Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 26.01.2021, 12:48
  Boże Ojcze mój, dziękuję za Twą miłość do mnie, za to że mnie kochasz, nie patrząc na moje grzechy. Dziękuję za Twe zaufanie, którym mnie obdarzasz, oraz za Twe miłosierdzie, za to że darujesz, że przebaczasz grzechy moje. Dziękuję za to, że dałeś nam Syna Swojego, aby nam głosił dobrą nowinę o zbawieniu. Aby był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu, aby wskazał nam drogę do zbawienia. Dziękuję za Jego śmierć na krzyżu, za to, że wybawiła ona nas od grzechu pierworodnego. Dziękuję, za Ciało i Krew Syna Twojego. Ojcze Niebieski, dziękuję za Ducha Świętego i Jego dary, które nas wspierają, które dodają nam siły i wiary w walce ze złem. Które umacniają nas duchowo, w walce z grzechem, w walce z szatanem. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cie błagam i proszę, o błogosławieństwo, o opiekę dla nas na ziemi. O darowanie nam naszych grzechów, które obciążają nasze dusze, które są przeszkodą, na drodze do świętości. Zlituj się nad nami i wspieraj nas Swą siłą, oświecaj nas światłem niebieskim, które zaprowadzi nas przed Twe oblicze. Które obroni nas, przed utratą Łaski Uświęcającej, które obroni przed grzechem śmiertelnym. Amen.
 J G: 24.01.2021, 13:47
  " Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ". Jak ważne to słowa, które Pan Jezus głosił 2 tysiące lat temu, a jednocześnie jak aktualne. Bo czym dla mnie, czym dla każdego wierzącego, jest Królestwo Boże ? Niech odpowiedzią na to pytanie, będzie dla mnie, dla każdego kto wierzy, obietnica jaką Pan Bóg nam daje, obietnica szczęścia wiecznego. Ale aby dojść do Królestwa Bożego, aby dusza nasza znalazła się i mogła cieszyć się szczęściem wiecznym, to w sercu ludzkim musi zamieszkać Pan Jezus. Serce ludzkie, dusza ludzka nie może być splamiona grzechem. Człowiek musi się całkowicie nawrócić, całkowicie oddać się w posiadanie Panu Bogu. Pan Bóg oczekuje od nas, od każdego człowieka nawrócenia, oczekuje odwrócenie od grzesznej przeszłości, od grzesznego życia. Panie Jezu pragnę, abyś zamieszkał w sercu moim, a jeżeli jest ono splamione grzechem, abyś je oczyścił. Nie pozwól, abym nawet na moment, oddalił się od Łaski Twojej, od Miłości Twojej. Niech Twoja Łaska, Twoja Miłość, spłynie na mnie, niech spłynie na wszystkich których w życiu spotkałem. Niech spłynie, na tych którzy się od Ciebie odwrócili, niech spłynie na tych którzy Ciebie nie znają. Niech w Polsce, niech na całym świecie, światło Twej wiary ich oświeci, niech poznają jedyną drogę prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 23.01.2021, 10:08
  W dzisiejszej modlitwie, chciałbym rozważać słowa dzisiejszej ewangelii, która jest bardzo krótka, ale jak bardzo treściwa. Słyszymy w niej, jak nawet najbliżsi, mają wątpliwości, mówiąc że " odszedł od zmysłów", kiedy po dniu pełnym ciężkiej pracy w głoszeniu słowa Bożego, będąc głodnym, Pan Jezus nie przestaje nauczać, nie przestaje uzdrawiać i leczyć. Tylko Bóg jest w stanie tego dokonać. Bo czy człowieka stać by było, aby się tak poświęcić ? Aby będąc Bogiem, mogąc wybierać najlepsze kliniki na świecie, wybrać stajenkę i żłóbek, na przyjście na świat ? Będąc Bogiem, mając możliwość przebywania wśród władców, królów, wśród elity świata, przebywać wśród zwykłych ludzi, wśród rybaków i pasterzy ? Czy mogąc żyć w dostatku, bez wykonywania żadnej ciężkiej pracy, żyć i ciężko pracować, pomagając cieśli w utrzymaniu biednej rodziny ? Jak wiele pytań można jeszcze zadawać, na które może być tylko jedna odpowiedź. Że nawet dla najbliższych, którzy na co dzień z Panem Jezusem przebywali, ciężko było pojąć, jak wielkie posłannictwo czeka przed nim. Nawet najbliżsi, nie rozumieli aż do czasu Zmartwychwstania, jaki jest cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Panie Jezu proszę, aby słowa dzisiejszej ewangelii i te pytania które zadałem, wzmocniły jeszcze bardziej moją wiarę, aby najważniejszym celem życia mojego, było moje zbawienie. Amen.
 J G: 22.01.2021, 12:13
  "Gdzie dwaj, lub trzej zebrani są w imię Moje, tam i Ja Jestem pośród nich". Te słowa Pana Jezusa pokazują, jak ogromne znaczenie, ma modlitwa, szczególnie kiedy jest odmawiana przez kilka osób. Pan Jezus, zapewnia nas, że wspólnie z nami, będzie uczestniczył w tej modlitwie. Że będzie modlił się razem z nami, że będzie nieustannie nam towarzyszył. Słowami Swoimi zaprasza nas do wspólnego uczestnictwa, do wspólnej modlitwy. Panie Jezu, bądź zawsze przy nas w czasie modlitwy, bądź naszym natchnieniem, naszym przewodnikiem i nie opuszczaj nas. Pragniemy w modlitwie, spotykać się z Tobą, Tobie powierzać swoje problemy, Tobie zwierzać się ze swojego życia. Bądź zawsze przy nas, bądź z Duchem Świętym, który pomoże nam, który nauczy nas, rozmowy z Tobą. Wierzymy w Twoje słowa, wierzymy i ufamy, że wiara nasza, że modlitwy jakie zanosimy do Ciebie, otworzą nam bramy niebios. Amen.
 J G: 21.01.2021, 13:56
  Panie Jezu Chryste, obecny z Ciałem i Krwią, z Duszą i Bóstwem, w najświętszym Sakramencie, Tobie dziękuję za to, że nie zostawiłeś nas samych, że karmisz nas pokarmem duchowym. Dziękuję, za Twą obecność, za to że przebywasz w tabernakulach całego świata, za to że zapraszasz i oczekujesz, abyśmy Cię odwiedzali, abyśmy Cię wielbili w Najświętszym Sakramencie. Dziękuję za to, że nie zostawiłeś nas sierotami, że umierając na krzyżu, dałeś nam Matkę Swoją, za Patronkę, za Matkę i Królową Nieba i Ziemi. Dziękuję, za Twe wsparcie, za Twą miłość, za to że w ciszy kościoła, można rozmawiać z Tobą, Tobie powierzyć swoje sprawy i niepokoje, do Ciebie kierować swoje modlitwy. Panie Jezu mój, do Ciebie zanoszę moje prośby i błagania, o Twe miłosierdzie, o litość i przebaczenie, za moje grzechy moje. Okaż miłosierdzie, okaż litość i odpuść mi grzechy moje, abym przez te ostatnie lata, może miesiące, a może i dni, mógł zasłużyć sobie na niebo. Amen.
 J G: 20.01.2021, 10:18
  Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za Twą opiekę, jaką mnie otaczałeś. Dziękuję za rodziców, których mi dałeś, za ich poświęcenie i miłość, za to że mnie wychowali w wierze katolickiej. Dziękuję, że wspierasz mnie nieustannie, że dajesz mi siły do pokonywania trudności życiowych, które są sprzeczne z nauką Twoją. Proszę, umacniaj mnie na tej drodze, napełnij mnie mocą Ducha Świętego. Niech Jego dary, przyczynią się i dodadzą mi ufności, w Twoją nieustanną miłość, niech oświecą mój umysł, niech wzmocnią moją wiarę. Ojcze Niebieski, proszę błogosław mi w życiu i umacniaj, abym unikał popełniania grzechów, abym nie pobłądził w drodze do nieba. Spraw, aby nie zabrakło mi żywności, aby w moim domu, w Polsce i na świecie, głód nikomu nie zagroził. Proszę Cię, naucz mnie okazywać miłość moim bliźnim, okazywać im serce i chętnie im pomagać. Ześlij na mnie, wszystko co dobre i kieruj mną, tak abym żadnej przykrości, nie wyrządził nikomu, abym stając przed Twoim Obliczem, nie był obciążony żadnym grzechem. Amen.
 J G: 18.01.2021, 13:17
  Panie Jezu, tak wiele grzechu jest obecnie na świecie, tak wiele razy ulegamy pokusom. Ale Ty żyjąc na ziemi, wiele razy spotykałeś się z ludźmi, splamionymi grzechem. Pokazywałeś że grzech, nie jest przeszkodą, aby grzesznik mógł się spotkać z Bogiem. Pokazywałeś że poprzez spotkanie z Tobą, można odmienić swoje życie. Uczyłeś nas poprzez Swoją naukę, jak unikać grzechu, poprzez skarcenie, poprzez wskazywanie właściwej drogi, wskazywałeś jaki jest cel życia ziemskiego. Panie Jezu, Ty nie gardzisz nikim, przychodzisz do nas wszystkich, i jak lekarz, leczysz z naszych grzechów, wszystkich którzy się do Ciebie zwrócą. Leczysz wszystkich, którzy wyrażą swą skruchę, wyrażą szczery żal za grzechy. Panie Jezu, ulecz nas i daruj nam zniewagi, bluźnierstwa i obelgi, jakie Ci wyrządzono. Daruj za opuszczanie lub niegodne uczestnictwo w eucharystii, wybacz za niegodne przyjmowanie Ciała i Krwi Twojej. Prosimy o darowanie nam wszystkich grzechów, wszystkich naszych zaniedbań, wszystkiego co sprawiło Ci ból, wszystkiego co Cię zasmuciło. Panie Jezu, czuwaj nad nami, szczerz od zła które nam zagraża na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Amen.
 J G: 17.01.2021, 12:02
  Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz. To wezwanie Pana Boga, jest ponadczasowe, obowiązywało kiedy Mojżesz usłyszał te słowa od Boga, jak i teraz, w czasach współczesnych. Ale nie tylko to wezwanie jest ponadczasowe, ponadczasowe są również Przykazania Boskie. Pomimo upływu tysięcy lat, są one nadal aktualne, nadal nas obowiązują, nadal należy je przestrzegać. Nie kraść, nie kłamać, nie oszukiwać, z szacunkiem i z miłością największą traktować Boga, jakież to proste, a jednocześnie jakież trudne. Kiedy zastanowimy się głębiej, nad swoim życiem, kiedy zobaczymy, jak wiele złego zrobiliśmy w nim i jak wiele mogliśmy zrobić dobrego, wtedy widzimy, jak wiele brakuje nam do świętości. Do świętości, która jest przecież celem naszego życia na ziemi. Widzimy, jak trudno jest naśladować Pana Jezusa, jak trudno jest uniknąć grzechu. Panie Boże, w Tobie jedyna nadzieja, na moją świętość, nadzieja na Twoje miłosierdzie, nadzieja na Twoją miłość do mnie. Bo tylko dzięki nim, dzięki Twemu wsparciu, będę mógł się stać podobnym do Ciebie. Tylko dzięki Twojej miłości, będę kochał bardziej Ciebie, będę kochał bardziej bliźniego, będę bardziej wrażliwy na jego potrzeby. Panie mój, usłysz modlitwę moją i wesprzyj mnie błogosławieństwem, które wzmocni mnie, które sprawi, że żaden grzech, nie splami duszy mojej. Amen.
 J G: 16.01.2021, 11:04
  Matko Boska, która nieustannie orędujesz za nami, do Syna Swojego Jezusa Chrystusa, usłysz błagania nasze. Ciebie Syn Twój, umierając na krzyżu, dał nam za matkę, a do kogo jak nie do matki, dzieci zwrócą się o pomoc. Racz usłyszeć prośby nasze i wysłuchać nasze błagania. Prosimy o uzdrowienie chorych, szczególnie teraz kiedy w Polsce i na świecie, tak wielu ludzi dotkniętych zostało koronawirusem. Prosimy za grzeszników, abyś im łaskę spowiedzi i szczery żal za grzechy wyjednała. Abyś ich z szatańskich sideł wybawiła i na drogę prawdy sprowadziła. Prosimy za upadających i błądzących, abyś ich podtrzymała na duchu i z drogi grzechu i zła do Syna Swojego skierowała. Prosimy o niebo, za zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najszybciej Miłosierdzia Bożego doznały. Prosimy, przychodź nam z pomocą, we wszystkich naszych potrzebach i proś Twojego Syna, o wysłuchanie próśb naszych. Amen.

 J G: 15.01.2021, 12:15
  Do Ciebie Święty Józefie, patronie mój, uciekam się w dzisiejszej modlitwie. Ciebie Bóg Ojciec, wybrał na opiekuna i oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Tobie powierzył opiekę, nad Synem Swoim Jezusem Chrystusem. Stróżu Bożej Rodziny, Ty ochroniłeś Boże Dziecię przed Herodem, pragnę i proszę o Twoją opiekę nade mną, przed szatanem. Przychodź mi z niebiańską pomocą, w chwilach które zagrażają mojej duszy, memu ciału. Czuwaj nade mną i nie pozwól, abym zszedł z drogi jaką wyznaczył Jezus Chrystus, którego byłeś opiekunem. Otaczaj mnie nieustanną opieką. Tobie powierzam moje sprawy, moje życie, moje smutki i radości. Spraw abym naśladując Ciebie, abym za Twoim przykładem i dzięki Twemu wstawiennictwu, żył w zgodzie z Przykazaniami Bożymi, w zgodzie z ludźmi, w zgodzie z własnym sumieniem. Abym w chwili mojej śmierci nie pozostawił po sobie nikogo, kto czuł by do mnie żal, kto miałby do mnie jakiś uraz. Bądź wtedy przy mnie i zaprowadź mnie, abym mógł się cieszyć chwałą nieba. Amen.
 J G: 14.01.2021, 12:04
  Duchu Święty Boże, do Ciebie zwracam się w dzisiejszej modlitwie, dziękując Ci za otrzymane łaski. Staję przed Tobą Duchu Święty, żyjąc na ziemi na której jest tak wiele zła, tak wiele niesprawiedliwości, tak wiele pokus z którymi się zmagam. Niejednokrotnie ulegam tym pokusom, dlatego proszę o pomoc, o wsparcie w drodze do nieba. Przyjdź mi z pomocą i racz zesłać mi owoce miłości swojej, owoce darów, aby mnie pokrzepić, aby mnie wzmocnić, aby dodać sił, w dążeniu do świętości. Pokrzep mnie darem rozumu, darem mądrości, które wzmocnią moją wiarę, które sprawią że podejmowane przez ze mnie decyzje, będą zgodne z wolą Twoją. Ześlij mi daru cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszelkich doświadczeń życiowych. Proszę o dar gorliwości, abym gorliwiej wykonywał powierzone mi obowiązki, abym z większą gorliwością przestrzegał Przykazań Bożych. Proszę o dar łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich, wszystko co mnie urazi, abym łagodnie reagował, nawet na zło od nich otrzymane. Proszę o wszelkie łaski, które pomnożą moją wiarę, które umocnią mą nadzieję, które rozpalą moją miłość, które sprawią że zachowując na ziemi serce czyste, będę mógł się cieszyć z Tobą, z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem, chwałą nieba. Amen.
 J G: 13.01.2021, 10:14
  Boże Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś aby Twój Jedyny umiłowany Syn, stał się człowiekiem, za to że stał się naszym bratem, za to że Swoją nauką, przygotował nas na spotkanie z Tobą. To dzięki Jego nauce, Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, Jego wylanej za nas Krwi na Krzyżu, możemy nazywać Cię Ojcem. To On pokazał nam, jak bardzo należy ufać Tobie, że tylko w Tobie jest nadzieja, na życie w szczęśliwości w niebie. Ojcze wierzę w obietnice Twoją, którą przekazał nam Syn Twój i mam nadzieję, że Twoje obietnice, dodadzą mi siły do walki z grzechem . Umocnią mnie i staną się źródłem, które pogłębi moją ufność, w Miłosierdzie Twoje i uczynią mnie godnym Twojej miłości. Dlatego Błogosław mi i zmiłuj się, abym z czystym sercem, mógł powierzyć życie moje, w ręce Twoje po śmierci. Amen.
 J G: 12.01.2021, 21:27
  Słowa dzisiejszej modlitwy, chcę ofiarować za dusze zmarłych, z mojej rodziny. Ojcze Miłosierny, racz darować im wszystkie grzechy i przewinienia, których się dopuściły w życiu ziemskim. Niech męczeńska śmierć Twojego Syna na Krzyżu, wylana Krew i Zmartwychwstanie Jego, otworzy im bramy nieba. Niech mają udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią i radują się, chwałą zmartwychwstania. Wprowadź ich do wiekuistej światłości, aby mogli Ci dziękować i śpiewać na chwałę Twoją. Amen.
 J G: 10.01.2021, 21:37
  "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". Te słowa dzisiejszej ewangelii, wypowiada Bóg Ojciec, a z nieba zstępuje Duch Święty, pod postacią gołębicy, na pana Jezusa, kiedy zostaje ochrzczony w Jordanie, przez świętego Jana. Niejeden z nas zastanawia się, dlaczego pan Jezus przyjął chrzest, którego nie potrzebował. Był przecież poczęty z Ducha Świętego, bez grzechu pierworodnego i całe jego życie ziemskie, było bez jakiegokolwiek grzechu. Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna, to miłość pana Jezusa do ludzi. Przez chrzest pokazuje nam solidarność z nami w życiu na ziemi, pokazuje jak cenne jest dla niego życie każdego z nas. Nie gardzi nikim kogo spotyka na swojej drodze, uzdrawia, leczy i uczy jak osiągnąć życie wieczne. A Jego chrzest w Jordanie, objawia światu, że chrzest święty odpuszcza nam grzech pierworodny, a do oczyszczenia z grzechów, jest niezbędny Duch Święty, w Sakramencie Pokuty. Panie Jezu, przyjdź do mnie i umocnij mnie w wierze, przyjdź z Duchem Świętym i Jego darami, które sprawią że potrafię, powstrzymać się od grzechów. Że będę przestrzegał przykazań i nie ulegnę pokusom szatana. Amen.
 J G: 07.01.2021, 17:04
  Dzisiejsza ewangelia, przypomina nam, jak pan Jezus, po trzydziestu latach spędzonych w Nazarecie, zaczyna głosić Ewangelię. Naucza o Królestwie Bożym, przynosi ludziom dobrą nowinę, lecząc wszelkie choroby i słabości. Jeszcze wczoraj, cieszyliśmy się że pokłon oddali mu trzej królowie, a już dzisiaj uczy nas, jak mamy postępować w życiu. Kolejny raz wzywa nas do nawrócenia, mówiąc że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Panie Jezu, proszę, niech Twoja nauka dotrze do mnie, niech dotrze do każdego człowieka, niech nie błądzimy, tylko podążamy śladem Twojej nauki naśladując Ciebie. Niech światło Twojej nauki, oświeci nasze umysły, niech nas prowadzi i zaprowadzi do Boga Ojca w Niebie, który dla nas przygotował mieszkań wiele. Niech Duch Święty, wspomoże nas swoimi darami i umocni wiarę naszą, abyśmy na drodze do Nieba, mieli siłę pokonać wszelkie pokusy szatana. Aby w naszym sercu w naszej dyszy nie zagościł brud jaki pozostawia po sobie grzech. Amen.
 JN: 07.01.2021, 13:46
 Pragnę przeprosic za me grzechy Ty Boże wiesz o czym myśle - jest mi ciężko myślę każde dnia i godziny o tym tak bardzo pragnę być przy Tobie i nigdy więcej nie zestapywac na zła drogę proszę bądź przy mnie żebym nigdy więcej się nie zagubił . Pragnę być dobrym człowiekiem naśladować Twoja miłość i dobroć . Naucz mnie przyjmować wszystko co mi ofiarowałeś panie jak Matka Boska . Chce kroczyć przez życie będąc razem z Tobą . Dziękuje Ci za Twoja miłość, za wspaniała rodzine która posiadam , prace i wszystko co otacza mnie. Boże przebacz wszystkim grzesznikom , daj moc wiary wszystkim zbłądzonym i uzdrowienie chorym . Tobie chce pokładać moje myśli uczynki . Bądź zawsze z Nami Amen
 J G: 06.01.2021, 11:49
  Panie Jezu, w dniu Objawienia Twojego, w dniu kiedy przeżywamy na nowo dzień, w którym trzej królowie złożyli Ci drogocenne dary, pragnę podobnie jak trzej królowie, oddać Ci pokłon. Oddać Ci pokłon i hołd, oraz podziękować za opiekę, za łaski, które na mnie spłynęły, dzięki miłości Twojej. Dziękuję Ci i klęcząc przed Twoim Obliczem, zastanawiam się i porównuję tamte czasy, do czasów dzisiejszych. Czy gdybyś się narodził teraz, uznano by Ciebie za Syna Bożego ? Czy też byś musiał, uciekać do innego kraju aby zachować życie ? Czy w czasach dzisiejszych, w czasach rozwiniętej techniki, urodził byś się w biedzie, w żłóbku i jak by Cię przyjął współczesny świat ? Na te pytania, nikt mi nie da odpowiedzi, ale jestem pewny, że bardzo wielu ludzi, nie przywitało by Ciebie złotem, kadzidłem i mirrą. Dlatego proszę, niech Twoje Objawienie, dotrze do nas wszystkich, niech objawi się na nowo, w sercach naszych, niech wzmocni naszą wiarę, nadzieję i miłość, niech pogłębi naszą skruchę, za popełnione grzechy, niech pogłębi silniejszą wolę poprawy. Amen.
 J G: 05.01.2021, 19:56
  O mój Jezu, w dzisiejszej modlitwie, zwracam się do Ciebie z prośbą, o ducha wiary, dla tych którzy Ciebie nie znają, oraz za tych, którzy się zagubili w życiu i odwrócili się od Ciebie. Pomóż im, niech poznają naukę, którą pozostawiłeś uczniom swoim. Niech światło Twojej wiary, oświeci ich, niech otworzy ich oczy, na czułą miłość Twoją. Niech nie będą głusi i usłyszą głos Twój, wzywający do nawrócenia. Niech ujrzą i poznają prawdę nauki Twojej, która jest jedyną drogą prowadzącą do bram raju. Amen.
 J G: 04.01.2021, 16:37
  Wszechmogący Wieczny Boże, Twoja nieogarniona przez człowieka miłość, sprawiła że wysłałeś na ziemię syna swojego, aby jako Bóg i człowiek, mógł nas uwolnić od grzechu i wiecznej kary. Aby był naszym Nauczycielem, naszym Panem i Odkupicielem, aby wskazać nam drogę do życia wiecznego w niebie. Boże Ojcze Niebieski, na progu nowego roku przebacz mi, wszystkie moje grzechy, wszystkie moje zaniedbania jakie popełniłem. Pragnę, nie popełniać błędów minionego roku, pomóż mi w realizacji moich pragnień, pomóż, abym nie powrócił do grzesznej przeszłości. Wesprzyj mnie Ojcze łaską, abym bardziej zabiegał o dobra wieczne, niż doczesne. Aby krzyż Syna Twojego Jezusa Chrystusa, był dla mnie drogowskazem, był światłem, pokazującym drogę do zbawienia. Ty Ojcze Niebieski, przecież pragniesz naszego zbawienia, pragniesz darować nam nasze winy, nasze grzechy, pragniesz leczyć serca nasze. Wierzę że przebaczając innym będę mógł otrzymać przebaczenie od Ciebie. Amen.
 J G: 03.01.2021, 18:47
  Panie Jezu, wierzę że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, że zamknięty w Tabernakulach całego świata, jesteś osamotniony, że umierasz z pragnienia i pragniesz zamieszkać w ludzkich sercach. Przyjdź Panie Jezu, do mego nędznego serca, a jeżeli jest ono niegodne, abyś w nim zamieszkał, to oczyść go z brudów. Oczyść moje serce, oczyść moją duszę i przebacz wszystkie moje grzechy i zaniedbania. Pragnę, abyś w nim zamieszkał na stałe, abyś przemienił moje życie, abyś mi pomagał wytrwać przy Tobie, do końca mojego życia. Nie pozwól, abym nawet na chwilę, miał Ciebie opuścić, abym poprzez grzech miał Ciebie utracić. Panie Jezu, bądź zawsze przy mnie i mnie nie opuszczaj. Proszę o Twoją obecność, szczególnie w chwili mojej śmierci, w chwili kiedy nadejdzie kres mojego życia ziemskiego. Pragnę umierać w zjednoczeniu z Tobą, w ręce Twoje złożyć duszę moją. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] (12) [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej