Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 25.10.2020, 12:42
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii uświadamiasz nam, jakie jest najważniejsze przykazanie. To przykazanie miłości, które nakazuje nam kochać Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. Że należy Go kochać całym sobą, swoim postępowaniem, zachowaniem, bo Bóg jest najważniejszy i On powinien być zawsze na pierwszym miejscu. Bliźniego zaś, należy traktować jak siebie samego. Ojcze Niebieski, Ty kochasz mnie kochasz wszystkie swoje dzieci, miłością największą, miłością jakiej nikt z ludzi nie jest w stanie Ci odwzajemnić. Pomóż mi, abym był w stanie chociaż trochę, odwzajemnić swoją miłość do Ciebie. Boże, przyjdź do mnie, przyjdź wraz z darami Ducha Świętego, które otworzą moje serce, na Twoje przyjście, które przygotują moje serce i zrobią Ci miejsce abyś w nim zamieszkał. Pragnę abyś przyszedł do mnie, pragnę otworzyć się cały na Twoją miłość i odpowiedzieć swoją miłością odpowiedzieć swoim życiem, swoim postępowaniem. Ojcze pomóż mi spełnić moje prośby. Amen.
 J G: 23.10.2020, 12:29
  Ojcze Niebieski, błagam Cię o wysłuchanie mojej modlitwy. Proszę Cię, o wybaczenie wszystkich moich grzechów, jakie popełniłem względem Ciebie, jak i względem bliźnich. Z pokorą modlę się, abym już nigdy nikogo nie skrzywdził. Abym nigdy nikogo nie obraził, słowem, czynem i myślą. Spraw kochany Ojcze, aby dane mi było, za wszystkie wyrządzone krzywdy, jakie popełniłem w życiu, ofiarować Ci pokutę, w formie modlitwy oraz dobrych uczynków. Kochany Ojcze, zmiłuj się nade mną i daj mi potrzebne łaski, abym nie był słaby wobec pokus szatana. Aby moja wiara, była mocniejsza, trwała i silna w obliczu napotykanych przeciwności życiowych. Przyjmij moje modlitwy jakie Ci składam przed tronem Twoim dla zbawienia duszy mojej. Przyjmij moje modlitwy za dusze tych których zabrałeś do wieczności, za dusze moich najbliższych i przyjaciół. Za te dusze, które potrzebują mojej modlitwy. Błagam Cię Ojcze, o zbawienie wszystkich dusz, które utraciły Łaskę Uświęcającą. Amen.
 J G: 21.10.2020, 09:31
  Panie Jezu, Ty przed męką swoją powiedziałeś: " Na świecie będziecie musieli cierpieć, ale ufajcie: Jam zwyciężył świat". Jak bardzo sprawdzają się Twoje słowa w obecnych czasach. Jak często słyszymy, o cierpieniu głodu w Afryce, o uciekających ludziach z terenów objętych wojną, którzy pozostawiają cały swój dorobek i uchodzą dla ratowania życia. A ostatnio, jak bardzo cierpią ludzie dotknięci pandemią koronawirusa. Ty również cierpiałeś, ale cierpiałeś za nas, za nasze grzechy, aby dać nam możliwość zbawienia. Panie Jezu mój Zbawicielu, przyjmij ode mnie również mój krzyż życia ziemskiego i złącz go ze swoim krzyżem, złącz go z krzyżami wszystkich cierpiących, w intencji nawrócenia grzeszników. Niech cierpienia dostrzegą ci, którzy odwrócili się od Ciebie, niech powrócą do wiary ojców naszych. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: "Błogosławieni którzy cierpią, gdyż oni będą pocieszeni". Wierzę, że za cierpienia ziemskie, otrzymamy nagrodę i będziemy się mogli cieszyć życiem wiecznym w niebie. Amen.
 J G: 19.10.2020, 15:37
  Duchu Święty Boże, dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę, nie opuszczaj mnie. Zapraszam Cię, bądź zawsze przy mnie, prowadź mnie przez życie moje, a w chwilach które zagrażają duszy mojej, przychodź mi z pomocą. Oddaję się Tobie do pełnej dyspozycji i powierzam, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ufając Ci całkowicie. Wierzę, że Twoja obecność przy mnie i Twoje Święte Dary, uszczegą mnie przed popełnianiem grzechów i umocnią moją wiarę. Że Twoje Święte Dary, napełnią moje serce Boską miłością i Łaską trwania w wierze. Duchu Święty Boże, spraw aby moc Twoich Darów, pogłębiła mój żal za popełnione grzechy i abym poprzez pokutę, zadość uczynił Boskiej Sprawiedliwości. Amen.
 J G: 18.10.2020, 14:13
  Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego, które pozwoliły mi przez ostatnie dni, unikać grzechu, który mnie prześladował. Wspomagaj mnie Ojcze, skuteczną łaską, abym nigdy więcej nie powrócił do tego grzechu. Wysłuchaj mojej prośby, gdyż bardzo pragnę należeć tylko do Ciebie, Tobie służyć tutaj na ziemi, a po śmierci w niebie. Wiem że pragniesz, aby wszyscy grzesznicy, nawrócili się przez szczerą spowiedź i pokutę. Dlatego, przyjmij moją modlitwę w ich intencji, a zarazem mojej, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Daruj mnie, daruj im, w miłosierdziu swoim wszystkie grzechy. Spraw, abyśmy za grzechy szczerze żałowali i w czasie Świętej Spowiedzi, szczerze je wyznali, a zadaną pokutę godnie odprawili. Czuwaj nad nami, niech dary Ducha Świętego, przyczynią się do tego, że dostrzeżemy i usłyszymy jak nas wołasz do siebie. Że nigdy więcej, nie zejdziemy z drogi wiary, a nasza wiara będzie tak silna, że pokona pokusy szatana i nie oddalimy się od Ciebie. Amen.
 J G: 17.10.2020, 10:28
  Panie Jezu, Ty w dzisiejszej ewangelii mówisz nam, że są dwie drogi, ale tylko jedna jest drogą prowadzącą do nieba. Obiecujesz nam, że nie zaprzesz się nas przed aniołami, jeżeli my wierząc w Ciebie, będziemy Ci wierni, że nie zaprzemy się wiary przed ludźmi na ziemi. Jednocześnie przestrzegasz nas, przed grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż taki grzech nie będzie nikomu odpuszczony. Obiecujesz, że Duch Święty przyjdzie nam z pomocą w podejmowaniu trudnych decyzji, że nigdy nas nie zostawi, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Panie Jezu, prowadź nas drogami Ducha Świętego, niech On nami kieruje, niech przychodzi do nas, w chwilach zwątpienia, w chwilach kiedy musimy podjąć ważną decyzję. Niech nas nigdy nie opuszcza, a dary Ducha Świętego, niech nas umacniają w wierze, niech prowadzą do domu Ojca w niebie. Amen.
 J G: 16.10.2020, 20:26
  Kochana Matko Boża Nieustającej Pomocy, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę, dla mnie dla mojej żony i całej rodziny. Proszę, przyjdź z pomocą do mojej żony i zabierz od niej, te potworne bóle nóg, jakie jej po operacji kręgosłupa dokuczają. Proszę Cię Matko, ulituj się nad nią, niech nie cierpi a leczenie zdalne, okaże się skuteczne. Niech moje prośby, o które proszę za Twoją przyczyną, trafią do Syna Twego Jezusa Chrystusa, a moja żona otrzyma odczuwalną ulgę w cierpieniu. Matko Najdroższa, proszę ochroń nas przed śmiertelnym koronawirusem. Dodaj nam sił do pokonywania choroby i trudów życia ziemskiego. Proś Syna o Łaskę zdrowia i miłosierdzie dla nas. Amen.
 J G: 15.10.2020, 17:35
  Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby mnie ocalić, abym mógł być zbawionym. A zbawienie można jedynie otrzymać od Ciebie, przez łaskę wiary, oraz przez przestrzeganie przykazań jakie po sobie zostawiłeś. A czym jest wiara, jeśli nie darem od Ciebie. Dlatego proszę, o łaskę wiary, która mnie przybliży do Ciebie, która wzmocni moją miłość do Ciebie, która nigdy nie zgaśnie. Która z każdym dniem, będzie jeszcze bardziej rozpalać w sercu moim, ogień miłości i nadziei. Panie Jezu, wyjednaj mi taką wiarę, która zatryumfuje nad wszystkimi pokusami świata, której wyznawanie zaprowadzi mnie do nieba. Amen.
 J G: 14.10.2020, 15:23
  Panie Jezu, najdroższy mój odkupicielu, Ty znasz mnie, znasz wszystkie moje słabości, moje grzeszne życie. Zmiłuj się nade mną grzesznikiem i pomóż mi wytrwać i żyć bez popełniania grzechów. Daj mi łaskę, abym szedł swoją drogą krzyżową, mając przed sobą Twój Krzyż, abym podążał za nim i nigdy nie zboczył z drogi jaką on wyznacza. Niech Twój Krzyż będzie dla mnie drogowskazem i niech mnie prowadzi i szczerze przed pokusami współczesnego świata. Niech będzie drogą i obroną, światłem i tarczą, w pokonywaniu trudów życia codziennego. A na końcu mojej drogi krzyżowej, niech spotkam Ciebie Panie Jezu, Twego Ojca i Ducha Świętego. Amen.

 J G: 13.10.2020, 17:00
  Duchu Święty Boże, proszę Cię, abyś mi udzielił Swoich Łask, abym poprawił swoje grzeszne życie, abym lepiej i gorliwiej wypełniał wolę Twoją. Ty znasz moją słabość i wiesz, że bez Twojej pomocy nie jestem w stanie powstać z grzechów swoich. Dlatego wołam do Ciebie, przyjdź do mnie Duchu Święty, przyjdź i oczyść moje serce, które jest nieczyste od grzechów moich. Przyjdź i napełnij je Swoimi Darami, niech uleczą mnie, niech wzmocnią mnie, niech rozpalą ogień Twojej miłości w sercu moim. Niech moc Twoich Darów, umocni mnie, abym nie uległ pokusom szatana, abym nigdy nie zbłądził z drogi wiodącej do nieba. Amen.
 J G: 11.10.2020, 14:36
  Święta Maryjo, matko wszystkich ludzi. Do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy, o wstawiennictwo do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, w intencji mojej żony. Ona bardzo cierpi po przebytej operacji kręgosłupa lędźwiowego. Spraw kochana Matko, niech za Twoim wstawiennictwem odzyska w pełni zdrowie. Niech ustąpią bóle kolan i nóg. Niech za sprawą Twoich modlitw, cierpienia będą dla niej mniej bolesne. Wspieraj ją i dodaj jej sił i otuchy, w pokonywaniu i przeżywaniu cierpienia. Przyjdź z pomocą również do mnie, abym z miłością i dobrocią się nią opiekował. Dodaj cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudów opieki nad żoną. Amen.
 J G: 08.10.2020, 16:40
  Panie Boże, Ty chcesz abyśmy Cię prosili. Bo jak mówi Syn Twój, Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelii..." Proście, a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone". Ojcze, Ty codziennie nam towarzyszysz, codziennie nam dajesz, codziennie nam otwierasz drzwi i zapraszasz, codziennie troszczysz się o nasze potrzeby. Lecz my tego nie dostrzegamy, nie zawsze odpowiadamy na Twoje zaproszenie, nie zawsze odnajdujemy, to co nam dajesz. Dlatego Ojcze, otwórz nasze oczy, abyśmy dostrzegali to co nam dajesz, abyśmy na Twoje zaproszenie, nie był głusi i prosili Cię, nie o dary materialne, ale o to co jest najważniejsze o dary Ducha Świętego. Ojcze, przebacz nam, za to że nie szukamy, że nie prosimy, że nie kołatamy na co dzień, ale najczęściej kiedy dotknie nas jakieś nieszczęście. Że nie rozumiemy, że wszelkie dobro, zawdzięczamy Twojej łasce i Twojej dobroci. Że do nieba możemy dotrzeć, tylko dzięki Twojej miłości i jedynie prosząc, szukając i kołatając do Serca Twego możemy otrzymać szczęście wieczne. Amen.
 J G: 06.10.2020, 14:28
  Boże Ojcze Niebieski, ja wiem że Tobie należy się królewski szacunek, bo Ty jesteś Królem Wszechświata. Królem wszystkich królów, Królem Nieba i Ziemi. A czy ja darzę Cię takim szacunkiem ?. Czy oddaję Ci cześć jaka Ci się należy ?. Panie, pomóż mi zrozumieć, abym oddawał Ci godną cześć, nie według własnego uznania, ale według Przykazań Twoich. Abym poprzez posłuszeństwo Tobie, Twojemu Słowu, mógł po śmierci zamieszkać w Królestwie Twoim. Amen.
 J G: 05.10.2020, 09:14
  Panie Jezu Tobie pragnę oddać się w opiekę i powierzyć moich najbliższych. Tobie oddać się do pełnej dyspozycji Tobie zawierzyć życie swoje. Zapraszam Cię i proszę bądź zawsze przy mnie. Nie opuszczaj mnie wspieraj w podejmowaniu słusznych decyzji które będą zgodne z wolą Twoją. Wspieraj moich najbliższych wspieraj moją żonę i obdarz ją łaską zdrowia.
 J G: 04.10.2020, 11:11
  " Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną". Panie Jezu, zapraszam do mnie, przyjdź otwieram drzwi mojego serca i proszę, przyjdź ponieważ pragnę, Tobie powierzyć moje życie. Pragnę tylko z Tobą, podążać w dalszym moim życiu, pragnę abyś mną kierował i mnie prowadził, bo tylko z Tobą mogę osiągnąć cel mojego życia, nagrodę nieba. Amen.
 J G: 03.10.2020, 20:42
  Matko Boska Nieustającej Pomocy, do Ciebie modlę się w dzisiejszej modlitwie. Tobie, w pokorze polecam moją żonę, która obecnie przebywa w szpitalu, po operacji kręgosłupa. Proszę Cię Matko, o wstawiennictwo do Syna, który wszystko może, aby uzdrowił moją żonę, aby w pełni odzyskała zdrowie. Wierzę że za Twoim wstawiennictwem Syn Twój przyjdzie z pomocą, uleczy ją i do nowe siły na dalsze dni życia ziemskiego. Amen.
 J G: 01.10.2020, 22:31
  Panie Jezu, Ty przyszedłeś na ziemski świat dla naszego zbawienia. Ty, nie tylko umarłeś za nas na krzyżu, ale otworzyłeś i wskazałeś nam drogę do nieba. Odchodząc do Ojca w niebie, nie zostawiłeś nas samych, a zapewniłeś że " tam gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Twoje, tam jesteś pośród nich". Wierzymy, że modląc się do Ciebie, jesteś pośród nas i wysłuchujesz nasze prośby. Nie zostawiłeś nas samych, bo jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie i karmisz nas Ciałem i Krwią Swoją. Jesteś z nami w naszym życiu, jesteś zawsze wszędzie tam, gdzie jednoczymy się na wspólnej modlitwie. Nie opuszczaj nas, błogosław nam w naszym ziemskim życiu. Pomagaj nam żyć w świętości i nie pozwól abyśmy utracili Łaskę Uświęcającą. Osłaniaj przed działaniem złego ducha. Nie zapominaj o tych, co odeszli do wieczności, o naszych rodzicach, krewnych i znajomych. Miej litość nad nimi i w miłosierdziu Swoim, daruj im grzechy, które zabraniają im wejścia do Królestwa w niebie. Amen.
 J G: 30.09.2020, 08:37
  Panie Jezu, przepraszam że Cię znowu zawiodłem, że ponownie zraniłem Cię swoimi grzechami. Przepraszam, że nie oparłem się pokusom szatana i popełniłem tak wiele grzechów. Przebacz mi moją głupotę i daruj mi grzechy moje. Dziękuję Ci, że zawsze mi wybaczałeś, choć tak wiele razy i często Cię obrażałem swoimi grzechami. Tak wiele razy odwracałem się od Ciebie, nie przestrzegając przykazań Twoich. Panie Jezu, pełen nieskończonej miłości i dobroci, wejrzyj na mą słabość i przyjdź mi z pomocą. Przygarnij mnie do siebie, a Twoja Najdroższa Krew, niech zmyje wszystkie moje grzechy, wszystkie moje błędy, winy i zaniedbania. Wspieraj i umacniaj mnie w mojej ziemskiej pielgrzymce, bądź zawsze przy mnie, czuwaj nade mną, abym nie zbłądził w drodze do nieba, w drodze do zbawienia duszy mojej. Amen.
 J G: 29.09.2020, 08:50
  Panie Jezu, pragnę ofiarować Ci w pokorze serca mego, wszystkie moje modlitwy i wszystkie czyny, które Ci się podobały. Przyjmij je na chwałę Swoją, na chwałę Ojca i Ducha Świętego. Spraw Panie Jezu, aby wydały one owoce zbawienne dla duszy mojej, a ogień Twojej miłości niech zniszczy wszystkie grzechy moje, które obciążają ją. Czuwaj nade mną i opiekuj się mną, abym życiem swoim, oraz dzięki Twojemu Miłosierdziu, mógł się cieszyć życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim. Amen.
 J G: 28.09.2020, 19:37
  Wszechmogący Ojcze, stworzycielu nieba i ziemi, oraz ludzi i wszystkiego co nas otacza, zmiłuj się nade mną. Panie Jezu jedyny Synu Boga który przyszedłeś na ziemię dla zbawienia grzeszników zmiłuj się nade mną. Duchu Święty, który uświęcasz i oczyszczasz serca nasze, który umacniasz nas swoimi Darami, zmiłuj się nade mną.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] (15) [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej