Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 06.03.2022, 20:00
  Dzisiejsza ewangelia, ukazuje nam pana Jezusa, kuszonego po czterdziestu dniach pobytu na pustyni. Ukazuje chytrość i przebiegłość szatana, który wykorzystuje stan, w jakim znajdował się pan Jezus. Stan po czterdziestu dniach postu, stan zmęczenia, osłabienia i głodu. Kochani bierzmy przykład z pana Jezusa. On zwyciężył pokusy szatana. Zwyciężajmy za Jego przykładem, z pokusami jakie przed nami stawia świat współczesny, za którym kryje się szatan. Niech czas przebywania pana Jezusa na pustyni, stanie się naszym czasem, czasem okresu Wielkiego Postu, czasem naszej walki z pokusami, czasem naszej próby aby te pokusy przezwyciężać. Panie Jezu, pomóż nam przeżyć okres Wielkiego Postu, pomóż nam walczyć z naszymi słabościami, z naszymi nałogami, abyśmy z Twoją pomocą mogli je przezwyciężać. Amen.
 J G: 03.03.2022, 13:32
  "Weź swój krzyż i mnie naśladuj" to słowa pana Jezusa, które słyszymy w dzisiejszej ewangelii. Pan Jezus tymi słowami, zaprasza nas, abyśmy podjęli próbę naśladowania Go, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu. Abyśmy wzięli na ramiona, krzyż własnych słabości, krzyż który uświadomi nas, że nie jest najważniejsze życie doczesne, tylko życie wieczne. Niech krzyż nasz, teraz w 21 wieku, będzie kontynuacją krzyża pana Jezusa, krzyża który niesiemy, na naszej drodze krzyżowej, drodze naszego własnego życia. Nieść nasz krzyż, to walczyć z naszymi słabościami, to przestrzegać Przykazania Boże, to zgadzać się z tym co nas spotyka w życiu. Ale nie tylko zgadzać się, ale również podejmować wyrzeczenia, podejmować próby poprawy naszego życia. A kiedy przyjdą ciężkie dni doświadczeń, dni chorób i cierpień, panie Jezu, wtedy podtrzymaj nas na duchu i daj siłę do znoszenia ich. Daj ufność, daj siłę, aby przezwyciężać nasze złe skłonności, aby przezwyciężać nasze wszelkie wady, abyśmy z grzechów naszych powstali do życia w świętości. Amen.
 J G: 02.03.2022, 15:44
  Dzisiaj "Środa Popielcowa", pierwszy dzień Wielkiego Postu. Dziś pan Jezus, mówi do każdego z nas, "nawracajcie się i wierzcie w ewangelię", w obrzędzie posypania głowy popiołem. Środa Popielcowa, rozpoczyna okres czterdziestodniowego postu, który ma nas przygotować, na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus, przez 40 dni pościł na pustyni, a w dniu dzisiejszym zaprasza nas, abyśmy naśladując Jego, również podjęli się tego zadania. Zaprasza nas, na wędrówkę przez pustynię własnego życia, do nawracania się na tej wędrówce, abyśmy wierzyli w Jego słowa, które pozostawił nam w słowach ewangelii. Popiół, którym kapłan posypał nam głowę, symbolizuje nam, że to z czym się teraz spotykamy, wszystko co materialne, a przede wszystkim nasze życie przemija i kiedyś się skończy. Okres Wielkiego Postu, to czas aby poprawić stosunki z panem Jezusem, to okres pogłębienia więzi z Nim. To czas na oczyszczenie dusz naszych, to czas na pogłębienie naszej miłości do Boga i do ludzi. To czas łaski, czas zbawienia dusz naszych, do których nas zaprasza. On oczekuje nas, On oczekuje naszej poprawy, On cały czas jest obecny przy nas. Panie Jezu, bądź przy nas cały czas, wspieraj nas w tej wędrówce, w tej walce z naszymi słabościami. Ty nie chcesz naszej zguby, nie chcesz naszego potępienia, Ty przyszedłeś na ziemię po to, aby nas zbawić. Nie pozwól aby Twoja nauka, Twoja śmierć na krzyżu, była na darmo. Amen.
 J G: 28.02.2022, 16:24
  Życie ludzkie, bardzo często, przebiega nie po naszej myśli. Bardzo często nie mamy na to wpływu, ale też bardzo często, sami przez własne złe decyzje, gubimy się na ścieżkach własnego życia. Kto z nas się nie pogubił i nie podjął złych decyzji ? Któż z nas nie przeżywał chwil, kiedy wydaje się, że już nie jesteśmy w stanie podnieść się, kiedy czujemy się opuszczeni, osamotnieni, kiedy beznadziejnie rozkładamy ręce, nie wiedząc co począć. Dzieje się tak zazwyczaj, kiedy życie na ziemi przysłoni nam cel naszego życia, kiedy Bóg nie będzie na pierwszym miejscu. Kiedy sprawy doczesne, przysłonią nam drogę do Boga. Panie Boże, zwracam się z ogromną prośbą, z prośbą o Łaskę Twoją, która nam pomoże odnaleźć drogę do Ciebie. Z Łaską, która odsłoni nam opaskę na oczach, abyśmy widzieli i zawsze podążali, zawsze w naszym życiu odnajdywali Ciebie. Amen.
 J G: 19.02.2022, 14:31
  " To jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie". Te słowa słyszymy w dzisiejszej ewangelii, słowa wypowiadane przez Boga Ojca. Skierowane one były wtedy, do trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana. Ale te słowa, tak bardzo ważne, skierowane są również do mnie, do każdego z nas. Te słowa, ten cud przemienienia na górze Tabor, to jednocześnie zapewnienie przez samego Boga Ojca, że nas kocha, że przesyła nam ratunek, w osobie pana Jezusa Syna Swego. To jednocześnie chwila, w której Bóg objawia Swoją Chwałę, chwila kiedy mówi, że jest naszym Panem, naszym Bogiem. Samo przemienienie pana Jezusa, to utwierdzenie nas, że pan Jezus jest Bogiem. Niech góra Tabor, będzie dla każdego z nas, górą Przemienienia. Niech każdy z nas, przemieni się w biel, jak pan Jezus, bo biel to symbol czystości, niewinności, symbol przemiany życia duchowego. Niech ta przemiana odbywa się cały czas, bo zawsze można coś lepiej zrobić, komuś lepiej pomóc, kogoś lepiej potraktować. Niech biel symbol niewinności, zawsze zagości do serc naszych. Amen.
 J G: 17.02.2022, 17:08
  "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci którzy się źle mają" Lekarze leczą ludzi odkąd świat istnieje, ale żaden nawet najlepszy specjalista, nie jest w sanie nas wyleczyć, z największej choroby jaka nas dotyka, z choroby grzechu, z choroby duszy. . Pan Jezus, przyszedł na ziemię, po to aby nas uleczyć, a raczej uzdrowić, właśnie z takiej choroby. Wszyscy chorujemy na tą chorobę, wszyscy jesteśmy w większym, lub mniejszym stopniu grzesznikami. Pan Jezus proponuje każdemu z nas, bezpłatną wizytę, bezpłatne wyleczenie, nawet z najbardziej zaawansowanej choroby duszy. On wyleczy, On daruje "Łaski Przebaczenia" nawet dla największych, zatwardziałych grzeszników. On przebaczy, tylko pójdź po ten wielki, niepojęty dar, dar przywracający nadzieję, na życie wieczne w niebie. Pójdź bo On na ciebie czeka, bo On na ziemię przyszedł aby Cię uleczyć. On przyszedł, jak mówi, nie dla sprawiedliwych, tylko do grzeszników. Widzimy go, czytając pismo święte, wśród ludzi biednych, chorych, cierpiących. Wśród tych którym pomaga, których leczy, uzdrawia. przemienia. On uleczył wielu, bądź jednym z nich.
 J G: 16.02.2022, 21:15
  Duchu Święty Boże, do Ciebie w dzisiejszej modlitwie, zwracam się, podobnie jak zwracali się apostołowie z Matką Boską, po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Oni trwali na modlitwie w wieczerniku , a owocem tej modlitwy, było Twoje przyjście pod postacią ognistych ogników, pod postacią Twoich Darów. Proszę przyjdź również do mnie i umocnij mnie. Udziel mi Twych siedmiu Darów niech rozpalą moją miłość, niech pomnożą moją wiarę, niech umocnią mą nadzieję. Przyjdź Duchu Święty i umocnij mnie, natchnij mnie rozwagą i roztropnością abym potrafił właściwe podejmować decyzje. Natchnij mnie cierpliwością i pokorą, abym potrafił dostrzec i z pomocą pośpieszyć ludziom którzy potrzebują pomocy. Wspieraj mnie Łaską która jest niezbędna do zbawienia. Amen.
 J G: 15.02.2022, 21:01
  " Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie ". Tymi słowami, które pan Jezus mówił do apostołów, na górze Oliwnej, a wcześniej jeszcze, na górze Tabor, pragnę rozpocząć moje rozważanie. Pan Jezus, mówiąc do apostołów aby czuwali, ma na myśli czuwanie nie tylko apostołów, ale nas wszystkich. Słowa te odnoszą się również do czasów dzisiejszych. Teraz też należy czuwać, teraz też należy się modlić. Znużenie uczniów pana Jezusa jest wciąż aktualne. My podobnie jak apostołowie często zasypiamy. Zasypia w nas życie duchowe. Często w czasie modlitwy, nie możemy się skupić. Zamiast rozmawiać z Bogiem, myśli nasze są gdzieś indziej, jesteśmy nieobecni, a modlitwa przebiega, jak klepanie wierszyka. Pan Jezus mówiąc te słowa, pragnie, abyśmy byli i trwali w gotowości, abyśmy czuwali nieustannie. Bo nikt nie zna, ani dnia, ani godziny, Jego przyjścia. Słowa pana Jezusa, odnoszą się do każdego z nas. Każdego z nas przestrzega, abyśmy nie ulegali pokusom. Zachęca nas do modlitwy, bo ona jest najskuteczniejszą, w walce z pokusami, w walce z grzechem.
 J G: 14.02.2022, 19:38
  " Nie ma innego klucza do Nieba, poza Krzyżem " to słowa świętego Charbela. Krzyż jest kluczem, który może nam otworzyć bramy Nieba. Nie zmarnujmy tej szansy. Nie odwracajmy się od Krzyża Chrystusowego, tylko weźmy na ramiona Krzyż własnego życia i idźmy śladami pana Jezusa. Idźmy z radością, nie zważajmy na trudy, na cierpienia, cierpliwie dążmy do celu, którym jest Niebo. Nawet kiedy upadniemy, pod ciężarem naszego Krzyża, nie poddawajmy się. Pan Jezus Ci pomoże. On będzie Ci towarzyszył. On pomoże Ci się podnieść, tylko zaufaj Mu całkowicie. Nie zwracaj uwagi, na tych którzy Cię wyśmiewają. Podążaj cierpliwie do celu, a za każde cierpienie, za każdą bolesną ranę, na Twojej Drodze Krzyżowej, otrzymasz nagrodę w Niebie. Wytrwaj niosąc Krzyż, a w chwilach upadku, w chwilach kiedy On Ci będzie sprawiał wielki ból, módl się do Niego. Twoja modlitwa, płynąca z głębokiej wiary, doda Ci sił. Ona Cię umocni w wierze, miłości i nadziei, a idący z Tobą pan Jezus otworzy bramy Nieba krzyżem niesionym przez Ciebie. Amen.

 J G: 13.02.2022, 13:21
  "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". Te słowa, wypowiada kapłan podczas eucharystii, zapraszając wiernych do przyjęcia Komunii Świętej, do przyjęcia Ciała Pana Jezusa. Wcześniej odpowiadamy, aby pan Jezus, pod postacią Baranka, zmiłował się nad nami, aby darował nam grzechy nasze, aby obdarzył nas pokojem. Przyjmując Ciało Pana Jezusa, będąc w stanie Łaski Uświęcającej, próbujemy oddalić się od grzechów naszych, próbujemy żyć i walczyć z pokusami, jakie zsyła na nas szatan. Kapłan wypowiadając wyżej zacytowane słowa, oferuje nam przyjęcie najcenniejszego daru, najcenniejszego prezentu, wystarczy tylko w Sakramencie Pokuty, uzyskać odpuszczenia grzechów naszych. Dziękujmy Pany Jezusowi, za ten prezent, za ten dar bezcenny. Oddalmy od siebie grzechy, za które zapłatą jest śmierć wieczna, a wyleczmy swoją duszę, wyleczmy swoje sumienie, przyjmując ten najcenniejszy dar, Dar Łaski Bożej, dar życia wiecznego. Panie Jezu, proszę Cię, oczyść mnie z grzechów moich. Nie chcę, aby nawet najlżejsze grzechy, oddzielały mnie od Ciebie. Uwolnij mnie od wszelkich pokus i prowadź mnie przez życie moje. Prowadź do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 12.02.2022, 23:12
  " Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść " To fragment dzisiejszej ewangelii, jak wielki cud, pan Jezus uczynił, rozmnażając siedem chlebów, aby nakarmić cztery tysiące ludzi. Pan Jezus na przykładzie tego cudu, pokazuje nam, że widzi, że zauważa ludzkie potrzeby. Nikt mu o nich nie mówi, On sam najlepiej wie, On martwi się i troszczy o nich, aby mieli siłę powrócić do domu. Podobnie jest w czasach dzisiejszych. Pan Jezus teraz też się o nas martwi. Teraz też karmi nas. Wie najlepiej czego każdy z nas potrzebuje i troszczy się o każdego z nas. Daje nam, zaspokaja nasze potrzeby, zarówno te duchowe, jak i materialne. Nie raz, zdarzało się nam być, w sytuacji bez wyjścia i jakimś cudem, udało się nam wyjść z opresji. Prośmy pana Jezusa, aby Jego pomoc, Jego opieka, nigdy nie ustawała. Aby chleba nigdy nikomu nie zabrakło. Aby nie zabrakło również, pokarmu duchowego. Amen.
 J G: 11.02.2022, 23:01
  Słowa dzisiejszej ewangelii, mówią o uleczeniu głuchoniemego. To jeden z wielu cudów, o którym dowiadujemy się z Pisma Świętego. Pan Jezus uzdrawiał chorych, trędowatych, głuchych, opętanych, ale zawsze starał się, aby to robić, z dala od tłumów, z dala od rozgłosu. Prośmy pana Jezusa, aby uzdrowił również nas. Aby uzdrowił nas z głuchoty, abyśmy usłyszeli Jego głos, płynący ze słów ewangelii. Abyśmy nie tylko słuchali, ale również, potrafili przekazać słowa pana Jezusa, dla dzieci i wnuków. Pan Jezus zakazuje, aby nie rozgłaszać tego cudu. Nie robi tego dla rozgłosu. Robi to z miłości do człowieka, bo wszystko, całe życie pana Jezusa, to miłość jaką ma do ludzi, to Jego gotowość, aby czynić wszystko, dla naszego dobra. Dziękujemy Ci panie Jezu, za Twą miłość, za nauki, za Twoje poświęcenie, za to że jesteś przy nas, o każdej porze. Że nawet po Twej śmierci męczeńskiej, po Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu, nie zostawiłeś nas samych. Amen.
 J G: 08.02.2022, 14:07
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę wspólnie z Wami, zastanowić się, jaka powinna być nasza wiara. I tu nasuwa się pytanie, w jakim stopniu wierzymy słowom zawartym w Piśmie Świętym, słowom Pana Jezusa, które słyszymy w ewangeliach. Jak mocna jest nasza wiara, jak mocne jest nasze zaufanie do Boga. Ale nawet, jeżeli będziemy tylko mocno wierzyć, to nie osiągniemy szczęścia wiecznego w niebie. Oprócz naszej wiary, oprócz modlitwy, oprócz przestrzegania Przykazań Bożych i Kościelnych, potrzebujemy jeszcze uczynków. Święty Jakub w swoim liście, mówi że taka wiara, jest wiarą martwą, wiarą bezużyteczną. Tylko wiara poparta uczynkami może nam dać zbawienie. Warto w tym miejscu przypomnieć popularne powiedzenie że "piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami". Dlatego prośmy pana Boga aby sprawił, że nasze zamiary, nasze chęci, przemienią się w czyny, przemienią się w dobre uczynki. Bo same nasze dobre chęci, same pragnienia, a nawet decyzje, to zbyt mało, są bowiem one niewystarczające. Prośmy Boga o moc robienia dobrych uczynków. Czasami nawet dobre słowo, telefon, szczególnie teraz, kiedy tak dużo osób, przebywa na kwarantannie, może uczynić wiele dobrego. Dzielmy się z bliźnimi, nie tylko dobrym słowem, chociaż ono jest również ważne, ale dzielmy się, pomagajmy sobie wspólnie, a nagroda nas nie ominie. Nagroda która może być najcenniejsza, nagroda nieba. Amen.
 J G: 07.02.2022, 23:03
  "Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje, według Serca Twego." Panie Jezu, tak pragnę, chociaż troszeczkę, być podobnym do Ciebie. Chociaż troszeczkę, móc Cię naśladować. Ty zapraszasz mnie, zapraszasz wszystkich utrudzonych, aby szli za Tobą, Ty obiecujesz, że nas pokrzepisz, że tylko z Tobą i przy Tobie odnajdziemy ukojenie dla dusz naszych. Bo tylko idąc z Tobą, Twoją drogą prawdy, dotrzemy do Ojca w niebie, aby osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu prowadź mnie, prowadź nas wszystkich, tą drogą. Ty kochasz mnie, kochasz nas wszystkich, jesteś blisko każdego z nas, tylko nie zawsze my, potrafimy być blisko Ciebie. Tak często Cię nie słyszymy, tak często Cię nie dostrzegamy, tak często Cię biczujemy, naszymi grzechami. Panie Jezu prosimy Cię, prowadź nas tą drogą, drogą prawdy i nie pozwól, abyśmy z niej zbaczali. A jeżeli zbłądzimy, wyprowadź nas. Wyprowadź nas na drogę prawdy, drogę miłości, drogę życzliwości do drugiego człowieka, drogę do szczęścia wiecznego w niebie. Amen.
 J G: 04.02.2022, 18:35
  " Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem." Pragnę w dzisiejszej modlitwie, wspólnie z Wami, rozważać słowa pana Jezusa, słowa o wzajemnym miłowaniu. Pan Jezus niejednokrotnie zachęcał nas, niejednokrotnie pokazywał, jaka powinna być miłość. A po ostatniej wieczerzy ustanawia najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości. Każdy człowiek pragnie kochać i być kochanym, podobnie jak pan Jezus. Pan Jezus pokazał nam, jak bardzo nas kocha. Kocha nas tak bardzo, że poświęcił całe swoje życie, pokazując nam jak mamy żyć, a śmierć Jego męczeńska na krzyżu potwierdziła, Jego nieograniczoną miłość do nas. My mamy naśladować pana Jezusa, mamy okazywać miłość do drugiego człowieka, mamy kochać bez względu na to, czy go lubimy, czy też jest on nam obojętny. Mamy kochać nawet naszych nieprzyjaciół, mamy schować urazę, mamy przebaczać, podobnie, jak pan Jezus przebaczył swoim oprawcom, którzy się nad nim znęcali, którzy przybili Go do krzyża, którzy pozbawili Go życia. Panie Jezu kończąc te rozważania proszę o Łaskę Twojej Miłości, łaskę miłości pięknej, miłości głębokiej, miłości która zawsze pokona nasze słabości, która pokona nasze pokusy, która zaprowadzi nas do życia wiecznego w niebie. Amen.
 Zosia: 03.02.2022, 02:32
 Panie Boże, chciałabym podziękować za to co mam. Dziękuje za wspaniałych rodziców, za siostre, za chłopaka. Dziękuje ze mam gdzie wrócić, ze mam dach nad głowa, dziękuje ze mam ci jeść. Dziękuję ze jestem zdrowa i moi bliscy. Przepraszam Cię Boże ze nie doceniam czasem tego co mam. Wierze Panie Boże że mnie teraz wysłuchujesz i chce Cię prosic abyś zawsze przy mnie był i abys sprowadził mnie na dobra drogę, unikaj mnie od złego i chroń mnie. Przepraszam za moje grzechy nie zostawiaj mnie sama z trudnymi wyborami. Proszę o sile wiarę łaskę i przebaczenie. Kocham Cię i spraw abym była szczęśliwa oraz moja rodzina. Amen.
 J G: 28.01.2022, 23:03
  Panie Boże Wszechmogący, słowa tej modlitwy, kieruję do Ciebie, z prośbą o pokój na świecie. Wszyscy wiemy, jak niewymierne skutki, mogą powodować konflikty wojenne. Dlatego prosimy, uchroń świat od wojny, uchroń Ukrainę przed najazdem Rosji. Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy krajów i całego świata. Spraw aby na drodze dialogu, na drodze kompromisu, odnaleźli pokojowe rozwiązanie, które zadowoliły by obie strony. Nie pozwól, aby w wyniku wojny, ucierpiały niewinne osoby, kobiety i dzieci. Boże Ojcze Niebieski, prosimy, abyś mocą swoją sprawił, aby świat przez Ciebie stworzony, nie uległ zagładzie, bo takie mogą być skutki użycia broni nuklearnej. Amen.
 J G: 27.01.2022, 21:19
  Święty Józefie, mój patronie, Tobie pragnę oddać się w opiekę, podobnie jak Twojej opiece, powierzył Bóg, Syna Swego i Jego Matkę Maryję. Przyjdź mi z pomocą i wspieraj mnie w walce o zbawienie mojej duszy. Naucz mnie walczyć z pokusami które prowadzą do grzechu. Uproś u przybranego Syna Twojego odpuszczenia grzechów moich. Czuwaj nade mną i pomagaj aby moja wiara nigdy się nie zachwiała. Aby była silna i stała. Naucz mnie pokory i posłuszeństwa, naucz w cichości znosić każdy krzyż jaki mnie spotyka. Naucz pokory, cierpliwości i bojaźni Bożej. Naucz tak postępować abym nigdy nie zbaczał z drogi prowadzącej do nieba. Amen.
 Jola : 27.12.2021, 09:55
 Panie Jezu tak bardzo zgrzeszylam zranilam cie moimi grzechami tyle za mnie wycierpiales i moje grzechy pomóż mi uwolnić od nich tak mi wstyd mam wyrzuty sumienia za to co zrobilam czy jest dla mnie nadzieja i dla mojej rodziny obdarz nas laska proszę daj prace mojej córce o której marzy zachowaj nas od złego ducha zabierz go od nas ogarnia mnie lek o każdy dzień co będzie Panie zostań z nami pomóż niechęć być w ciągłej rozpaczy uwolnij od tego obdarzony laska spokoju wiary i nadziei Amen
 J G: 26.12.2021, 13:37
  " Synu, czemuś nam to uczynił ? Oto ojciec Twój i ja, z bólem serca szukaliśmy Ciebie." Niech te słowa, zadane Panu Jezusowi, przez Matkę Boską w dzisiejszej ewangelii, uświadomią nam, że Boga należy szukać zawsze i odnajdywać, podobnie jak odnaleźli, święty Józef i Maryja. Odnajdujmy Go, tam gdzie na pewno Go spotkamy, odnajdujmy Go w Kościele, odnajdujmy Go w eucharystii przyjmując Ciało Jego. Odnajdujmy Go jak odnaleźli go święty Józef i Maryja i zatrzymujmy Go w sercach naszych. Niech serca nasze, staną się stajenką betlejemską i niech tam narodzi się, na nowo, u każdego z nas, w każdym sercu naszym. Bardzo pięknie opisał prawdę o Bożym Narodzeniu, wieszcz Adam Mickiewicz słowami "Wierzysz że Chrystus się narodził w Betlejemskim żłobie, lecz biada, jeśli nie narodzi się w Tobie". Niech ta przestroga, jeszcze bardziej zachęci nas, do odwiedzenia kościoła, do odwiedzenia stajenki betlejemskiej, po to aby wynieść największy dar, jaki człowiek może otrzymać - Boga.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej