Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 28.10.2019, 19:35
  Panie Jezu Chryste z miłości do Ciebie wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą zła i grzechów moich. Ty wiesz że ja Cię kocham, że wierzę i ufam Tobie. Panie mój pełen miłości i miłosierdzia, pokornie Cię proszę błogosław na dalsze dni mojego życia. Uzdrawiaj moje serce, mój umysł, moje ciało. Niech Twoja Krew Przenajświętsza przelana na krzyżu zgładzi grzechy moje. Miej mnie zawsze w swej opiece. Kieruj moimi drogami, chroń przed złymi wpływami otaczającego świata. Dodaj mi sił, abym z czystym sercem staną Przed Ojcem Twoim, który mnie wprowadzi do raju. Amen.
 J G: 27.10.2019, 09:51
  Boże Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za wszystko, za to że mnie kochasz. Dziękuję za syna Twojego Jezusa Chrystusa, którego zesłałeś na ziemię. On przez śmierć na krzyżu, wskazał mi drogę która prowadzi mnie do Ciebie. Kochany Ojcze prowadź mnie tą drogą, drogą do Twojego Niebieskiego Królestwa. Ojcze nie pozwól mi abym zbłądził, ale wspieraj mnie abym czystym sercem podążał do Ciebie. A kiedy już dojdzie do spotkania z Tobą, nie bądź mi jako Sędzia Sprawiedliwy, ale jako Dobry Ojciec, wychodzący na spotkanie syna marnotrawnego i łaskawie sądź mnie według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Amen.
 J G: 26.10.2019, 15:00
  Ojcze Niebieski, Ty który przebaczasz litując się nad dziećmi swymi, przyjmij błaganie moje i spojrzyj łaskawie na mnie, sługę Twego. Okaż mi Panie miłosierdzie swoje i wyzwól mnie ze wszystkich grzechów moich, które obciążają moją grzeszną duszę. Panie mój zmiłuj się na de mną i wspieraj mnie. Błogosław na dalsze życie, abym kierując się Twoimi przykazaniami mógł podobać się Tobie. Ojcze Stwórco i Odkupicielu, udziel duszom zmarłych sług i służebnic swoich, odpuszczenia wszystkich grzechów, aby jak najszybciej dołączyli do grona świętych w niebie. Ojcze zechciej mi pomóc i obdarz mnie łaskami, które mi pomogą wiernie Ci służyć, abym po śmierci mógł odebrać wieczną zapłatę w niebie. Amen.
 J G: 25.10.2019, 11:27
  Panie Jezu przyjmij najgorętsze dzięki za wszystkie łaski które od Ciebie otrzymałem. Dziękuję za miłość Twoją, dziękuję za Przenajświętszy Sakrament, dziękuję że ofiarujesz się codziennie na tylu ołtarzach i mocą Swoją przemieniasz chleb i wino w Ciało i Krew Swoją. Chciałbym Ci podziękować za to że jesteś, za to że czuwasz na de mną. Panie Ty wiesz wszystko o mnie, wiesz że nie jestem ideałem, dlatego chciałbym Cię przeprosić za wszystkie grzechy moje, za wszystkie przewinienia jakie obciążają moją duszę. Miłosierny Panie daruj mi je. Wspieraj mnie swą siłą, oświeć swym światłem, abym przez grzech śmiertelny Cię nie utracił. Pragnę zawsze należeć do Ciebie, proszę błogosław mi, a w godzinie śmierci przyjdź do mnie i zabierz mnie do Ojca Swego. Amen.
 J G: 24.10.2019, 09:04
  Duchu Święty Boże dziękuję za to że przybywasz do nas w chwilach słabości, że wzmacniasz nas Swoimi Darami abyśmy w drodze do nieba nie ustali. Miłosierny dawco darów prosimy Cię ześlij ogień Twej bożej mocy na nas aby nas oczyścił z brudów grzechowych. Spraw abyśmy umocnieni Twoją łaską, Twoim światłem mogli stawić opór złemu duchowi który czyha na nasze dusze. Przyjdź Duchu Święty i pozostań z nami na zawsze. Pomnażaj nasza wiarę, umacniaj w nas nadzieję i rozpalaj naszą miłość. Pragniemy z Twoją pomocą żyć po chrześcijańsku i umrzeć śmiercią świątobliwą. Wysłuchaj nas Duchu Święty. Amen.
 J G: 23.10.2019, 10:59
  Panie Boże Ty mnie kochasz, Ty jesteś moją miłością bo dla mnie, dla każdego człowieka na ziemi ofiarowałeś swego syna a pana naszego Jezusa Chrystusa. On dla mnie i wszystkich ludzi oddał swe życie umierając w okropnych mękach na krzyżu. Panie Jezu kocham Cię za każde bezkrwawe odnawianie się Twoich Ran Świętych we wszystkich Mszach Świętych na ziemi. Kocham Cię Boże za Twą nieskończoną miłość do mnie i wszystkich ludzi. Kocham za darowanie mi moich grzechów w sakramencie pokuty oraz za wszystkie łaski jakie od Ciebie otrzymałem. Ojcze racz być mi łaskawym i miłosiernym i przebacz mi moje grzechy. Amen.
 J G: 22.10.2019, 15:46
  Panie Jezu podobnie jak św. Piotr chcę Ci powiedzieć "Panie Ty wiesz że Cię kocham". Ale pragnę kochać Cię jeszcze bardziej. Wzbudź w moim sercu to pragnienie, abym Cię kochał ponad życie. Tak jak Ty pokochałeś nas, że z miłości do nas, oddałeś Swe życie umierając na krzyżu. Ty wiesz jakim człowiekiem ja jestem, znasz wszystkie moje słabości. Dlatego proszę strzeż mnie i spraw abym słuchając Twego słowa i karmiąc się Twoim Ciałem zasłużył na wieczną ucztę w niebie. Amen.
 J G: 21.10.2019, 15:42
  Panie Jezu z wielkim żalem, pokorą i skruchą przepraszam za wszystkie moje grzechy i zaniedbania. Przebacz mi panie Jezu, a ja z wielką radością i oddaniem padam przed Tobą, przed Twoim Przenajświętszym Sercem, któremu chcę poświęcić się z wielką radością. Chcę moim życiem nie ranić już Twojego Zranionego Serca, a jedynie ofiarować Ci wszystkie moje myśli,uczynki, słowa,modlitwy i cierpienia. Przyjmij je mój Panie i prowadź mnie drogą która doprowadzi mnie do nieba. Jezu ufam Tobie.
 J G: 20.10.2019, 19:03
  Panie Jezu Chryste kocham Cię, uwielbiam Cię i ufam Ci. Wierzę we wszystko co nam przekazałeś i z miłości do Ciebie wyrzekam się szatana który jest głównym sprawcą moich grzechów. Tyś moim królem, moim panem, tyś odkupicielem mojej duszy. Panie mój, królu mój pokornie Cię proszę wejrzyj na mnie, na moją grzeszną duszę i uwolnij mnie od zmaz grzechowych. Chcę należeć tylko do Ciebie,chcę Ci służyć i być Twoim wiernym uczniem aż do śmierci. Chcę swoim życiem zasłużyć na zbawienie duszy mojej. Amen.

 J G: 17.10.2019, 17:41
  Boże Ojcze Niebieski otwórz Swe Serce na moje modlitwy i prośby. Ale pierwsze co zrobię to podziękuję Ci za opiekę i łaski jakie spływają na mnie i wszystkich ludzi w Polsce i na świecie. Ojcze wiem że czuwasz nade mną i kochasz mnie pomimo tego że jestem człowiekiem na którym ciąży wiele win i grzechów. Ale też wiem że jesteś pełen miłosierdzia i nam wybaczasz grzechy nasze. Wierzę że jesteś nieskończenie dobry, że kochasz wszystkich ludzi, że wybaczasz nawet największym grzesznikom. A dzisiaj chcę prosić Ciebie o zdrowie dla mnie i mojej rodziny. Umocnij mnie darami Ducha Świętego abym szedł drogą Twoich Przykazań która zaprowadzi mnie do nieba. Amen.
 J G: 16.10.2019, 16:34
  Ojcze Niebieski dziękuję Ci za to że jesteś obecny w życiu moim. Dziękuję za miłość Twoją oraz za syna Twojego pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nasze grzechy oddał Swe życie umierając na krzyżu dla zbawienia świata. Kochający Ojcze okaż Swe miłosierdzie i ulecz mnie ze zmazy grzechowej. Napełnij mnie Swoją obecnością i pociągnij mnie jaszcze bliżej do Siebie. Napełnij mnie Duchem Świętym abym miał siłę do walki z duchem nieczystym i abym życiem swoim zasłużył na ucztę wieczną w niebie. Amen.
 J G: 14.10.2019, 22:51
  Ojcze Niebieski dziękuję Ci za wszystkie łaski które spłynęły na mnie przez pośrednictwo Twoje. Dziękuję Ci i błagam o miłosierdzie dla mnie i dla wszystkich którzy Cię nie znają i dla tych którzy odrzucają Twoją naukę. Boże Ojcze uratuj ich i pomóż im wrócić na drogę wiary. Ojcze pomóż mi bardziej Cię kochać bo wiem że kocham Cię jeszcze za mało. Pomóż mi kochać bliźnich tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże. Wspieraj mnie i przebacz mi moje winy aby moja nieśmiertelna dusza po śmierci w drodze do nieba napotkała otwarte bramy raju. Amen.
 J G: 13.10.2019, 18:00
  Panie Jezu nasz zbawicielu z ufnością, wiarą i miłością oddaję Tobie hołd cześć i uwielbienie za to że dla mnie grzesznego człowieka i dla wszystkich ludzi na Ziemi poświęciłeś się oddając za nas życie na krzyżu. Kochany Jezu proszę Cię zmyj ze mnie moje grzechy które obciążają moją duszę i ulecz moje serce z ran grzechowych. Ty wszystko możesz , dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo pragnę należeć do Ciebie dlatego przyjdź w godzinie mojej śmierci i zabierz mnie do Ojca Swego abym wspólnie ze wszystkimi w niebie mógł Cię wielbić, chwalić i błogosławić. Amen.
 J G: 11.10.2019, 22:56
  Boże Ojcze proszę racz przyjąć modlitwy moje na pokutę za grzechy moje i wszystkich ludzi. Chciałbym ofiarować również tysiące ran okrutnej męki syna Twego. Przyjmij Ojcze każdą przelaną kroplę krwi Pana Jezusa oraz Najświętsze Serce Syna Twego. Kochany Ojcze proszę nie zapominaj o duszach w czyśćcu cierpiących a w miłosierdziu Swoim daruj im grzechy i pozwól im wejść do Królestwa Twego. Boże mój nieskończenie dobry przyjmij modlitwę moją a w Swoim miłosierdziu daruj grzech moje. Amen.
 Antek: 10.10.2019, 22:53
 Przepraszam Boże! 😔
 J G: 08.10.2019, 18:16
  Panie Boże wierzę w Ciebie wierzę w Twe miłosierdzie i ufam Twojej dobroci. Proszę dodaj mi wiary, dodaj miłości abym Cię kochał jeszcze bardziej. Ojcze mój umiłowany pomóż mi błagam Cię, abym życiem swoim zasłużył na niebo. Ty wiesz że jestem człowiekiem grzesznym że wiele złego w życiu zrobiłem. Dlatego racz nie karać mnie za grzechy moje tylko mi je odpuść w miłosierdziu Swoim. Amen.
 J G: 15.09.2019, 18:32
  Wszechmogący Boże Stwórco i Odkupicielu, prosimy Cię udziel duszom zmarłym odpuszczenia wszystkich grzechów a dzięki Twemu miłosierdziu niech dostąpią życia wiecznego. Kierujemy również prośby za nas, przyjmij błagania nasze i w Swoim miłosierdziu zlituj się nad nami i przebacz nam nasze grzechy. Boże Ty wiesz że jesteśmy ludźmi słabymi i często popełniamy grzechy wskutek własnej słabości. Dlatego prosimy Cię daruj nam grzechy nasze i dodaj nam sił abyśmy czystym i niewinnym sercem mogli Ci służyć w drodze do nieba. Wspieraj nasze prośby darami Ducha Świętego abyśmy mogli obronić się przed zakusami złego ducha. Amen.
 J G: 13.09.2019, 22:44
  O najsłodszy Panie Jezu staję przed Tobą ja grzeszny człowiek i błagam o miłosierdzie i błogosławieństwo na dalsze dni mojego życia. Błagam daruj mi moje popełnione grzechy aby moja dusza nieśmiertelna trafiła do raju. Niech Twoja Męka i śmierć na krzyżu oczyści moją grzeszną duszę z grzechów nieczystości, zaniedbania, grzechów wołających o pomstę do nieba i wszystkiego co się Tobie nie podobało. Dozwól mi za nie serdecznie żałować i obroń od zguby wiecznej. Amen.
 J G: 11.09.2019, 14:59
  Panie Jezu Chryste wejrzyj prosimy Cię na nas i wesprzyj nas swoją łaską abyśmy pokonali wszelkie przeciwności jakie zły duch stawia na naszej drodze. Jesteśmy ludźmi którzy mamy większe skłonności do złego niż do dobrego. Dlatego pełni wiary prosimy Cię o pomoc. Dodaj nam sił i wiary abyśmy po usunięciu naszych zmaz grzechowych powstali do nowego życia. Pragniemy dostąpić owoców Twojej świętej Męki i Zmartwychwstania aby po śmierci żyć i królować razem z Tobą w niebie. Amen.
 J G: 10.09.2019, 20:32
  Panie Jezu ufam, kocham i wierzę w to wszystko co nam przekazałeś w swoich naukach i przepowiedniach za życia ziemskiego. Chcę moim życiem ziemskim zasłużyć na niebo. Dlatego z wielką skruchą i pokorą przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i zaniedbania. W wielkiej pokorze i żalu za popełnione grzechy proszę o przebaczenie i darowanie mi moich grzechów. Duchu Święty wspieraj mnie swoimi darami abym w drodze do nieba przezwyciężył wszelkie pokusy złego ducha. Dodaj mi sił abym w drodze do nieba przed śmiercią odbył całkowitą i szczerą spowiedź odprawił godne zadośćuczynienie i otrzymał odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] (27) [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej