Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 30.09.2020, 08:37
  Panie Jezu, przepraszam że Cię znowu zawiodłem, że ponownie zraniłem Cię swoimi grzechami. Przepraszam, że nie oparłem się pokusom szatana i popełniłem tak wiele grzechów. Przebacz mi moją głupotę i daruj mi grzechy moje. Dziękuję Ci, że zawsze mi wybaczałeś, choć tak wiele razy i często Cię obrażałem swoimi grzechami. Tak wiele razy odwracałem się od Ciebie, nie przestrzegając przykazań Twoich. Panie Jezu, pełen nieskończonej miłości i dobroci, wejrzyj na mą słabość i przyjdź mi z pomocą. Przygarnij mnie do siebie, a Twoja Najdroższa Krew, niech zmyje wszystkie moje grzechy, wszystkie moje błędy, winy i zaniedbania. Wspieraj i umacniaj mnie w mojej ziemskiej pielgrzymce, bądź zawsze przy mnie, czuwaj nade mną, abym nie zbłądził w drodze do nieba, w drodze do zbawienia duszy mojej. Amen.
 J G: 29.09.2020, 08:50
  Panie Jezu, pragnę ofiarować Ci w pokorze serca mego, wszystkie moje modlitwy i wszystkie czyny, które Ci się podobały. Przyjmij je na chwałę Swoją, na chwałę Ojca i Ducha Świętego. Spraw Panie Jezu, aby wydały one owoce zbawienne dla duszy mojej, a ogień Twojej miłości niech zniszczy wszystkie grzechy moje, które obciążają ją. Czuwaj nade mną i opiekuj się mną, abym życiem swoim, oraz dzięki Twojemu Miłosierdziu, mógł się cieszyć życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim. Amen.
 J G: 28.09.2020, 19:37
  Wszechmogący Ojcze, stworzycielu nieba i ziemi, oraz ludzi i wszystkiego co nas otacza, zmiłuj się nade mną. Panie Jezu jedyny Synu Boga który przyszedłeś na ziemię dla zbawienia grzeszników zmiłuj się nade mną. Duchu Święty, który uświęcasz i oczyszczasz serca nasze, który umacniasz nas swoimi Darami, zmiłuj się nade mną.
 J G: 26.09.2020, 22:10
  Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie... To słowa setnika, który prosił Pana Jezusa o uzdrowienie sługi swojego. Panie Jezu, proszę o wiarę, jaką miał setnik który Cię prosił, z taką wiarą że wierzył, że wystarczy tylko słowo Twoje, aby uzdrowić człowieka. Proszę o taką wiarę, która wzmocni ufność moją w dzisiejszych czasach, kiedy jest duży kryzys wiary. Kiedy tak niewielu ludzi, posiada wiarę setnika. Panie Jezu, Ty znasz mnie . Ty wiesz, jak wiele mi brakuje do wiary setnika, ale powiedz tylko słowo, które sprawi że całkowicie Ci zaufam, a wiara moja zaprowadzi mnie do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 25.09.2020, 19:19
  Boże Ojcze Niebieski, do Ciebie kieruję słowa mojej modlitwy. Przed Twoim Majestatem, padam na kolana i błagam o miłosierdzie. Ty, dla ratowania duszy mojej, zesłałeś na ziemię syna Swojego, który umarł i przelał Krew na krzyżu, za grzechy moje. Ojcze, wiem że grzechy moje, stoją na drodze do Królestwa Twojego, dlatego proszę, ulituj się nade mną i przebacz winy i grzechy moje. Nie pozwól, aby przelana Krew Syna Twojego na krzyżu, była na darmo. Błagam nie karaj mnie za grzechy moje potępieniem duszy mojej. Amen.
 J G: 04.09.2020, 08:52
  Boże Ojcze Niebieski, wiem że moje grzechy sprawiły Ci ból, że oddzieliły mnie od Ciebie. Ale Ty jesteś pełen miłości, Ty kochasz ludzi i nie pozwolisz aby szatan, zapanował nad światem. Ty aby uratować mnie od śmierci wiecznej, posyłasz Syna Swojego, aby utorował mi drogę do pojednania z Tobą. Ojcze zmiłuj się nade mną i odpuść mi grzechy moje. Wierzę, że posłałeś Syna Swojego Jezusa Chrystusa, który za moje grzechy umarł na krzyżu, aby mnie zbawił. Wierzę i ufam w miłosierdzie Twoje, wierzę że odpuścisz mi grzechy moje i przyjmiesz mnie do Królestwa Swojego. Amen.
 J G: 03.09.2020, 12:34
  Panie Jezu, spójrz na mnie, na moje życie, na moją grzeszną duszę i przyjdź mi z pomocą. Udziel mi łask, które wzmocnią moją wiarę. Które ochronią mnie od pychy, od chciwości, lenistwa, nieczystości, obżarstwa, gniewu i zazdrości. Wspieraj mnie abym był odporny, na działanie pokus złego ducha. Abym potrafił godnie żyć, przestrzegając przykazań Boskich i Kościelnych, bo Ciebie Jezu należy słuchać bardziej niż ludzi. Bo Ty kochasz mnie bardziej niż ja Ciebie. Panie Jezu zmiłuj się nade mną, daruj mi grzechy moje, a w dniu sądu ostatecznego, mniej litość nade mną. Amen.
 J G: 02.09.2020, 22:55
  O Maryjo matko Boga i wszystkich ludzi, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Tobie polecam się dzisiaj i na zawsze, po wszystkie dni mojego życia. Bądź mi Matko opiekunką moją, prowadź mnie przez życie moje, aby nie było ono skalane grzechem. Aby moje czyny, moje myśli, moje słowa, moje całe życie, było zgodne z wolą Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Racz mi wyjednać kochana Matko u Syna Twojego łaski, które pomogą opierać się pokusom szatana. Spraw abym wytrwał w wierze i nigdy nie odwrócił się od Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Wyjednaj mi Matko, żywą wiarę, posłuszeństwo i pokorę serca. Proś Syna Twojego o odpuszczenie grzechów moich i zbawienie duszy mojej. Amen.
 J G: 29.08.2020, 08:33
  Święty Janie Chrzcicielu, do Ciebie pragnę skierować słowa dzisiejszej modlitwy. Całe Twoje życie, związane było z osobą Jezusa Chrystusa. Ty głosiłeś Jego przyjście i przygotowałeś ludzi, na Jego zbawczą misję. Za głoszenie i nawracanie ludzi, poniosłeś męczeńską śmierć, przez ścięcie głowy. Święty Janie Chrzcicielu, wyjednaj mi u Boga, łaski wzmocnienia mojej wiary. Przygotuj mnie, na spotkanie z Jezusem Chrystusem, podobnie jak przygotowałeś ludzi w tamtych czasach. Skieruj mnie na drogę która zaprowadzi mnie do zbawienia duszy mojej. Amen.

 Bogdan: 27.08.2020, 15:01
 Panie Boże wybacz mi moje grzechy i natchnij duchem świętym proszę Cię pomóż mi być dobrym człowiekiem i okaż mi twoje miłosierdzie.
 J G: 24.08.2020, 20:43
  Święty Bartłomieju, w dniu Twojego święta, do Ciebie kieruję moje prośby, o opiekę nade mną. Módl się za mną i weź mnie w opiekę, abym zachował czystość duszy i ciała, czystość serca, czystość moich pragnień, myśli i uczuć. Wstawiaj się za mną u swojego Mistrza i proś Go o łaski, o pomoc dla mnie i mojej rodziny. Spraw abym w codziennym życiu kierował się zawsze nauką, którą przekazał Tobie, a Ty nam, Twój nauczyciel Jezus Chrystus. Święty Bartłomieju wyjednaj mi i moim najbliższym, łaskę żywej wiary, abym zaufał w nieskończenie dobre Miłosierdzie Boga. Amen.
 J G: 22.08.2020, 09:01
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii zwracasz się do nas słowami "Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony". Jak aktualne są te słowa w dzisiejszych czasach. Jak często zapominamy o tym, że to Bóg stworzył świat w którym żyjemy, że Jemu zawdzięczamy wszystko, do czego doszliśmy w życiu. Że zapominamy o podziękowaniu, za wszystko co od niego otrzymaliśmy. Panie Jezu, Ty swoimi słowami wzywasz nas do pokory, a jak często zamiast pokory, z arogancją i pychą odnosimy się do bliźnich. Jak często, jesteśmy zarozumiali w stosunku do swoich podwładnych, do tych którzy potrzebują pomocy, do biedniejszych od nas. Panie Jezu, daruj nam grzechy pychy, zarozumiałości i arogancji. Spraw, abyśmy z pokorą przyjęli wszystko, co nam jest przeznaczone. Abyśmy mieli siłę, do poniżenia tu na ziemi, aby być wywyższonym w niebie. Amen.
 J G: 21.08.2020, 09:35
  Kochać Pana Boga całym swoim sercem, całym umysłem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił, to pierwsze i najważniejsze przykazanie, jak mówi dzisiejsza ewangelia. Panie Boże, pragnę to najważniejsze przykazanie wypełniać, ale bez Twej pomocy jest to bardzo trudne. Dlatego, proszę o pomoc, o Ducha Świętego, o Jego Światło i Jego Moc, aby Cię móc kochać jak nam nakazałeś. Niech Duch Święty, obdarzy mnie potrzebnymi łaskami, niech wyryje w sercu moim, pragnienie kochania Ciebie ze wszystkich sił. Niech wzmocni moją wiarę, abym Cię miał na pierwszym miejscu. Niech kocham Cię za wszystko, za to żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do życia, że Jesteś zawsze blisko mnie. Niech Cię kocham, wierząc w to co nam przekazałeś, wypełniając Twoje przykazania. Niech swoją miłością, odpowiadam na Twoją niepojętą miłość. Niech zgadzam się i z pokorą przyjmuję wszystko, co mnie spotyka w życiu, wierząc i ufając, bo Ty wiesz najlepiej co jest dla mnie najważniejsze. Niech moje serce, moja dusza, zawsze Cię kocha ponad wszystko, niech szuka Twojej bliskości i odnajduje w modlitwie, niech zaprowadzi mnie do nieba. Amen.
 J G: 20.08.2020, 08:57
  "Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę a on ze mną". Panie Jezu, Ty pukasz do mych drzwi i chcesz, abym Cię zaprosił do serca mego. Ale czy jestem godzien, abyś przyszedł do mnie ? Czy moje serce jest czyste, abyś w nim zamieszkał ? Czy jestem gotowy, w chwili kiedy zapukasz do mych drzwi, na przyjęcie Ciebie ? Te pytania przychodzą na myśl chyba każdemu wierzącemu. Bo czy na pewno życie moje podoba się Bogu, czy podoba się to co robię ? Czy robię wszystko, aby zasłużyć na życie wieczne w niebie ? Panie Jezu liczę na Twe miłosierdzie i przepraszam Cię, za wszystko co może stać na drodze do nieba, na drodze do zbawienia. Żałuję za wszystkie grzechy moje, za nieprzestrzeganie przykazań Twoich. Uwolnij mnie z grzechów moich, bo bardzo pragnę należeć do Ciebie, a po śmierci dołączyć do grona w domu Ojca. Amen.
 J G: 19.08.2020, 09:02
  Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, z pokorą serca, składam Ci hołd należny Twojemu Najświętszemu Majestatowi. Ze wszystkich sił i najpokorniej jak tylko potrafię, pragnę Ci podziękować, za łaski Twojej dobroci, jakie od Ciebie otrzymałem. Boże mój, Ty znasz moje życie i wiesz, że bez pomocy Twoich łask, nie podźwignę się ze swoich słabości. Dlatego proszę, udziel mi ich, niech sprawią, że będę silny i odporny na pokusy, które prowadzą do grzechu. Niech umocnią mnie w wierze, niech sprawią że z pokorą i gorliwością, będę czuwał nad sobą, aby nie popełniać grzechów. Boże, strzeż mnie przed nimi. Strzeż Panie moich myśli nieczystych, aby nie prowadziły do grzechu. Strzeż moich ust, aby wypowiadane słowa nie obraziły Ciebie. Strzeż Panie oczy moje, strzeż uszy moje, aby nie zabrudziły duszy mojej. Strzeż przed złymi uczynkami, które są sprzeczne z przykazaniami Twoimi. Wlej Panie we mnie czyste myśli, słowa i uczynki, które Ci się podobają, które prowadzą do chwały nieba. Amen.
 J G: 17.08.2020, 09:08
  Wszechmogący Ojcze, stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze wszystkich ludzi na ziemi i wszystkiego co istnieje, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad dziećmi, które błagają o uratowanie ich przed działaniem złego ducha. Usłysz prośby dzieci i nie dopuść, aby szatan bronił im dostępu, do Królestwa Twojego. Błagamy Cię Ojcze, o pomoc aby Dar Zbawienia, który ofiarowałeś dzieciom swoim, nie napotykał pokus szatana. Prosimy Cię Drogi Ojcze, o uratowanie tych którzy odwrócili się od Ciebie, którzy podążają złą drogą, którzy wpadli w sidła szatana i są pod jego wpływem. Uratuj ich Ojcze i napełnij Łaską Wiary, aby powrócili do grona Twoich wybranych, aby zobaczyli właściwą drogę prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 16.08.2020, 19:42
  Panie mój i Boże mój, nie wiem o co mam Ciebie prosić, ale Ty wiesz najlepiej. Dlatego proszę, daj mi to co jest dla mnie najbardziej potrzebne. Ja zgadzam się z wolą Twoją, bo wiem że będzie ona najlepsza. Panie mój, wspieraj mnie abym tak żył na ziemi, aby śmierć moja była jedynie przejściem do miejsca chwały Twojej. Do miejsca, gdzie nie będzie grzechów, gdzie nie będzie cierpień, chorób, do miejsca gdzie szatan nie będzie miał dostępu, z pokusami swymi.. Boże mój, przyjdź do serca mego z łaską, która uzdrowi moją zranioną grzechami duszę. Przyjdź i ulecz duszę moją. Amen.
 J G: 14.08.2020, 08:25
  Panie Boże, staję przed Tobą, jak syn marnotrawny, jak zbrodniarz, przed wydaniem wyroku, jak sługa przed panem swoim i błagam o miłosierdzie. Błagam, ulituj się nad synem marnotrawnym, który przez lekkomyślność utracił majątek, jakim jest wiara, którą nam nakazałeś przestrzegać. Błagam, jak zbrodniarz który popełnił wiele przestępstw, a za które teraz żałuje. Błagam, ja sługa Twój, prosząc o darowanie win, o darowanie grzechów moich. Ojcze, okaż litość mnie synowi marnotrawnemu, okaż litość mnie zbrodniarzowi i słudze, który bardzo pobłądził w życiu, który tak wiele razy obraził Cię grzechami swoimi. Ojcze, nie odwracaj się ode mnie, nie odpychaj mnie, tylko przygarnij mnie i daruj winy moje. Przyjmij mnie syna, przyjmij skazańca i sługę, do grona Twoich wybranych i kieruj mną, abym po śmierci mógł Cię widzieć i wielbić w Królestwie Niebieskim. Amen.
 J G: 13.08.2020, 16:44
  O Maryjo, matko Pana Jezusa i matko wszystkich ludzi. Do Ciebie kieruję moje podziękowania, za wszelkie łaski które do mnie dotarły, za przyczyną Twoją. Nie opuszczaj mnie, tylko opiekuj się mną. Tobie oddaję się dzisiaj i na zawsze, po wszystkie dni aż do śmierci mojej. Proszę Cię kochana Matko, o pośrednictwo do syna Twojego Jezusa Chrystusa, abyś mi wyjednała darowanie grzechów moich. Spraw także Królowo Nieba, abym kochał Boga Ojca, Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego miłością największą, a zaraz po nich Ciebie ukochana Matko. Proszę Cię także o Pani moja, o wyjednanie mi u Syna Twojego łaski, przy pomocy której będę się opierał pokusom współczesnego świata, pokusom ciała, które na drodze stawia nam szatan. Wyjednaj posłuszeństwo, pokorę i silną wolę, do unikania grzechów, do życia w świętośc, aż do śmierci. Amen.
 J G: 12.08.2020, 14:00
  Panie Boże, nie pozwól abym był głuchy, na głos nauki Twojej. Nie pozwól abym był ślepy, na Twoje światło, które wskazuje nam drogę do Ciebie. Panie, nie pozwól abym odwrócił się od Ciebie. Nie pozwól, abym popełnił grzech śmiertelny, aby światło Łaski Twojej, zgasło w duszy mojej, a ciemność zapanowała w sercu moim. Czuwaj nade mną abym nie zgrzeszył. Czuwaj i przychodź mi z pomocą w chwilach słabości, w chwilach kiedy zgubne skutki grzechu, zagrażać będą duszy mojej. Przychodź z pomocą i podawaj mi wtedy rękę, abym oczyścił ją z grzechów. Abym szczerze wyznawał je w Sakramencie Pokuty i otrzymał rozgrzeszenie. Panie Boże, tak wiele dla mnie zrobiłeś. Dziękuję Ci za wszystko, za życie, za zdrowie, za rodziców, za liczne dary od Ciebie otrzymane. Dziękuję również za choroby i cierpienia, za krzyże, utrapienia i niepowodzenia bo one są również dowodem Twojej miłości do mnie. Bo Ty wiesz co dla mnie jest najlepsze. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] (16) [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej