Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 15.03.2020, 10:21
  Boże Ojcze Wszechmogący, który z miłości do ludzi pragniesz naszego szczęścia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad ludem Polski, zmiłuj się nad całym światem. Ojcze Niebieski błagamy, wejrzyj łaskawie na ziemię i ześlij na nas Dary Ducha Świętego, które nas wzmocnią, które sprawią że przejrzymy na oczy, że potrafimy odróżniać zło pochodzące od szatana, od dobroci płynącej z nieba. Niech Dary Ducha Świętego, pomogą nam wybrać właściwą drogę, niech pomogą nam zrozumieć to wszystko, co nam przekazałeś poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech pomogą nam podążać za nim, w drodze do zbawienia. Dziękujemy Ci Ojcze za wszystkie łaski od Ciebie otrzymane. Dziękujemy za łaski wiary, nadziei i miłości. Spraw Panie Boże, aby ziarno Twych łask padło na żyzną glebę, aby wydało obfity plon. Błagamy Ojcze szczególnie teraz, kiedy zagraża nam potężny wirus przed którym nie mamy szczepionki, aby się przed nim ustrzec. Panie Boże w Tobie nasza nadzieja, w Tobie nasza wiara, że obronisz nas przed tą zarazą. Że Twoje dary sprawią, że uczeni znajdą skuteczne lekarstwo. Ojcze Niebieski nie patrz na grzechy nasze, nie patrz na grzechy współczesnego świata, tylko na Syna Jezusa Chrystusa, który oddał życie aby uratować ludzkość. Niech Jego Krew Przenajświętsza, niech Krew Wszystkich Męczenników którzy oddali życie za wiarę, oczyści chociaż w części za kary jakie mamy ponieść. Boże pełen miłosierdzia, pełen miłości i dobroci do ludzi, błagamy o miłosierdzie, błagamy o darowanie naszych grzechów, błagamy o życie wieczne. Amen.
 J G: 14.03.2020, 08:54
  Panie Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy żebrzą Twojej pomocy. Odwołujemy się do Twoich zasług, do Twoich cierpień jakie poniosłeś podczas Męki Krzyżowej. Odwołujemy się do Twojej Świętej Krwi Przenajświętszej, przelanej za nas na krzyżu. Błagamy Cię Jezu Chryste, ulituj się nad nami i przyjdź nam z pomocą w walce z siłami nieczystymi, w walce ze złym duchem, w walce z lucyferem. Użyj całej swojej mocy i uchroń naród Polski przed działaniem mocy piekielnych. Wspieraj nas Łaskami płynącymi z nieba, aby uchronić nas przed wszelkimi grzechami pochodzącymi od szatana. Uchroń od pychy, chciwości, zazdrości, gniewu, lenistwa. Uchroń od nieczystości duszy i ciała, uchroń od kłótni, kłamstwa i kradzieży. Panie Jezu pełen miłosierdzia ulituj się nad nami, ulituj nad naszymi grzechami, które popełniliśmy. Nie dopuść abyśmy przez grzechy nasze, trafili do czeluści piekielnych, tylko wspieraj nas Darami Ducha Świętego, abyśmy pełni Łaski Uświęcającej, podążali za Tobą do Królestwa Niebieskiego. Amen.
 J G: 13.03.2020, 09:28
  Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i napełnij nas Duchem Swoim. Przyjdź i rozpal serca nasze, oczyść serca nasze z wszystkiego co złe, co pochodzi od szatana. Uwolnij nas od złych skłonności, uwolnij nas od wszystkich grzechów. Uwalniaj od pychy, od naszych słabości, od gniewu, chroń przed pokusami prowadzącymi do grzechu. Niech Twoje Dary Duchu Święty sprawią, że będziemy mieć siłę do przebaczania innym, do darowania im za wyrządzone krzywdy. Spraw Duchu Święty że będziemy lepsi, że będziemy mieli siłę do odpowiadania dobrem za zło. Zamień nasz niepokój w ufność, lęk w wiarę. Niech światło Twoich łask rozjaśnia nasze serca. Niech Twoje Dary umocnią nas w wierze, niech wzmocnią naszą miłość, do Ciebie i do bliźnich naszych. Niech umocnią nasze ciała, niech uodpornią przed wszelkimi chorobami, niech uodpornią przed koronawirusem. Przyjdź Duchu Święty i zmień nas, abyśmy byli lepsi, abyśmy stali się podobni do naszego Pana, do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
 J G: 12.03.2020, 13:18
  Panie Jezu Ty powiedziałeś "kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje Mnie ten nie jest Mnie godzien". Ty Panie Jezu, zwracasz uwagę jak ważnym celem naszego życia, jest naśladowanie Ciebie. Jak ważne jest przyjmowanie i pokorne znoszenie wszystkich cierpień, chorób jakie nas spotykają. Dodaj nam Panie Jezu siły, abyśmy byli w stanie znosić te cierpienia i aby one nie odwróciły nas od Ciebie. Abyśmy przeżywając mękę Twoją, jeszcze bardziej przybliżali się do Ciebie, jeszcze bardziej ufali i wierzyli, że tylko Tobie zawdzięczamy możliwość uzyskania nagrody, jaką jest niebo. Ty Panie Jezu cierpiałeś okrutne męki. Ty oddałeś nam Swoje Ciało i Swoją Krew aby nas wzmocnić duchowo. Ty pokazujesz jak wielka jest miłość Twoja do ludzi, Ty pragniesz abyśmy byli wszyscy zbawieni, Ty nam odpuszczasz grzechy nasze. Panie Jezu lekarzu naszych ciał, lekarzu naszych dusz, wysłuchaj próśb naszych, jakie do Ciebie zanosimy. Prosimy oddal od nas, oddal od Polski, widmo zarazy jaką niesie za sobą koronawirus. Błagamy miej w opiece naród Polski i ocal go. Ocal tych którzy są zarażeni, ocal przebywających w szpitalach. Uchroń przed rozprzestrzenianiem się zarazy. Panie Jezu Ty wszystko możesz. Nie patrz na grzechy nasze, tylko odpuść je nam i błogosław nam w życiu ziemskim. Amen.
 J G: 11.03.2020, 11:23
  Matko Boża i wszystkich ludzi, do Ciebie zwracam się w dzisiejszej modlitwie, o ratunek dla ludzi, o ratunek dla Polski i całego świata, przed nadciągającą zarazą koronowirusa. Do kogo jeśli nie do Ciebie, pójdę o Matko z prośbą o ratunek, kogo wysłucha Twój Syn jeśli nie Ciebie, Matkę Swoją i Matkę nas wszystkich. Święta Matko moja Maryjo, błagam Cię o pomoc, o wstawiennictwo w mojej prośbie. Wiem że niegodzien jestem prosić Cię przez grzechy moje, które ciążą na mnie, ale przypomnij sobie ileś wycierpiała będąc przy śmierci Syna Jezusa Chrystusa, wspomnij na Krew Jego którą przelał za grzechy moje. Kochana Mateczko nie odmawiaj mi Swojej pomocy nie odmawiaj pomocy wszystkim ludziom którzy jej potrzebują. Nie odmawiaj pomocy zarażonym przebywającym w szpitalach tylko ratuj ich, użyj Swojej potężnej mocy i proś Syna Swojego o Dary, które uodpornią ludzkość przed tą chorobą. Niech zesłane Dary pomogą zwalczać choroby nie tylko ciała ale i duszy. Niech uleczą moją duszę i dusze wszystkich ludzi z grzechów, niech oczyszczą mnie i wszystkich ludzi z kar jakie mamy ponieść w mękach czyśćcowych. Amen.
 J G: 10.03.2020, 11:25
  Święty Józefie mój patronie, mój najmilszy Ojcze, do Ciebie pragnę zwrócić się w mojej modlitwie. Pod Twoją opiekę pragnę się oddać i powierzyć swój los. Przyjmij mnie za dziecko swoje i opiekuj się mną, tak jak opiekowałeś się Synem Bożym i jego Matką Przenajświętszą. Bądź moim opiekunem, moim obrońcą, wspieraj w walce z pokusami świata, z pokusami szatana. Nie zapominaj Święty Józefie o tych którzy odeszli od nas, nie zapominaj o duszach które cierpią męki czyśćcowe. Wspieraj ich swoim wstawiennictwem do Jezusa Chrystusa, aby wyjednać im jak najszybciej darowanie kar czyśćcowych. Czuwaj nade mną, bądź moim stróżem w drodze do nieba, w drodze do świętości. Wyjednaj mi u Syna Bożego, darowanie moich wszystkich grzechów, aby moja dusza oczyszczona z brudów grzechowych, była w stanie przyjmować ciało Pana Jezusa. Aby w moim sercu na zawsze, aż do śmierci zagościł Pan Jezus. A gdy nadejdzie chwila odejścia z tego świata, przy Twoim udziale Święty Józefie, przekroczył bramy nieba. Amen.
 J G: 09.03.2020, 10:02
  Ojcze Niebieski, Ty posłałeś swojego syna na ziemię, aby jako człowiek wskazał mi drogę, która zaprowadzi mnie do nieba. Przychodząc w osobie Jezusa Chrystusa, przyszedłeś Ty Ojcze Niebieski. Ty przeznaczyłeś samego siebie dla zbawienia świata. Bo przecież Bóg jest jeden w trzech osobach. Ojcze wierzę i wyznaję, że Ty pod postacią Jezusa Chrystusa oddałeś za moje grzechy życie. Ty na równi ze swoim synem Jezusem Chrystusem cierpiałeś męki drogi krzyżowej. Ty zmartwychwstałeś, żyjesz w niebie i wysłuchujesz w tej chwili mojej modlitwy. Ojcze dziękuję za wszystko, dziękuję za syna Twojego Jezusa Chrystusa. Dziękuję za Ducha Świętego, którego posłałeś aby wzmocnił mnie swoimi darami, aby pomógł mi słuchać Ciebie i wykonywać wolę Twoją. Boże wiem, że moje dotychczasowe życie, oddziela mnie od Ciebie, za moje grzechy, ale pragnę je zmienić. Pomóż mi w tym, pomóż mi naśladować Twojego syna Jezusa Chrystusa. Pragnę aby syn Twój Jezus Chrystus, na zawsze zamieszkał w sercu moim, aby był drogowskazem w drodze do nieba, w drodze do zbawienia. Amen.
 J G: 08.03.2020, 09:46
  Wszechmogący i miłosierny Boże, proszę wysłuchaj tej modlitwy, którą do Ciebie zanoszę. Wysłuchaj i spraw, abym nigdy nie oddalił się od Ciebie, abym przestrzegał przykazań Twoich. Niech wola moja będzie zawsze zgodna z wolą Twoją. Udziel mi Boże łaski, aby zrozumieć bliźnich, kiedy oni mają rację, aby mieć siłę do przyznania się do błędu. Daj siłę przebaczania, tym którzy zawinili przeciwko mnie. Wzmocnij mnie na ciele, duszy, sercu, wzmocnij na umyśle i zmień moje życie na lepsze. Ulecz mnie z choroby duszy i ciała. Kocham Cię panie i dziękuję za to że jesteś, że zawsze na Ciebie mogę liczyć i w każdej chwili mieć w Tobie oparcie. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia, pragnę być Ci wierny, pragnę Ci służyć aż do śmierci. Pragnę naśladować mojego Pana i Zbawcę Jezusa Chrystusa i wierzę, że w miłosierdziu Swoim nie odrzucisz moich modlitw, a po śmierci wybaczysz mi grzechy moje. Amen.
 J G: 07.03.2020, 10:22
  Boże w Trójcy Jedyny, Boże Ojcze, Boże Synu i Boże Duchu Święty, pragnę z całego serca oddać pokłon, oddać uwielbienie i oddać cześć. Pragnę oddać Ci wszystko czego tylko pragniesz, oddać modlitwy, radości i smutki, pragnę oddać Ci moją miłość i moje cierpienia. Przyjmij je Panie i bądź miłosierny, dozwól mi odpłacić za moje grzechy i przewinienia. Daj mi zwyciężać zło dobrem, pychę pokorą, daj mi siłę abym odpłacił winy moje, abym miał siłę do poprawy, do przeciwstawienia się wszelkim pokusom szatana. Boże Wszechmocny, niech Twoje łaski, niech Twoje dary oświecą mój umysł, abym nigdy nie zbłądził, abym nigdy nie oddalił się od Ciebie. Bądź przy mnie zawsze w chwilach radości i w chwilach smutku, wspieraj w podejmowaniu właściwych decyzji. Błagam Cię na koniec Boże Wszechmogący, o miłosierdzie, o litość na sądzie ostatecznym i spraw abym był zbawiony, abym dostąpił szczęśliwości w niebie. Amen.

 Przemek: 07.03.2020, 05:39
 Panie Boże wybacz mi proszę moje ciężkie grzechy i proszę Cię pozwól mi powrócić do zdrowia i stać się lepszym człowiekiem. Błagam Cię Ojcze.
 J G: 06.03.2020, 13:54
  Panie Jezu nie wiem, nie zdaję sprawy, jakie wspaniałości Ojciec Niebieski przygotował dla nas w niebie. Wiem jednak jak wielką radość czuję, kiedy jestem blisko Ciebie, kiedy oczyszczony w sakramencie pokuty, mogę Cię przyjmować. Wtedy dopiero dociera do mnie jak wiele łask, jak wiele dobrodziejstw otrzymałem od Ciebie. Kochany Jezu przyjmij ode mnie stokrotne podziękowania, za to, że otoczyłeś mnie swą czułą i serdeczną opieką. Przyjmij moje modlitwy i moje błagania, o to abyś swoimi łaskami, dotkną tych, którzy Twojej pomocy oczekują. Ześlij łaski na tych którzy pobłądzili w życiu, którzy się od Ciebie odwrócili. Niech powrócą do grona wiernych Twoich, a Ty ich wspieraj, przygarnij do siebie, niech na nowo odczują miłość Twoją. Panie Jezu pełen miłosierdzia miej litość nade mną i odpuść grzechy moje, odpuść grzechy wszystkim którzy Cię o to poproszą. Pragnę, pragniemy być zaproszeni na ucztę niebieską, aby Cię wielbić, aby wychwalać w niebie. Amen.
 J G: 05.03.2020, 09:53
  Wszechmogący Ojcze w dzisiejszej modlitwie pragnę Ci podziękować za otrzymane łaski i prosić o następne. Ojcze pana Jezusa i wszystkich ludzi, daj nam siłę do naśladowania Syna Twojego. Obdarz nas mocą, abyśmy w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu, mogli na nowo przeżywać mękę i cierpienia Twojego Syna. Niech ona wzmocni nas, niech jeszcze bardziej przybliży nas do Ciebie. Wszechmogący Boże, Ty wszystko możesz, prosimy błogosław nam, kieruj naszymi drogami i nie pozwól abyśmy ulegali pokusom szatana. Ojcze Ty kochasz nas spraw abyśmy równie mocno kochali Ciebie. Daruj nam nasze grzechy, które popełniliśmy, a za które szczerze żałujemy. Niech nasze zasługi ziemskie, pozwolą dostąpić chwały oglądania i uwielbiania Ciebie w niebie. Amen.
 J G: 04.03.2020, 13:41
  Duchu Święty Boże w dzisiejszej modlitwie pragnę Cię prosić o Twoje Dary, dla umocnienia mnie w wierze. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź do mego serca i pokrzep mnie łaską, abym poprawił swoje grzeszne życie i od tej chwili służył Ci lepiej, abym gorliwiej wypełniał wolę Twoją. Przyjdź Duchu pełen łaskawości, w chwilach kiedy szatan mnie kusi i podnieś mnie na duchu, umocnij w wierze, abym skutecznie oparł się pokusom. Przyjdź w chwilach smutku i pociesz mnie, przyjdź kiedy zbłądzę, kiedy oddalę się od Ciebie, aby oczyścić moje serce, moją duszę z grzechu. Przyjdź Duchu Święty i obmyj mnie z wszystkich grzechów, ulecz mą duszę, aby stała się czysta, abym w sercu moim mógł Cię gościć na wieki. Amen.
 J G: 03.03.2020, 15:26
  Wszechmogący Ojcze dziękuję Ci za stworzenie świata, stworzenie człowieka i miłość jaką obdarzasz nas grzeszników. Dziękuję za wszelkie dobro, za powietrze którym oddychamy, za wodę którą pijemy, za pokarm który spożywamy. Dziękuję za Syna Jezusa Chrystusa i jego naukę, za jego poświęcenie, za jego mękę i śmierć na krzyżu. Dziękuję za dar zbawienia, za miłosierdzie i obfitość łask które na mnie zsyłasz. Ojcze Niebieski, wiem że Twoja miłość do mnie jest większa niż moja do Ciebie, dlatego proszę ześlij na mnie dar łaski i napełnij mnie Duchem Świętym, abym Cię kochał jeszcze bardziej, abym Cię kochał ponad życie. Niech Twe dary dotkną mnie całego, niech umocnią moją wiarę i pokorę, niech sprawią że nie będę kierował się pychą, chciwością, zachłannością i pożądaniem. Ojcze spraw aby moje życie, moje postępowanie, nie było sprzeczne z wolą Twoją, aby Ci się podobało. Kocham Cię Ojcze, uwielbiam Cię i ufam dobroci Twojej. Amen.
 J G: 02.03.2020, 14:36
  Wszechmogący Boże prosimy Cię o błogosławieństwo na dalsze dni naszego życia. Pomóż nam w naszym życiu codziennie wybierać dobro, iść drogą prawdy, drogą wiary. Wspieraj nas mocą Swoją, abyśmy mieli siłę do pokonywania pokus prowadzących do grzechu. Daj nam Ojcze siłę trwać w wierze przy Tobie, przestrzegać przykazań Twoich. Ojcze Niebieski, Ty kochasz ludzi kochasz każdego z nas, zlituj się w miłosierdziu Swoim i daruj nam grzechy nasze, za które serdecznie żałujemy. Miej w opiece naród Polski i oddal od nas wszelkie choroby i broń przed zarazą koronowirusa który zagraża światu. Ojcze Miłosierny nie zapominaj o tych którzy zagubili się w życiu i odeszli od Ciebie spraw aby jak najszybciej powrócili na drogę wiary. Ty wszystko możesz dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Całą nadzieję pokładamy w Tobie i ufamy że w chwili śmierci, nie odwrócisz się od nas, tylko przygarniesz nas i zabierzesz do niebiańskiej ojczyzny. Amen.
 J G: 01.03.2020, 09:53
  Kochana Matko nasza i naszego pana i Boga Jezusa Chrystusa, zwracam się do Ciebie w tej krótkiej modlitwie, o opiekę nad nami. Pomóż nam i wybłagaj syna Twojego, o dary łask Ducha Świętego, abyśmy mieli siłę i odwagę do przeciwstawienia się pokusom szatana, które na nas zsyła. Niech moc łask Ducha Świętego umocni nas, niech wzmocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Ty Matko nasza nie opuściłaś syna Swojego, kiedy za nasze grzechy był sądzony, kiedy cierpiał okrutne męki. Nie opuszczaj nas, bądź przy nas, tak jak byłaś przy synu swoim. Bądź przy nas w chwilach smutku, w chwilach zwątpienia, bo Twojej obecności potrzebujemy. Potrzebujemy Twojego wstawiennictwa za nami do syna Twojego Jezusa Chrystusa. Wspomagaj nas w chwilach niebezpieczeństw, wspomagaj w czasie choroby, w chwilach cierpienia. Wspomagaj nas przy końcu życia naszego i spraw abyśmy modlitwą, pokutą i swoimi uczynkami nie cierpieli mąk czyśćcowych i zasłużyli na chwałę nieba. Aby Twój syn umiłowany, Jezus Chrystus wprowadził nas do niebiańskiej ojczyzny. Amen.
 J G: 29.02.2020, 19:15
  Boże Ojcze Wszechmogący w dzisiejszej modlitwie pragnę Cię błagać o uwolnienie zmarłych dusz z mąk czyśćcowych. Błagam Cię, przez Najdroższą Krew Twojego Syna Pana Jezusa, którą przelał za nas w Ogrójcu, podczas biczowania, cierniem koronowania, w czasie drogi krzyżowej i na krzyżu. Niech przelana Krew Pana Jezusa oczyści ich z wszelkich win grzechowych. Oni pragną Ojcze Niebieski, jak najszybciej wejść do nieba, aby Cię oglądać, błogosławić Ci i wielbić Twój Boski Majestat. Proszę Cię szczególnie za duszami moich rodziców, moich teściów i wszystkich tych znałem. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
 J G: 28.02.2020, 21:18
  Panie Jezu Chryste w okresie Wielkiego Postu pomóż mi w właściwy sposób przeżyć ten okres. Pomóż mi i przemień mnie mocą Twojej łaski, abym kroczył za Tobą, abym ze zrozumieniem szedł w ślad za Tobą, przeżyć mękę Drogi Krzyżowej. Kochający Odkupicielu Ty za mnie oddałeś życie, Ty cierpiałeś okrutne męki, umocnij mnie i uczyń mnie gotowym do naśladowania Ciebie. Ty nie tylko darowałeś winy swoim oprawcom, ale się za nich modliłeś do Ojca Niebieskiego. Dopomóż mi abym był w stanie podobnie uczynić, wobec tych którzy mnie zranią. Panie Jezu ześlij na mnie z rany Twego Serca, dar Ducha który mnie wzmocni, który mnie przemieni, abym już nigdy więcej nie zadawał Ci bólu i nie krzyżował Cię moimi grzechami. Kochany Jezu wspieraj mnie, abym idąc za Tobą za Twoim przykładem powiększał swoją wiarę, nadzieję i miłość. Abym życiem ziemskim zasłużył na niebo. Amen.
 Lili: 28.02.2020, 00:44
 Panie Boże pomóż mi naprawić moje błędy "JEZU UFAM TOBIE" Ty się Tym Zajmij ❤️❤️❤️
 J G: 27.02.2020, 21:11
  Panie Jezu Chryste dziękuję Ci za wszystko co dla mnie grzesznika zrobiłeś. Dziękuję za to, że przyszedłeś na świat, że wskazałeś nam kierunek drogi, która prowadzi do nieba. Dziękuję za wszystkie Twoje nauki, za to że kochasz mnie pomimo tego, że ciąży na mnie tak wiele grzechów. Dziękuję za to, że za moje grzechy dobrowolnie poszedłeś na śmierć, za to, że cierpiałeś okropne męki, że byłeś biczowany, cierniem ukoronowany. Dziękuję za każdą kroplę krwi które wypłynęły z ran po biczowaniu, spod cierniowej korony, z ran na rękach, nogach i boku. Dziękuję za każdą kroplę krwi i wody, które wypłynęły z przebitego włócznią Serca Przenajświętszego. Panie Jezu proszę, dodaj mi sił abym był chociaż trochę podobny do Ciebie. Wspieraj mnie łaskami abym potrafił odróżnić zło od dobra. Abym wybierał zawsze drogę wiodącą do Ciebie. Abym miał siłę za zło odpłacić dobrem, a tym którzy wyrządzili mi krzywdy darować im winy. Kochany mój panie Jezu, który już tak wiele dla mnie zrobiłeś, pragnę Cię jeszcze prosić o darowanie mi moich grzechów, o darowanie mi moich win które mam na sumieniu, abym po śmierci mógł przebywać jak najbliżej Ciebie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] (21) [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej