Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 13.01.2021, 10:14
  Boże Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś aby Twój Jedyny umiłowany Syn, stał się człowiekiem, za to że stał się naszym bratem, za to że Swoją nauką, przygotował nas na spotkanie z Tobą. To dzięki Jego nauce, Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, Jego wylanej za nas Krwi na Krzyżu, możemy nazywać Cię Ojcem. To On pokazał nam, jak bardzo należy ufać Tobie, że tylko w Tobie jest nadzieja, na życie w szczęśliwości w niebie. Ojcze wierzę w obietnice Twoją, którą przekazał nam Syn Twój i mam nadzieję, że Twoje obietnice, dodadzą mi siły do walki z grzechem . Umocnią mnie i staną się źródłem, które pogłębi moją ufność, w Miłosierdzie Twoje i uczynią mnie godnym Twojej miłości. Dlatego Błogosław mi i zmiłuj się, abym z czystym sercem, mógł powierzyć życie moje, w ręce Twoje po śmierci. Amen.
 J G: 12.01.2021, 21:27
  Słowa dzisiejszej modlitwy, chcę ofiarować za dusze zmarłych, z mojej rodziny. Ojcze Miłosierny, racz darować im wszystkie grzechy i przewinienia, których się dopuściły w życiu ziemskim. Niech męczeńska śmierć Twojego Syna na Krzyżu, wylana Krew i Zmartwychwstanie Jego, otworzy im bramy nieba. Niech mają udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią i radują się, chwałą zmartwychwstania. Wprowadź ich do wiekuistej światłości, aby mogli Ci dziękować i śpiewać na chwałę Twoją. Amen.
 J G: 10.01.2021, 21:37
  "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". Te słowa dzisiejszej ewangelii, wypowiada Bóg Ojciec, a z nieba zstępuje Duch Święty, pod postacią gołębicy, na pana Jezusa, kiedy zostaje ochrzczony w Jordanie, przez świętego Jana. Niejeden z nas zastanawia się, dlaczego pan Jezus przyjął chrzest, którego nie potrzebował. Był przecież poczęty z Ducha Świętego, bez grzechu pierworodnego i całe jego życie ziemskie, było bez jakiegokolwiek grzechu. Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna, to miłość pana Jezusa do ludzi. Przez chrzest pokazuje nam solidarność z nami w życiu na ziemi, pokazuje jak cenne jest dla niego życie każdego z nas. Nie gardzi nikim kogo spotyka na swojej drodze, uzdrawia, leczy i uczy jak osiągnąć życie wieczne. A Jego chrzest w Jordanie, objawia światu, że chrzest święty odpuszcza nam grzech pierworodny, a do oczyszczenia z grzechów, jest niezbędny Duch Święty, w Sakramencie Pokuty. Panie Jezu, przyjdź do mnie i umocnij mnie w wierze, przyjdź z Duchem Świętym i Jego darami, które sprawią że potrafię, powstrzymać się od grzechów. Że będę przestrzegał przykazań i nie ulegnę pokusom szatana. Amen.
 J G: 07.01.2021, 17:04
  Dzisiejsza ewangelia, przypomina nam, jak pan Jezus, po trzydziestu latach spędzonych w Nazarecie, zaczyna głosić Ewangelię. Naucza o Królestwie Bożym, przynosi ludziom dobrą nowinę, lecząc wszelkie choroby i słabości. Jeszcze wczoraj, cieszyliśmy się że pokłon oddali mu trzej królowie, a już dzisiaj uczy nas, jak mamy postępować w życiu. Kolejny raz wzywa nas do nawrócenia, mówiąc że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Panie Jezu, proszę, niech Twoja nauka dotrze do mnie, niech dotrze do każdego człowieka, niech nie błądzimy, tylko podążamy śladem Twojej nauki naśladując Ciebie. Niech światło Twojej nauki, oświeci nasze umysły, niech nas prowadzi i zaprowadzi do Boga Ojca w Niebie, który dla nas przygotował mieszkań wiele. Niech Duch Święty, wspomoże nas swoimi darami i umocni wiarę naszą, abyśmy na drodze do Nieba, mieli siłę pokonać wszelkie pokusy szatana. Aby w naszym sercu w naszej dyszy nie zagościł brud jaki pozostawia po sobie grzech. Amen.
 JN: 07.01.2021, 13:46
 Pragnę przeprosic za me grzechy Ty Boże wiesz o czym myśle - jest mi ciężko myślę każde dnia i godziny o tym tak bardzo pragnę być przy Tobie i nigdy więcej nie zestapywac na zła drogę proszę bądź przy mnie żebym nigdy więcej się nie zagubił . Pragnę być dobrym człowiekiem naśladować Twoja miłość i dobroć . Naucz mnie przyjmować wszystko co mi ofiarowałeś panie jak Matka Boska . Chce kroczyć przez życie będąc razem z Tobą . Dziękuje Ci za Twoja miłość, za wspaniała rodzine która posiadam , prace i wszystko co otacza mnie. Boże przebacz wszystkim grzesznikom , daj moc wiary wszystkim zbłądzonym i uzdrowienie chorym . Tobie chce pokładać moje myśli uczynki . Bądź zawsze z Nami Amen
 J G: 06.01.2021, 11:49
  Panie Jezu, w dniu Objawienia Twojego, w dniu kiedy przeżywamy na nowo dzień, w którym trzej królowie złożyli Ci drogocenne dary, pragnę podobnie jak trzej królowie, oddać Ci pokłon. Oddać Ci pokłon i hołd, oraz podziękować za opiekę, za łaski, które na mnie spłynęły, dzięki miłości Twojej. Dziękuję Ci i klęcząc przed Twoim Obliczem, zastanawiam się i porównuję tamte czasy, do czasów dzisiejszych. Czy gdybyś się narodził teraz, uznano by Ciebie za Syna Bożego ? Czy też byś musiał, uciekać do innego kraju aby zachować życie ? Czy w czasach dzisiejszych, w czasach rozwiniętej techniki, urodził byś się w biedzie, w żłóbku i jak by Cię przyjął współczesny świat ? Na te pytania, nikt mi nie da odpowiedzi, ale jestem pewny, że bardzo wielu ludzi, nie przywitało by Ciebie złotem, kadzidłem i mirrą. Dlatego proszę, niech Twoje Objawienie, dotrze do nas wszystkich, niech objawi się na nowo, w sercach naszych, niech wzmocni naszą wiarę, nadzieję i miłość, niech pogłębi naszą skruchę, za popełnione grzechy, niech pogłębi silniejszą wolę poprawy. Amen.
 J G: 05.01.2021, 19:56
  O mój Jezu, w dzisiejszej modlitwie, zwracam się do Ciebie z prośbą, o ducha wiary, dla tych którzy Ciebie nie znają, oraz za tych, którzy się zagubili w życiu i odwrócili się od Ciebie. Pomóż im, niech poznają naukę, którą pozostawiłeś uczniom swoim. Niech światło Twojej wiary, oświeci ich, niech otworzy ich oczy, na czułą miłość Twoją. Niech nie będą głusi i usłyszą głos Twój, wzywający do nawrócenia. Niech ujrzą i poznają prawdę nauki Twojej, która jest jedyną drogą prowadzącą do bram raju. Amen.
 J G: 04.01.2021, 16:37
  Wszechmogący Wieczny Boże, Twoja nieogarniona przez człowieka miłość, sprawiła że wysłałeś na ziemię syna swojego, aby jako Bóg i człowiek, mógł nas uwolnić od grzechu i wiecznej kary. Aby był naszym Nauczycielem, naszym Panem i Odkupicielem, aby wskazać nam drogę do życia wiecznego w niebie. Boże Ojcze Niebieski, na progu nowego roku przebacz mi, wszystkie moje grzechy, wszystkie moje zaniedbania jakie popełniłem. Pragnę, nie popełniać błędów minionego roku, pomóż mi w realizacji moich pragnień, pomóż, abym nie powrócił do grzesznej przeszłości. Wesprzyj mnie Ojcze łaską, abym bardziej zabiegał o dobra wieczne, niż doczesne. Aby krzyż Syna Twojego Jezusa Chrystusa, był dla mnie drogowskazem, był światłem, pokazującym drogę do zbawienia. Ty Ojcze Niebieski, przecież pragniesz naszego zbawienia, pragniesz darować nam nasze winy, nasze grzechy, pragniesz leczyć serca nasze. Wierzę że przebaczając innym będę mógł otrzymać przebaczenie od Ciebie. Amen.
 J G: 03.01.2021, 18:47
  Panie Jezu, wierzę że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, że zamknięty w Tabernakulach całego świata, jesteś osamotniony, że umierasz z pragnienia i pragniesz zamieszkać w ludzkich sercach. Przyjdź Panie Jezu, do mego nędznego serca, a jeżeli jest ono niegodne, abyś w nim zamieszkał, to oczyść go z brudów. Oczyść moje serce, oczyść moją duszę i przebacz wszystkie moje grzechy i zaniedbania. Pragnę, abyś w nim zamieszkał na stałe, abyś przemienił moje życie, abyś mi pomagał wytrwać przy Tobie, do końca mojego życia. Nie pozwól, abym nawet na chwilę, miał Ciebie opuścić, abym poprzez grzech miał Ciebie utracić. Panie Jezu, bądź zawsze przy mnie i mnie nie opuszczaj. Proszę o Twoją obecność, szczególnie w chwili mojej śmierci, w chwili kiedy nadejdzie kres mojego życia ziemskiego. Pragnę umierać w zjednoczeniu z Tobą, w ręce Twoje złożyć duszę moją. Amen.

 J G: 01.01.2021, 11:36
  Boże Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za łaskę przeżycia minionego roku, który nie należał do łatwych. Pandemia odbiła się na naszym życiu, każdy z nas więcej lub mniej, odczuł gorzką lekcję pokory, jaką ze sobą przyniósł wirus covid 19. Panie Boże nie doświadczaj nas już, pragniemy normalności w naszym życiu, pragniemy powrotu do ładu i spokoju, a przede wszystkim, pragniemy abyś nas obdarzał zdrowiem. Nie pozwól, abyśmy w tym nadchodzącym roku, pomimo lokdaunu i ograniczeń, upadali na duchu. Aby wirus zwyciężał z naszą wiarą, aby szatan zagościł w naszych sercach, aby skłaniał nas do złego. Nie pozwól na to, tylko wspieraj nas łaskami, abyśmy mogli Ci służyć i z miłością i z czystym sercem, wypełniać wolę Twoją. Prosimy Cię o łaski Ducha Świętego, o siłę i moc, w naśladowaniu Syna Twojego. Błagamy o błogosławieństwo na ten nowy rok, o błogosławieństwo w walce ze złem, w walce z grzechem, w walce z szatanem, o błogosławieństwo w walce o nasze zbawienie, o błogosławieństwo w walce o nasze życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 31.12.2020, 11:18
  Panie Boże, przyjmij moje modlitwy, za duszę Twojego sługi Stanisława, proboszcza naszej parafii, którego zabrałeś do wieczności. Przyjmij ją do niebiańskiej ojczyzny, a jeżeli jakakolwiek zmaza grzechu, ciąży na niej, błagam Twego miłosierdzia. Ulituj się nad nią i przebacz jej, niech dołączy do grona Twoich świętych, aby w jasności nieba, otrzymała wieczny odpoczynek. Amen.
 J G: 30.12.2020, 15:38
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę swoje słowa, skierować do Ciebie Matko Najświętsza i przeprosić Cię, za wszystkie moje grzechy. Wiem, że wstawiasz się za mną do Syna Swojego, za które chcę Ci serdecznie podziękować. Ale napotykam w życiu ziemskim, wiele pokus, którym ulegam, które oddalają mnie od Syna Twojego, oddalają mnie od Ciebie. Przebacz mi Matko moja i czuwaj nade mną, abym przy Twojej pomocy, powrócił do grona wiernych. Wysłuchuj moich próśb, które kieruję do Ciebie i oręduj je do Syna, aby mnie wspierał. Ty również mnie wspieraj, ochraniaj i wstawiaj się za mną. Wstawiaj się za mną i wybłagaj łaskę odkupienia, za wszystkie grzechy moje. Naucz mnie, naśladować Syna Twojego, naucz cierpliwości, której mi najbardziej potrzeba, naucz mnie pokory, abym przy Twojej pomocy i za Twoim przykładem, otrzymał zbawienie duszy mojej. Amen.
 J G: 29.12.2020, 12:25
  Panie Jezu, Ty chcesz abyśmy Ci zaufali, abyśmy Tobie powierzyli swoje życie. Nie zostawiaj nas, tylko wspieraj Swoimi łaskami. Wspieraj nas pomimo tego że jesteśmy obciążeni licznymi grzechami, że sumienia nasze są nieczyste. Pragniemy Twego przebaczenia i prosimy, abyś w łaskawości Swojej odpuścił nam grzechy nasze. Spraw, aby każda dusza, każde serce było godne przyjąć Cię, aby wszelkie brudy zła naszego zostały oczyszczone. Zapraszamy Cię do życia naszego, przyjdź do nas i umacniaj nas w wierze, aby więź z Tobą, trwała aż do naszej śmierci, a po śmierci, abyś obdarzył nas, prawdziwym życiem, życiem wiecznym. Amen.
 J G: 26.12.2020, 13:24
  Panie Jezu, jak dobrze że jesteś, jak dobrze że co roku przychodzisz do nas, co roku na nowo rodzisz się w sercach naszych. My witamy Cię z radością, wczoraj cieszyliśmy się z Twego narodzenia, a dziś również się cieszymy, ale ta radość jest inna. Bo dziś przeżywamy śmierć pierwszego męczennika, świętego Szczepana, który za wiarę zostaje ukamienowany. Ale zarówno Twoje przyjście na świat, jak i śmierć męczeńska świętego Szczepana, łączy jedno miłość. Ty Panie Jezu przychodzisz do nas, aby uczyć nas miłości do bliźniego, aby miłość zwyciężała z naszymi słabościami, aby usuwała wrogość naszych serc. Natomiast miłość świętego Szczepana, to miłość do Boga Ojca Stwórcy świata, to miłość do Ciebie Boga, który staje się człowiekiem i za nasze grzechy oddaje swe życie, który otwiera nam bramy nieba. Panie Jezu, Ty w dzisiejszej Ewangelii mówisz, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, proszę o dar wytrwałości, o dar cierpliwości w tych trudnych czasach. Umacniaj nas w wierze, miłości i nadziei, abyśmy przezwyciężali własne słabości i wytrwali w wierze do końca. Amen.
 J G : 25.12.2020, 15:27
  Panie Jezu, który rodzisz się na nowo w betlejemskiej stajence, który przychodzisz na świat, przybierając postać ludzką będąc Bogiem, błogosław nam. Błogosław nam, szczególnie teraz, w czasie pandemii, kiedy wszyscy izolujemy się przed koronawirusem, kiedy unikamy spotkań, bojąc się zarażenia. Rodzisz się na nowo, nie patrząc na pandemię, przychodzisz aby wskazać nam drogę, którą mamy kroczyć, aby dodać nam sił, dodać wiary. Przychodzisz do nas, aby wziąć na siebie naszą ludzką słabość, aby otworzyć nam bramy nieba, zamknięte przez grzech pierwszych naszych rodziców. I chociaż jesteś jeszcze taki malutki przynosisz nam moc która ma nas wzmocnić która ma nas uwolnić z jarzma grzechu pierworodnego i śmierci wiecznej. Cieszymy się z Twojego Narodzenia i dziękujemy Ci, że będąc Bogiem przybrałeś postać ludzką. Że będąc Bogiem, cierpiałeś płakałeś i żyłeś jak każdy z nas. Dziękujemy Ci że podjąłeś się tej trudnej misji, aby życiem swoim na ziemi, odkupić nasze grzechy i otworzyć bramy nieba. Amen.
 J G: 24.12.2020, 19:59
  Panie Jezu, Ty dzisiaj rodzisz się na nowo, na nowo przychodzisz do nas. Ale w odróżnieniu do nas, jak obecnie świętujemy Twoje narodziny, Ty narodziłeś się w ubóstwie, odrzucony przez ludzi. Z dala od domu, w ubogiej stajence, gdzie kołyską Twoją był żłóbek, w towarzystwie zwierząt domowych. Dla Ciebie nie było miejsca u nikogo z ludzi, ani w żadnej gospodzie betlejemskiej. My dzisiaj cieszymy się, że na nowo do nas przychodzisz. A czy Ty, w czasie Swoich urodzin byłeś zadowolony, czy byłeś szczęśliwy ze Swego narodzenia, że świat tak Cię wita. Jak wielka wydaje się różnica, pomiędzy ówczesnym Twoim Narodzeniem, a obecnym. A w rzeczywistości, czy nie jesteśmy podobni do mieszkańców Betlejem ? Czy nasza wiara jest na tyle mocna, aby do domu przyjąć bezdomnego, na tyle mocna, aby podzielić się żywnością z głodującymi, czy na tyle mocna, aby wesprzeć potrzebujących. Panie Jezu, proszę wesprzyj mnie Łaską Wiary, aby była mocna, aby była żywa, abym potrafił się dzielić z potrzebującymi, abym nie był samolubem. Panie Jezu na nowo narodzony, proszę niech światło ze stajenki betlejemskiej, rozjaśni duszę moją, niech rozjaśni dusze nasze i dotrze do każdego. Niech leczy chorych z choroby, niech leczy bogatych ze skąpstwa, niech oświetla drogę prowadzącą do zbawienia. Amen.
 J G: 23.12.2020, 22:58
  Panie Jezu, prosimy Cię, przyjdź do nas, przyjdź na nowo do serc naszych i obdarzaj licznymi łaskami. Niech pokój zapanuje na całym świecie, a ludzie z radością nadzieją i miłością, przyjmą Cię do serc swoich. Obdarzaj nas zdrowiem, szczególnie teraz w okresie rozprzestrzeniającej się zarazy, jaką jest wirus covid 19. Naucz nas i pomagaj, wybaczać sobie nawzajem, aby w naszych domach zapanował pokój. Aby radość z Twojego przyjścia, dotarła do wszystkich ludzi, szczególnie do tych którzy zostali dotknięci chorobą, do samotnych, biednych i opuszczonych. Niech radość Twojego Narodzenia, dotrze do głodnych, ubogich i bezdomnych. Niech na los, tych najbardziej pokrzywdzonych, odpowiemy miłością i podzielimy się z nimi żywnością, aby na każdym stole nie zabrakło chleba. Błogosław nam i ulecz nas z wszelkich skłonności, które prowadzą do grzechu. Amen.
 J G: 22.12.2020, 20:47
  Panie Jezu, Ty widzisz jak utrudnione jest życie, w okresie pandemii, kiedy nie możemy uczestniczyć wszyscy w Mszach Świętych, kiedy nie możemy utkwić wzroku podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Panie Jezu ulituj się nad nami i oddal od nas, od Polski i całego świata, zarazę która nam zagraża. Oddal od nas zwątpienie, jakie się zrodziło w duszach naszych w tych trudnych czasach. Niech zniknie wśród nas wszelka gorycz, jaką odczuwamy wszelki gniew i złość. Niech nie ulegamy pokusom, a z nowymi siłami podążamy naśladując Ciebie Panie Jezu, świadcząc swoim życiem. Bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy miłosierni i przebaczajmy sobie, bo to jest jedyny sposób aby Bóg przebaczył nam.
 J G: 20.12.2020, 17:05
  Boże Ojcze Niebieski, w dzisiejszej modlitwie proszę o odwagę, taką jaką miała Maryja, kiedy zgodziła się z Twoją wolą, na wydanie na świat Twego Syna. Trzeba wiedzieć, czym ryzykowała Matka Boska, a ryzykowała śmiercią przez kamienowanie, gdyż w tamtych czasach tak karano kobiety które dopuściły się zdrady małżeńskiej, albo urodziły dziecko będąc panną. Matka Boska z radością przyjęła posłańca i z radością przyjęła wiadomość, że będzie matką Boga. Ojcze proszę o moc, przyjmowania z radością wszystkiego co mnie spotyka, wszelkich nawet złych wiadomości. Daj moc, daj radość do przyjmowania złych wiadomości, bo Ty wiesz najlepiej co jest dla mnie najlepsze.
 J G: 16.12.2020, 12:03
  Panie Jezu, w okresie Adwentu, oczekujemy na Twoje ponowne narodzenie, na Twoje przyjście, aby uroczyście obchodzić święta Twojego Narodzenia. Ale dla mnie, dla każdego, kto wierzy w Ciebie, zadatek takiego święta możemy przeżywać codziennie, podczas Mszy Świętej, kiedy zstępujesz z Nieba, kiedy przychodzisz do nas i karmisz nas własnym Ciałem. Jak piękna jest to chwila, kiedy w naszym sercu, kiedy w naszej duszy, rodzisz się na nowo. Kiedy odczuwamy radość z tego że Bóg przychodzi do nas i w naszym sercu chociaż na jakiś czas odczuwamy Niebo. Panie Jezu przyjdź do mnie, przyjdź do każdego kto Ciebie oczekuje, kto chce abyś zamieszkał w jego sercu. Przyjdź z łaską abym szczerze wyznał swoje grzechy w sakramencie pokuty, abym szczerze za nie żałował, abym niczego nie zapomniał i niczego nie zataił. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] (13) [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej