Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 29.08.2020, 08:33
  Święty Janie Chrzcicielu, do Ciebie pragnę skierować słowa dzisiejszej modlitwy. Całe Twoje życie, związane było z osobą Jezusa Chrystusa. Ty głosiłeś Jego przyjście i przygotowałeś ludzi, na Jego zbawczą misję. Za głoszenie i nawracanie ludzi, poniosłeś męczeńską śmierć, przez ścięcie głowy. Święty Janie Chrzcicielu, wyjednaj mi u Boga, łaski wzmocnienia mojej wiary. Przygotuj mnie, na spotkanie z Jezusem Chrystusem, podobnie jak przygotowałeś ludzi w tamtych czasach. Skieruj mnie na drogę która zaprowadzi mnie do zbawienia duszy mojej. Amen.
 Bogdan: 27.08.2020, 15:01
 Panie Boże wybacz mi moje grzechy i natchnij duchem świętym proszę Cię pomóż mi być dobrym człowiekiem i okaż mi twoje miłosierdzie.
 J G: 24.08.2020, 20:43
  Święty Bartłomieju, w dniu Twojego święta, do Ciebie kieruję moje prośby, o opiekę nade mną. Módl się za mną i weź mnie w opiekę, abym zachował czystość duszy i ciała, czystość serca, czystość moich pragnień, myśli i uczuć. Wstawiaj się za mną u swojego Mistrza i proś Go o łaski, o pomoc dla mnie i mojej rodziny. Spraw abym w codziennym życiu kierował się zawsze nauką, którą przekazał Tobie, a Ty nam, Twój nauczyciel Jezus Chrystus. Święty Bartłomieju wyjednaj mi i moim najbliższym, łaskę żywej wiary, abym zaufał w nieskończenie dobre Miłosierdzie Boga. Amen.
 J G: 22.08.2020, 09:01
  Panie Jezu, w dzisiejszej ewangelii zwracasz się do nas słowami "Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony". Jak aktualne są te słowa w dzisiejszych czasach. Jak często zapominamy o tym, że to Bóg stworzył świat w którym żyjemy, że Jemu zawdzięczamy wszystko, do czego doszliśmy w życiu. Że zapominamy o podziękowaniu, za wszystko co od niego otrzymaliśmy. Panie Jezu, Ty swoimi słowami wzywasz nas do pokory, a jak często zamiast pokory, z arogancją i pychą odnosimy się do bliźnich. Jak często, jesteśmy zarozumiali w stosunku do swoich podwładnych, do tych którzy potrzebują pomocy, do biedniejszych od nas. Panie Jezu, daruj nam grzechy pychy, zarozumiałości i arogancji. Spraw, abyśmy z pokorą przyjęli wszystko, co nam jest przeznaczone. Abyśmy mieli siłę, do poniżenia tu na ziemi, aby być wywyższonym w niebie. Amen.
 J G: 21.08.2020, 09:35
  Kochać Pana Boga całym swoim sercem, całym umysłem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił, to pierwsze i najważniejsze przykazanie, jak mówi dzisiejsza ewangelia. Panie Boże, pragnę to najważniejsze przykazanie wypełniać, ale bez Twej pomocy jest to bardzo trudne. Dlatego, proszę o pomoc, o Ducha Świętego, o Jego Światło i Jego Moc, aby Cię móc kochać jak nam nakazałeś. Niech Duch Święty, obdarzy mnie potrzebnymi łaskami, niech wyryje w sercu moim, pragnienie kochania Ciebie ze wszystkich sił. Niech wzmocni moją wiarę, abym Cię miał na pierwszym miejscu. Niech kocham Cię za wszystko, za to żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do życia, że Jesteś zawsze blisko mnie. Niech Cię kocham, wierząc w to co nam przekazałeś, wypełniając Twoje przykazania. Niech swoją miłością, odpowiadam na Twoją niepojętą miłość. Niech zgadzam się i z pokorą przyjmuję wszystko, co mnie spotyka w życiu, wierząc i ufając, bo Ty wiesz najlepiej co jest dla mnie najważniejsze. Niech moje serce, moja dusza, zawsze Cię kocha ponad wszystko, niech szuka Twojej bliskości i odnajduje w modlitwie, niech zaprowadzi mnie do nieba. Amen.
 J G: 20.08.2020, 08:57
  "Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę a on ze mną". Panie Jezu, Ty pukasz do mych drzwi i chcesz, abym Cię zaprosił do serca mego. Ale czy jestem godzien, abyś przyszedł do mnie ? Czy moje serce jest czyste, abyś w nim zamieszkał ? Czy jestem gotowy, w chwili kiedy zapukasz do mych drzwi, na przyjęcie Ciebie ? Te pytania przychodzą na myśl chyba każdemu wierzącemu. Bo czy na pewno życie moje podoba się Bogu, czy podoba się to co robię ? Czy robię wszystko, aby zasłużyć na życie wieczne w niebie ? Panie Jezu liczę na Twe miłosierdzie i przepraszam Cię, za wszystko co może stać na drodze do nieba, na drodze do zbawienia. Żałuję za wszystkie grzechy moje, za nieprzestrzeganie przykazań Twoich. Uwolnij mnie z grzechów moich, bo bardzo pragnę należeć do Ciebie, a po śmierci dołączyć do grona w domu Ojca. Amen.
 J G: 19.08.2020, 09:02
  Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, z pokorą serca, składam Ci hołd należny Twojemu Najświętszemu Majestatowi. Ze wszystkich sił i najpokorniej jak tylko potrafię, pragnę Ci podziękować, za łaski Twojej dobroci, jakie od Ciebie otrzymałem. Boże mój, Ty znasz moje życie i wiesz, że bez pomocy Twoich łask, nie podźwignę się ze swoich słabości. Dlatego proszę, udziel mi ich, niech sprawią, że będę silny i odporny na pokusy, które prowadzą do grzechu. Niech umocnią mnie w wierze, niech sprawią że z pokorą i gorliwością, będę czuwał nad sobą, aby nie popełniać grzechów. Boże, strzeż mnie przed nimi. Strzeż Panie moich myśli nieczystych, aby nie prowadziły do grzechu. Strzeż moich ust, aby wypowiadane słowa nie obraziły Ciebie. Strzeż Panie oczy moje, strzeż uszy moje, aby nie zabrudziły duszy mojej. Strzeż przed złymi uczynkami, które są sprzeczne z przykazaniami Twoimi. Wlej Panie we mnie czyste myśli, słowa i uczynki, które Ci się podobają, które prowadzą do chwały nieba. Amen.
 J G: 17.08.2020, 09:08
  Wszechmogący Ojcze, stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze wszystkich ludzi na ziemi i wszystkiego co istnieje, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad dziećmi, które błagają o uratowanie ich przed działaniem złego ducha. Usłysz prośby dzieci i nie dopuść, aby szatan bronił im dostępu, do Królestwa Twojego. Błagamy Cię Ojcze, o pomoc aby Dar Zbawienia, który ofiarowałeś dzieciom swoim, nie napotykał pokus szatana. Prosimy Cię Drogi Ojcze, o uratowanie tych którzy odwrócili się od Ciebie, którzy podążają złą drogą, którzy wpadli w sidła szatana i są pod jego wpływem. Uratuj ich Ojcze i napełnij Łaską Wiary, aby powrócili do grona Twoich wybranych, aby zobaczyli właściwą drogę prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 16.08.2020, 19:42
  Panie mój i Boże mój, nie wiem o co mam Ciebie prosić, ale Ty wiesz najlepiej. Dlatego proszę, daj mi to co jest dla mnie najbardziej potrzebne. Ja zgadzam się z wolą Twoją, bo wiem że będzie ona najlepsza. Panie mój, wspieraj mnie abym tak żył na ziemi, aby śmierć moja była jedynie przejściem do miejsca chwały Twojej. Do miejsca, gdzie nie będzie grzechów, gdzie nie będzie cierpień, chorób, do miejsca gdzie szatan nie będzie miał dostępu, z pokusami swymi.. Boże mój, przyjdź do serca mego z łaską, która uzdrowi moją zranioną grzechami duszę. Przyjdź i ulecz duszę moją. Amen.

 J G: 14.08.2020, 08:25
  Panie Boże, staję przed Tobą, jak syn marnotrawny, jak zbrodniarz, przed wydaniem wyroku, jak sługa przed panem swoim i błagam o miłosierdzie. Błagam, ulituj się nad synem marnotrawnym, który przez lekkomyślność utracił majątek, jakim jest wiara, którą nam nakazałeś przestrzegać. Błagam, jak zbrodniarz który popełnił wiele przestępstw, a za które teraz żałuje. Błagam, ja sługa Twój, prosząc o darowanie win, o darowanie grzechów moich. Ojcze, okaż litość mnie synowi marnotrawnemu, okaż litość mnie zbrodniarzowi i słudze, który bardzo pobłądził w życiu, który tak wiele razy obraził Cię grzechami swoimi. Ojcze, nie odwracaj się ode mnie, nie odpychaj mnie, tylko przygarnij mnie i daruj winy moje. Przyjmij mnie syna, przyjmij skazańca i sługę, do grona Twoich wybranych i kieruj mną, abym po śmierci mógł Cię widzieć i wielbić w Królestwie Niebieskim. Amen.
 J G: 13.08.2020, 16:44
  O Maryjo, matko Pana Jezusa i matko wszystkich ludzi. Do Ciebie kieruję moje podziękowania, za wszelkie łaski które do mnie dotarły, za przyczyną Twoją. Nie opuszczaj mnie, tylko opiekuj się mną. Tobie oddaję się dzisiaj i na zawsze, po wszystkie dni aż do śmierci mojej. Proszę Cię kochana Matko, o pośrednictwo do syna Twojego Jezusa Chrystusa, abyś mi wyjednała darowanie grzechów moich. Spraw także Królowo Nieba, abym kochał Boga Ojca, Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego miłością największą, a zaraz po nich Ciebie ukochana Matko. Proszę Cię także o Pani moja, o wyjednanie mi u Syna Twojego łaski, przy pomocy której będę się opierał pokusom współczesnego świata, pokusom ciała, które na drodze stawia nam szatan. Wyjednaj posłuszeństwo, pokorę i silną wolę, do unikania grzechów, do życia w świętośc, aż do śmierci. Amen.
 J G: 12.08.2020, 14:00
  Panie Boże, nie pozwól abym był głuchy, na głos nauki Twojej. Nie pozwól abym był ślepy, na Twoje światło, które wskazuje nam drogę do Ciebie. Panie, nie pozwól abym odwrócił się od Ciebie. Nie pozwól, abym popełnił grzech śmiertelny, aby światło Łaski Twojej, zgasło w duszy mojej, a ciemność zapanowała w sercu moim. Czuwaj nade mną abym nie zgrzeszył. Czuwaj i przychodź mi z pomocą w chwilach słabości, w chwilach kiedy zgubne skutki grzechu, zagrażać będą duszy mojej. Przychodź z pomocą i podawaj mi wtedy rękę, abym oczyścił ją z grzechów. Abym szczerze wyznawał je w Sakramencie Pokuty i otrzymał rozgrzeszenie. Panie Boże, tak wiele dla mnie zrobiłeś. Dziękuję Ci za wszystko, za życie, za zdrowie, za rodziców, za liczne dary od Ciebie otrzymane. Dziękuję również za choroby i cierpienia, za krzyże, utrapienia i niepowodzenia bo one są również dowodem Twojej miłości do mnie. Bo Ty wiesz co dla mnie jest najlepsze. Amen.
 J G: 11.08.2020, 22:36
  Panie Jezu Ty powiedziałeś, "nie płaczcie Ja was nie zostawię sierotami", a w innym miejscu, "Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". Jak dobrze że jesteś z nami, że nie opuściłeś nas, że jesteś z nami w Najświętszym Sakramencie. Ze karmisz nas Ciałem Swoim, że będąc Bogiem, byłeś jednocześnie człowiekiem i wskazałeś nam drogę, prowadzącą do Ojca w Niebie. Jezu nie opuszczaj nas, bądź zawsze przy nas. Wspieraj w naszej ziemskiej pielgrzymce, bądź dla nas umocnieniem w wierze, w naszym życiu. Pomnażaj w nas wiarę, wspieraj łaskami do życia w świętości, by stało się ono zadatkiem. dla zbawienia dusz naszych. Amen.
 J G: 10.08.2020, 09:38
  Błagam Cię Niebieski Ojcze, wybacz nam grzechy nasze. Wybacz nam naszą oziębłość, niedbalstwo, wybacz lekceważenie przykazań Twoich. Miej litość nad nami, za ciężkie grzechy nasze, za opuszczanie Mszy Świętych, za brak wiary i ufności w Miłosierdzie Twoje. Wybacz nam brak szczerego żalu, przy wyznawaniu grzechów naszych, wybacz brak poprawy i niedbałe odprawianie pokuty. Daruj nam krzywdy jakie wyrządziliśmy bliźnim, daruj za brak miłości do Ciebie, do Boga i Stwórcy. Przepraszamy Cię Panie za nieodmawianie pacierza lub niedbałe jego odmawianie. Prosimy Cię Panie, o litość nad nami, o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Wspieraj nas łaskami, które przybliżą nas do Ciebie. Błagamy o opiekę, o ratunek w pokusach, o pomoc w powstaniu z grzechów naszych. Błagamy o pomoc, abyśmy nie ulegali pokusom, ale mieli siłę na przeciwstawienie się złemu duchowi. Miej litość nad nami. Miej litość nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i przebacz grzechy które popełniły. Błagamy Cię, zmiłuj się nad nami, nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, nad Polską i nad całym światem. Amen.
 J G: 09.08.2020, 13:43
  "Czemu zwątpiłeś małej wiary", te słowa wypowiada Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii, do świętego Piotra. Ale te słowa, skierowane są nie tylko do świętego Piotra, ale i do mnie. Pan Jezus, zwraca się do mnie tymi słowami, kiedy nie wypełniamy woli Bożej, kiedy nie potrafimy odrzucić pychy, arogancji, zarozumiałości, kiedy popełniamy grzech. Kiedy nie potrafimy kochać Boga, miłością czystą, miłością pełną, podobną do miłości jaką Bóg kocha mnie. Ileż razy ratujesz mnie, podobnie jak świętego Piotra, kiedy wyciągasz rękę i odpuszczasz mi grzechy, dlatego że zwątpiłem, że byłem małej wiary. Panie Jezu, proszę dodaj mi wiary, abym nie zwątpił, abym zaufał Tobie całkowicie. Abym żył zgodnie z tym jak nakazałeś, a Ty nie musiał mnie wyciągać z bagna grzechów. Amen.
 J G: 08.08.2020, 21:34
  Boże stwórco nieba i ziemi, do Ciebie kieruję moje prośby o mądrość. O mądrość, która otworzy moje serce, moje oczy, które pozwolą mi widzieć świat, oczami Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. Które otworzą moje uszy, na na Twe święte słowa przekazane, przez Twego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. Pragnę, aby życie moje podobało się Tobie. A czy moje życie podoba się Tobie, czy podoba się Tobie to co robię. Czy robię wszystko, aby życiem swoim zasłużyć na życie wieczne w niebie. Przecież ono jest najważniejsze, po to żyjemy na ziemi, aby po śmierci ziemskiej, móc się cieszyć szczęściem jakie nam przygotowałeś. Ojcze Miłosierny, wiem jak wiele złego w życiu zrobiłem, dlatego przebacz mi. Przebacz wszystkie moje grzechy, bo bardzo pragnę być w Królestwie Twoim. Amen.
 J G: 04.08.2020, 19:10
  O Maryjo matko nasza, Tobie dzisiaj chcielibyśmy złożyć podziękowania, za opiekę, za liczne dary. Za hojne łaski, jakie za Twoim pośrednictwem otrzymujemy od Boga. Nie gardź prośbami naszymi, tylko wspieraj w potrzebach naszych. Przychodź nam z pomocą i wspieraj licznymi łaskami. Przychodź w chwilach kiedy potrzebujemy Twojej pomocy, kiedy nasza dusza jest obciążona ciężarem naszych grzechów. Matko miłosierdzia czuwaj nad nami i prowadź swoje dzieci do Syna swego. Bądź nam Matką, która utuli dzieci swoje, która pocieszy w cierpieniu i chorobie, która wskaże jak mają postępować. Błogosław nam a w chwilach zagrożenia, ochroń niebiańskim płaszczem, przed pokusami szatana. Proś za nami Syna Swego, o darowanie nam grzechów naszych. Amen.
 J G: 02.08.2020, 17:16
  Panie Jezu, Ty przychodząc na ziemię wypełniłeś wolę Ojca. Ty wypełniając Jego wolę, pokazałeś jak powinno wyglądać życie na ziemi. Z Pisma Świętego wiemy, jak często i jak wiele czasu, poświęcałeś na modlitwę do Ojca który jest w Niebie. Ty uświadomiłeś nam, jak wielką miłością Ojciec kocha ludzi, jak wielkie jest Jego miłosierdzie, kiedy Ciebie jedynego Syna przesyła do nas, abyś wziął na ramiona grzechy nasze. Panie Jezu, Ty zgadzając się z wolą Ojca w ogrodzie oliwnym, pokazałeś jak wielką miłością obdarzyłeś ludzi. Bo jak mówi święty Jan " nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". Ty biorąc krzyż na swe ramiona, wypełniłeś wolę Ojca. A czy ja żyjąc 2000 lat po Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, wypełniam Jego wolę ? Czy zawsze przestrzegam Jego Przykazań ? Czy zawsze podążam drogą, którą nam wskazał Jezus Chrystus ? Czy nie gubię drogi i nie błądzę, czy na wielką miłość Bożą odpowiadam miłością do Niego ? Panie Jezu pomóż mi wytrwać w miłości mojej do Ciebie. Pomóż zachowywać Twoje przykazania. Pomóż naśladować Ciebie i życiem swoim zasłużyć na Niebo. Amen.
 J G: 01.08.2020, 22:37
  Panie Jezu, z pokorą staję przed Tobą, pełen bólu i goryczy. Pełen niepokoju, co będzie ze mną, co będzie z moją nieśmiertelną duszą po śmierci. I choć tak często mówiłeś, "nie bójcie się" "odwagi" "ja jestem z wami" to boję się, boję się co mnie czeka po śmierci. Przecież jestem grzesznikiem, tak wiele razy popełniłem grzech ciężki, tak wiele razy odwróciłem się od Ciebie. I choć w Imię Twoje, przebaczam wszystkim, którzy przeciwko mnie zawinili, wyrzekam się szatana i złych duchów, to jednak się boję. Panie Jezu, w tej udręce, w tym strapieniu uciekam się do Ciebie i proszę, przyjdź mi z pomocą. Przyjdź i napełnij Swoim Świętym Żarem i dodaj mi wiary, abym zaufał Ci całkowicie. Wzmocnij mnie na duszy i umyśle, wzmocnij na ciele i uzdrów moją grzeszną duszę. Osłaniaj przed pokusami, Swoją Najdroższą Krwią Przenajświętszą, osłaniaj przed działaniem złego ducha. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia, pragnę należeć tylko do Ciebie. Kocham Cię Panie Jezu i dziękuję za wszystko, a najbardziej za to, że za moje grzechy umarłeś na krzyżu w okropnych mękach. Niech Twoja śmierć na krzyżu, niech Twoja Męka i wylana Krew, będzie zadatkiem na to, że w chwili, kiedy moje serce przestanie bić i zamilknie na zawsze, zabierzesz mnie do Królestwa Ojca w Niebie. Amen.
 J G: 29.07.2020, 08:48
  Uwielbiam Cię Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Uwielbiam, przez każdego oczekującego Twego Miłosierdzia, przez każde bijące serce na ziemi. Uwielbiam, przez każdą duszę wielbiącą Ciebie, przez każdą duszę cierpiącą w czyśćcu, oczekującą Twego Miłosierdzia. Boże Ty pragniesz, aby być przez nas kochanym. Ty kochasz nas, pomimo naszych wad, naszych ułomności, kochasz nie patrząc na grzechy nasze. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za Twą miłość, która jest największa, a której my nie możemy odwzajemnić. Boże prosimy Cię. Prosimy nie odwracaj się od nas, lecz przyjdź nam z pomocą. Przyjdź i obdarz nas Duchem Twojej Miłości dla pogłębienia naszej wiary. Obdarz wszelkimi Łaskami a szczególnie Łaską Nawrócenia. Nawracaj na drogę wiary, tych którzy odwrócili się od Ciebie, tych którzy wzbraniają dostęp Duchowi Świętemu, tych których skusił zły duch i ich opanował. Nawracaj nas grzeszników na drogę świętości, która zaprowadzi nas do nieba. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] (16) [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej