Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 18.12.2019, 09:08
  Panie Jezu Ty z miłości do ludzi przybrałeś postać ludzką i przyszedłeś na ziemię, aby nam wskazać drogę do Ojca Twojego w niebie. Ty z miłości oddałeś życie umierając na krzyżu, aby wskazać nam poprzez swoją naukę, drogę do niebiańskiej ojczyzny. Kochany Jezu kieruj nami, abyśmy podążali tą drogą. Abyśmy na tej drodze umieli naśladować Ciebie. Aby ta droga była drogą prawdy, pełna pokory, wiary i ufności w miłosierdzie Twoje. Panie Jezu daruj nam nasze uchybienia, daruj nam nasze grzechy. Pragniemy abyś zamieszkał w naszych sercach, pragniemy Cię kochać i nie oddalać się od Ciebie już nigdy. Aby wypełnić nasze pragnienia, daj nam siłę do wypełnienia tego postanowienia. Nie pozwól nam na nowo Cię ranić naszymi grzechami, tylko wyjednaj nam wytrwałość w pokonywaniu trudów życia ziemskiego. Niech naszą wiarą, naszym życiem, zasłużymy na przebywanie w niebie w domu Ojca Twojego. Amen.
 J G: 17.12.2019, 09:13
  Panie Boże Ojcze Niebieski, pragnę dzisiaj w mojej modlitwie polecić dusze zmarłych moich rodziców, Mieczysława i Bronisławę, oraz teściów Tadeusza i Marię oraz wszystkich zmarłych. Ty znasz ich, Ty wiesz że przez całe swoje życie ciężko pracowali i że byli osobami wierzącymi. Kochany Ojcze oni ufali Tobie,ufali Twojemu synowi Jezusowi Chrystusowi. Niech męka Twojego syna i śmierć na krzyżu w którą wierzyli, otworzy im bramy niebios. Niech Krew Przenajświętsza i Woda która wytrysnęła z Serca Pana Jezusa, zmyje wszystkie grzechy które obciążają ich dusze. Panie Boże zabierz ich już do nieba, niech nie cierpią już więcej mąk czyśćcowych. Nie zapominaj też Ojcze o mnie. Pomagaj mi żyć uczciwie, prowadź mnie drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia, abym po śmierci mógł się spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej w niebie. Amen.
 J G: 16.12.2019, 09:32
  Ojcze Niebieski pełen miłosierdzia ratuj moją duszę. Ty Panie stworzyłeś świat, stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo, ratuj świat, ratuj dusze przed działaniem złego ducha. Ratuj i nie patrz na nasze grzechy, tylko na zasługi Twojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa, który oddał życie w okropnych męczarniach, dla ratowania świata i zbawienia dusz ludzkich. Niech jego poświęcenie, niech jego Krew Przenajświętsza, każda kropla krwi która została wylana, niech Serce Jezusa Chrystusa otwarte włócznią, wstawia się do Ciebie za nami. Niech zasługi Matki i opiekuna Syna Twojego, oraz wszystkich których zabrałeś do nieba, wyproszą odpuszczenie naszych win i darowanie kar za grzechy nasze. Wszechmogący Ojcze zmiłuj się nad nami i wspieraj nas łaskami w dotychczasowych poczynaniach, abyśmy pełni wiary osiągnęli szczęście wieczne. Amen.
 J G: 15.12.2019, 09:36
  Miłosierny Boże, w Twoje ręce oddaję wszystkie moje zmartwienia, wszystkie moje troski. W Tobie pokładam nadzieję, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty jesteś w stanie wszystko zmienić, w każdej chwili jesteś w stanie odmienić nasze życie, odmienić nasze serca. Boże odmień moje życie, odmień moje serce. Kieruj moimi krokam, daj mi łaskę, daj mądrość, daj siłę by w chwilach kuszenia w Tobie pokładać nadzieję. Bo tylko z Tobą jestem w stanie pokonać przeciwności naszego życia ziemskiego. Z Tobą cierpienie staje się ukojeniem w bólu, ciemność staje się światłem. Niech to światło nigdy nie gaśnie, niech wypełnia moje serce, niech prowadzi mnie drogą do Ciebie. Kochany Ojcze spraw abym już nigdy nie odwracał się od Ciebie, abym zanurzony w Twoim miłosierdziu osiągną życie wieczne. Amen.
 J G: 13.12.2019, 15:53
  Święta Maryjo matko pana Jezusa i matko nasza, do Ciebie kieruję me prośby, wstawiaj się za nami u Boga. Upadamy przed Tobą i zanosimy nasze błagania o wstawiennictwo do Boga, poprzez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Ty znasz nas i wiesz co każdy z nas pragnie uzyskać dzięki Twojemu wstawiennictwu. O najlepsza matko boga i ludzi w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję, pośpiesz nam na ratunek i wysłuchaj próśb naszych. Kochana Mamusiu nasza módl się za nami i wypraszaj nam liczne łaski. Niech śmierć Twojego syna Jezusa Chrystusa i przelana Jego Krew Przenajświętsza nie będzie dla nas stracona, tylko pogłębia naszą wiarę która zaprowadzi nas, do niebiańskiej ojczyzny w niebie. Amen.
 J G: 12.12.2019, 11:44
  Przyjdź do mnie panie Jezu i uzdrów mnie i moich najbliższych z choroby duszy i ciała. Panie Boże Ty podczas swojego życia ziemskiego uzdrawiałeś z różnych chorób. Uzdrów mnie i moich najbliższych, uzdrów wszystkich którzy oczekują Twojej pomocy. Spraw kochany Jezu abyśmy nie cierpieli tylko wzmocnij każdego z nas łaskami i napełnij nasze serca Twoją Boską Miłością. Kochany Zbawicielu wspieraj każdego z nas, abyśmy z pokorą, z żarliwością i wytrwałością zachowywali Twoje przykazania i podążali za Twoim głosem który zaprowadzi nas do Ojca w niebie. Amen.
 M: 11.12.2019, 11:11
 Boze pomoz nam mojej rodzinie ktora cierpi przez moja glupote prosze Pomoz Im zalatwic sprawy pozytywnie
 J G: 11.12.2019, 09:22
  Padam przed Tobą drogi Jezu do twych stóp i błagam podnieś mnie z upadku i napełnij mnie łaską nadziei. O Jezu pomóż mi gdyż jestem grzesznikiem i nie mam siły zerwać z grzeszną przeszłością. Pomóż mi ponownie oczyścić moją duszę i uwolnij mnie od moich słabości. Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym wobec moich bliźnich. Pomóż mi przebaczać krzywdy moje, tym którzy to uczynili. Panie Jezu pocieszaj mnie kiedy jest mi smutno, oświecaj kiedy mam wątpliwości. Pomóż mi zachować milczenie kiedy kogoś źle krytykuję, kiedy źle osądzam. Dodaj siły abym zwyciężał zło, a czynił dobro które pomoże mi do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Amen.
 J G: 10.12.2019, 13:45
  Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty bądź uwielbiony, ode mnie, od moich najbliższych i od wszystkich wierzących w Ciebie. Bądź uwielbiony przez każde ludzkie bijące serce, przez każdą duszę która czeka miłosierdzia Twojego. Boże Wszechmogący Ty pragniesz abym dostąpił zbawienia, Ty obdarzasz mnie największą miłością, wspieraj mnie łaską swoją, abym również Cię kochał. Abym Cię uwielbiał a życiem swoim nie ranił Ciebie. Panie Boże pełen miłosierdzia racz oczyścić mnie i moich najbliższych od win grzechowych i racz nie karać za nie. Racz spojrzeć miłosiernym wzrokiem, na dusze cierpiące w czyśćcu i racz darować im kary czyśćcowe. Pokorne prośby kieruję do Ciebie Boga jedynego, ale w Trzech Osobach zmiłuj się nade mną i nad moimi najbliższymi. Okaż nam miłosierdzie swoje i zaprowadź nas do królestwa w niebie. Amen.

 Bożena: 10.12.2019, 10:32
 Chryste Najdroższy zabierz ode mnie grzechy wszelakie,ulituj się na nami proszę.Daj siłę do wytrwania w tym ciężkim świecie,błagam pomóż Chryste.Dziękuje za wszystko dobro,a także za kary na które zasłużylismy.Daj proszę moc abyśmy żyli godnie,proszę.Pomóż błagam synowi i córce też oraz mi i mężowi.Pomóż trwac bez grzechu.Przebacz i daruj nam błagam wszystko co złe.W Tobie nadzieja Jezuniu.Ufam Tobie Panie!
 J G: 09.12.2019, 19:28
  Panie Jezu wołam do Ciebie z głębi duszy, z głębi serca mojego, wejrzyj na mnie i ulituj się nade mną. Kochany Jezu uciekam się do Twego nieskończonego miłosierdzia. Żałuję szczerze i mocno za wszystkie grzechy moje, za wszystkie przewinienia które w życiu popełniłem. Wejrzyj litościwie na mnie sługę Twego, który ponownie zanosi prośby dla ratowania swojej duszy. Panie Jezu dotknij mnie swoimi uzdrawiającymi dłońmi i uzdrów mnie. Uzdrów moją duszę, uzdrów moje ciało i wylecz mnie, aby moje życie przynosiło Ci chwałę, aby Ci się podobało. Spraw panie Jezu abym od tej chwili przestrzegał wszystkie przykazania, a życiem swoim nie ranił Ciebie. Amen.
 J G: 08.12.2019, 13:49
  O Maryjo Niepokalanie Poczęta do Ciebie dziś kieruję swoje podziękowania, za wstawiennictwo, za miłość macierzyńską, za wszystkie dary, za modlitwy które za nas grzesznych ofiarujesz swojemu synowi Jezusowi Chrystusowi. Najlepsza Matko Boga i ludzi, wejrzyj łaskawie na nas którzy się do Ciebie uciekamy. Wejrzyj na ludzi którzy odwrócili się od Boga i skłoń ich do powrotu na drogę wiary. Wejrzyj na nas którzy czekamy twojej pomocy. Zwróć swój wzrok na tych którzy już opuścili nas i odeszli do wieczności, a którzy cierpią męki czyśćcowe. Uproś syna Jezusa Chrystusa o darowanie im mąk czyśćcowych, a jeżeli to niemożliwe to o złagodzenie lub skrócenie kar. Matko nasza do kogo mamy się zwracać jeśli nie do Ciebie. Kogo syn Twój wysłucha bardziej jeśli nie Ciebie matkę swoją. Ciebie syn Twój Jezus Chrystus dał nam za matkę, za matkę wszystkich ludzi. Tobie powierzył opiekę nad nami. Matko nasza ukochana my jesteśmy ludźmi na których ciążą grzechy. Nie patrz na nie, ale na zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu i przelał swoją Krew Przenajświętszą dla zbawienia świata. Kochana Maryjo przez pamięć o cierpieniach Twojego syna, przez pamięć tego co Ty wycierpiałaś będąc przy jego śmierci wysłuchaj masze prośby i zanieś je do syna Jezusa Chrystusa. On na pewno Ciebie wysłucha. Amen.
 J G: 07.12.2019, 10:25
  Dzisiejszą modlitwę chcę rozpocząć fragmentem psalmu " Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą jak zeschła ziemia łaknąca wody." Tymi słowami psalmu chcę zaprosić Cię do mojego życia, do mojego serca. Od tej chwili pragnę podążać za Tobą i oddać się Tobie całkowicie. Panie przygarnij mnie do siebie i przebacz mi moje grzechy, za które ogromnie żałuję. W imię Twoje przebaczam wszystkim, którzy cokolwiek złego mi uczynili i wyrzekam się szatana, złych duchów i demonów. W chwilach słabości pokrzep mnie łaskami Ducha Świętego, które pozwolą mi na pokonywanie pokus współczesnego świata. Boże strzeż mnie i umacniaj wiarę moją, abym Cię nigdy nie utracił. Wspieraj mnie abym do końca życia żył w stanie łaski uświęcającej, a w chwili śmierci z czystą duszą, mógł dołączyć do uczty niebieskiej w niebie. Amen.
 J G: 06.12.2019, 11:42
  Panie Jezu dziś w pierwszy piątek miesiąca zwracam się do Ciebie, aby Ci podziękować za to że jesteś wśród nas. Za to że Twoje Serce Przenajświętsze umiłowało nas, że kochało nas do końca Twojego życia ziemskiego. Że kochało nas podczas drogi krzyżowej i Twojej męki na krzyżu. Że kocha nas cały czas, że umiłowało nas pomimo naszych brudnych, grzesznych serc. Panie Jezu pokornie Cię prosimy, pochyl się nad nami ludźmi grzesznymi i wlej w nas ducha wiary. Wzmocnij nasze serca strumieniem łask, abyśmy nigdy więcej nie ranili Twojego Boskiego Serca cierniem naszych grzechów. Prosimy Cię rozpal nasze serca miłością, aby nasza modlitwa płynęła z głębi naszych serc i była miła Tobie. Kochany Jezu niech Twoje Serce Przenajświętsze, przebite włócznią rozpala nasze serca Twoją Boską Miłością, niech oświeci nasz umysł, niech prowadzi nas w prawdzie i miłości do Twojego Ojca w niebie. Amen.
 J G: 05.12.2019, 11:18
  Boże Ojcze Niebieski do Ciebie kieruję dzisiejszą modlitwę, i pokornie błagam o darowanie mi moich grzechów. Przyjmij Ojcze mój szczery żal, który zanoszę do Ciebie i okaż mi miłosierdzie. Ty znasz moje zaniedbania, moje winy których się dopuściłem. Uwolnij mnie Ojcze od kary za me przewinienia, i wzmocnij mnie łaską, abym miał siłę pokonywać wszystkie pokusy, które zły duch na nas zsyła. Niech śmierć Twojego syna Jezusa Chrystusa na krzyżu, wzmocni mnie a wylana Krew Przenajświętsza obmyje mnie z grzechów moich. Sercem całym pragnę należeć do Ciebie i być na sądzie Twoim zaliczonym do grona wybranych Twoich w niebie. Amen.
 J G: 04.12.2019, 09:10
  Panie Boże Ty wiesz już teraz czy będę zbawiony, czy potępiony. Ty znasz całą przyszłość moją. Ty jednocześnie kochasz mnie, i chcesz abym po śmierci trafił do nieba. Panie dodaj mi sił abym nie postąpił jak Judasz, ale jak pozostali uczniowie. Ty obdarzyłeś mnie rozumem i wolną wolą. Spraw abym dary które mi dałeś właściwie wykorzystywał, abym potrafił odróżnić to co jest od Boga, od tego co od szatana. Abym miał siłę do zwalczania zła dobrem, kłamstwo prawdą, pychę pokorą, chciwość hojnością, gniew łagodnością. Panie dodaj mi sił aby pokusy współczesnego świata, nie przysłoniły mi celu mojego życia. Spraw abym nigdy nie zbaczał z drogi prowadzącej do nieba. Amen.
 J G: 03.12.2019, 09:19
  Boże Wszechmogący ulituj się nade mną, i spraw abym miał siłę modlić się do Ciebie, i uwielbiać Ciebie do końca mojego życia. Pomóż mi we współczesnym świecie znaleźć właściwą drogę do Ciebie. Ojcze Wszechmogący bądź ze mną, bądź z moimi najbliższymi abyśmy zawsze i wszędzie, tam gdzie jesteśmy wypełniali wolę Twoją. Kochany Ojcze wspieraj mnie, wspieraj moich najbliższych darami Ducha Świętego, które pobudzą do lepszego wypełniania przykazań Twoich. Niech męka Twojego syna Jezusa Chrystusa, i Krew Przenajświętsza która wypłynęła z Serca Przenajświętszego, otwartego włócznią zmyje grzechy moje i moich najbliższych. Kochany Ojcze miej litość nad duszami moich najbliższych, których zabrałeś do wieczności. Daruj im grzechy czyśćcowe, i otwórz im bramy nieba. Amen.
 J G: 02.12.2019, 11:54
  Jezu Chryste który jesteś drogą, prawdą i życiem, pomóż nam rozpoznawać zło od dobra i wypełniać wolę Twoją. Niech kroczymy drogą którą Ty nam wskazałeś, a która zaprowadzi nas do Ojca Twego w niebie. Kochany Jezu prowadź nas tą drogą, drogą prawdy w zgodzie z ludźmi, z własnym sumieniem i z przestrzeganiem przykazań Twoich. Ześlij na nas kochany Jezu światło prawdy, abyśmy nim oświeceni podążali drogą cnoty i sprawiedliwości. Niech to światło wskazuje nad drogę, drogę do życia wiecznego, abyśmy z czystym sercem, z czystą duszą, mogli uwielbiać Cię w niebiańskiej ojczyźnie. Amen.
 J G: 01.12.2019, 12:42
  O Maryjo do Ciebie dziś kieruję swoje modlitwy, do matki Boga Jezusa Chrystusa. Matko moja Tobie Syn Twój nie odmówi niczego, o co prosić będziesz. Za Twoim pośrednictwem pragnę błagać Syna Twojego, o miłosierdzie i łaski na dalsze dni mojego życia. Proś o darowanie mi moich grzechów, i w moim imieniu módl się za mnie grzesznego, a Syn Twój na pewno nie odmówi Twojej prośbie. O Maryjo Tyś moją nadzieją, w ufności Tobie powierzam moje życie i całą wieczność. Wierzę że za Twoim wstawiennictwem zostaną zgładzone grzechy moje, i dołączę do świętych w niebie. Amen.
 J G: 30.11.2019, 09:41
  Panie Jezu Ty kochasz mnie, Ty kochasz wszystkich ludzi. Kochasz nawet wtedy kiedy błądzimy, kiedy upadamy i popełniamy grzech ciężki. Kochany Jezu proszę kochaj mnie, kochaj nawet wtedy, kiedy odwrócę się od Ciebie. Panie Jezu Ty wiesz że Cię kocham że wierzę i że ufam Tobie, ale czasami odwracam się od Ciebie popełniając grzech ciężki. Ty wybaczasz mi w sakramencie pokuty, i przygarniasz mnie do serca swego, a ja nie jestem w stanie wytrwać bez grzechu przez dłuższy okres czasu. Tak wygląda moje życie. Dziękuję Ci Jezu że przebaczasz mi moje grzechy, które Cię ranią. Panie mój dodaj mi sił, dodaj wiary abym ufał Twojemu Miłosierdziu, i nie upadał i nie ranił Twego Przenajświętszego Serca moimi grzechami. Pragnę przy Twojej pomocy, dzięki Twoim łaskom które na mnie zsyłasz, wytrwać z Tobą do końca, a po śmierci być zaproszonym na ucztę wieczną w niebie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] (24) [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej