Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 06.12.2020, 19:50
  W dzisiejszej ewangelii, święty Jan wzywa nas, abyśmy oczekując na powtórne przyjście pana Jezusa, podjęli walkę z grzechem. On przed narodzeniem pana Jezusa, w Betlejem, przygotowywał ludzi, udzielając im chrztu w Jordanie i wysłuchując ich grzechów. Nawoływał, do przygotowania się na przyjście Boga, który będzie chrzcił Duchem Świętym, a któremu nie jest On w godzien rozpiąć rzemyków sandałów Jego. Jak aktualne są to słowa nawoływania, do przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, szczególnie teraz w okresie pandemii. Panie Jezu, czekam na Ciebie, czekam i proszę, abyś pomógł mi przygotować się, na Twoje przyjście. Pomóż mi, aby moje serce, było gotowe każdego dnia, na najważniejsze w życiu spotkanie z Tobą. Amen.
 J G: 05.12.2020, 22:59
  Z radością, oczekuję Cię panie Jezu, oczekuję na Twe przyjście, na narodzenie się na nowo w sercu moim. Już teraz, cieszę się że przyjdzie do mnie, mój Pan, mój Bóg. Bóg pod postacią ludzką, który mnie kocha, który jest mi bliski, który za moje grzechy oddał życie, który pokonał śmierć. Przyjdź panie Jezu, przyjdź bo pragnę Cię. Czuwaj nade mną, nad tym co robię, jak postępuję, abym był dobrym człowiekiem, abym potrafił dzielić się miłością i życzliwością, szczególnie teraz w okresie pandemii. Króluj nade mną, nad Polską i nad całym światem, a ogień Twojej miłości, niech rozpala i otwiera serce moje. Amen.
 J G: 28.11.2020, 16:58
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii, mówiąc do uczniów swoich, wzywasz nas abyśmy byli czujni i gotowi, na przyjście Twoje. Przestrzegasz, aby sprawy życia codziennego, nie przesłoniły nam najważniejszego celu naszego życia, jakim jest życie wieczne i szczęście w raju. Mówisz, że modlitwa jest najlepszym lekarstwem, na grzechy które obciążają nasze serca, nasze dusze. Panie Jezu, ulecz mnie, ulecz duszę moją, z grzechów które obciążają ją. Ulecz i spraw, abym był gotowy stanąć przed Tobą i zdać raport z życia ziemskiego. Amen.
 J G: 26.11.2020, 14:38
  Panie Jezu Chryste, staję przed Tobą, dzisiaj jako człowiek słaby i grzeszny, zniewolony przez grzech i błagam, przyjdź mi z pomocą. Przyjdź do mnie, bo ufam Tobie i pragnę życiem swoim zasłużyć na Niebo. Ale jestem człowiekiem słabej wiary i często popełniam błędy, często popełniam grzechy, które oddzielają mnie od Ciebie. Panie Jezu, umocnij moją wiarę, umocnij mnie, abym miał siłę walczyć ze swoimi słabościami, które prowadzą do grzechu. Proszą Cię pokornie, przez moc jaką posiadasz, przez moc Twojego Krzyża, przez moc Twojej Męki, przez moc Twoich Ran i Twojej Krwi, uwolnij mnie, oczyść mnie, od wszelkich złych skłonności i słabości, które prowadzą do grzechu. Pragnę należeć tylko do Ciebie i Tobie się oddać całkowicie. Chcę żyć na ziemi z Tobą, umierać z Tobą i żyć w wieczności z Tobą. Amen.
 J G: 24.11.2020, 17:11
  O Maryjo, matko Boga i ludzi, w Tobie pokładam całą moją nadzieję. Ufam, że dzięki Twojemu wstawiennictwu, do syna Twojego Jezusa Chrystusa, o które proszę, otrzymam przebaczenie wszystkich moich grzechów. Bo kogo, jak nie matkę syn Twój wysłucha. Dlatego proszę o wstawiennictwo i opiekę, czuwaj nade mną, abym już nigdy grzechem nie obraził Syna Twojego. Bądź mi Opiekunką i nie dopuść, abym uległ pokusom jakie szatan stawia na mojej drodze. Wiem, że przy Twojej pomocy, zwyciężę wszelkie pokusy, a dzięki Miłosierdziu Bożemu, uzyskam przebaczenie grzechów. Amen.
 CELINA: 23.11.2020, 21:01
 BOZE PRZEPRASZAM ZA MOJE CIEZKIE GRZECHY .PRZEBACZ MI .KOCHAM CIE PANIE JEZU
 J G: 23.11.2020, 13:53
  Z wiarą, pokorą i miłością, przepraszam Cię Panie Jezu, za wszystkie grzechy, jakie popełniłem w życiu. Dziękuję, za wszelkie Łaski, jakie od Ciebie otrzymałem. Dziękuję za ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu, który po sobie zostawiłeś. Dziękuję za to, że ofiarujesz się codziennie na tylu ołtarzach świata i przez posługę kapłana, przemieniasz w każdej Mszy Świętej, chleb i wino, w Ciało i Krew swoją. Dziękuję, że za nas oddałeś swe życie i ocaliłeś nas, od śmierci wiecznej. Dziękuję, za rozum dzięki któremu mogę Cię wielbić i na nowo poznawać. Dziękuję, za każde słowo nauki Twojej, dzięki której mogę ofiarować Ci moje życie, serce i miłość. Ale Ty Panie widzisz, jak słaby mój charakter, jak grzeszne moje życie, jak często ulegam pokusom szatana. Zlituj się nade mną i daruj mi grzechy moje. Wspieraj mnie Swą Łaską i Światłem, abym Cię nigdy nie utracił przez grzech śmiertelny. Amen.
 J G: 12.11.2020, 12:39
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie pragnę podziękować Ci, za otrzymane łaski i prosić o przebaczenie, za grzechy jakie w życiu popełniłem. Szczerze żałuję, za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za każdą ranę, jaką grzechy moje, wyrządziły w sercu Twoim. Przebacz mi grzechy, o których pamiętam i o których zapomniałem, które uszły mojej pamięci. Przebacz mi grzechy, popełnione względem ciała i względem duszy, grzechy w których obraziłem Ciebie i grzechy względem bliźnich. Przebacz mi za grzechy, których nie wyznałem w Sakramencie Pokuty, za które nie odprawiłem żadnej pokuty. Miłosierny Panie, racz uwolnić moją duszę z ciężaru grzechów, oczyść ją i wzmocnij łaskami, aby nigdy więcej nie została splamiona brudem grzechu. Amen.
 J G: 11.11.2020, 17:25
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii, uzdrawiasz dziesięciu trędowatych, a tylko jednego i to samarytanina, stać było na podziękowanie. Warto zastanowić się, czy my zawsze dziękujemy za otrzymane łaski. Czy nie jesteśmy podobni do tych dziewięciu, którzy nie wyrazili wdzięczności, za dar oczyszczenia z trądu. Czy w naszych modlitwach, nie dominują tylko prośby do Boga, szczególnie kiedy dotknie nas jakieś nieszczęście, jakieś niepowodzenie, kiedy jesteśmy chorzy. Czy zawsze pamiętamy, o wyrażaniu swojej wdzięczności za otrzymane łaski, dziękując Bogu. Panie Jezu, tak bardzo chciałbym być podobny do tego samarytanina. Wybacz mi moje zaniedbania, bo nie zawsze okazywałem wdzięczność, nie zawsze dziękowałem za otrzymane łaski. Pragnę w tym miejscu, przeprosić Cię i podziękować, za wszystko co spotkało mnie w życiu. Za te chwile szczęśliwe i chwile niepowodzeń. Bo Ty najlepiej wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Pokazujesz w dzisiejszej ewangelii, że przychodzisz z łaskami do wszystkich, nawet do samarytanina, który nie znał wiary Twojej, a jedynie zaufał Ci i uwierzył. Panie Jezu spraw, abym zawsze dziękował Ci, za otrzymane łaski i dary, jakie od Ciebie otrzymuję. Amen.

 J G: 08.11.2020, 13:37
  Panie Jezu, przepraszam Cię za grzechy moje, za które w Ogrójcu cierpiałeś i krwawy pot wylewałeś. Przepraszam, za moje złości i grzeszne słowa, za które byłeś wyszydzony, opluty, znieważony i spoliczkowany. Przepraszam, za bolesne biczowanie i cierniem ukoronowanie, za moje grzechy pychy i nieczystości. Przepraszam za ciężki od moich grzechów krzyż, jaki niosłeś na swoich ramionach, oraz za trzykrotne upadki pod ciężarem krzyża. Przepraszam Cię Jezu, za bezwstydne obnażenie z szat na Golgocie, czego przyczyną były moje grzechy nieczystości. Przepraszam, za każdą ranę jaką Ci zadano, za rany na rękach i nagach, oraz za przebite włócznią serce, gdyż to moje grzechy, były przyczyną Twej bolesnej męki i śmierci na krzyżu. Przepraszam, za każdą kroplę Twej Najświętszej, Najdroższej Krwi, jakie wypłynęły z ran Twoich. To grzechy moje, były przyczyną Twej męki i śmierci na krzyżu. Panie Jezu, dziękuję Ci, za Twą miłość do mnie, dziękuję że nie pozwoliłeś, aby szatan zapanował nad ziemią. Dziękuję, za to że jesteś, że co dziennie przychodzisz do nas, na tylu ołtarzach, że karmisz nas Ciałem i Krwią Swoją. Amen.
 Mk: 07.11.2020, 23:06
 Panie Boże daj mi cierpliwośi i pokory. Szacunku i wyciszenia. Nie umiem zapomnieć bolu jaki ktoś mi zadal. Ból i żal jest ze mną cały czas. O pomóż Mi Panie.
 J G: 07.11.2020, 17:16
  Panie Jezu, tak dużo grzechów w życiu popełniłem, a Ty za każdym razem, mi przebaczałeś. Pomóż mi, podnieść się jeszcze raz i odnaleźć w sobie siłę, wytrwania w Łasce Uświęcającej. Pragnę z całego serca, być przy Tobie, bo przy Tobie czuję się szczęśliwy. Nie pozwól, abym się od Ciebie oddalił, tylko daj mi siłę, do walki z samym sobą, ze swoimi słabościami, do walki o własne życie, życie wieczne. Duchu Święty, oświeć mój umysł, oświeć moje serce, światłem Twoich Darów, abym dokonywał właściwego wyboru, zgodnego z wolą Twoją. Niech Twoje światło, prowadzi mnie, niech broni przed pokusami, niech oświeca drogę prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 06.11.2020, 11:43
  Przepraszam Cię Panie Jezu, za wszystkie moje grzechy jakie popełniłem w życiu. Szczególnie żałuję, za grzechy o których nie pamiętałem, a których nie wyznałem na spowiedzi, o grzechach które popełniłem przeciwko najważniejszemu przykazaniu, przykazaniu miłości. Bo czy na pewno kochałem Cię ze wszystkich sił, czy realizowałem to najważniejsze przykazanie w życiu. Czy potrafiłem odwzajemnić miłość, do Tego kto nas kocha miłością największą. Im bardziej zastanawiam się nad swoim życiem, tym większe przychodzą wątpliwości i uświadamiam sobie jak mała jest moja miłość do Ciebie. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie kochałem Cię z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy. Przepraszam, że nie zawsze byłeś na pierwszym miejscu, że często zapominałem o Tobie, że nie zawsze liczyłem się z przykazaniami Twoimi. Zmiłuj się nade mną Jezu i wybacz mi. Spraw, abym przestrzegał to najważniejsze przykazanie, na którym opiera się cała nasza wiara. Amen.
 J G: 05.11.2020, 14:51
  Panie Jezu, Ty w dzisiejszej ewangelii, przypominasz nam jak wielką miłością darzysz człowieka. W przypowieści o zagubionej owcy, czy też o zagubionej drachmie, uświadamiasz nas, że najcenniejszym dla Ciebie darem, jest powrót człowieka do czystości duszy. Cieszysz się, z każdego, który w sakramencie pokuty, wraca do Ciebie otrzymawszy łaskę uświęcającą. Mówisz nam, że większa jest radość w niebie z nawrócenia jednego grzesznika, niż z 99 sprawiedliwych. Jak trudno to zrozumieć nam tu na ziemi, bo który pasterz zostawiłby 99 owiec na pustyni aby szukać tej jednej zagubionej. Odpowiedź może być tylko jedna, tym pasterzem jest Bóg. Co za szczęście dla nas że mamy takiego pasterza którego miłosierdzie jest nieskończone. Który przyjmuje nas z radością kiedy wracamy na drogę prawdy, który wybacza nam grzechy które popełniliśmy, który pragnie aby każdy z nas był zbawiony.
 J G: 03.11.2020, 16:06
  Panie Boże Wszechmogący, Ty nakazałeś nam czcić i kochać swoich rodziców i ten obowiązek nie ustaje, nawet po ich śmierci, bo nie wiemy, czy nie potrzebują naszej modlitwy. Gdyby tak było i musieli jeszcze cierpieć męki czyśćcowe, pragnę pospieszyć im na pomoc i prosić Cię Ojcze, o darowanie dalszych cierpień. Najlitościwszy Boże, spojrzyj łaskawym okiem na cierpienia i męki jakie teraz znoszą i daruj im dalsze kary. Prosimy Cię o miłosierdzie, przez wzgląd na Najdroższą Krew Syna Twojego Jezusa Chrystusa, która wypłynęła z ran Jego. Prosimy przez ból Jego Niepokalanej Matki, jaki zniosła będąc przy śmierci Jego. Prosimy Cię zabierz ich do chwały Twojej w niebie aby wspólnie ze świętymi i aniołami mogli Cię wielbić przez wszystkie wieki. Amen.
 J G: 02.11.2020, 16:03
  Panie Boże Wszechmogący, proszę Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy oczekują Twojego miłosierdzia. Panie, wśród tych których zabrałeś do wieczności, jest tak wiele moich bliskich. To moi rodzice, teściowie, dziadkowie, moje ciotki i wujkowie a także moi przyjaciele. Proszę Cię, za każdego z nich, abyś okazał im swoje miłosierdzie. Przepraszam w ich imieniu, za zaniedbania i przewinienia jakich się dopuścili, za wszystko zło, jakie ciąży na ich duszach. Panie spójrz nawet na najdrobniejsze czyny na wszystkie dobre uczynki pragnienia myśli i zamiary jakie z miłości do Ciebie spełnili. Powierzam Ci ich wszystkich w tej modlitwie i proszę abyś im przebaczył i pozwolił cieszyć się radością chwały Twojej w niebie. Amen.
 J G: 01.11.2020, 11:43
  W ewangelii dzisiejszej, pan Jezus mówi nam o ośmiu błogosławieństwach. Warto w tym miejscu zastanowić się, co to jest błogosławieństwo ? Błogosławieństwo to nic innego jak życzenie komuś pomyślności w życiu, przychylności losu, oraz to co najważniejsze błogosławieństwa od Boga. Ludzie błogosławieni, to ludzie szczęśliwi. Panie Boże błogosław nam w życiu ziemskim, błogosław tym, którzy całe życie oddali się pod Twoją opiekę. Błogosław ubogim w duchu, tym którzy się smucą, błogosław cichym, miłosiernym, błogosław sprawiedliwym i tym którzy dążą do pokoju. Błogosław ludziom czystego serca i tym którzy cierpią prześladowania. Boże, Ty obiecujesz nam, za te wszystkie błogosławieństwa, wielką nagrodę jaka czeka na nas w niebie. Słowami pana Jezusa mówisz, " Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest wstanie pojąć, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował, tym którzy go miłują". Boże, pragnę dołączyć do grona świętych w niebie, ale wiem jak wiele mi do świętości brakuje. Pomóż mi, aby moje marzenia się spełniły, oczyść mnie z brudów grzechowych i czuwaj nade mną, abym nie zbłądził w drodze do Ciebie. Amen.
 J G: 31.10.2020, 16:20
  " Każdy kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony". Te słowa pana Jezusa z dzisiejszej ewangelii, dają wiele do myślenia. Do zastanowienia się nad własnym życiem, nad postępowaniem względem Boga i bliźnich. Do zastanowienia się, czy z nauką pana Jezusa, postępuję na co dzień. Czy nie grzeszę, oceniając innych u których widzę zło, nie widząc własnego postępowania, które jest podobne. Czy nie grzeszę, oceniając innych, którzy nie ukończyli szkół ze względu na brak zdolności. Czy nie grzeszę, uważając, że tylko ja mam rację, nie biorąc pod uwagę zdania innych. Panie Jezu, spraw abym postępował naśladując Ciebie. Bo Ty, przychodząc na ziemię sam się poniżyłeś, będąc Bogiem przybrałeś postać człowieka. Będąc Bogiem, z pokorą uczyłeś jak mamy postępować i żyć na ziemi. Sam powiedziałeś o sobie "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca...". Panie Jezu, proszę, daruj mi moje grzechy jakie popełniłem, nie słuchając Twojej dzisiejszej nauki. Pragnę żyć w pokorze, w uniżeniu i oczekuję, abyś mnie wywyższył otwierając bramy nieba. Amen.
 J G: 30.10.2020, 13:22
  Panie Boże, dziękuję za otrzymane łaski i opiekę. Ty wiesz, że moje życie jest pełne grzechu, pełne złych skłonności, które do niego prowadzą. Dlatego proszę, umocnij mnie łaską Ducha Świętego, która wzmocni moją wiarę. Która oczyści mnie z grzechów, a moje serce, ze zbędnych trosk i lęków. Niech dary Ducha Świętego sprawią, że będę lepszym, że na pierwszym miejscu zawsze będziesz Ty. Niech sprawią, że będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Niech pobudzą we mnie cnoty cierpliwości, cnoty roztropności, niech sprawią, że prawdę będę rozumiał taką jaka jest. Że nie ulegnę pod naporem fałszywych słów, że nie ulegnę fałszywym kusicielom, jakie na naszej drodze zastawia szatan. Kochany Ojcze, pokornie błagam, przyjdź mi z pomocą i wzmocnij moją słabość, moją nieudolność w podejmowaniu decyzji. Przyjdź i uchroń mnie w tej nierównej walce, dobra ze złem, gdyż mam większe skłonności do złego, niż do dobrego. Aby dobro i prawda, zawsze zwyciężało w moim życiu. Amen.
 J G: 28.10.2020, 18:09
  Wszechmogący Wieczny Boże, racz przyjąć cierpienia syna Jezusa Chrystusa, jakie znosił będąc człowiekiem na ziemi, za grzechy moje. Niech Jego męka, krwawy pot, wylana krew i śmierć na krzyżu, wyjedna odpuszczenie grzechów moich jakie popełniłem. Niech wymaże wszystkie moje przewinienia i doda mi sił, do unikania wszelkich okazji do grzechu. Ojcze Niebieski, zmiłuj się nade mną, okaż miłosierdzie Swoje i przyjdź do mnie z pomocą. Przyjdź z Łaskami Ducha Świętego, które mnie umocnią, które sprawią że wybłagam u Ciebie Ojcze, potrzebne Łaski i miłosierdzie, do zbawienia duszy mojej. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] (14) [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej