Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 31.10.2021, 08:27
  W słowach dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus, odpowiada na zadane mu pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. Jest to przykazanie miłości. Przykazanie, które uświadamia nam, kto w naszym życiu ma być najważniejszy, kogo mamy stawiać na pierwszym miejscu. Przykazanie miłości, które jednoznacznie nam mówi, kogo mamy kochać najbardziej. Tą osobą, choć nie wiem czy tak mogę nazwać, jest Bóg. Pan Jezus mówi nam, że nasza miłość do Boga, ma być bezwarunkowa, że On ma być na pierwszym miejscu, że On ma być najważniejszy, stać w centrum naszego życia. Na drugim miejscu, jest dopiero bliźni, którego mamy traktować, jak siebie samego. Panie Jezu, przebacz mi, że nie zawsze stawiałem Cię na pierwszym miejscu, że moja miłość, była jeszcze tak niedoskonała. Przepraszam za rany jakie Ci zadałem swoim postępowaniem, swoją niedojrzałą jeszcze miłością. Przebacz, za mój stosunek do bliźnich, za moje złe odnoszenie się, za złe traktowanie, za wyciskanie łez moim najbliższym.
 J G: 29.10.2021, 18:07
  "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone". Pan Jezus, mówiąc te słowa, zwraca nam uwagę, aby nie grzeszyć pychą, bo osądzanie innych, krytykowanie ich postępowań, jest grzechem pychy. Ale nie możemy tych słów brać dosłownie, bo to oznaczało by, że nie było by sądów, nauczyciel nie mógł by oceniać ucznia, ani krytyk sztuki teatralnej. Sens, wyżej zapisanych słów, jest dużo głębszy. Odkąd świat istnieje, człowiek oceniał człowieka. I tak będzie do końca świata, tylko aby nasza ocena innego człowieka była sprawiedliwa. Aby nie wyrządzała mu krzywdy, aby nie sprawiała bólu. W tym jednym zdaniu Pan Jezus uświadamia nam, że jedynie On jest w stanie ocenić i wydać wyrok sprawiedliwy. On tylko i nikt inny, bo On zna nas najlepiej, On zna całe nasze życie i wszystkie tajemnice które nas dotyczą.
 J G: 26.10.2021, 17:04
  Pan Jezus w jednej z ewangelii, mówi do uczniów "szukajcie a znajdziecie ". Dla człowieka wierzącego, wydaje się to takie proste, ale gdy się tak dogłębnie zastanowimy, to dochodzimy do wniosku, że nie do końca wiemy, czego tak naprawdę, mamy szukać i co każdy z nas, ma znaleźć. Wiemy jedynie, kogo mamy szukać, a tym kimś, jest nie kto inny, tylko sam Bóg. Dlatego szukajmy Pana Boga, w codziennym naszym życiu, szukajmy i znajdujmy Go we własnym postępowaniu, w odnoszeniu się do innych. Szukajmy Go tam, gdzie na pewno Go znajdziemy, szukajmy Go w Kościele, w modlitwie, szukajmy Go podczas czytania Pisma Świętego. Ale nie tylko szukajmy, ale odnajdujmy Go. Odnajdujmy Pana Boga w słowach które do nas mówi, w Jego naukach, odnajdujmy Go w wypełnianiu przykazań które nam zostawił. Szukajmy zawsze, nawet wtedy kiedy zbłądzimy i odnajdujmy drogę prowadzącą do Niego, odnajdujmy drogę do naszego zbawienia. Amen.
 J G: 22.10.2021, 22:45
  Żyjąc w dzisiejszych czasach, niejednokrotnie spotykamy się z krytycznym podejściem do Kościoła Katolickiego. I to zarówno, w mediach, źle nastawionych do Kościoła, jak i w życiu i w pracy. Pamiętajmy jednak, że Kościół to my, ale to nie my, mamy przystosować się do współczesnego świata, tylko świat powinien się przystosować, do prawdy która jest zawarta w ewangelii. A co za tym idzie, to nie Kościół ma słuchać współczesnego świata, tylko Kościół ma słuchać i głosić słów zawartych w ewangelii. Słów samego Boga, słów Pana Jezusa. Każdy z nas, słuchając słów płynących w Kościele, słucha Pana Boga, słucha to co Pan Jezus pozostawił po sobie w słowach ewangelii. Pan Bóg nas do niczego nie zmusza, każdy z nas ma wolną wolę i może postąpić jak tylko chce. Może wierzyć i w tym przypadku dróg do Boga, jest bardzo wiele, każdy z nas może wybrać sobie taką jaką uważa za najlepszą. I dla każdego z nas, Pan Bóg przygotował inną drogę. Pamiętajmy jednak, jak powiedział błogosławiony prymas tysiąclecia, Stefan Wyszyński, że nie wystarczy wierzyć, trzeba Panu Bogu zawierzyć swoje życie, że nie należy tylko Pana Boga słyszeć trzeba Go jeszcze usłyszeć. Idźmy tą drogą, zaufajmy Mu, usłyszmy co do każdego z nas mówi i zawierzmy mu swoje życie. Amen.
 J G: 13.10.2021, 20:47
  Boże Ojcze Niebieski, który kochasz i troszczysz się o każdego z nas, pragnę Ci za to wszystko podziękować. A najbardziej dziękuję za Syna Twojego Jezusa Chrystusa, którego nam dałeś, przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję, za to że Syn Twój będąc na ziemi, wskazał nam drogę, która prowadzi do zbawienia. Dziękuję za Jego naukę, dziękuję za Jego ofiarę, za Jego śmierć na krzyżu, która otworzyła nam bramy do nieba. Dziękuję za Ducha Świętego, którego nam dałeś, aby nas wspomagał siedmiorakimi darami, które nam pomagają w pokonywaniu pokus, które nas wzmacniają, które pomagają podnieść się z naszych upadków. Dziękuję za pokarm życia jaki pozostawił Twój Syn Jezus Chrystus, Jego Ciało i Krew którą nam dał abyśmy spożywając mieli życie wieczne. Dziękuję po stokroć dziękuję za wszystko. Amen.
 J G: 04.10.2021, 23:08
  Najświętsza Matko Boża, Królowo Różańca Świętego, pragnę Cię w mojej modlitwie, prosić o pomoc, w tych trudnych dla nas czasach. W czasach kiedy niewiara, kiedy zło i zepsucie, zagraża Twojemu Kościołowi. Kiedy nawet Ci co przyznają się do Ciebie i do Kościoła Świętego żyją z daleka od Ciebie i od Syna Twojego. Królowo Różańca Świętego spraw niech ta modlitwa na różańcu którą teraz w miesiącu październiku odmawiamy przyniesie obfite plony. Niech wyjedna, aby Polacy, aby niewierni i wszyscy ci co się odwrócili od Kościoła otrzymali łaskę nawrócenia, aby powrócili do wiary ojców naszych, aby powrócili do Boga. Amen.
 J G: 01.09.2021, 19:26
  Boże, Ojcze Nasz, w dzisiejszej modlitwie, pragnę ofiarować Ci, moje modlitwy, moje czyny, myśli i słowa, w łączności z ofiarą, jaką Syn Twój Jezus Chrystus, składa w Eucharystii codziennie, na tylu ołtarzach, na całym świecie. Chcę, z wielką pokorą, z wielką skruchą, przeprosić za wszystkie moje grzechy i błagać o przebaczenie. Ulituj się nade mną, przebacz moje grzechy, abym bez grzechu, w czystości serca, mógł być jak najbliżej Ciebie. Czuwaj nade mną, bo jestem człowiekiem słabym, bądź ze mną zawsze, w każdej sytuacji, zarówno w chwilach smutnych jak i radosnych. Nie pozwól, abym kiedykolwiek odwrócił się od Ciebie. Tylko wspieraj mnie i ożywiaj moją wiarę, nadzieje, rozpalaj moją miłość do Ciebie i do bliźnich moich. Amen.
 J G: 31.08.2021, 13:29
  Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny, patronie mój, do Ciebie zanoszę prośby moje, o opiekę nade mną i nad moją rodziną. Twojemu orędownictwu, polecam się w tej modlitwie, z całą moją rodziną, podobnie jak powierzyli się Twej opiece, Syn Boży i Jego Przenajświętsza Matka. Uproś nam liczne Łaski, u Przybranego Syna, nad którym tak troskliwie się opiekowałeś. Módl się za nami do Niego, aby w mojej rodzinie, zapanował pokój i zgoda, aby nie dochodziło do nieporozumień, aby nasze serca były zawsze czyste, aby w nich mógł zagościć zawsze Syn Twój Jezus Chrystus. Wyjednaj nam taką wiarę, która zatryumfuje nad naszymi słabościami, która przezwycięży wszelkie pokusy, wszelkie nasze ludzkie błędy. Strzeż nas od popełnienia grzechu, czuwaj nad nami, a w chwili śmierci bądź przy nas i wprowadź nas do Królestwa Bożego. Amen.
 J G: 29.08.2021, 19:54
  " Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąc, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg, tym którzy Go miłują". Przyjdzie w życiu człowieka, taki moment, kiedy będziemy musieli pożegnać się z życiem na ziemi, kiedy staniemy na sądzie Bożym i odpowiemy za całe życie ziemskie. I choć nieraz zaraz po spowiedzi, kiedy oczyściliśmy naszą duszę z grzechów w Sakramencie Pokuty, to pomimo to, mamy jeszcze wątpliwości, czy na pewno, dostaniemy się do nieba. Wątpliwości jakie nas dręczą, ma chyba każdy, bo umysł człowieka, nasz rozum, nasze zmysły, przyzwyczajone są do sądów ziemskich, które nie zawsze są sprawiedliwe. Nie zawsze w życiu ziemskim, ten który zawinił poniósł zasłużoną karę. Zaufajmy Bogu, bo sąd Boży wygląda inaczej. Tam nie będzie obrońców i prokuratorów, tam osądzi nas Bóg, tam będzie wyrok sprawiedliwy. A nagrodą za nasze życie, może być coś, o czym nawet nie jesteśmy,w stanie nawet pomarzyć. Coś, czego rozum nasz ziemski, nie jest w stanie nawet przyjąć. A jak przekazuje nam święta Faustyna, aby tam się dostać, najlepszym sposobem jest, z pokorą, szczerze kochać Boga, a Bóg odwzajemni miłość swoją. Amen.

 J G: 28.08.2021, 20:09
  "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni". W życiu każdego z nas, są chwile radości i chwile, kiedy smutek ogarnia nasze serca. Te dwa stany, się przeplatają w naszym życiu. Pan Jezus również niejednokrotnie doświadczył smutku, niejednokrotnie się smucił, niejednokrotnie płakał. Płakał nad grobem Łazarza, płakał kiedy jego sąsiedzi z Nazaretu, nie rozpoznali w nim Syna Bożego, którego tak długo oczekiwali. Kochani, nie smućmy więcej Pana Jezusa, nie grzeszmy, bo każdy nasz grzech, sprawia Jemu ból. Pan Jezus, podobnie jak każdy z nas, woli się cieszyć, weselić. A wypowiadając wyżej zacytowane słowa, pociesza nas i obiecuje, że jeżeli smucimy się, z powodu naszych grzechów, z powodu, kiedy na świecie jest tyle zła, kiedy Kościół jest prześladowany, kiedy cierpią niewinne osoby, niewinne dzieci, to On nas pocieszy w przyszłym życiu w niebie. Amen.
 J G: 27.08.2021, 17:00
  Boże Ojcze Niebieski, Boże wielkiego miłosierdzia, który z niezgłębionej miłości do ludzi, raczyłeś posłać własnego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas uleczył od śmierci wiecznej, zmiłuj się nad nami. Nie odrzucaj naszych próśb, nie odrzucaj próśb grzeszników, które do Ciebie zanosimy. Prosimy Cię, daj nam wiarę, abyśmy mogli Cię, przyjąć do swojego życia, abyśmy poczuli że jesteś blisko nas. Abyśmy czuli się bezpiecznie, abyśmy czuli, że jesteś dla nas najlepszym zabezpieczeniem, w chwili śmierci. Prosimy daj nam codzienną gotowość, do walki z naszymi słabościami, do walki z pokusami, aby całkowicie wykorzenić z naszego życia, grzech który nam zagraża. Daj nam miłość, kochać Cię miłością największa, daj miłość, aby kochać moich braci, aby traktować ich, z miłością jaką chcielibyśmy, aby nas traktowano.
 J G: 25.08.2021, 12:09
  W dzisiejszej modlitwie pragnę, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, świętego Józefa i wszystkich świętych, prosić Cię Panie Boże w Trójcy Świętej o nawrócenie grzeszników. Niech Dar Łaski Twojej, dotrze do nich i uwolni ich, od wpływów złego ducha. Niech dotrze do zatwardziałych grzeszników, do satanistów, okultystów, bluźnierców. Niech oświeci ateistów, niech sprawi że porzucą grzechy swoje i powrócą do Twojej Owczarni. Niech ogień Twojej Miłości, poruszy ich, niech oświeci ich rozum, niech skruszy zatwardziałe ich serca, niech uznają swoją winę. Niech z pokorą, z głęboką skruchą i z żalem, za popełnione grzechy, przystąpią do szczerej Spowiedzi Świętej. Niech oczyszczeni z grzechów, powrócą do lepszego życia, niech w dalszym życiu, prowadzą zwycięską walkę z grzechem, aż do śmierci. Amen.
 J G: 24.08.2021, 12:39
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę zadać każdemu kto to czyta, pytanie, "jak żyć aby być zbawionym" ? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta, ale czy na pewno ? Moim zdaniem, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, odpowiedź jest bardziej złożona. Bo czym tak na prawdę, jest zbawienie i czy tylko przestrzeganie przykazań, otworzy nam bramę do nieba ? Na to pytanie niech odpowie każdy z nas. Niech się zastanowi nad własnym życiem. Niech pomyśli, czy wszystko zrobiłem, aby otrzymać najcenniejszy dar, jakim jest zbawienie. Czy uczyniłem wszystko, aby Pan Jezus otworzył mi bramy nieba. Myślę, że niejeden z nas, nawet będący w stanie Łaski Uświęcającej, będzie miał wątpliwości, czy trafi bezpośrednio do nieba, a może do czyśćca, aby oczyścić duszę swoją. Im bardziej się zastanawiam, tym nachodzą mnie większe wątpliwości, bo do zbawienia, oprócz naszej wiary, potrzebna jest Łaska Boża. Czy zasłużyłem, aby Bóg obdarzył mnie Łaską Bożą, Łaską przebywania z Bogiem, z Matką Bożą, z duszami świętych. Panie Jezu, w dzisiejszej prośbie, proszę za siebie, za wszystkich których dręczy niepewność, którzy mają najmniejsze wątpliwości, o łaskę która rozjaśni nasze wątpliwości, o łaskę, która pomoże nam zrozumieć, co czynić, aby być zbawionym.
 J G: 23.08.2021, 19:40
  Krzyż, dla człowieka wierzącego, ma ogromne znaczenie, w życiu codziennym. Każdy dzień, zaczynamy i kończymy znakiem krzyża, bo krzyż, dla nas wierzących, jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Na krzyżu za nas, za nasze grzechy, Pan Jezus oddał życie swoje. Z krzyża, spływają na nas, nieprzerwanie, obfite źródła łaski i miłosierdzia. Krzyż, to również symbol cierpienia, symbol bólu, a także symbol radości, symbol naszego zwycięstwa, nad naszymi grzechami, symbol Zmartwychwstania. Z krzyża, z przebitego włócznią Serca Jezusowego, wytrysnęła Krew i Woda. Krew, to źródło naszego miłosierdzia, jakie z Serca Jezusowego, na nas spływa. Woda to znak Bożej Łaski, symbol pierwszego z sakramentów, symbol Chrztu Świętego. Panie Jezu, w miłosierdziu swoim, zmiłuj się nade mną, niech i do mnie, do mego serca, dotrze płomień Twojej Miłości. Niech zapłonie w moim sercu, niech ukoi w cierpieniu, niech doda sił, niech pokrzepi w chwilach słabości, niech leczy z choroby duszy i ciała. Amen.
 J G: 22.08.2021, 10:40
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, pragnę prosić Cię o błogosławieństwo, o opiekę nade mną i nad moją rodziną. Błogosław nam w życiu, niech ono nas umocni, niech nas oświeci, niech sprawi, że nasze życie, będzie lepsze. Błogosław naszej pracy, wszystkim naszym dobrym zamiarom, wszystkim dobrym naszym uczynkom. Spraw, abyśmy potrafili, powstrzymać się od grzechów, abyśmy potrafili przestrzegać Przykazania Boże i Kościelne. Okaż nam swoje miłosierdzie i daruj nam grzechy nasze. Miej litość, nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, daruj im dalsze kary, na które zasłużyły i przyjmij je do domu Ojca. Zwracam się szczególnie, za duszami z mojej rodziny, za duszami moich najbliższych, moich przyjaciół i znajomych. Okaż im miłosierdzie swoje, ale nie zapominaj również o nas. Czuwaj nad nami, pomnóż naszą wiarę i nadzieję. Zapal w nas gorącą miłość ku Tobie i prowadź nas do nieba. Amen.
 J G: 21.08.2021, 09:18
  Święty Józefie, patronie mój, do Ciebie dziś, kieruję słowa mojej modlitwy. Wysłuchaj jej i uproś mi, u Syna Twego przybranego, liczne łaski, które pomogą mi, żyć w zgodzie z Przykazaniami Bożymi i Kościelnymi. Daj, bym w czystości duszy, zawsze wiernie służył Bogu, bym zachował ją czystą, aż do śmierci. Broń mnie przed pokusami, wspieraj, we wszystkich moich potrzebach, abym nigdy nie zszedł na złą drogę. Wyproś u Syna, łaskę skutecznej modlitwy, łaskę dziękczynienia, za pomoc jaką mi okazuje. Wyproś i spraw, abym z całej siły, całym moim sercem, ukochał Boga w Trójcy Jedynego. Abym ukochał, Matkę Boską i Ciebie święty Józefie. Abym w tej miłości, zjednoczony z Wami i przy Twojej obecności, zakończył kiedyś, życie swoje ziemskie i dostąpił przebywania z Wami w niebie. Amen.
 J G: 20.08.2021, 19:51
  Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, wysłuchaj moich modlitw, które do Ciebie kieruję. Wysłuchaj moich próśb, które do Ciebie zanoszę. Boże, Ty znasz mnie, znasz moją słabość i wiesz, że bez Twojej pomocy, bez Twego wsparcia, o własnych siłach, do Ciebie, wrócić jest bardzo trudno. Dlatego, błagam Cię o łaskę, pomóż mi wrócić do Ciebie, abym wiernie wypełniał wolę Twoją. Abym nigdy nie utracił wiary. Abym z pokorą w sercu, z głęboką wiarą, z głęboką nadzieją, potrafił trwać przy Tobie aż do śmierci. Spraw i naucz mnie, kochać Ciebie całym sercem, z wszystkich sił, całą moją duszą i umysłem. Naucz mnie kochać bliźnich, miłością taką samą, jaką ja chciałbym być kochany, Proszę Cię drogi Ojcze, oczyść moją duszę, z grzechów moich i nie pozwól, aby w dniu śmierci mojej, dusza moja była nieczysta. Amen.
 J G: 19.08.2021, 10:49
  Panie Jezu, dziękuję Ci, za Twoją opiekę, za opaczność nade mną i nad moją rodziną. Dziękuję że jesteś z nami, dziękuję, za nieskończoną dobroć Twoją, za nieskończoną miłość do nas. Dziękuję, za całe Twoje życie ziemski, za Twoje nauki, a najbardziej za dzieło odkupienia, że dałeś możliwość każdemu z nas, nawet największemu grzesznikowi możliwość zbawienia. Dziękuję za Twoją Drogę Krzyżową, za każdą kroplę Krwi Twojej, jaką wylałeś podczas modlitwy w Ogrójcu, kiedy Cię biczowano, cierniem koronowano. Dziękuję za Twój ból, za Twoje cierpienie, za każdą zadaną Ci ranę, za każde oplucie, za każdy zadany Ci policzek. Dziękuję za Krzyż który dźwigałeś, za każdy upadek pod ciężarem Krzyża grzechów naszych. Dziękuję, za Krew z Twoich ran, na rękach, nogach i głowie, za Twoje przebite włócznią Serce i tryskającą z niego krew i wodę. Dziękuję za Matkę Twoją, którą nam dałeś, aby była Matką nas wszystkich. Dziękuję, za Twoją śmierć na krzyżu, za Twoje Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, za Zesłanie Ducha Świętego. Dziękuję, za Twoje Ciało i Krew, którą nam dałeś do spożywania. Po stokroć dziękuję za wszystko. Amen.
 J G: 18.08.2021, 14:28
  W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus opowiada przypowieść o winnicy. Pracownicy, wynajmowani do pracy przez właściciela winnicy, z samego rana, jak i późnym wieczorem, otrzymali jednakową zapłatę, jednego denara. Wydaje się nam, według naszego ziemskiego rozumowania, że ten, kto dłużej pracował, powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie. Pan Bóg jednak patrzy na nasze życie inaczej. Dla niego nieważny jest czas pracy, ważny jest człowiek, którego kocha, który zawsze o każdej porze, może wrócić do jego winnicy. Dla niego nie ważne, czy ktoś od dzieciństwa był przy nim. Ważne aby się nawrócił, bo On kocha każdego z nas. Kocha jednakowo, zarówno największego zbrodniarza, jak i człowieka sprawiedliwego, bo On kocha miłością największą. Jemu zależy na każdym z nas, a szczególnie zależy mu na grzesznikach. Jak sam mówi w innej ewangelii że większa jest radość w niebie z nawrócenia jednego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. Czeka na każdego z nas, On pragnie, aby każdy z nas był zbawiony. Mówi, że lekarza nie potrzebują ludzie zdrowi, ale ci co się źle mają. Dlatego, usłyszmy Jego głos wzywający nas, odpowiedzmy miłością, na Jego miłość i każdego dnia, na nowo nawracajmy się, na nowo prostujmy swoje ścieżki. Amen.
 J G: 17.08.2021, 13:35
  Matko Nieustającej Pomocy, słowa dzisiejszej modlitwy kieruję do Ciebie, z prośbą o wstawiennictwo, z prośbą o odwagę, abyśmy podobnie jak Ty, potrafili wierzyć, kochać i zaufać Panu Bogu. Naucz nas miłości, jaką Ty miałaś i jaką okazywałaś Bogu i ludziom. Otwórz nasze serca, niech się otworzą na miłość Boga, którą na nas zsyła, a której my nie dostrzegamy. Niech dotrze do nas, niech wzbudzi naszą ufność, niech przybliży nas i umocni w wierze. Prosimy Cię Matko nasza, prowadź nas do Syna swojego, Jezusa Chrystusa i naucz nas przy nim trwać. Naucz nas wierności, naucz nas ufności, umacniaj naszą wiarę, która jeszcze jest tak słaba, tak krucha. Przybądź nam z pomocą i ochroń nas swoim płaszczem, przed zgubą która nam zagraża. Uproś u Syna Swego, liczne łaski, uproś dary dla nas, u Ducha Świętego, abyśmy umieli wypełnić, wolę Ojca w niebie. Bądź opiekunką, abyśmy nigdy nie oddalili się od Syna Twojego, abyśmy podążając drogą prawdy, drogą wiary i miłości, w godzinie śmierci naszych mieli otwarte bramy nieba. Amen.
[1] [2] [3] (4) [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej