Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 16.02.2022, 21:15
  Duchu Święty Boże, do Ciebie w dzisiejszej modlitwie, zwracam się, podobnie jak zwracali się apostołowie z Matką Boską, po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Oni trwali na modlitwie w wieczerniku , a owocem tej modlitwy, było Twoje przyjście pod postacią ognistych ogników, pod postacią Twoich Darów. Proszę przyjdź również do mnie i umocnij mnie. Udziel mi Twych siedmiu Darów niech rozpalą moją miłość, niech pomnożą moją wiarę, niech umocnią mą nadzieję. Przyjdź Duchu Święty i umocnij mnie, natchnij mnie rozwagą i roztropnością abym potrafił właściwe podejmować decyzje. Natchnij mnie cierpliwością i pokorą, abym potrafił dostrzec i z pomocą pośpieszyć ludziom którzy potrzebują pomocy. Wspieraj mnie Łaską która jest niezbędna do zbawienia. Amen.
 J G: 15.02.2022, 21:01
  " Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie ". Tymi słowami, które pan Jezus mówił do apostołów, na górze Oliwnej, a wcześniej jeszcze, na górze Tabor, pragnę rozpocząć moje rozważanie. Pan Jezus, mówiąc do apostołów aby czuwali, ma na myśli czuwanie nie tylko apostołów, ale nas wszystkich. Słowa te odnoszą się również do czasów dzisiejszych. Teraz też należy czuwać, teraz też należy się modlić. Znużenie uczniów pana Jezusa jest wciąż aktualne. My podobnie jak apostołowie często zasypiamy. Zasypia w nas życie duchowe. Często w czasie modlitwy, nie możemy się skupić. Zamiast rozmawiać z Bogiem, myśli nasze są gdzieś indziej, jesteśmy nieobecni, a modlitwa przebiega, jak klepanie wierszyka. Pan Jezus mówiąc te słowa, pragnie, abyśmy byli i trwali w gotowości, abyśmy czuwali nieustannie. Bo nikt nie zna, ani dnia, ani godziny, Jego przyjścia. Słowa pana Jezusa, odnoszą się do każdego z nas. Każdego z nas przestrzega, abyśmy nie ulegali pokusom. Zachęca nas do modlitwy, bo ona jest najskuteczniejszą, w walce z pokusami, w walce z grzechem.
 J G: 14.02.2022, 19:38
  " Nie ma innego klucza do Nieba, poza Krzyżem " to słowa świętego Charbela. Krzyż jest kluczem, który może nam otworzyć bramy Nieba. Nie zmarnujmy tej szansy. Nie odwracajmy się od Krzyża Chrystusowego, tylko weźmy na ramiona Krzyż własnego życia i idźmy śladami pana Jezusa. Idźmy z radością, nie zważajmy na trudy, na cierpienia, cierpliwie dążmy do celu, którym jest Niebo. Nawet kiedy upadniemy, pod ciężarem naszego Krzyża, nie poddawajmy się. Pan Jezus Ci pomoże. On będzie Ci towarzyszył. On pomoże Ci się podnieść, tylko zaufaj Mu całkowicie. Nie zwracaj uwagi, na tych którzy Cię wyśmiewają. Podążaj cierpliwie do celu, a za każde cierpienie, za każdą bolesną ranę, na Twojej Drodze Krzyżowej, otrzymasz nagrodę w Niebie. Wytrwaj niosąc Krzyż, a w chwilach upadku, w chwilach kiedy On Ci będzie sprawiał wielki ból, módl się do Niego. Twoja modlitwa, płynąca z głębokiej wiary, doda Ci sił. Ona Cię umocni w wierze, miłości i nadziei, a idący z Tobą pan Jezus otworzy bramy Nieba krzyżem niesionym przez Ciebie. Amen.
 J G: 13.02.2022, 13:21
  "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". Te słowa, wypowiada kapłan podczas eucharystii, zapraszając wiernych do przyjęcia Komunii Świętej, do przyjęcia Ciała Pana Jezusa. Wcześniej odpowiadamy, aby pan Jezus, pod postacią Baranka, zmiłował się nad nami, aby darował nam grzechy nasze, aby obdarzył nas pokojem. Przyjmując Ciało Pana Jezusa, będąc w stanie Łaski Uświęcającej, próbujemy oddalić się od grzechów naszych, próbujemy żyć i walczyć z pokusami, jakie zsyła na nas szatan. Kapłan wypowiadając wyżej zacytowane słowa, oferuje nam przyjęcie najcenniejszego daru, najcenniejszego prezentu, wystarczy tylko w Sakramencie Pokuty, uzyskać odpuszczenia grzechów naszych. Dziękujmy Pany Jezusowi, za ten prezent, za ten dar bezcenny. Oddalmy od siebie grzechy, za które zapłatą jest śmierć wieczna, a wyleczmy swoją duszę, wyleczmy swoje sumienie, przyjmując ten najcenniejszy dar, Dar Łaski Bożej, dar życia wiecznego. Panie Jezu, proszę Cię, oczyść mnie z grzechów moich. Nie chcę, aby nawet najlżejsze grzechy, oddzielały mnie od Ciebie. Uwolnij mnie od wszelkich pokus i prowadź mnie przez życie moje. Prowadź do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 12.02.2022, 23:12
  " Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść " To fragment dzisiejszej ewangelii, jak wielki cud, pan Jezus uczynił, rozmnażając siedem chlebów, aby nakarmić cztery tysiące ludzi. Pan Jezus na przykładzie tego cudu, pokazuje nam, że widzi, że zauważa ludzkie potrzeby. Nikt mu o nich nie mówi, On sam najlepiej wie, On martwi się i troszczy o nich, aby mieli siłę powrócić do domu. Podobnie jest w czasach dzisiejszych. Pan Jezus teraz też się o nas martwi. Teraz też karmi nas. Wie najlepiej czego każdy z nas potrzebuje i troszczy się o każdego z nas. Daje nam, zaspokaja nasze potrzeby, zarówno te duchowe, jak i materialne. Nie raz, zdarzało się nam być, w sytuacji bez wyjścia i jakimś cudem, udało się nam wyjść z opresji. Prośmy pana Jezusa, aby Jego pomoc, Jego opieka, nigdy nie ustawała. Aby chleba nigdy nikomu nie zabrakło. Aby nie zabrakło również, pokarmu duchowego. Amen.
 J G: 11.02.2022, 23:01
  Słowa dzisiejszej ewangelii, mówią o uleczeniu głuchoniemego. To jeden z wielu cudów, o którym dowiadujemy się z Pisma Świętego. Pan Jezus uzdrawiał chorych, trędowatych, głuchych, opętanych, ale zawsze starał się, aby to robić, z dala od tłumów, z dala od rozgłosu. Prośmy pana Jezusa, aby uzdrowił również nas. Aby uzdrowił nas z głuchoty, abyśmy usłyszeli Jego głos, płynący ze słów ewangelii. Abyśmy nie tylko słuchali, ale również, potrafili przekazać słowa pana Jezusa, dla dzieci i wnuków. Pan Jezus zakazuje, aby nie rozgłaszać tego cudu. Nie robi tego dla rozgłosu. Robi to z miłości do człowieka, bo wszystko, całe życie pana Jezusa, to miłość jaką ma do ludzi, to Jego gotowość, aby czynić wszystko, dla naszego dobra. Dziękujemy Ci panie Jezu, za Twą miłość, za nauki, za Twoje poświęcenie, za to że jesteś przy nas, o każdej porze. Że nawet po Twej śmierci męczeńskiej, po Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu, nie zostawiłeś nas samych. Amen.
 J G: 08.02.2022, 14:07
  W dzisiejszym rozważaniu, pragnę wspólnie z Wami, zastanowić się, jaka powinna być nasza wiara. I tu nasuwa się pytanie, w jakim stopniu wierzymy słowom zawartym w Piśmie Świętym, słowom Pana Jezusa, które słyszymy w ewangeliach. Jak mocna jest nasza wiara, jak mocne jest nasze zaufanie do Boga. Ale nawet, jeżeli będziemy tylko mocno wierzyć, to nie osiągniemy szczęścia wiecznego w niebie. Oprócz naszej wiary, oprócz modlitwy, oprócz przestrzegania Przykazań Bożych i Kościelnych, potrzebujemy jeszcze uczynków. Święty Jakub w swoim liście, mówi że taka wiara, jest wiarą martwą, wiarą bezużyteczną. Tylko wiara poparta uczynkami może nam dać zbawienie. Warto w tym miejscu przypomnieć popularne powiedzenie że "piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami". Dlatego prośmy pana Boga aby sprawił, że nasze zamiary, nasze chęci, przemienią się w czyny, przemienią się w dobre uczynki. Bo same nasze dobre chęci, same pragnienia, a nawet decyzje, to zbyt mało, są bowiem one niewystarczające. Prośmy Boga o moc robienia dobrych uczynków. Czasami nawet dobre słowo, telefon, szczególnie teraz, kiedy tak dużo osób, przebywa na kwarantannie, może uczynić wiele dobrego. Dzielmy się z bliźnimi, nie tylko dobrym słowem, chociaż ono jest również ważne, ale dzielmy się, pomagajmy sobie wspólnie, a nagroda nas nie ominie. Nagroda która może być najcenniejsza, nagroda nieba. Amen.
 J G: 07.02.2022, 23:03
  "Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje, według Serca Twego." Panie Jezu, tak pragnę, chociaż troszeczkę, być podobnym do Ciebie. Chociaż troszeczkę, móc Cię naśladować. Ty zapraszasz mnie, zapraszasz wszystkich utrudzonych, aby szli za Tobą, Ty obiecujesz, że nas pokrzepisz, że tylko z Tobą i przy Tobie odnajdziemy ukojenie dla dusz naszych. Bo tylko idąc z Tobą, Twoją drogą prawdy, dotrzemy do Ojca w niebie, aby osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu prowadź mnie, prowadź nas wszystkich, tą drogą. Ty kochasz mnie, kochasz nas wszystkich, jesteś blisko każdego z nas, tylko nie zawsze my, potrafimy być blisko Ciebie. Tak często Cię nie słyszymy, tak często Cię nie dostrzegamy, tak często Cię biczujemy, naszymi grzechami. Panie Jezu prosimy Cię, prowadź nas tą drogą, drogą prawdy i nie pozwól, abyśmy z niej zbaczali. A jeżeli zbłądzimy, wyprowadź nas. Wyprowadź nas na drogę prawdy, drogę miłości, drogę życzliwości do drugiego człowieka, drogę do szczęścia wiecznego w niebie. Amen.
 J G: 04.02.2022, 18:35
  " Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem." Pragnę w dzisiejszej modlitwie, wspólnie z Wami, rozważać słowa pana Jezusa, słowa o wzajemnym miłowaniu. Pan Jezus niejednokrotnie zachęcał nas, niejednokrotnie pokazywał, jaka powinna być miłość. A po ostatniej wieczerzy ustanawia najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości. Każdy człowiek pragnie kochać i być kochanym, podobnie jak pan Jezus. Pan Jezus pokazał nam, jak bardzo nas kocha. Kocha nas tak bardzo, że poświęcił całe swoje życie, pokazując nam jak mamy żyć, a śmierć Jego męczeńska na krzyżu potwierdziła, Jego nieograniczoną miłość do nas. My mamy naśladować pana Jezusa, mamy okazywać miłość do drugiego człowieka, mamy kochać bez względu na to, czy go lubimy, czy też jest on nam obojętny. Mamy kochać nawet naszych nieprzyjaciół, mamy schować urazę, mamy przebaczać, podobnie, jak pan Jezus przebaczył swoim oprawcom, którzy się nad nim znęcali, którzy przybili Go do krzyża, którzy pozbawili Go życia. Panie Jezu kończąc te rozważania proszę o Łaskę Twojej Miłości, łaskę miłości pięknej, miłości głębokiej, miłości która zawsze pokona nasze słabości, która pokona nasze pokusy, która zaprowadzi nas do życia wiecznego w niebie. Amen.

 Zosia: 03.02.2022, 02:32
 Panie Boże, chciałabym podziękować za to co mam. Dziękuje za wspaniałych rodziców, za siostre, za chłopaka. Dziękuje ze mam gdzie wrócić, ze mam dach nad głowa, dziękuje ze mam ci jeść. Dziękuję ze jestem zdrowa i moi bliscy. Przepraszam Cię Boże ze nie doceniam czasem tego co mam. Wierze Panie Boże że mnie teraz wysłuchujesz i chce Cię prosic abyś zawsze przy mnie był i abys sprowadził mnie na dobra drogę, unikaj mnie od złego i chroń mnie. Przepraszam za moje grzechy nie zostawiaj mnie sama z trudnymi wyborami. Proszę o sile wiarę łaskę i przebaczenie. Kocham Cię i spraw abym była szczęśliwa oraz moja rodzina. Amen.
 J G: 28.01.2022, 23:03
  Panie Boże Wszechmogący, słowa tej modlitwy, kieruję do Ciebie, z prośbą o pokój na świecie. Wszyscy wiemy, jak niewymierne skutki, mogą powodować konflikty wojenne. Dlatego prosimy, uchroń świat od wojny, uchroń Ukrainę przed najazdem Rosji. Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy krajów i całego świata. Spraw aby na drodze dialogu, na drodze kompromisu, odnaleźli pokojowe rozwiązanie, które zadowoliły by obie strony. Nie pozwól, aby w wyniku wojny, ucierpiały niewinne osoby, kobiety i dzieci. Boże Ojcze Niebieski, prosimy, abyś mocą swoją sprawił, aby świat przez Ciebie stworzony, nie uległ zagładzie, bo takie mogą być skutki użycia broni nuklearnej. Amen.
 J G: 27.01.2022, 21:19
  Święty Józefie, mój patronie, Tobie pragnę oddać się w opiekę, podobnie jak Twojej opiece, powierzył Bóg, Syna Swego i Jego Matkę Maryję. Przyjdź mi z pomocą i wspieraj mnie w walce o zbawienie mojej duszy. Naucz mnie walczyć z pokusami które prowadzą do grzechu. Uproś u przybranego Syna Twojego odpuszczenia grzechów moich. Czuwaj nade mną i pomagaj aby moja wiara nigdy się nie zachwiała. Aby była silna i stała. Naucz mnie pokory i posłuszeństwa, naucz w cichości znosić każdy krzyż jaki mnie spotyka. Naucz pokory, cierpliwości i bojaźni Bożej. Naucz tak postępować abym nigdy nie zbaczał z drogi prowadzącej do nieba. Amen.
 Jola : 27.12.2021, 09:55
 Panie Jezu tak bardzo zgrzeszylam zranilam cie moimi grzechami tyle za mnie wycierpiales i moje grzechy pomóż mi uwolnić od nich tak mi wstyd mam wyrzuty sumienia za to co zrobilam czy jest dla mnie nadzieja i dla mojej rodziny obdarz nas laska proszę daj prace mojej córce o której marzy zachowaj nas od złego ducha zabierz go od nas ogarnia mnie lek o każdy dzień co będzie Panie zostań z nami pomóż niechęć być w ciągłej rozpaczy uwolnij od tego obdarzony laska spokoju wiary i nadziei Amen
 J G: 26.12.2021, 13:37
  " Synu, czemuś nam to uczynił ? Oto ojciec Twój i ja, z bólem serca szukaliśmy Ciebie." Niech te słowa, zadane Panu Jezusowi, przez Matkę Boską w dzisiejszej ewangelii, uświadomią nam, że Boga należy szukać zawsze i odnajdywać, podobnie jak odnaleźli, święty Józef i Maryja. Odnajdujmy Go, tam gdzie na pewno Go spotkamy, odnajdujmy Go w Kościele, odnajdujmy Go w eucharystii przyjmując Ciało Jego. Odnajdujmy Go jak odnaleźli go święty Józef i Maryja i zatrzymujmy Go w sercach naszych. Niech serca nasze, staną się stajenką betlejemską i niech tam narodzi się, na nowo, u każdego z nas, w każdym sercu naszym. Bardzo pięknie opisał prawdę o Bożym Narodzeniu, wieszcz Adam Mickiewicz słowami "Wierzysz że Chrystus się narodził w Betlejemskim żłobie, lecz biada, jeśli nie narodzi się w Tobie". Niech ta przestroga, jeszcze bardziej zachęci nas, do odwiedzenia kościoła, do odwiedzenia stajenki betlejemskiej, po to aby wynieść największy dar, jaki człowiek może otrzymać - Boga.
 J G: 25.12.2021, 22:39
  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym dla wszystkich którzy to czytają, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nowo narodzony Jezus, zagości do każdego domu i do każdej osoby. Niech zagości do każdego serca, niech obdarzy nadzieją, aby nikogo nie opuszczała, Niech przyniesie radość i napełni każde serce miłością, która przezwycięży wszelkie spory, która ukoi i zagoi wszelkie rany. Niech obdarza zdrowiem i dobrocią serca, która na zawsze w nim zagości. Niech Jezus maleńki swoim przyjściem, pobudzi w nas wiarę, niech umacnia ją, niech swoją maleńką rączką, pokazuje nam drogę do Ojca w Niebie i niech nam błogosławi. Amen.
 J G: 21.12.2021, 22:19
  W dzisiejszym rozważaniu, chciałbym zastanowić się, nad tym, z czym każdy katolik, walczy w życiu codziennym, a mianowicie, czym dla każdego z nas, jest grzech. I wydaje się to takie proste, że każdy z nas wie, że jest to świadome przekroczenie przykazań Boga i Kościoła. Ale nie zawsze potrafimy ocenić, do czego on może doprowadzić. Zetknąłem się ostatnio z kolegą, który przeżywa rozterkę, którego dręczą wyrzuty sumienia, gdyż na prośbę znajomego pożyczył mu pieniądze na alkohol, a ten z kolei pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek w wyniku którego, ucierpiała młoda dziewczyna. Każdy powie że kolega nie zawinił, że spełnił dobry uczynek. Ale czy na pewno ? Czy nie lepiej było by skłamać i powiedzieć że się nie ma pieniędzy ? Z jednej strony dobry uczynek, a z drugiej, wyrzuty sumienia, że się przyczyniło do kalectwa młodej dziewczyny. Panie Jezu, prosimy Cię, udzielaj nam daru właściwego podejmowania decyzji. Daru przemyślanych decyzji, aby nawet dobre uczynki, nie były przyczyną czyichś nieszczęść. Udziel nam łaski, abyśmy przez grzech nie zerwali przymierza z Tobą, abyśmy przez grzech nie oddalili się od Ciebie i od Twojej nauki. Amen.
 J G: 16.12.2021, 21:23
  Panie Jezu, który za nasze grzechy, oddałeś życie swoje, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy popełniamy grzechy, wszyscy popełniamy błędy, wszyscy potrzebujemy Twojej pomocy. Przyjdź nam z pomocą, udziel łaski i błogosław nam. Oddal od nas wszystkie smutki i strapienia, oddal choroby, oddal wszelkie niebezpieczeństwa jakie nam zagrażają. Błogosław naszemu życiu, błogosław i wzmocnij w nas żywą wiarę, pomnóż w nas nadzieję i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie. Panie Jezu, pomóż nam przemienić nasze życie, pomóż aby nasze życie było na wzór Twojego. Spraw, aby dalsze nasze życie, przyczyniło się do osiągnięcia szczęścia chwalenia Cię w niebie na wieki. Amen.
 J G: 15.12.2021, 22:06
  Boże Ojcze Niebieski, pragnę w tych kilku słowach, podziękować Ci za miłość, jaką otrzymujemy od Ciebie. Dziękuję za wszystkie łaski, za wszystko co zawdzięczamy Tobie, za wszystko co nas otacza. Dziękuję za Syna Jezusa Chrystusa, za Jego Ciało i Krew, za nieograniczoną miłość która na nas spływa. Dziękuję za Ducha Świętego który nas wspiera Swoimi Darami. Pragnę Ojcze Niebieski, trwać w wierze Twojej, pragnę wytrwać w Łasce Uświęcającej, aż do śmierci. Ale na mojej drodze do świętości, czyha na mnie wiele pokus. Dlatego błagam Cię, miej mnie w opiece, czuwaj nade mną, abym wytrwał w czystości duszy mojej, aż do śmierci. Błagam Cię o mój Ojcze, o darowanie grzechów moich, które obciążają moją duszę. Błagam Cię też, abyś nawrócił niewiernych i grzeszników. Błagam Cię za wszystkich ludzi, a szczególnie o pociechę dla smutnych, o zdrowie dla chorych. Błagam o łaskę zbawienia, wszystkim moim najbliższym, których zabrałeś do wieczności, o łaskę zbawienia dla dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
 J G: 13.12.2021, 22:32
  Duchu Święty Boże, pragnę Cię prosić w tej modlitwie, o udzielenie mi Swoich Świętych Darów. Proszę o Dar Mądrości, abym potrafił rozróżnić dobro, od zła i aby dobra ziemskie, nie przysłoniły mi celu mojego życia, życia wiecznego. Proszę o Dar Rozumu, abym potrafił zrozumieć prawdy objawione w Piśmie Świętym. Proszę o Dar Umiejętności, abym potrafił umiejętnie kierować życiem ziemskim, mając na uwadze życie wieczne. Proszę o Dar Rady, abym żyjąc na ziemi, zawsze tak postępował w życiu doczesnym, abym nikogo nie skrzywdził i wypełniał jednocześnie wolę Bożą. Proszę o Dar Męstwa, abym potrafił zwyciężać pokusy, jakie na mojej drodze zastawia szatan. Proszę o Dar Pobożności, abym służył Bogu jak najlepiej i ze wszystkich sił. Proszę o Dar Bojaźni Bożej, abym był posłuszny Bogu, nie z obawy przed karą, ale z miłości do Boga. Do tych siedmiu darów, proszę jeszcze o Dar Pokuty, abym za grzechy swoje, potrafił zadość uczynić Boskiej Sprawiedliwości, życiem swoim na ziemi. Amen.
 J G: 12.12.2021, 20:50
  Jak piękne są słowa dzisiejszej ewangelii i jak aktualne. Święty Jan Chrzciciel, na pytania ludzi, którzy zebrali się nad Jordanem, odpowiada im, co mają czynić, oczekując na przyjście Mesjasza. I pomimo upływu przeszło 2000 tysięcy lat, odpowiedź jakiej udzielił, jest nadal aktualna. Namawia w niej, do dzielenia się z innymi ludźmi, wszystkim co posiadają. Poucza celników i żołnierzy, aby pierwsi nie pobierali dodatkowych ceł i podatków, a drudzy nie byli źli dla ludności i nie wymuszali od nich pieniędzy. Czyż słowa świętego Jana, nie są aktualne dziś, szczególnie w okresie Adwentu, kiedy oczekujemy na ponowne przyjście Pana Jezusa. Dlatego przygotujmy się do Świąt Bożego Narodzenia, przygotujmy się duchowo, korzystajmy z głoszonych rekolekcji i pojednajmy się z Bogiem w sakramencie pojednania. Panie Boże, dopomóż mi w tym, aby moja spowiedź adwentowa, była pełna, dokładna i szczera. Aby mocne postanowienie poprawy i szczery żal za grzechy, pogłębiły moją wiarę nadzieję i miłość. Amen.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej