Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 Joanna: 10.02.2020, 09:13
 Panie,blagam wybacz mi co zrobilam. Blagam wybacz. Ja naprawde pragne byc dobrym czlowiekiemi czynic dobro,jednak jestem za slaba i potrzebuje Twojej pomocy o Panie.Dziekuje.
 Rafał: 05.02.2020, 21:01
 Boże wybacz mi proszę ratuj mnie. Ludzie módlcie się za moją biedną dusze błagam ...
 Słaby: 05.02.2020, 20:58
 Jezu wybacz mi błagam pomóż bym więcej nie wracał do grzechu.
 Joanna: 05.02.2020, 10:58
 Panie,blagam z calego serca o uratowanie zwiazku mojego z partnerem oraz dla mnie o rozsadek i dobroc,zebym go nigdy nie zranila.Bardzo go kocham. Dziekuje.
 Joanna: 31.01.2020, 09:31
 Panie przepraszam z calego serca,prosze wybacz mi i prosze blogoslaw tym wszystkim Ludziom i zeby mi wybaczyli i zapomnieli.Dziekuje.
 Joanna: 31.01.2020, 09:31
 Panie przepraszam z calego serca,prosze wybacz mi i prosze blogoslaw tym wszystkim Ludziom i zeby mi wybaczyli i zapomnieli.Dziekuje.
 teresa: 30.01.2020, 21:51
 mam Ci Jezu za co dziękować,przepraszać i prosić
 J G: 10.01.2020, 09:47
  Panie Boże w Trójcy Jedyny pragnę w dzisiejszej modlitwie błagać o łaskę wiary, o łaskę do pokonywania pokus które zsyla na nas zły duch. Przyjdź nam z pomocą i umocnij nas, niech Twa łaska splynie na każdego i umocni, niech w Polsce i na całym świecie zapanuje pokój. Niech Twa łaska zawsze nam towarzyszy. Pragnę odwołać się do zasług i męki pana naszego Jezusa Chrystusa i przelanej Jego Krwi którą za nasze grzechy przelał na krzyżu. Panie Boże daruj nam nasze grzechy które popełniliśmy. Dodaj nam sił do pokonywania pokus które zsyla na nas zły duch. Ojcze Niebieski błagamy niech Twoje zastępy wojsk niebieskich pokonają złe moce pod wodzą lucyfera. Niech na ziemi nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz abyśmy pod Twoją wodzą podążali do Królestwa Niebieskiego. Amen.
 J G: 06.01.2020, 11:03
  Panie Boże Ojcze Niebieski, z największą pokorą z wielkim żalem pragnę przeprosić Cię, za wszystkie grzechy moje i zniewagi, za wszystkie niewierności które popełniłem w życiu. Pragnę przeprosić nie tylko za siebie, ale również za moich braci i siostry na całym świecie. Przepraszam za wszystkie zniewagi jakie zostały Ci wyrządzone, za wszelką niewdzięczność okazaną Ci. Przepraszam, za opuszczanie lub niegodne uczestniczenie we Mszach Świętych na całym świecie. Przepraszam, za niegodne, niepobożne przyjmowanie Ciała i Krwi, lub zaniedbania Komunii Świętej wielkanocnej. Przepraszam, za wszystko co sprawiło Ci ból, co Ciebie zasmuciło. Pragnę za wszystko to zło Ci wyrządzone, ofiarować moje modlitwy, modlitwy wszystkich wierzących na zadośćuczynienie. Przyjmij Ojcze wszystkie pokuty, wszystkie nawiedzenia miejsc świętych, wszystkie Komunie Święte, wszystkie cierpienia w chorobie,wszystkie boleści dusz w czyśćcu cierpiące i daj się przebłagać. Daruj mi, daruj nam i zapomnij o wszystkim co było niegodne z naszej strony. Ojcze Niebieski który królujesz z Synem i Duchem Świętym prosimy Cię wybacz nam nasze winy i w miłosierdziu Swoim przyjmij nas do chwały nieba. Amen.

 J G: 05.01.2020, 09:36
  Panie Jezu Ty powiedziałeś " Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię". Przychodzę dzisiaj do Ciebie i padam przed Tobą, błagając o pomoc, błagając o ratunek dla mnie i mojej grzesznej duszy. Pomóż mi Jezu i wysłuchaj. Udziel mi łask, aby życie moje było podobne do Twojego. Abym zawsze słuchał słów Twoich, abym przestrzegał przykazań, abym gorliwie w modlitwie i życiu wiernie Ci służył. Panie Jezu Ty na ziemię z miłości do mnie przychodzisz aby mnie zbawić, aby dla mnie umrzeć na krzyżu. Ja na Twoją miłość odpowiadam grzechami. Daruj mi moje grzechy, daruj moje postępowanie i pomóż mi abym również Cię kochał, abym Cię kochał ponad wszystko. Panie mój pomóż mi kochać bliźnich, pomóż w chwilach słabości opanować gniew, a z pokorą znosić trudy życia codziennego. Pomóż mi, abym nie marnował od Ciebie otrzymanych Twoich łask, ale każdą chwilę wykorzystywał dla zbawienia duszy mojej. Amen.
 J G : 04.01.2020, 09:44
  Święty Józefie patronie mój, Tobie powierzam swoje życie, Tobie oddaję się w opiekę. Ty opiekowałeś się Synem Bożym i jego Matką. Opiekuj się mną. Ty Przed Herodem uchroniłeś świętą rodzinę w Egipcie, uchroń mnie przed złem współczesnego świata. Tobie Bóg Ojciec powierzył swój najdroższy skarb, jakim był jego jedyny Syn i nie zawiodłeś go. Ja również nie zawiodę się na Twojej opiece. Święty patronie mój, do Ciebie kieruję swoje modlitwy, bądź moim opiekunem, bądź moim obrońcą. Czuwaj nade mną, broń przed pokusami świata i pokusami szatana, które na nas zsyła. Kochany opiekunie mój, naucz mnie pokory, naucz posłuszeństwa, abym miał siłę do pokonywania trudów życia. Błagam Cię święty opiekunie mój, przychodź mi z pomocą, kiedy zagraża niebezpieczeństwo dla duszy i ciała. Przychodź w chwilach choroby, w chwilach bólu i cierpienia. Wyjednaj mi odpuszczenie wszystkich moich grzechów, które w życiu popełniłem. Wspieraj w drodze do nieba, w drodze do świętości. Amen.
 J G: 03.01.2020, 10:25
  Duchu Święty Boże, Ty który wzmacniasz mnie siedmioma darami, bądź zawsze przy mnie. Niech światło Twoich Darów oświeci mnie, oświeci mój umysł, abym przy Twojej pomocy mógł osiągnąć cel mojego życia, jakim jest niebo. Niech Twoje dary, Dar Rozumu i Mądrości pogłębią moją wiarę i sprawią że będę z jeszcze większą miłością, kochał Ciebie Boże i mógł odróżnić zło od dobra. Niech Dar Męstwa wzmocni mnie, niech mam siłę do pokonywania trudności i pokus życia codziennego. Niech Twoje dary Dar Pobożności, Dar Bojaźni Bożej, Dar Umiejętności i Dar Rady sprawią że ponad wszystko będę uwielbiał Boga. Niech wzmocnią moją wiarę, niech sprawią że będę Boga kochał ponad wszystko. Niech Twoje Dary sprawią że do bliźnich będę odnosił się z cierpliwością i opanowaniem. Niech traktuję ich jak braci, niech będę sprawiedliwy. Oczyść mnie z pychy a obdarz pokorą. Napełnij mnie Boże Twoimi Darami abym był wyrozumiały, abym był cierpliwy, aby owoce Twoich Darów przyniosły mi życie wieczne w niebie u boku Twojego. Amen.
 J G: 02.01.2020, 16:51
  Ojcze Niebieski zwracamy się z ogromną prośbą, o wysłuchanie naszych modlitw. Błagamy Cię o zbawienie, o uratowanie dusz przed wiecznym potępieniem. Przez miłość Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, który z miłości do ludzi przez mękę do krzyżu, otworzył nam bramy nieba, błagamy zbaw wszystkich którzy się do Ciebie uciekają. Błagamy również o łaskę miłosierdzia, dla tych którzy się od Ciebie odwrócili, oraz dla tych którzy Cię nie znają. Oświeć ich światłem Twojego miłosierdzia, Twojej nauki niech wrócą do Twojej owczarni. Ojcze Niebieski prosimy, niech płomień Twojej miłości oświeci dusze tych którzy jeszcze Ciebie nie znają. Niech wyjdą z więzienia ciemności, w którym się obecnie znajdują i napełnieni Duchem Świętym, znajdą w Twoich ramionach schronienie którego tak bardzo potrzebują. Prosimy Cię Ojcze zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad wszystkimi dziećmi Twoimi, którzy żebrzą Twojej pomocy, którzy pragną wejścia do Twojego Królestwa. Amen.
 J G: 01.01.2020, 16:00
  Wszechmogący Boże, Ojcze Niebieski wszystkich ludzi na ziemi, błogosław nam w nadchodzącym roku 2020. Błogosław i kieruj naszymi drogami, abyśmy wierni Twoim przykazaniom mogli wypełniać wolę Twoją. Błagamy Ciebie o kierowanie nami, naszymi poczynaniami, bądź zawsze przy nas, obok nas przy podejmowaniu naszych ważnych decyzji. Nie opuszczaj nas ani na chwilę, bądź przy nas kiedy zagraża nam szatan, kiedy skłania nas do złego. Pragniemy wytrwać przy Tobie, pragniemy być wierni Twojej nauce i przykazaniom. Powierzyć Tobie nasz los, wyrzekając się szatana, jego pychy i dzieł które prowadzą do złego. Ojcze Niebieski pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy o wybaczenie naszych niewierności, naszych grzechów, które popełniliśmy w życiu, a które oddalają nas od Ciebie. Wzmocnij nas darami Ducha Świętego, abyśmy pokrzepieni mieli siłę, mieli odwagę, do trwania w wierze katolickiej. Byśmy wzmocnieni łaską Bożą i błogosławieństwem Bożego Dziesiątka wysławiali Boga Ojca, syna jego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen.
 J G: 31.12.2019, 13:50
  Panie Jezu pokornie błagam o przebaczenie wszystkich grzechów moich. Przepraszam, i ufam, że w miłosierdziu Swoim przebaczysz mi moje winy, moje grzechy, za które w pokorze ze skruchą w sercu żałuję. Bardzo żałuję że grzechy moje sprawiły Ci ból, że ponownie moje grzechy przebiły włócznią Twoje Serce Przenajświętsze. Kochany Jezu pragnę nie grzeszyć więcej, pragnę poprawić się w życiu swoim. Pragnę oddać się, pragnę poświęcić się Twojemu Sercu Przenajświętszemu, a Ty prowadź mnie, kieruj moimi drogami, abym nie upadał pod ciężarem grzechów. Abym kochał Ciebie, kochał Twoje Najświętsze Serce miłością największą, abym nie popadał w grzech, a jedynie całkowicie należał do Ciebie. Spraw mój Jezu, abym moje pragnienia wypełnił, dlatego daj mi siłę do spełnienia tego. Ześlij łaski, abym wytrwał w miłości z Tobą do samej śmierci, abym Cię kochał i byś Ty mnie kochał. Abym Cię kochał w życiu doczesnym, w chwili śmierci i w życiu wiecznym. Amen.
 J G: 30.12.2019, 11:22
  Najlepsza Matko Boga i ludzi, do Ciebie kieruję moje słowa podziękowania, słowa mojej wielkiej radości, za to że jesteś, za to że wstawiasz się za mną do Boga. Dziękuję i przepraszam, bo będąc Twoim dzieckiem sprawiłem Ci wiele bólu swoimi grzechami. Ty martwisz się o mnie, chcesz abym nie popełniał błędów w życiu, abym zawsze podobał się Bogu. Matko moja najdroższa błagam Cię, o opiekę, o wstawiennictwo do Ducha Świętego, o Jego dary które wzmocnią moją wiarę. Które sprawią że będę mógł wykorzenić wszystko zło, co nie podoba się Bogu. Módl się za mną kochana mateczko, bo jestem grzesznikiem, spraw bym w chwilach pokusy zawsze ją pokonał i odnalazł drogę do Ciebie. O Maryjo moja nadziejo, Ty możesz wybłagać wszystko u Boga, wybłagaj mi, wyproś mi, darowanie moich grzechów i kar czyśćcowych. Amen.
 J G: 29.12.2019, 12:41
  Święta Maryjo, wybrana przez Boga Ojca wśród wszystkich córek ówczesnego świata, na matkę swojego syna, wstawiaj się za nami. Tyś jako jedyna osoba na świecie, poczęta bez skazy grzechu pierworodnego, broń nas przed zakusami szatana. Obdarzaj nas łaskami, oraz Twoją macierzyńską opieką, abyśmy z miłością wychwalali Boga Ojca, syna jego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Prowadź nas prostą, najpewniejszą drogą do nieba. Tyś naszą orędowniczką, naszą pocieszycielką, naszą królową, naszą matką. Tobie składamy podziękowania za wszystkie łaski, które za nas grzeszników wyświadczyłaś. Ty nas ratujesz przed przed szatanem, który skłania nas do grzechu i chce nas zaprowadzić do piekła. Do Ciebie kierujemy gorące prośby o wstawiennictwo za nami do boga. Weź nas pod Swój płaszcz macierzyńskiej opieki i przyjmij nas do służby Swojej. O Matko nasza miłosierna, przychodź nam zawsze z pomocą, w chwilach naszych słabości i pokus które zagrażają naszym duszom. Wstawiaj się za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Błagaj Boga o łaskę nawrócenia dla tych którzy odeszli od wiary, którzy odwrócili się Boga. Wyproś im łaskę nawrócenia. Amen.
 J G: 28.12.2019, 17:04
  Panie Jezu Chryste bądź uwielbiony, bądź pochwalony. Ty, przelałeś dla mnie nędznego grzesznika swoją Przenajświętszą Krew, abym nie trafił do piekła, a mógł być zbawionym. Ty nie patrzyłeś na moje grzechy, na moje życie, tylko kochałeś mnie takiego jakim jestem. Kochaj mnie Jezu, kochaj nadal, ja również Cię kocham i chcę należeć wyłącznie do Ciebie, należeć duszą i ciałem. Pragnę Cię uwielbiać, pragnę chwalić i dziękować, oraz zmienić na lepsze moje życie. Pragnę ofiarować Twojemu Ojcu, Twoje nieskończone zasługi na wynagrodzenie za moje grzechy i przewinienia. Kochany Jezu nie zapominaj o duszach w czyśćcu cierpiących, o duszach moich najbliższych, o duszach moich rodziców i teściów, oraz wszystkich cierpiących. Proszę otwórz im niebo. Wspieraj moją modlitwę łaskami, aby ani szatan, ani bliźni moi, nie przeszkodzili mi w drodze do nieba. Amen.
 J G: 27.12.2019, 10:03
  Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wspomagaj nas swoją mocą, wspomagaj łaskami do walki z grzechami które oddalają nas od Ciebie. Ojcze Niebieski wspieraj swoich synów i córki aby Ci całkowicie zaufali. Napełnij swoim błogosławieństwem, swoją miłością, dobrocią w wypełnianiu woli Twojej. Ześlij nam ponownie syna Twego, ale do dusz naszych, aby zamieszkał w nas. Aby chlebem i winem, przemienionym w Ciało i Krew swoją, pomagał wytrwać nam bez grzechu. Aby swoją Krwią Przenajświętszą przelaną na krzyżu, zmył grzechy i kary jakie mamy ponieść za nie. Kochany Ojcze zaślij nam Ducha Świętego, który napełni nasz umysł, nasze serca, żarem żywej wiary, która wzmocni nas, naszą odwagę w pokonywaniu życiowych trudności. Który będzie podnosić nas w chwilach upadku, który napełni nasze serca miłością, do wyznawania wiary na większą chwałę Twoją. Amen.
 J G: 26.12.2019, 13:55
  Panie Jezu który z miłości do nas, na nowo narodziłeś się w betlejemskiej stajence, który przybrałeś postać ludzką, który stałeś się człowiekiem, dziękuję Ci za to. Dziękuję za każdą chwilę Twojego pobytu na ziemi, za każdą łzę wylaną w żłóbku, za każdą radość i smutek, za każdy ból który Cię spotkał na ziemi. Dziękuję Ci że kochałeś nas na ziemi i kochasz nadal będąc w niebie, że chcesz być również przez nas kochanym. Dziękuję za otwarte włócznią Twoje Serce Przenajświętsze, do którego zwracamy się w modlitwie. Kochany Jezu pukam do Twojego Serca Przenajświętszego, pragnę wejść a Ty nie odtrącaj mnie. Przyjmij mnie, przyjmij moje modlitwy i uzdrów mnie, Odmień mnie napełnij Swoim Świętym Duchem i spraw abym Ciebie pokochał miłością najszczerszą. Błogosław na dalsze dni mojego życia spraw, abym w Twoim Sercu Przenajświętszym, znalazł bezpieczne schronienie, teraz i w życiu wiecznym. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] (23) [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej