Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 13.04.2021, 12:23
  Maryjo Matko moja, której Bóg w Twoje ręce, powierzył opiekę nad Synem swoim, Jezusem Chrystusem, chcę w Twoje ręce, również oddać opiekę, nade mną. Nie odmawiaj mi tej opieki, nie odmawiaj mi tej łaski, o którą serdecznie proszę. Przyjmij mnie pod swój płaszcz i ochroń, przed zagrożeniami jakie mi grożą, przed niebezpieczeństwami, które grożą mojej duszy, mojemu ciału. Proszę Cię Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Twojego Boskiego Syna, darowania grzechów moich. Wyjednaj łaski wiary, nadziei i miłości, do poprawy mojego życia. Wyjednaj łaski prawdziwego żalu, prawdziwej pokuty, za popełnione grzechy. Nie opuszczaj mnie, stój na straży, szczególnie wtedy, kiedy mi zagrażają niebezpieczeństwa, kiedy na mojej drodze życia, pojawią się pokusy. Umocnij mnie wtedy, umocnij moją wiarę, abym wytrwał przy Tobie, abym nie upadł pod ciężarem grzechów moich. Wierzę, że z Tobą wytrwam, wierzę, że jeżeli będziesz stała, przy boku moim w chwili śmierci, nie będę cierpiał ognia wiecznego. Amen.
 J G: 12.04.2021, 11:46
  Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej modlitwie, zwracam się do Ciebie z błagalną prośbą. Ty zwyciężyłeś śmierć i powstałeś z martwych, proszę, wesprzyj mnie Łaską Twojego Zmartwychwstania. Wesprzyj, abym umiał przebaczać każdemu, kto mnie zranił, kto mnie oszukał, kto mnie poniżył, znieważył, kto nazwał mnie głupcem. Ty umierając na krzyżu, przebaczyłeś swoim katom, naucz mnie tak samo przebaczać. Naucz mnie przebaczać i przebacz mi, za wszystko czego dopuściłem się w życiu. Przebacz mi, że grzesząc, zadawałem rany Tobie, moim bliźnim i sam sobie. Niech moje przebaczenie, przemieni się, abym moim prześladowcom, dobrze życzył, abym im błogosławił. Panie Jezu proszę o światło Twojej Wiary, niech oświeci mnie. Proszę przywracaj mi nadzieję, kiedy mi jej brak. Proszę o radość, kiedy ogarnia mnie smutek, proszę o siłę, kiedy przytłacza mnie bezsilność. Prowadź mnie Twoją drogą życia, Twoją drogą prawdy, Twoją drogą, która prowadzi do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 11.04.2021, 13:04
  Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zwracamy się do Ciebie Jezu Miłosierny, abyś udzielił nam, mojej rodzinie, daru miłości. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas, aby miłość, aby zgoda, aby pokój, zawsze gościły, w naszych domach. Aby nie dochodziło, do kłótni, do sporów, abyśmy potrafili zawsze wybaczać, za wyrządzone nam krzywdy, za wyrządzone szkody. Obdarz nas dobrym zdrowiem, a chorym przyjdź z pomocą uzdrawiając ich. Jezu Miłosierny, błogosław nam i opiekuj się nami. Oddal od nas wszystko co złe, co prowadzi do grzechu. Miej litość nad naszymi rodzicami, nad naszymi krewnymi, znajomymi i bliskimi których zabrałeś do wieczności. Obdarz ich chwałą zmartwychwstania, obdarz ich życiem wiecznym. Amen.
 J G: 10.04.2021, 12:32
  Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie, w to co przekazałeś nam nauczając apostołów, proszę o ochronę życia mojego, o ochronę życia mojej rodziny. Broń nas, ochraniaj nas przed pokusami, przed atakami szatana, przed atakami złych duchów. Broń nas od lęku, od zwątpienia, od chorób które nam zagrażają. Broń przed złymi ludźmi, którzy źle czynią, którzy prowadzą do grzechu. Daj nam siłę, do przeciwstawienia się im, daj siłę aby przekonać ich, aby odnaleźli drogę do Ciebie. Napełnij nas Duchem Świętym i obdarz nas, darami które umocniły by naszą wiarę, które pomogły by nam żyć i wypełniać wszystko co się Tobie podoba. Dziękujemy Ci i wierzymy, że Krew Twoja wylana przy biczowaniu, płynąca spod cierniowej korony, płynąca z ran na rękach i nogach, tryskająca z przebitego włócznią Twojego Serca otworzy nam bramy nieba. Wierzymy że Twoje Zmartwychwstanie będzie zmartwychwstaniem dusz naszych. Amen.
 J G: 09.04.2021, 11:51
  Trójco Przenajświętsza, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, serdecznie Ci dziękuję, za wszelkie Łaski, za wszelkie dobrodziejstwa, od Ciebie otrzymane. Dziękuję Ci Boże Ojcze, za powołanie mnie do życia, za moich rodziców, którzy wychowali mnie w wierze Katolickiej. Dziękuję za stworzenie świata, w którym żyję, dziękuję za wszystko, co od Ciebie pochodzi. Dziękuję Ci Panie Jezu Chryste, za miłość mi okazaną, żeś dla mnie przyszedł na świat ziemski, żeś dla mnie cierpiał na krzyżu, dla mnie oddał życie na krzyżu, dla mnie zmartwychwstał. Dziękuję że otworzyłeś mi drogę do nieba, że wybawiłeś od wiecznego potępienia. Dziękuję Ci Duchu Święty, za łaski które wraz z sakramentami, Chrztu Świętego, Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania i Małżeństwa otrzymałem. Dziękuję za Twoją obecność w moim życiu, za skarby siedmiorakich Darów Twoich, którymi mnie umacniasz. Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, udziel mi siły, abym żył według Świętej Woli Twojej, abym umarł w Chwale Twojej, abym Chwałę Twoją wiecznie oglądał. Amen.
 J G: 08.04.2021, 13:14
  "Pokój wam" to pierwsze słowa Pana Jezusa, w dzisiejszej ewangelii. Pan Jezus pojawia się apostołom, aby dodać im wiary w Swoje Zmartwychwstanie. Pokazuje przebite gwoźdźmi ręce i nogi. Spożywa z nimi posiłek i wyjaśnia im, niezrozumiane jeszcze dla nich, Słowo Boże, które mają głosić. Przekonuje ich, że nie jest duchem, zaprasza ich aby Go dotknęli, aby uwierzyli że Zmartwychwstał z Ciałem i Duchem. Pan Jezus ukazując się uczniom, ukazuje się również nam. Nam pokazuje rany, nam udowadnia że prawdziwie Zmartwychwstał, nas przekonuje, że jedyna prawda, pochodzi tylko ze Słowa Bożego. Nas ostrzega, a zarazem prosi, aby nie krzyżować Go powtórnie, grzechami naszymi. Nam pokazuje przebite włócznią Swoje Serce Przenajświętsze, w którym jest niewyczerpane źródło miłości. Tam możemy znaleźć Jego Miłość do nas, tam odnajdziemy Jego Miłosierdzie, za nasze ułomności, za nasze przewinienia. Tam należy, w Sercu Pana Jezusa, szukać ratunku dla nas grzeszników, bo tylko przez Jego Serce, prowadzi droga do zbawienia dusz naszych. Amen.
 J G: 07.04.2021, 12:45
  Panie Jezu, Tyś umarł na krzyżu, za moje grzechy, Tyś Zmartwychwstał, żyjesz i słuchasz mojej modlitwy. Lecz nie zawsze, potrafię podobnie jak Twoi uczniowie w dzisiejszej ewangelii, rozpoznawać Cię, choć jesteś tak blisko. Oni rozpoznali Cię po łamaniu chleba. Spraw abym Cię rozpoznawał na drodze mojego życia. Abym potrafił zawsze rozpoznawać to, co się Tobie podoba, to co jest dobre, od tego, co jest złe, co prowadzi do grzechu. Spraw, aby mój umysł, moje serce, nie było ubrudzone brudem moich myśli, brudem moich czynów. Ty pokazałeś, jak bardzo kochasz, jak bardzo chcesz mojego szczęścia, jakim jest życie po śmierci ziemskiej. Dlatego zapraszam Cię, do serca mego, zapraszam, abyś na zawsze stał się Panem mojego życia. Proszę pomóż mi w tym, pomóż mi posłusznie pełnić wolę Twoją. Pomóż mi wytrwać w dobrym aż do śmierci. Amen.
 J G: 06.04.2021, 12:21
  " Niewiasto czemu płaczesz ? Kogo szukasz ? To słowa Pana Jezusa do Marii Magdaleny w dzisiejszej ewangelii. Pan Jezus, bardzo dobrze wiedział, dlaczego Maria Magdalena płacze i kogo szuka. Dziś nie płaczmy, tylko cieszmy się z Jego zwycięstwa, dobra nad złem. Dziś szukajmy Go. Dziś Pan Jezus, podobnie jak do Mari, odzywa się do każdego z nas po imieniu. Dziś pragnie, aby Go odnajdywać, aby Jemu zwierzać się z naszych wad, z naszych ułomności. Dziś Pan Jezus pragnie, abyśmy stale podnosili się z upadków, abyśmy nieustannie toczyli walkę z własnymi słabościami, abyśmy nieustannie wychodzili na spotkanie z Nim. Panie Jezu dodaj nam sił, dodaj nam wiary, abyśmy nikogo nie skrzywdzili. Otwórz nam oczy abyśmy potrafili odróżnić, abyśmy potrafili rozpoznać, zło od dobra. Abyśmy potrafili dokonywać właściwych wyborów, aby Twoje zwycięstwo nad śmiercią, było naszym zwycięstwem nad słabością naszych grzechów. Amen.
 J G: 05.04.2021, 11:28
  " Witajcie. Nie bójcie się". Tymi słowami, wita się Zmartwychwstały Chrystus, z kobietami które chciały spełnić chrześcijański obowiązek, namaścić ciało Jego wonnymi olejkami. Tymi samymi słowami, wita się z każdym z nas, kiedy spotykamy się z Nim na modlitwie, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, kiedy Jemu powierzamy swoje sprawy. On cieszy się z każdego spotkania. On oczekuje od nas, abyśmy się Jemu zwierzali, ze swoich życiowych problemów, ze swoich marzeń, planów i trosk. Zaufajmy Mu całkowicie, bo Zmartwychwstanie Pana Jezusa, jest podstawą naszej wiary, jest podwaliną całego chrześcijaństwa. On przez Zmartwychwstanie zwyciężył śmierć. On zwyciężył zło i grzech, które nas, od zarania dziejów prześladują. Radujmy się, cieszmy się, stańmy się uczestnikami Jego zwycięstwa, bo On Zmartwychwstał dla nas, On dla nas cierpiał okrutne męki. On Zmartwychwstał, aby nas wskrzesić w dniu ostatecznym, aby wskrzesić nas do życia wiecznego Amen.

 J G: 04.04.2021, 13:18
  "Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał" Niech nasz Pan, niech nasz Bóg Jezus Chrystus Zmartwychwstały, na którego czekaliśmy tak długo, przyniesie nam, w tych trudnych czasach epidemii, pokrzepienie. Niech Jego Zmartwychwstanie, doda nam sił, do zwalczania choroby, do zawierzenia Jemu naszych słabości życia codziennego. Niech napełni nas nadzieją, że już wkrótce, powrócimy do czasów sprzed pandemii. Niech Zmartwychwstały Pan umocni nas w wierze. Niech nie będziemy niewiernymi Tomaszami, tylko pełni głębokiej wiary, pełni radości, pełni ufności w Jego Miłosierdzie, zaufajmy Mu całkowicie, a na pewno nie zawiedziemy się na Jego miłości. Amen.
 J G: 03.04.2021, 10:24
  " Ojcze w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego ". To ostatnie słowa Pana Jezusa wypowiedziane na krzyżu. Dziś w Wielką Sobotę, w dniu smutnym, w którym Pan Jezus przebywa w grobie zastanówmy się, nad znaczeniem ostatnich słów Pana Jezusa. To tylko jedno krótkie zdanie, ale jak wiele ono znaczy dla nas. Mówi nam o tym, co dla człowieka wierzącego jest najważniejsze, o duszy która jest nieśmiertelna. Dlatego powinniśmy się zastanowić nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. I chociaż jest to obecnie w czasie pandemii bardzo trudne i nie każdy może odwiedzić grób Pana Jezusa, to chociaż wirtualnie uklęknijmy i oddajmy cześć, wiedząc już za chwilę, nie będzie Pana Jezusa w grobie, że zmartwychwstanie. Dziękujmy Mu, że od 2000 lat dobrowolnie bierze za nas krzyż naszych grzechów i zmartwychwstaje. Dziękujmy i prośmy aby po naszej śmierci pozwolił nam zmartwychwstać i zamieszkać w domu Ojca. Amen.
 J G: 02.04.2021, 15:57
  Dzisiaj, w Wielki Piątek, w dzień męki i śmierci na krzyżu Pana Jezusa, kierujmy swoje myśli, kierujmy swoje serca i przeżywajmy ją na nowo. Przeżywajmy szczególnie dzisiaj, przeżywajmy i dziękujmy, że Pan Jezus wziął na siebie, grzechy całej ludzkości, aby otworzyć nam Niebo. Jego śmierć na krzyżu jest najlepszym dowodem jak bardzo nas kocha. "Większej miłości, nikt nie ma, nad tę, jak gdy, kto życie swoje, oddaje za przyjaciół swoich". To właśnie uczynił Pan Jezus oddał swoje życie by dać życie innym życie wieczne. Pan Jezus, przez całe życie ziemskie, pokazał nam jak bardzo nas kocha. Przez całe życie uzdrawiał, nauczał, nigdy nikogo nie skrzywdził, nigdy nie popełnił nawet najmniejszego grzechu. A nagrodą Jego, za takie życie było biczowanie, cierniem ukoronowanie i śmierć na krzyżu. Nagrodą były trzykrotne upadki pod ciężarem krzyża obciążonego ciężarem naszych grzechów. On sam się podnosił Jemu nikt nie pomagał był jeszcze bity i poganiany do szybszego wstawania. A dziś ile razy my upadamy pod ciężarem krzyża naszych grzechów. A dziś, ile razy On pomaga nam podźwignąć się z tych upadków, ile razy daruje nam nasze grzechy, ile razy daruje nam nasze winy. Panie Jezu powiem jak dobry łotr wspomnij na mnie gdy przyjdziesz do swego królestwa. Amen.
 J G: 01.04.2021, 16:09
  " Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem". To nie tylko słowa, ale czyny Pana Jezusa, o tym świadczą, że On kocha nas miłością największą. W dzisiejszej ewangelii, widzimy jak wielka jest Jego miłość. Pan Jezus myjąc nogi swoim uczniom, pokazuje że jest ona nieograniczona, nieskończona. Myje nogi wszystkim, bez wyjątku, nawet Judaszowi, wiedząc że za chwilę go zdradzi. Zastanówmy się, czy ja, czy Ty, jesteś w stanie tak postąpić, jak postąpił Pan Jezus. Czy jesteś w stanie, umiłować tak kogoś, kto cię zranił, kto wykorzystał, kto sprawił ci ból. Czy jesteś w stanie, nadstawić drugi policzek. Czy jesteś w stanie darować doznane krzywdy. Umycie nóg uczniom, symbolizuje darowanie im win, darowanie im grzechów jakie popełnili, bo byli tylko ludźmi. Byli takimi jak my wszyscy teraz, chociaż w przyszłości zostali świętymi z małym wyjątkiem. Dlatego prośmy Pana Jezusa, szczególnie teraz, w Wielkim Tygodniu i w okresie Wielkanocy, aby nam umył nogi. Aby darował nam popełnione grzechy, aby dodał nam sił do naśladowania, do mycia nóg naszym winowajcom. Amen.
 J G: 31.03.2021, 22:42
  " Kto się Mnie i słów moich zawstydzi, przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca Swego ..." To słowa Pana Jezusa, ale jak wiele znaczą. Dlatego teraz, w Wielkim Tygodniu, prośmy Pana, aby dał nam dar katolickiej wiary, aby wzmocnił ją w nas, aby dał siłę do przyznawania się do niej. Nie wstydźmy się jej, bo innej drogi do nieba nie ma. Ona prowadzi tylko przez Pana Jezusa. Dlatego odważnie przystąpmy do walki z naszymi słabościami. Błagajmy Pana Jezusa, niech nas prowadzi, błagajmy, niech nas wspiera. Idźmy drogą, którą nam wyznaczył, a na pewno przyjdzie nam z pomocą. Na pewno zwyciężymy, a naszą nagrodą będzie niebo. Amen.
 J G: 28.03.2021, 21:34
  Dziś, w Niedzielę Palmową, w niedzielę w której w liturgii słowa, czytana jest Męka Pańska, chciałbym swoją modlitwę, ofiarować za wszystkich grzeszników, którzy nie potrafią znaleźć drogi do Boga. Panie Jezu Ty cierpiałeś okrutne męki, Ty wziąłeś na swoje barki, Krzyż obciążony ciężarem grzechów całej ludzkości. Zlituj się nad nami, zlituj nad wszystkimi którzy błądzą, którzy zatracili sens życia, którzy nie mogą podnieść się z brudów grzechowych. Zlituj się nad wszystkimi, którzy nie podążają za Tobą, za Twoim Krzyżem. Spraw aby odnaleźli drogę do Ciebie, aby odnaleźli utraconą wiarę, aby odnaleźli miłość Twoją, aby odnaleźli nowe siły do walki z grzechem. Szczególnie ważne jest to teraz, kiedy doświadczamy wskutek pandemii licznych ograniczeń, kiedy tak dużo ludzi choruje, kiedy zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Panie Jezu Ty już raz uratowałeś nas, uratuj nas powtórnie, tym razem z grożącej nam pandemii. Uratuj i dodaj sił, do znoszenia izolacji, do znoszenia samotności, do znoszenia kolejnych obostrzeń.
 J G: 26.03.2021, 20:11
  " Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje." Te słowa wypowiada Pan Jezus, do swoich uczniów. Zachęca ich, do głoszenia Słowa Bożego. W chwili kiedy je wypowiada, już wie, że poświęci się i w okrutnej męce, odda Swoje ziemskie życie, za nasze grzechy. Bardzo wielu Jego uczniów, pójdzie za Jego słowami i odda swoje życie w śmierci męczeńskiej. Ja chciałbym w dzisiejszym rozważaniu, zwrócić uwagę na zupełnie kogoś innego. Na Szymona Cyrenejczyka, który został zmuszony do pomocy w niesieniu krzyża Pana Jezusa. Chciałbym zwrócić uwagę, jak potoczyło się Jego dalsze życie. Jak z biednego rolnika, który zapiera się że pomagał Panu Jezusowi, zmienia się Jego życie. Jak z osoby niewierzącej, z osoby biednej, jak z rolnika zostaje bankierem w Rzymie, jak staje się wiernym wyznawcą nauki Jezusa. Jak wielkiej Łaski dostał i z niewiernego, stał się jednym ze świętych męczenników, który zginą na nasączonym smołą krzyżu, który został podpalony. Stańmy się podobni do Szymona Cyrenejczyka i choć nie mamy ochoty na pomoc drugiemu człowiekowi, to pomagajmy, bo to jest nasz chrześcijański obowiązek.
 J G: 25.03.2021, 19:41
  Duchu Święty Boże, który wspierasz nas Swoimi Darami, proszę, wesprzyj nas i umocnij naszą wiarę. Umocnij w nas charakter, abyśmy zawsze w naszym życiu, potrafili znaleźć drogę pojednania z Tobą, oraz drogę pojednania z drugim człowiekiem. Drogę, na której dobro zwycięży zło, miłość nienawiść, a radość smutek. Spraw Duchu Święty, aby pokój zapanował na całym świecie. Aby nigdy nie dochodziło do wojen, do wyzysku, do zbrodni. Oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę i dobroć, abyśmy byli uprzejmi dla innych. Abyśmy, nieśli radość dla smutnych, abyśmy potrafili krzywdy cierpliwie znosić i za urazy wybaczać. Duchu Święty Boże, przyjdź do nas z Twoimi Darami i napełnij serca nasze, Twoimi Łaskami, niech zapalą w nich, ogień Twojej miłości i ochronią, od wszelkiego złego. Amen.
 J G: 24.03.2021, 17:22
  Boże Ojcze Niebieski, Stwórco świata, który z miłości do ludzi, posłałeś Swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby uleczył nasze dusze i ciała i wskazał nam drogę do nieba, spójrz na nas. Spójrz na Swoje dzieci na ziemi, które oczekują Twojej pomocy. Które w tych trudnych czasach, w czasach niepewności i lęku, w czasach kiedy w Polsce i na całym świecie, panuje potworna zaraza, przyjdź i uwolnij nas od niej. Przyjdź i ulecz naszych chorych, daj energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i całej służbie zdrowia. Daj siłę wolontariuszom, daj mądrość rządzącym w podejmowaniu słusznych decyzji. Ulituj się nad zmarłymi i daj im życie wieczne. Nie opuszczaj nas, ochroń przed koronawirusem, uwolnij z grzechów które nas obciążają, prowadź i wspieraj na drodze do naszego zbawienia. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym, żyjesz i królujesz, na wieki. Amen.
 J G: 23.03.2021, 20:47
  W dzisiejszej modlitwie pomodlę się słowami świętego Ignacego Loyoli. " O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków, amen ! "
 J G: 22.03.2021, 22:32
  Panie Jezu klęczę pod Krzyżem, u stóp Twoich i próbuję odtworzyć, ostatnie chwile Twojego życia na ziemi. Próbuję wyobrazić sobie, jak wielkie męki przeżywałeś, a pomimo Twojego bólu, Twojego cierpienia, modliłeś się za swoich oprawców. Prosiłeś Ojca, o darowanie im win, usprawiedliwiałeś ich, mówiąc że nie wiedzą co czynią. Próbuję wyobrazić sobie, jak wyglądało Twoje Ciało, które było okrutnie ubiczowane. Próbuję wyobrazić, jak wiele Krwi Twojej, spłynęło podczas biczowania, cierniem ukoronowania, na Drodze Krzyżowej. Jak wiele krwi spłynęło na Krzyż, z ran na Głowie, na Rękach, na Nogach i z przebitego włócznią Serca. Panie Jezu, Ty wziąłeś na Siebie, wszystkie grzechy moje, wziąłeś grzechy nas wszystkich, każdy grzech, każdego człowieka. Dziękuję Ci za wszystko, za wszystko co wycierpiałeś, za każdą ranę Ci zadaną, za każdy policzek, za każde oplucie, za każde szyderstwo, które z miłości do ludzi wycierpiałeś. Dziękuję, że przez śmierć na krzyżu, dałeś nadzieję każdemu z nas, na spotkanie po śmierci naszej, w domu Ojca. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej