Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 01.12.2021, 23:06
  Panie Boże, nie wiem o co prosić Cię powinienem, ale Ty wiesz najlepiej, czego ja, czego moja dusza, najbardziej potrzebuje. O to Cię właśnie proszę i wiem że mi nie odmówisz, bo Ty kochasz, bo Ty miłujesz wszystkich, nawet największych grzeszników. Przyjdź mi z pomocą, przyjdź z łaską taką jakiej potrzebuję, przyjdź z pomocą, abym wytrwał w wierze, abym nie nie tracił nadziei, abym pogłębiał miłość ku Tobie i ku bliźnim. Amen.
 beti : 29.11.2021, 08:42
 Pragnę wygrać w lotto
 J G: 21.11.2021, 23:01
  Wszechmogący wieczny Boże, który raczyłeś w dobroci swojej, posłać Syna Swego, aby pokonał śmierć, aby z miłością, ukochał naszą ojczyznę, Polskę, którą od tysiąca lat przyjąłeś w poczet krajów chrześcijańskich, zmiłuj się nad nami. Ojcze Niebieski, racz w dobroci swojej sprawić, aby za przykładem Twego Syna,, Jezusa Chrystusa, pana naszego, którego czcimy jako Króla Wszechświata, w sercach naszych, zapłonął ogień gorącej miłości. Aby ludzie rozdzieleni przez grzech, za Jego przykładem, potrafili znaleźć drogę i powrócić do wiary ojców naszych. Prosimy wejrzyj na nas, pomnóż naszą wiarę, pomnóż w nas miłosierdzie, abyśmy w największych trudnościach, potrafili zaufać Tobie. Abyśmy ufnie zgadzali się z wolą Twoją, bo Ty wiesz najlepiej, co jest dla nas najlepsze. Spraw abyśmy potrafili godnie Ci służyć, skutecznie walczyć z grzechem i pokusami, życiem swoim zasłużyć na niebo. Amen.
 Beata: 18.11.2021, 18:07
 Jezu .Ty wiesz jak bardzo cierpiałam Tak bardzo pragnę być zdrowa ,szczęśliwa i bogata
 J G: 11.11.2021, 17:34
  Dzisiaj, w Święto Niepodległości, kierujmy swoje modlitwy do Boga, w intencji ojczyzny, w intencji Polski. Polska, przeżywała w swej historii, od przeszło 1000 lat, wiele chwil, które niejednokrotnie pokazały, jak wiele zawdzięcza Bogu. Dlatego prośmy Boga w intencji ojczyzny, szczególnie w dniu dzisiejszym, o jej pomyślność, o to aby była wolna, suwerenna, aby w naszej ojczyźnie, zawsze panował pokój i zgoda. Prośmy Boga, aby naszą ojczyzną, rządzili ludzie prawi. Prośmy aby Ci bezimienni, nieznani, którzy polegli w walce o niepodległość ojczyzny, zostali sowicie wynagrodzeni, nagrodą nieba. Prośmy o ustanie pandemii w Polsce, o zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących. Prośmy za żołnierzy i za funkcjonariuszy straży granicznej i policji, którzy na granicy, bronią i strzegą granic Polski. Prośmy za nas samych, abyśmy potrafili właściwie wypełniać obowiązki, wobec ojczyzny. Amen.
 J G: 10.11.2021, 20:11
  Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii uzdrawia z trądu dziesięciu trędowatych. Ale tylko jeden z nich i to Samarytanin, który nie był Izraelitą, a był przez Izraelitów pogardzany, podziękował panu Jezusowi, za wyleczenie z trądu. Wielki żal poczuł Pan Jezus, do pozostałych uzdrowionych i że tylko Samarytanina człowieka niewierzącego, stać było, aby okazać wdzięczność i podziękować. Kochani, niech ta ewangelia, przemówi do każdego z nas, niech nam uświadomi, że my powinniśmy w swoich modlitwach, nie tylko prosić, ale również dziękować. Każdy z nas, od Boga otrzymuje liczne łaski, pomimo tego że jesteśmy ludźmi grzesznym i popełniamy grzechy, czyli my też jesteśmy trędowaci. Jesteśmy trędowaci na duszy przez nasze grzechy. A Pan Jezus leczy nas z tego trądu w Sakramencie Pokuty. Dziękujmy, za każdym razem za uleczenie z trądu grzechów naszych, dziękujmy za każdym razem za uleczenie z choroby grzechu. Amen.
 J G: 09.11.2021, 15:45
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Cię prosić, o cierpliwość. Ty, swoim życiem ziemskim, pokazałeś nam, jak cierpliwie mamy znosić, wszystkie nasze trudy i przykrości. Naucz nas Swej cierpliwości, naucz nas znosić cierpliwie, kiedy nas obrażają, kiedy źle o nas mówią, kiedy musimy znosić obecność osób, przez nas nielubianych, osób które źle czynią, a które nie reagują na nasze prośby. Panie Jezu, obdarz nas taką cierpliwością, jaką Ty miałeś, kiedy Cię bito, kiedy w milczeniu znosiłeś męki, Ci zadawane. Obdarz nas taką cierpliwością, która pomoże nam przezwyciężać, wszystkie trudności jakie nas spotykają. Obdarz nas cierpliwością, hamowania naszych gniewów, hamowania naszych złych skłonności, abyśmy potrafili zawsze za zadane zło, odpowiadać dobrem. Abyśmy jak powiedział błogosławiony Jerzy Popiełuszko "zło dobrem zwyciężać". Amen.
 J G: 08.11.2021, 19:24
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci w tej modlitwie, Krew Syna Twojego Jezusa Chrystusa, jaką Ci złożył w męce Swojej. Ofiaruję Ci Jego pokorę, Jego śmierć na Krzyżu, jaką złożył dla naszego zbawienia. Ofiaruję Ci Jego krwawy pot, jaki wylał w modlitwie w Ogrójcu. Ofiaruję Ci wszystkie Jego zniewagi, wszystkie szyderstwa, wszystkie oplucia i policzkowania, jakie przecierpiał za nasze grzechy. Ofiaruję okrutne Jego biczowanie, cierniem koronowanie i wszystkie udręczenia jakie dla nas znosił. Ofiaruję Ci Jego cierpliwość, Jego ból, Jego wszystkie cierpienia, błagając Cię, abyś darował nam grzechy nasze. Amen.
 J G: 07.11.2021, 21:53
  Ojcze Niebieski, dobry i miłosierny Boże, prosimy Cię, o błogosławieństwo, o moc łaski pojednania, o łaskę wiary, nadziei i miłości. Spraw, abyśmy zaufali Ci całkowicie, abyśmy napełnieni Twą łaską, powstali z grzechu, abyśmy dla ratowania swych dusz, już nigdy więcej, nie odwrócili się od Ciebie. Napełnij nas łaską, tak mocną, tak silną, że nie tylko będziemy dbali o własne dusze, ale również o zbawienie dusz naszych bliźnich. Niech Twa łaska, dotrze do wszystkich, do tych którzy Ciebie jeszcze nie znają i do tych, którzy z różnych przyczyn, zagubili drogę do Ciebie. Niech dotrze do całej ludzkości, która w znacznej części, pogrążona jest jeszcze, w mrokach niewiary. Spraw aby światło prawdy, światło Twojej nauki, rozbłysło na całej ziemi i oświeciło błądzących. Aby wskazało drogę do Twojej owczarni, drogi zbawienia, drogi jedynej, która prowadzi do Ciebie. Amen.

 J G: 06.11.2021, 17:14
  O Najsłodszy Panie Jezu, wiem jak wiele razy sprawiłem Ci ból, jak wiele razy odwróciłem się od Ciebie, gardząc miłością Twoją, popełniając grzechy. Bo przecież każdy grzech, to odrzucenie miłości Twojej, to lekceważenie najważniejszego przykazania, przykazania miłości. Za wszystkie moje grzechy, pragnę Cię przeprosić, a za odpuszczenie mi grzechów, w Sakramencie Pokuty podziękować. Pragnę nie grzeszyć więcej, ale jest to bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy na świecie jest tyle zła. Ty kochasz mnie, kochasz wszystkich ludzi i pragniesz naszego zbawienia. Dlatego mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę, proszę o błogosławieństwo, proszę o opiekę, abym nie wrócił na drogę grzechu. Amen.
 J G: 31.10.2021, 08:27
  W słowach dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus, odpowiada na zadane mu pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. Jest to przykazanie miłości. Przykazanie, które uświadamia nam, kto w naszym życiu ma być najważniejszy, kogo mamy stawiać na pierwszym miejscu. Przykazanie miłości, które jednoznacznie nam mówi, kogo mamy kochać najbardziej. Tą osobą, choć nie wiem czy tak mogę nazwać, jest Bóg. Pan Jezus mówi nam, że nasza miłość do Boga, ma być bezwarunkowa, że On ma być na pierwszym miejscu, że On ma być najważniejszy, stać w centrum naszego życia. Na drugim miejscu, jest dopiero bliźni, którego mamy traktować, jak siebie samego. Panie Jezu, przebacz mi, że nie zawsze stawiałem Cię na pierwszym miejscu, że moja miłość, była jeszcze tak niedoskonała. Przepraszam za rany jakie Ci zadałem swoim postępowaniem, swoją niedojrzałą jeszcze miłością. Przebacz, za mój stosunek do bliźnich, za moje złe odnoszenie się, za złe traktowanie, za wyciskanie łez moim najbliższym.
 J G: 29.10.2021, 18:07
  "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone". Pan Jezus, mówiąc te słowa, zwraca nam uwagę, aby nie grzeszyć pychą, bo osądzanie innych, krytykowanie ich postępowań, jest grzechem pychy. Ale nie możemy tych słów brać dosłownie, bo to oznaczało by, że nie było by sądów, nauczyciel nie mógł by oceniać ucznia, ani krytyk sztuki teatralnej. Sens, wyżej zapisanych słów, jest dużo głębszy. Odkąd świat istnieje, człowiek oceniał człowieka. I tak będzie do końca świata, tylko aby nasza ocena innego człowieka była sprawiedliwa. Aby nie wyrządzała mu krzywdy, aby nie sprawiała bólu. W tym jednym zdaniu Pan Jezus uświadamia nam, że jedynie On jest w stanie ocenić i wydać wyrok sprawiedliwy. On tylko i nikt inny, bo On zna nas najlepiej, On zna całe nasze życie i wszystkie tajemnice które nas dotyczą.
 J G: 26.10.2021, 17:04
  Pan Jezus w jednej z ewangelii, mówi do uczniów "szukajcie a znajdziecie ". Dla człowieka wierzącego, wydaje się to takie proste, ale gdy się tak dogłębnie zastanowimy, to dochodzimy do wniosku, że nie do końca wiemy, czego tak naprawdę, mamy szukać i co każdy z nas, ma znaleźć. Wiemy jedynie, kogo mamy szukać, a tym kimś, jest nie kto inny, tylko sam Bóg. Dlatego szukajmy Pana Boga, w codziennym naszym życiu, szukajmy i znajdujmy Go we własnym postępowaniu, w odnoszeniu się do innych. Szukajmy Go tam, gdzie na pewno Go znajdziemy, szukajmy Go w Kościele, w modlitwie, szukajmy Go podczas czytania Pisma Świętego. Ale nie tylko szukajmy, ale odnajdujmy Go. Odnajdujmy Pana Boga w słowach które do nas mówi, w Jego naukach, odnajdujmy Go w wypełnianiu przykazań które nam zostawił. Szukajmy zawsze, nawet wtedy kiedy zbłądzimy i odnajdujmy drogę prowadzącą do Niego, odnajdujmy drogę do naszego zbawienia. Amen.
 J G: 22.10.2021, 22:45
  Żyjąc w dzisiejszych czasach, niejednokrotnie spotykamy się z krytycznym podejściem do Kościoła Katolickiego. I to zarówno, w mediach, źle nastawionych do Kościoła, jak i w życiu i w pracy. Pamiętajmy jednak, że Kościół to my, ale to nie my, mamy przystosować się do współczesnego świata, tylko świat powinien się przystosować, do prawdy która jest zawarta w ewangelii. A co za tym idzie, to nie Kościół ma słuchać współczesnego świata, tylko Kościół ma słuchać i głosić słów zawartych w ewangelii. Słów samego Boga, słów Pana Jezusa. Każdy z nas, słuchając słów płynących w Kościele, słucha Pana Boga, słucha to co Pan Jezus pozostawił po sobie w słowach ewangelii. Pan Bóg nas do niczego nie zmusza, każdy z nas ma wolną wolę i może postąpić jak tylko chce. Może wierzyć i w tym przypadku dróg do Boga, jest bardzo wiele, każdy z nas może wybrać sobie taką jaką uważa za najlepszą. I dla każdego z nas, Pan Bóg przygotował inną drogę. Pamiętajmy jednak, jak powiedział błogosławiony prymas tysiąclecia, Stefan Wyszyński, że nie wystarczy wierzyć, trzeba Panu Bogu zawierzyć swoje życie, że nie należy tylko Pana Boga słyszeć trzeba Go jeszcze usłyszeć. Idźmy tą drogą, zaufajmy Mu, usłyszmy co do każdego z nas mówi i zawierzmy mu swoje życie. Amen.
 J G: 13.10.2021, 20:47
  Boże Ojcze Niebieski, który kochasz i troszczysz się o każdego z nas, pragnę Ci za to wszystko podziękować. A najbardziej dziękuję za Syna Twojego Jezusa Chrystusa, którego nam dałeś, przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję, za to że Syn Twój będąc na ziemi, wskazał nam drogę, która prowadzi do zbawienia. Dziękuję za Jego naukę, dziękuję za Jego ofiarę, za Jego śmierć na krzyżu, która otworzyła nam bramy do nieba. Dziękuję za Ducha Świętego, którego nam dałeś, aby nas wspomagał siedmiorakimi darami, które nam pomagają w pokonywaniu pokus, które nas wzmacniają, które pomagają podnieść się z naszych upadków. Dziękuję za pokarm życia jaki pozostawił Twój Syn Jezus Chrystus, Jego Ciało i Krew którą nam dał abyśmy spożywając mieli życie wieczne. Dziękuję po stokroć dziękuję za wszystko. Amen.
 J G: 04.10.2021, 23:08
  Najświętsza Matko Boża, Królowo Różańca Świętego, pragnę Cię w mojej modlitwie, prosić o pomoc, w tych trudnych dla nas czasach. W czasach kiedy niewiara, kiedy zło i zepsucie, zagraża Twojemu Kościołowi. Kiedy nawet Ci co przyznają się do Ciebie i do Kościoła Świętego żyją z daleka od Ciebie i od Syna Twojego. Królowo Różańca Świętego spraw niech ta modlitwa na różańcu którą teraz w miesiącu październiku odmawiamy przyniesie obfite plony. Niech wyjedna, aby Polacy, aby niewierni i wszyscy ci co się odwrócili od Kościoła otrzymali łaskę nawrócenia, aby powrócili do wiary ojców naszych, aby powrócili do Boga. Amen.
 J G: 01.09.2021, 19:26
  Boże, Ojcze Nasz, w dzisiejszej modlitwie, pragnę ofiarować Ci, moje modlitwy, moje czyny, myśli i słowa, w łączności z ofiarą, jaką Syn Twój Jezus Chrystus, składa w Eucharystii codziennie, na tylu ołtarzach, na całym świecie. Chcę, z wielką pokorą, z wielką skruchą, przeprosić za wszystkie moje grzechy i błagać o przebaczenie. Ulituj się nade mną, przebacz moje grzechy, abym bez grzechu, w czystości serca, mógł być jak najbliżej Ciebie. Czuwaj nade mną, bo jestem człowiekiem słabym, bądź ze mną zawsze, w każdej sytuacji, zarówno w chwilach smutnych jak i radosnych. Nie pozwól, abym kiedykolwiek odwrócił się od Ciebie. Tylko wspieraj mnie i ożywiaj moją wiarę, nadzieje, rozpalaj moją miłość do Ciebie i do bliźnich moich. Amen.
 J G: 31.08.2021, 13:29
  Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny, patronie mój, do Ciebie zanoszę prośby moje, o opiekę nade mną i nad moją rodziną. Twojemu orędownictwu, polecam się w tej modlitwie, z całą moją rodziną, podobnie jak powierzyli się Twej opiece, Syn Boży i Jego Przenajświętsza Matka. Uproś nam liczne Łaski, u Przybranego Syna, nad którym tak troskliwie się opiekowałeś. Módl się za nami do Niego, aby w mojej rodzinie, zapanował pokój i zgoda, aby nie dochodziło do nieporozumień, aby nasze serca były zawsze czyste, aby w nich mógł zagościć zawsze Syn Twój Jezus Chrystus. Wyjednaj nam taką wiarę, która zatryumfuje nad naszymi słabościami, która przezwycięży wszelkie pokusy, wszelkie nasze ludzkie błędy. Strzeż nas od popełnienia grzechu, czuwaj nad nami, a w chwili śmierci bądź przy nas i wprowadź nas do Królestwa Bożego. Amen.
 J G: 29.08.2021, 19:54
  " Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąc, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg, tym którzy Go miłują". Przyjdzie w życiu człowieka, taki moment, kiedy będziemy musieli pożegnać się z życiem na ziemi, kiedy staniemy na sądzie Bożym i odpowiemy za całe życie ziemskie. I choć nieraz zaraz po spowiedzi, kiedy oczyściliśmy naszą duszę z grzechów w Sakramencie Pokuty, to pomimo to, mamy jeszcze wątpliwości, czy na pewno, dostaniemy się do nieba. Wątpliwości jakie nas dręczą, ma chyba każdy, bo umysł człowieka, nasz rozum, nasze zmysły, przyzwyczajone są do sądów ziemskich, które nie zawsze są sprawiedliwe. Nie zawsze w życiu ziemskim, ten który zawinił poniósł zasłużoną karę. Zaufajmy Bogu, bo sąd Boży wygląda inaczej. Tam nie będzie obrońców i prokuratorów, tam osądzi nas Bóg, tam będzie wyrok sprawiedliwy. A nagrodą za nasze życie, może być coś, o czym nawet nie jesteśmy,w stanie nawet pomarzyć. Coś, czego rozum nasz ziemski, nie jest w stanie nawet przyjąć. A jak przekazuje nam święta Faustyna, aby tam się dostać, najlepszym sposobem jest, z pokorą, szczerze kochać Boga, a Bóg odwzajemni miłość swoją. Amen.
 J G: 28.08.2021, 20:09
  "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni". W życiu każdego z nas, są chwile radości i chwile, kiedy smutek ogarnia nasze serca. Te dwa stany, się przeplatają w naszym życiu. Pan Jezus również niejednokrotnie doświadczył smutku, niejednokrotnie się smucił, niejednokrotnie płakał. Płakał nad grobem Łazarza, płakał kiedy jego sąsiedzi z Nazaretu, nie rozpoznali w nim Syna Bożego, którego tak długo oczekiwali. Kochani, nie smućmy więcej Pana Jezusa, nie grzeszmy, bo każdy nasz grzech, sprawia Jemu ból. Pan Jezus, podobnie jak każdy z nas, woli się cieszyć, weselić. A wypowiadając wyżej zacytowane słowa, pociesza nas i obiecuje, że jeżeli smucimy się, z powodu naszych grzechów, z powodu, kiedy na świecie jest tyle zła, kiedy Kościół jest prześladowany, kiedy cierpią niewinne osoby, niewinne dzieci, to On nas pocieszy w przyszłym życiu w niebie. Amen.
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej