Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 01.09.2021, 19:26
  Boże, Ojcze Nasz, w dzisiejszej modlitwie, pragnę ofiarować Ci, moje modlitwy, moje czyny, myśli i słowa, w łączności z ofiarą, jaką Syn Twój Jezus Chrystus, składa w Eucharystii codziennie, na tylu ołtarzach, na całym świecie. Chcę, z wielką pokorą, z wielką skruchą, przeprosić za wszystkie moje grzechy i błagać o przebaczenie. Ulituj się nade mną, przebacz moje grzechy, abym bez grzechu, w czystości serca, mógł być jak najbliżej Ciebie. Czuwaj nade mną, bo jestem człowiekiem słabym, bądź ze mną zawsze, w każdej sytuacji, zarówno w chwilach smutnych jak i radosnych. Nie pozwól, abym kiedykolwiek odwrócił się od Ciebie. Tylko wspieraj mnie i ożywiaj moją wiarę, nadzieje, rozpalaj moją miłość do Ciebie i do bliźnich moich. Amen.
 J G: 31.08.2021, 13:29
  Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny, patronie mój, do Ciebie zanoszę prośby moje, o opiekę nade mną i nad moją rodziną. Twojemu orędownictwu, polecam się w tej modlitwie, z całą moją rodziną, podobnie jak powierzyli się Twej opiece, Syn Boży i Jego Przenajświętsza Matka. Uproś nam liczne Łaski, u Przybranego Syna, nad którym tak troskliwie się opiekowałeś. Módl się za nami do Niego, aby w mojej rodzinie, zapanował pokój i zgoda, aby nie dochodziło do nieporozumień, aby nasze serca były zawsze czyste, aby w nich mógł zagościć zawsze Syn Twój Jezus Chrystus. Wyjednaj nam taką wiarę, która zatryumfuje nad naszymi słabościami, która przezwycięży wszelkie pokusy, wszelkie nasze ludzkie błędy. Strzeż nas od popełnienia grzechu, czuwaj nad nami, a w chwili śmierci bądź przy nas i wprowadź nas do Królestwa Bożego. Amen.
 J G: 29.08.2021, 19:54
  " Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąc, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg, tym którzy Go miłują". Przyjdzie w życiu człowieka, taki moment, kiedy będziemy musieli pożegnać się z życiem na ziemi, kiedy staniemy na sądzie Bożym i odpowiemy za całe życie ziemskie. I choć nieraz zaraz po spowiedzi, kiedy oczyściliśmy naszą duszę z grzechów w Sakramencie Pokuty, to pomimo to, mamy jeszcze wątpliwości, czy na pewno, dostaniemy się do nieba. Wątpliwości jakie nas dręczą, ma chyba każdy, bo umysł człowieka, nasz rozum, nasze zmysły, przyzwyczajone są do sądów ziemskich, które nie zawsze są sprawiedliwe. Nie zawsze w życiu ziemskim, ten który zawinił poniósł zasłużoną karę. Zaufajmy Bogu, bo sąd Boży wygląda inaczej. Tam nie będzie obrońców i prokuratorów, tam osądzi nas Bóg, tam będzie wyrok sprawiedliwy. A nagrodą za nasze życie, może być coś, o czym nawet nie jesteśmy,w stanie nawet pomarzyć. Coś, czego rozum nasz ziemski, nie jest w stanie nawet przyjąć. A jak przekazuje nam święta Faustyna, aby tam się dostać, najlepszym sposobem jest, z pokorą, szczerze kochać Boga, a Bóg odwzajemni miłość swoją. Amen.
 J G: 28.08.2021, 20:09
  "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni". W życiu każdego z nas, są chwile radości i chwile, kiedy smutek ogarnia nasze serca. Te dwa stany, się przeplatają w naszym życiu. Pan Jezus również niejednokrotnie doświadczył smutku, niejednokrotnie się smucił, niejednokrotnie płakał. Płakał nad grobem Łazarza, płakał kiedy jego sąsiedzi z Nazaretu, nie rozpoznali w nim Syna Bożego, którego tak długo oczekiwali. Kochani, nie smućmy więcej Pana Jezusa, nie grzeszmy, bo każdy nasz grzech, sprawia Jemu ból. Pan Jezus, podobnie jak każdy z nas, woli się cieszyć, weselić. A wypowiadając wyżej zacytowane słowa, pociesza nas i obiecuje, że jeżeli smucimy się, z powodu naszych grzechów, z powodu, kiedy na świecie jest tyle zła, kiedy Kościół jest prześladowany, kiedy cierpią niewinne osoby, niewinne dzieci, to On nas pocieszy w przyszłym życiu w niebie. Amen.
 J G: 27.08.2021, 17:00
  Boże Ojcze Niebieski, Boże wielkiego miłosierdzia, który z niezgłębionej miłości do ludzi, raczyłeś posłać własnego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas uleczył od śmierci wiecznej, zmiłuj się nad nami. Nie odrzucaj naszych próśb, nie odrzucaj próśb grzeszników, które do Ciebie zanosimy. Prosimy Cię, daj nam wiarę, abyśmy mogli Cię, przyjąć do swojego życia, abyśmy poczuli że jesteś blisko nas. Abyśmy czuli się bezpiecznie, abyśmy czuli, że jesteś dla nas najlepszym zabezpieczeniem, w chwili śmierci. Prosimy daj nam codzienną gotowość, do walki z naszymi słabościami, do walki z pokusami, aby całkowicie wykorzenić z naszego życia, grzech który nam zagraża. Daj nam miłość, kochać Cię miłością największa, daj miłość, aby kochać moich braci, aby traktować ich, z miłością jaką chcielibyśmy, aby nas traktowano.
 J G: 25.08.2021, 12:09
  W dzisiejszej modlitwie pragnę, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, świętego Józefa i wszystkich świętych, prosić Cię Panie Boże w Trójcy Świętej o nawrócenie grzeszników. Niech Dar Łaski Twojej, dotrze do nich i uwolni ich, od wpływów złego ducha. Niech dotrze do zatwardziałych grzeszników, do satanistów, okultystów, bluźnierców. Niech oświeci ateistów, niech sprawi że porzucą grzechy swoje i powrócą do Twojej Owczarni. Niech ogień Twojej Miłości, poruszy ich, niech oświeci ich rozum, niech skruszy zatwardziałe ich serca, niech uznają swoją winę. Niech z pokorą, z głęboką skruchą i z żalem, za popełnione grzechy, przystąpią do szczerej Spowiedzi Świętej. Niech oczyszczeni z grzechów, powrócą do lepszego życia, niech w dalszym życiu, prowadzą zwycięską walkę z grzechem, aż do śmierci. Amen.
 J G: 24.08.2021, 12:39
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę zadać każdemu kto to czyta, pytanie, "jak żyć aby być zbawionym" ? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta, ale czy na pewno ? Moim zdaniem, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, odpowiedź jest bardziej złożona. Bo czym tak na prawdę, jest zbawienie i czy tylko przestrzeganie przykazań, otworzy nam bramę do nieba ? Na to pytanie niech odpowie każdy z nas. Niech się zastanowi nad własnym życiem. Niech pomyśli, czy wszystko zrobiłem, aby otrzymać najcenniejszy dar, jakim jest zbawienie. Czy uczyniłem wszystko, aby Pan Jezus otworzył mi bramy nieba. Myślę, że niejeden z nas, nawet będący w stanie Łaski Uświęcającej, będzie miał wątpliwości, czy trafi bezpośrednio do nieba, a może do czyśćca, aby oczyścić duszę swoją. Im bardziej się zastanawiam, tym nachodzą mnie większe wątpliwości, bo do zbawienia, oprócz naszej wiary, potrzebna jest Łaska Boża. Czy zasłużyłem, aby Bóg obdarzył mnie Łaską Bożą, Łaską przebywania z Bogiem, z Matką Bożą, z duszami świętych. Panie Jezu, w dzisiejszej prośbie, proszę za siebie, za wszystkich których dręczy niepewność, którzy mają najmniejsze wątpliwości, o łaskę która rozjaśni nasze wątpliwości, o łaskę, która pomoże nam zrozumieć, co czynić, aby być zbawionym.
 J G: 23.08.2021, 19:40
  Krzyż, dla człowieka wierzącego, ma ogromne znaczenie, w życiu codziennym. Każdy dzień, zaczynamy i kończymy znakiem krzyża, bo krzyż, dla nas wierzących, jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Na krzyżu za nas, za nasze grzechy, Pan Jezus oddał życie swoje. Z krzyża, spływają na nas, nieprzerwanie, obfite źródła łaski i miłosierdzia. Krzyż, to również symbol cierpienia, symbol bólu, a także symbol radości, symbol naszego zwycięstwa, nad naszymi grzechami, symbol Zmartwychwstania. Z krzyża, z przebitego włócznią Serca Jezusowego, wytrysnęła Krew i Woda. Krew, to źródło naszego miłosierdzia, jakie z Serca Jezusowego, na nas spływa. Woda to znak Bożej Łaski, symbol pierwszego z sakramentów, symbol Chrztu Świętego. Panie Jezu, w miłosierdziu swoim, zmiłuj się nade mną, niech i do mnie, do mego serca, dotrze płomień Twojej Miłości. Niech zapłonie w moim sercu, niech ukoi w cierpieniu, niech doda sił, niech pokrzepi w chwilach słabości, niech leczy z choroby duszy i ciała. Amen.
 J G: 22.08.2021, 10:40
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, pragnę prosić Cię o błogosławieństwo, o opiekę nade mną i nad moją rodziną. Błogosław nam w życiu, niech ono nas umocni, niech nas oświeci, niech sprawi, że nasze życie, będzie lepsze. Błogosław naszej pracy, wszystkim naszym dobrym zamiarom, wszystkim dobrym naszym uczynkom. Spraw, abyśmy potrafili, powstrzymać się od grzechów, abyśmy potrafili przestrzegać Przykazania Boże i Kościelne. Okaż nam swoje miłosierdzie i daruj nam grzechy nasze. Miej litość, nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, daruj im dalsze kary, na które zasłużyły i przyjmij je do domu Ojca. Zwracam się szczególnie, za duszami z mojej rodziny, za duszami moich najbliższych, moich przyjaciół i znajomych. Okaż im miłosierdzie swoje, ale nie zapominaj również o nas. Czuwaj nad nami, pomnóż naszą wiarę i nadzieję. Zapal w nas gorącą miłość ku Tobie i prowadź nas do nieba. Amen.

 J G: 21.08.2021, 09:18
  Święty Józefie, patronie mój, do Ciebie dziś, kieruję słowa mojej modlitwy. Wysłuchaj jej i uproś mi, u Syna Twego przybranego, liczne łaski, które pomogą mi, żyć w zgodzie z Przykazaniami Bożymi i Kościelnymi. Daj, bym w czystości duszy, zawsze wiernie służył Bogu, bym zachował ją czystą, aż do śmierci. Broń mnie przed pokusami, wspieraj, we wszystkich moich potrzebach, abym nigdy nie zszedł na złą drogę. Wyproś u Syna, łaskę skutecznej modlitwy, łaskę dziękczynienia, za pomoc jaką mi okazuje. Wyproś i spraw, abym z całej siły, całym moim sercem, ukochał Boga w Trójcy Jedynego. Abym ukochał, Matkę Boską i Ciebie święty Józefie. Abym w tej miłości, zjednoczony z Wami i przy Twojej obecności, zakończył kiedyś, życie swoje ziemskie i dostąpił przebywania z Wami w niebie. Amen.
 J G: 20.08.2021, 19:51
  Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, wysłuchaj moich modlitw, które do Ciebie kieruję. Wysłuchaj moich próśb, które do Ciebie zanoszę. Boże, Ty znasz mnie, znasz moją słabość i wiesz, że bez Twojej pomocy, bez Twego wsparcia, o własnych siłach, do Ciebie, wrócić jest bardzo trudno. Dlatego, błagam Cię o łaskę, pomóż mi wrócić do Ciebie, abym wiernie wypełniał wolę Twoją. Abym nigdy nie utracił wiary. Abym z pokorą w sercu, z głęboką wiarą, z głęboką nadzieją, potrafił trwać przy Tobie aż do śmierci. Spraw i naucz mnie, kochać Ciebie całym sercem, z wszystkich sił, całą moją duszą i umysłem. Naucz mnie kochać bliźnich, miłością taką samą, jaką ja chciałbym być kochany, Proszę Cię drogi Ojcze, oczyść moją duszę, z grzechów moich i nie pozwól, aby w dniu śmierci mojej, dusza moja była nieczysta. Amen.
 J G: 19.08.2021, 10:49
  Panie Jezu, dziękuję Ci, za Twoją opiekę, za opaczność nade mną i nad moją rodziną. Dziękuję że jesteś z nami, dziękuję, za nieskończoną dobroć Twoją, za nieskończoną miłość do nas. Dziękuję, za całe Twoje życie ziemski, za Twoje nauki, a najbardziej za dzieło odkupienia, że dałeś możliwość każdemu z nas, nawet największemu grzesznikowi możliwość zbawienia. Dziękuję za Twoją Drogę Krzyżową, za każdą kroplę Krwi Twojej, jaką wylałeś podczas modlitwy w Ogrójcu, kiedy Cię biczowano, cierniem koronowano. Dziękuję za Twój ból, za Twoje cierpienie, za każdą zadaną Ci ranę, za każde oplucie, za każdy zadany Ci policzek. Dziękuję za Krzyż który dźwigałeś, za każdy upadek pod ciężarem Krzyża grzechów naszych. Dziękuję, za Krew z Twoich ran, na rękach, nogach i głowie, za Twoje przebite włócznią Serce i tryskającą z niego krew i wodę. Dziękuję za Matkę Twoją, którą nam dałeś, aby była Matką nas wszystkich. Dziękuję, za Twoją śmierć na krzyżu, za Twoje Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, za Zesłanie Ducha Świętego. Dziękuję, za Twoje Ciało i Krew, którą nam dałeś do spożywania. Po stokroć dziękuję za wszystko. Amen.
 J G: 18.08.2021, 14:28
  W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus opowiada przypowieść o winnicy. Pracownicy, wynajmowani do pracy przez właściciela winnicy, z samego rana, jak i późnym wieczorem, otrzymali jednakową zapłatę, jednego denara. Wydaje się nam, według naszego ziemskiego rozumowania, że ten, kto dłużej pracował, powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie. Pan Bóg jednak patrzy na nasze życie inaczej. Dla niego nieważny jest czas pracy, ważny jest człowiek, którego kocha, który zawsze o każdej porze, może wrócić do jego winnicy. Dla niego nie ważne, czy ktoś od dzieciństwa był przy nim. Ważne aby się nawrócił, bo On kocha każdego z nas. Kocha jednakowo, zarówno największego zbrodniarza, jak i człowieka sprawiedliwego, bo On kocha miłością największą. Jemu zależy na każdym z nas, a szczególnie zależy mu na grzesznikach. Jak sam mówi w innej ewangelii że większa jest radość w niebie z nawrócenia jednego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. Czeka na każdego z nas, On pragnie, aby każdy z nas był zbawiony. Mówi, że lekarza nie potrzebują ludzie zdrowi, ale ci co się źle mają. Dlatego, usłyszmy Jego głos wzywający nas, odpowiedzmy miłością, na Jego miłość i każdego dnia, na nowo nawracajmy się, na nowo prostujmy swoje ścieżki. Amen.
 J G: 17.08.2021, 13:35
  Matko Nieustającej Pomocy, słowa dzisiejszej modlitwy kieruję do Ciebie, z prośbą o wstawiennictwo, z prośbą o odwagę, abyśmy podobnie jak Ty, potrafili wierzyć, kochać i zaufać Panu Bogu. Naucz nas miłości, jaką Ty miałaś i jaką okazywałaś Bogu i ludziom. Otwórz nasze serca, niech się otworzą na miłość Boga, którą na nas zsyła, a której my nie dostrzegamy. Niech dotrze do nas, niech wzbudzi naszą ufność, niech przybliży nas i umocni w wierze. Prosimy Cię Matko nasza, prowadź nas do Syna swojego, Jezusa Chrystusa i naucz nas przy nim trwać. Naucz nas wierności, naucz nas ufności, umacniaj naszą wiarę, która jeszcze jest tak słaba, tak krucha. Przybądź nam z pomocą i ochroń nas swoim płaszczem, przed zgubą która nam zagraża. Uproś u Syna Swego, liczne łaski, uproś dary dla nas, u Ducha Świętego, abyśmy umieli wypełnić, wolę Ojca w niebie. Bądź opiekunką, abyśmy nigdy nie oddalili się od Syna Twojego, abyśmy podążając drogą prawdy, drogą wiary i miłości, w godzinie śmierci naszych mieli otwarte bramy nieba. Amen.
 J G: 16.08.2021, 11:13
  " Niech słowa ewangelii, zgładzą nasze grzechy". Te słowa wypowiada kapłan, w czasie Mszy Świętej, po przeczytaniu ewangelii. I chociaż nie zawsze słyszymy te słowa, bo kapłan wypowiada je cicho, albo szeptem, to jednak mają one moc, odpuszczania grzechów, którego dokonują słowa Ewangelii. Moc ta płynie z ust samego Pana Jezusa, bo w ewangeliach które są czytane, są zawarte Jego słowa, Jego nauki. Czytanie ewangelii przez kapłana, to przyjmowanie przez nas do serca swego, słów Pana Jezusa. Pan Jezus, żyjąc na ziemi, słowem uzdrawiał chorych, słowem uzdrawiał opętanych przez szatana. Odchodząc do Ojca w niebie, Pan Jezus pozostawił słowa, w których jest obecny duchem, które mają moc odpuszczania grzechów. Na pewno nie jest to równoznaczne z Sakramentem Pokuty, ale każde, nawet najdrobniejsze, odpuszczenie naszych grzechów, jest ważne. Dlatego czytajmy Pismo Święte, rozważajmy słowa ewangelii, aby otrzymywać jak najczęściej, darowania naszych grzechów, nawet tych najlżejszych. Amen.
 J G: 15.08.2021, 17:50
  Dziś, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czytana jest ewangelia, o tym jak Maryja, idzie do krewnej Elżbiety, aby jej pomóc, w ostatnich trzech miesiącach przed rozwiązaniem. O tym, że Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży, dowiaduje się od archanioła Gabriela, zwiastującego jej, że stanie się matką samego Syna Bożego, którego ma począć. Będąc sama w ciąży, pokazuje swoim postępowaniem, że bardzo kocha ludzi. Nie zważa na drogę, jaką miała przebyć, która była bardzo trudna, bo przez góry. Idzie z pomocą do krewnej aby jej służyć, aby jej pomagać. To nie była krótka wizyta, możemy się domyślać, że trwała do samego porodu, bo jak ewangelia podaje, trwała trzy miesiące. Widzimy w Jej zachowaniu, że pomimo tego, że wybrana została przez Boga, na matkę Syna Bożego, nie ma w niej nawet odrobiny pychy, widzimy za to pokorę, widzimy wielkie zaufanie, widzimy Jej wiarę z jaką wierzy w słowa przekazane przez archanioła Gabriela, pochodzące od Boga. Zwracajmy się do Niej dziś i prośmy, aby i do nas przyszła z pomocą. Aby nam pomogła, nie w czynnościach na ziemi, tylko aby nas wsparła duchowo, aby nas wsparła i orędowała za nami do Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
 J G: 14.08.2021, 13:26
  Panie Jezu, uznając swoją grzeszność, swoją słabość, pragniemy błagać Cię, przepraszając za nasze grzechy, o przebaczenie, o darowanie naszych grzechów. Tyś odchodząc do Ojca w niebie, nie zostawił nas samotnymi. Jesteś obecny nie tylko w Najświętszym Sakramencie, ale duchowo wspomagasz nas, w każdej potrzebie. Jesteś przy nas, w czasie naszej modlitwy, kiedy przyjmujemy Najświętsze Ciało Twoje, kiedy leczysz nas w Sakramencie Pokuty, z grzechów naszych. Bądź przy nas, nie opuszczaj nas. Wspieraj nas, abyśmy przez modlitwę, przez post i pokutę, wypraszali tak potrzebne łaski, dla Kościoła Świętego, Ojca Świętego, naszej ojczyzny i całego świata. Amen.
 J G: 12.08.2021, 15:05
  Duchu Święty Boże, przyjdź do serc naszych, niech ogień Twojej Miłości, oświetli i rozjaśni, mroki naszego codziennego życia. Przyjdź i umocnij naszą wiarę, miłością Twoją, abyśmy potrafili Cię kochać i z gorącym sercem, w czystości duszy, powierzyć Tobie nasze życie. Przyjdź do naszych serc i pokrzep je łaskami cierpliwości, skromności, roztropności, abyśmy potrafili pohamować żądze swoje, abyśmy cierpliwie znosili krzywdy, jakie nas spotkają. Pokrzep nas, abyśmy powstali z grzechów, abyśmy uwolnili się od wpływu złych duchów, abyśmy dążyli do świętości. Błogosław nam, abyśmy w nieszczęściu bliźnich nieśli im pomoc, zwyciężali w pokusach, nieśli pociechę w smutku. Abyśmy, w czystości duszy, zasłużyli aby oglądać Cię w promieniach chwały Twojej w niebie. Amen.
 J G: 11.08.2021, 10:52
  Boże, który nie chcesz, abyśmy przez grzechy nasze, ponieśli śmierć wieczną, przyjdź nam z pomocą. Przyjdź do tych którzy żyją w grzechu, którzy odwrócili się od Ciebie. Przyjdź z łaską, aby pojednali się z Tobą, aby w Sakramencie Pokuty, oczyścili dusze swoje, aby przez pokutę, powrócili do Ciebie. Przyjdź do tych, którzy Ciebie nie znają, otwórz im oczy, otwórz im uszy, niech usłyszą jak zapraszasz ich od siebie. Niech usłyszą Twoje słowa, "przyjdźcie do mnie wszyscy". Niech poznają, jedyną drogę prowadzącą do nieba. Przyjdź z łaską szczerego żalu, za popełnione grzechy, niech przez świętą spowiedź i mocne postanowienie poprawy, nigdy już nie wracają, do grzesznej przeszłości. Ojcze Niebieski, pełen miłosierdzia i dobroci, odpuść nam, wszelkie nieprawości i grzechy nasze. Amen.
 J G: 10.08.2021, 12:25
  Panie Boże, wysłuchaj moich próśb, jakie do Ciebie zanoszę. Udziel nam potrzebnych łask, abyśmy potrafili powstrzymać się od grzechu. Niech w naszym życiu, zapanuje na zawsze, miłość do Ciebie i do naszych bliźnich. Niech ona sprawi, że ustaną w naszym życiu, kłótnie i nieporozumienia. Niech wleje w nasze serca, ducha wzajemnego zrozumienia, ducha cierpliwości, ducha życzliwości i zgody. Spraw Boże, abyśmy zdali sobie sprawę, że nie najważniejsze jest nasze ziemskie życie, tu na ziemi, tylko to, co nas czeka po śmierci. Pomimo to, błogosław nam teraz we wszystkim, a przede wszystkim, nie pozwól, abyśmy się od Ciebie odwrócili. Nie pozwól, aby w naszych sercach, zakiełkowało nawet ziarenko niezgody. Boże nasz i Panie, proszę Cię, obdarz nas duchem żywej, gorącej wiary, pogłęb naszą pobożność, abyśmy Ci lepiej służyli. A po naszej śmierci, zbaw nasze dusze, abyśmy razem mogli się cieszyć w niebie. Amen.
[1] [2] [3] (4) [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej