Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 CELINA: 23.11.2020, 21:01
 BOZE PRZEPRASZAM ZA MOJE CIEZKIE GRZECHY .PRZEBACZ MI .KOCHAM CIE PANIE JEZU
 J G: 23.11.2020, 13:53
  Z wiarą, pokorą i miłością, przepraszam Cię Panie Jezu, za wszystkie grzechy, jakie popełniłem w życiu. Dziękuję, za wszelkie Łaski, jakie od Ciebie otrzymałem. Dziękuję za ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu, który po sobie zostawiłeś. Dziękuję za to, że ofiarujesz się codziennie na tylu ołtarzach świata i przez posługę kapłana, przemieniasz w każdej Mszy Świętej, chleb i wino, w Ciało i Krew swoją. Dziękuję, że za nas oddałeś swe życie i ocaliłeś nas, od śmierci wiecznej. Dziękuję, za rozum dzięki któremu mogę Cię wielbić i na nowo poznawać. Dziękuję, za każde słowo nauki Twojej, dzięki której mogę ofiarować Ci moje życie, serce i miłość. Ale Ty Panie widzisz, jak słaby mój charakter, jak grzeszne moje życie, jak często ulegam pokusom szatana. Zlituj się nade mną i daruj mi grzechy moje. Wspieraj mnie Swą Łaską i Światłem, abym Cię nigdy nie utracił przez grzech śmiertelny. Amen.
 J G: 12.11.2020, 12:39
  Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie pragnę podziękować Ci, za otrzymane łaski i prosić o przebaczenie, za grzechy jakie w życiu popełniłem. Szczerze żałuję, za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za każdą ranę, jaką grzechy moje, wyrządziły w sercu Twoim. Przebacz mi grzechy, o których pamiętam i o których zapomniałem, które uszły mojej pamięci. Przebacz mi grzechy, popełnione względem ciała i względem duszy, grzechy w których obraziłem Ciebie i grzechy względem bliźnich. Przebacz mi za grzechy, których nie wyznałem w Sakramencie Pokuty, za które nie odprawiłem żadnej pokuty. Miłosierny Panie, racz uwolnić moją duszę z ciężaru grzechów, oczyść ją i wzmocnij łaskami, aby nigdy więcej nie została splamiona brudem grzechu. Amen.
 J G: 11.11.2020, 17:25
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii, uzdrawiasz dziesięciu trędowatych, a tylko jednego i to samarytanina, stać było na podziękowanie. Warto zastanowić się, czy my zawsze dziękujemy za otrzymane łaski. Czy nie jesteśmy podobni do tych dziewięciu, którzy nie wyrazili wdzięczności, za dar oczyszczenia z trądu. Czy w naszych modlitwach, nie dominują tylko prośby do Boga, szczególnie kiedy dotknie nas jakieś nieszczęście, jakieś niepowodzenie, kiedy jesteśmy chorzy. Czy zawsze pamiętamy, o wyrażaniu swojej wdzięczności za otrzymane łaski, dziękując Bogu. Panie Jezu, tak bardzo chciałbym być podobny do tego samarytanina. Wybacz mi moje zaniedbania, bo nie zawsze okazywałem wdzięczność, nie zawsze dziękowałem za otrzymane łaski. Pragnę w tym miejscu, przeprosić Cię i podziękować, za wszystko co spotkało mnie w życiu. Za te chwile szczęśliwe i chwile niepowodzeń. Bo Ty najlepiej wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Pokazujesz w dzisiejszej ewangelii, że przychodzisz z łaskami do wszystkich, nawet do samarytanina, który nie znał wiary Twojej, a jedynie zaufał Ci i uwierzył. Panie Jezu spraw, abym zawsze dziękował Ci, za otrzymane łaski i dary, jakie od Ciebie otrzymuję. Amen.
 J G: 08.11.2020, 13:37
  Panie Jezu, przepraszam Cię za grzechy moje, za które w Ogrójcu cierpiałeś i krwawy pot wylewałeś. Przepraszam, za moje złości i grzeszne słowa, za które byłeś wyszydzony, opluty, znieważony i spoliczkowany. Przepraszam, za bolesne biczowanie i cierniem ukoronowanie, za moje grzechy pychy i nieczystości. Przepraszam za ciężki od moich grzechów krzyż, jaki niosłeś na swoich ramionach, oraz za trzykrotne upadki pod ciężarem krzyża. Przepraszam Cię Jezu, za bezwstydne obnażenie z szat na Golgocie, czego przyczyną były moje grzechy nieczystości. Przepraszam, za każdą ranę jaką Ci zadano, za rany na rękach i nagach, oraz za przebite włócznią serce, gdyż to moje grzechy, były przyczyną Twej bolesnej męki i śmierci na krzyżu. Przepraszam, za każdą kroplę Twej Najświętszej, Najdroższej Krwi, jakie wypłynęły z ran Twoich. To grzechy moje, były przyczyną Twej męki i śmierci na krzyżu. Panie Jezu, dziękuję Ci, za Twą miłość do mnie, dziękuję że nie pozwoliłeś, aby szatan zapanował nad ziemią. Dziękuję, za to że jesteś, że co dziennie przychodzisz do nas, na tylu ołtarzach, że karmisz nas Ciałem i Krwią Swoją. Amen.
 Mk: 07.11.2020, 23:06
 Panie Boże daj mi cierpliwośi i pokory. Szacunku i wyciszenia. Nie umiem zapomnieć bolu jaki ktoś mi zadal. Ból i żal jest ze mną cały czas. O pomóż Mi Panie.
 J G: 07.11.2020, 17:16
  Panie Jezu, tak dużo grzechów w życiu popełniłem, a Ty za każdym razem, mi przebaczałeś. Pomóż mi, podnieść się jeszcze raz i odnaleźć w sobie siłę, wytrwania w Łasce Uświęcającej. Pragnę z całego serca, być przy Tobie, bo przy Tobie czuję się szczęśliwy. Nie pozwól, abym się od Ciebie oddalił, tylko daj mi siłę, do walki z samym sobą, ze swoimi słabościami, do walki o własne życie, życie wieczne. Duchu Święty, oświeć mój umysł, oświeć moje serce, światłem Twoich Darów, abym dokonywał właściwego wyboru, zgodnego z wolą Twoją. Niech Twoje światło, prowadzi mnie, niech broni przed pokusami, niech oświeca drogę prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 06.11.2020, 11:43
  Przepraszam Cię Panie Jezu, za wszystkie moje grzechy jakie popełniłem w życiu. Szczególnie żałuję, za grzechy o których nie pamiętałem, a których nie wyznałem na spowiedzi, o grzechach które popełniłem przeciwko najważniejszemu przykazaniu, przykazaniu miłości. Bo czy na pewno kochałem Cię ze wszystkich sił, czy realizowałem to najważniejsze przykazanie w życiu. Czy potrafiłem odwzajemnić miłość, do Tego kto nas kocha miłością największą. Im bardziej zastanawiam się nad swoim życiem, tym większe przychodzą wątpliwości i uświadamiam sobie jak mała jest moja miłość do Ciebie. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie kochałem Cię z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy. Przepraszam, że nie zawsze byłeś na pierwszym miejscu, że często zapominałem o Tobie, że nie zawsze liczyłem się z przykazaniami Twoimi. Zmiłuj się nade mną Jezu i wybacz mi. Spraw, abym przestrzegał to najważniejsze przykazanie, na którym opiera się cała nasza wiara. Amen.
 J G: 05.11.2020, 14:51
  Panie Jezu, Ty w dzisiejszej ewangelii, przypominasz nam jak wielką miłością darzysz człowieka. W przypowieści o zagubionej owcy, czy też o zagubionej drachmie, uświadamiasz nas, że najcenniejszym dla Ciebie darem, jest powrót człowieka do czystości duszy. Cieszysz się, z każdego, który w sakramencie pokuty, wraca do Ciebie otrzymawszy łaskę uświęcającą. Mówisz nam, że większa jest radość w niebie z nawrócenia jednego grzesznika, niż z 99 sprawiedliwych. Jak trudno to zrozumieć nam tu na ziemi, bo który pasterz zostawiłby 99 owiec na pustyni aby szukać tej jednej zagubionej. Odpowiedź może być tylko jedna, tym pasterzem jest Bóg. Co za szczęście dla nas że mamy takiego pasterza którego miłosierdzie jest nieskończone. Który przyjmuje nas z radością kiedy wracamy na drogę prawdy, który wybacza nam grzechy które popełniliśmy, który pragnie aby każdy z nas był zbawiony.

 J G: 03.11.2020, 16:06
  Panie Boże Wszechmogący, Ty nakazałeś nam czcić i kochać swoich rodziców i ten obowiązek nie ustaje, nawet po ich śmierci, bo nie wiemy, czy nie potrzebują naszej modlitwy. Gdyby tak było i musieli jeszcze cierpieć męki czyśćcowe, pragnę pospieszyć im na pomoc i prosić Cię Ojcze, o darowanie dalszych cierpień. Najlitościwszy Boże, spojrzyj łaskawym okiem na cierpienia i męki jakie teraz znoszą i daruj im dalsze kary. Prosimy Cię o miłosierdzie, przez wzgląd na Najdroższą Krew Syna Twojego Jezusa Chrystusa, która wypłynęła z ran Jego. Prosimy przez ból Jego Niepokalanej Matki, jaki zniosła będąc przy śmierci Jego. Prosimy Cię zabierz ich do chwały Twojej w niebie aby wspólnie ze świętymi i aniołami mogli Cię wielbić przez wszystkie wieki. Amen.
 J G: 02.11.2020, 16:03
  Panie Boże Wszechmogący, proszę Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy oczekują Twojego miłosierdzia. Panie, wśród tych których zabrałeś do wieczności, jest tak wiele moich bliskich. To moi rodzice, teściowie, dziadkowie, moje ciotki i wujkowie a także moi przyjaciele. Proszę Cię, za każdego z nich, abyś okazał im swoje miłosierdzie. Przepraszam w ich imieniu, za zaniedbania i przewinienia jakich się dopuścili, za wszystko zło, jakie ciąży na ich duszach. Panie spójrz nawet na najdrobniejsze czyny na wszystkie dobre uczynki pragnienia myśli i zamiary jakie z miłości do Ciebie spełnili. Powierzam Ci ich wszystkich w tej modlitwie i proszę abyś im przebaczył i pozwolił cieszyć się radością chwały Twojej w niebie. Amen.
 J G: 01.11.2020, 11:43
  W ewangelii dzisiejszej, pan Jezus mówi nam o ośmiu błogosławieństwach. Warto w tym miejscu zastanowić się, co to jest błogosławieństwo ? Błogosławieństwo to nic innego jak życzenie komuś pomyślności w życiu, przychylności losu, oraz to co najważniejsze błogosławieństwa od Boga. Ludzie błogosławieni, to ludzie szczęśliwi. Panie Boże błogosław nam w życiu ziemskim, błogosław tym, którzy całe życie oddali się pod Twoją opiekę. Błogosław ubogim w duchu, tym którzy się smucą, błogosław cichym, miłosiernym, błogosław sprawiedliwym i tym którzy dążą do pokoju. Błogosław ludziom czystego serca i tym którzy cierpią prześladowania. Boże, Ty obiecujesz nam, za te wszystkie błogosławieństwa, wielką nagrodę jaka czeka na nas w niebie. Słowami pana Jezusa mówisz, " Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest wstanie pojąć, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował, tym którzy go miłują". Boże, pragnę dołączyć do grona świętych w niebie, ale wiem jak wiele mi do świętości brakuje. Pomóż mi, aby moje marzenia się spełniły, oczyść mnie z brudów grzechowych i czuwaj nade mną, abym nie zbłądził w drodze do Ciebie. Amen.
 J G: 31.10.2020, 16:20
  " Każdy kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony". Te słowa pana Jezusa z dzisiejszej ewangelii, dają wiele do myślenia. Do zastanowienia się nad własnym życiem, nad postępowaniem względem Boga i bliźnich. Do zastanowienia się, czy z nauką pana Jezusa, postępuję na co dzień. Czy nie grzeszę, oceniając innych u których widzę zło, nie widząc własnego postępowania, które jest podobne. Czy nie grzeszę, oceniając innych, którzy nie ukończyli szkół ze względu na brak zdolności. Czy nie grzeszę, uważając, że tylko ja mam rację, nie biorąc pod uwagę zdania innych. Panie Jezu, spraw abym postępował naśladując Ciebie. Bo Ty, przychodząc na ziemię sam się poniżyłeś, będąc Bogiem przybrałeś postać człowieka. Będąc Bogiem, z pokorą uczyłeś jak mamy postępować i żyć na ziemi. Sam powiedziałeś o sobie "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca...". Panie Jezu, proszę, daruj mi moje grzechy jakie popełniłem, nie słuchając Twojej dzisiejszej nauki. Pragnę żyć w pokorze, w uniżeniu i oczekuję, abyś mnie wywyższył otwierając bramy nieba. Amen.
 J G: 30.10.2020, 13:22
  Panie Boże, dziękuję za otrzymane łaski i opiekę. Ty wiesz, że moje życie jest pełne grzechu, pełne złych skłonności, które do niego prowadzą. Dlatego proszę, umocnij mnie łaską Ducha Świętego, która wzmocni moją wiarę. Która oczyści mnie z grzechów, a moje serce, ze zbędnych trosk i lęków. Niech dary Ducha Świętego sprawią, że będę lepszym, że na pierwszym miejscu zawsze będziesz Ty. Niech sprawią, że będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Niech pobudzą we mnie cnoty cierpliwości, cnoty roztropności, niech sprawią, że prawdę będę rozumiał taką jaka jest. Że nie ulegnę pod naporem fałszywych słów, że nie ulegnę fałszywym kusicielom, jakie na naszej drodze zastawia szatan. Kochany Ojcze, pokornie błagam, przyjdź mi z pomocą i wzmocnij moją słabość, moją nieudolność w podejmowaniu decyzji. Przyjdź i uchroń mnie w tej nierównej walce, dobra ze złem, gdyż mam większe skłonności do złego, niż do dobrego. Aby dobro i prawda, zawsze zwyciężało w moim życiu. Amen.
 J G: 28.10.2020, 18:09
  Wszechmogący Wieczny Boże, racz przyjąć cierpienia syna Jezusa Chrystusa, jakie znosił będąc człowiekiem na ziemi, za grzechy moje. Niech Jego męka, krwawy pot, wylana krew i śmierć na krzyżu, wyjedna odpuszczenie grzechów moich jakie popełniłem. Niech wymaże wszystkie moje przewinienia i doda mi sił, do unikania wszelkich okazji do grzechu. Ojcze Niebieski, zmiłuj się nade mną, okaż miłosierdzie Swoje i przyjdź do mnie z pomocą. Przyjdź z Łaskami Ducha Świętego, które mnie umocnią, które sprawią że wybłagam u Ciebie Ojcze, potrzebne Łaski i miłosierdzie, do zbawienia duszy mojej. Amen.
 J G: 25.10.2020, 12:42
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii uświadamiasz nam, jakie jest najważniejsze przykazanie. To przykazanie miłości, które nakazuje nam kochać Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. Że należy Go kochać całym sobą, swoim postępowaniem, zachowaniem, bo Bóg jest najważniejszy i On powinien być zawsze na pierwszym miejscu. Bliźniego zaś, należy traktować jak siebie samego. Ojcze Niebieski, Ty kochasz mnie kochasz wszystkie swoje dzieci, miłością największą, miłością jakiej nikt z ludzi nie jest w stanie Ci odwzajemnić. Pomóż mi, abym był w stanie chociaż trochę, odwzajemnić swoją miłość do Ciebie. Boże, przyjdź do mnie, przyjdź wraz z darami Ducha Świętego, które otworzą moje serce, na Twoje przyjście, które przygotują moje serce i zrobią Ci miejsce abyś w nim zamieszkał. Pragnę abyś przyszedł do mnie, pragnę otworzyć się cały na Twoją miłość i odpowiedzieć swoją miłością odpowiedzieć swoim życiem, swoim postępowaniem. Ojcze pomóż mi spełnić moje prośby. Amen.
 J G: 23.10.2020, 12:29
  Ojcze Niebieski, błagam Cię o wysłuchanie mojej modlitwy. Proszę Cię, o wybaczenie wszystkich moich grzechów, jakie popełniłem względem Ciebie, jak i względem bliźnich. Z pokorą modlę się, abym już nigdy nikogo nie skrzywdził. Abym nigdy nikogo nie obraził, słowem, czynem i myślą. Spraw kochany Ojcze, aby dane mi było, za wszystkie wyrządzone krzywdy, jakie popełniłem w życiu, ofiarować Ci pokutę, w formie modlitwy oraz dobrych uczynków. Kochany Ojcze, zmiłuj się nade mną i daj mi potrzebne łaski, abym nie był słaby wobec pokus szatana. Aby moja wiara, była mocniejsza, trwała i silna w obliczu napotykanych przeciwności życiowych. Przyjmij moje modlitwy jakie Ci składam przed tronem Twoim dla zbawienia duszy mojej. Przyjmij moje modlitwy za dusze tych których zabrałeś do wieczności, za dusze moich najbliższych i przyjaciół. Za te dusze, które potrzebują mojej modlitwy. Błagam Cię Ojcze, o zbawienie wszystkich dusz, które utraciły Łaskę Uświęcającą. Amen.
 J G: 21.10.2020, 09:31
  Panie Jezu, Ty przed męką swoją powiedziałeś: " Na świecie będziecie musieli cierpieć, ale ufajcie: Jam zwyciężył świat". Jak bardzo sprawdzają się Twoje słowa w obecnych czasach. Jak często słyszymy, o cierpieniu głodu w Afryce, o uciekających ludziach z terenów objętych wojną, którzy pozostawiają cały swój dorobek i uchodzą dla ratowania życia. A ostatnio, jak bardzo cierpią ludzie dotknięci pandemią koronawirusa. Ty również cierpiałeś, ale cierpiałeś za nas, za nasze grzechy, aby dać nam możliwość zbawienia. Panie Jezu mój Zbawicielu, przyjmij ode mnie również mój krzyż życia ziemskiego i złącz go ze swoim krzyżem, złącz go z krzyżami wszystkich cierpiących, w intencji nawrócenia grzeszników. Niech cierpienia dostrzegą ci, którzy odwrócili się od Ciebie, niech powrócą do wiary ojców naszych. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: "Błogosławieni którzy cierpią, gdyż oni będą pocieszeni". Wierzę, że za cierpienia ziemskie, otrzymamy nagrodę i będziemy się mogli cieszyć życiem wiecznym w niebie. Amen.
 J G: 19.10.2020, 15:37
  Duchu Święty Boże, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę, nie opuszczaj mnie. Zapraszam Cię, bądź zawsze przy mnie, prowadź mnie przez życie moje, a w chwilach które zagrażają duszy mojej, przychodź mi z pomocą. Oddaję się Tobie do pełnej dyspozycji i powierzam, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ufając Ci całkowicie. Wierzę, że Twoja obecność przy mnie i Twoje Święte Dary, uszczegą mnie przed popełnianiem grzechów i umocnią moją wiarę. Że Twoje Święte Dary, napełnią moje serce Boską miłością i Łaską trwania w wierze. Duchu Święty Boże, spraw aby moc Twoich Darów, pogłębiła mój żal za popełnione grzechy i abym poprzez pokutę, zadość uczynił Boskiej Sprawiedliwości. Amen.
 J G: 18.10.2020, 14:13
  Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego, które pozwoliły mi przez ostatnie dni, unikać grzechu, który mnie prześladował. Wspomagaj mnie Ojcze, skuteczną łaską, abym nigdy więcej nie powrócił do tego grzechu. Wysłuchaj mojej prośby, gdyż bardzo pragnę należeć tylko do Ciebie, Tobie służyć tutaj na ziemi, a po śmierci w niebie. Wiem że pragniesz, aby wszyscy grzesznicy, nawrócili się przez szczerą spowiedź i pokutę. Dlatego, przyjmij moją modlitwę w ich intencji, a zarazem mojej, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Daruj mnie, daruj im, w miłosierdziu swoim wszystkie grzechy. Spraw, abyśmy za grzechy szczerze żałowali i w czasie Świętej Spowiedzi, szczerze je wyznali, a zadaną pokutę godnie odprawili. Czuwaj nad nami, niech dary Ducha Świętego, przyczynią się do tego, że dostrzeżemy i usłyszymy jak nas wołasz do siebie. Że nigdy więcej, nie zejdziemy z drogi wiary, a nasza wiara będzie tak silna, że pokona pokusy szatana i nie oddalimy się od Ciebie. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] (14) [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej