Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 Tomek: 21.08.2019, 15:19
 Jezu, proszę wybacz mi moje grzechy, przepraszam Cię za nie! Proszę pomóż mi w moich kłopotach rodzinnych, przywróć nam pokój w domu i rodzinie! Jezu ufam Tobie! Jezu Ty się tym zajmij i daj mi cierpliwość, abym psychicznie to wszystko znosił, trzymaj się swoich postanowień przed Tobą złożonych! Amen
 Tomek: 18.08.2019, 22:09
 Jezu proszę wybacz mi! Przepraszam Cię za moje grzechy i proszę o pojednanie w moim domu i rodzinie! Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij! Przepraszam!
 Zosia : 17.08.2019, 11:28
 Proszę o modlitwę za mnie o łaski Ducha Świętego, o dar modlitwy,o wytrwałość w wierze,nadziei i miłości, o Boże błogosławieństwo i przewodnictwo oraz opiekę Matki Bożej, tak dla mnie jaj i moich bliskich. Bóg zapłać
 bozena: 25.07.2019, 14:49
 Panie Jezu pomóż moim synom i daj zdrowie mojemu mężowi pomóż mi byc lepszym człowiekiem
 Agnieszka: 23.07.2019, 20:35
 Panie Jezu błagam nie zostawiaj mnie samej z tym problemem.Poprowadź mnie prostą drogą i natchnij swoją łaską mojego brata żeby mnie nie skrzywdził.Odbierz mu żądzę chciwości a mnie wybacz wszystkie złe myśli i grzechy. Ufam Tobie Dobry Jezu.
 J G: 23.07.2019, 19:42
  Jezu miłosierny zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, które nie mogą dostać się do nieba, za grzechy popełnione za życia ziemskiego. Niech krew i woda która wypłynęła z Serca Twego, ugasi płomienie ognia czyśćcowego. Modlitwę tę kieruję za dusze z mojej rodziny oraz za te za które się nikt nie modli. Proszę wejrzyj również na nas i wspieraj nas abyśmy za życia ziemskiego przestrzegali Twoich przykazań i kroczyli drogą prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 22.07.2019, 22:10
  Panie Jezu oddaję się Tobie tak jak Ty oddałeś się za nas w męce krzyżowej Ojcu Niebieskiemu. Niech Twoja męka za mnie nędznego grzesznika nie będzie stracona.Ty za mnie oddałeś życie na krzyżu. Panie Jezu przez Najświętsze Rany, Najświętszą Krew przelaną na krzyżu daruj mi moje grzechy. Ty pocieszyłeś łotra darując mu jego grzechy i obiecując niebo. O jak bardzo bym chciał być na miejscu tego łotra.O Maryjo matko nasza wstawiaj się za mną do najmilszego Syna swego i uproś mi odpuszczenie wszystkich grzechów moich. Amen.
 J G: 03.07.2019, 15:14
  Najłaskawsza Matko Boża dziękuję Ci za wszystko co dla nas zrobiłaś. Dziękuję za Syna Bożego któregoś urodziła i wychowała oraz za miłość macierzyńską do syna jak i do wszystkich ludzi. Syn Twój umierając na krzyżu dał nam Ciebie za matkę. Dlatego proszę Cię Matko o wstawiennictwo do Syna Twego o wyjednanie mi darowania wszystkich grzechów. Święta Maryjo wysłuchaj modlitwy mojej. Amen.
 J G: 30.06.2019, 15:47
  Panie Jezu Chryste Ty dla nas ludzi grzesznych za nasze grzechy zostałeś ukrzyżowany. Proszę Cię niech Twoja męka i śmierć na krzyżu posłuży mi w zbawieniu mojej duszy. Spraw o dobry Jezu abym po śmierci na sądzie ostatecznym znalazł się wśród wybranych Twoich i wspólnie ze wszystkimi świętymi mógł Cię chwalić i błogosławić na wieki. Amen.

 Ja: 28.06.2019, 15:30
 Znowu to zrobiłem. Ty wiesz wszystko, ty wiesz co czuję. To ostatni raz. Nigdy już. Gdy tu przyjdę kiedyś, będę spokojny. Bo dajesz mi siłę. Bo mnie wybawiłeś.
 J G: 25.06.2019, 21:45
  Kochany Boże dziękuję Ci za to że mogłem Cię poznać i być człowiekiem wierzącym. Dziękuję za rodziców którzy mnie wychowali w wierze katolickiej a których zabrałeś do wieczności. Panie daj im wieczny odpoczynek w niebie. Boże wspieraj nas i prowadź abyśmy do nieba pokonali wszystkie trudności. Dodaj nam sił abyśmy zwalczali wszelkie pokusy złego ducha. Daruj nam grzechy abyśmy na sądzie Twoim nie mieli nic co by obciążało naszą duszę.
 Ja: 21.06.2019, 17:13
 Boże znowu to zrobiłem. Nie daj mi umrzec w grzechu. Wybacz mi błagam
 J G: 16.06.2019, 20:03
  Panie Boże dziś w uroczystość Trójcy Świętej, dziękuję za słowa które do mnie dotarły podczas kazania. Dotarło do mnie to, że modląc się do jednej z osób Trójcy Świętej, modlimy się do Boga który jest jeden w trzech osobach. Zrozumiałem że męki jakie cierpiał Pan Jezus na krzyżu cierpieli również Bóg Ojciec i Duch Święty. Te trudne do zrozumienia prawdy wiary nie można zrozumieć. Trzeba w nie po prostu wierzyć. Panie Boże dodaj mi wiary, abym nie upadał na duchu w drodze do nieba. Amen.
 J G: 12.06.2019, 19:25
 Panie Boże dziękuję za wszystko co dobre które od Ciebie otrzymałem. A było tego bardzo wiele nawet gdybym chciał tutaj wszystko wymienić to nie będę w stanie. Dziękuję za wszystko a szczególnie za dar zdrowia mojej żony która czeka na operację ale dzięki naszej modlitwie do chwili obecnej porusza się o własnych siłach. Prosimy Cię w dalszym ciągu o zdrowie dla nas i o błogosławieństwo na dalsze dni naszego życia tu na ziemi. Amen.
 J G: 01.05.2019, 18:33
  Panie Jezu Kocham Cię ale wiem że jeszcze za mało. Proszę dodaj mi sił abym Cię kochał jeszcze więcej. Dziękuję Ci za wszystkie łaski jakie od Ciebie otrzymałem i proszę wspieraj mnie w podejmowaniu słusznych decyzji. Błogosław mi i mojej rodzinie chroń nas od wszystkiego co złe, pozwól nam cieszyć się zdrowiem. Umacniaj naszą wiarę abyśmy dostąpili życia wiecznego w niebie. Duchu Święty wspieraj nas i umacniaj swymi darami abyśmy w drodze do nieba pokonali wszelkie zakusy złego ducha.
 Daniel: 26.03.2019, 22:45
 Panie Boże choć kocham cię najbardziej i za wszystko dziękuję i przepraszam tak bardzo bym chciał żeby twój syn był moim nauczycielem i prowadził mnie w życiu mój pan Jezus Chrystus to mimo starań i ograniczeń jakie mam tak ciężko jest wytrzymać dłużej niż jakiś czas bez grzechu.prosze cię mój Boże kochany zamień moje grzechy na serce czyste i błogosław każdego dnia aż do końca mojego życia przez Chrystusa Pana naszego a syna twojego amen
 J G: 26.01.2019, 11:27
  Panie Boże dziękuję Ci za Twoją opiekę i wszystkie łaskie jakie od Ciebie otrzymałem. Dziękuję i proszę o następne, abyś mnie nie opuszczał i bronił przed zakusami szatana. Panie Jezu przepraszam za rany jakie Ci zadałem moimi grzechami. Kocham Cię za wszystko co dla mnie zrobiłeś, kocham za Twój Krzyż oraz za każdą Ofiarę Składaną na Ołtarzu. Jezu Ufam Tobie. Prowadź mnie drogą do Twojego Ojca Niebieskiego i nie opuszczaj mnie a wspieraj.
  J G: 24.01.2019, 15:03
  Boże Ojcze kocham Cię za wszystko co dla nas zrobiłeś. Za stworzenie świata w którym teraz żyjemy, oraz Syna który za nas oddał życie na krzyżu. Wejrzyj na rany Swojego Syna który modlił się za swoich oprawców słowami "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią". Ja również jestem winny Jego śmierci krzyżowej bo popełniłem wiele grzechów. Wybacz mi Ojcze i nie opuszczaj. A Ty Jezu mój ukochany, któryś za mnie oddał życie na krzyżu wspieraj mnie i módl się również za mną podobnie jak modliłeś się za swoich oprawców.
 J G: 17.01.2019, 19:23
  Jezu Ty modliłeś się do Ojca Niebieskiego za nieprzyjaciół Swoich słowami "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią". Odpuść mi też moje grzechy, pomimo tego że znam Twoje przykazania, a nie zawsze je przestrzegam. Trudno jest obecnie żyć na ziemi, na której jest tyle zła i grzechu. Boże wspieraj mnie w dążeniu do dobra i kieruj moimi drogami, aby doprowadziły mnie do zbawienia mojej duszy w niebie. Amen.
 J G: 16.01.2019, 11:26
  Panie Boże Ojcze mój dziękuję Ci za to że jesteś wśród nas, że nas kochasz, że Jesteś miłosierny. Dziękuję za Syna Jezusa, który za nas, za moje grzechy, oddał Swe życie na krzyżu. Kocham Cię z całego serca i błagam o odpuszczenie wszystkich grzechów, które obciążają moją grzeszną duszę. Błagam również o pomoc, abyś wspierał mnie w drodze do nawrócenia i przemiany mojego życia ziemskiego. Okaż miłosierdzie zmarłym z mojej rodziny i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] (28) [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej