ufają w Twoje Miłosierdzie, które wołają i wzywają Twojej pomocy. Prosimy Cię, powstrzymaj koronawirus, aby się więcej nie rozprzestrzeniał, aby lekarze zapanowali nad tą pandemią. Mocą Swoją Niebieską, ulecz zarażonych i przywróć im zdrowie. Przyjmij do Królestwa Niebieskiego, tych których zabrałeś, którzy zmarli na skutek tej choroby. Błogosław nam i wspieraj nas zdrowiem. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] (11) [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej