Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 23.04.2021, 10:23
  Święty Wojciechu, patronie Polski, dziś w dniu Twojego święta, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Bądź mi orędownikiem, bądź pośrednikiem do nieba i uproś mi liczne łaski i pomoc u Boga. Wstawiaj się za mną i proś o wzmocnienie mojej wiary, o ufność w miłość i miłosierdzie Boże. Spraw, abym kierował się w życiu sprawiedliwością, abym żył według przykazań Bożych. Wyjednaj mi u Boga darowanie grzechów moich, wyjednaj, łaskę szczerego żalu i pokuty. Miej w opiece mnie, moją rodzinę, moich najbliższych i znajomych. Błogosław mi, błogosław nam wszystkim, błogosław całej Polsce, której jesteś patronem. Spraw swoim orędownictwem, swoją modlitwą do Boga, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń, aby jak najszybciej udało się opanować epidemię. Wstawiaj się za tymi, których Bóg zabrał do wieczności, i uproś im wybawienie od śmierci wiecznej. Amen.
 J G: 22.04.2021, 10:48
  Święty Jan Vianney napisał... "Och, gdyby każdy wiedział, ile korzyści przynosi, praktykowanie nabożeństwa do świętych dusz czyśćcowych, nie były bo one tak często opuszczone...Dobry Bóg zwróci nam stokroć tyle dobra ile im ofiarujemy". Niech te słowa przyczynią się do tego że częściej będziemy myśleli o zmarłych, częściej będziemy ich wspominać, częściej będziemy się za nich modlić. Módlmy się za dusze przebywające w czyśćcu, a na pewno dobry Bóg, wynagrodzi stokrotnie, nasze modlitwy. Panie Boże Wszechmogący prosimy Cię ulituj się nad duszami czyśćcowymi. Ulituj się nad duszami które znikąd nie mają ratunku, ulituj nad duszami zmarłych naszych najbliższych, naszych krewnych i znajomych. Miej litość, nad duszami które mają najdłużej cierpieć, nad duszami które bliskie są wybawienia, nad duszami które cierpią najcięższe męki. Spełnij Panie ich najgorętsze pragnienia i wprowadź ich na Ucztę Niebieską aby z aniołami i świętymi uwielbiali Cię i wysławiali miłosierdzie Twoje. Amen.
 J G: 21.04.2021, 15:18
  Wszechmogący Boże, słowa dzisiejszej modlitwy, pragnę ofiarować w intencji chorych i cierpiących. Ulituj się Ojcze i przyjdź im z pomocą, dodaj im sił, pociesz i umocnij, aby potrafili przeciwstawić się chorobie. Ulecz ich z choroby ciała, ulżyj ich cierpieniu, ulecz z bólu i boleści, jakie znoszą. Ulecz Ojcze również, z choroby duszy, ulecz aby choroba duszy, nie była przyczyną, odwrócenia się od Ciebie. Aby choroba nie osłabiła, a wzmocniła ich wiarę, aby byli godni w każdej chwili przyjąć wolę Twoją. Ulituj się nad tymi, których zabrałeś wskutek choroby, którzy odeszli, do życia wiecznego. Ojcze Niebieski, miej w opiece tych, którzy się opiekują chorymi. Obdarz ich miłością i dobrocią, dodaj cierpliwości i wytrwałości, w wypełnianiu opieki nad chorymi. Aby nieśli skuteczną pomoc opiekując się chorymi. Amen.
 J G: 20.04.2021, 12:12
  Pragnę zaprosić wszystkich, odwiedzających tę stronę, do czytania, do rozważania pisma świętego, szczególnie teraz, kiedy obchodzimy narodowe czytanie pisma świętego. Ale zanim weźmiemy do ręki pismo święte, zastanówmy się, czym ono dla mnie jest ? Czy rzeczywiście jest książką, po którą często sięgam, którą dobrze znam. Czy też książką która jest na półce rzadko czytana, a być może od nowości nie używana. Jeżeli tak jest, to najlepszy to czas, aby po nią sięgnąć. Jest przecież ona napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Kiedy czytamy pismo święte, to spotykamy się z Panem Jezusem, to słuchamy Go, to przyjmujemy do serca, to co do nas mówi. Każde czytanie, przybliża nas do Niego, pomaga nam lepiej Go poznać, lepiej Go zrozumieć, pomaga nam poznać jak bardzo nas kocha. Czytajmy pismo święte jak najczęściej, bo każde czytanie, to duchowe przyjmowanie Komunii Świętej, pod postacią słów Pana Jezusa, które tam znajdujemy. Czytajmy i słuchajmy, co do nas mówi, przyjmujmy do serca każde Jego słowo. Bo każde Jego słowo, wypowiedziane 2000 lat temu, jest tak samo aktualne teraz, jak wtedy, kiedy nauczał, kiedy żył będąc na ziemi. Amen.
 J G: 19.04.2021, 17:15
  "Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli". Te słowa Pana Jezusa, do apostoła Tomasza, niech będą motywem naszego dzisiejszego rozważania. Ale jak wiele znaczeń, jak wiele określeń ma słowo "wierzyć". Bo wierzyć to nie tylko przyjąć do wiadomości coś, co do nas dotrze, co ktoś nam przekaże. Wierzyć, to uwierzyć w przypadku nas chrześcijan w istnienie Boga, który stworzył świat, w którym żyjemy. Który z miłości do nas, posłał na ziemię Syna Swojego Jezusa Chrystusa, który nas nauczał, który przez śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie, wskazał nam drogę do nieba. Wiara to całkowite zaufanie, całkowite podporządkowanie się przykazaniom Bożym. Wiara, to również cały czas, walka ze swoimi ludzkimi słabościami, walka z pokusami jakie współczesny świat i szatan przed nami stawia. Wiara, to ciągłe odpuszczanie win, ciągłe przebaczanie, ciągłe nadstawianie drugiego policzka. Wiara to nasza miłość do Boga, nasza miłość do bliźniego, nasze zaufanie, to ciągłe pokonywanie naszych wątpliwości jakie mamy. Prawdziwa wiara, to nasze szczęście, to skarb najcenniejszy, jaki możemy otrzymać po śmierci. Amen.
 J G: 18.04.2021, 12:29
  Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami, którzy pobłądzili, którzy nie mogą Cię przyjąć sakramentalnie, którzy pragną Cię przyjąć, ale nie mogą, ze względu na popełnione grzechy. Przyjdź do nich, chociaż duchowo, wesprzyj ich, nie pozwól aby przez grzechy, oddaliły się od Ciebie. Przyjdź do nich z łaskami, przyjdź z łaską Miłosierdzia, napełnij ich łaską żalu, za popełnione grzechy, łaską skruchy, łaską poprawy, dalszego życia ziemskiego. Panie Jezu przyjdź z taką wiarą, z taką miłością i taką nadzieją, jaką miała Matka Twoja w chwili Zwiastowania i przez całe życie swoje. Niech Jej miłość, niech Jej nadzieja, niech Jej wiara, stanie się naszą miłością, naszą nadzieją i naszą wiarą. Niech za Jej przykładem, Jej świętego i przykładnego dla nas życia, podążamy za Nią do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 17.04.2021, 11:33
  Matko Boża i Matko nas wszystkich, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Wysłuchaj mnie i zanieś moje słowa, przed tron Boga Ojca, Jego Syna I Ducha Świętego. Proś w moim imieniu, aby w Polsce i na świecie, nie dochodziło do wojen. Aby nie doszło do konfliktu zbrojnego, jaki w tej chwili zagraża, na granicy ukraińsko - rosyjskiej. Proś, aby ustały walki, jakie toczą separatyści z Donbasu. Aby zapanował pokój. Proszę o wstawiennictwo, uproś, aby dobry Bóg, ulitował się nad ofiarami wojen, uproś niech obdarzy ich darem nieba. Błagam o miłosierdzie Boga, za osobami które utraciły bliskich, które ucierpiały, które zostały ranne, które doznały przemocy wojny. Błagam niech miłosierdzie Boga, dotrze do nich, niech ich pokrzepi, niech doda im sił, niech pocieszy ich mocą swoją. Matko Boża Królowo Polski, proszę, czuwaj nad nami i bądź nam królową, bądź nam orędowniczką, w tych trudnych dla nas czasach, kiedy pandemia i wojny nam zagrażają. Amen.
 Krys: 16.04.2021, 23:34
 Kolego marnujesz się tutaj, ale wywody i codziennie, Madre Mia
 J G: 16.04.2021, 11:31
  "Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie." To słowa Pana Jezusa, które przekazuje nam św. Marek, w swojej ewangelii. Jak wiele one znaczą, dla nas ludzi grzesznych. Mówią, że nigdy nie jest za późno, zawsze w każdej chwili, możemy zwrócić się w modlitwie do Boga. Zawsze możemy wyprosić potrzebną łaskę, trzeba jedynie wierzyć, że jest to możliwe. Zawsze trzeba mieć nadzieję, w miłosierdzie Boże, trzeba jedynie mu całkowicie zaufać. Panie Boże w dzisiejszej modlitwie proszę przebacz mi wszystko czym Cię zraniłem. Daruj mi moją niewdzięczność, daruj że tak wiele razy gardziłem Twoją miłością, że tak wiele razy, zaślepiony swoimi grzechami, nie dostrzegałem Cię. Że nie widziałem w Tobie obrońcy, nie widziałem w Tobie Ojca, który kocha, który pragnie mojego dobra. Ojcze Niebieski, przepraszam Cię za moje grzechy, za moją pychę, za moją nieufność, za moją niewdzięczność względem Ciebie. Przepraszam za moje błędy, za moje zaniedbania i dziękuję że za moje zło, odpłacasz mi miłością, że przygarniasz mnie do siebie. Dziękuję i proszę, umocnij moją wiarę, dopomóż, abym trwał przy Tobie, abym nigdy nie odwrócił się od Ciebie, abym wytrwał przy Tobie, do końca mojego życia ziemskiego. Amen.

 J G: 15.04.2021, 12:08
  Boże Wszechmogący, Ojcze Niebieski, dzisiejszą modlitwę pragnę ofiarować, za dusze zmarłych z mojej rodziny, za dusze moich rodziców, moich teściów, moich najbliższych, przyjaciół i znajomych. Daruj im, wszystkie ich przewinienia, których się dopuściły w życiu ziemskim. Szczególnie proszę, za dusze cierpiące w czyśćcu, które cierpią okrutne męki, a za którymi nikt się nie wstawia, nikt się za nie, nie modli, a które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Proszę, ulituj się i usłysz ich jęki, usłysz ich błagania, jakie do Ciebie zanoszą, usłysz ich prośby o miłosierdzie, o darowanie im popełnionych grzechów. Najłaskawszy Ojcze, wspomnij na mękę, którą Syn Twój, podjął umierając na krzyżu, wspomnij na Jego Krew Przenajświętszą, która wypłynęła z Jego ran na głowie, rękach i nogach. Wspomnij na Jego Krew, która wytrysnęła z przebitego włócznią Serca Przenajświętszego. Wspomnij, na Jego śmierć, którą dla nich podjął i zmiłuj się, daruj im dalsze męki czyśćcowe. Racz przyjąć ich dusze, do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły, aby wielbiły Syna Twego i Ducha Świętego. Amen.
 J G: 14.04.2021, 16:07
  Duchu Święty Boże, błagam Cię, abyś mnie zawsze, nieustannie wspierał, Łaską Swoją. Abyś pośredniczył w modlitwie między mną, a Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Abyś zsyłał na mnie, Łaski Twoich Darów, Łaski, które pomogą mi poprawić, moje grzeszne życie, Łaski, które pomogą mi wypełniać wolę Twoją, lepiej, pilniej i gorliwiej. Duchu Święty, Ty znasz mnie, Ty wiesz jakim jestem człowiekiem, Ty znasz wszystkie moje słabości. Dlatego, podnoś mnie w chwilach upadku, w chwilach zwątpienia. Pocieszaj w chwilach smutku, przychodź z ratunkiem w chwilach załamania, w chwilach zwątpienia, w chwilach zastawianych pułapek i pokus przez szatana. Nie opuszczaj mnie, bądź zawsze przy mnie, szczególnie wtedy, kiedy grozi mi niebezpieczeństwo popełnienia grzechu. Broń mnie wtedy, abym nie popełnił grzechu, abym nie ubrudził serca swego. A jeżeli uległ bym pokusom, to ulecz je, oczyść je z grzechu. Aby moje serce, moja dusza, były zawsze czyste, zawsze gotowe na spotkanie z Tobą, Bogiem Ojcem I Jego Synem Jezusem Chrystusem. Amen.
 J G: 13.04.2021, 12:23
  Maryjo Matko moja, której Bóg w Twoje ręce, powierzył opiekę nad Synem swoim, Jezusem Chrystusem, chcę w Twoje ręce, również oddać opiekę, nade mną. Nie odmawiaj mi tej opieki, nie odmawiaj mi tej łaski, o którą serdecznie proszę. Przyjmij mnie pod swój płaszcz i ochroń, przed zagrożeniami jakie mi grożą, przed niebezpieczeństwami, które grożą mojej duszy, mojemu ciału. Proszę Cię Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Twojego Boskiego Syna, darowania grzechów moich. Wyjednaj łaski wiary, nadziei i miłości, do poprawy mojego życia. Wyjednaj łaski prawdziwego żalu, prawdziwej pokuty, za popełnione grzechy. Nie opuszczaj mnie, stój na straży, szczególnie wtedy, kiedy mi zagrażają niebezpieczeństwa, kiedy na mojej drodze życia, pojawią się pokusy. Umocnij mnie wtedy, umocnij moją wiarę, abym wytrwał przy Tobie, abym nie upadł pod ciężarem grzechów moich. Wierzę, że z Tobą wytrwam, wierzę, że jeżeli będziesz stała, przy boku moim w chwili śmierci, nie będę cierpiał ognia wiecznego. Amen.
 J G: 12.04.2021, 11:46
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, zwracam się do Ciebie z błagalną prośbą. Ty zwyciężyłeś śmierć i powstałeś z martwych, proszę, wesprzyj mnie Łaską Twojego Zmartwychwstania. Wesprzyj, abym umiał przebaczać każdemu, kto mnie zranił, kto mnie oszukał, kto mnie poniżył, znieważył, kto nazwał mnie głupcem. Ty umierając na krzyżu, przebaczyłeś swoim katom, naucz mnie tak samo przebaczać. Naucz mnie przebaczać i przebacz mi, za wszystko czego dopuściłem się w życiu. Przebacz mi, że grzesząc, zadawałem rany Tobie, moim bliźnim i sam sobie. Niech moje przebaczenie, przemieni się, abym moim prześladowcom, dobrze życzył, abym im błogosławił. Panie Jezu proszę o światło Twojej Wiary, niech oświeci mnie. Proszę przywracaj mi nadzieję, kiedy mi jej brak. Proszę o radość, kiedy ogarnia mnie smutek, proszę o siłę, kiedy przytłacza mnie bezsilność. Prowadź mnie Twoją drogą życia, Twoją drogą prawdy, Twoją drogą, która prowadzi do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 11.04.2021, 13:04
  Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zwracamy się do Ciebie Jezu Miłosierny, abyś udzielił nam, mojej rodzinie, daru miłości. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas, aby miłość, aby zgoda, aby pokój, zawsze gościły, w naszych domach. Aby nie dochodziło, do kłótni, do sporów, abyśmy potrafili zawsze wybaczać, za wyrządzone nam krzywdy, za wyrządzone szkody. Obdarz nas dobrym zdrowiem, a chorym przyjdź z pomocą uzdrawiając ich. Jezu Miłosierny, błogosław nam i opiekuj się nami. Oddal od nas wszystko co złe, co prowadzi do grzechu. Miej litość nad naszymi rodzicami, nad naszymi krewnymi, znajomymi i bliskimi których zabrałeś do wieczności. Obdarz ich chwałą zmartwychwstania, obdarz ich życiem wiecznym. Amen.
 J G: 10.04.2021, 12:32
  Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie, w to co przekazałeś nam nauczając apostołów, proszę o ochronę życia mojego, o ochronę życia mojej rodziny. Broń nas, ochraniaj nas przed pokusami, przed atakami szatana, przed atakami złych duchów. Broń nas od lęku, od zwątpienia, od chorób które nam zagrażają. Broń przed złymi ludźmi, którzy źle czynią, którzy prowadzą do grzechu. Daj nam siłę, do przeciwstawienia się im, daj siłę aby przekonać ich, aby odnaleźli drogę do Ciebie. Napełnij nas Duchem Świętym i obdarz nas, darami które umocniły by naszą wiarę, które pomogły by nam żyć i wypełniać wszystko co się Tobie podoba. Dziękujemy Ci i wierzymy, że Krew Twoja wylana przy biczowaniu, płynąca spod cierniowej korony, płynąca z ran na rękach i nogach, tryskająca z przebitego włócznią Twojego Serca otworzy nam bramy nieba. Wierzymy że Twoje Zmartwychwstanie będzie zmartwychwstaniem dusz naszych. Amen.
 J G: 09.04.2021, 11:51
  Trójco Przenajświętsza, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, serdecznie Ci dziękuję, za wszelkie Łaski, za wszelkie dobrodziejstwa, od Ciebie otrzymane. Dziękuję Ci Boże Ojcze, za powołanie mnie do życia, za moich rodziców, którzy wychowali mnie w wierze Katolickiej. Dziękuję za stworzenie świata, w którym żyję, dziękuję za wszystko, co od Ciebie pochodzi. Dziękuję Ci Panie Jezu Chryste, za miłość mi okazaną, żeś dla mnie przyszedł na świat ziemski, żeś dla mnie cierpiał na krzyżu, dla mnie oddał życie na krzyżu, dla mnie zmartwychwstał. Dziękuję że otworzyłeś mi drogę do nieba, że wybawiłeś od wiecznego potępienia. Dziękuję Ci Duchu Święty, za łaski które wraz z sakramentami, Chrztu Świętego, Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania i Małżeństwa otrzymałem. Dziękuję za Twoją obecność w moim życiu, za skarby siedmiorakich Darów Twoich, którymi mnie umacniasz. Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, udziel mi siły, abym żył według Świętej Woli Twojej, abym umarł w Chwale Twojej, abym Chwałę Twoją wiecznie oglądał. Amen.
 J G: 08.04.2021, 13:14
  "Pokój wam" to pierwsze słowa Pana Jezusa, w dzisiejszej ewangelii. Pan Jezus pojawia się apostołom, aby dodać im wiary w Swoje Zmartwychwstanie. Pokazuje przebite gwoźdźmi ręce i nogi. Spożywa z nimi posiłek i wyjaśnia im, niezrozumiane jeszcze dla nich, Słowo Boże, które mają głosić. Przekonuje ich, że nie jest duchem, zaprasza ich aby Go dotknęli, aby uwierzyli że Zmartwychwstał z Ciałem i Duchem. Pan Jezus ukazując się uczniom, ukazuje się również nam. Nam pokazuje rany, nam udowadnia że prawdziwie Zmartwychwstał, nas przekonuje, że jedyna prawda, pochodzi tylko ze Słowa Bożego. Nas ostrzega, a zarazem prosi, aby nie krzyżować Go powtórnie, grzechami naszymi. Nam pokazuje przebite włócznią Swoje Serce Przenajświętsze, w którym jest niewyczerpane źródło miłości. Tam możemy znaleźć Jego Miłość do nas, tam odnajdziemy Jego Miłosierdzie, za nasze ułomności, za nasze przewinienia. Tam należy, w Sercu Pana Jezusa, szukać ratunku dla nas grzeszników, bo tylko przez Jego Serce, prowadzi droga do zbawienia dusz naszych. Amen.
 J G: 07.04.2021, 12:45
  Panie Jezu, Tyś umarł na krzyżu, za moje grzechy, Tyś Zmartwychwstał, żyjesz i słuchasz mojej modlitwy. Lecz nie zawsze, potrafię podobnie jak Twoi uczniowie w dzisiejszej ewangelii, rozpoznawać Cię, choć jesteś tak blisko. Oni rozpoznali Cię po łamaniu chleba. Spraw abym Cię rozpoznawał na drodze mojego życia. Abym potrafił zawsze rozpoznawać to, co się Tobie podoba, to co jest dobre, od tego, co jest złe, co prowadzi do grzechu. Spraw, aby mój umysł, moje serce, nie było ubrudzone brudem moich myśli, brudem moich czynów. Ty pokazałeś, jak bardzo kochasz, jak bardzo chcesz mojego szczęścia, jakim jest życie po śmierci ziemskiej. Dlatego zapraszam Cię, do serca mego, zapraszam, abyś na zawsze stał się Panem mojego życia. Proszę pomóż mi w tym, pomóż mi posłusznie pełnić wolę Twoją. Pomóż mi wytrwać w dobrym aż do śmierci. Amen.
 J G: 06.04.2021, 12:21
  " Niewiasto czemu płaczesz ? Kogo szukasz ? To słowa Pana Jezusa do Marii Magdaleny w dzisiejszej ewangelii. Pan Jezus, bardzo dobrze wiedział, dlaczego Maria Magdalena płacze i kogo szuka. Dziś nie płaczmy, tylko cieszmy się z Jego zwycięstwa, dobra nad złem. Dziś szukajmy Go. Dziś Pan Jezus, podobnie jak do Mari, odzywa się do każdego z nas po imieniu. Dziś pragnie, aby Go odnajdywać, aby Jemu zwierzać się z naszych wad, z naszych ułomności. Dziś Pan Jezus pragnie, abyśmy stale podnosili się z upadków, abyśmy nieustannie toczyli walkę z własnymi słabościami, abyśmy nieustannie wychodzili na spotkanie z Nim. Panie Jezu dodaj nam sił, dodaj nam wiary, abyśmy nikogo nie skrzywdzili. Otwórz nam oczy abyśmy potrafili odróżnić, abyśmy potrafili rozpoznać, zło od dobra. Abyśmy potrafili dokonywać właściwych wyborów, aby Twoje zwycięstwo nad śmiercią, było naszym zwycięstwem nad słabością naszych grzechów. Amen.
 J G: 05.04.2021, 11:28
  " Witajcie. Nie bójcie się". Tymi słowami, wita się Zmartwychwstały Chrystus, z kobietami które chciały spełnić chrześcijański obowiązek, namaścić ciało Jego wonnymi olejkami. Tymi samymi słowami, wita się z każdym z nas, kiedy spotykamy się z Nim na modlitwie, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, kiedy Jemu powierzamy swoje sprawy. On cieszy się z każdego spotkania. On oczekuje od nas, abyśmy się Jemu zwierzali, ze swoich życiowych problemów, ze swoich marzeń, planów i trosk. Zaufajmy Mu całkowicie, bo Zmartwychwstanie Pana Jezusa, jest podstawą naszej wiary, jest podwaliną całego chrześcijaństwa. On przez Zmartwychwstanie zwyciężył śmierć. On zwyciężył zło i grzech, które nas, od zarania dziejów prześladują. Radujmy się, cieszmy się, stańmy się uczestnikami Jego zwycięstwa, bo On Zmartwychwstał dla nas, On dla nas cierpiał okrutne męki. On Zmartwychwstał, aby nas wskrzesić w dniu ostatecznym, aby wskrzesić nas do życia wiecznego Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej