Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 28.11.2019, 09:11
  Panie Boże tyle lat żyję na ziemi, i zamiast gromadzić zasługi na poczet przyszłego życia w niebie, zgromadziłem jedynie ogromne długi, które zagrażają mojej grzesznej duszy. Ojcze chciałbym to naprawić, chciałbym wyrazić Ci wdzięczność za to, że przygarnąłeś mnie i kiedy błądziłem, kiedy byłem ślepcem Tyś mnie oświecił, i wskazał właściwą drogę. Boże Miłosierdzia pozwól mi spłacić zaciągnięte długi, które zagrażają mojej nieśmiertelnej duszy. W miłosierdziu swoim zmiłuj się nade mną. Niech śmierć Twojego syna Jezusa Chrystusa na krzyżu, i jego Krew Przenajświętsza spłynie dla obmycia mojej duszy z wszystkich moich grzechów. Pragnę nie grzeszyć już więcej a Ty Ojcze wspieraj mnie łaskami i światłem żywej wiary aby mi dały siłę do spełnienia moich pragnień. Amen.
 J G: 27.11.2019, 09:15
  Panie Jezu Chryste nie wiem jak mam dzisiaj Ci dziękować, za to czego się podjąłeś dla nas grzeszników. W podziękowaniu przyjmij Panie moją modlitwę, która będzie przypomnieniem męki Twojej. Panie Ty z własnej woli przyjąłeś na siebie grzechy wszystkich ludzi, i po modlitwie w Ogrójcu, gdzie pociłeś się dla nas krwawym potem, zmiłuj się nad nami. Najłaskawszy Jezu Ty za nas grzeszników byłeś okrutnie policzkowany , biczowany, cierniem ukoronowany, zmiłuj się nad nami. Kochany Jezu Ty wziąłeś na ramiona krzyż obciążony ciężarem grzechów naszych, zmiłuj się nad nami. Najdroższy Jezu Ty trzykrotnie padałeś pod ciężarem krzyża na drodze krzyżowej, za nim zostałeś ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Najukochańszy Jezu Ty za nas grzeszników, za nasze grzechy zostałeś przybity do krzyża, gdzie w okrutnych męczarniach oddałeś swe życie, zmiłuj się nad nami. Najłaskawszy Jezu niech Twoja śmierć na krzyżu, niech otwarte włócznią Serce Twoje Przenajświętsze zgładzi winy nasze. Amen.
 J G: 26.11.2019, 09:30
  Duchu Święty Boże przyjdź do serca mego i zamieszkaj we mnie. Ożyw mnie Twoimi Darami podobnie jak ożywiłeś apostołów w wieczerniku. Niech Twoje Dary dodadzą mi sił w wypełnianiu obowiązków, wobec Ciebie i moich bliźnich. Niech ogień Twojej miłości płonie w sercu moim, i podnosi w chwilach upadku, pociesza w chwilach smutku. Strzeż mnie Duchu Święty w chwilach słabości, w chwilach zwątpienia. Skrusz wrodzoną pychę w zamian za pokorę, abym pełen Twej Mocy, mógł stawić opór złym duchom i demonom. Spraw abym pobożnie trwał przy Tobie, abym umiał wybaczać bliźnim, i z czystym sercem, z czystą duszą dotarł do domu Ojca w niebie. Amen.
 J G: 25.11.2019, 09:54
  Matko pana naszego w dniu dzisiejszym pragnę w modlitwie zwrócić się do Ciebie. Proszę zwróć swoje oczy na mnie, na moją rodzinę, na moich najbliższych. Matko kochana, bądź mi pomocą w życiu na ziemi. Ty opiekowałaś się Synem Bożym, opiekuj się również mną i moimi najbliższymi. Błogosław mi i moim najbliższym i umacniaj w wierze. Spraw abym życiem swoim, swoimi grzechami nie krzyżował na nowo Syna Twego. Kochana Mateczko módl się za mnie, za moich najbliższych i wybłagaj dla mnie, dla moich najbliższych, miłosierdzie u Syna Twojego. Amen.
 J G: 24.11.2019, 09:22
  Panie Jezu Ty powiedziałeś "nie lękajcie się ja jestem z wami". O jak dobrze że jesteś, a jednak się lękam, boję się co mnie czeka w przyszłym życiu, które nam obiecałeś. Ty mówiłeś "ja jestem z wami", "trwajcie mocni w wierze". Panie Jezu pomóż nam wytrwać w wierze przy Tobie, pomóż nam być wiernym, pomóż nam pokonywać wszystkie pokusy, które prowadzą do grzechu. W Tobie Jezu cała moja nadzieja, w Tobie nadzieja całego świata na życie wieczne. Panie Jezu wspieraj mnie, wspieraj nas swoim miłosierdziem, uzdrawiaj z grzechów które nam zagrażają. Pragnę wytrwać przy Tobie do końca mojego życia a Ty Jezu zamieszkaj w moim sercu i zaprowadź do życia wiecznego. Amen.
 J G: 23.11.2019, 23:37
  Jezu Chryste za wszystko co z miłującego serca uczyniłeś dla mnie, stokrotnie dziękuję. Dziękuję że dla mnie i dla wszystkich ludzi, poświęciłeś się w męce krzyżowej. Dziękuję za każdą Twoją kroplę Krwi Przenajświętszej, przelaną na krzyżu. Dziękuję za Twe otwarte Serce Przenajświętsze z którego wypłynęła krew i woda, aby zmyć grzechy moje i całego świata, a z którego wypływają promienie łask, ratujących świat przed zagładą. Panie Jezu niech te promienie, niech te łaski spłyną na mnie i rozpalą moje serce świętym żarem i odmienią moje życie. Pragnę czcić Twoje Przenajświętsze Serce a Ty przyjdź mi z pomocą i prowadź mnie do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 22.11.2019, 08:17
  Kocham Cię Boże, ufam Ci i wierzę w Ciebie. Kochany Ojcze jesteś mi potrzebny, bo bez Twojej pomocy moja dusza zginie. Ty wiesz że celem moim jest wieczność u boku Twego w niebie. Dlatego błagam Ciebie z pokorą przyjdź do mnie ze swoimi darami, i wzmocnij mnie na ciele duszy i umyśle. Przyjdź Panie z Duchem Świętym, który mnie wzmocni swoimi darami. Przyjdź Ojcze z synem swoim Jezusem Chrystusem, który obmyje mnie z grzechów moich swoją Krwią Przenajświętszą. Przyjdź Panie z łaską zdrowia dla mnie, dla mojej żony i dla moich najbliższych. Pragnę podążać za Tobą do końca mojego życia ziemskiego, bo tylko z Tobą, z Duchem Świętym i synem Twoim Jezusem Chrystusem, osiągnę szczęście wieczne. Amen.
 J G: 21.11.2019, 21:20
  Ojcze Niebieski kocham Cię i uwielbiam za wszystkie łaski jakimi mnie obdarzyłeś i jeszcze obdarzasz. Dobry mój Ojcze w dniu dzisiejszym pragnę Cię prosić o łaskę zdrowia dla mojej żony Danuty. Ojcze Ty wszystko możesz, dla Ciebie wszystko jest możliwe, bo Ty jesteś bogiem. Spraw proszę, aby za Twoją przyczyną odzyskała zdrowie. Spraw aby nowotwór okazał się łagodny, a operacja kręgosłupa na którą czeka, przebiegła szczęśliwie. Kochany Ojcze wierzę w to że jej pomożesz, dlatego pragnę już w tej chwili podziękować. A wiem że najlepszym podziękowaniem będzie modlitwa do Ciebie, którą z głębi serca zanoszę. Boże bądź pochwalony bądź wywyższony Boże nieskończony. Amen.
 J G: 20.11.2019, 17:33
  Święty Józefie opiekunie świętej rodziny, pośpiesz mi na ratunek i podobnie jak opiekowałeś się Jezusem, opiekuj się mną. Ratuj mnie od czyhających niebezpieczeństw, jakie zagrażają mnie i mojej grzesznej duszy. Chroń mnie przed czyhającymi pokusami współczesnego świata i umacniaj w wierze. Z wiarą i ufnością zwracam się do Ciebie święty Józefie, o uproszenie wstawiennictwa do Twego przybranego syna Jezusa Chrystusa, o darowanie mi moich grzechów. Bądź przy mnie zawsze, a szczególnie wtedy kiedy zagraża mi zły duch. Pragnę prze Twojej pomocy i wstawiennictwie, żyć pobożnie i osiągnąć życie wieczne w niebie. Amen.

 J G: 19.11.2019, 08:44
  Staję przed Tobą Panie Duchu Święty obciążony licznymi grzechami, i błagam przyjdź mi z pomocą. Przyjdź i ulecz mą grzeszną duszę, i oczyść ją z wszelkiego zła i brudu. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi swoich darów, abym nimi wzmocniony mógł godnie naśladować mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Spraw abym nigdy nie odwrócił się od nauki Kościoła, a z mojej wiary czerpał siłę do pokonywania pokus współczesnego świata. Wybaw mnie od wszelkiego zła, jakie czeka na me życie. Zachowaj mnie w zdrowiu, wybaw od grożących chorób. Spraw abym zachowując na ziemi serce czyste, zasłużył na niebo. Amen.
 J G: 18.11.2019, 08:31
  Boże Ojcze stwórco nieba i ziemi, stwórco człowieka którego obdarzyłeś rozumem, spraw abym właściwie z niego korzystał. Spraw abym potrafił odróżnić zło od dobra. Ojcze Ty wiesz że nie zawsze wykorzystuję swój rozum właściwie. Często popadam w grzech, który oddala mnie od Ciebie. Panie miej litość nade mną i odpuść mi moje grzechy. Niech przelana krew Twojego syna na krzyżu, zmyje grzechy i winy moje. Uchroń mnie Ojcze od cierpienia w piekle, i zaprowadź mnie tam gdzie zaprowadziłeś skruszonego łotra, który był ukrzyżowany z synem Twoim. Kochany Ojcze nie odwracaj swojego oblicza ode mnie, pomimo moich win i grzechów, tylko błogosław mi abym naśladował Twojego syna, i osiągną szczęście wieczne w niebie. Amen.
 J G: 17.11.2019, 18:52
  Duchu Święty Boże staję przed Tobą, ja grzeszny człowiek, obciążony brudem grzechów i błagam o miłosierdzie. Zmiłuj się na de mną i nie pozwól, abym w życiu na ziemi odwrócił się od Ciebie. Przyjmij mój szczery żal za wszystkie grzechy moje i zaniedbania, i w miłosierdziu swoim wymaż grzechy moje. Stwórz Duchu Święty we mnie serce czyste, i darami swoimi wzmocnij wiarę moją. Pragnę aby moje serce było czyste i aby się stało domem dla Trójcy Świętej. Spraw abym tak postępując zasłużył, by oglądać Ciebie Duchu Święty i Ojca Niebieskiego z Synem Jezusem w niebie. Amen.
 J G: 16.11.2019, 14:32
  Ojcze Niebieski Ty mnie kochasz. Ty kochasz wszystkich ludzi. Ty pragniesz aby wszyscy pokonali wszelkie pokusy złego ducha i osiągnęli szczęście wieczne w niebie. Panie mój, nie pozwól abym kiedykolwiek odwrócił się od krzyża, na którym zginą syn Twój Jezus Chrystus. Dodaj mi sił abym szedł swą drogą, naśladując Jezusa i aby krzyż Jezusa był dla mnie drogowskazem, w drodze do nieba. Kochany Ojcze, pokornie błagam przyjdź mi z pomocą, abym ominą zastawione sidła szatana a w walce z nim wyszedł zwycięsko. Dodaj mi sił aby moja wiara zaprowadziła mnie przed Twe oblicze, i z czystym sercem, z czystą duszą przekroczył bramy nieba. Amen.
 J G: 15.11.2019, 12:48
  Panie Jezu Chryste dziękuję Ci za wszystko co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję za wszystkie łaski od Ciebie otrzymane, oraz za Twoje Serce pełne miłości, a dla nas otwarte. O Jezu najlepszy, Tyś moim królem, moim panem, przed Tobą na kolana padam i proszę mniej mnie w swojej opiece. Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości umacnia moją wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję. Niech będzie dla mnie ratunkiem, dla zbawienia mojej grzesznej duszy. Kochany Jezu Ty znasz mnie, znasz moje ludzkie słabości, udziel mi proszę łaskę, abym w życiu swoim pokonywał wszystkie pokusy prowadzące do grzechu. Kieruj szczęśliwie moim życiem abym podążając za Tobą osiągną życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 14.11.2019, 16:21
  O najsłodszy Jezu wejrzyj na mnie obciążonego grzechami, który pragnie Ci podziękować za dotychczasowe łaski, które na mnie spłynęły dzięki miłosierdziu Twojemu. Zlituj się na de mną i pociągnij mnie do swojego Najświętszego Serca, pełnego dobroci i miłości. Jest ono otwarte dla każdego grzesznika, pełne miłosierdzia, wylewające zdroje łask dla grzesznych dusz. Kochany Jezu ulecz moją grzeszną duszę i pomagaj w chwilach zwątpienia. Niech krew i woda która wytrysnęła z Najświętszego Serca Twojego, zmyje wszystkie grzechy moje. Panie Jezu pragnę za Twoim pośrednictwem Ofiarować Ojcu Twojemu, Twe Najświętsze Serce na przebłaganie za wszystko złe, co w swoim życiu zrobiłem. Niech ono uleczy rany które zadały grzechy moje. Amen.
 J G: 13.11.2019, 09:37
  Panie Jezu patrząc na Ciebie na krzyżu pragnę Ci podziękować za wszystko co dla mnie zrobiłeś. Patrzę i widzę jak bardzo ukochałeś mnie, aby za moje grzechy oddać swe życie na krzyżu. Kiedy otwieram oczy i patrzę na krzyż widzę jak wiele wycierpiałeś. Widzę Twoje poranione ciało. Widzę Twoją twarz ociekającą krwią spod cierniowej korony. Twe ręce i nogi ociekające krwią przybite do krzyża. Twój bok i Przenajświętsze Serce otwarte dla nas grzeszników, z którego sączy się Przenajświętsza Krew i Woda. Widzę krzyż i ziemię pod krzyżem przesiąkniętą Krwią Przenajświętszą. Panie mój przez trzy godziny cierpiałeś okrutne męki i cierpienia zanim przyszła upragniona śmierć. Tyś bardziej mnie ukochał niż życie ludzkie. Panie Jezu wejrzyj na mnie grzesznego, i przebacz mi moje winy, moje grzechy które oddalają mnie od Ciebie. Niech Twoja Krew przelana na krzyżu zgładzi winy moje. Jezu ufam Tobie.
 J G: 12.11.2019, 15:29
  Panie Jezu synu boga żywego padam przed Tobą na kolana i błagam Cię o przebaczenie wszystkich grzechów moich.Ty przelałeś swą Przenajświętszą Krew na krzyżu, dla mnie i dla wszystkich ludzi na ziemi, aby mogły zmyć swoje brudy grzechowe. Kochany Jezu dobry pasterzu weź mnie pod swoją opiekę, i prowadź abym nie zagubił drogi prowadzącej do Ojca Twojego w niebie. Ty oddałeś swe życie za mnie grzesznika, bo tylko grzesznicy potrzebują Twojej pomocy. Zmiękcz moje serce, otwórz moje usta w modlitwie, abym przez jej odmawianie przebłagał za grzechy moje. Amen.
 J G: 11.11.2019, 21:17
  Boże Ojcze wszechmogący Tyś moim jedynym ratunkiem, przed działaniem złego ducha. Chcę do Ciebie należeć bo tylko z Tobą mogę osiągnąć życie wieczne w niebie. Tyś moim ojcem, tyś ojcem wszystkich ludzi bo tylko Tobie zawdzięczamy istnienie tego świata. Kochany Ojcze prowadź mnie drogą która zaprowadzi mnie do raju. Broń mnie przed wszelkimi pokusami które zagrażają mojej duszy. Miej mnie w opiece swojej, ratuj w chwilach zwątpienia i błogosław na dalsze dni mojego życia. W Tobie cała moja nadzieja, dlatego proszę daruj mi grzechy moje i jak miłosierny Ojciec przygarnij syna swego. Amen.
 J G: 10.11.2019, 16:09
  Matko Najświętsza Tyś ofiarowała się Bogu Ojcu i urodziłaś syna Jego Jezusa Chrystusa. Tyś go wychowała, tyś całe swoje życie poświęciła jemu. On umierając na krzyżu dał nam Ciebie za matkę, za matkę wszystkich ludzi. Ty matko martwisz się o nas, i chciałabyś abyśmy wszyscy osiągnęli niebo. Dlatego do Ciebie Matko zwracamy się z prośbą o pomoc, abyśmy za Twoim wstawiennictwem u syna Jezusa Chrystusa, mogli wyjednać darowanie naszych grzechów. Kochana Matko wstawiaj się za nami i upraszaj nam liczne łaski, abyśmy nimi umocnieni mogli skutecznie przeciwstawiać się złemu duchowi. Za Twoją przyczyną o Maryjo, i przez Chrystusa Pana naszego, chcemy wejść do wiecznej chwały w niebie. Amen.
 J G: 09.11.2019, 14:36
  Panie Boże dziękuję ci za wszystko. Dziękuję za życie, oraz piękny świat który mnie otacza, a który dla mnie stworzyłeś. Dziękuję za rodziców którzy mnie wychowali, oraz za wszelkie łaski od Ciebie otrzymane. Kochany Ojcze pomóż mi uporządkować moje życie. Spraw abym spojrzał krytycznie, i wniósł stosowne zmiany, aby naprawić to co zostało przez grzechy zepsute. Panie Boże oczyść mnie z grzechów moich, które popełniłem i wybacz mi. Pomóż mi darami Ducha Świętego powrócić do życia, które się będzie Tobie podobało. Pragnę od tej pory przez wszystkie dni mojego życia, przestrzegać przykazań Twoich, i być jak najbliżej Ciebie. Ojcze w Tobie moja nadzieja. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] (25) [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej