Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 06.12.2019, 11:42
  Panie Jezu dziś w pierwszy piątek miesiąca zwracam się do Ciebie, aby Ci podziękować za to że jesteś wśród nas. Za to że Twoje Serce Przenajświętsze umiłowało nas, że kochało nas do końca Twojego życia ziemskiego. Że kochało nas podczas drogi krzyżowej i Twojej męki na krzyżu. Że kocha nas cały czas, że umiłowało nas pomimo naszych brudnych, grzesznych serc. Panie Jezu pokornie Cię prosimy, pochyl się nad nami ludźmi grzesznymi i wlej w nas ducha wiary. Wzmocnij nasze serca strumieniem łask, abyśmy nigdy więcej nie ranili Twojego Boskiego Serca cierniem naszych grzechów. Prosimy Cię rozpal nasze serca miłością, aby nasza modlitwa płynęła z głębi naszych serc i była miła Tobie. Kochany Jezu niech Twoje Serce Przenajświętsze, przebite włócznią rozpala nasze serca Twoją Boską Miłością, niech oświeci nasz umysł, niech prowadzi nas w prawdzie i miłości do Twojego Ojca w niebie. Amen.
 J G: 05.12.2019, 11:18
  Boże Ojcze Niebieski do Ciebie kieruję dzisiejszą modlitwę, i pokornie błagam o darowanie mi moich grzechów. Przyjmij Ojcze mój szczery żal, który zanoszę do Ciebie i okaż mi miłosierdzie. Ty znasz moje zaniedbania, moje winy których się dopuściłem. Uwolnij mnie Ojcze od kary za me przewinienia, i wzmocnij mnie łaską, abym miał siłę pokonywać wszystkie pokusy, które zły duch na nas zsyła. Niech śmierć Twojego syna Jezusa Chrystusa na krzyżu, wzmocni mnie a wylana Krew Przenajświętsza obmyje mnie z grzechów moich. Sercem całym pragnę należeć do Ciebie i być na sądzie Twoim zaliczonym do grona wybranych Twoich w niebie. Amen.
 J G: 04.12.2019, 09:10
  Panie Boże Ty wiesz już teraz czy będę zbawiony, czy potępiony. Ty znasz całą przyszłość moją. Ty jednocześnie kochasz mnie, i chcesz abym po śmierci trafił do nieba. Panie dodaj mi sił abym nie postąpił jak Judasz, ale jak pozostali uczniowie. Ty obdarzyłeś mnie rozumem i wolną wolą. Spraw abym dary które mi dałeś właściwie wykorzystywał, abym potrafił odróżnić to co jest od Boga, od tego co od szatana. Abym miał siłę do zwalczania zła dobrem, kłamstwo prawdą, pychę pokorą, chciwość hojnością, gniew łagodnością. Panie dodaj mi sił aby pokusy współczesnego świata, nie przysłoniły mi celu mojego życia. Spraw abym nigdy nie zbaczał z drogi prowadzącej do nieba. Amen.
 J G: 03.12.2019, 09:19
  Boże Wszechmogący ulituj się nade mną, i spraw abym miał siłę modlić się do Ciebie, i uwielbiać Ciebie do końca mojego życia. Pomóż mi we współczesnym świecie znaleźć właściwą drogę do Ciebie. Ojcze Wszechmogący bądź ze mną, bądź z moimi najbliższymi abyśmy zawsze i wszędzie, tam gdzie jesteśmy wypełniali wolę Twoją. Kochany Ojcze wspieraj mnie, wspieraj moich najbliższych darami Ducha Świętego, które pobudzą do lepszego wypełniania przykazań Twoich. Niech męka Twojego syna Jezusa Chrystusa, i Krew Przenajświętsza która wypłynęła z Serca Przenajświętszego, otwartego włócznią zmyje grzechy moje i moich najbliższych. Kochany Ojcze miej litość nad duszami moich najbliższych, których zabrałeś do wieczności. Daruj im grzechy czyśćcowe, i otwórz im bramy nieba. Amen.
 J G: 02.12.2019, 11:54
  Jezu Chryste który jesteś drogą, prawdą i życiem, pomóż nam rozpoznawać zło od dobra i wypełniać wolę Twoją. Niech kroczymy drogą którą Ty nam wskazałeś, a która zaprowadzi nas do Ojca Twego w niebie. Kochany Jezu prowadź nas tą drogą, drogą prawdy w zgodzie z ludźmi, z własnym sumieniem i z przestrzeganiem przykazań Twoich. Ześlij na nas kochany Jezu światło prawdy, abyśmy nim oświeceni podążali drogą cnoty i sprawiedliwości. Niech to światło wskazuje nad drogę, drogę do życia wiecznego, abyśmy z czystym sercem, z czystą duszą, mogli uwielbiać Cię w niebiańskiej ojczyźnie. Amen.
 J G: 01.12.2019, 12:42
  O Maryjo do Ciebie dziś kieruję swoje modlitwy, do matki Boga Jezusa Chrystusa. Matko moja Tobie Syn Twój nie odmówi niczego, o co prosić będziesz. Za Twoim pośrednictwem pragnę błagać Syna Twojego, o miłosierdzie i łaski na dalsze dni mojego życia. Proś o darowanie mi moich grzechów, i w moim imieniu módl się za mnie grzesznego, a Syn Twój na pewno nie odmówi Twojej prośbie. O Maryjo Tyś moją nadzieją, w ufności Tobie powierzam moje życie i całą wieczność. Wierzę że za Twoim wstawiennictwem zostaną zgładzone grzechy moje, i dołączę do świętych w niebie. Amen.
 J G: 30.11.2019, 09:41
  Panie Jezu Ty kochasz mnie, Ty kochasz wszystkich ludzi. Kochasz nawet wtedy kiedy błądzimy, kiedy upadamy i popełniamy grzech ciężki. Kochany Jezu proszę kochaj mnie, kochaj nawet wtedy, kiedy odwrócę się od Ciebie. Panie Jezu Ty wiesz że Cię kocham że wierzę i że ufam Tobie, ale czasami odwracam się od Ciebie popełniając grzech ciężki. Ty wybaczasz mi w sakramencie pokuty, i przygarniasz mnie do serca swego, a ja nie jestem w stanie wytrwać bez grzechu przez dłuższy okres czasu. Tak wygląda moje życie. Dziękuję Ci Jezu że przebaczasz mi moje grzechy, które Cię ranią. Panie mój dodaj mi sił, dodaj wiary abym ufał Twojemu Miłosierdziu, i nie upadał i nie ranił Twego Przenajświętszego Serca moimi grzechami. Pragnę przy Twojej pomocy, dzięki Twoim łaskom które na mnie zsyłasz, wytrwać z Tobą do końca, a po śmierci być zaproszonym na ucztę wieczną w niebie. Amen.
 J G: 29.11.2019, 08:45
  Panie Boże Wszechmogący w dniu dzisiejszym pragnę Cię prosić o łaskę nieba dla moich rodziców, Mieczysława i Bronisławę, oraz teściów Tadeusza i Marię. Niech Najdroższa Krew twojego syna Jezusa Chrystusa, która została przelana w Ogrójcu podczas modlitwy, podczas bolesnego biczowania, cierniem koronowania, na drogach Jerozolimy w trakcie drogi krzyżowej, oraz na krzyżu oczyści ich z win grzechowych. Ojcze Niebieski wprowadź ich jak najprędzej do nieba, aby mogły wielbić Twój Majestat, głosić Twoją chwałę wspólnie z Twoim Synem i Duchem Świętym. Amen.
 J G: 28.11.2019, 09:11
  Panie Boże tyle lat żyję na ziemi, i zamiast gromadzić zasługi na poczet przyszłego życia w niebie, zgromadziłem jedynie ogromne długi, które zagrażają mojej grzesznej duszy. Ojcze chciałbym to naprawić, chciałbym wyrazić Ci wdzięczność za to, że przygarnąłeś mnie i kiedy błądziłem, kiedy byłem ślepcem Tyś mnie oświecił, i wskazał właściwą drogę. Boże Miłosierdzia pozwól mi spłacić zaciągnięte długi, które zagrażają mojej nieśmiertelnej duszy. W miłosierdziu swoim zmiłuj się nade mną. Niech śmierć Twojego syna Jezusa Chrystusa na krzyżu, i jego Krew Przenajświętsza spłynie dla obmycia mojej duszy z wszystkich moich grzechów. Pragnę nie grzeszyć już więcej a Ty Ojcze wspieraj mnie łaskami i światłem żywej wiary aby mi dały siłę do spełnienia moich pragnień. Amen.

 J G: 27.11.2019, 09:15
  Panie Jezu Chryste nie wiem jak mam dzisiaj Ci dziękować, za to czego się podjąłeś dla nas grzeszników. W podziękowaniu przyjmij Panie moją modlitwę, która będzie przypomnieniem męki Twojej. Panie Ty z własnej woli przyjąłeś na siebie grzechy wszystkich ludzi, i po modlitwie w Ogrójcu, gdzie pociłeś się dla nas krwawym potem, zmiłuj się nad nami. Najłaskawszy Jezu Ty za nas grzeszników byłeś okrutnie policzkowany , biczowany, cierniem ukoronowany, zmiłuj się nad nami. Kochany Jezu Ty wziąłeś na ramiona krzyż obciążony ciężarem grzechów naszych, zmiłuj się nad nami. Najdroższy Jezu Ty trzykrotnie padałeś pod ciężarem krzyża na drodze krzyżowej, za nim zostałeś ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Najukochańszy Jezu Ty za nas grzeszników, za nasze grzechy zostałeś przybity do krzyża, gdzie w okrutnych męczarniach oddałeś swe życie, zmiłuj się nad nami. Najłaskawszy Jezu niech Twoja śmierć na krzyżu, niech otwarte włócznią Serce Twoje Przenajświętsze zgładzi winy nasze. Amen.
 J G: 26.11.2019, 09:30
  Duchu Święty Boże przyjdź do serca mego i zamieszkaj we mnie. Ożyw mnie Twoimi Darami podobnie jak ożywiłeś apostołów w wieczerniku. Niech Twoje Dary dodadzą mi sił w wypełnianiu obowiązków, wobec Ciebie i moich bliźnich. Niech ogień Twojej miłości płonie w sercu moim, i podnosi w chwilach upadku, pociesza w chwilach smutku. Strzeż mnie Duchu Święty w chwilach słabości, w chwilach zwątpienia. Skrusz wrodzoną pychę w zamian za pokorę, abym pełen Twej Mocy, mógł stawić opór złym duchom i demonom. Spraw abym pobożnie trwał przy Tobie, abym umiał wybaczać bliźnim, i z czystym sercem, z czystą duszą dotarł do domu Ojca w niebie. Amen.
 J G: 25.11.2019, 09:54
  Matko pana naszego w dniu dzisiejszym pragnę w modlitwie zwrócić się do Ciebie. Proszę zwróć swoje oczy na mnie, na moją rodzinę, na moich najbliższych. Matko kochana, bądź mi pomocą w życiu na ziemi. Ty opiekowałaś się Synem Bożym, opiekuj się również mną i moimi najbliższymi. Błogosław mi i moim najbliższym i umacniaj w wierze. Spraw abym życiem swoim, swoimi grzechami nie krzyżował na nowo Syna Twego. Kochana Mateczko módl się za mnie, za moich najbliższych i wybłagaj dla mnie, dla moich najbliższych, miłosierdzie u Syna Twojego. Amen.
 J G: 24.11.2019, 09:22
  Panie Jezu Ty powiedziałeś "nie lękajcie się ja jestem z wami". O jak dobrze że jesteś, a jednak się lękam, boję się co mnie czeka w przyszłym życiu, które nam obiecałeś. Ty mówiłeś "ja jestem z wami", "trwajcie mocni w wierze". Panie Jezu pomóż nam wytrwać w wierze przy Tobie, pomóż nam być wiernym, pomóż nam pokonywać wszystkie pokusy, które prowadzą do grzechu. W Tobie Jezu cała moja nadzieja, w Tobie nadzieja całego świata na życie wieczne. Panie Jezu wspieraj mnie, wspieraj nas swoim miłosierdziem, uzdrawiaj z grzechów które nam zagrażają. Pragnę wytrwać przy Tobie do końca mojego życia a Ty Jezu zamieszkaj w moim sercu i zaprowadź do życia wiecznego. Amen.
 J G: 23.11.2019, 23:37
  Jezu Chryste za wszystko co z miłującego serca uczyniłeś dla mnie, stokrotnie dziękuję. Dziękuję że dla mnie i dla wszystkich ludzi, poświęciłeś się w męce krzyżowej. Dziękuję za każdą Twoją kroplę Krwi Przenajświętszej, przelaną na krzyżu. Dziękuję za Twe otwarte Serce Przenajświętsze z którego wypłynęła krew i woda, aby zmyć grzechy moje i całego świata, a z którego wypływają promienie łask, ratujących świat przed zagładą. Panie Jezu niech te promienie, niech te łaski spłyną na mnie i rozpalą moje serce świętym żarem i odmienią moje życie. Pragnę czcić Twoje Przenajświętsze Serce a Ty przyjdź mi z pomocą i prowadź mnie do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 22.11.2019, 08:17
  Kocham Cię Boże, ufam Ci i wierzę w Ciebie. Kochany Ojcze jesteś mi potrzebny, bo bez Twojej pomocy moja dusza zginie. Ty wiesz że celem moim jest wieczność u boku Twego w niebie. Dlatego błagam Ciebie z pokorą przyjdź do mnie ze swoimi darami, i wzmocnij mnie na ciele duszy i umyśle. Przyjdź Panie z Duchem Świętym, który mnie wzmocni swoimi darami. Przyjdź Ojcze z synem swoim Jezusem Chrystusem, który obmyje mnie z grzechów moich swoją Krwią Przenajświętszą. Przyjdź Panie z łaską zdrowia dla mnie, dla mojej żony i dla moich najbliższych. Pragnę podążać za Tobą do końca mojego życia ziemskiego, bo tylko z Tobą, z Duchem Świętym i synem Twoim Jezusem Chrystusem, osiągnę szczęście wieczne. Amen.
 J G: 21.11.2019, 21:20
  Ojcze Niebieski kocham Cię i uwielbiam za wszystkie łaski jakimi mnie obdarzyłeś i jeszcze obdarzasz. Dobry mój Ojcze w dniu dzisiejszym pragnę Cię prosić o łaskę zdrowia dla mojej żony Danuty. Ojcze Ty wszystko możesz, dla Ciebie wszystko jest możliwe, bo Ty jesteś bogiem. Spraw proszę, aby za Twoją przyczyną odzyskała zdrowie. Spraw aby nowotwór okazał się łagodny, a operacja kręgosłupa na którą czeka, przebiegła szczęśliwie. Kochany Ojcze wierzę w to że jej pomożesz, dlatego pragnę już w tej chwili podziękować. A wiem że najlepszym podziękowaniem będzie modlitwa do Ciebie, którą z głębi serca zanoszę. Boże bądź pochwalony bądź wywyższony Boże nieskończony. Amen.
 J G: 20.11.2019, 17:33
  Święty Józefie opiekunie świętej rodziny, pośpiesz mi na ratunek i podobnie jak opiekowałeś się Jezusem, opiekuj się mną. Ratuj mnie od czyhających niebezpieczeństw, jakie zagrażają mnie i mojej grzesznej duszy. Chroń mnie przed czyhającymi pokusami współczesnego świata i umacniaj w wierze. Z wiarą i ufnością zwracam się do Ciebie święty Józefie, o uproszenie wstawiennictwa do Twego przybranego syna Jezusa Chrystusa, o darowanie mi moich grzechów. Bądź przy mnie zawsze, a szczególnie wtedy kiedy zagraża mi zły duch. Pragnę prze Twojej pomocy i wstawiennictwie, żyć pobożnie i osiągnąć życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 19.11.2019, 08:44
  Staję przed Tobą Panie Duchu Święty obciążony licznymi grzechami, i błagam przyjdź mi z pomocą. Przyjdź i ulecz mą grzeszną duszę, i oczyść ją z wszelkiego zła i brudu. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi swoich darów, abym nimi wzmocniony mógł godnie naśladować mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Spraw abym nigdy nie odwrócił się od nauki Kościoła, a z mojej wiary czerpał siłę do pokonywania pokus współczesnego świata. Wybaw mnie od wszelkiego zła, jakie czeka na me życie. Zachowaj mnie w zdrowiu, wybaw od grożących chorób. Spraw abym zachowując na ziemi serce czyste, zasłużył na niebo. Amen.
 J G: 18.11.2019, 08:31
  Boże Ojcze stwórco nieba i ziemi, stwórco człowieka którego obdarzyłeś rozumem, spraw abym właściwie z niego korzystał. Spraw abym potrafił odróżnić zło od dobra. Ojcze Ty wiesz że nie zawsze wykorzystuję swój rozum właściwie. Często popadam w grzech, który oddala mnie od Ciebie. Panie miej litość nade mną i odpuść mi moje grzechy. Niech przelana krew Twojego syna na krzyżu, zmyje grzechy i winy moje. Uchroń mnie Ojcze od cierpienia w piekle, i zaprowadź mnie tam gdzie zaprowadziłeś skruszonego łotra, który był ukrzyżowany z synem Twoim. Kochany Ojcze nie odwracaj swojego oblicza ode mnie, pomimo moich win i grzechów, tylko błogosław mi abym naśladował Twojego syna, i osiągną szczęście wieczne w niebie. Amen.
 J G: 17.11.2019, 18:52
  Duchu Święty Boże staję przed Tobą, ja grzeszny człowiek, obciążony brudem grzechów i błagam o miłosierdzie. Zmiłuj się na de mną i nie pozwól, abym w życiu na ziemi odwrócił się od Ciebie. Przyjmij mój szczery żal za wszystkie grzechy moje i zaniedbania, i w miłosierdziu swoim wymaż grzechy moje. Stwórz Duchu Święty we mnie serce czyste, i darami swoimi wzmocnij wiarę moją. Pragnę aby moje serce było czyste i aby się stało domem dla Trójcy Świętej. Spraw abym tak postępując zasłużył, by oglądać Ciebie Duchu Święty i Ojca Niebieskiego z Synem Jezusem w niebie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] (25) [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej