Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 09.04.2020, 15:25
  Panie Jezu, dziś w uroczystość Wielkiego Czwartku, przypominamy sobie o ostatniej wieczerzy, którą kazałeś przygotować swoim uczniom. To dzień, w którym ustanowiłeś dwa sakramenty święte, kapłaństwa i eucharystii. W pierwszym z nich, powierzasz swoim uczniom głoszenie nauki jaką im przekazałeś. Dzięki temu sakramentowi,słowo Boże jest i będzie głoszone aż do końca świata. Drugi natomiast, to Msza Święta, w której Ty Jezu, chleb i wino przemieniasz w Ciało i Krew Swoją i karmisz nas abyśmy mieli życie wieczne. Ty odszedłeś do Ojca w niebie, ale zawsze jesteś z nami. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za sakramenty, dziękujemy za pokarm, który spożywamy, dziękujemy że pod postacią chleba i wina, pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Ty Panie Jezu, wołasz do nas że jesteś "chlebem żywym który zstąpił z nieba" że "kto spożywa Ciało moje i pije moją Krew ma życie wieczne". Panie Jezu, pragniemy tego chleba, pragniemy tego wina, bo jesteśmy głodni, jesteśmy spragnieni. Pragniemy abyś w naszych sercach przebywał stale. I chociaż teraz jesteś dla nas niewidoczny, bo pod postacią chleba, to po śmierci będziemy Cię mogli oglądać, mogli Cię wielbić i żyć z Tobą w niebie. Amen.
 J G: 08.04.2020, 20:22
  Panie Jezu dziękuję za opiekę i obecność w naszym życiu, dziękuję za to że jesteś w naszych radościach i cierpieniach. Dziękuję, że pomagasz nam w obliczu tragedii, jaką jest epidemia koronawirusa. Dziękuję, za pomoc w znoszeniu samotności, dziękuję że zawsze, w każdej chwili, możemy się do Ciebie zwrócić, Tobie powierzyć swoje sprawy, potrzeby, do Ciebie kierować swoje modlitwy. Panie Jezu, zostań z nami, nie opuszczaj nas, jesteś nam potrzebny. Szczególnie teraz, kiedy nie możemy uczestniczyć fizycznie, w obchodzeniu nabożeństw Wielkiego Tygodnia i najważniejszego święta, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Panie Jezu, ty powiedziałeś "przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię". Panie pokrzep nas, dodaj nam odwagi, abyśmy odzyskali siły, abyśmy zaufali Tobie, abyśmy Tobie zawierzyli swoje życie. Amen.
 J G: 07.04.2020, 11:20
  Obciążeni licznymi grzechami, pełni win, stajemy przed Tobą Jezu i z pokorą błagamy o odpuszczenie popełnionych grzechów naszych. Zmiłuj się nad nami i wysłuchaj modlitwy naszej. Wiemy jak bardzo Cię obraziliśmy, jak wielką sprawiliśmy Ci przykrość. Ale przecież Ty kochasz wszystkich ludzi, kochasz nawet tych, którzy Ciebie ranią i nie przestrzegają Przykazań Boskich. Ty kochasz nas tak bardzo, że dla ratowania nas, przyjąłeś za Siebie wszystkie grzechy nasze. Przyjąłeś na Siebie wszystkie cierpienia, jakie mieliśmy ponieść. Błagamy Cię Jezu, o wybaczenie, o uwolnienie nas od grzechów, o uwolnienie od kar jakie mamy za nie ponieść. Błagamy o przebaczenie za grzechy już popełnione i za wszystkie przyszłe. Kochany Jezu, dopomóż Twoim biednym dzieciom, dopomóż Darami, aby nie były głuche, na głos wołający do nawrócenia. Aby nie były ślepe i zawsze widziały drogę, prowadzącą w Twoje opiekuńcze, święte ramiona. Przygarnij nas wszystkich i prowadź do życia wiecznego w niebie. Amen.
 J G: 06.04.2020, 14:43
  Boże Ojcze Niebieski, Ty dałeś nam Syna Swojego, aby przez śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie, dał nam życie wieczne. Ufając w Twoje wielkie Miłosierdzie, z wiarą zanosimy do Ciebie pokorne prośby. Stajemy przed Tobą z sercami skruszonymi i błagamy, abyś nie odwracał się od nas, ale przygarną nas do serca Swego i wziął w Swoje Ojcowskie Ramiona. Nie patrz na nasze grzechy, tylko w Miłosierdziu Swoim odpuść je nam. Pragniemy zawsze należeć do Ciebie, ale jesteśmy ludźmi słabymi i często ulegamy pokusom, jakie zsyła na nas szatan. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i ratuj nas. Błagamy o ratunek w pokusach, o opiekę duchową. Błagamy o Dary, które sprawią że nasza wiara będzie żywa, gorąca, gorliwa. Że Ty Ojcze dasz się przebłagać i darujesz nam wszystko zło jakie wyrządziliśmy w życiu. Amen.
 J G: 05.04.2020, 20:56
  Panie Jezu Chryste, dziś w uroczystość Niedzieli Palmowej, gdzie jest przypominana Twoja Męka i Twoja śmierć na krzyżu, padamy przed Twoim Tronem z błagalną prośbą o ratunek. Do Ciebie zanosimy prośby. Ty przyszedłeś na ziemię, aby nas uratować od wiecznego potępienia. Ty będąc Bogiem, zniżyłeś się i przybrałeś postać człowieka. Będąc Bogiem, będąc Królem Niebieskim, z miłości do ludzi, poszedłeś z własnej woli na śmierć i to śmierć krzyżową. Będąc Królem Niebieskim, Królem wszystkich królów ziemskich, ubrany w szkarłatną suknię, z trzciną w ręku, z ostrą koroną cierniową na głowie, przyjąłeś na siebie grzechy wszystkich ludzi. Przyjąłeś na Siebie cierpienia i przelałeś Swoją Krew Przenajświętszą. Panie Jezu obmyj nas Swoją Krwią Przenajświętsza, z wszelkich grzechów, z wszelkich naszych win. Obdarz nas Darami do walki z grzechem, do walki z pokusami ze strony szatana. Ufamy Twojej miłości i wierzymy, ze pochylisz się nad naszymi prośbami i dzięki Twoim Darom, staniemy się wiernymi Apostołami Twoimi, a Ty pobłogosławisz nas na dalsze życie ziemskie. Amen.
 Helena Grącka : 04.04.2020, 12:31
 BOŻE ocal nas od zarazy Boże kochany ulituj się nad nami grzesznikami Potrzebujemy Twojej pomocy Podaj nam rękę To Ty otwierasz serca ludzi Możesz zmienić świat Boże kochany w Tobie Nadzieję pokładamy.
 J G: 04.04.2020, 09:31
  Pragnę zaprosić wszystkich odwiedzających tą stronę, do wspólnej modlitwy, aby dobry Bóg powstrzymał zagrażający Polsce i światu koronawirus. Panie Boże, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy nasze, za grzechy całego świata. Przepraszamy za brak wiary, za naszą obojętność, za niewdzięczność, za odrzucenie i zmarnowanie łask, jakie zesłałeś na ziemię. Przepraszamy za wszystkie świętokradztwa i zniewagi , za opuszczanie Mszy Świętych. Przepraszamy, za nieuszanowanie miejsc świętych, za bluźnierstwa i obelgi, na całym świecie Ci wyrządzone. Przepraszamy Cię Panie, za wszystko co sprawiło Ci ból, za wszystko co się Tobie nie podobało w życiu naszym. Prosimy Cię Boże, o Łaskę Miłosierdzia dla nas, dla naszych rodzin, dla Polski i całego świata. Prosimy o Łaskę Ratunku, o nawrócenie grzeszników na drogę wiary. Prosimy o opiekę nad nami, nad ludźmi z Polski i całego świata. Prosimy o Łaskę Nieba dla zmarłych, o Łaskę Miłosierdzia dla dusz w czyśćcu cierpiących. Prosimy, o Łaskę Złagodzenia Gniewu Twojego, o oddalenie od nas, od Polski i całego świata, epidemii koronawirusa. Panie Boże przyjmij i wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Amen.
 J G: 03.04.2020, 16:02
  Duchu Święty Boże do Ciebie zanoszę słowa dzisiejszej modlitwy. Ty Duchu Święty Boże, najhojniej wzbogacasz moje życie, Ty jesteś najhojniejszym szafarzem łask Bożych. Ty mnie znasz najlepiej, Ty znasz moją słabość, moje zmartwienia i wiesz jak najlepiej mi pomóc, kiedy upadnę, kiedy zgrzeszę. Przyjdź mi wtedy z pomocą, przyjdź ze Swoimi Darami i pomóż mi powrócić na drogę wiary. Przyjdź Duchu Święty i uzdrów mnie, uzdrów moje relacje na nowo. Przyjdź i rozpal we mnie Płomień Twojej Miłości, abym Cię kochał, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych potrzebujących wsparcia. Przyjdź Duchu Święty i oświeć mnie, otwórz moje oczy abym odróżniał zło od dobra, otwórz moje uszy na słowa prawdy. Przyjdź Duchu Święty, napełnij mnie wiarą, nadzieją i miłością, przebacz za moje grzechy, za moje przewinienia. Pomóż mi w walce z moimi słabościami i spraw abym zachowując serce czyste, mógł Cię oglądać i wspólnie z Tobą cieszyć się chwałą nieba. Amen.
 J G: 02.04.2020, 10:15
  Święty Janie Pawle II, do Ciebie kieruję moje prośby, Tobie chcę się powierzyć w 15 rocznicę odejścia Twego, do Ojca w niebie. Odszedłeś od nas,ale nas nie zostawiłeś. Wierzę że będąc w niebie, wstawiasz się za nami do Boga. Zostawiłeś po sobie tak wiele wspomnień. Pełniąc posługę pasterską, rządząc stolicą apostolską, zostawiłeś po sobie wiele wskazówek, jak żyć we współczesnym świecie. Twoje życie podobne było do życia Jezusa Chrystusa. Naznaczone było cierpieniem. Cierpiałeś po zamachu, kiedy zostałeś ranny, kiedy byłeś operowany. Cierpiałeś kiedy zmagałeś się z chorobą Perkinsona. Ty ustanowiłeś Światowy Dzień Chorego, po Tobie są kontynuowane do dziś Światowe Dni Młodzieży. Święty Janie Pawle II prosimy, nie zostawiaj nas samych. Wstawiaj się za nami do Boga, o oddalenie od nas koronawirusa. Wypraszaj nam potrzebne łaski, aby ludzie zaufali w miłość Bożą, aby ufali w Jego Miłosierdzie. Prosimy o wstawiennictwo za nami do Boga, aby w miłosierdziu Swoim, zmiłował się nad nami i odpuścił grzechy nasze. Amen.

 J G: 01.04.2020, 16:38
  Panie Jezu, Ty tak często dodawałeś odwagi swoim uczniom, mówiąc do nich, "nie bójcie się", "nie lękajcie się", "odwagi ja jestem z wami", a oni często się bali. Ja też pomimo tego że wiem, że jesteś z nami, że czuwasz nad nami, jednak się boję. Panie Jezu Ty wołasz do mnie, jak do Piotra "przyjdź" i ja podobnie jak Piotr, idę do Ciebie. Ty ratujesz Piotra w chwili kiedy zwątpił. I podobnie jak Piotra ratujesz mnie kiedy zwątpię. Piotra przed utonięciem w jeziorze, a mnie z popełnionych grzechów. Kochany Jezu, jak dobrze że jesteś, jak dobrze że ratujesz mnie przed utonięciem w grzechach moich. Jak dobrze że cały czas wołasz do mnie "przyjdź", jak dobrze że przypominasz o wypełnianiu Przykazań Twoich, o życiu zgodnym z nauką Kościoła. Ty panie Jezu, cały czas jesteś przy nas, cały czas wołasz, aby przyjść do Ciebie, aby Ci zaufać. Ufam Ci, a jednak się boję i widzę własną słabość, lękam się co będzie dalej, co przyniesie najbliższa przyszłość. Widzę jak słaba jest jeszcze moja wiara. Panie Jezu, wzmocnij wiarę moją, dodaj mi sił, abym zaufał Ci do końca, abyś nie musiał mnie ratować z grzechów moich. Amen.
 J G: 31.03.2020, 11:51
  Boże Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoją hojność, którą nam dałeś, dziękuję za życie i opiekę. Dziękuję za pokarm dla ciała i pokarm dla duszy, który nam dał Twój Syn Jezus Chrystus. Dziękuję za hojność Miłosierdzia Twojego. Ojcze Ty wiesz jak często popadamy w niewolę grzechu, jak często upadamy łamiąc Przykazania Twoje. Ty nam wybaczasz w Sakramencie Pokuty bo jesteś pełen miłości i dobroci, pełen miłosierdzia. Dziękuję za każde podniesienie nas z upadku, za każde przebaczenie naszych grzechów. Dziękuję za każdy dar jaki otrzymujemy od Ciebie , za to że jesteś naszym Ojcem, a my Twoimi ukochanymi dziećmi, pomimo naszych wad i grzechów. Dziękuję za to że jesteś, za to że w każdej chwili, możemy się Tobie zwierzyć, że jesteś zawsze blisko nas. Dziękuję za to, że wysłuchujesz naszych modlitw, naszych próśb, za to że dałeś nam wspaniałych rodziców którzy nas wychowali. Dziękuję za moją rodzinę, za moją żonę, za moje dzieci i wnuki. Dziękuję za nadzieję na przyszłe życie w niebie. Amen.
 J G: 30.03.2020, 10:51
 Panie Jezu Miłosierny, przyjmij mój szczery żal, za wszystkie winy moje, za wszystkie grzechy które popełniłem. Żałuję że Cię obraziłem, że moje grzechy ponownie sprawiły Ci ból, że ponownie zraniłem Twoje Pełne Miłosierdzia, Serce Przenajświętsze. Panie Jezu, pragnę poprawy, pragnę pozbyć się złych skłonności, które prowadzą do grzechu. Pragnę należeć tylko do Ciebie, pragnę usłyszeć od Ciebie słowa "idź i nie grzesz więcej". Okaż mi Twoje miłosierdzie, odpuść mi grzechy moje, które mam na sumieniu, które obciążają moją duszę. Panie Jezu, ty wiesz wszystko o mnie, wiesz o moich słabościach, o moich skłonnościach, które prowadzą do grzechu. Spraw Panie, abym nie grzeszył więcej, abym zawsze zwalczał pokusy,aby moje serce nie było obciążone brudem grzechów. Napełnij moje serce Twoją Boską Miłością, niech zapanuje tam ład i porządek, niech będzie czyste abyś mógł zamieszkać w nim na stałe. Amen.
 J G: 29.03.2020, 10:00
  O Maryjo, matko pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko wszystkich ludzi. Do Ciebie zanosimy błagania, do Ciebie kierujemy nasze prośby. Bądź nam pośredniczką do Syna Swojego Jezusa Chrystusa. Bądź naszą nadzieją, naszą pocieszycielką, naszą jedyną ucieczką grzeszników. W Tobie pokładamy nadzieję, że nie odwrócisz się od nas, nie zostawisz nas samotnych. Przed Tobą o Najmilsza Matko nasza, przed Twój Tron Niebieski zanosimy nasze prośby, o uratowanie świata od piekła, które nam zagraża. Proś Matko Nasza, Syna Swojego o pomoc, o łaski, które uratują świat, które pokonają pokusy, jakie zsyła szatan. Uproś Syna o pomoc duchową, aby ludzie wrócili do wiary ojców. Ulituj się Matko Nasza, nie zostawiaj dzieci Swoich w obliczu grożącej epidemii. Proś za nami Syna Swojego, o oddalenie od Polski, od świata, koronawirusa, o złagodzenie jego skutków i opanowanie epidemii. Matko Boża, chroń nas w tym trudnym czasie, opiekuj się nami i prowadź drogą wiodącą do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.
 J G: 28.03.2020, 09:56
  Ojcze Niebieski, do Ciebie kieruję dzisiejszą modlitwę, z prośbą o opiekę, o miłość ojcowską nad nami, w obliczu nadciągającej pandemii. Błagamy, nie opuszczaj nas, bądź naszym opiekunem, naszym wybawcą w tym trudnym dla nas czasie. Ześlij na ziemię, przez Syna Swojego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, dary Twojej Ojcowskiej Miłości, które ochronią nas, ochronią Polskę i świat cały od zagrażającej zarazy. Niech moc Darów Ducha Świętego, da nam siłę, do pokonania, do opanowania epidemii koronawirusa. Niech Syn Twój Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, przywróci zdrowie zakażonym, a nas wszystkich zachowa w zdrowiu. Ojcze Niebieski, miej litość nad tymi których powołałeś do wieczności, daruj im grzechy i okaż miłosierdzie Swoje. Amen.
 J G: 27.03.2020, 09:29
  Ojcze Niebieski, Boże Najwyższy, my Twoje dzieci, padamy przed Tobą, przed Twoim Boskim Majestatem z błagalną prośbą, o oddalenie od nas, od Polski i całego świata, rozprzestrzeniającej się zarazy. Błagamy Cię, błagamy Twego Miłosierdzia, usłysz nas i wysłuchaj. Ojcze Niebieski Ty wszystko możesz. Dałeś już nam Swojego jedynego Syna, aby wybawić nas od grzechów, aby uchronić nas od śmierci wiecznej, aby dać nam życie wieczne. Zmiłuj się nad nami, w tym trudnym dla nas okresie i przyjdź nam z pomocą. Błagamy Ciebie z pokorą, o Łaski Ducha Świętego, które nas wzmocnią, które uodpornią przed tą chorobą. Błagamy o Łaskę Uzdrowienia dla chorych, dla cierpiących dotkniętych tą chorobą. Błagamy o Łaskę Miłosierdzia o darowanie grzechów dla tych których zabrałeś do wieczności. Amen.
 J G: 26.03.2020, 11:35
  Panie Jezu, zwracam się do Ciebie w dzisiejszej modlitwie, z podziękowaniem za otrzymane Dary i prośbą o następne. Kocham Ciebie i pragnę abyś był blisko mnie, szczególnie teraz, kiedy zagraża nam wirus, kiedy Polska i cały świat walczy z tą zarazą. Wylej na nas Łaskę, dającą ochronę przed tą chorobą. Proszę, powstrzymaj rozprzestrzeniający się wirus i ukaż Swoje Miłosierdzie. Uzdrów tych, których dotknęła ta choroba. Pomóż przetrwać ten trudny okres i nie pozwól, abyśmy odwrócili się od Ciebie. Usłysz moją modlitwę, wysłuchaj moich próśb, uratuj moją duszę i dusze wszystkich ludzi, od wiecznego potępienia. Amen.
 J G: 25.03.2020, 09:59
  Dziś w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kieruję te słowa do Ciebie Maryjo. Tobie archanioł Gabriel przynosi słowa od Boga Ojca, Ciebie wybiera za matkę Boga, Tobie powierza urodzenie i wychowanie Syna Bożego. Ty zgadzasz się z wolą Bożą, choć wiesz że grozi Ci ukamienowanie, bo taką karą, karano w tamtym okresie dziewczyny stanu wolnego, będące w ciąży. Jak wielką trzeba mieć wiarę, aby się na to zdecydować, jak bardzo trzeba ufać Bogu, żeby przyjąć wolę Jego. Jak wiele możemy się od Ciebie nauczyć, naśladując Ciebie. Ukochana Matko Boga i najdroższa Matko moja, wyjednaj mi chociaż cząstkę tych łask, którymi Cię Bóg Ojciec obdarzył. Wyjednaj mi łaskę głębokiej pokory i żywej wiary, z jaką przyjęłaś wiadomość od archanioła Gabriela. Wyjednaj łaskę ufności i gorącej miłości do Boga Ojca, łaskę nadziei, że nam Bóg przebaczy grzechy nasze i otworzy bramy nieba. Amen.
 J G: 24.03.2020, 11:16
  Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby nam Siebie ofiarować, aby nam wskazać drogę, prowadzącą do nieba. Przyszedłeś na świat, aby przyjąć na Siebie wszystkie nasze grzechy, aby przez mękę i cierpienia, przez śmierć na krzyżu nas zbawić. Karmisz nas Swoim Ciałem, poisz Krwią Przenajświętszą, aby nas bronić przed działaniem złego ducha. Prosimy Cię o ochronę nas, o ochronę Polski i całego świata, abyś nas ochronił murem Twojej Miłości. Błagamy szczególnie teraz, w okresie kiedy nam grozi koronawirus. Panie Jezu, Ty wszystko możesz, Twoja nieskończona miłość do ludzi i ich ufność i wiara niech osłabi moc działania tego wirusa. Spraw aby wszyscy wierzący odchodzący z tego świata do wieczności, byli pojednani z Tobą. Amen.
 J G: 23.03.2020, 13:29
  Panie Jezu Chryste, pełen miłości, pełen dobroci i miłosierdzia, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Chcę Ci podziękować za wszystko, co uczyniłeś dla mnie. Za to, że wziąłeś na siebie moje grzechy, za Twą mękę i śmierć na krzyżu, za pokonanie szatana przez śmierć i zmartwychwstanie, za wyzwolenie mnie z jego niewoli. Panie Jezu Chryste, chcę zawsze należeć do Ciebie, ale ulegam pokusom i wiele razy oddaliłem się od Ciebie. Przepraszam Cię Panie Jezu, za złamanie przykazań Twoich, przepraszam za moje grzechy. Uciekam się do Ciebie, do Twego Nieskończonego Miłosierdzia i proszę o odpuszczenie grzechów moich. Proszę bądź zawsze ze mną. Szczególnie wtedy, kiedy staję na rozstaju dróg i nie wiem którą drogę wybrać. Spraw abym zawsze wybierał drogę wiodącą do Ciebie, pomimo tego że będzie ona pełna wyrzeczeń i bólu. Panie Jezu, nie odtrącaj mnie od Siebie, tylko weź pod Swoją opiekę. Zmiłuj się nade mną, zmiłuj, szczególnie w tym trudnym okresie, kiedy śmiertelny wirus dotyka Polski i świata. Spraw Panie, aby on przybliżył ludzi do Ciebie, aby wzmocnił wiarę, bo Ty Panie o nas nie zapominasz, tylko my zapominamy o Tobie. Z dobroci Twojego Serca Przenajświętszego, uchroń mnie, uchroń wszystkich, przed działaniem tego wirusa i od popełniania grzechów. Amen.
 J G: 22.03.2020, 09:22
  Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za za wszystko, dziękuję za stworzenie świata i wszystko co mnie otacza. Dziękuję za wszelkie Łaski, które na mnie zsyłasz za pośrednictwem Ducha Świętego i Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty Ojcze Niebieski, dałeś mi tak wiele, w zamian, abym tylko wypełniał wolę Twoją i według niej żył. A ja czym odpłaciłem Ci za Twoją hojność, za Twoją miłość, za Twoją dobroć. Grzechami które oddalają mnie od Ciebie. Ojcze Niebieski błagam dzisiaj ponownie, o przebaczenie grzechów moich. Przebacz mi i daruj wszelkie przewinienia moje, podobnie jak ja, przebaczam wszystkim ludziom których w życiu spotkałem. Daruj mi moje winy i oczyść moje serce, moją duszę, mój umysł z wszystkiego co oddala mnie od Ciebie. Panie Boże napełnij mnie Duchem Świętym, abym miał siłę do wypełniania woli Twojej. Abym miał siłę do czynienia dobra i do zachowania Twoich Świętych Przykazań. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] (20) [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej