Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 01.01.2021, 11:36
  Boże Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za łaskę przeżycia minionego roku, który nie należał do łatwych. Pandemia odbiła się na naszym życiu, każdy z nas więcej lub mniej, odczuł gorzką lekcję pokory, jaką ze sobą przyniósł wirus covid 19. Panie Boże nie doświadczaj nas już, pragniemy normalności w naszym życiu, pragniemy powrotu do ładu i spokoju, a przede wszystkim, pragniemy abyś nas obdarzał zdrowiem. Nie pozwól, abyśmy w tym nadchodzącym roku, pomimo lokdaunu i ograniczeń, upadali na duchu. Aby wirus zwyciężał z naszą wiarą, aby szatan zagościł w naszych sercach, aby skłaniał nas do złego. Nie pozwól na to, tylko wspieraj nas łaskami, abyśmy mogli Ci służyć i z miłością i z czystym sercem, wypełniać wolę Twoją. Prosimy Cię o łaski Ducha Świętego, o siłę i moc, w naśladowaniu Syna Twojego. Błagamy o błogosławieństwo na ten nowy rok, o błogosławieństwo w walce ze złem, w walce z grzechem, w walce z szatanem, o błogosławieństwo w walce o nasze zbawienie, o błogosławieństwo w walce o nasze życie wieczne w niebie. Amen.
 J G: 31.12.2020, 11:18
  Panie Boże, przyjmij moje modlitwy, za duszę Twojego sługi Stanisława, proboszcza naszej parafii, którego zabrałeś do wieczności. Przyjmij ją do niebiańskiej ojczyzny, a jeżeli jakakolwiek zmaza grzechu, ciąży na niej, błagam Twego miłosierdzia. Ulituj się nad nią i przebacz jej, niech dołączy do grona Twoich świętych, aby w jasności nieba, otrzymała wieczny odpoczynek. Amen.
 J G: 30.12.2020, 15:38
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę swoje słowa, skierować do Ciebie Matko Najświętsza i przeprosić Cię, za wszystkie moje grzechy. Wiem, że wstawiasz się za mną do Syna Swojego, za które chcę Ci serdecznie podziękować. Ale napotykam w życiu ziemskim, wiele pokus, którym ulegam, które oddalają mnie od Syna Twojego, oddalają mnie od Ciebie. Przebacz mi Matko moja i czuwaj nade mną, abym przy Twojej pomocy, powrócił do grona wiernych. Wysłuchuj moich próśb, które kieruję do Ciebie i oręduj je do Syna, aby mnie wspierał. Ty również mnie wspieraj, ochraniaj i wstawiaj się za mną. Wstawiaj się za mną i wybłagaj łaskę odkupienia, za wszystkie grzechy moje. Naucz mnie, naśladować Syna Twojego, naucz cierpliwości, której mi najbardziej potrzeba, naucz mnie pokory, abym przy Twojej pomocy i za Twoim przykładem, otrzymał zbawienie duszy mojej. Amen.
 J G: 29.12.2020, 12:25
  Panie Jezu, Ty chcesz abyśmy Ci zaufali, abyśmy Tobie powierzyli swoje życie. Nie zostawiaj nas, tylko wspieraj Swoimi łaskami. Wspieraj nas pomimo tego że jesteśmy obciążeni licznymi grzechami, że sumienia nasze są nieczyste. Pragniemy Twego przebaczenia i prosimy, abyś w łaskawości Swojej odpuścił nam grzechy nasze. Spraw, aby każda dusza, każde serce było godne przyjąć Cię, aby wszelkie brudy zła naszego zostały oczyszczone. Zapraszamy Cię do życia naszego, przyjdź do nas i umacniaj nas w wierze, aby więź z Tobą, trwała aż do naszej śmierci, a po śmierci, abyś obdarzył nas, prawdziwym życiem, życiem wiecznym. Amen.
 J G: 26.12.2020, 13:24
  Panie Jezu, jak dobrze że jesteś, jak dobrze że co roku przychodzisz do nas, co roku na nowo rodzisz się w sercach naszych. My witamy Cię z radością, wczoraj cieszyliśmy się z Twego narodzenia, a dziś również się cieszymy, ale ta radość jest inna. Bo dziś przeżywamy śmierć pierwszego męczennika, świętego Szczepana, który za wiarę zostaje ukamienowany. Ale zarówno Twoje przyjście na świat, jak i śmierć męczeńska świętego Szczepana, łączy jedno miłość. Ty Panie Jezu przychodzisz do nas, aby uczyć nas miłości do bliźniego, aby miłość zwyciężała z naszymi słabościami, aby usuwała wrogość naszych serc. Natomiast miłość świętego Szczepana, to miłość do Boga Ojca Stwórcy świata, to miłość do Ciebie Boga, który staje się człowiekiem i za nasze grzechy oddaje swe życie, który otwiera nam bramy nieba. Panie Jezu, Ty w dzisiejszej Ewangelii mówisz, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, proszę o dar wytrwałości, o dar cierpliwości w tych trudnych czasach. Umacniaj nas w wierze, miłości i nadziei, abyśmy przezwyciężali własne słabości i wytrwali w wierze do końca. Amen.
 J G : 25.12.2020, 15:27
  Panie Jezu, który rodzisz się na nowo w betlejemskiej stajence, który przychodzisz na świat, przybierając postać ludzką będąc Bogiem, błogosław nam. Błogosław nam, szczególnie teraz, w czasie pandemii, kiedy wszyscy izolujemy się przed koronawirusem, kiedy unikamy spotkań, bojąc się zarażenia. Rodzisz się na nowo, nie patrząc na pandemię, przychodzisz aby wskazać nam drogę, którą mamy kroczyć, aby dodać nam sił, dodać wiary. Przychodzisz do nas, aby wziąć na siebie naszą ludzką słabość, aby otworzyć nam bramy nieba, zamknięte przez grzech pierwszych naszych rodziców. I chociaż jesteś jeszcze taki malutki przynosisz nam moc która ma nas wzmocnić która ma nas uwolnić z jarzma grzechu pierworodnego i śmierci wiecznej. Cieszymy się z Twojego Narodzenia i dziękujemy Ci, że będąc Bogiem przybrałeś postać ludzką. Że będąc Bogiem, cierpiałeś płakałeś i żyłeś jak każdy z nas. Dziękujemy Ci że podjąłeś się tej trudnej misji, aby życiem swoim na ziemi, odkupić nasze grzechy i otworzyć bramy nieba. Amen.
 J G: 24.12.2020, 19:59
  Panie Jezu, Ty dzisiaj rodzisz się na nowo, na nowo przychodzisz do nas. Ale w odróżnieniu do nas, jak obecnie świętujemy Twoje narodziny, Ty narodziłeś się w ubóstwie, odrzucony przez ludzi. Z dala od domu, w ubogiej stajence, gdzie kołyską Twoją był żłóbek, w towarzystwie zwierząt domowych. Dla Ciebie nie było miejsca u nikogo z ludzi, ani w żadnej gospodzie betlejemskiej. My dzisiaj cieszymy się, że na nowo do nas przychodzisz. A czy Ty, w czasie Swoich urodzin byłeś zadowolony, czy byłeś szczęśliwy ze Swego narodzenia, że świat tak Cię wita. Jak wielka wydaje się różnica, pomiędzy ówczesnym Twoim Narodzeniem, a obecnym. A w rzeczywistości, czy nie jesteśmy podobni do mieszkańców Betlejem ? Czy nasza wiara jest na tyle mocna, aby do domu przyjąć bezdomnego, na tyle mocna, aby podzielić się żywnością z głodującymi, czy na tyle mocna, aby wesprzeć potrzebujących. Panie Jezu, proszę wesprzyj mnie Łaską Wiary, aby była mocna, aby była żywa, abym potrafił się dzielić z potrzebującymi, abym nie był samolubem. Panie Jezu na nowo narodzony, proszę niech światło ze stajenki betlejemskiej, rozjaśni duszę moją, niech rozjaśni dusze nasze i dotrze do każdego. Niech leczy chorych z choroby, niech leczy bogatych ze skąpstwa, niech oświetla drogę prowadzącą do zbawienia. Amen.
 J G: 23.12.2020, 22:58
  Panie Jezu, prosimy Cię, przyjdź do nas, przyjdź na nowo do serc naszych i obdarzaj licznymi łaskami. Niech pokój zapanuje na całym świecie, a ludzie z radością nadzieją i miłością, przyjmą Cię do serc swoich. Obdarzaj nas zdrowiem, szczególnie teraz w okresie rozprzestrzeniającej się zarazy, jaką jest wirus covid 19. Naucz nas i pomagaj, wybaczać sobie nawzajem, aby w naszych domach zapanował pokój. Aby radość z Twojego przyjścia, dotarła do wszystkich ludzi, szczególnie do tych którzy zostali dotknięci chorobą, do samotnych, biednych i opuszczonych. Niech radość Twojego Narodzenia, dotrze do głodnych, ubogich i bezdomnych. Niech na los, tych najbardziej pokrzywdzonych, odpowiemy miłością i podzielimy się z nimi żywnością, aby na każdym stole nie zabrakło chleba. Błogosław nam i ulecz nas z wszelkich skłonności, które prowadzą do grzechu. Amen.
 J G: 22.12.2020, 20:47
  Panie Jezu, Ty widzisz jak utrudnione jest życie, w okresie pandemii, kiedy nie możemy uczestniczyć wszyscy w Mszach Świętych, kiedy nie możemy utkwić wzroku podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Panie Jezu ulituj się nad nami i oddal od nas, od Polski i całego świata, zarazę która nam zagraża. Oddal od nas zwątpienie, jakie się zrodziło w duszach naszych w tych trudnych czasach. Niech zniknie wśród nas wszelka gorycz, jaką odczuwamy wszelki gniew i złość. Niech nie ulegamy pokusom, a z nowymi siłami podążamy naśladując Ciebie Panie Jezu, świadcząc swoim życiem. Bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy miłosierni i przebaczajmy sobie, bo to jest jedyny sposób aby Bóg przebaczył nam.

 J G: 20.12.2020, 17:05
  Boże Ojcze Niebieski, w dzisiejszej modlitwie proszę o odwagę, taką jaką miała Maryja, kiedy zgodziła się z Twoją wolą, na wydanie na świat Twego Syna. Trzeba wiedzieć, czym ryzykowała Matka Boska, a ryzykowała śmiercią przez kamienowanie, gdyż w tamtych czasach tak karano kobiety które dopuściły się zdrady małżeńskiej, albo urodziły dziecko będąc panną. Matka Boska z radością przyjęła posłańca i z radością przyjęła wiadomość, że będzie matką Boga. Ojcze proszę o moc, przyjmowania z radością wszystkiego co mnie spotyka, wszelkich nawet złych wiadomości. Daj moc, daj radość do przyjmowania złych wiadomości, bo Ty wiesz najlepiej co jest dla mnie najlepsze.
 J G: 16.12.2020, 12:03
  Panie Jezu, w okresie Adwentu, oczekujemy na Twoje ponowne narodzenie, na Twoje przyjście, aby uroczyście obchodzić święta Twojego Narodzenia. Ale dla mnie, dla każdego, kto wierzy w Ciebie, zadatek takiego święta możemy przeżywać codziennie, podczas Mszy Świętej, kiedy zstępujesz z Nieba, kiedy przychodzisz do nas i karmisz nas własnym Ciałem. Jak piękna jest to chwila, kiedy w naszym sercu, kiedy w naszej duszy, rodzisz się na nowo. Kiedy odczuwamy radość z tego że Bóg przychodzi do nas i w naszym sercu chociaż na jakiś czas odczuwamy Niebo. Panie Jezu przyjdź do mnie, przyjdź do każdego kto Ciebie oczekuje, kto chce abyś zamieszkał w jego sercu. Przyjdź z łaską abym szczerze wyznał swoje grzechy w sakramencie pokuty, abym szczerze za nie żałował, abym niczego nie zapomniał i niczego nie zataił. Amen.
 J G: 12.12.2020, 22:12
  Matko Boska Nieustającej Pomocy, pragnę w dzisiejszej modlitwie, zwrócić się do Ciebie, z prośbą o wstawiennictwo do Twojego Syna, o powrót do zdrowia naszego księdza proboszcza Stanisława. On jak wielu innych, zachorował na Covid 19 i przebywa w szpitalu w Zgorzelcu. Proszę Cię Matko, bo wierzę że za Twoim wstawiennictwem i przy Twojej pomocy, wróci do zdrowia i odzyska utracone siły. Dlatego proszę, oręduj do Syna i wstawiaj się za nim, aby jak najszybciej powrócił do nas i dalej sprawował opiekę duchową nad nami. Amen.
 Ewa: 12.12.2020, 11:13
  Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 J G: 11.12.2020, 13:38
  Boże Ojcze Wszechmogący, Ty chcesz aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ty, już raz zesłałeś na ziemię swojego syna, aby On, wskazał nam drogę do zbawienia. Prosimy Cię, Ojcze w tym trudnym czasie, jaki obecnie przeżywamy w okresie pandemii Covid 19, o ponowne zesłanie Twojego Syna a naszego Zbawiciela na ziemię. Prosimy, niech przyjdzie On w ponownym narodzeniu się, do naszych rodzin, naszych najbliższych, naszych przyjaciół. Niech przyjdzie z łaskami, daru miłości, zgody i pokoju i napełni nas radością i nadzieją. Niech przyjdzie do wszystkich, którzy teraz w okresie Adwentu, oczekują Go. Niech przyjdzie do chorych, samotnych, ubogich i cierpiących. Niech umocni nas w wierze, niech pocieszy i błogosławi nam wszystkim. Niech przyjdzie i pozostanie z nami, na zawsze i zaprowadzi nas do nieba. Amen.
 J G: 09.12.2020, 13:15
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii zapraszasz nas słowami, "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Zapraszasz nas w okresie Adwentu, abyśmy ze wszystkimi swoimi problemami, zwracali się do Ciebie w modlitwie i nie upadali na duchu. Jak często czujemy się zagubieni, nie wiemy jaką podjąć decyzję, nie znamy co przyniesie nam dzień jutrzejszy, w okresie wzmagającej się w Polsce i na świecie pandemii. I w tym trudnym okresie, wyciągasz do nas rękę i zapraszasz nas, abyśmy swoje problemy powierzyli Tobie. Ty nas nie opuścisz, w tych trudnych dla nas czasach. Bo Ty jesteś zawsze z nami, zawsze nas kochasz, zawsze przebaczasz nam nasze grzechy, jeżeli tylko ze skruchą się do Ciebie zwrócimy. Panie Jezu zlituj się nad nami grzesznikami i przebacz nam grzechy nasze. Spraw abyśmy nie ulegali pokusom szatana i wstrzymywali się od popełniania grzechów myślą mową i uczynkiem. Amen.
 J G: 08.12.2020, 23:01
  " Bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą " tymi słowami pozdrowił, przeszło 2000 lat temu, archanioł Gabriel, matkę Pana Jezusa. Ja również Cię pozdrawiam, tymi słowami, w dniu Twojego święta, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Bądź pozdrowiona, wybrana przez Boga Ojca, na matkę Jego Syna, na matkę nas wszystkich. Bądź pozdrowiona i nie opuszczaj nas. Wypraszaj nam łaski u Swojego Syna, bo do koga jak nie do matki się zwrócimy, aby prosić o wstawiennictwo. Kogo jak nie matkę, wysłucha Syn Twój, a nasz Bóg. Dlatego, proś Go w naszym imieniu, proś i nie ustawaj, bo Twej pomocy potrzebujemy. Potrzebujemy Twojej wiary, jaką Ty miałaś, potrzebujemy Twej ufności, w całkowitym oddaniu się na wolę Bożą. Przychodź nam z pomocą i ratuj od wszelkich pokus. Weź nas pod skrzydła Swej opieki, okryj płaszczem, który osłoni nas tarczą, której szatan nie pokona. W Tobie pokładamy nasze nadzieje, w Tobie nasza nadzieja na nasze zbawienie. Amen.
 J G: 06.12.2020, 19:50
  W dzisiejszej ewangelii, święty Jan wzywa nas, abyśmy oczekując na powtórne przyjście pana Jezusa, podjęli walkę z grzechem. On przed narodzeniem pana Jezusa, w Betlejem, przygotowywał ludzi, udzielając im chrztu w Jordanie i wysłuchując ich grzechów. Nawoływał, do przygotowania się na przyjście Boga, który będzie chrzcił Duchem Świętym, a któremu nie jest On w godzien rozpiąć rzemyków sandałów Jego. Jak aktualne są to słowa nawoływania, do przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, szczególnie teraz w okresie pandemii. Panie Jezu, czekam na Ciebie, czekam i proszę, abyś pomógł mi przygotować się, na Twoje przyjście. Pomóż mi, aby moje serce, było gotowe każdego dnia, na najważniejsze w życiu spotkanie z Tobą. Amen.
 J G: 05.12.2020, 22:59
  Z radością, oczekuję Cię panie Jezu, oczekuję na Twe przyjście, na narodzenie się na nowo w sercu moim. Już teraz, cieszę się że przyjdzie do mnie, mój Pan, mój Bóg. Bóg pod postacią ludzką, który mnie kocha, który jest mi bliski, który za moje grzechy oddał życie, który pokonał śmierć. Przyjdź panie Jezu, przyjdź bo pragnę Cię. Czuwaj nade mną, nad tym co robię, jak postępuję, abym był dobrym człowiekiem, abym potrafił dzielić się miłością i życzliwością, szczególnie teraz w okresie pandemii. Króluj nade mną, nad Polską i nad całym światem, a ogień Twojej miłości, niech rozpala i otwiera serce moje. Amen.
 J G: 28.11.2020, 16:58
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii, mówiąc do uczniów swoich, wzywasz nas abyśmy byli czujni i gotowi, na przyjście Twoje. Przestrzegasz, aby sprawy życia codziennego, nie przesłoniły nam najważniejszego celu naszego życia, jakim jest życie wieczne i szczęście w raju. Mówisz, że modlitwa jest najlepszym lekarstwem, na grzechy które obciążają nasze serca, nasze dusze. Panie Jezu, ulecz mnie, ulecz duszę moją, z grzechów które obciążają ją. Ulecz i spraw, abym był gotowy stanąć przed Tobą i zdać raport z życia ziemskiego. Amen.
 J G: 26.11.2020, 14:38
  Panie Jezu Chryste, staję przed Tobą, dzisiaj jako człowiek słaby i grzeszny, zniewolony przez grzech i błagam, przyjdź mi z pomocą. Przyjdź do mnie, bo ufam Tobie i pragnę życiem swoim zasłużyć na Niebo. Ale jestem człowiekiem słabej wiary i często popełniam błędy, często popełniam grzechy, które oddzielają mnie od Ciebie. Panie Jezu, umocnij moją wiarę, umocnij mnie, abym miał siłę walczyć ze swoimi słabościami, które prowadzą do grzechu. Proszą Cię pokornie, przez moc jaką posiadasz, przez moc Twojego Krzyża, przez moc Twojej Męki, przez moc Twoich Ran i Twojej Krwi, uwolnij mnie, oczyść mnie, od wszelkich złych skłonności i słabości, które prowadzą do grzechu. Pragnę należeć tylko do Ciebie i Tobie się oddać całkowicie. Chcę żyć na ziemi z Tobą, umierać z Tobą i żyć w wieczności z Tobą. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] (13) [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej