Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 30.06.2019, 15:47
  Panie Jezu Chryste Ty dla nas ludzi grzesznych za nasze grzechy zostałeś ukrzyżowany. Proszę Cię niech Twoja męka i śmierć na krzyżu posłuży mi w zbawieniu mojej duszy. Spraw o dobry Jezu abym po śmierci na sądzie ostatecznym znalazł się wśród wybranych Twoich i wspólnie ze wszystkimi świętymi mógł Cię chwalić i błogosławić na wieki. Amen.
 Ja: 28.06.2019, 15:30
 Znowu to zrobiłem. Ty wiesz wszystko, ty wiesz co czuję. To ostatni raz. Nigdy już. Gdy tu przyjdę kiedyś, będę spokojny. Bo dajesz mi siłę. Bo mnie wybawiłeś.
 J G: 25.06.2019, 21:45
  Kochany Boże dziękuję Ci za to że mogłem Cię poznać i być człowiekiem wierzącym. Dziękuję za rodziców którzy mnie wychowali w wierze katolickiej a których zabrałeś do wieczności. Panie daj im wieczny odpoczynek w niebie. Boże wspieraj nas i prowadź abyśmy do nieba pokonali wszystkie trudności. Dodaj nam sił abyśmy zwalczali wszelkie pokusy złego ducha. Daruj nam grzechy abyśmy na sądzie Twoim nie mieli nic co by obciążało naszą duszę.
 Ja: 21.06.2019, 17:13
 Boże znowu to zrobiłem. Nie daj mi umrzec w grzechu. Wybacz mi błagam
 J G: 16.06.2019, 20:03
  Panie Boże dziś w uroczystość Trójcy Świętej, dziękuję za słowa które do mnie dotarły podczas kazania. Dotarło do mnie to, że modląc się do jednej z osób Trójcy Świętej, modlimy się do Boga który jest jeden w trzech osobach. Zrozumiałem że męki jakie cierpiał Pan Jezus na krzyżu cierpieli również Bóg Ojciec i Duch Święty. Te trudne do zrozumienia prawdy wiary nie można zrozumieć. Trzeba w nie po prostu wierzyć. Panie Boże dodaj mi wiary, abym nie upadał na duchu w drodze do nieba. Amen.
 J G: 12.06.2019, 19:25
 Panie Boże dziękuję za wszystko co dobre które od Ciebie otrzymałem. A było tego bardzo wiele nawet gdybym chciał tutaj wszystko wymienić to nie będę w stanie. Dziękuję za wszystko a szczególnie za dar zdrowia mojej żony która czeka na operację ale dzięki naszej modlitwie do chwili obecnej porusza się o własnych siłach. Prosimy Cię w dalszym ciągu o zdrowie dla nas i o błogosławieństwo na dalsze dni naszego życia tu na ziemi. Amen.
 J G: 01.05.2019, 18:33
  Panie Jezu Kocham Cię ale wiem że jeszcze za mało. Proszę dodaj mi sił abym Cię kochał jeszcze więcej. Dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie od Ciebie otrzymałem i proszę wspieraj mnie w podejmowaniu słusznych decyzji. Błogosław mi i mojej rodzinie chroń nas od wszystkiego co złe, pozwól nam cieszyć się zdrowiem. Umacniaj naszą wiarę abyśmy dostąpili życia wiecznego w niebie. Duchu Święty wspieraj nas i umacniaj swymi darami abyśmy w drodze do nieba pokonali wszelkie zakusy złego ducha.
 Daniel: 26.03.2019, 22:45
 Panie Boże choć kocham cię najbardziej i za wszystko dziękuję i przepraszam tak bardzo bym chciał żeby twój syn był moim nauczycielem i prowadził mnie w życiu mój pan Jezus Chrystus to mimo starań i ograniczeń jakie mam tak ciężko jest wytrzymać dłużej niż jakiś czas bez grzechu.prosze cię mój Boże kochany zamień moje grzechy na serce czyste i błogosław każdego dnia aż do końca mojego życia przez Chrystusa Pana naszego a syna twojego amen
 J G: 26.01.2019, 11:27
  Panie Boże dziękuję Ci za Twoją opiekę i wszystkie łaskie jakie od Ciebie otrzymałem. Dziękuję i proszę o następne, abyś mnie nie opuszczał i bronił przed zakusami szatana. Panie Jezu przepraszam za rany jakie Ci zadałem moimi grzechami. Kocham Cię za wszystko co dla mnie zrobiłeś, kocham za Twój Krzyż oraz za każdą Ofiarę Składaną na Ołtarzu. Jezu Ufam Tobie. Prowadź mnie drogą do Twojego Ojca Niebieskiego i nie opuszczaj mnie a wspieraj.

  J G: 24.01.2019, 15:03
  Boże Ojcze kocham Cię za wszystko co dla nas zrobiłeś. Za stworzenie świata w którym teraz żyjemy, oraz Syna który za nas oddał życie na krzyżu. Wejrzyj na rany Swojego Syna który modlił się za swoich oprawców słowami "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią". Ja również jestem winny Jego śmierci krzyżowej bo popełniłem wiele grzechów. Wybacz mi Ojcze i nie opuszczaj. A Ty Jezu mój ukochany, któryś za mnie oddał życie na krzyżu wspieraj mnie i módl się również za mną podobnie jak modliłeś się za swoich oprawców.
 J G: 17.01.2019, 19:23
  Jezu Ty modliłeś się do Ojca Niebieskiego za nieprzyjaciół Swoich słowami "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią". Odpuść mi też moje grzechy, pomimo tego że znam Twoje przykazania, a nie zawsze je przestrzegam. Trudno jest obecnie żyć na ziemi, na której jest tyle zła i grzechu. Boże wspieraj mnie w dążeniu do dobra i kieruj moimi drogami, aby doprowadziły mnie do zbawienia mojej duszy w niebie. Amen.
 J G: 16.01.2019, 11:26
  Panie Boże Ojcze mój dziękuję Ci za to że jesteś wśród nas, że nas kochasz, że Jesteś miłosierny. Dziękuję za Syna Jezusa, który za nas, za moje grzechy, oddał Swe życie na krzyżu. Kocham Cię z całego serca i błagam o odpuszczenie wszystkich grzechów, które obciążają moją grzeszną duszę. Błagam również o pomoc, abyś wspierał mnie w drodze do nawrócenia i przemiany mojego życia ziemskiego. Okaż miłosierdzie zmarłym z mojej rodziny i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
 J G: 15.01.2019, 13:25
  Kocham Cię Boże Ojcze za to że dałeś nam Syna, który poświęcił się za mnie i oddał Swe życie na krzyżu. Jezu Synu Ojca kocham Cię i dziękuję, za całe Twoje życie ziemskie. Dziękuję, za to że z miłości do ludzi ofiarowałeś się w męce krzyża, aby nie skazywać ludzi na wieczne męki. Kocham Cię Maryjo matko Jezusa, któraś całe swe życie poświęciłaś Bogu. Najukochańsza Matko Boża, przez swą miłość do Jezusa Chrystusa, wyjednaj mi Swoim wstawiennictwem darowanie wszystkich moich grzechów. Amen.
 J G: 13.01.2019, 13:56
  Panie Jezu Synu Boga Ojca dziękuję Ci za to że z miłości do ludzi oddałeś za nas życie na krzyżu. Dzięki temu my wierzący mamy teraz możliwość wyboru drogi życia. Błagam wspieraj mnie aby droga którą kroczę była drogą do nieba. Wiem że ciążą na mnie grzechy ale Ty w Swoim miłosierdziu daruj mi je i doprowadź do wiecznej szczęśliwości. Amen.
 J G: 10.01.2019, 11:40
  O Maryjo matko naszego Pana, przez boleść którą wycierpiałaś będąc przy śmierci Syna Twojego na krzyżu, wspieraj mnie i nie pozwól abym oddalił się od Boga. Matko moja kochana, Królowo moja, nie opuszczaj mnie a wspieraj nawet wtedy kiedy zbłądzę. Pomimo tego dodaj mi wtedy sił abym ponownie zbliżył się do Syna Twego. O najdroższa Pani moja, ucieczko grzeszników, pośredniczko nasza, wstawiaj się za mną do Syna Twego i nie pozwól abym stracił życie wieczne. Matko Pana Naszego przyjmij moje modlitwy i wysłuchaj. Amen.
 J G: 09.01.2019, 11:41
  Panie Jezu mój Odkupicielu, za Twe męki i krew którą za mnie przelałeś, stokrotnie Ci dziękuję i za to kocham. Ty również mnie kochasz pomimo tego że tak wiele razy Cię obrażałem swoimi grzechami. Dziś znowu staję przed Tobą i proszę wybacz mi za moje grzeszne życie. Wybacz mi i nie odtrącaj mnie. Matko Boża pomóż mi swoim wstawiennictwem u Syna i módl się za mnie, za mnie grzesznego. Amen.
 J G: 07.01.2019, 11:49
  Panie Jezu jak wielka jest miłość Twoja do ludzi, ludzi grzesznych. Dla nich zdecydowałeś się na oddanie życia ziemskiego dla ratowania ich dusz. Tylko Bóg mógł się na coś takiego zgodzić. Bo śmierć na krzyżu jest najboleśniejsza. Trudno jest sobie wyobrazić, aby Bóg człowiek, po mękach w ciemnicy, po biczowaniu, cierniem ukoronowaniu, ciężkiej drodze krzyżowej, przybity do krzyża, modlił się jeszcze za oprawców słowami "Ojcze odpuść im, bo nie widzą co czynią". Jezu za to co zrobiłeś kocham Cię. A Ty miej mnie w opiece swojej i okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinie śmierci.
 J G: 29.12.2018, 15:34
  Panie Boże Ty pozwoliłeś aby Twój jedyny syn stał się człowiekiem i żył wśród nas. Był we wszystkim do nas podobny. Jedyne co Go od nas różniło to to, że żył na ziemi bez grzechu. Ty z miłości do ludzi zgodziłeś się, aby przez mękę i śmierć krzyżową, otworzył nam niebo i umożliwił nam uzyskać wiekuiste szczęście. Boże Ojcze proszę wejrzyj łaskawie na moją rodzinę i wspieraj nas w dążeniu do doskonałości. Błagamy Cię, wspieraj i pomagaj nam abyśmy nie popełniali za życia ziemskiego grzechów, które mogły by nam przeszkodzić w uzyskaniu szczęścia wiecznego. Duchu Święty wspieraj nas swoimi darami, aby pomogły nam uzyskać odpuszczenie wszystkich naszych grzechów.
 H: 24.12.2018, 05:02
 Panie Boże dziękuję Ci za wszystkie łaski które otrzymalam pomimo że tyle złego uczyniłam.Proszę prowadz mnie i moją rodzinę tylko prostymi ścieżkami do Ciebie Kocham Cię
 J G: 10.12.2018, 19:17
  Panie Boże dziękuję Ci za to wszystko co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję za opiekę, za żonę, za dzieci i wnuki.Kocham Cię za to że jesteś z nami, przychodząc do nas w każdej Mszy Świętej i kiedy zwracamy się do Ciebie w modlitwie. Zycie bez Ciebie tutaj na ziemi nie ma sensu. Panie Boże mam do Ciebie ogromną prośbę proszę o zdrowie dla mojej żony, która czeka na operację kręgosłupa, a termin zabiegu jest jeszcze odległy. Spraw aby do czasu operacji mogła jeszcze się poruszać. Jezu ufam tobie. TY SIĘ TYM ZAJMIJ.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] (28) [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej