Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 25.05.2021, 11:27
  "Powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie." Te słowa setnika, zapisane w ewangelii świętego Mateusza, uświadamiają mnie, jak słaba jest jeszcze nasza wiara. Bo setnik, będąc poganinem, dowódcą odpowiedzialnym za oddział stu legionistów, bardziej zaufał Panu Jezusowi, niż niejeden z nas, ludzi wierzących, podających się za chrześcijan. Setnik wierzył, że Pan Jezus uzdrowi sługę, a czy Ty wierzysz, że On może uzdrowić Ciebie ? Czy nie zawstydza mnie i każdego który to czyta tak wielka wiara setnika ? Panie Jezu proszę, o taką wiarę, jak miał setnik. On wierzył, w skuteczną pomoc Pana Jezusa, że uzdrowi jego sługę. Spraw, abym i ja uwierzył, że uzdrowisz mnie z grzechów które popełniłem. Że moja dusza, zostanie uzdrowiona, że zostanie oczyszczona z brudów, jakie po sobie zostawiają grzechy nasze. Amen.
 J G: 24.05.2021, 14:09
  Dziś, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, pragnę słowa dzisiejszej modlitwy, skierować do Ciebie Matko moja i wszystkich ludzi. Pan Jezus, umierając na krzyżu, mówiąc do świętego Jana, "oto Matka Twoja" mówi te słowa do każdego z nas. Każdemu z nas daje Matkę Swoją, aby stała się matką każdego z nas. Przyjmijmy Ją z radością, do naszych serc, do naszego życia, niech nas chroni, niech się nami opiekuje, niech oręduje za nami do Syna Swego. Matko nasza, najlepsza z wszystkich mam, błagamy Ciebie, nie zostawiaj nas sierotami, opiekuj się nami, bo wszyscy potrzebujemy Twojej matczynej opieki. Wypraszaj, aby Twoje dzieci, aby cały lud Boży, za Twoim przykładem, powrócił do korzeni chrześcijaństwa. Abyśmy, wsparci Twoją opieką, wzmocnili swoją wiarę, umocnili nadzieję i rozpalili ogień gorącej miłości. Proś Syna Swego, proś Ducha Świętego, o pojednanie nas z Bogiem Ojcem, aby okazał nam miłosierdzie, aby darował nam grzechy nasze. Proś, aby chorzy, aby cierpiący, aby wszyscy którzy doznali, jakichkolwiek krzywd, nie odwrócili się od Boga. Proś w intencji zmarłych, szczególnie z naszych rodzin, aby dostąpili szczęścia życia wiecznego. Amen.
 J G: 23.05.2021, 20:19
  Dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, pragnę swoje słowa mojej modlitwy, skierować Do Ciebie Duchu Święty. Proszę, przyjdź do mego serca i napełnij je Twoimi Darami. Niech one, mocą Swoją Świętą, pociągną me serce ku Tobie. Niech w nim, zapalą ogień Twojej Miłości, który oświeci mój rozum, który pomoże mi, podejmować trafne decyzje, który pokieruje mnie, zawsze na dobrą drogę. Proszę, niech oświeca mnie w chwilach niepewności, w chwilach zwątpienia, a mocą swoją Świętą, niech umacnia moją wiarę, nadzieję i miłość. Duchu Święty Boże, błagam bądź zawsze przy mnie, wspomagaj mnie i udzielaj mi pomocy, abym w każdej chwili mego życia, kierował się Boskimi i Kościelnymi Przykazaniami. Pomagaj mi wytrwać w dobrym i daj mi, abym przez grzech ciężki, nie utracił Łaski Uświęcającej. Amen.
 J G: 22.05.2021, 13:05
  Panie Jezu Chryste, Ty uczyłeś nas, aby modlić się, nie na pokaz, tylko z Tobą rozmawiać wewnętrznie, w modlitwie myślnej, w której przypominamy i w myślach rozważamy, to co powiedziałeś, będąc na ziemi. Panie Jezu spraw, aby moja modlitwa, nie polegała na tym, abym dużo mówił, lecz nawet bez dużej ilości słów, była żarliwa, by płynęła z głębi serca. Bym w niej, na kolanach przed Tobą, oddawał się całkowitej kontemplacji, bym trwał Przy Tobie, u stóp Twoich, w głębokiej miłości. Spraw, abym umiał kochać, abym umiał, z dala od ludzkich spojrzeń, okazywać ją Tobie bez słów. Niech ta modlitwa, niech ta rozmowa bez słów, uleczy mój umysł, uzdrowi moje ciało, ukoi moją duszę. Niech umocni moją wiarę, niech wyzwoli mnie z grzechów i przywiązań które prowadzą do nich. Niech aż do śmierci, szczerze mnie przed pokusami szatana i zasadzkami nieprzyjaciół. Niech sprawi, że otrzymam odpuszczenia grzechów i kar doczesnych, a po śmierci będę mógł się radować, razem z Tobą, chwałą życia wiecznego. Amen.
 J G: 21.05.2021, 12:29
  Panie Jezu Chryste, Ty przed Wniebowstąpieniem Swoim, uczniom kazałeś trwać, na modlitwie i oczekiwać, na zesłanie Ducha Świętego. My również pragniemy, otrzymać tak cenny dar, aby stać się podobnymi do apostołów. Prosimy, niech Duch Święty, spłynie na nas i oświeci nas. Niech Jego Dary wzmocnią naszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech umacniają nas w wierze, niech podtrzymują nas, abyśmy w życiu, kierowali się dobrocią i życzliwością. Niech przyniosą nam liczne owoce, niech oświecają w chwilach wątpliwości. Niech pocieszają w chwilach smutku, niech dźwigają w upadkach, niech wyprowadzają z błędów i ratują w niebezpieczeństwie. Niech sprawią, że będziemy zachowywać serce czyste na ziemi, a przez co, zasłużymy aby oglądać Boga w niebie. Amen.
 J G: 19.05.2021, 17:43
  Boże Ojcze Niebieski, w dzisiejszej modlitwie, pragnę prosić Cię, o miłosierdzie, za wszystkich ludzi pozostających w grzechu. Niech Łaska Twoja do nich dotrze, niech otworzy ich oczy i uszy, niech zobaczą i usłyszą, że Ty na nich czekasz, że zapraszasz ich do siebie. Proszę, uzdrów ich z tej najgroźniejszej choroby, jaką jest choroba duszy ludzkiej. Zmiękcz ich zatwardziałe serca, niech powrócą do Ciebie, niech otworzą się przed Tobą, niech ze skruchą i głębokim żalem, wyznają swoje grzechy. Błogosław im Ojcze w dalszej drodze i nie pozwól, aby powrócili na drogę grzechu. Wspieraj ich, aby na drodze pokuty i modlitwy, wytrwali w Łasce Twojej aż do śmierci i zasłużyli na wieczną nagrodę w Niebie. Amen.
 J G: 18.05.2021, 14:49
  Matko naszego Zbawiciela i Matko nasza, do Ciebie zwracamy się, usłysz prośby nasze. Wejrzyj na dzieci Swoje, wejrzyj na naród Polski, który pokłada w Tobie nadzieje, który prosi o pomoc Twoją. Usłysz błagania nasze i wstaw się za nami u Syna Swego, by z Jego Miłosiernego Serca, za Twoja przyczyną, spłynęły na nas liczne łaski. Wypraszaj u Syna Swojego, to co jest najważniejsze, wypraszaj nam, przebaczenie za grzechy nasze. Wypraszaj nam, abyśmy nie zagubili drogi, abyśmy zawsze potrafili mężnie znosić, przeciwności jakie nas spotykają. Abyśmy, z Twoją pomocą, potrafili pokonywać trudy życia ziemskiego, wszelkie smutki i zmartwienia, wszelkie trudy i cierpienia, zachowując jednocześnie, żywą wiarę. O Maryjo Matko nasza, czuwaj nad nami, aby Krzyż Syna Twojego, nie był daremny, aby Jego Zmartwychwstanie, było naszym zmartwychwstaniem, do życia wiecznego w niebie. Amen.
 J G: 17.05.2021, 11:49
  Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na świat, aby umożliwić nam osiągnięcie zbawienia, aby wskazać drogę, która prowadzi do wiecznej szczęśliwości. Ty będąc Bogiem, przychodząc na ziemię, stałeś się człowiekiem i jak każde dziecko na ziemi, pomagałeś swoim rodzicom, Swej Matce Najświętszej i przybranemu Ojcu, świętemu Józefowi. Ty na ziemi, cierpiałeś głód, cierpiałeś pragnienie, cierpiałeś wiele upokorzeń, które z miłości do nas, znosiłeś. Panie Jezu, Ty cierpiałeś w milczeniu, Ty się nikomu nie skarżyłeś, kiedy Cię obrażano, kiedy Cię policzkowano, kiedy na Ciebie pluto. Ty z miłością znosiłeś ból biczowania, cierniem ukoronowania, kiedy krew po biczowaniu i spod cierniowej korony spływała na ziemię zalewając Ci oczy. Ty nie tylko, nie skarżyłeś się na ból, ale jeszcze modliłeś się do Ojca, za Swoich oprawców. Panie Jezu, proszę daj mi siłę, do pokornego znoszenia, ciężaru mojego krzyża. Daj mi w cichości, znoszenia wszelkich boleści, jakie mnie spotykają. Dopomóż mi, aby każdy ból, każde cierpienie, dodawało mi siły, pogłębiało moją wiarę, pogłębiało moją miłość do Ciebie, pogłębiało moją nadzieję, że cierpienie moje, przyczyni się do mojego zbawienia. Amen.
 J G: 14.05.2021, 13:47
  W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus mówi do apostołów, "Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali". Potwierdza tym samym, jak ważna jest miłość w życiu każdego człowieka. Panie Jezu, proszę naucz nas kochać Ciebie, miłością największą, jaką tylko nas stać, a bliźniego tak, jak chcielibyśmy, aby nas kochano. Naucz nas kochać, jak pisał święty Paweł w liście do Rzymian, aby nie dać się zwyciężyć złu, tylko zło dobrem zwyciężyć. Jak piękny przykład miłości, pokazał nam Pan Jezus, na przykładzie apostołów Judasza i Piotra. Judasz nie wierzył w naukę Jezusa, on ją odrzucił, on na okazaną miłość Jezusa, odpowiedział zdradą. Jak inaczej zachował się święty Piotr, który po trzykrotnym zaparciu się Pana Jezusa, gorzko zapłakał i uwierzył w Jego miłość i okazał miłość do Pana Jezusa. Panie Jezu, proszę o taką miłość, jaką miał święty Piotr, który po trzykrotnym zaparciu, powrócił do Ciebie, a Ty mu przebaczyłeś. Ja też zapierałem się Ciebie, ale pragnę Twojej miłości, pragnę Twego przebaczenia. Amen.

 J G: 13.05.2021, 16:14
  Panie Jezu Chryste, u stóp Twojego Krzyża, pokornie proszę, pomóż mi, abym unikał grzechów, szczególnie tych ciężkich. Pomóż, abym nigdy nie odłączył się od Ciebie, abym potrafił walczyć skutecznie, z pokusami które prowadzą do grzechu. Pomóż mi, abym gorąco pragnął i doskonale wypełniał, wszystko co Tobie się podoba, a w szczególności abym nie splamił się przekraczaniem Przykazań Twoich i Kościelnych. Panie Jezu, proszę niech moje życie ziemskie, niech moja droga do Ciebie, będzie prostą, niech na niej nie wyrządzę nikomu krzywdy. Niech, nie popełnię żadnego grzechu, nawet lekkiego. Panie Jezu, Zbawicielu mój, pragnę zawsze być z Tobą, proszę czuwaj nade mną i nie pozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. Amen.
 Mjbm: 13.05.2021, 08:35
 Panie Boże,Jezu Chryste przebacz nam .Przepraszamy za wszystkie grzechy co Twoje przenajświętsze serce zraniły.Bardzo za nie żałujemy.Te grzechy są teraz naszym krzyżem.O ile lżej by było bez nich.Tak bardzo za nie żałujemy.Proszę wybacz
 J G: 12.05.2021, 12:42
  Panie Jezu Chryste, pragnę w dzisiejszej modlitwie Cię prosić, abyś nam wybaczył wszystkie nasze grzechy. Świadomi jesteśmy, że bardzo oddaliliśmy się od Ciebie, że za miłość Twoją, odpowiedzieliśmy niewdzięcznością i lekceważeniem. Że nie wypełnialiśmy Twoich przykazań, że odwróciliśmy się od Ciebie, że tak mało Cię kochaliśmy. Przepraszamy Cię, za wszystkie nasze grzechy, a szczególnie za grzechy niewiary, za grzechy wołające o pomstę do nieba. Przepraszamy za znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedzielę i święta, a także, za wypełnianie czasu rozrywkami, kosztem Mszy Świętych. Przepraszamy za oziębłość, obojętność, wzgardę i szyderstwo, wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przepraszamy za grzechy niewierności małżeńskiej, za rozbijanie małżeństw, za wszelkie grzechy nieczystości. Przepraszamy, za brak odwagi wyznawania Ciebie, za zły przykład dawany dzieciom, za brak odpowiedzialności za Twój Kościół Święty w Polsce. Panie Jezu Chryste przyjmij nasze przeprosiny, przyjmij nasze modlitwy i oczyść nas, abyśmy byli gotowi, na spotkanie z Tobą w każdej chwili, abyśmy oczyszczeni z brudów ziemskich, mogli Cię chwalić teraz i w wieczności. Amen.
 J G: 11.05.2021, 14:11
  Najświętsza Maryjo, Matko Syna Bożego i Matko nasza, Ciebie Bóg Ojciec wybrał, abyś ludziom na ziemi, dała Zbawiciela. Tyś, przez całe Jego życie, stała u Jego boku, od Jego dzieciństwa, aż po Jego męczeńską śmierć. Ty wiernie uczestniczyłaś, kiedy Syn Twój Jezus Chrystus, wypełniał misję, pojednania świata z Ojcem. Tyś wspólnie z nim cierpiała, kiedy musiałaś uciekać do Egiptu, przed Herodem. Kiedy od Symeona usłyszałaś, co spotka Syna Twojego. Tyś ze łzami w oczach szukała i znalazłaś zagubionego Syna w świątyni jerozolimskiej. Tyś cierpiała na równi z Nim, kiedy Syn Twój dźwigał krzyż na drodze Kalwaryjskiej, kiedy z żałością patrzyłaś, jak przybijają Go do krzyża. Kiedy na krzyżu wisiał i oddał swoje życie dla nas. Matko nasza, do Ciebie kierujemy dziś swoje prośby, uproś nam u Syna Swego, łaski żywej wiary. Ochraniaj nas, przed tym co prowadzi do grzechu, a prowadź i umacniaj, w poszukiwaniu dobra, w poszukiwaniu prawdy. Prosimy Cię, weź nas pod swoją opiekę i wspomagaj nas, abyśmy za Twoim przykładem i przy Twojej pomocy, wiernie wypełniali wszystko, co nam Syn Twój nakazał. Amen.
 J G: 09.05.2021, 12:34
  Boże Ojcze Niebieski, gorąco wierzę w Ciebie, kocham Cię, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie. Świadomy grzechów które popełniłem, które oddalają mnie od Ciebie, proszę o przebaczenie, o darowanie mi kar jakie miałbym ponieść. Kochany Ojcze, proszę również o przebaczenie, dla tych którzy Ciebie nie znają, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie kochają, którzy nie mają nadziei, że z Tobą mogą osiągnąć życie wieczne. Najlepszy Ojcze, w tych intencjach, pragnę ofiarować Ci bezcenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który na ołtarzach całego świata ofiaruje się za nas. Przyjmij Ojcze, te ofiary, na zadośćuczynienie za grzechy nasze, za nawrócenie grzeszników, za uleczenie i zbawienie dusz naszych. Amen.
 J G: 08.05.2021, 12:42
  Święty Stanisławie, patronie Polski, który za obronę wiary katolickiej, poniosłeś śmierć, z ręki samego króla Bolesława Śmiałego, zmiłuj się nad nami. Prosimy Cię pokornie, przez Twe zasługi u Boga, wyjednaj nam żywą, mocną wiarę. Spraw, abyśmy byli gorliwymi naśladowcami Twoich cnót, abyśmy potrafili tak jak Ty, przeciwstawić się wszelkiemu złu. Ty poniosłeś śmierć przy ołtarzu, za to tylko że miałeś odwagę skrytykować króla Polskiego. Daj nam taką odwagę, abyśmy w dzisiejszych czasach, potrafili szczerze wyrażać swoje zdanie, nie patrząc na osobę, kogo ono dotyczy. Święty Stanisławie, wstawiaj się za nami do Boga i uproś nam, odpuszczenia grzechów. Uproś, aby wszyscy którzy zwracają się do Ciebie w modlitwie, osiągnęli zbawienny owoc swojej prośby. Amen.
 J G: 07.05.2021, 15:37
  Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii, nakazuje nam abyśmy się wzajemnie miłowali. Przez całe swoje życie ziemskie, pokazał, jak mamy kochać bliźniego. A świadectwem Jego miłości do nas, jest jego męczeńska śmierć na krzyżu, gdzie za nasze grzechy, ofiarował Swoje życie. Pan Jezus będąc człowiekiem, ofiarował to, co jest najcenniejsze na ziemi dla człowieka, ofiarował życie swoje. Panie Jezu, pomóż mi dziś, odpowiedzieć na twoją miłość do mnie. Pomóż, abym w relacjach w rodzinie, z przyjaciółmi, z bliźnimi, potrafił okazywać im miłość. Abym potrafił okazywać miłość, tym którzy mnie oszukali, którzy mnie skrzywdzili, którzy mi źle życzą. Abym potrafił kochać wrogów, abym potrafił wybaczać za wyrządzone krzywdy. Abym potrafił reagować na krzywdy, jakie spotykają innych, abym potrafił przyjść im z pomocą, abym potrafił kochać, tak jak kocha nas Pan Jezus. I chociaż wiem, że jest to niemożliwe, bo Ty Panie Jezu, kochasz miłością największą, to spraw abym chociaż w części kochał tak jak Ty. Amen.
 J G: 06.05.2021, 19:39
  Ojcze Niebieski, przyjmij moją dzisiejszą modlitwę, w intencji dusz czyśćcowych. One w tej chwili cierpią i oczekują naszych modlitw. Modlą się za nas, nie mogąc modlić się za siebie. Przebacz duszom czyśćcowym, za to, że nie zawsze potrafiły oprzeć się pokusom szatana, że nie zawsze, przestrzegały Przykazania Boskie i Kościelne. Przebacz duszom czyśćcowym, grzechy popełnione, myślą, słowem i uczynkiem. Przebacz zaniedbania jakie popełniły, że nie kochały Cię, że często nie wypełniały woli Twojej. Przebacz za opuszczanie Mszy Świętych, lub niegodne w nich uczestniczenie. Przebacz kłamstwa, wulgarny język, przebacz grzechy nieczystości. Przebacz grzechy popełnione względem ciała, grzechy zabójstwa, grzechy okaleczenia siebie lub innych. Przebacz duszom czyśćcowym, wszystkie grzechy, których się dopuściły i daruj im dalsze cierpienia. A jeżeli jest to niemożliwe to skróć im męczarnie. Amen.
 J G: 05.05.2021, 12:11
  Matko Boska Bolesna, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Ci podziękować, za wszystkie boleści, za wszelki ból, wszelkie udręki, które wycierpiałaś. Dziękuję Ci, za uczestnictwo w męce Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że wspólnie z nim, dźwigałaś krzyż grzechów naszych, nie fizycznie, ale duchowo. Że nie opuściłaś Go, że dodawałaś mu sił, że wspólnie z Nim cierpiałaś. Dziękuję za Krwawe Łzy, które wypłynęły z oczu Twoich, kiedy Twój umiłowany Syn umierał na krzyżu. Dziękuję za to, że przyjęłaś rolę matki nas wszystkich, że opiekujesz się nami, że cierpisz razem z nami, że pomagasz nam dźwigać krzyż życia naszego. Matko Bolesna, uproś nam łaskę wiary, miłości i nadziei, abyśmy nikogo w życiu naszym, nie skrzywdzili. Abyśmy nikogo nie potępiali, nikogo nie sądzili, abyśmy szczerym sercem zawsze wybaczali. Przychodź nam z pomocą w naszym życiu, pomagaj nam, w niesieniu naszych ziemskich krzyży, aby nasze cierpienia ziemskie, przemieniły się w radość po śmierci. Amen.
 J G: 04.05.2021, 14:48
  Święty Florianie, patronie i męczenniku dnia dzisiejszego, do Ciebie zanosimy prośby, o wstawiennictwo u Boga, o żywą, mocną wiarę. Uproś ją u Boga, abyśmy oparli się wszelkim pokusom, jakie na naszej drodze, zastawia szatan. Uproś nam taką wiarę, która nas wzmocni, którą będziemy wyznawać wszędzie, słowem, czynem i miłością do Boga i do bliźnich naszych. Czuwaj i pomagaj, tym którzy na co dzień, zmagają się w pracy z ogniem i wodą. Pomagaj strażakom i hutnikom, których jesteś patronem. Pomagaj nam wszystkim, pomagaj w walce z ogniem naszych pokus, które prowadzą do grzechu. Chroń nas, od wszelkich klęsk żywiołowych, chroń od ognia, chroń od powodzi. Ucz strażaków ofiarnej służby, w czasie klęsk żywiołowych. Ucz poświęcenia podczas ratowania ludzkiego dobytku. Ucz poświęcenia podczas ratowania ludzkiego życia z pożarów i wypadków drogowych. Święty Florianie, prosimy o wstawiennictwo, o ochronę nas przed ogniem piekielnym. Wypraszaj nam u Boga łaski, wypraszaj miłosierdzie i rozpal w nas ogień gorącej wiary, gorącej miłości, abyśmy, zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.
 J G: 03.05.2021, 13:37
  Dziś, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, pragniemy powierzyć nas, Twojej opiece, ukochana Matko. Przyjmij nas, pod płaszcz swojej macierzyńskiej opieki i strzeż, aby wiara ojców naszych, w narodzie Polskim nigdy nie zaginęła. Ulecz nas z grzechów i umocnij, pomóż nam walczyć z pokusami, ze swoimi słabościami. Otocz Swoją opieką naród Polski, otocz Polskie rodziny, ochraniaj, szczególnie teraz, w okresie pandemii przed zarażeniem, przed ciężkim przebiegiem choroby covid. Ulecz nas z niej. Ucz nas przezwyciężać nasze złe skłonności, ucz przezwyciężać zło, ucz jak mamy żyć, jak postępować. Bądź nam Matką, która jest zawsze blisko nas, która troszczy się o swoje dzieci, która zawsze przyjdzie nam z pomocą. Bądź naszą Królową, która poprowadzi naród Polski do walki, do walki z grzechem dusz naszych, do walki która zapewni nam wieczną przyszłość w niebie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] (7) [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej