Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 17.10.2019, 17:41
  Boże Ojcze Niebieski otwórz Swe Serce na moje modlitwy i prośby. Ale pierwsze co zrobię to podziękuję Ci za opiekę i łaski jakie spływają na mnie i wszystkich ludzi w Polsce i na świecie. Ojcze wiem że czuwasz nade mną i kochasz mnie pomimo tego że jestem człowiekiem na którym ciąży wiele win i grzechów. Ale też wiem że jesteś pełen miłosierdzia i nam wybaczasz grzechy nasze. Wierzę że jesteś nieskończenie dobry, że kochasz wszystkich ludzi, że wybaczasz nawet największym grzesznikom. A dzisiaj chcę prosić Ciebie o zdrowie dla mnie i mojej rodziny. Umocnij mnie darami Ducha Świętego abym szedł drogą Twoich Przykazań która zaprowadzi mnie do nieba. Amen.
 J G: 16.10.2019, 16:34
  Ojcze Niebieski dziękuję Ci za to że jesteś obecny w życiu moim. Dziękuję za miłość Twoją oraz za syna Twojego pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nasze grzechy oddał Swe życie umierając na krzyżu dla zbawienia świata. Kochający Ojcze okaż Swe miłosierdzie i ulecz mnie ze zmazy grzechowej. Napełnij mnie Swoją obecnością i pociągnij mnie jaszcze bliżej do Siebie. Napełnij mnie Duchem Świętym abym miał siłę do walki z duchem nieczystym i abym życiem swoim zasłużył na ucztę wieczną w niebie. Amen.
 J G: 14.10.2019, 22:51
  Ojcze Niebieski dziękuję Ci za wszystkie łaski które spłynęły na mnie przez pośrednictwo Twoje. Dziękuję Ci i błagam o miłosierdzie dla mnie i dla wszystkich którzy Cię nie znają i dla tych którzy odrzucają Twoją naukę. Boże Ojcze uratuj ich i pomóż im wrócić na drogę wiary. Ojcze pomóż mi bardziej Cię kochać bo wiem że kocham Cię jeszcze za mało. Pomóż mi kochać bliźnich tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże. Wspieraj mnie i przebacz mi moje winy aby moja nieśmiertelna dusza po śmierci w drodze do nieba napotkała otwarte bramy raju. Amen.
 J G: 13.10.2019, 18:00
  Panie Jezu nasz zbawicielu z ufnością, wiarą i miłością oddaję Tobie hołd cześć i uwielbienie za to że dla mnie grzesznego człowieka i dla wszystkich ludzi na Ziemi poświęciłeś się oddając za nas życie na krzyżu. Kochany Jezu proszę Cię zmyj ze mnie moje grzechy które obciążają moją duszę i ulecz moje serce z ran grzechowych. Ty wszystko możesz , dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo pragnę należeć do Ciebie dlatego przyjdź w godzinie mojej śmierci i zabierz mnie do Ojca Swego abym wspólnie ze wszystkimi w niebie mógł Cię wielbić, chwalić i błogosławić. Amen.
 J G: 11.10.2019, 22:56
  Boże Ojcze proszę racz przyjąć modlitwy moje na pokutę za grzechy moje i wszystkich ludzi. Chciałbym ofiarować również tysiące ran okrutnej męki syna Twego. Przyjmij Ojcze każdą przelaną kroplę krwi Pana Jezusa oraz Najświętsze Serce Syna Twego. Kochany Ojcze proszę nie zapominaj o duszach w czyśćcu cierpiących a w miłosierdziu Swoim daruj im grzechy i pozwól im wejść do Królestwa Twego. Boże mój nieskończenie dobry przyjmij modlitwę moją a w Swoim miłosierdziu daruj grzech moje. Amen.
 Antek: 10.10.2019, 22:53
 Przepraszam Boże! 😔
 J G: 08.10.2019, 18:16
  Panie Boże wierzę w Ciebie wierzę w Twe miłosierdzie i ufam Twojej dobroci. Proszę dodaj mi wiary, dodaj miłości abym Cię kochał jeszcze bardziej. Ojcze mój umiłowany pomóż mi błagam Cię, abym życiem swoim zasłużył na niebo. Ty wiesz że jestem człowiekiem grzesznym że wiele złego w życiu zrobiłem. Dlatego racz nie karać mnie za grzechy moje tylko mi je odpuść w miłosierdziu Swoim. Amen.
 J G: 15.09.2019, 18:32
  Wszechmogący Boże Stwórco i Odkupicielu, prosimy Cię udziel duszom zmarłym odpuszczenia wszystkich grzechów a dzięki Twemu miłosierdziu niech dostąpią życia wiecznego. Kierujemy również prośby za nas, przyjmij błagania nasze i w Swoim miłosierdziu zlituj się nad nami i przebacz nam nasze grzechy. Boże Ty wiesz że jesteśmy ludźmi słabymi i często popełniamy grzechy wskutek własnej słabości. Dlatego prosimy Cię daruj nam grzechy nasze i dodaj nam sił abyśmy czystym i niewinnym sercem mogli Ci służyć w drodze do nieba. Wspieraj nasze prośby darami Ducha Świętego abyśmy mogli obronić się przed zakusami złego ducha. Amen.
 J G: 13.09.2019, 22:44
  O najsłodszy Panie Jezu staję przed Tobą ja grzeszny człowiek i błagam o miłosierdzie i błogosławieństwo na dalsze dni mojego życia. Błagam daruj mi moje popełnione grzechy aby moja dusza nieśmiertelna trafiła do raju. Niech Twoja Męka i śmierć na krzyżu oczyści moją grzeszną duszę z grzechów nieczystości, zaniedbania, grzechów wołających o pomstę do nieba i wszystkiego co się Tobie nie podobało. Dozwól mi za nie serdecznie żałować i obroń od zguby wiecznej. Amen.

 J G: 11.09.2019, 14:59
  Panie Jezu Chryste wejrzyj prosimy Cię na nas i wesprzyj nas swoją łaską abyśmy pokonali wszelkie przeciwności jakie zły duch stawia na naszej drodze. Jesteśmy ludźmi którzy mamy większe skłonności do złego niż do dobrego. Dlatego pełni wiary prosimy Cię o pomoc. Dodaj nam sił i wiary abyśmy po usunięciu naszych zmaz grzechowych powstali do nowego życia. Pragniemy dostąpić owoców Twojej świętej Męki i Zmartwychwstania aby po śmierci żyć i królować razem z Tobą w niebie. Amen.
 J G: 10.09.2019, 20:32
  Panie Jezu ufam, kocham i wierzę w to wszystko co nam przekazałeś w swoich naukach i przepowiedniach za życia ziemskiego. Chcę moim życiem ziemskim zasłużyć na niebo. Dlatego z wielką skruchą i pokorą przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i zaniedbania. W wielkiej pokorze i żalu za popełnione grzechy proszę o przebaczenie i darowanie mi moich grzechów. Duchu Święty wspieraj mnie swoimi darami abym w drodze do nieba przezwyciężył wszelkie pokusy złego ducha. Dodaj mi sił abym w drodze do nieba przed śmiercią odbył całkowitą i szczerą spowiedź odprawił godne zadośćuczynienie i otrzymał odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.
 A.D: 26.08.2019, 19:50
 Boże kochany wybacz mi moje grzechy, chociaż wstyd mi po raz kolejny błagać o wybaczenie, jestem bardzo słabym człowiekiem i tylko Twoja miłość może mnie uleczyć. Boje sie, że znowu ten grzech popełnie. Okaż miłosierdzie duszy mojemu tacie, dzisiaj mija 10 lat jak odszedł, bardzo za nim tesknie i wszystko już dawno mu wybaczyłam. Proszę Cię o deszcz w Amazoni by niewinne stworzenia nie cierpiały. Kocham Cie Jezu i ufam bezgranicznie.
 Tomek: 21.08.2019, 15:19
 Jezu, proszę wybacz mi moje grzechy, przepraszam Cię za nie! Proszę pomóż mi w moich kłopotach rodzinnych, przywróć nam pokój w domu i rodzinie! Jezu ufam Tobie! Jezu Ty się tym zajmij i daj mi cierpliwość, abym psychicznie to wszystko znosił, trzymaj się swoich postanowień przed Tobą złożonych! Amen
 Tomek: 18.08.2019, 22:09
 Jezu proszę wybacz mi! Przepraszam Cię za moje grzechy i proszę o pojednanie w moim domu i rodzinie! Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij! Przepraszam!
 Zosia : 17.08.2019, 11:28
 Proszę o modlitwę za mnie o łaski Ducha Świętego, o dar modlitwy,o wytrwałość w wierze,nadziei i miłości, o Boże błogosławieństwo i przewodnictwo oraz opiekę Matki Bożej, tak dla mnie jaj i moich bliskich. Bóg zapłać
 bozena: 25.07.2019, 14:49
 Panie Jezu pomóż moim synom i daj zdrowie mojemu mężowi pomóż mi byc lepszym człowiekiem
 Agnieszka: 23.07.2019, 20:35
 Panie Jezu błagam nie zostawiaj mnie samej z tym problemem.Poprowadź mnie prostą drogą i natchnij swoją łaską mojego brata żeby mnie nie skrzywdził.Odbierz mu żądzę chciwości a mnie wybacz wszystkie złe myśli i grzechy. Ufam Tobie Dobry Jezu.
 J G: 23.07.2019, 19:42
  Jezu miłosierny zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, które nie mogą dostać się do nieba, za grzechy popełnione za życia ziemskiego. Niech krew i woda która wypłynęła z Serca Twego, ugasi płomienie ognia czyśćcowego. Modlitwę tę kieruję za dusze z mojej rodziny oraz za te za które się nikt nie modli. Proszę wejrzyj również na nas i wspieraj nas abyśmy za życia ziemskiego przestrzegali Twoich przykazań i kroczyli drogą prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 22.07.2019, 22:10
  Panie Jezu oddaję się Tobie tak jak Ty oddałeś się za nas w męce krzyżowej Ojcu Niebieskiemu. Niech Twoja męka za mnie nędznego grzesznika nie będzie stracona.Ty za mnie oddałeś życie na krzyżu. Panie Jezu przez Najświętsze Rany, Najświętszą Krew przelaną na krzyżu daruj mi moje grzechy. Ty pocieszyłeś łotra darując mu jego grzechy i obiecując niebo. O jak bardzo bym chciał być na miejscu tego łotra.O Maryjo matko nasza wstawiaj się za mną do najmilszego Syna swego i uproś mi odpuszczenie wszystkich grzechów moich. Amen.
 J G: 03.07.2019, 15:14
  Najłaskawsza Matko Boża dziękuję Ci za wszystko co dla nas zrobiłaś. Dziękuję za Syna Bożego któregoś urodziła i wychowała oraz za miłość macierzyńską do syna jak i do wszystkich ludzi. Syn Twój umierając na krzyżu dał nam Ciebie za matkę. Dlatego proszę Cię Matko o wstawiennictwo do Syna Twego o wyjednanie mi darowania wszystkich grzechów. Święta Maryjo wysłuchaj modlitwy mojej. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] (27) [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej