Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 25.12.2021, 22:39
  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym dla wszystkich którzy to czytają, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nowo narodzony Jezus, zagości do każdego domu i do każdej osoby. Niech zagości do każdego serca, niech obdarzy nadzieją, aby nikogo nie opuszczała, Niech przyniesie radość i napełni każde serce miłością, która przezwycięży wszelkie spory, która ukoi i zagoi wszelkie rany. Niech obdarza zdrowiem i dobrocią serca, która na zawsze w nim zagości. Niech Jezus maleńki swoim przyjściem, pobudzi w nas wiarę, niech umacnia ją, niech swoją maleńką rączką, pokazuje nam drogę do Ojca w Niebie i niech nam błogosławi. Amen.
 J G: 21.12.2021, 22:19
  W dzisiejszym rozważaniu, chciałbym zastanowić się, nad tym, z czym każdy katolik, walczy w życiu codziennym, a mianowicie, czym dla każdego z nas, jest grzech. I wydaje się to takie proste, że każdy z nas wie, że jest to świadome przekroczenie przykazań Boga i Kościoła. Ale nie zawsze potrafimy ocenić, do czego on może doprowadzić. Zetknąłem się ostatnio z kolegą, który przeżywa rozterkę, którego dręczą wyrzuty sumienia, gdyż na prośbę znajomego pożyczył mu pieniądze na alkohol, a ten z kolei pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek w wyniku którego, ucierpiała młoda dziewczyna. Każdy powie że kolega nie zawinił, że spełnił dobry uczynek. Ale czy na pewno ? Czy nie lepiej było by skłamać i powiedzieć że się nie ma pieniędzy ? Z jednej strony dobry uczynek, a z drugiej, wyrzuty sumienia, że się przyczyniło do kalectwa młodej dziewczyny. Panie Jezu, prosimy Cię, udzielaj nam daru właściwego podejmowania decyzji. Daru przemyślanych decyzji, aby nawet dobre uczynki, nie były przyczyną czyichś nieszczęść. Udziel nam łaski, abyśmy przez grzech nie zerwali przymierza z Tobą, abyśmy przez grzech nie oddalili się od Ciebie i od Twojej nauki. Amen.
 J G: 16.12.2021, 21:23
  Panie Jezu, który za nasze grzechy, oddałeś życie swoje, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy popełniamy grzechy, wszyscy popełniamy błędy, wszyscy potrzebujemy Twojej pomocy. Przyjdź nam z pomocą, udziel łaski i błogosław nam. Oddal od nas wszystkie smutki i strapienia, oddal choroby, oddal wszelkie niebezpieczeństwa jakie nam zagrażają. Błogosław naszemu życiu, błogosław i wzmocnij w nas żywą wiarę, pomnóż w nas nadzieję i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie. Panie Jezu, pomóż nam przemienić nasze życie, pomóż aby nasze życie było na wzór Twojego. Spraw, aby dalsze nasze życie, przyczyniło się do osiągnięcia szczęścia chwalenia Cię w niebie na wieki. Amen.
 J G: 15.12.2021, 22:06
  Boże Ojcze Niebieski, pragnę w tych kilku słowach, podziękować Ci za miłość, jaką otrzymujemy od Ciebie. Dziękuję za wszystkie łaski, za wszystko co zawdzięczamy Tobie, za wszystko co nas otacza. Dziękuję za Syna Jezusa Chrystusa, za Jego Ciało i Krew, za nieograniczoną miłość która na nas spływa. Dziękuję za Ducha Świętego który nas wspiera Swoimi Darami. Pragnę Ojcze Niebieski, trwać w wierze Twojej, pragnę wytrwać w Łasce Uświęcającej, aż do śmierci. Ale na mojej drodze do świętości, czyha na mnie wiele pokus. Dlatego błagam Cię, miej mnie w opiece, czuwaj nade mną, abym wytrwał w czystości duszy mojej, aż do śmierci. Błagam Cię o mój Ojcze, o darowanie grzechów moich, które obciążają moją duszę. Błagam Cię też, abyś nawrócił niewiernych i grzeszników. Błagam Cię za wszystkich ludzi, a szczególnie o pociechę dla smutnych, o zdrowie dla chorych. Błagam o łaskę zbawienia, wszystkim moim najbliższym, których zabrałeś do wieczności, o łaskę zbawienia dla dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
 J G: 13.12.2021, 22:32
  Duchu Święty Boże, pragnę Cię prosić w tej modlitwie, o udzielenie mi Swoich Świętych Darów. Proszę o Dar Mądrości, abym potrafił rozróżnić dobro, od zła i aby dobra ziemskie, nie przysłoniły mi celu mojego życia, życia wiecznego. Proszę o Dar Rozumu, abym potrafił zrozumieć prawdy objawione w Piśmie Świętym. Proszę o Dar Umiejętności, abym potrafił umiejętnie kierować życiem ziemskim, mając na uwadze życie wieczne. Proszę o Dar Rady, abym żyjąc na ziemi, zawsze tak postępował w życiu doczesnym, abym nikogo nie skrzywdził i wypełniał jednocześnie wolę Bożą. Proszę o Dar Męstwa, abym potrafił zwyciężać pokusy, jakie na mojej drodze zastawia szatan. Proszę o Dar Pobożności, abym służył Bogu jak najlepiej i ze wszystkich sił. Proszę o Dar Bojaźni Bożej, abym był posłuszny Bogu, nie z obawy przed karą, ale z miłości do Boga. Do tych siedmiu darów, proszę jeszcze o Dar Pokuty, abym za grzechy swoje, potrafił zadość uczynić Boskiej Sprawiedliwości, życiem swoim na ziemi. Amen.
 J G: 12.12.2021, 20:50
  Jak piękne są słowa dzisiejszej ewangelii i jak aktualne. Święty Jan Chrzciciel, na pytania ludzi, którzy zebrali się nad Jordanem, odpowiada im, co mają czynić, oczekując na przyjście Mesjasza. I pomimo upływu przeszło 2000 tysięcy lat, odpowiedź jakiej udzielił, jest nadal aktualna. Namawia w niej, do dzielenia się z innymi ludźmi, wszystkim co posiadają. Poucza celników i żołnierzy, aby pierwsi nie pobierali dodatkowych ceł i podatków, a drudzy nie byli źli dla ludności i nie wymuszali od nich pieniędzy. Czyż słowa świętego Jana, nie są aktualne dziś, szczególnie w okresie Adwentu, kiedy oczekujemy na ponowne przyjście Pana Jezusa. Dlatego przygotujmy się do Świąt Bożego Narodzenia, przygotujmy się duchowo, korzystajmy z głoszonych rekolekcji i pojednajmy się z Bogiem w sakramencie pojednania. Panie Boże, dopomóż mi w tym, aby moja spowiedź adwentowa, była pełna, dokładna i szczera. Aby mocne postanowienie poprawy i szczery żal za grzechy, pogłębiły moją wiarę nadzieję i miłość. Amen.
 J G: 11.12.2021, 22:31
  Że Bóg jest naszym Ojcem, to wszyscy wiemy, ale czy traktujemy Go z taką miłością, na jaką zasługuje ? Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości, które jednoznacznie mówi, że Boga mamy kochać najbardziej, jak tylko umiemy. A czy tak jest ? Bóg kocha nas takimi jakimi jesteśmy, kocha każdego, bez względu na to kim jest i jak postępuje, kocha nawet największych zbrodniarzy. A czy my kochamy Boga, czy idziemy do kościoła, aby spotkać się z kochającą osobą czy tylko aby spełnić obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej ? Czy modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, nie jest tylko sposobem, na załatwienie, na wyproszenie, jakichś próśb ? Czy też na spotkaniu kochanej osoby, pogłębieniu, na umocnieniu więzi z Bogiem ? Im bardziej zastanawiam się nad moim życiem, tym więcej sobie uświadamiam, jak daleko jeszcze jestem od Boga. Jak wiele mi jeszcze brakuje, do świętości, do której chrześcijanin powinien dążyć. Panie Boże, proszę o łaski wiary i miłości, które pogłębią moją wiarę, które umocnią moją miłość, do Ciebie i do bliźnich moich. Amen.
 J G: 08.12.2021, 21:21
  Dziś, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pragnę podziękować Ci Matko Najświętsza, za to że zgodziłaś się począć Syna Bożego. Że na słowa archanioła Gabriela, z wielką chęcią, przyjęłaś propozycję stania się Matką Zbawiciela. Dziękuję Ci Matko Najświętsza, za wszystko, co zrobiłaś dla każdego z nas. Bo przecież, całe Twoje życie ziemskie, było podporządkowane woli Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Dla nas, dla każdego z nas, urodziłaś, wychowałaś i przez całe życie ziemskie Syna Swojego, byłaś przy Nim. Byłaś jak czytamy z kart Pisma Świętego "Służebnicą Pańską" ale nie tylko służyłaś Bogu, służyłaś każdemu z nas. Każdy z nas zawdzięcza Ci tak wiele. Bo po Bogu, nikt nie jest tak czczony, tak kochany, jak Ty. Tobie pragnę powierzyć się w opiekę, a przez Twoje wstawiennictwo, prosić, o przebaczenie grzechów, o umocnienie w wierze, o miłosierdzie Syna Twojego nade mną. Amen.
 J G: 07.12.2021, 22:24
  O Maryjo Matko Nasza, któraś po Zwiastowaniu, przez archanioła Gabriela, nawiedziła świętą Elżbietę, proszę Cię, abyś wsparła, abyś nawiedziła mnie, moje serce i moją duszę. Przyjdź mi z pomocą, przyjdź i podźwignij mnie z grzechów, przyjdź z łaską, abym potrafił przeciwstawić się pokusom. jakie zastawia na nas szatan. Spraw abym był lepszym, abym godnie wypełniał i dawał dobry przykład do naśladowania. Broń mnie Matko Najświętsza, od wszelkiego zła, ochroń mnie płaszczem, otocz Swoją opieką, do końca mojego ziemskiego życia i uchroń mnie od wiecznego potępienia. Twojemu orędownictwu, pragnę polecić również dusze zmarłych, szczególnie dusze moich najbliższych i przyjaciół, które cierpią męki czyśćcowe. Oręduj za nimi do Syna Swojego, aby okazał litość, aby raczył skrócić kary czyśćcowe. Amen.

 J G: 02.12.2021, 17:05
  Panie Jezu Chryste, Synu Boga, który narodziłeś się z Maryi Dziewicy, wierzę, że jesteś prawdziwym Bogiem. Wierzę w Twoje Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. Wierzę, że pomimo tego że jesteś w niebie, nie pozostawiłeś nas samych. Że pozostałeś z nami, z Ciałem i Krwią, w Najświętszym Sakramencie. Wierzę że w Najświętszym Sakramencie, pozostawiłeś dla nas pokarm zbawienny naszych dusz, pod postacią Ciała i Krwi Swojej. Panie Jezu, w tej krótkiej modlitwie, pragnę Cię prosić o łaski płynące z Najświętszego Sakramentu, które wzmocnią moją wiarę, które umocnią mnie łaskami, potrzebnymi do zbawienia. Amen.
 J G: 01.12.2021, 23:06
  Panie Boże, nie wiem o co prosić Cię powinienem, ale Ty wiesz najlepiej, czego ja, czego moja dusza, najbardziej potrzebuje. O to Cię właśnie proszę i wiem że mi nie odmówisz, bo Ty kochasz, bo Ty miłujesz wszystkich, nawet największych grzeszników. Przyjdź mi z pomocą, przyjdź z łaską taką jakiej potrzebuję, przyjdź z pomocą, abym wytrwał w wierze, abym nie nie tracił nadziei, abym pogłębiał miłość ku Tobie i ku bliźnim. Amen.
 beti : 29.11.2021, 08:42
 Pragnę wygrać w lotto
 J G: 21.11.2021, 23:01
  Wszechmogący wieczny Boże, który raczyłeś w dobroci swojej, posłać Syna Swego, aby pokonał śmierć, aby z miłością, ukochał naszą ojczyznę, Polskę, którą od tysiąca lat przyjąłeś w poczet krajów chrześcijańskich, zmiłuj się nad nami. Ojcze Niebieski, racz w dobroci swojej sprawić, aby za przykładem Twego Syna,, Jezusa Chrystusa, pana naszego, którego czcimy jako Króla Wszechświata, w sercach naszych, zapłonął ogień gorącej miłości. Aby ludzie rozdzieleni przez grzech, za Jego przykładem, potrafili znaleźć drogę i powrócić do wiary ojców naszych. Prosimy wejrzyj na nas, pomnóż naszą wiarę, pomnóż w nas miłosierdzie, abyśmy w największych trudnościach, potrafili zaufać Tobie. Abyśmy ufnie zgadzali się z wolą Twoją, bo Ty wiesz najlepiej, co jest dla nas najlepsze. Spraw abyśmy potrafili godnie Ci służyć, skutecznie walczyć z grzechem i pokusami, życiem swoim zasłużyć na niebo. Amen.
 Beata: 18.11.2021, 18:07
 Jezu .Ty wiesz jak bardzo cierpiałam Tak bardzo pragnę być zdrowa ,szczęśliwa i bogata
 J G: 11.11.2021, 17:34
  Dzisiaj, w Święto Niepodległości, kierujmy swoje modlitwy do Boga, w intencji ojczyzny, w intencji Polski. Polska, przeżywała w swej historii, od przeszło 1000 lat, wiele chwil, które niejednokrotnie pokazały, jak wiele zawdzięcza Bogu. Dlatego prośmy Boga w intencji ojczyzny, szczególnie w dniu dzisiejszym, o jej pomyślność, o to aby była wolna, suwerenna, aby w naszej ojczyźnie, zawsze panował pokój i zgoda. Prośmy Boga, aby naszą ojczyzną, rządzili ludzie prawi. Prośmy aby Ci bezimienni, nieznani, którzy polegli w walce o niepodległość ojczyzny, zostali sowicie wynagrodzeni, nagrodą nieba. Prośmy o ustanie pandemii w Polsce, o zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących. Prośmy za żołnierzy i za funkcjonariuszy straży granicznej i policji, którzy na granicy, bronią i strzegą granic Polski. Prośmy za nas samych, abyśmy potrafili właściwie wypełniać obowiązki, wobec ojczyzny. Amen.
 J G: 10.11.2021, 20:11
  Pan Jezus, w dzisiejszej ewangelii uzdrawia z trądu dziesięciu trędowatych. Ale tylko jeden z nich i to Samarytanin, który nie był Izraelitą, a był przez Izraelitów pogardzany, podziękował panu Jezusowi, za wyleczenie z trądu. Wielki żal poczuł Pan Jezus, do pozostałych uzdrowionych i że tylko Samarytanina człowieka niewierzącego, stać było, aby okazać wdzięczność i podziękować. Kochani, niech ta ewangelia, przemówi do każdego z nas, niech nam uświadomi, że my powinniśmy w swoich modlitwach, nie tylko prosić, ale również dziękować. Każdy z nas, od Boga otrzymuje liczne łaski, pomimo tego że jesteśmy ludźmi grzesznym i popełniamy grzechy, czyli my też jesteśmy trędowaci. Jesteśmy trędowaci na duszy przez nasze grzechy. A Pan Jezus leczy nas z tego trądu w Sakramencie Pokuty. Dziękujmy, za każdym razem za uleczenie z trądu grzechów naszych, dziękujmy za każdym razem za uleczenie z choroby grzechu. Amen.
 J G: 09.11.2021, 15:45
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, pragnę Cię prosić, o cierpliwość. Ty, swoim życiem ziemskim, pokazałeś nam, jak cierpliwie mamy znosić, wszystkie nasze trudy i przykrości. Naucz nas Swej cierpliwości, naucz nas znosić cierpliwie, kiedy nas obrażają, kiedy źle o nas mówią, kiedy musimy znosić obecność osób, przez nas nielubianych, osób które źle czynią, a które nie reagują na nasze prośby. Panie Jezu, obdarz nas taką cierpliwością, jaką Ty miałeś, kiedy Cię bito, kiedy w milczeniu znosiłeś męki, Ci zadawane. Obdarz nas taką cierpliwością, która pomoże nam przezwyciężać, wszystkie trudności jakie nas spotykają. Obdarz nas cierpliwością, hamowania naszych gniewów, hamowania naszych złych skłonności, abyśmy potrafili zawsze za zadane zło, odpowiadać dobrem. Abyśmy jak powiedział błogosławiony Jerzy Popiełuszko "zło dobrem zwyciężać". Amen.
 J G: 08.11.2021, 19:24
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci w tej modlitwie, Krew Syna Twojego Jezusa Chrystusa, jaką Ci złożył w męce Swojej. Ofiaruję Ci Jego pokorę, Jego śmierć na Krzyżu, jaką złożył dla naszego zbawienia. Ofiaruję Ci Jego krwawy pot, jaki wylał w modlitwie w Ogrójcu. Ofiaruję Ci wszystkie Jego zniewagi, wszystkie szyderstwa, wszystkie oplucia i policzkowania, jakie przecierpiał za nasze grzechy. Ofiaruję okrutne Jego biczowanie, cierniem koronowanie i wszystkie udręczenia jakie dla nas znosił. Ofiaruję Ci Jego cierpliwość, Jego ból, Jego wszystkie cierpienia, błagając Cię, abyś darował nam grzechy nasze. Amen.
 J G: 07.11.2021, 21:53
  Ojcze Niebieski, dobry i miłosierny Boże, prosimy Cię, o błogosławieństwo, o moc łaski pojednania, o łaskę wiary, nadziei i miłości. Spraw, abyśmy zaufali Ci całkowicie, abyśmy napełnieni Twą łaską, powstali z grzechu, abyśmy dla ratowania swych dusz, już nigdy więcej, nie odwrócili się od Ciebie. Napełnij nas łaską, tak mocną, tak silną, że nie tylko będziemy dbali o własne dusze, ale również o zbawienie dusz naszych bliźnich. Niech Twa łaska, dotrze do wszystkich, do tych którzy Ciebie jeszcze nie znają i do tych, którzy z różnych przyczyn, zagubili drogę do Ciebie. Niech dotrze do całej ludzkości, która w znacznej części, pogrążona jest jeszcze, w mrokach niewiary. Spraw aby światło prawdy, światło Twojej nauki, rozbłysło na całej ziemi i oświeciło błądzących. Aby wskazało drogę do Twojej owczarni, drogi zbawienia, drogi jedynej, która prowadzi do Ciebie. Amen.
 J G: 06.11.2021, 17:14
  O Najsłodszy Panie Jezu, wiem jak wiele razy sprawiłem Ci ból, jak wiele razy odwróciłem się od Ciebie, gardząc miłością Twoją, popełniając grzechy. Bo przecież każdy grzech, to odrzucenie miłości Twojej, to lekceważenie najważniejszego przykazania, przykazania miłości. Za wszystkie moje grzechy, pragnę Cię przeprosić, a za odpuszczenie mi grzechów, w Sakramencie Pokuty podziękować. Pragnę nie grzeszyć więcej, ale jest to bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy na świecie jest tyle zła. Ty kochasz mnie, kochasz wszystkich ludzi i pragniesz naszego zbawienia. Dlatego mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę, proszę o błogosławieństwo, proszę o opiekę, abym nie wrócił na drogę grzechu. Amen.
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej